eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - przetargiGłówny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-04-30
2014-05-08
Warszawa dostawy Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników chemicznych na potrzeby Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Kielcach
2014-04-11
2014-04-23
Warszawa dostawy Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, nr sprawy GI-BAD-231-7/14
2014-04-10
2014-04-24
Warszawa dostawy Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników chemicznych na potrzeby laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych
2014-04-08
2014-04-16
Warszawa dostawy Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników chemicznych na potrzeby laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Lublinie i Poznaniu
2014-03-21
2014-03-31
Warszawa dostawy Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Kielcach, nr sprawy GI-BAD-231-5/14
2014-02-27
2014-03-07
Warszawa dostawy Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych, nr sprawy GI-BAD-231-3/14
2014-01-16
2014-01-24
Warszawa usługi Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie opieki medycznej dla pracowników Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spozywczych oraz Laboratoriów GIJHARS, nr sprawy GI-BAD-231-1/14
2013-12-04
2013-12-12
Warszawa usługi Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Przetarg nieograniczony o szacowanej wartości poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na usługę sprzątania pomieszczeń w siedzibie Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych oraz w Laboratoriach GIJHAR-S
2013-11-06
2013-11-21
Warszawa usługi Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ochrony obiektu w Laboratoriach Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Nr sprawyGI-BAD-231-13/13
2013-11-04
2013-11-12
Warszawa dostawy Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Przetarg nieograniczony o szacowanej wartości poniżej 130 000 euro na zakup i dostawę odczynników chemicznych dla potrzeb laboratoriów specjalistycznych Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Nr sprawy GI-BAD-231-12/13
2013-10-24
2013-11-06
Warszawa usługi Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę informatyczną oraz usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego w Laboratoriach Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Nr sprawyGI-BAD-231-11/13
2013-10-01
2013-10-09
Warszawa dostawy Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb laboratoriów specjalistycznych Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Nr sprawy GI-BAD-231-10/13
2013-09-12
2013-09-26
Warszawa dostawy Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb laboratoriów specjalistycznych Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Nr sprawy GI-BAD-231-09/13
2013-07-09
2013-07-24
Warszawa roboty budowlane Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację pokoju spalań z podłączeniem instalacji wentylacji mechanicznej i pryszniców bezpieczeństwa z oczomyjką dla Laboratorium Specjalistycznego GIJHARS w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 10. Nr sprawy GI-BAD-231-07/13.
2013-07-03
2013-07-18
Warszawa roboty budowlane Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy części istniejącego budynku na potrzeby funkcjonowania Pracowni Łańcuchowej Reakcji Polimeryzacji (PCR) dla Laboratorium GIJHARS w Gdyni. Nr sprawy GI-BAD-231-06/13
2013-04-09
2013-04-23
Warszawa dostawy Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb laboratoriów specjalistycznych Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Nr sprawy GI-BAD-231-04/13
2013-03-21
2013-04-08
Warszawa dostawy Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników chemicznych dla potrzeb laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, nr sprawyGI-BAD-231-03/13
2013-02-22
2013-03-04
Warszawa dostawy Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Przetarg nieograniczony na zakup sprzętu laboratoryjnego dla laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, nr sprawyGI-BAD-231-02/13
2013-01-10
2013-01-18
Warszawa usługi Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Przetarg nieograniczony na opiekę medyczną dla pracowników Glównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, nr sprawyGI-BAD-231-01/13
2012-12-06
2012-12-14
Warszawa usługi Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi ochrony obiektu w Laboratoriach Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych nr GI-BAD-231-10/12

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-04-24
brak danych
Warszawa Dostawy Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Kielcach, nr sprawy GI-BAD-231-5/14
2014-04-24
brak danych
Warszawa Dostawy Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników chemicznych na potrzeby laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Lublinie i Poznaniu.
2014-04-18
brak danych
Warszawa Dostawy Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wkładów drukujących do drukarek, faksów i kopiarek na potrzeby Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz laboratoriów GIJHARS. GI-BAD-231-4/14
2014-04-04
brak danych
Warszawa Dostawy Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych, nr sprawy GI-BAD-231-3/14
2014-03-06
brak danych
Warszawa Usługi Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie uslugi dystrybucji energii elektrycznej dla Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artkułów Rolno-Spożywczych, punkt poboru energii elektrycznej w Białymstoku, nr sprawyGI-BAD-231-16/13
2014-03-03
brak danych
Warszawa Usługi Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, punkt poboru energii elektrycznej w Białej Podlaskiej, nr sprawyGI-BAD-231-2/14
2014-02-24
brak danych
Warszawa Usługi Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie opieki medycznej pracowników Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Laboratoriów GIJHARS, nr sprawyGI-BAD-231-1/14
2014-01-09
brak danych
Warszawa Usługi Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Przetarg nieograniczony o szacowanej wartości poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na usługę sprzątania pomieszczeń w siedzibie Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych oraz w Laboratoriach GIJHAR-S
2013-12-30
brak danych
Warszawa Usługi Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ochrony obiektu w Laboratoriach Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Nr sprawyGI-BAD-231-13/13
2013-12-23
brak danych
Warszawa Usługi Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę informatyczną oraz usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego w Laboratoriach Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Nr sprawyGI-BAD-231-11/13
2013-12-03
brak danych
Warszawa Dostawy Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o szacowanej wartości poniżej 130 000 euro, na zakup i dostawę odczynników chemicznych dla potrzeb laboratoriów specjalistycznych Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Nr GI-BAD-231-12/13
2013-10-24
brak danych
Warszawa Dostawy Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb laboratoriów specjalistycznych Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Nr sprawy GI-BAD-231-10/13
2013-10-07
brak danych
Warszawa Dostawy Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb laboratoriów specjalistycznych Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Nr sprawy GI-BAD-231-09/13
2013-09-23
brak danych
Warszawa Dostawy Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wkładów drukujących do drukarek, faksów i kopiarek na potrzeby Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Centralnego Laboratorium GIJHARS w Poznaniu. GI-BAD-231-08/13
2013-08-05
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację pokoju spalań z podłączeniem instalacji wentylacji mechanicznej i pryszniców bezpieczeństwa z oczomyjką dla Laboratorium Specjalistycznego GIJHARS w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 10. Nr sprawy GI-BAD-231-07/13
2013-07-29
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy części istniejącego budynku na potrzeby funkcjonowania Pracowni Łańcuchowej Reakcji Polimeryzacji (PCR) dla Laboratorium GIJHARS w Gdyni
2013-05-27
brak danych
Warszawa Dostawy Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb laboratoriów specjalistycznych Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Nr sprawy GI-BAD-231-04/13
2013-05-15
brak danych
Warszawa Dostawy Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę wkładów drukujacych do drukarek, faksów i kopiarek dla potrzeb Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spozywczych oraz laboratoriów GIJHARS, nr sprawyGI-BAD-231-05/13
2013-05-09
brak danych
Warszawa Dostawy Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników chemicznych dla potrzeb laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spozywczych, nr sprawyGI-BAD-231-03/13
2013-03-20
brak danych
Warszawa Dostawy Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Przetarg nieograniczony na zkup sprzętu laboratoryjnego dla laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, nr sprawyGI-BAD-231-02/13

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.