eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-25
2015-12-03
Wrocław usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Nadzór Inwestorski nad realizacją zadaniaRemont drogi krajowej nr 35 na odcinku Świdnica-Pszenno w km 44+810÷48+965 wraz z opracowaniem dokumentacji.
2015-11-25
2015-12-03
Wrocław dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Sukcesywna dostawa białego papieru kserograficznego do urządzeń drukujących w formacie A3 oraz A4, pakowanego w ryzach na potrzeby Oddziału GDDKiA we Wrocławiu oraz podległych Rejonów z podziałem na 9 części
2015-11-25
2015-12-10
Opole roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Remont, wymiana i ustawienie oznakowania pionowego i urządzeń BRD na drogach krajowych będących w administracji GDDKiA Oddział w Opolu z podziałem na 4 zadania w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2018
2015-11-24
2015-12-02
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Wizualizacja i rejestracja obrazów z kamer zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych województwa warmińsko - mazurskiego administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie
2015-11-24
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Usunięcie kolizji z infrastrukturą PKP dla zadania pnZaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław zadanie 1 odcinek od Korzeńska (km ok. 108+758) do km 123+700.
2015-11-23
2015-12-01
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej na rzecz wszystkich komórek organizacyjnych Oddziału w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie od 1.01.2016r do 31.12.2018r
2015-11-23
2015-12-09
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 22 NA ODCINKU JAROMIERZ - NIEŻYWIĘĆ W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH
2015-11-23
2015-12-01
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa bonów towarowych dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
2015-11-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Wykonanie zamówienia dodatkowego do umowy nr 45/2015 z dnia 3.06.2015 r. obejmującegoZaprojektowanie i wykonanie przejścia górnego dla zwierząt średnich w km ok. 432+700 - 433+600 o 30 m efektywnej szerokości przejścia wraz z nasadzeniami roślinnością drzewiastą łączącą się z istniejącymi zadrzewieniami.
2015-11-23
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Utrzymanie i bieżące naprawy nowo wybudowanej sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 92 z ul. Rabowicką w Jasiniu na terenie Rejonu w Gnieźnie.
2015-11-23
2015-12-01
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Obsługa energetyczna i utrzymanie oświetlenia drogi krajowej nr S7/7
2015-11-23
2015-12-01
Bydgoszcz usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Usługi w zakresie napraw i obsługi technicznej środków transportowych będących w posiadaniu GDDKiA Oddział w Bydgoszczy - pojazdy i przyczepki użytkowane w Oddziale i podległych jednostkach z podziałem na częściCzęść nr 1 - Rejon w Świeciu Część nr 2 - Rejon w Nakle Część nr 3 - Rejon we Włocławku Część nr 4 - Rejon w Inowrocławiu Część nr 5 - Rejon w Toruniu Część nr 6 - Rejon w Bydgoszczy Część nr 7 - Oddział w Bydgoszczy Część nr 8 - OSW Koszarka w Przebrnie
2015-11-20
2015-11-30
Wrocław usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Kompleksowe Letnie i zimowe utrzymanie MOP Michałowice Północ (kat. III).
2015-11-20
2015-11-30
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Badania monitoringowe dla drogi ekspresowej S8 węzeł Wieluń (Walichnowy) - węzeł Łódź Południe (Wrocław) (A 1) w km od 129+116 do km 232+959 w podziale na zadania.
2015-11-20
2015-12-01
Poznań usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów GDDKiA Oddział w PoznaniuZadanie 1w siedzibach przy ul. Siemiradzkiego 5a, ul. Gajowej 6, ul. Św. Marcin 66/72, ul. Hawelańskiej 12; Zadanie 2w niestacjonarnym Laboratorium Drogowym w Lesznie
2015-11-20
2015-12-01
Poznań dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Dostawa urządzeń do nieniszczącego pomiaru grubości warstw nawierzchni drogi
2015-11-20
2015-12-01
Poznań dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Dostawa urządzenia do wytwarzania spienionego asfaltu w warunkach laboratoryjnych
2015-11-19
2015-11-27
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Zarządzanie obiektem socjalnym (dróżniczówką) będącym w zasobach Oddziału GDDKiA w Katowicach, położonym w Ustroniu przy ul. Nadrzecznej 16
2015-11-19
2015-11-30
Rzeszów usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
2015-11-18
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonaniu zabezpieczenia nowobudowanej drogi ekspresowej S3 obustronnie na odcinku około 350 m (w postaci wału ziemnego od strony cieku Czarna Woda, od drugiej strony w postaci ścianki stalowej (północny zachód) oraz wału ziemnego (południowy zachód), w rejonie miejscowości Bobrów (woj. Dolnośląskie), pomiędzy km 71+000 a 71+500 na odcinku od węzła Lubin Południe do węzła Legnica II (A-4)

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-17
2015-11-25
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Wykonanie dokumentacji projektowej w stadium Koncepcji Programowej dla przedsięwzięcia pn.Zagospodarowanie miejsc obsługi podróżnych (MOP) Bystrzejowice kat. III oraz Wierzchowiska kat. II, zlokalizowanych przy drodze ekspresowej S17 (12) - z założeniem etapowania budowy MOP w standardzie kat. I
2015-11-16
2015-11-24
Katowice dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Dostawa kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych do GDDKiA Oddział w Katowicach
2015-11-16
2015-11-24
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU
2015-11-13
2015-11-23
Rzeszów usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania chodników, poboczy oddzielonych słupkami blokującymi, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych na drogach krajowych w sezonie zimowym 2015/2016 i świadczenie usług równiarką przy zimowym oraz bieżącym utrzymaniu dróg krajowych administrowanych przez Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sezonach 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018
2015-11-13
2015-11-24
Poznań dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Dostawa mikroskopu optyczno-cyfrowego
2015-11-13
2015-11-23
Olsztyn dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na 2 zadania
2015-11-13
2015-11-23
Szczecin dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Zakup bonów towarowych w formie papierowej podlegającej wymianie na towary w placówkach wskazanych przez Wykonawcę
2015-11-12
2015-11-20
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Usługi serwisowe pojazdów silnikowych eksploatowanych przez GDDKiA Rejon w Elblągu w ilości 9 pojazdów
2015-11-10
2015-11-25
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Przebudowa zasilania i instalacji oświetlenia tunelu drogowego WA-51 oraz tunelu kolejowego TK-01 w ciągu drogi ekspresowej S2 (POW) odcinekod węzła Konotopa do węzła Lotnisko (bez węzła).
2015-11-10
2015-11-18
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Wykonanie nasadzenia drzew w ciągach dróg krajowych 16, 16d, 58, 58b, 63, 65, 65a, 65b, 65c administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku oraz ich pielęgnacja w okresie gwarancyjnym.
2015-11-10
2015-11-20
Piotrków Trybunalski dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zakup, transport i montaż urządzeń do wytwarzania i magazynowania solanki
2015-11-09
2015-11-17
Olsztyn dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Dostawa materiałów biurowych do siedziby Rejonu w Ełku przy ulicy Kolonia 1.
2015-11-09
2015-11-17
Olsztyn dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do kotłowni w siedzibie GDDKiA Rejonu w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Olsztyńskiej 12.
2015-11-09
2015-11-24
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 62 NA ODCINKU PRZEJŚCIA PRZEZ WYSZKÓW OD KM 245+650 DO KM 246+290
2015-11-09
2015-11-18
Zielona Góra dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze DOSTAWA I MONTAŻ TRZECH FABRYCZNIE NOWYCH WYTWORNIC SOLANKI
2015-11-06
2015-11-16
Zielona Góra dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
2015-11-06
2015-11-23
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Roboty w zakresie remontów cząstkowych i oznakowania poziomego dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie, Rejon w Elblągu
2015-11-06
2015-11-16
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Obsługa energetyczna i utrzymanie oświetlenia drogi krajowej nr S7/7 w zakresie węzła drogowego Małdyty oraz obwodnicy Elbląga
2015-11-06
2015-11-17
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 11 zadań
2015-11-05
2015-11-17
Poznań usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Usługi w zakresie codziennego sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych Rejonu w Kępnie, OD w Kępnie i OD w Ostrzeszowie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-25
brak danych
Rzeszów Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Dostawa i montaż trzech sztuk wytwornic solanki
2015-11-25
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 16 od skrzyżowania z drogą krajową nr 91 do m. Dragacz
2015-11-24
brak danych
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Remont zasieków (boksów) do przechowywania materiałów wraz z remontem nawierzchni i odwodnienia na terenie Obwodu Drogowego w Opolu przy ul. Krzanowickiej 2, 46-020 poczta Czarnowąsy
2015-11-24
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Projekt i przebudowa drogi ekspresowej S8 w zakresie poprawy odwodnienia od km ok. 408+977 do km ok. 413+600 na zadaniuRozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odc. granica województwa mazowieckiego/łódzkiego - Radziejowice.
2015-11-24
brak danych
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Świadczenie usług sprzątania wszystkich pomieszczeń w budynku Oddziału GDDKiA w Katowicach przy ul. Myśliwskiej 5
2015-11-23
brak danych
Gdańsk Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PROWADZENIE DYŻURÓW ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG KRAJOWYCH W REJONIE TCZEW
2015-11-23
brak danych
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Remont magazynu materiałów sypkich na terenie bazy Obwodu Drogowego w Skoczowie Pogórzu przy ul. Wierzbowej 7.
2015-11-23
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Regulacja poboczy gruntowych na drogach krajowych nr 58, 63 administrowanych przez GDDKiA Rejon w Ełku.
2015-11-23
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Wycinka drzew i krzewów przydrożnych, wykonanie nasadzeń w ciągach dróg krajowych nr 53, 57, 58 i 59 administrowanych przez GDDKiA Rejon w Szczytnie - II postępowanie
2015-11-23
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Wymiana paneli elementów ekranów akustycznych wzdłuż drogi krajowej nr 3 na obwodnicy Wolina na odcinku od km 0+017 do km 0+441.
2015-11-22
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Wykonanie robót remontowych mostu przez ciek bez nazwy koło miejscowości Ślepie w ciągu drogi krajowej nr 65 w km 48+880.
2015-11-22
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Usunięcie posuszu z drzew przydrożnych rosnących w ciągach dróg krajowych nr 53, 57, 58 i 59 administrowanych przez GDDKiA Rejon w Szczytnie
2015-11-22
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Odnowa i wykonanie oznakowania poziomego w ciągach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku.
2015-11-22
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Montaż, utrzymanie i demontaż siatki przeciwśnieżnej w sezonie 2015/2016 w ciągach dróg krajowych nr 16, 58, 63, 65 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku.
2015-11-22
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Remonty nawierzchni (nakładki) w ciągach dróg krajowych 16, 58 , 63, 65 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku.
2015-11-21
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Koszenie pasów drogowych (w tymkoszenie traw i chwastów, wycinka jednorocznych samosiewów, odrostów drzew i krzaków) dróg krajowych nr 58, 58b i 63 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku z podziałem na 3 zadania.
2015-11-21
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Koszenie pasów drogowych (w tymkoszenie traw i chwastów, wycinka jednorocznych samosiewów, odrostów drzew i krzaków) dróg krajowych nr 58, 58b i 63 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku z podziałem na 3 zadania - II postępowanie.
2015-11-21
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Wykonanie robót remontowych mostu przez rzekę Ełk w miejscowości Straduny w ciągu drogi krajowej nr 65 w km 60+640.
2015-11-20
brak danych
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ROZBIÓRKA I BUDOWA MOSTU ZLOKALIZOWANEGO W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ nr 39 w km 67+514 w m. KSIĄŻKOWICE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DOJAZDÓW od km 67+218 do km 67+768.
2015-11-20
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Budowa ciągu pieszo - rowerowego na drodze krajowej nr 15 odcinku Koźmin - Lipowiec - Czarny Sad od km 68+200 do km 70+862 długości 2,662 km

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.