eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-19
2018-07-04
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie: Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 26 w m. Rów
2018-06-19
2018-07-04
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie "Wykonanie robót remontowych obiektów budowlanych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie realizowanych w ramach asortymentu Remonty Zapleczy Technicznych" Z podziałem na części: Część 1. "Remont ogrodzenia terenu bazy materiałowej w Starej Birczy" Część 2. "Remont ogrodzenia wraz bramą wjazdową na teren bazy materiałowej w Sanoku" Część 3. "Remont wjazdu na plac obwodu drogowego w Nisku, ul. Nowa 40" Część 4. "Remont utwardzenia placu pod materiały z rozbiórki na bazie obwodu drogowego w Nisku, ul. Nowa 40" Część 5. "Remont budynku magazynowo - warsztatowego na terenie OD w Kolbuszowej" Część 6. "Remont oraz naprawa szkód powstałych w wyniku zalania budynku POLICJI na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady Dębica w m. Żyraków" Część 7. "Remont elewacji oraz fundamentów budynku administracyjno-magazynowego Obwodu Drogowego w Przeworsku" Część 8. "Wykonanie robót remontowych na OD w Przeworsku - malowanie i częściowa wymiana przęseł ogrodzenia wraz z słupkami oraz remont bramy wjazdowej" Część 9. "Remont nawierzchni asfaltowej placu OD w Żurawicy" Część 10. "Remont elewacji budynku OD w Żurawicy" Część 11. "Remont cokołów budynków OD w Żurawicy"
2018-06-19
2018-06-28
Łódź Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Wykonanie przeglądów okresowych, konserwacji i napraw pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi wraz z Rejonami z podziałem na 8 części
2018-06-19
2018-07-04
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rozbudowa drogi krajowej nr 62 w województwie kujawsko-pomorskim o chodnik na odcinku Brześć Kujawski - Falborek - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2018-06-19
2018-06-27
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie "Wykonanie operatów wodnoprawnych z podziałem na zadania: Część 1. Opracowanie operatów wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi, dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej odprowadzających wody opadowe i roztopowe z odcinków autostrady A4, drogi ekspresowej S19 i drogi krajowej 97 zlokalizowanych w województwie podkarpackim. Część 2. Opracowanie operatów wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi, dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej odprowadzających wody opadowe i roztopowe z dróg krajowych nr 19, 28, 73, 77, 84, 94 zlokalizowanych w województwie podkarpackim. Część 3. Opracowanie operatu wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi, dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej odprowadzających wody opadowe i roztopowe z obwodnicy m. Jarosław w ciągu drogi krajowej nr 94 zlokalizowanej w województwie podkarpackim"
2018-06-19
2018-07-05
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Remont pomieszczeń na potrzeby budynku OD w Ożarowie Mazowieckim w trybie zaprojektuj i buduj.
2018-06-19
2018-07-16
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Remont nawierzchni drogi dojazdowej D34 zlokalizowanej w pasie drogowym autostrady A1 w m. Świerklany
2018-06-19
2018-06-27
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Zagospodarowanie ronda w pasie drogi krajowej nr 11 w miejscowości Strugi - Antonin
2018-06-18
2018-07-03
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad RENOWACJA, KONSERWACJA I ODBUDOWA EKSPONATÓW GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI
2018-06-18
2018-07-03
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.t.: Remont mostu drogowego nad rzeką Starą Odrą, w ciągu drogi krajowej nr 12 w km 123+732 w m. Głogów.
2018-06-18
2018-07-03
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Budowa ekranów akustycznych wzdłuż istniejącej obwodnicy m. Jarosław
2018-06-15
2018-06-27
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 36 MIESIĘCZNY SERWIS DLA 19 SZT. SIECIOWYCH URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W CENTRALI GDDKIA
2018-06-15
2018-07-02
Zielona Góra Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze "Serwis i naprawa samochodów służbowych będących w dyspozycji GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Rejon Gorzów Wielkopolski".
2018-06-14
brak danych
Lublin Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Wykonanie zamówienia nr 3 polegającego na powtórzeniu podobnych usług, przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego p.n."Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań na stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych trasie budowy drogi ekspresowej S17 Warszawa (węzeł "Lubelska") - Garwolin (początek obwodnicy Garwolina), Część 3odcinek od końca obwodnicy Kołbieli do początku obwodnicy Garwolina (od km 27 +900 do km 40 +915)"
2018-06-14
2018-06-29
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska - ekranów akustycznych w ciągu drogi krajowej nr 50 - obwodnicy Mszczonowa na odcinku od km 2+920 do km 9+220.
2018-06-14
2018-06-29
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Naprawa dylatacji na moście w m. Białobrzegi na drodze S7 w km lok 4+441, podpora P1, jezdnia lewa.
2018-06-14
2018-07-04
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu "Roboty, usługi i dostawy w zakresie wykonywania remontów chodników i elementów odwodnienia, w tym ścinka i naprawa poboczy, remontu elementów kanalizacji deszczowej, renowacji rowów, w ciągu dróg krajowych nr 40, 40a, 41, 41a, 41b, 46, 46c i 46g na odcinkach administrowanych przez Rejon Nysa w okresie od daty podpisania umowy do 30.06.2020 r."
2018-06-14
2018-06-29
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i wykonanie prac dotyczących odwodnienia w ramach kontynuacji budowy A1 Toruń - Stryków od km 175+479,97 do km 175+592,47, od km 223+260,62 do km 223+504,37, od km 233+561,86 do km 233+771,86, od km 239+068,99 do km 239+232,63
2018-06-14
2018-06-29
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na DK 65 w miejscowości Olecko - II postępowanie
2018-06-13
2018-06-28
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Wykonanie napraw ciosów łożyskowych i robót konserwacyjnych na wiadukcie nad linią kolejową PKP w ciągu drogi krajowej nr 10 Szczecin - Płońsk w km 354+706 w miejscowości Lipno

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-11
2018-06-20
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Likwidacja skutków nagłych zdarzeń na drogach krajowych nr 40 , 40a , 41 , 41a , 41b , 46a , 46c i 46g administrowanych przez GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Nysie w okresie do dnia 30.06.2020r.
2018-06-11
2018-06-19
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn.: "Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (a4) - Lubawka, zadanie V: obwód utrzymania drogi Jawor"
2018-06-08
2018-06-18
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Praszka - granica województwa opolskiego"
2018-06-06
2018-06-14
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Kompleksowa obsługa stacji ciągłych pomiarów ruchu (SCPR) drogowego wyposażonych w liczniki typu: Golden River, RPP-5 i RPP-2 oraz przeprowadzenie pomiarów sprawdzających dla ww. stacji pomiarowych zlokalizowanych na sieci dróg krajowych administrowanych przez Oddział Warszawa GDDKiA
2018-06-06
2018-06-14
Łódź Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Wykonanie okresowej kontroli rocznej drogowych obiektów inżynierskich na odcinkach dróg administrowanych przez Oddział GDDKiA w Łodzi z podziałem na 5 części.
2018-06-06
2018-06-14
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy drodze ekspresowej S86 w Sosnowcu
2018-06-06
2018-06-14
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa dwóch przepompowni wód deszczowych przy drodze ekspresowej S86 w Katowicach - węzeł Agata
2018-06-05
2018-06-20
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na drodze krajowej nr 74 na odcinku Salata - Mniów od km 57+100 do km 60+520
2018-06-05
2018-06-20
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Budowa zjazdów do działek
2018-06-05
2018-06-20
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont drogi krajowej nr 9 na odcinku od km 70+980 do km 71+949 ul. Opatowska w Ostrowcu Świętokrzyskim
2018-06-01
2018-06-18
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 94 ( km 167+223 ) w m. Skarbiszów
2018-05-30
2018-06-12
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku granica województwa - obwodnica Kamienicy - Paczków"
2018-05-30
2018-06-15
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Remont nawierzchni dróg krajowych na terenie Rejonu w Oleśnicy, z podziałem na zadania: Zadanie 1 - Remont nawierzchni drogi krajowej nr 25 w km 338+728 - 342+516, odc. granica województwa - Ose, Zadanie 2 - Remont nawierzchni drogi krajowej nr 94 w km 122+820 - 125+288, m. Oława
2018-05-30
2018-06-14
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 55 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM NA ODCINKU MALBORK- KALMUZY W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH
2018-05-30
2018-06-15
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Remont elewacji budynku administracyjnego na terenie OUA Zabrze- Kończyce
2018-05-30
2018-06-11
Bydgoszcz Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Wykonanie usług związanych z serwisem separatorów na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy - obszar Rejonu w Bydgoszczy w latach 2018-2021
2018-05-29
2018-06-14
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Remont mostów w ciągu dróg krajowych - z podziałem na 2 części: Część 1 - Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 3b, w km 0+202 na odcinku Świnoujście - Goleniów w miejscowości Wolin nad cieśniną Dziwny;Część 2 - Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 26, w km 0+000 na odcinku Schwedt - Myślibórz w miejscowości Krajnik Dolny.
2018-05-29
2018-06-06
Łódź Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi "Kompleksowa obsługa informatyczna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi wraz z podległymi jednostkami"
2018-05-29
2018-06-13
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Prace konserwacyjno-naprawcze przejścia podziemnego pod dk nr 92 w Przeźmierowie
2018-05-29
2018-06-13
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont dk 10 na odc. Nowa Łubianka, Stara Łubianka oraz obwodnica Piły.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-20
brak danych
Lublin Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego dla pracowników GDDKiA Oddział w Lublinie oraz podległych Rejonów
2018-06-19
brak danych
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Zaprojektowanie i remont wiaduktu w ciągu drogi krajowej Nr 91c, w km 27+488, w miejscowości Cekanów"
2018-06-19
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Remont mostu przez jezioro Śniardwy w ciągu drogi krajowej nr 16 w km 255+486 w m. Okartowo
2018-06-19
brak danych
Olsztyn Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Dostawa tonerów i tuszy do urządzeń drukujących wielofunkcyjnych dla GDDKiA Oddział w Olsztynie wraz z podległymi Rejonami.
2018-06-19
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze "Wymiana dylatacji bitumicznych na wiadukcie WD-3 nad droga ekspresową S3a Obwodnica Gorzowa Wlkp. w km 83+651"
2018-06-19
brak danych
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Jabłonkę w m. Zambrów Pruszki na drodze krajowej nr 63 JNI=01420020
2018-06-18
brak danych
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej oraz budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż S52 (dawniej S1) w ciągu obwodnicy miejscowości Skoczów
2018-06-14
brak danych
Warszawa Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dostawa wyposażenia hotelowego i konferencyjnego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad- Zespołu Obsługi Szkoleń i Konferencji w Józefowie k/Otwocka
2018-06-13
brak danych
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Roboty w zakresie napraw i utrzymania dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Zabrzu
2018-06-13
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Remont ostrogi nr 19/930 w km rzeki 929+935, brzeg lewy MA-09 na rzece Wisła.
2018-06-12
brak danych
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Wykonanie remontów w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynieryjnych w ciągu i nad drogą krajową A4 zarządzanych przez GDDKiA O/Opole - Rejon w Brzegu
2018-06-12
brak danych
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi krajowej nr 92 na odcinku Bytyń - Młodasko oraz na odcinku Gaj Wielki - Tarnowo Pdg. w zakresie budowy ścieżki rowerowej i kanału technologicznego
2018-06-12
brak danych
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Obsługa floty samochodów służbowych Oddziału w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
2018-06-12
brak danych
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Rejonu w Chodzieży, Obwodu Drogowego w Chodzieży, Obowdu Drgowego w Obornikach i Obwodu Drogowego w Jastrowiu
2018-06-11
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Bieżące utrzymanie dróg krajowych w zakresie poboczy, korpusu drogowego, odwodnienia i chodników administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na zadania
2018-06-11
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Realizacja w terenie projektu stałej organizacji ruchu z algorytmem sterowania ruchem na skrzyżowaniu DK nr 29 (ul. 1 Maja) z ul. Folwarczną i Sportową w Słubicach
2018-06-11
brak danych
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont drogi krajowej nr 9 w m. Goźlice od km101+000 do km101+500, w m. Zakrzów od km102+000 do km102+500 oraz w m. Pęchów od km103+500 do km 104+000
2018-06-11
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Wykonanie inwentaryzacji projektów stałych organizacji ruchu w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie z podziałem na 7 zadań
2018-06-11
brak danych
Zielona Góra Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wykonanie oceny stanu technicznego z określeniem przyczyn powstania uszkodzeń i oceną bezpieczeństwa użytkowania ośmiu wiaduktów zlokalizowanych nad drogą ekspresową nr S3 na odcinku Myślibórz - Gorzów Wlkp., wraz z podaniem zaleceń remontowych.
2018-06-11
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 od km 80+449 do km 80+532 oraz drogi krajowej nr 48 od km 127+683 do km 128+678 na odcinku przejście przez m. Kozienice.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.