eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Bielawy

Gmina Bielawy - przetargiGmina Bielawy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-10-17
2019-10-31
Bielawy Roboty budowlane Gmina Bielawy Przebudowa drogi gminnej we wsi Drogusza

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Bielawy
Gmina Bielawy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-09-10
2019-09-24
Bielawy Roboty budowlane Gmina Bielawy Przebudowa drogi gminnej we wsi Chruślin
2019-07-18
2019-08-02
Bielawy Roboty budowlane Gmina Bielawy Roboty budowlano-remontowe dla pomieszczeń klubu seniora w Bielawach
2019-06-28
2019-07-12
Bielawy Roboty budowlane Gmina Bielawy ,,Roboty budowlano-remontowe dla pomieszczeń klubu seniora w Bielawach"
2019-05-21
2019-06-05
Bielawy Roboty budowlane Gmina Bielawy Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych-otworu studziennego nr 3, dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Oszkowicach
2018-12-04
2018-12-12
Bielawy Usługi Gmina Bielawy Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Bielawy w 2019 roku
2018-11-22
2018-11-30
Bielawy Dostawy Gmina Bielawy Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 dla pojazdów Gminy Bielawy w 2019 roku
2018-09-07
2018-09-20
Bielawy Usługi Gmina Bielawy Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.749.400,00 PLN
2018-09-05
2018-09-20
Bielawy Roboty budowlane Gmina Bielawy Modernizacja drogi powiatowej nr 2738 odcinek Wola Gosławska - Stary Waliszew dojazdowej do gruntów rolnych
2018-07-06
2018-07-24
Bielawy Roboty budowlane Gmina Bielawy Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bielawy
2017-12-12
2017-12-20
Bielawy Dostawy Gmina Bielawy Zakup ciągnika rolniczego wraz ze sprzętem na potrzeby bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i zieleni na terenie gminy Bielawy
2017-12-06
2017-12-20
Bielawy Dostawy Gmina Bielawy Zakup ciągnika rolniczego wraz ze sprzętem na potrzeby bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i zieleni na terenie gminy Bielawy.
2017-11-29
2017-12-07
Bielawy Dostawy Gmina Bielawy Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 dla pojazdów Gminy Bielawy w 2018 roku
2017-11-13
2017-11-22
Bielawy Usługi Gmina Bielawy Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Bielawy w 2018 roku
2017-09-29
2017-10-16
Bielawy Roboty budowlane Gmina Bielawy Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej gminy Bielawy poprzez: budowę rurociągu tłocznego w msc. Leśniczówka; budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Leśniczówka i Zakrzew; budowę zlewni ścieków dowożonych w Walewicach; przebudowę stacji uzdatniania wody w Sobocie; budowę studziennej obudowy ujęcia wód podziemnych - studni nr 1 we wsi Leśniczówka
2017-08-09
2017-08-28
Bielawy Roboty budowlane Gmina Bielawy Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej gminy Bielawy poprzez: budowę rurociągu tłocznego w msc. Leśniczówka; budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Leśniczówka i Zakrzew; budowę zlewni ścieków dowożonych w Walewicach; przebudowę stacji uzdatniania wody w Sobocie; budowę studziennej obudowy ujęcia wód podziemnych - studni nr 1 we wsi Leśniczówka
2016-12-06
2016-12-14
Bielawy Gmina Bielawy Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 dla pojazdów Gminy Bielawy w 2017 roku
2015-12-03
2015-12-11
Bielawy dostawy Gmina Bielawy Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 dla pojazdów Gminy Bielawy w 2016 roku
2015-11-19
2015-11-27
Bielawy dostawy Gmina Bielawy ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY BIELAWY I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
2014-11-27
2014-12-09
Bielawy dostawy Gmina Bielawy Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 dla pojazdów Gminy Bielawy w 2015 roku
2014-09-25
2014-10-10
Bielawy roboty budowlane Gmina Bielawy ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI CENTRUM MIEJSCOWOŚCI BIELAWY, POPRZEZ REMONT CHODNIKÓW I MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Bielawy
Gmina Bielawy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-09-19
brak danych
Bielawy Roboty budowlane Gmina Bielawy Roboty budowlano-remontowe dla pomieszczeń klubu seniora w Bielawach
2019-07-03
brak danych
Bielawy Roboty budowlane Gmina Bielawy Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych otworu studziennego nr 3, dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Oszkowicach.
2019-01-10
brak danych
Bielawy Usługi Gmina Bielawy Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Bielawy w 2019 roku
2018-12-14
brak danych
Bielawy Dostawy Gmina Bielawy Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 dla pojazdów Gminy Bielawy w 2019 roku
2018-10-30
brak danych
Bielawy Usługi Gmina Bielawy Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.749.400,00 PLN
2018-10-30
brak danych
Bielawy Roboty budowlane Gmina Bielawy Modernizacja drogi powiatowej nr 2738 odcinek Wola Gosławska - Stary Waliszew dojazdowej do gruntów rolnych
2018-08-28
brak danych
Bielawy Roboty budowlane Gmina Bielawy Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bielawy
2017-12-29
brak danych
Bielawy Dostawy Gmina Bielawy Zakup ciągnika rolniczego wraz ze sprzętem na potrzeby bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i zieleni na terenie gminy Bielawy
2017-12-22
brak danych
Bielawy Dostawy Gmina Bielawy Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 dla pojazdów Gminy Bielawy w 2018 roku
2017-12-20
brak danych
Bielawy Usługi Gmina Bielawy Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Bielawy w 2018 roku
2017-11-27
brak danych
Bielawy Roboty budowlane Gmina Bielawy Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej gminy Bielawy poprzezbudowę rurociągu tłocznego w msc. Leśniczówka; budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Leśniczówka i Zakrzew; budowę zlewni ścieków dowożonych w Walewicach; przebudowę stacji uzdatniania wody w Sobocie; budowę studziennej obudowy ujęcia wód podziemnych - studni nr 1 we wsi Leśniczówka
2016-12-29
brak danych
Bielawy Gmina Bielawy Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 dla pojazdów Gminy Bielawy w 2017 roku
2015-12-30
brak danych
Bielawy Dostawy Gmina Bielawy Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 dla pojazdów Gminy Bielawy w 2016 roku
2015-12-08
brak danych
Bielawy Dostawy Gmina Bielawy ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY BIELAWY I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
2014-12-29
brak danych
Bielawy Dostawy Gmina Bielawy Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 dla pojazdów Gminy Bielawy w 2015 roku
2014-10-23
brak danych
Bielawy Roboty budowlane Gmina Bielawy ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI CENTRUM MIEJSCOWOŚCI BIELAWY, POPRZEZ REMONT CHODNIKÓW I MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY.
2014-08-29
brak danych
Bielawy Roboty budowlane Gmina Bielawy MODERNIZACJA KOTŁOWNI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, SIECI KANALIZACYJNEJ ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WALEWICE GMINA BIELAWY
2014-07-15
brak danych
Bielawy Roboty budowlane Gmina Bielawy MODERNIZACJA KOTŁOWNI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SIECI CIEPŁOWNICZEJ, SIECI KANALIZACYJNEJ ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI BORÓW GMINA BIELAWY
2014-07-11
brak danych
Bielawy Usługi Gmina Bielawy UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY BIELAWY
2014-03-13
brak danych
Bielawy Roboty budowlane Gmina Bielawy Utworzenie przedszkola w kompleksie budynków szkolnych w Bielawach

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Bielawy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.