eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-08
2016-02-16
Zielona Góra dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze DOSTAWA I SPRZEDAŻ GAZU Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA
2016-02-08
2016-02-24
Kraków roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Rozbudowa drogi krajowej nr 7 polegająca na budowie nowego wiaduktu w km 694,00+662,00 nad drogą krajową nr 7 w miejscowości Myślenice
2016-02-08
2016-02-16
Kielce usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Dozorowanie obiektów i mienia Oddziału GDDKiA w Kielcach z podziałem na VI części
2016-02-08
2016-02-26
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Budowa łącznika drogi krajowej nr 8 łączącego nowoprojektowaną drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 655 w rejonie miejscowości Raczki
2016-02-05
brak danych
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania Budowa drogi S-1 Pyrzowice - Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. Pyrzowice - w. Lotnisko).
2016-02-05
2016-02-22
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Wykonanie zabezpieczenia ruchu manewrowego żeglugi śródlądowej w obszarze basenu portowego przy pochylni kładki dla pieszych na drodze krajowej nr 8 nad ul. 29 Listopada w Augustowie
2016-02-05
2016-02-15
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Wykonanie archeologicznych, ratowniczych badań wykopaliskowych poprzedzających roboty budowlane przy realizacji inwestycji pn. Projekt i budowa drogi ekspresowej S-8 od węzła Marki (bez węzła) do węzła Radzymin Płd., w podziale na zadaniaZadanie I węzeł Marki (bez węzła) - węzeł Kobyłka (odc. A-km 11+600 - km 13+800, odc. B-km 0+521,66 - km 6+450,26), Zadanie II węzeł Kobyłka (bez węzła) - węzeł Radzymin Płd. (km 6+450,26 - km 13+690,73) na stanowiskach Nadma 10 i Nadma 12 wraz z opracowaniem wyników badań oraz pozyskanie i analiza danych LiDAR ...
2016-02-04
2016-02-15
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Obsługa archiwum zakładowego mieszczącego się przy ul. Drogowców 6 w Jaworznie, oraz 6 podległych RejonachCzęstochowie, Zabrzu, Lublińcu, Pszczynie, Wysokim Brzegu, Zawierciu
2016-02-04
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Przebudowa drogi krajowej nr 25 ul. Kaliska w Ostrowie Wielkopolskim - połączenie drogowe z S11
2016-02-03
2016-02-12
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją:1)Prac projektowych i robót budowlanych związanych z inwestycjami:-Budowa drogi ekspresowej S-2-odc. Konotopa-Puławska wraz z budową łącznika z MPL Okęcie i ul. Marynarską (S79);-budowa dr. ekspresowej S-2 od węzła Konotopa do węzła Puławska;2)Pozostałych robót budowlanych w obrębie ww.inwestycji
2016-02-03
brak danych
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowiskach w pasie drogi ekspresowej S-3 na odcinku Nowa Sól - Legnica (węzeł A-4)zadanie V - od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II, od km 58+974 do km 79+172,03 (tj. do km 79+164 ustalonego na etapie decyzji środowiskowej i podziału dokumentacji na odcinki) i węzeł Legnica II od km 0+000 do około 2+420 wraz z opracowaniem wyników badań na stanowisku Szymanowice 6
2016-02-01
2016-02-09
Poznań usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Sprzątanie pomieszczeń GDDKiA O/Poznań Rejon w Gnieźnie.
2016-01-29
2016-02-09
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Obsługa Punktu Informacji Drogowej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
2016-01-28
2016-02-12
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Roboty utrzymaniowo - interwencyjne wykonywane w ramach bieżącego utrzymania drogi krajowej nr 54 administrowanej przez GDDKiA Rejon w Elblągu
2016-01-26
2016-02-10
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Roboty w zakresie naprawy i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich administrowanych przez Rejon w Lublińcu
2016-01-25
2016-02-09
Bydgoszcz usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Opracowanie projektu robót geologicznych, wykonanie otworów studziennych i udokumentowanie zasobów ujęcia Tążyna dla uzupełnienia zasobów eksploatacyjnych ujęcia wody Kuczek w ilości 160m3/h
2016-01-20
brak danych
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Zamówienie uzupełniające do umowy nr 64/2014 na Wsparcie obsługi prawnej Oddziału GDDKiA O/Warszawa i obejmować będzie w szczególności wykonanie czynności zgodnie z załączonym do wniosku opisem przedmiotu zamówienia.
2016-01-18
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Roboty uzupełniająceWykonanie oświetlenia drogowego na łącznicach T-6 i T-7 węzła Trzebnica oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej dla oświetlenia na tych łącznicach, dla zadania pn.Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław zadanie 3 odcinek od km ok. 137+500 do węzła Widawa Wrocław (wraz z węzłem)

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-01-29
2016-02-08
Katowice dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Sukcesywna dostawa na potrzeby Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, fabrycznie nowych nie noszących znamion użytkowania wolnych od wad, pełnowartościowych w pierwszym gatunku materiałów biurowych z podziałem na 7 zadań
2016-01-26
2016-02-03
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Wycinka drzew przydrożnych (wraz z frezowaniem pni) w ciągach dróg krajowych nr 15 i 16 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Ostródzie
2016-01-26
2016-02-04
Poznań usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Obsługa i serwis Stacji Ciągłego Pomiaru Ruchu (Marksmann 660 i RPP-5) na terenie działania GDDKiA Oddział w Poznaniu w latach 2016-2018
2016-01-25
2016-02-03
Wrocław dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Dostawa tonerów i tuszów do urządzeń drukujących dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
2016-01-24
2016-02-08
Opole roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego wraz z uzupełnieniem punktowych elementów odblaskowych w okresie do 30.06.2018r. na drogach krajowych na terenie GDDKiA Oddziału w Opolu ( 4 zadania )
2016-01-22
2016-02-01
Wrocław usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIARemont mostu nad rzeką Odra w km 33+493 drogi krajowej nr 36 w m. Ścinawa StadiumProjekt budowlany i wykonawczy dostosowania odcinka drogi wojewódzkiej nr 338 dla potrzeb objazdu tymczasowego, oraz inne opracowania towarzyszące, związane z remontem mostu nad rzeką Odra w km 33+493 drogi krajowej nr 36 w m. Ścinawa.
2016-01-22
2016-02-02
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Wsparcie merytoryczne Wydziału Ochrony Środowiska w zakresie archeologii przy realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków POIiŚ
2016-01-21
2016-01-29
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Stała i kompleksowa obsługa prawna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
2016-01-20
2016-01-28
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudową drogi krajowej nr 62 na odcinku przejścia przez Wyszków od km 245+650 do km 246+290.
2016-01-20
2016-01-29
Zielona Góra dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Dostawa i sprzedaż oleju napędowego grzewczego lekkiego, do kotłowni olejowych na potrzeby grzewcze budynków biurowych należących do GDDKiA Oddział w Zielonej Górze z podziałem na 2 części; Część nr 1 GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Rejon w Żarach, 68-200 Żary ul. Wapienna 4, i Obwód Drogowy w Trzebielu, 68-212 Trzebiel ul. Tuplicka 23 Część nr 2 GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Rejon w Gorzowie Wlkp., Obwód Drogowy w Skwierzynie, 66-440 Skwierzyna ul. Gorzowska 17a
2016-01-19
2016-01-29
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad utrzymanie czystości na terenie oraz w budynkach stanowiących siedzibę Zespołu Obsługi Szkoleń i Konferencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Józefowie
2016-01-19
2016-01-27
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Wycinka i pielęgnacja drzew przydrożnych na drogach krajowych nr 7, S7, 22 i 54 administrowanych przez Rejon w Elblągu
2016-01-19
2016-01-29
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Wykonanie dokumentacji projektowej w stadium Koncepcji Programowej dla przedsięwzięcia pn.Zagospodarowanie miejsc obsługi podróżnych (MOP) Bystrzejowice kat. III oraz Wierzchowiska kat. II, zlokalizowanych przy drodze ekspresowej S17 (12) - z założeniem etapowania budowy MOP w standardzie kat. I
2016-01-18
2016-01-26
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do siedziby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie i jednostek terenowych
2016-01-18
2016-01-26
Szczecin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:Przebudowa szkolnej strzelnicy garnizonowej do typu B-200 M w klasie I (Wałcz, kompleks 2106) realizowanego w ramach zadaniaBudowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10
2016-01-18
2016-01-26
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Świadczenie usług w zakresie sprzątania i stróżowania w podziale na części- Część nr 1w siedzibie Rejonu w Puławach - Część nr 2w siedzibach Obwodów Drogowych w Żyrzynie i Kurowie
2016-01-15
brak danych
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Wykonanie robót budowlanych polegających na uszczelnieniu pęknięć na ścianie pionowej korpusu przyczółka P1 obiektu WD-104A oraz iniekcji rys na ścianach pionowych i gzymsach ustroju nośnego w strefie nad podporą środkową P2 obiektów WD 104A, WD 106A oraz WD 107A zlokalizowanych na Autostradzie A4 od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia.
2016-01-15
2016-02-01
Bydgoszcz roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rozbudowa drogi krajowej nr 80 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 30+364,66 do km 30+895,90 w miejscowości Zławieś Wielka - Pędzewo
2016-01-14
2016-01-22
Kielce usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Kierowanie i obsługa codzienna samochodów oraz obsługa administracyjno - gospodarcza Oddziału GDDKiA w Kielcach Nr ref. O/Ki.D-3.2413.1.2016.gk
2016-01-14
2016-01-22
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Wywóz i utylizacja odpadów komunalnych zebranych w kontenerze na bazie Rejonu w Ełku w latach 2016 - 2017.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-08
brak danych
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Wykonanie napraw awaryjnych, przeglądów okresowych i remontów pojazdów samochodowych oraz przyczepek samochodowych będących w użytkowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Katowicach Rejonu w Zawierciu, Obwodu Drogowego w Wojkowicach Kościelnych oraz Obwodu Drogowego w Szczekocinach.
2016-02-05
brak danych
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Ochrona mienia Oddziału GDDKiA w Poznaniu, budynek biurowy ul. Siemiradzkiego 5a
2016-02-05
brak danych
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Wykonanie okresowych obsług technicznych oraz napraw pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu GDDKiA Oddział w Kielcach z podziałem na VI części
2016-02-05
brak danych
Olsztyn Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Dostawy oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego dla GDDKiA Rejonu w Lidzbarku Warmińskim
2016-02-05
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Przebudowa mostu przez rz. Wełnę w ciągu DK nr 11 wraz z budową kładki w miejscowości Ruda
2016-02-04
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Odnowa oznakowania poziomego 2015-2017
2016-02-02
brak danych
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Usługa ochrony mienia, budynków i posesji będących w posiadaniu GDDKiA Oddział we Wrocławiu z podziałem na części.
2016-02-02
brak danych
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Patrol autostrady A-4 (odcinek od węzeł Sośnica do węzeł Murckowska).
2016-02-02
brak danych
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Kierowanie i obsługa codzienna samochodów oraz obsługa administracyjno - gospodarcza Oddziału GDDKiA w Kielcach Nr ref. O/Ki.D-3.2413.1.2016.gk.
2016-02-02
brak danych
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Obsługa i serwis stacji ciągłego pomiaru ruchu wyposażonych w licznik Golden River - Marksman 660 zlokalizowanych w m. Krasne na dk 4 i w m. Baryczka na dk 19 (woj. podkarpackie) wraz z wykonaniem pomiarów sprawdzających
2016-02-02
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Sukcesywne przeglądy, naprawy i konserwacje pojazdów eksploatowanych przez GDDKiA Rejon w Szczytnie oraz pługów wirnikowych, przyczep i ciągników rolniczych - II postępowanie
2016-02-02
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Kompleksowa obsługa stacji ciągłych pomiarów ruchu (SCPR) zlokalizowanych na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
2016-02-02
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie terenów zielonych w Oddziale GDDKiA w Olsztynie wraz z podległymi Rejonami
2016-02-01
brak danych
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Wykonanie robót budowlanych polegających na uszczelnieniu pęknięć na ścianie pionowej korpusu przyczółka P1 obiektu WD-104A oraz iniekcji rys na ścianach pionowych i gzymsach ustroju nośnego w strefie nad podporą środkową P2 obiektów WD-104A, WD-106A oraz WD-107A zlokalizowanych na Autostradzie A4 od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia
2016-01-29
brak danych
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Usługi prawnicze w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi i doradztwa prawnego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nr ref. DPR.DPR-2.2413.35.2015.0
2016-01-29
brak danych
Białystok Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Dostawa artykułów biurowych i papieru ksero na potrzeby GDDKiA Oddział w Białymstoku i Rejonów
2016-01-29
brak danych
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 11 zadań.
2016-01-29
brak danych
Gdańsk Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku KONSERWACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZLOKALIZOWANEJ W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR S6 I S7 ORAZ SEPARATORÓW ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA O/GDAŃSK REJON W GDAŃSKU
2016-01-28
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Zimowe utrzymanie chodników, ciągów komunikacyjnych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w sezonach zimowych 2015/2016 i 2016/2017 z podziałem na 5 zadań
2016-01-28
brak danych
Poznań Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Dostawa słupków prowadzących uchylnych U-1a, U-1b oraz osłon do słupków prowadzących wraz z elementami mocującymi.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.