eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Bestwina

Gmina Bestwina - przetargiGmina Bestwina - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-08-16
2019-09-02
Bestwina Roboty budowlane Gmina Bestwina Remont konserwatorski schodów zewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Bestwinie
2019-08-06
2019-08-21
Bestwina Roboty budowlane Gmina Bestwina Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kaniowie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Bestwina
Gmina Bestwina - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-06-14
2019-07-02
Bestwina Roboty budowlane Gmina Bestwina Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Bestwinie
2019-05-27
2019-06-11
Bestwina Roboty budowlane Gmina Bestwina Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Bestwinie
2019-05-17
2019-05-28
Bestwina Dostawy Gmina Bestwina Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bestwince oraz 6 stołówek szkolnych na terenie gminy Bestwina
2019-04-29
2019-05-14
Bestwina Roboty budowlane Gmina Bestwina " Remont drogi gminnej ul. Okrężnej w km 0+000 do 0+930,55 wraz z poboczami w miejscowości Bestwina"
2019-04-05
2019-04-23
Bestwina Roboty budowlane Gmina Bestwina Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Bestwinie - wariant 400m - treningowy
2019-02-26
2019-03-13
Bestwina Roboty budowlane Gmina Bestwina Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Witosa w Bestwinie - etap I
2019-02-07
2019-02-22
Bestwina Roboty budowlane Gmina Bestwina Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Bestwina
2019-01-29
2019-02-06
Bestwina Usługi Gmina Bestwina Zimowe utrzymanie dróg oraz chodników na terenie Gminy Bestwina
2019-01-08
2019-01-23
Bestwina Roboty budowlane Gmina Bestwina "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Rzecznej w Bestwince"
2019-01-03
2019-01-18
Bestwina Roboty budowlane Gmina Bestwina Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej - ul. Dankowickiej w Kaniowie (4448S) - od skrzyżowania z ul. W. Witosa do skrzyżowania z ul. Św. Floriana
2018-11-28
2018-12-07
Bestwina Dostawy Gmina Bestwina Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bestwince oraz 6 stołówek szkolnych na terenie gminy Bestwina
2018-11-15
2018-11-27
Bestwina Dostawy Gmina Bestwina Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolnym - Przedszkolnym w Bestwince oraz 6 stołówek szkolnych na terenie gminy Bestwina
2018-10-30
2018-11-07
Bestwina Usługi Gmina Bestwina Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Bestwina do szkół i placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu
2018-09-27
2018-10-05
Bestwina Usługi Gmina Bestwina Zimowe utrzymanie dróg oraz chodników na terenie Gminy Bestwina
2018-09-27
2018-10-09
Bestwina Dostawy Gmina Bestwina "Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym przy ul. Dworkowej 3 w Bestwince"
2018-09-10
2018-09-25
Bestwina Roboty budowlane Gmina Bestwina Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bestwina
2018-08-14
2018-08-29
Bestwina Roboty budowlane Gmina Bestwina Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej - ul. Dankowickiej w Kaniowie (4448S) - od skrzyżowania z ul. W. Witosa do skrzyżowania z ul. Św. Floriana
2018-07-25
2018-08-09
Bestwina Roboty budowlane Gmina Bestwina Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej - ul. Dankowickiej w Kaniowie (4448S) - od skrzyżowania z ul. W. Witosa do skrzyżowania z ul. Św. Floriana
2018-06-05
2018-06-20
Bestwina Roboty budowlane Gmina Bestwina Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janowicach
2018-05-28
2018-06-12
Bestwina Roboty budowlane Gmina Bestwina Odbudowa drogi gminnej ul. Gawlików w km 0+000 do 0+532,04 wraz z poboczami

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Bestwina
Gmina Bestwina - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-07-18
brak danych
Bestwina Roboty budowlane Gmina Bestwina Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Bestwinie
2019-06-25
brak danych
Bestwina Dostawy Gmina Bestwina Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bestwince oraz 6 stołówek szkolnych na terenie gminy Bestwina.
2019-05-23
brak danych
Bestwina Roboty budowlane Gmina Bestwina "Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Bestwinie - wariant 400m - treningowy"
2019-04-02
brak danych
Bestwina Roboty budowlane Gmina Bestwina Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Witosa w Bestwinie - etap I
2019-03-06
brak danych
Bestwina Usługi Gmina Bestwina Zimowe utrzymanie dróg oraz chodników na terenie Gminy Bestwina
2019-02-19
brak danych
Bestwina Roboty budowlane Gmina Bestwina Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej - ul. Dankowickiej w Kaniowie (4448S) - od skrzyżowania z ul. W. Witosa do skrzyżowania z ul. Św. Floriana
2019-02-13
brak danych
Bestwina Roboty budowlane Gmina Bestwina Przebudowa drogi gminnej - ulicy Rzecznej w Bestwince
2018-12-31
brak danych
Bestwina Dostawy Gmina Bestwina Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bestwince oraz 6 stołówek szkolnych na terenie gminy Bestwina.
2018-12-31
brak danych
Bestwina Dostawy Gmina Bestwina Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bestwince oraz 6 stołówek szkolnych na terenie gminy Bestwina.
2018-11-27
brak danych
Bestwina Usługi Gmina Bestwina Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Bestwina do szkół i placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu.
2018-11-08
brak danych
Bestwina Dostawy Gmina Bestwina Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym przy ul. Dworkowej 3 w Bestwince
2018-10-17
brak danych
Bestwina Usługi Gmina Bestwina Zimowe utrzymanie dróg oraz chodników na terenie Gminy Bestwina
2018-10-09
brak danych
Bestwina Roboty budowlane Gmina Bestwina Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bestwina
2018-06-29
brak danych
Bestwina Roboty budowlane Gmina Bestwina Odbudowa drogi gminnej ul. Gawlików w km 0+000 do 0+532,04 wraz z poboczami i odwodnieniem w miejscowości Kaniów.
2018-02-23
brak danych
Bestwina Roboty budowlane Gmina Bestwina Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych na terenie gminy Bestwina
2017-11-17
brak danych
Bestwina Usługi Gmina Bestwina Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina - strona WWW
2017-10-24
brak danych
Bestwina Usługi Gmina Bestwina Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Bestwina
2017-07-24
brak danych
Bestwina Roboty budowlane Gmina Bestwina Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury czasu wolnego na obszarze Gminy Bestwina -zadanie 1Budowa placu zabaw i urządzeń siłowni zewnętrznej przy ulicy Krakowskiej w Bestwinie, działka nr 89/68. zadanie 2Budowa placu zabaw i urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Św. Floriana w Bestwince, działka nr 614/11.
2017-06-14
brak danych
Bestwina Usługi Gmina Bestwina Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji - Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bestwince
2017-06-14
brak danych
Bestwina Roboty budowlane Gmina Bestwina Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bestwince

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Bestwina
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.