eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-27
2015-08-11
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Usunięcie nierówności jezdni na obiekcie mostowym M-23 na drodze S22 Elbląg - Grzechotki
2015-07-24
2015-08-10
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Renowacja i konserwacja eksponatów znajdujących się w ewidencji zabytków drogownictwa.
2015-07-24
2015-08-10
Kraków roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Remont budynku Obwodu Drogowego w m. Sucha Beskidzka ul. Makowska 35 O/Kraków GDDKiA
2015-07-24
2015-08-10
Kielce roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont drogi krajowej Nr 42 w miejscowości Stąporków na odcinku od km 226+800 do km 228+200
2015-07-24
2015-08-04
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Naprawy i konserwacje sygnalizacji świetlnych w miejscowości Bartoszyce w ciągu DK nr-51 administrowanej przez GDDKiA Rejon w Lidzbarku Warmińskim.
2015-07-24
2015-08-07
Wrocław roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Poprawa zdolności retencjonowania wód opadowych z systemu odwodnienia autostrady A-4 przez zbiornik retencyjny w m. Skrzypnik, gmina Domaniów
2015-07-22
2015-08-06
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DK-86 w województwie śląskim w miejscowości Kuźnica Warężyńska
2015-07-22
2015-07-30
Olsztyn dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Sukcesywne dostawy znaków i urządzeń drogowych transzami na podstawie pojedynczych zamówień wg potrzeb Zamawiającego do siedziby Obwodów Drogowych GDDKiA Rejon w Elblągu
2015-07-21
2015-08-18
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznych przy użyciu betonu asfaltowego, mieszanek mastyksowo - grysowych (SMA) oraz metodą powierzchniowego utrwalenia, remont nawierzchni z kostki kamiennej lub kostki brukowej, remont poboczy, rowów, przepustów oraz interwencyjne usuwanie skutków zdarzeń drogowych na drogach krajowych na terenie województwa podlaskiego - 3 części
2015-07-21
2015-08-05
Kielce roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont drogi krajowej Nr 42 na odcinku od km 265+345 do km 265+700, skrzyżowanie ulicKieleckiej, al. Wyzwolenia, Radomskiej i Moniuszki w Starachowicach Zamówienie nr O/Ki.D-3.2412.136.2015.gk
2015-07-21
2015-07-29
Szczecin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Wykonanie przeglądu zadrzewienia pod kątem wyłonienia drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wymagających zabiegów pielęgnacyjnych w pasach drogowych dróg administrowanych przez generalną dyrekcję dróg krajowych i autostrad oddział w Szczecinie - 7 zadań
2015-07-20
2015-08-05
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Wymiana urządzeń dylatacyjnych na estakadach w ciągu DK-94b w km 39+778 i 39+760 jezdnia prawa i lewa w m. Sławków
2015-07-20
2015-08-17
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Remont drogi krajowej Nr 65 na dojeździe do przejścia granicznego w Bobrownikach w km 214+350 - km 214+873
2015-07-17
2015-08-04
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 78 w miejscowości Turza Śląska
2015-07-17
2015-08-03
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Wymiana urządzeń dylatacyjnych na wiadukcie w ciągu A-4 (jezdnia zbiorcza prawa) nad ul. Trzy Stawy w km 339+910 w m. Katowice
2015-07-17
2015-08-03
Białystok usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Wyznaczenie i stabilizacja granic pasa drogowego drogi krajowej nr 66 Zambrów - Wysokie Mazowieckie - Brańsk - Bielsk Podlaski - Połowce - granica państwa na odcinku od skrzyżowania ulicKościuszki, Al. Wojska Polskiego oraz Mazowieckiej w Zambrowie (rondo) do Drogowego Przejścia Granicznego w Połowcach
2015-07-17
2015-08-03
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Remont nawierzchni (nakładki) na drogach krajowych nr 16, 59, 59b i 63 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Giżycku
2015-07-16
2015-08-13
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Remont drogi krajowej Nr 63 Łomża - Zambrów - Szulborze w lokalizacji od km 167+00 do km 168+573
2015-07-16
2015-07-31
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Zaprojektowanie i wykonanie robót remontowych mostu przez rzekę Ełk w miejscowości Nowa Wieś Ełcka w ciągu drogi krajowej nr 65 w km 74+551 - II postępowanie.
2015-07-16
brak danych
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Określenie przebiegu północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów - Trasa Armii Krajowej w Warszawie, wraz z materiałami do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów - Trasa Armii Krajowej w Warszawie oraz raportem o oddziaływaniu na środowisko

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-17
2015-07-27
Opole usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt z dróg krajowych nr 39, 42, 45, 46, 46a, 94 i 94c będących w administracji GDDKiA Oddział Opole Rejon w Opolu w okresie 24 miesięcy
2015-07-16
2015-07-24
Rzeszów usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Obsługa i świadczenie usług informacyjnych w Punkcie Informacji Drogowej dla sieci dróg krajowych administrowanych przez Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie od 01 września 2015r. godz. 16:00 do 01 września 2016r. godz. 8:00
2015-07-15
2015-07-23
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Aktualizacja operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód dla dróg krajowych na terenie województwa śląskiego w latach 2015-2016
2015-07-15
2015-07-23
Rzeszów usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Ochrona osób i mienia na terenie Obiektu Socjalnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kalnicy
2015-07-15
2015-07-24
Opole usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Likwidacja skutków nagłych zdarzeń na odcinkach dróg krajowych 40, 40a, 41,41a, 46 i 46c administrowanych przez GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Nysie w okresie 12 miesięcy.
2015-07-15
2015-07-23
Wrocław usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Świadczenie kompleksowych usług telefonicznych na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu wraz z podległymi Rejonami z podziałem na 2 częściCzęść 1Rejon Głogów, Rejon Legnica, Rejon Lubań, Rejon Kłodzko, Rejon Oleśnica, Rejon Wałbrzych, Rejon Wołów, Rejon Wrocław, Oddział we Wrocławiu; Część 2Rejon Wrocław /2 numery/, Oddział we Wrocławiu /1 numer/
2015-07-13
2015-07-22
Poznań usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Świadczenie usług monitorowania sygnałów z systemów alarmowych sygnalizacji włamania i napadu w Rejonie w Lesznie i Obwodzie Drogowym oraz monitorowanie sygnałów z kamer wizyjnych w Obwodach Drogowych w Kąkolewie, Górce i Śmiglu.
2015-07-13
2015-07-21
Katowice dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów i faksów Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Oddziału GDDKiA w Katowicach przy ul. Myśliwskiej 5
2015-07-13
2015-07-22
Katowice dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów i faksów Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla 6 Rejonów
2015-07-13
2015-07-22
Olsztyn dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Dostawa około 75 ton mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno pakowanej w worki dla GDDKiA Oddział w Olsztynie, Rejonu w Szczytnie i Obwodu Drogowego w Pieckach
2015-07-12
2015-07-20
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Koszenie pasów drogowych (w tymkoszenie traw i chwastów, wycinka jednorocznych samosiewów, odrostów drzew i krzaków) dróg krajowych nr 58, 58b i 63 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku z podziałem na 3 zadania - II postępowanie.
2015-07-10
2015-07-21
Poznań usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Utrzymanie i konserwacja oraz monitorowanie 16 przepompowni wód deszczowych, znajdujących się na ciągach dróg krajowych S5 i drogi krajowej 36 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Poznaniu Rejon w Lesznie.
2015-07-10
2015-07-21
Olsztyn dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla GDDKiA Rejon w Szczytnie
2015-07-10
2015-07-27
Wrocław roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Remont nawierzchni drogi krajowej nr 5 na odcinku Bronówek - Sady Dolne od km 406,570 do 408,204 o długości 1,634 km.
2015-07-10
2015-07-20
Kielce dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Dostawa samochodu terenowego z napędem 4x4 ze specjalistycznym wyposażeniem służącym ochronie środowiska
2015-07-10
2015-07-27
Rzeszów roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy korpusu drogowego na drodze krajowej nr 73 Pilzno-Jasło w miejscowości m. Kamienica Dolna w km 142+770 - 143+300 polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem drogi w ramach programu poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dk 73 w woj. podkarpackim w m. Kamienica Dolna
2015-07-09
2015-07-24
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Zabezpieczenie skarpy łącznicy drogi S69 - węzeł Przybędza od km 0+413 do km 0+500
2015-07-09
2015-07-24
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku REMONT MOSTU NAD RZ. RĘBOWA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 6 W KM 231+153 W M. RĘBOWO
2015-07-08
2015-07-23
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dostawa 22 przyczep sygnalizacyjno - zamykających
2015-07-08
2015-07-23
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Remont chodnika w ciągu drogi krajowej nr 63 w m. Biała od km 324+038 ÷ 324+373 oraz od km 324+470 do km 325+070 str. prawa w istniejącym pasie drogowym

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-27
brak danych
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont mostu przez rzekę Szewniankę w ciągu drogi krajowej nr 9 w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski
2015-07-27
brak danych
Szczecin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Ręczne i mechaniczne koszenie na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Szczecinie Rejon w Szczecinie (droga nr A-6 od km 0+000 do km 25+271 oraz droga krajowa nr S3 od km 85+350 do km 89+627)
2015-07-24
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZABEZPIECZENIA OSUWISKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 27 (OBWODNICA WILKANOWA) OD KM 58+850 DO KM 59+750
2015-07-24
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Remont drogi krajowej nr 63 Jeże - granica województwa od km 110+700 do km 112+213
2015-07-24
brak danych
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Wykonanie oznakowania poziomego, naprawy spękań nawierzchni oraz remont i ustawianie barier ochronnych i wygrodzeń ruchu pieszego na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku z podziałem na 6 części
2015-07-24
brak danych
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Remont chodników w ciągu drogi krajowej nr 19 w km 123+112 - 124+455 w m. Boćki
2015-07-24
brak danych
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Odbudowa mostu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej DK40 w km 92+526 nad potokiem Toszeckim w miejscowości Niewiesze
2015-07-23
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników ruchu oraz pieszych dla zadnia pnBudowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wrocław (Psie Pole) - Syców, etap I - Wrocław (węzeł Pawłowice) - Oleśnica (węzeł Dąbrowa), etap II - Oleśnica (węzeł Cieśle) - Syców (węzeł Syców Wschód)
2015-07-23
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Roboty utrzymaniowo - interwencyjne wykonywane w ramach bieżącego utrzymania dróg krajowych nr 7, S7 i 22 administrowanych przez GDDKiA Rejon w Elblągu z podziałem na 2 zadania
2015-07-23
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Remont drogi krajowej nr 16 Dąbrówka - Drozdowo od km 244+400 do km 245+400
2015-07-22
brak danych
Gdańsk Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku AKTUALIZACJA PROJEKTÓW STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU NA WYBRANYCH ODCINKACH SIECI DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ W GDAŃSKU
2015-07-22
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Zamówienie uzupełniające do umowy nr 66/2013 z dnia 18.07.2013r. tj.Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi ekspresowej S-8, odcinek Powązkowska-Marki (ul. Piłsudskiego). Etap IIodcinek węzeł Powązkowska-węzeł Modlińska, polegające na wykonaniu wymiany dylatacji oraz wymianie izolacji stropu przejścia podziemnego pod ul. Modlińską w Warszawie w rejonie węzła Modlińska - trasa S8, dostawie i montażu wind dla niepełnosprawnych oraz wykonaniu kolektorów sączków odwadniających.
2015-07-22
brak danych
Kielce Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Dostawa siatki przeciwśnieżnej dla Rejonów GDDKiA Oddział w Kielcach
2015-07-21
brak danych
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w obiektach Oddziału w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
2015-07-21
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Remont chodników na drogach krajowych nr 16, 59 i 63 administrowanych przez GDDKiA Rejon w Giżycku w podziale na 2 zadania
2015-07-20
brak danych
Olsztyn Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Rejon w Lidzbarku Warmińskim w podziale na 2 CZĘŚCI..
2015-07-20
brak danych
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Bieżące, kompleksowe utrzymanie stacji pomiarowych zlokalizowanych na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie
2015-07-17
brak danych
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Roboty w zakresie napraw i bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w ciągu autostrad oraz dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach - Rejon w Zabrzu
2015-07-17
brak danych
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 41 w km 16+449 w m. Piorunkowice
2015-07-17
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Koszenie pasów drogowych dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Rejon w Giżycku (w tym koszenie traw i chwastów, wycinka jednorocznych samosiewów, odrostów drzew i krzaków) z podziałem na 3 zadania

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać przetargi

Najnowsze wyniki przetargów

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.