eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-19
2018-01-29
Szczecin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie "Pełnienie doradztwa naukowo-technicznego dla Projektów POIiŚ" z podziałem na 3 części
2018-01-18
2018-01-31
Zielona Góra Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ŚRODOWISKOWEJ DO PRZEPROWADZENIA OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE AUTOSTRADY A-18 NA ODCINKU WĘZEŁ "OLSZYNA"- WĘZEŁ "GOLNICE" OD KM 0+633 DO KM 71+533
2018-01-18
2018-02-08
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze REMONT WĘZŁA SULECHÓW NA ODCINKU S3a W KM 176+568 - 176+980
2018-01-15
2018-01-31
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie łódzkim na DK 12 w miejscowości Błaszki na skrzyżowaniu z DW 710 w ramach PBDK Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych"
2018-01-15
2018-01-31
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Budowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 38 w km 28+430 w m. Ucieszków
2018-01-12
2018-01-29
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie - z podziałem na 7 części
2018-01-12
2018-01-29
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 88 w km 5+170 w m. Sieroniowice
2018-01-12
2018-01-30
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Opracowanie projektu oraz wykonanie ogrodzenia drogi w postaci siatki w ciągu drogi krajowej nr S17 na obwodnicy Garwolina od km 0+000 do km 12+797
2018-01-09
2018-01-23
Zielona Góra Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIU: "Rozbudowa drogi krajowej nr 12 Łęknica - Żary - Żagań- granica województwa na odcinku od km 77+656,30 do km 86+050,70"
2017-12-29
2018-02-15
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Projekt i Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kategorii II i III do standardu kategorii I przy drodze ekspresowej S3: "Niegosławice Wschód", "Niegosławice Zachód"
2017-12-22
brak danych
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 78 w km 114+905
2017-12-22
2018-01-23
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: "Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 44 w ciągu ulicy Beskidzkiej w Mikołowie, km 24+598-25+800".
2017-12-18
brak danych
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Obsługa i serwis Stacji Ciągłego Pomiaru Ruchu (Marksmann 660 i RPP-5) na terenie działania GDDKiA Oddział w Poznaniu w latach 2016-2018
2017-12-05
brak danych
Łódź Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Rozbiórka dwóch istniejących mostów i budowa nowych obiektów mostowych przez rzekę Wierznicę w ciągu drogi krajowej nr 74 w m. Kuźnica Strobińska"
2017-11-28
brak danych
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Remont drogi krajowej nr 91 na odcinku od km 362+927 do km 364+150
2017-11-28
brak danych
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Remont drogi krajowej nr 91 na odcinku od km 362+927 do km 364+150
2017-11-13
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 8 na trzech odcinkachZadanie nr 1 km 73+900 do 75+400;k/m Niemcza; Zadanie nr 2 km 75+884 do 78+900 odcinek Niemcza - Wilków Wielki; Zadanie nr 3 km 79+900 do 82+400 k/m Wilków Wlk.
2017-11-09
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Remont drogi krajowej nr 3 na odcinku Sokola - Świny w km 425 +500 - 432+868
2017-10-30
brak danych
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Usługi ochrony mienia w budynkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Poznaniu
2017-10-19
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Remont drogi krajowej nr 12 z podziałem na 2 częścicześć 1 - remont dk 12 km 142+483 - 144+600 Jędrzychowice - Wschowa dł 2,117 km

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-12
2018-01-22
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Kierowanie i obsługa codzienna samochodów oraz obsługa administracyjno - biurowa Oddziału GDDKiA w Kielcach
2018-01-09
2018-01-19
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt z dróg krajowych nr 11, 42, 43 i 45 będących w administracji GDDKiA O/Opole Rejon w Kluczborku w okresie 24 miesięcy
2018-01-08
2018-01-18
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Obsługa Punktów Zimowego Utrzymania Dróg w Rejonach i Obwodach Drogowych podległych Oddziałowi GDDKiA w Katowicach
2018-01-05
2018-01-22
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Usunięcie szczelin w łożyskach wewnętrznych konstrukcji dla przęseł zawieszonych oraz uszczelnienia w obrębie dylatacji mostu przez rzekę Wisła w miejscowości Góra Kalwaria w km 179+400 DK 50
2017-12-29
2018-01-10
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Rejonu w Częstochowie, Obwodu Drogowego w Rząsawie oraz Obwodu Drogowego w Koziegłowach
2017-12-29
2018-01-09
Szczecin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie Obwodu Utrzymania Drogowego w m. Węgorzyno
2017-12-28
2018-01-15
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Wykonanie 1 km odcinka testowego w technologii grindingu i groovingu nawierzchni betonowej na drodze S8 Piotrków Trybunalski - Radziejowice oraz sprawdzenia na nim cech powierzchniowych nawierzchni.
2017-12-28
2018-01-08
Białystok Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Usługi interwencyjnego zbierania i utylizacji martwych zwierząt z pasa dróg krajowych podległych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, w podziale na 5 części
2017-12-27
2018-01-15
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 62 na odcinku przejścia przez m. Kamionna od km 269+500 do km 270+900 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
2017-12-27
2018-01-19
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 50 na odcinku przejścia przez m. Ostrówek od km 260+480 do km 262+400 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.
2017-12-27
2018-01-05
Białystok Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Usługi utrzymania zieleni przydrożnej (drzew i krzewów) w granicach pasa drogowego na terenie Rejonu w Zambrowie
2017-12-22
2018-01-09
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Remont budynku garażowego zlokalizowanego na terenie Obwodu Drogowego w Lublińcu
2017-12-22
2018-01-11
Katowice Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów na potrzeby Rejonów podległych Oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach z podziałem na części
2017-12-21
2018-01-05
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: "Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK 81 w miejscowości Warszowice i Pawłowice na odcinku od km 37+600 do km 41+250"
2017-12-21
2018-01-05
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Sprzątanie pomieszczeń i całoroczne utrzymanie porządku na terenach posesji w Oddziale GDDKiA w Olsztynie wraz z podległymi Rejonami w podziale na 6 zadań
2017-12-20
2018-01-03
Katowice Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów i faksów na potrzeby Oddziału GDDKiA w Katowicach
2017-12-20
2018-01-03
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Serwis pogwarancyjny oprogramowania ORACLE i sprzętu ODA użytkowanego w GDDKiA,
2017-12-20
2018-01-16
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Monitoring w latach 2018-2021 skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego na odcinku drogi ekspresowej S7 Miłomłyn - Olsztynek wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 i opracowanie właściwych raportów
2017-12-19
2018-01-02
Olsztyn Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Dostawa artykułów biurowych dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie wraz z podległymi Rejonami
2017-12-18
2018-01-03
Kielce Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Dostawa energii elektrycznej do obiektów kubaturowych, sygnalizacji ulicznej, oświetlenia drogowego, znaków i tablic drogowych oraz innych urządzeń zasilanych energia elektryczną zarządzanych przez jednostki organizacyjne GDDKiA O/KIELCE

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-18
brak danych
Rzeszów Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Dostarczanie wody do Miejsc Obsługi Podróżnych "Dąbry" i "Bratkowice" zlokalizowanych w km 565 + 220 pasie autostrady A-4
2018-01-15
brak danych
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Utrzymanie i naprawa stacji meteorologicznych, znaków o zmiennej treści, monitorowania ruchu i kamer przy drogach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach
2018-01-15
brak danych
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Kędzierzynie - Koźlu w okresie 24 miesięcy
2018-01-15
brak danych
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Naprawa drenażu podłużnego usytuowanego w tunelu drogowym "EMILIA" strona lewa w m. Laliki w ciągu drogi ekspresowej S1 (dawna S69) relacji Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń wraz z czyszczeniem drenaży
2018-01-12
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Roboty związane z ustawieniem i remontem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w latach 2018-2021 z podziałem na częściCzęść I - Rejon w Bydgoszczy Część II - Rejon w Inowrocławiu Część III - Rejon w Toruniu
2018-01-12
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Roboty związane z ustawieniem i remontem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w latach 2018-2021 z podziałem na części.
2018-01-11
brak danych
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Zarządzanie obiektem socjalnym (dróżniczówką) będącym w zasobach Oddziału GDDKiA w Katowicach, położonym w Ustroniu przy ul. Nadrzecznej 16
2018-01-10
brak danych
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Zaprojektowanie i przebudowa drogi krajowej DK94 w km 325+330-326+044 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową DP 2132K (ul. Ojcowska) w Giebułtowie
2018-01-09
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Zaprojektowanie i budowa mostu przez potok bez nazwy w miejscowości Brzegi Dolne, w ciągu drogi krajowej nr 84 Sanok - Krościenko - Granica w km 42+432 wraz z przebudową dojazdów, wykonaniem regulacji koryta potoku, przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z planowanym zadaniem inwestycyjnym
2018-01-08
brak danych
Zielona Góra Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze SPRZĄTANIE W OBIEKTACH I PRZY OBIEKTACH NALEŻĄCYCH DO GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE (W PODZIALE NA 5 CZĘŚCI)
2018-01-08
brak danych
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Likwidacja skutków zdarzeń na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejony w Mławie, Płocku, Płońsku i Przasnyszu
2018-01-08
brak danych
Rzeszów Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków do/z polowego Laboratorium Drogowego zlokalizowanego na terenie Rejonu w Nisku, ul. Nowa 40
2018-01-05
brak danych
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi krajowej nr 72 w m. Turek
2018-01-05
brak danych
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Obsługę i serwis 1 stacji ciągłego pomiaru ruchu drogowego (SCPR) wyposażonej w licznik Golden River - Marksman 660 oraz 3 (trzech) stacji SCPR, w których Wykonawca usługi musi zainstalować własne liczniki pomiarowe, wraz z wykonaniem pomiarów sprawdzających, zlokalizowanych na sieci dróg krajowych Oddziału GDDKiA w Kielcach w okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2019r.
2018-01-05
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 53 w miejscowości Szczytno w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych"
2018-01-02
brak danych
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Dostosowanie oraz kompleksowe utrzymanie stacji ciągłych pomiarów ruchu zlokalizowanych na drogach zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie wraz z dostarczaniem danych o ruchu pojazdów oraz przygotowaniem podstawowych opracowań wynikowych, w okresie 21 miesięcy
2017-12-29
brak danych
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Usługa sprzątania pomieszczeń w budynkach administrowanych przez GDDKiA Oddział Katowice Rejon Wysoki Brzeg
2017-12-29
brak danych
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Bieżące utrzymanie sieci drogowej administrowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Rejon w Puławach w 2018r.
2017-12-22
brak danych
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Dyżury zimowe 2017 - Rejon w Koninie
2017-12-22
brak danych
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Dyżury zimowe 2017 - Rejon w Środzie Wlkp.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.