eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Biała Rawska

Gmina Biała Rawska - przetargiGmina Biała Rawska - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-08-12
2019-08-20
Biała Rawska Usługi Gmina Biała Rawska Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zdania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej na odcinku Błażejewice - Zakrzew
2019-08-08
2019-08-19
Biała Rawska Usługi Gmina Biała Rawska Dowóz uczniów do przedszkola w Białej Rawskiej, szkół podstawowych w Białej Rawskiej, Starej Wsi, Pachach, Błażejewicach, Babsku
2019-08-08
2019-08-20
Biała Rawska Usługi Gmina Biała Rawska Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zdania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Biała Rawska dla czterech części
2019-08-06
2019-08-21
Biała Rawska Roboty budowlane Gmina Biała Rawska Adaptacja budynku starej szkoły na potrzeby przedszkola w miejscowości Babsk gm. Biała Rawska Remont z przebudową pomieszczeń budynku starej szkoły w celu dostosowania ich na potrzeby przedszkola - etap II

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Biała Rawska
Gmina Biała Rawska - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-08-06
2019-08-14
Biała Rawska Usługi Gmina Biała Rawska Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie w procedurze "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn: "Rewitalizacja centrum miasta Biała Rawska - miejsca integrującego mieszkańców"
2019-07-23
2019-08-09
Biała Rawska Roboty budowlane Gmina Biała Rawska Przebudowa drogi gminnej nr 113006E Grzymkowice - Białogórne etap II
2019-07-18
2019-08-02
Biała Rawska Roboty budowlane Gmina Biała Rawska Przebudowa dróg na terenie Gminy Biała Rawska dla dwóch części
2019-07-18
2019-08-02
Biała Rawska Roboty budowlane Gmina Biała Rawska Przebudowa odcinków dróg gminnych w gm. Biała Rawska poprzez wykonanie nawierzchni z betonu
2019-07-18
2019-08-02
Biała Rawska Roboty budowlane Gmina Biała Rawska Budowa sieci wodociągowej na odcinku Błażejewice - Zakrzew
2019-07-09
2019-07-25
Biała Rawska Roboty budowlane Gmina Biała Rawska Adaptacja budynku starej szkoły na potrzeby przedszkola w miejscowości Babsk gm. Biała Rawska Remont z przebudową pomieszczeń budynku starej szkoły w celu dostosowania ich na potrzeby przedszkola - etap II
2019-06-13
2019-06-24
Biała Rawska Dostawy Gmina Biała Rawska Dostawa kruszywa łamanego wraz z rozładunkiem
2019-06-10
2019-06-26
Biała Rawska Roboty budowlane Gmina Biała Rawska Przebudowa budynku zlewni mleka ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej w m. Niemirowice
2019-05-20
2019-06-05
Biała Rawska Roboty budowlane Gmina Biała Rawska Wykonanie w procedurze "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn: "Rewitalizacja centrum miasta Biała Rawska - miejsca integrującego mieszkańców"
2019-05-15
2019-05-31
Biała Rawska Roboty budowlane Gmina Biała Rawska Przebudowa budynku zlewni mleka ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej w m. Niemirowice
2019-04-29
2019-05-16
Biała Rawska Roboty budowlane Gmina Biała Rawska Wykonanie w procedurze "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn: "Rewitalizacja centrum miasta Biała Rawska - miejsca integrującego mieszkańców"
2019-04-25
2019-05-07
Biała Rawska Usługi Gmina Biała Rawska Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Biała Rawska, na których zamieszkują mieszkańcy, znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku
2019-03-29
2019-04-16
Biała Rawska Roboty budowlane Gmina Biała Rawska Wykonanie w procedurze "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn: "Rewitalizacja centrum miasta Biała Rawska - miejsca integrującego mieszkańców"
2019-02-28
2019-03-11
Biała Rawska Usługi Gmina Biała Rawska Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Biała Rawska, na których zamieszkują mieszkańcy, znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku
2018-12-12
2018-12-20
Biała Rawska Usługi Gmina Biała Rawska Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie w procedurze "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Polnej w Białej Rawskiej"
2018-11-30
2018-12-18
Biała Rawska Roboty budowlane Gmina Biała Rawska Wykonanie w procedurze "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Polnej w Białej Rawskiej"
2018-11-02
2018-11-20
Biała Rawska Roboty budowlane Gmina Biała Rawska Wykonanie w procedurze "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Polnej w Białej Rawskiej"
2018-10-17
2018-10-25
Biała Rawska Dostawy Gmina Biała Rawska Zakup energii elektrycznej
2018-10-16
2018-10-24
Biała Rawska Usługi Gmina Biała Rawska Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie w procedurze "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,76 kW na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żurawi"
2018-10-01
2018-10-09
Biała Rawska Usługi Gmina Biała Rawska Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie, dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych z systemem zarządzania energią

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Biała Rawska
Gmina Biała Rawska - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-07-19
brak danych
Biała Rawska Roboty budowlane Gmina Biała Rawska Przebudowa budynku zlewni mleka ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej w m. Niemirowice
2019-07-18
brak danych
Biała Rawska Dostawy Gmina Biała Rawska Dostawa kruszywa łamanego wraz z rozładunkiem
2019-06-24
brak danych
Biała Rawska Usługi Gmina Biała Rawska Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Biała Rawska, na których zamieszkują mieszkańcy, znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku
2019-03-11
brak danych
Biała Rawska Usługi Gmina Biała Rawska Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie w procedurze "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn"Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Polnej w Białej Rawskiej"
2019-03-08
brak danych
Biała Rawska Roboty budowlane Gmina Biała Rawska Wykonanie w procedurze "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn"Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Polnej w Białej Rawskiej"
2018-11-30
brak danych
Biała Rawska Usługi Gmina Biała Rawska Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie, dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych z systemem zarządzania energią
2018-11-30
brak danych
Biała Rawska Usługi Gmina Biała Rawska Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie w procedurze "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn"Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,76 kW na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żurawi"
2018-11-08
brak danych
Biała Rawska Dostawy Gmina Biała Rawska Wykonanie w procedurze "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn"Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,76 kW na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żurawi"
2018-10-18
brak danych
Biała Rawska Usługi Gmina Biała Rawska Dostawa Platformy Danych Przestrzennych dla Gminy Biała Rawska w ramach projektu "Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno - komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego"
2018-10-10
brak danych
Biała Rawska Usługi Gmina Biała Rawska Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zdania inwestycyjnego pn. Renowacja boiska Orlik przy Gimnazjum w Białej Rawskiej
2018-10-10
brak danych
Biała Rawska Roboty budowlane Gmina Biała Rawska Renowacja boiska Orlik przy Gimnazjum w Białej Rawskiej
2018-09-27
brak danych
Biała Rawska Roboty budowlane Gmina Biała Rawska w procedurze "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn"Budowa ścieżki rowerowej w gminie Biała Rawska" w ramach projektu "Biała Rawska - Centrum Aktywnej Turystyki Rodzinne w Dolinie Rawki"
2018-09-27
brak danych
Biała Rawska Usługi Gmina Biała Rawska Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania Wykonanie w procedurze "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn"Budowa ścieżki rowerowej w gminie Biała Rawska" w ramach projektu "Biała Rawska - Centrum Aktywnej Turystyki Rodzinne w Dolinie Rawki
2018-09-13
brak danych
Biała Rawska Usługi Gmina Biała Rawska Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zdania inwestycyjnego pn. Przebudowa odcinków dróg gminnych w gm. Biała Rawska poprzez wykonanie nawierzchni z betonu
2018-09-13
brak danych
Biała Rawska Usługi Gmina Biała Rawska Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zdania inwestycyjnego pn. Adaptacja budynku starej szkoły na potrzeby przedszkola w miejscowości Babsk gm. Biała Rawska. Etap I Wymiana pokrycia dachu
2018-09-13
brak danych
Biała Rawska Roboty budowlane Gmina Biała Rawska Przebudowa odcinków dróg gminnych w gm. Biała Rawska poprzez wykonanie nawierzchni z betonu
2018-09-13
brak danych
Biała Rawska Roboty budowlane Gmina Biała Rawska Modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z wymianą węzłów cieplnych w Białej Rawskiej etap III
2018-09-11
brak danych
Biała Rawska Usługi Gmina Biała Rawska Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pnModernizacja sieci ciepłowniczej wraz z wymianą węzłów cieplnych w Białej Rawskiej etap III
2018-09-11
brak danych
Biała Rawska Usługi Gmina Biała Rawska Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania Wykonanie w procedurze "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn"Montaż pieców wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szkole Podstawowej w Babsku"
2018-09-11
brak danych
Biała Rawska Roboty budowlane Gmina Biała Rawska Adaptacja budynku starej szkoły na potrzeby przedszkola w miejscowości Babsk gm. Biała Rawska. Etap I Wymiana pokrycia dachu

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Biała Rawska
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.