eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-09-02
brak danych
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Określenie przebiegu północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów - Trasa Armii Krajowej w Warszawie, wraz z materiałami do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów - Trasa Armii Krajowej w Warszawie oraz raportem o oddziaływaniu na środowisko
2015-09-02
2015-09-16
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Zorganizowanie i przeprowadzeniu zamkniętych dwusemestralnych studiów podyplomowych pn. Nowoczesne budownictwo drogowe współfinasowane ze środków POIiŚ - projekt, budowa i eksploatacja dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
2015-09-02
2015-09-18
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Utwardzenie poboczy kostką kamienna, kamieniem łupanym na drogach krajowych nr 16 i 63 administrowanych przez GDDKiA Rejon w Giżycku
2015-09-01
2015-09-09
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Wykonanie napraw awaryjnych, przeglądów okresowych i remontów pojazdów samochodowych, przyczepek samochodowych oraz pojazdów specjalistycznych będących w użytkowaniu GDDKiA Oddział w Katowicach - Rejonu w Pszczynie oraz podległych Obwodów Drogowych w Pszczynie, Skoczowie, Żywcu i CZT w Lalikach
2015-09-01
2015-09-09
Olsztyn dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Dostawy materiałów eksploatacyjnych i tonerów do urządzeń drukujących do siedziby Zamawiającego Rejonu w Ostródzie
2015-09-01
2015-09-16
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Remont chodników w ciągu drogi krajowe nr 62 w km 351+628 ÷ 352+702 w m. Słochy Annopolskie
2015-09-01
2015-09-16
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Usunięcie nierówności jezdni na obiekcie mostowym M-23 na drodze S22 Elbląg - Grzechotki - POSTĘPOWANIE II
2015-09-01
2015-09-15
Opole roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej polegająca na zainstalowaniu osadników zawiesiny na sieci kanalizacji deszczowej z odwodnienia dróg krajowych wraz z przebudową wylotów kanalizacji deszczowej z odwodnienia dróg krajowych do odbiorników - zadanie nr 1 budowa osadników w m. Płużnica - 2 szt. - zadanie nr 2 budowa osadników w m. Izbicko - 2 szt. , m. Walidrogi - 2 szt. i m. Nakło - 1 szt. - zadanie nr 3 budowa osadników w m. Skarbiszów - 2 szt.
2015-08-31
2015-09-09
Białystok dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego (oleju napędowego przeznaczonego do celów opałowych) do kotłowni w budynkach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku i w Rejonach
2015-08-31
2015-09-15
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Wykonanie zabiegów wyrównujących nawierzchnię drogi krajowej nr 76 Stoczek Łukowski - Łuków od km 54+270 do km 54+770 w m. Jamielnik oraz od km 57+620 do km 58+120 w m. Jedlanka.
2015-08-31
2015-09-15
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Remont drogi krajowej Nr 48 Teofilów - Inowłódz km 13+850 - 16+500
2015-08-31
2015-09-15
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK52 w województwie śląskim w miejscowości Kozy - budowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
2015-08-28
2015-09-15
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Przebudowa przejazdu na skrzyżowaniu linii kolei wąskotorowej z drogą dojazdową DD-1 w pasie drogi ekspresowej S-8 w km 386+515
2015-08-28
2015-09-11
Opole roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 46 w m. Lędziny od km 103+600 do km 104+050 i od km 104+550 do 105+000
2015-08-28
2015-09-14
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Remont kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni placów manewrowych zlokalizowanych na terenie GDDKiA Rejonu w Lublińcu OD Lublińcu oraz OD w Kłobucku
2015-08-28
2015-09-14
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Remont drogi krajowej Nr 8 odc. Stok - Szaciłówka, od km 671+950 do km 676+450 o długości 4,50 km
2015-08-28
2015-09-15
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Remont drogi krajowej Nr 8 odc. Skindzierz - Chodorówka, od km 687+840 do km 690+200 o długości 2,36 km
2015-08-28
2015-09-07
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Kontynuacja zarządzania projektem Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku granica województwa mazowieckiego / łódzkiego -Radziejowice
2015-08-27
2015-09-11
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku ROBOTY I USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ GDAŃSK z podziałem na 6 części zamówienia
2015-08-27
2015-09-11
Szczecin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Remont drogi krajowej nr 26 w m .Myślibórz od km 45+570 do km 46+540 dł. odc. 0,97 km

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-25
brak danych
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Lokalny remont nawierzchni wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) w ciągu drogi krajowej nr 52 od km 67+703 do km 67+903 w m. Izdebnik (administracyjnie Biertowice)
2015-08-21
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze ZAMÓWIENIE DODATKOWE NA ZADANIU ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 24 NA SKRZYŻOWANIU Z BYŁĄ DROGĄ KRAJOWĄ NR 3
2015-08-21
2015-09-01
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Usługa sprzątania pomieszczeń w Obwodzie Drogowym w Raciborzu przy ul. 1-go Maja 3, 47-400 Racibórz
2015-08-21
brak danych
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Wykonanie robót polegających na wzmocnieniu i uszczelnieniu elementów konstrukcji stalowej mostu przez rzekę Skawinka w miejscowości Skawina w ciągu drogi krajowej nr 44 w km 103+183 wraz z regeneracją łożysk ruchomych, montażem prefabrykatów deskowań pod płytę pomostu oraz rozebraniem istniejących płyt przejściowych na dojazdach
2015-08-21
2015-09-02
Opole usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Montaż i demontaż zasłon przeciwśnieżnych wzdłuż dróg krajowych nr 38, 40, 45, 88 i 94 na terenie Rejonu w Kędzierzynie-Koźlu Oddziału w Opolu GDDKiA w sezonie zimowym 2015/2016 - (3 części )
2015-08-20
2015-08-31
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie operatów wodnoprawnych oraz uzyskanie, dla każdego operatu odrębnie, decyzji pozwoleń wodnoprawnych dla wybranych odcinków dróg krajowych administrowanych przez Oddział w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w podziale na 7 części
2015-08-20
2015-08-28
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku BIEŻĄCE UTRZYMANIE I NAPRAWA STACJI METEOROLOGICZNYCH, TABLIC ZMIENNEJ TREŚCI USYTUOWANYCH PRZY DROGACH KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU
2015-08-19
2015-08-28
Bydgoszcz dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Dostawy oleju opałowego do jednostek podległych GDDKiA Oddział w Bydgoszczy z podziałem na częściCzęść 1 - Rejon w Świeciu Część 2 - Rejon w Świeciu - Ośrodek Wypoczynkowy w Tleniu
2015-08-19
2015-08-27
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Wykonanie napraw awaryjnych, przeglądów okresowych i remontów pojazdów samochodowych oraz przyczepek samochodowych będących w użytkowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
2015-08-19
2015-08-28
Poznań usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Ochrona mienia Oddziału GDDKiA w Poznaniu, budynek biurowy ul. Siemiradzkiego 5a
2015-08-18
2015-09-02
Wrocław roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Remont nawierzchni drogi krajowej nr 8 na odcinku od km 31+250 do km 31+850 w m. Szalejów Górny
2015-08-17
2015-09-01
Rzeszów roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Budowa ekranów akustycznych wzdłuż odcinka drogi krajowej nr 73 Wiśniówka - Jasło od km 142+558.98 - 142+938.68 w miejscowości Kamienica Dolna
2015-08-17
2015-08-25
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Usługa fizycznego dozorowania i ochrony mienia należącego do GDDKiA Oddziału w Katowicach Rejonu w Lublińcu i Obwodu Drogowego w Lublińcu zlokalizowanego przy ul. Klonowej 3, 42-700 Lubliniec oraz Obwodu Drogowego w Kłobucku zlokalizowanego przy ul. Pogodna 1, 42-100 Kłobuck
2015-08-17
2015-09-01
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Remont drogi krajowej nr 16 na odc. Rękusy - Buniaki od km 284+232 do km 285+681
2015-08-17
2015-08-25
Szczecin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Wykonanie diagnostyki stanu nawierzchni drogowej polegającej na automatycznej rejestracji i ocenie wizualnej uszkodzeń nawierzchni na sieci dróg krajowych na terenie Oddziału GDDKiA w Szczecinie
2015-08-14
2015-08-31
Rzeszów roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Budowa stawów kompensacyjnych nr 1, nr 2, nr 4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi
2015-08-14
2015-08-31
Rzeszów roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Przebudowa drogi powiatowej nr 1287R Skrzyszów - gr. powiatu - Paszczyna - Brzeźnica - budowa chodnika po prawej stronie drogi w km 7+155,0 - km 7+395,5 i w km 7+747,5 - km 7+911,5 w miejscowości Paszczyna i Brzeźnica w ramach autostrady A4 odcinek węzeł Dębica Pustynia - Rzeszów Zachodni km 537+550-570+300
2015-08-14
2015-08-27
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Wykonanie pomiaru ugięć nawierzchni na sieci dróg krajowych w województwie mazowieckim wraz z analizą wyników
2015-08-14
2015-08-31
Kielce roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont nawierzchni drogi krajowej nr 74 w miejscowości Radlin od km 89+660 do km 92+470 oraz od km 93+000 do km 93+340
2015-08-14
2015-08-24
Wrocław usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Wykonanie diagnostyki stanu nawierzchni drogowej polegającej na rejestracji i automatycznej ocenie uszkodzeń nawierzchni na sieci dróg krajowych administrowanych przez Oddział GDDKiA we Wrocławiu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-09-02
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze WYMIANA DYLATACJI NA DWÓCH OBIEKTACH MOSTOWYCH WD-1 I WD-5 W CIĄGU PIERWSZEJ JEZDNI OBWODNICY GORZOWA WLKP.
2015-09-02
brak danych
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Remont budynku Obwodu Drogowego w m. Sucha Beskidzka ul. Makowska 35 O/Kraków GDDKiA
2015-09-02
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Remont nawierzchni drogi krajowej nr 25, w km 342+640 - 344+570, odc. Ose - Oska Piła
2015-09-01
brak danych
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Lokalny remont nawierzchni wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) w ciągu drogi krajowej nr 52 od km 67+703 do km 67+903 w m. Izdebnik (administracyjnie Biertowice)
2015-08-31
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze ZAMÓWIENIE DODATKOWE NA ZADANIU ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 24 NA SKRZYŻOWANIU Z BYŁĄ DROGĄ KRAJOWĄ NR 3
2015-08-31
brak danych
Katowice Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów i faksów Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla 6 Rejonów
2015-08-28
brak danych
Warszawa Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dostawa 22 przyczep sygnalizacyjno - zamykających.
2015-08-27
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Obsługa Punktów Zimowego Utrzymania Dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie z podziałem na 2 zadania
2015-08-27
brak danych
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Wykonanie robót polegających na wzmocnieniu i uszczelnieniu elementów konstrukcji stalowej mostu przez rzekę Skawinka w miejscowości Skawina w ciągu drogi krajowej nr 44 w km 103+183 wraz z regeneracją łożysk ruchomych, montażem prefabrykatów deskowań pod płytę pomostu oraz rozebraniem istniejących płyt przejściowych na dojazdach
2015-08-27
brak danych
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Geodezyjna kontrola usytuowania reklamy przydrożnej, zjazdu lub innej formy naruszenia pasa drogowego na sieci dróg krajowych i autostrad na terenie województwa małopolskiego
2015-08-27
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy przepustu w km 17+950 drogi krajowej nr 54 w miejscowości w msc. Gronowo, gmina Braniewo
2015-08-27
brak danych
Rzeszów Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Dostawa fabrycznie nowego sprzętu pomiarowego oraz akcesoriów i urządzeń laboratoryjnych dla Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego oraz Wydziału Mostów GDDKiA O/Rzeszów
2015-08-27
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 29 W MIEJSCOWOŚCI KROSNO ODRZAŃSKIE - BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W SYSTEMIE PROJEKTUJ I BUDUJ.
2015-08-26
brak danych
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Roboty, usługi i dostawy związane z odwodnieniem dróg i remontem chodników w ciągu dróg krajowych nr 39 , 42 , 45 , 46 , 46a , 94 i 94c administrowanych przez GDDKiA O/Opole Rejon w Opolu w okresie 48 m-cy. Roboty, usługi i dostawy związane z odwodnieniem dróg i remontem chodników w ciągu dróg krajowych nr 39 , 42 , 45 , 46 , 46a , 94 i 94c administrowanych przez GDDKiA O/Opole Rejon w Opolu w okresie 48 m-cy
2015-08-26
brak danych
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Wykonanie remontów nawierzchni jezdni dróg krajowych nr 88 i 94 na terenie Rejonu w Kędzierzynie-Koźle Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie 48 miesięcy
2015-08-25
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie UMACNIANIE POBOCZY GRUNTOWYCH W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 53 ODC. OLSZTYN - PASYM, KOSTKĄ KAMIENNA NIEREGULARNĄ (MATERIAŁ ZAMAWIAJĄCEGO).
2015-08-25
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Remont nawierzchni drogi krajowej nr 5 na odcinku Bronówek - Sady Dolne od km 406,570 do 408,204 o długości 1,634 km.
2015-08-24
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Remont drogi krajowej nr 20 na odcinku Piława - Silnowo od km 110+000 do km 119+760 dł. odc. 9,76 km
2015-08-21
brak danych
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Obsługa i świadczenie usług informacyjnych w Punkcie Informacji Drogowej dla sieci dróg krajowych administrowanych przez Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie od 01 września 2015r. godz. 16:00 do 01 września 2016r. godz. 8:00
2015-08-21
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Remont nawierzchni (nakładki) na drogach krajowych nr 16,59, 59b i 63 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Giżycku

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać przetargi

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.