eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-27
2017-04-05
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Aktualizacja i wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Nysie
2017-03-27
2017-04-11
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK1 na odcinku Piasek-Pszczyna
2017-03-27
2017-04-11
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Wykonanie elementów Systemu Zarządzania Ruchem na drodze ekspresowej S6, na obwodnicy miasta Nowogard oraz na obwodnicy Koszalina i Sianowa.
2017-03-24
2017-04-04
Bydgoszcz Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zobowiązanie do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn.Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 5 z ul. Kolonijną i ul. Centralną w m. Osielsko oraz wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w km ok. 34+200 DK 5 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 5 w m. Osielsko.
2017-03-24
2017-04-10
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu "Remont jezdni północnej autostrady A4 od km 156+950 do km 175+000 wraz z opracowaniem dokumentacji"
2017-03-23
2017-03-31
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Wykonanie Dokumentacji Projektowej pn. Część 1. "Remont mostu przez rz. Ciemięga w m. Ciecierzyn w ciągu drogi krajowej nr 19 w km 301+663 JNI 8180008 wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego". Część 2. "Remont mostu przez rz. Zielawa w m. Wisznice w ciągu drogi krajowej nr 63 w km 369+562 JNI 8300017 wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego". Część 3. "Remont mostu przez rz. Świder w m. Stoczek Łukowski w ciągu drogi krajowej nr 76 w km 48+354 JNI 15210008 wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego".
2017-03-22
2017-04-06
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remonty i konserwacja odwodnienia, chodników i poboczy w obrębie pasa drogowego dróg krajowych na terenie GDDKiA O/Kielce, Rejon w Starachowicach
2017-03-22
2017-04-03
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku dojazdu do mostu w Annopolu od km 175+502 do km 176+025" wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego.
2017-03-22
2017-03-31
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad remontem autostrady A2 na odc. od km 282+300 do 291+750, dług. 2 x 9,45 km ( 2 jezdnie ).
2017-03-21
2017-03-29
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Wsparcie merytoryczne dla Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKiA w Kielcach przy realizacji zadań z POIiŚ na drogach krajowych na terenie województwa świętokrzyskiego i województwa mazowieckiego
2017-03-21
2017-04-05
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Roboty w zakresie napraw i utrzymania dróg na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Częstochowie
2017-03-20
2017-04-05
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w SzczecinieRemont drogi krajowej nr 11 Ustronie Morskie - Tymień od km 14+700 do km 19+100 dł. odc. 4,4 km
2017-03-20
2017-04-04
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Remont dróg gminnych umożliwiający dojazd do dróg dojazdowych Dd2 i Dd3 realizowanych w ramach zadania "Zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Kłodzka w ciągu Dk 33 wraz z łącznikiem Dk 46".
2017-03-20
2017-03-28
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Opracowanie dokumentacji formalno - prawnej wraz z wyceną nieruchomości oraz wykonanie wszelkich innych niezbędnych czynności mających na celu nabycie nieruchomości zajętych pod drogę krajową nr 2 na terenie województwa lubelskiego.
2017-03-20
2017-04-05
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont dk nr 11 na odc. Przygodzice - Strugi
2017-03-20
2017-04-06
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w SzczecinieRemont drogi krajowej nr 13 Szczecin - Kołbaskowo od km 5+610 do km 9+200 dł. odc. 3,59 km.
2017-03-20
2017-04-04
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Realizacja zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie Rejon w Zamościu, z podziałem na 2 części.
2017-03-17
2017-04-03
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Remont dwóch przepustów drogowych w m. Przędzel w ciągu drogi krajowej nr 77 w km 66+491 i w km 67+075, odcinek Nisko - Rudnik nad Sanem.
2017-03-17
2017-03-28
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Wykonanie badań laboratoryjnych kruszyw stosowanych do produkcji betonów w zakresie potencjalnej reaktywności alkalicznej wg metod opracowanych przez Komitet RILEM
2017-03-17
2017-04-03
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w SzczecinieRemont drogi krajowej nr 6 na odcinku Karlino - dw 166 od km 115+700 do km 119+700 dł. odc. 4,0 km

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-17
2017-03-27
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Czyszczenie i konserwacja separatorów oraz osadników oczyszczających wody opadowe i roztopowe z dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie z podziałem na 8 zadań
2017-03-16
2017-03-24
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 59 z ulicą Świderską w miejscowości Giżycko"
2017-03-15
2017-03-23
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami w zakresie budowy nowych obiektów mostowych w miejscowościachSzczepanowice, Tylicz i Brzesko
2017-03-13
2017-03-23
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach "Aktualizacja dokumentacji projektowych dla budowy zabezpieczeń przeciwhałasowych w Sosnowcu (S1), Skoczowie (S1), Czechowicach - Dziedzicach (DK1), Drogomyślu i Harbutowicach(DK81)"
2017-03-10
2017-03-20
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Sprzątanie pomieszczeń i całoroczne utrzymanie porządku na terenach posesji w Oddziale GDDKiA w Olsztynie wraz z podległymi Rejonami w podziale na 4 zadania
2017-03-08
2017-03-17
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Nadzór inwestorski nad zadaniem "Remont jezdni północnej autostrady A4 od km do 153+841 km 175+000 wraz z opracowaniem dokumentacji (z wyłączeniem robót na PPO Karwiany)" wraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji.
2017-03-08
2017-03-24
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont drogo krajowej nr 10 na odc. obwodnicy m.Piła
2017-03-07
2017-03-22
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi krajowej DK 46 nad linią kolejową CMK w km 238+116 w miejscowości Nakło
2017-03-07
2017-03-23
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Rozbudowa drogi krajowej nr 52 od km 61+996,50 do km 62+259,00 wraz z rozbiórką istniejących mostów oraz budową w ich miejscu nowych obiektów inżynierskich na potoku Solczanka w km 62+178 oraz potoku "Bez nazwy" w km 62+076 oraz wykonaniem i rozbiórką tymczasowej drogi dojazdowej w miejscowości Brody, Izdebnik, Lanckorona
2017-03-07
2017-03-15
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Wsparcie merytoryczne dla Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKiA w Kielcach przy realizacji zadań z POIiŚ na drogach krajowych na terenie województwa świętokrzyskiego i województwa mazowieckiego
2017-03-07
2017-03-16
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku dojazdu do mostu w Annopolu od km 175+502 do km 176+025" wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego
2017-03-07
2017-03-22
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Budowa mostu przez potok Kosinka w m. Kosina w ciągu DK Nr 94 w km 622+842 (stara DK Nr 4) wraz z rozbiórką istniejącego obiektu oraz przebudową urządzeń obcych
2017-03-07
2017-03-20
Zielona Góra Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze SERWIS I NAPRAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI GDDKIA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE W PODZIALE NA 3 CZĘŚCICZĘŚĆ NR 1ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE, CZĘŚĆ NR 2REJON W NOWEJ SOLI, CZĘŚĆ NR 3REJON W SŁUBICACH
2017-03-07
2017-03-15
Kraków Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami mostowymi w miejscowościach Skomielna Biała, Rabka -Zdrój, Ropa, Głogoczów
2017-03-06
2017-03-21
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Przebudowa mostu przez rzekę Branew w km 215+899 drogi krajowej Nr 74 w m. Krzemień
2017-03-03
2017-03-20
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.t.Remont kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 30 w km 22+278 DK 30 w m. Lubań (JNI 35001548) uderzonej przez pojazd ponadgabarytowy.
2017-03-02
2017-03-17
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Budowa mostu przez rzekę Ścinawkę w km 11+964 drogi krajowej nr 35 w miejscowości Unisław Śląski.
2017-03-02
2017-03-17
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Remont mostu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 57 w km 162 + 017 w m. Krasiniec.
2017-03-02
2017-03-17
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze "ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE MOSTU DROGOWEGO PRZEZ RZEKĘ MIERZĘCKA STRUGAW KM 105+888 W M. DOBIEGNIEW"
2017-03-01
2017-03-16
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Wykonanie remontu mostu przez rzekę Wisła w ciągu drogi krajowej Nr 48 w km 153+057 w miejscowości Dęblin

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-24
brak danych
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie Koncepcji Programowej oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadaniaRozbudowa DK nr 94 na odcinku Modlnica - Giebułtów do parametrów drogi dwujezdniowej klasy GP
2017-03-24
brak danych
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Budowa oświetlenia drogowego drogi ekspresowej S8 na odcinku Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka odcinek od km 324+772 do km 386+000.
2017-03-24
brak danych
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwąPoprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 33 koło miejscowości Bystrzyca Kłodzka w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2017-03-24
brak danych
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Wykonanie remontu drogi krajowej Nr 74 na odcinku Jałowęsy - Opatów od km135+362 do km142+150
2017-03-23
brak danych
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 9 w miejscowości NIETULISKO w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2017-03-23
brak danych
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Aktualizacja dokumentacji projektowych dla budowy zabezpieczeń przeciwhałasowych w Sosnowcu (S1), Skoczowie S1),Czechowicach - Dziedzicach (DK1), Drogomyślu i Harbutowicach (DK81)
2017-03-23
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych nr28, 77 z podziałem na następujące zadania1. Zadanie nr 1Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 28 województwie podkarpackim w m. Olszany w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. 2. Zadanie nr 2Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 77 województwie podkarpackim na odcinku Rudnik - Kopki w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. 3. Zadanie nr 3Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 77 województwie podkarpackim w m. Pełkinie w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2017-03-23
brak danych
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Remont drogi krajowej nr A4 na odc. w. Opole Południe - w. Krapkowice od km 242+300 do km 254+200 wraz z węzłem Krapkowice
2017-03-23
brak danych
Opole Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Remont drogi krajowej nr A4 na odc. w. Opole Południe - w. Krapkowice od km 242+300 do km 254+200 wraz z węzłem Krapkowice"
2017-03-22
brak danych
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remonty i konserwacja odwodnienia, chodników i poboczy w obrębie pasa drogowego dróg krajowych, na terenie Oddziału w Kielcach GDDKiA, w latach 2017-2019, z podziałem na 3 części.
2017-03-22
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.t.Remont kładki dla pieszych nad droga krajową nr 30 w km 22+278 DK 30 w m. Lubań (JNI 35001548) uderzonej przez pojazd ponadgabarytowy.
2017-03-21
brak danych
Katowice Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Naprawy, remonty i przeglądy samochodów oraz przyczep będących w użytkowaniu Rejonu w Zawierciu i Obwodach Drogowych w Szczekocinach i Wojkowicach Kościelnych
2017-03-21
brak danych
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu "Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Opolu w okresie 12 miesięcy"
2017-03-21
brak danych
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont drogi krajowej nr 9 w m. LIPNIK od km97+600 do km98+100 oraz w m. PĘCHÓW od km104+000 do km 104+500
2017-03-20
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Remont jezdni północnej autostrady A4 od km do 153+841 km 175+000 wraz z opracowaniem dokumentacji (z wyłączeniem robót na PPO Karwiany)
2017-03-20
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Wykonanie remontu dylatacji mostu przez rzekę Bug w m. Skuszew w km 8+836 drogi krajowej nr S 8 d.
2017-03-20
brak danych
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Świadczenie usług koordynacji obiegu dokumentów i zastępstwa w sekretariacie dla potrzeb Oddziału GDDKiA w Rzeszowie
2017-03-17
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Projekt i wykonanie wzmocnienia nasypu drogowego oraz jego podłoża wraz z rekonstrukcją nawierzchni i poboczy drogi krajowej nr 2 na odcinku od km 568+000 do km 568+340.
2017-03-17
brak danych
Rzeszów Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Dostarczanie wody i odbiór ścieków do nieruchomości Oddziału GDDKiA w Rzeszowie. Część 1 - Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków do nieruchomości Oddziału w Rzeszowie przy ul. Legionów 20. Część 2 - Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków do nieruchomości Oddziału w Rzeszowie przy ul. Rejtana 8a. Część 3 - Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków do nieruchomości Oddziału w Rzeszowie przy ul. Sikorskiego 49c.
2017-03-17
brak danych
Warszawa Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, Wydziału Technologii - Opacz Kolonia, ul. Środkowa 35c oraz Rejonów

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.