eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-05-22
2017-06-07
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Remont drogi krajowej nr 2 Warszawa - Siedlce - Terespol w zakresie odtworzenia urządzeń odwadniających pas drogowy i tereny przyległe z wód powierzchniowych tj. przepust w km 660+002 (przed zmianą kilometracii 659+997,91)
2017-05-22
2017-05-30
Szczecin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Wykonanie dokumentacji dla zadania pn.:Część nr 1 - Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej Nr 6 w m. Rymań,Część nr 2 - Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej Nr 22 w m. Strączno, Część nr 3 - Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej Nr 11 w m. Wierzchowo,Część nr 4 - Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej Nr 20 w m. Gwda
2017-05-19
2017-06-05
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Remont mostu drogowego w ciagu drogi krajowej nr 61 w km 42+843 w m. Klusek.
2017-05-19
2017-05-30
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 33 na odcinku Domaszków - Roztoki w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2017-05-19
2017-06-05
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Remont sieci drogowej na terenie administrowanym przez Oddział Rzeszów GDDKiA: Zadanie I - "Remont drogi krajowej nr 19 Kuźnica - Barwinek odcinek w m. Nisko od km 416+950 do km 419+910 dł. 2,960 km" Zadanie II - "Remont drogi krajowej nr 19 Kuźnica - Barwinek odcinek Jeżowe - Kamień od km 434+010 do km 434+279 i od km 434+449 do km 436+170 dł. 1,990 km"
2017-05-18
2017-06-05
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Remont węzła Sulechów na odcinku: S3a w km 176+568 - 176+686, S3 w km 272+356 - 272+650, drogi krajowej nr 32a w km 0+250 - 3+919, drogi krajowej nr 32 w km 71+567 - 72+000
2017-05-18
2017-06-02
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 9 NA ODCINKU MAJDAN KRÓLEWSKI - KOMORÓW
2017-05-17
2017-06-01
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Remont nawierzchni drogi krajowej nr 12 z podziałem na 2 części; Część nr 1 - Remont DK 12 km 142+483 - 144+600 Jędrzychowice - Wschowa dł. 2,117 km. Część nr 2 - Remont DK 12 km 152+000- 154+076 m. Dębowa Łęka dł. 2,076 km.
2017-05-17
2017-06-05
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Realizacja robót na podstawie wykonanej aktualizacji projekt stałej organizacji ruchu w zakresie oznakowania i elementów brd zrealizowanego zadania pn.: "Budowa obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej Nr 61 Szczuczyn-Augustów, na odcinku od km projektowanego 236+649 (km istn. 237+153) do km projektowanego 248+412 (km istn. 248+160) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz zatwierdzenie podziału nieruchomości"
2017-05-17
2017-06-01
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 77 w województwie podkarpackim w miejscowości Wierzawice w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych wraz z remontem drogi krajowej nr 77 Lipnik - Przemyśl na odcinku od km 97+560÷ 99+200 w miejscowości Wierzawice
2017-05-17
2017-06-01
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Remont tunelu w miejscowości Wejherowo pod drogą krajową nr 6 km 294+499
2017-05-16
2017-05-24
Warszawa Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Realizowanie sukcesywnych dostaw wody w baniakach oraz wody mineralnej w butelkach 1,5 l i 0,5 l dla GDDKiA Oddział w Warszawie
2017-05-16
2017-05-24
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Usługa odbioru odpadów z koszy ulicznych
2017-05-16
2017-05-31
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 9 w m. Kolbuszowa Górna
2017-05-16
2017-06-01
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Przebudowa mostu przez rz. Jabłonkę w m. Zambrów na drodze krajowej nr 63 w km 168+942
2017-05-16
2017-05-24
Gdańsk Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku GEODEZYJNE POMIARY ODKSZTAŁCEŃ I PRZEMIESZCZEŃ WYBRANYCH OBIEKTÓW MOSTOWYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU
2017-05-15
2017-05-30
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Wykonanie robót związanych z ustawieniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w 2017 roku - Rejon we Włocławku
2017-05-15
2017-05-30
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Rozbudowa drogi krajowej nr 52 od km 59+973 do km 60+095,00 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową w jego miejscu nowego obiektu inżynierskiego na potoku Cedron w ciągu drogi krajowej nr 52 w km 60+039 w miejscowości Brody.
2017-05-15
2017-05-30
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Budowa miejsca do kontroli i ważenia pojazdów przy DK 11 w miejscowości Mostowo
2017-05-13
brak danych
Poznań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Rozbudowa skrzyżowania drogo krajowej nr 32 z drogą wojewódzką nr 431 i drogą powiatową w m. Granowo

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-05-13
2017-05-22
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa mostu przez rz. Wieprz w ciągu drogi krajowej nr 74 w m. Szczebrzeszyn" wraz z pełnieniem przez Wykonawcę nadzoru autorskiego.
2017-05-10
2017-05-22
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Pomiar zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w obszarze terenu inwestycji pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 - Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła "Puławska" do węzła "Lubelska" w zakresie zadania A "od węzła Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła) o długości ok. 4,6 km" wraz z opracowaniem wyników pomiarów".
2017-05-10
brak danych
Szczecin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Wykonanie dokumentacji dla zadania pn.:Część nr 1 - Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej Nr 6 w m. Rymań,Część nr 2 - Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej Nr 22 w m. Strączno, Część nr 3 - Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej Nr 11 w m. Wierzchowo,Część nr 4 - Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej Nr 20 w m. Gwda
2017-05-08
2017-05-16
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Kluczborku w okresie 24 miesięcy
2017-04-28
2017-05-16
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Budowa kładki dla pieszych w m. Przywieczerzyn w ramach budowy Autostrady A1. Odcinek Toruń-Stryków
2017-04-28
2017-05-15
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Wykonanie robót z zakresu bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich w ciągach dróg krajowychNr 9, Nr 42, Nr 73, Nr 74, Nr 77 i Nr 79 na terenie GDDKIA Oddział w Kielcach w podziale na 3 częściCzęść I - na terenie Rejonu w Busku - Zdroju; Część II - na terenie Rejonu w Kielcach; Część III - na terenie Rejonu w Opatowie;
2017-04-28
2017-05-16
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Uzupełnienie siatki ogrodzeniowej drogi ekspresowej S6 (Obwodnica Trójmiasta od km 313+300 do km 316+700) o długości ok. 5,8 km
2017-04-28
2017-05-16
Gdańsk Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn."ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU STAROGARD GDAŃSKI - SWAROŻYN"
2017-04-28
2017-05-16
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w miejscowości Krzemień po stronie lewej drogi krajowej nr 74 od km 216+925 do km 217+195 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 74 w miejscowości Krzemień w ramach programu likwidacji miejsc niebezpiecznych
2017-04-28
2017-05-15
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 3 i 36 w woj. dolnośląskim w m. Lubin
2017-04-28
2017-05-11
Zielona Góra Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze "KONSERWACJA, REMONT OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ, ZNAKÓW INTERAKTYWNYCH, LAMP OŚWIETLENIOWYCH ZAMONTOWANYCH NA WYSIĘGNIKACH SYGNALIZACJI, ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE W PODZIALE NA 4 CZĘŚCI"
2017-04-28
2017-05-12
Bydgoszcz Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zobowiązanie do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn."Przebudowa DK 91 na odcinku Terespol - Stolno (z wyłączeniem mostu na Wiśle)
2017-04-27
2017-05-12
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont drogi krajowej nr 73 na odcinku Morawica - Wola Morawicka od km 24+952 do km 25+900
2017-04-27
2017-05-15
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 63 i 76 w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, z podziałem na dwie części
2017-04-27
2017-05-08
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku dojazdu do mostu w Annopolu od km 175+502 do km 176+025" wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego
2017-04-27
2017-05-12
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Wymiana dylatacji nad filarem nr 4 oraz odprowadzenie do kanalizacji deszczowej wód opadowych z przęseł nr 6, 7 i 8 wiaduktu nad linią kolejową PKP w ciągu drogi krajowej nr 15 w km 197+441 (ul. Poznańska) w miejscowości Inowrocław
2017-04-26
2017-05-15
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Remont części dachu budynku garażowo - magazynowego
2017-04-26
2017-05-09
Białystok Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Konserwacja, bieżące naprawy i obsługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych będących w użytkowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku z podziałem na III części
2017-04-25
2017-05-10
Wrocław Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK35 w województwie dolnośląskim na odcinku Mieroszów - Stary Dwór, z podziałem na zadaniaZadanie nr 1Budowa chodnika w pasie drogi krajowej nr 35 na odcinku Mieroszów-Kowalowa od km 5+500 do km 5+945 Zadanie nr 2Budowa chodnika, zatoki i azylu na przejściu dla pieszych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym na DK 35 od km 78+090 do km 78+308 pomiędzy miejscowościami Małuszów i Gniechowice na wysokości zjazdu do Starego Dworu
2017-04-25
2017-05-10
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w SzczecinieBudowa miejsca do kontroli i ważenia pojazdów przy DK 11 w miejscowości Mostowo

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-05-22
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Projekt i budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kat. I "Lisiny Wschód" i "Lisiny Zachód" przy drodze ekspresowej S3
2017-05-22
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Remont drogi krajowej nr 3 na odcinku Sokola - Świny w km 425 +500 - 432+868
2017-05-18
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w SzczecinieBudowa miejsca do kontroli i ważenia pojazdów przy DK 11 w miejscowości Mostowo.
2017-05-18
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w SzczecinieBudowa miejsca do kontroli i ważenia pojazdów przy DK 11 w miejscowości Mostowo
2017-05-18
brak danych
Szczecin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Wykonanie dokumentacji dla zadania pn.:Część nr 1 - Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej Nr 6 w m. Rymań,Część nr 2 - Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej Nr 22 w m. Strączno, Część nr 3 - Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej Nr 11 w m. Wierzchowo,Część nr 4 - Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej Nr 20 w m. Gwda
2017-05-17
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Projektuj i Buduj - Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku DK 83 Marianów-Kowale Pańskie od km 5+955 do km 8+300
2017-05-17
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu "Remont drogi krajowej nr 3 odc. Małuszów-Jawor w km 409+200 -410+730,411+200 - 412+100, 412+400 - 415+000"
2017-05-17
brak danych
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont drogi krajowej nr 79 na odcinku Wełnin - Grotniki Duże od km 266+867 do km 273+140."
2017-05-17
brak danych
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Remont części dachu budynku garażowo-magazynowego
2017-05-16
brak danych
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Odbiór ścieków z budynków MOP Modliszewko Wschód i Modliszewko Zachód w ilościach wg wskazań liczników zużycia wody w każdym budynku.
2017-05-16
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.t.Remont kładki dla pieszych nad droga krajową nr 30 w km 22+278 DK 30 w m. Lubań (JNI 35001548) uderzonej przez pojazd ponadgabarytowy.
2017-05-16
brak danych
Poznań Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Dostarczanie w sposób ciągły wody dla celów pitnych i gospodarczych z wodociągu do budynków MOP Modliszewko Wschód i Modliszewko Zachód.
2017-05-16
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 50 na odcinku Kamion - Młodzieszyn w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2017-05-16
brak danych
Bydgoszcz Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Badania monitoringowe związane z eksploatacją autostrady A-1 Toruń-Stryków - odcinek od Węzła Czerniewice do Węzła Kutno Północ tj. od km 151+900 do km 244+300, z podziałem na częściCzęść 1- Monitoring wykorzystania przejść zlokalizowanych na odcinku autostrady A-1 Toruń-Stryków od Węzła Czerniewice do Węzła Kutno Północ tj. od km 151+900 do km 244+300 przez małe ssaki, wraz z określeniem zagospodarowania oraz stanu technicznego obiektów. Część 2 - Monitoring stanu zachowania populacji płazów występujących w sąsiedztwie A-1 Toruń-Stryków na odcinku autostrady A-1 Toruń-Stryków od Węzła Czerniewice do Węzła Kutno Północ tj. od km 151+900 do km 244+300. Część 3- Monitoring rozbić ptaków o przejeżdżające samochody.
2017-05-16
brak danych
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remonty nawierzchni bitumicznych na drogach krajowych na terenie Rejonów GDDKiA Oddział w Kielcach z podziałem na 3 części
2017-05-16
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont dk nr 11 w m. Sobótka
2017-05-15
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w SzczecinieRemont drogi krajowej nr 6 na odcinku Karlino - dw 166 od km 115+700 do km 119+700 dł. odc. 4,0 km
2017-05-15
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w SzczecinieRemont drogi krajowej nr 13 Szczecin - Kołbaskowo od km 5+610 do km 9+200 dł. odc. 3,59 km.
2017-05-13
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont drogo krajowej nr 10 na odc.obwodnicy m.Piła
2017-05-13
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont dk 11 Przygodzice - Ostrzeszów

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.