eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-10-08
2015-10-23
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Wymiana pomostu rewizyjnego drewnianego na stalowy (ażurowy) mostu przez rzekę Wisła w m. Góra Kalwaria, droga krajowa nr 50 w km 179+400
2015-10-08
2015-10-19
Rzeszów dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Dostawa i montaż regałów i szaf metalowych dla potrzeb GDDKiA Oddział w Rzeszowie z podziałem na zadaniaZadanie nr 1. Dostawa i montaż regałów archiwalnych wraz ze wzmocnieniem posadzek do archiwum zakładowego zlokalizowanego na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady w Wierzbnej. Zadanie nr 2. Dostawa i montaż metalowych szaf magazynowych do Obwodów Utrzymania Autostrady w Żyrakowie, Mrowli i Wierzbnej.
2015-10-08
2015-10-19
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Sprzątanie pomieszczeń w budynkach administracyjnych i laboratorium drogowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
2015-10-08
2015-10-23
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Regulacja poboczy gruntowych na drogach krajowych nr 58, 63 administrowanych przez GDDKiA Rejon w Ełku.
2015-10-08
2015-10-23
Poznań roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 24 z drogą powiatową do m. Chudopczyce i Niemierzewo w miejscowości Lubosz.
2015-10-08
2015-10-23
Poznań roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 72 z drogami gminnymi do m. Cisew i Słodków Kolonia
2015-10-08
2015-10-23
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w podziale na 5 zadań
2015-10-07
2015-10-22
Bydgoszcz roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Remont nawierzchni dróg krajowych w latach 2015-2017 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy - - Rejon Nakło, Rejon Świecie, Rejon Toruń
2015-10-07
2015-10-16
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Usunięcie posuszu z drzew przydrożnych rosnących w ciągach dróg krajowych nr 53, 57, 58 i 59 administrowanych przez GDDKiA Rejon w Szczytnie
2015-10-07
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Usunięcie kolizji z liniami PKP dla zadania pn.Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S5 Poznań- Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław, zadanie 1 odcinek od Korzeńska ( km ok. 108+758 ) do km 123+700
2015-10-07
2015-10-22
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Roboty konserwacyjne i interwencyjne w zakresie bieżącego utrzymania dróg krajowych Nr 7, 15, 16 administrowanych przez GDDKiA Rejon w Ostródzie
2015-10-07
2015-10-16
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Wykonanie wycinki drzew w ciągu dróg krajowych nr 12, 17, 48 oraz drogi wojewódzkiej nr 824 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie Rejon w Puławach
2015-10-07
2015-10-22
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na DK 71 w województwie łódzkim w miejscowości Zelgoszcz - budowa sygnalizacji świetlnej.
2015-10-06
2015-10-21
Kraków roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Projekt, budowa i przebudowa oraz ekspertyza skuteczności zabezpieczeń akustycznych drogi ekspresowej S7 na odcinku Myślenice - Pcim
2015-10-06
2015-10-21
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Remonty nawierzchni (nakładki) w ciągach dróg krajowych nr 51, 51a i 57 administrowanych przez GDDKiA Oddział Olsztyn Rejon w Lidzbarku Warmińskim.
2015-10-06
2015-10-15
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Wycinka drzew i krzewów przydrożnych, wykonanie nasadzeń w ciągach dróg krajowych nr 53, 57, 58 i 59 administrowanych przez GDDKiA Rejon w Szczytnie
2015-10-05
2015-10-14
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dostawa przyczep sygnalizacyjno-zamykających
2015-10-05
2015-10-20
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie usprawnienia odwodnienia drogi nr S-8 w miejscowości Głuchy (w obszarze od km 496+900 do km 497+410
2015-10-05
2015-10-14
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych nowego przebiegu drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn Płd. - Olsztynek
2015-10-05
2015-10-20
Szczecin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Wymiana paneli elementów ekranów akustycznych wzdłuż drogi krajowej nr 3 na obwodnicy Wolina na odcinku od km 0+017 do km 0+441

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-09-30
2015-10-07
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Montaż, utrzymanie i demontaż siatki przeciwśnieżnej w sezonie zimowym 2015-2016, w ciągach dróg krajowych nr 51, 51a i 57 administrowanych przez GDDKiA Rejon w Lidzbarku Warmińskim.
2015-09-30
2015-10-08
Rzeszów usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Ustawienie, utrzymanie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych wzdłuż dróg krajowych zarządzanych przez Oddział w Rzeszowie GDDKiA
2015-09-29
2015-10-07
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Montaż i demontaż siatki przeciwśnieżnej w sezonie zimowym 2015/2016 na drogach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Elblągu
2015-09-29
2015-10-07
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Montaż, utrzymanie i demontaż siatki przeciwśnieżnej w sezonie 2015/2016 w ciągach dróg krajowych nr 16, 58, 63, 65 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku.
2015-09-28
2015-10-06
Poznań dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Dostawa i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych w budynku siedziby Oddziału przy ul. Gajowej 6
2015-09-28
2015-10-06
Szczecin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Prace konserwacyjne oraz naprawy urządzeń oświetlenia drogowego w ciągu drogi krajowej S3 na odcinku Węzeł Klucz - Węzeł Myślibórz administrowanym przez GDDKiA Oddział w Szczecinie
2015-09-25
2015-10-05
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Wykonanie diagnostyki stanu nawierzchni drogowej polegającej na rejestracji i automatycznej ocenie wizualnej uszkodzeń nawierzchni na sieci dróg krajowych na terenie Oddziału GDDKiA w Katowicach
2015-09-25
2015-10-06
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Wykonanie nasadzeń drzewek w ciągu dróg krajowych nr 51,51a,57 administrowanych przez Rejon w Lidzbarku Warmińskim oraz ich pielęgnacja w okresie gwarancyjnym.
2015-09-24
2015-10-02
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Zakup i dostawa aparatury kontrolnej i badawczej do Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie z siedzibą w m. Opacz Kolonia ul. Środkowa 35C, w podziale na 9 zadań
2015-09-23
2015-10-07
Opole roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Optymalizacja rozwiązania wjazdów dla służb utrzymaniowych przy obiekcie Wd-7, zrealizowanych w ramach zadania pn.Budowa drogi S-8 Syców -Kępno - Sieradz - A1 (Łódź), Odcinek III. Wieruszów - Walichnowy, długości 13,1 km
2015-09-23
2015-10-08
Poznań roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Budowa ciągu pieszo-rowerowego na drodze krajowej nr 36 na odcinku Lutogniew-Krotoszyn od km 113+950 do km 117+250, dł. 3,3 km.
2015-09-23
2015-10-08
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Wykonanie robót zabezpieczających pas drogowy drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 140+552,05 do km 174+200,00
2015-09-23
2015-10-01
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Montaż i demontaż siatki przeciwśnieżnej w sezonie zimowym 2015/2016 w ciągu dróg krajowych nr 53, 57, 58 i 59 administrowanych przez Rejon w Szczytnie
2015-09-23
2015-10-08
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Remont budynku warsztatowego na terenie Rejonu w Bielsku Podlaskim
2015-09-22
2015-10-07
Poznań roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Budowa ciągu pieszo - rowerowego na drodze krajowej nr 15 na odcinku Koźmin - Lipowiec - Czarny Sad do km 68+200 do km 70+862 długości 2,662 km.
2015-09-22
2015-09-30
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Obsługa energetyczna i utrzymanie oświetlenia drogi krajowej nr S7/7 w zakresie węzła drogowego Małdyty oraz obwodnicy Elbląga
2015-09-22
2015-09-30
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Wykonanie diagnostyki stanu nawierzchni drogowej polegającej na rejestracji i automatycznej ocenie wizualnej uszkodzeń nawierzchni na sieci dróg krajowych na terenie Oddziału GDDKiA w Łodzi
2015-09-22
2015-09-30
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Obsługa Punktu Informacji Drogowej (PID) w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie
2015-09-22
2015-10-07
Opole roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej polegająca na zainstalowaniu osadników zawiesiny na sieci kanalizacji deszczowej z odwodnienia dróg krajowych wraz z przebudową wylotów kanalizacji deszczowej z odwodnienia dróg krajowych do odbiorników. W podziale na 2 zadaniaZadanie nr 1 - budowa osadników w m. Olesno i w m. Olesno (Grodzisko) - 2 szt. Zadanie nr 2 - budowa osadników w miejscowościachLędziny, Łosiów i Skorogoszcz - 4 szt.
2015-09-21
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze ZAMÓWIENIE DODATKOWE NA ZADANIU ROBOTY BUDOWLANE NA DRODZE KRAJOWEJ NR 92CZĘŚĆ NR IPRZEBUDOWA ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 92 W M. TORZYM CZĘŚĆ NR IIROZBUDOWA ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 92 W M. TORZYM

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-10-08
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Remont nawierzchni (nakładek) w ciągach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Szczytnie - zamówienie uzupełniające
2015-10-08
brak danych
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Remont drogi krajowej nr 48 Teofilów - Inowłódz km 13+850 - 16+500
2015-10-08
brak danych
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 12 w województwie łódzkim w miejscowości Kraszków
2015-10-08
brak danych
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 39 na odcinkach - gr. Oddziału - Małujowice od km 40+542 do km 42+600 - Michałowice - Lubsza od km 53+650 do km 57+430
2015-10-08
brak danych
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 46 w m. Lędziny od km 103+600 do km 104+050 i od km 104+550 do 105+000
2015-10-08
brak danych
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Remont drogi krajowej nr 91 Sierpów - Cedrowice km 318+755-321+500
2015-10-08
brak danych
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowiskach archeologicznych kolidujących z planowaną do budowy obwodnicą Dąbrowy Tarnowskiej, wraz z opracowaniem wyników badań
2015-10-08
brak danych
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Wykonanie przeglądów obiektów budowlanych będących własnością GDDKiA Oddział w Warszawie
2015-10-08
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont drogi krajowej nr 12 odcinek Piaski - Jarocin od km 203+740 do km 204+400, od km 234+380 do km 234+468, od km 237+964 do km 238+918 (całkowita dł. 1,7 km)
2015-10-07
brak danych
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Wykonanie napraw awaryjnych, przeglądów okresowych i remontów pojazdów samochodowych oraz przyczepek samochodowych będących w użytkowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Katowicach Rejonu w Zawierciu, Obwodu Drogowego w Wojkowicach Kościelnych oraz Obwodu Drogowego w Szczekocinach
2015-10-07
brak danych
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Remont drogi krajowej Nr 8 odc. Skindzierz - Chodorówka, od km 687+840 do km 690+200 o długości 2,36 km
2015-10-07
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Remont drogi krajowej nr 65 na odcinku Oracze - Ełk od km 65+000 do km 65+751
2015-10-07
brak danych
Poznań Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Dostawa sprzętu komputerowego
2015-10-07
brak danych
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Wykonanie diagnostyki stanu nawierzchni drogowej polegającej na rejestracji i automatycznej ocenie wizualnej uszkodzeń nawierzchni na sieci dróg krajowych na terenie Oddziału GDDKiA w Poznaniu
2015-10-07
brak danych
Białystok Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Świadczenie usługi naprawy i konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach krajowych, administrowanych przez GDDKIA Oddział w Białymstoku z podziałem na 4 części
2015-10-07
brak danych
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego oraz przepompowni wód deszczowych i ścieków sanitarnych, zlokalizowanych w ciągu pasa drogowego autostrady A4 na odcinku od km 449+287,05 (MOP Kłaj) do km 502+024,57 (węzeł Tarnów Północ)
2015-10-07
brak danych
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Kompleksowe utrzymanie MOP Michałowice Północ (kat. III)
2015-10-06
brak danych
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Usługa sprzątania pomieszczeń w Obwodzie Drogowym w Raciborzu przy ul. 1-go Maja 3, 47-400 Racibórz
2015-10-06
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku ROBOTY I USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ GDAŃSK z podziałem na 6 części zamówienia
2015-10-06
brak danych
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie operatów wodnoprawnych oraz uzyskanie, dla każdego operatu odrębnie, decyzji pozwoleń wodnoprawnych dla wybranych odcinków dróg krajowych administrowanych przez Oddział w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.