eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-25
2016-08-12
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie podlaskim na DK 65 w miejscowości Grajewo - w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-07-25
2016-08-09
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Obsługa Punktów Zimowego Utrzymania Dróg Krajowych (PZUD) w sezonie zimowym 2016/2017 na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na 2 zadania - II postępowanie
2016-07-25
2016-08-23
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Wykonanie robót zapewniających poprawę funkcjonowania autostrady A1 na odcinku Pyrzowice-Maciejów-Sośnica
2016-07-25
2016-08-10
Wrocław roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Poprawa funkcjonalności elementów ochrony środowiska przy drodze S8 Wrocław - Syców
2016-07-25
2016-08-10
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Rozbudowa odwodnienia w rejonie dróg dojazdowych DD-18 i DD-19 w pasie drogi ekspresowej S-8 w km 404+600
2016-07-25
2016-08-09
Poznań roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dk 83 w województwie wielkopolskim na odcinku Marianów - Kowale Pańskie w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych - budowa ciągu pieszo - rowerowego od km 5+955 do km 8+300 (Projektuj i Buduj)
2016-07-25
2016-08-02
Wrocław usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Wykonanie operatu wodnoprawnego dla istniejącej kanalizacji deszczowej do wniosku o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne w podziale na zadania
2016-07-25
2016-08-09
Poznań roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dk 72 w województwie wielkopolskim na odcinku Janowice - Żdżary w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych - budowa ciągu pieszo - rowerowego od km 3+630 do km 3+940 (Projektuj i Buduj)
2016-07-22
2016-08-19
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Naprawa krawężników i nawierzchni dwóch rond - na węźle Świerklany i węźle Żory, zrealizowanych w ramach budowy autostrady A-1, odcinek Bełk-Świerklany
2016-07-22
2016-08-08
Kielce roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 w miejscowości Lipnik w ramach PBDK -Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Zamówienie Nr O.Ki.D-3.2412.31.2016.gk
2016-07-22
2016-08-08
Kielce roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 79 na odcinku Połaniec - Ruszcza w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Zamówienie Nr O.Ki.D-3.2412.32.2016.gk
2016-07-22
2016-08-08
Kielce roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 na odcinku Moskorzew-Ślęcin w ramach PBDK -Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych .Zamówienie Nr O.Ki.D-3.2412.35.2016.az
2016-07-22
2016-08-09
Poznań roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Trzemeszno w systemie Projektuj i Buduj
2016-07-22
2016-08-01
Wrocław usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Wałbrzychu w 2016 - Prace utrzymaniowe
2016-07-22
2016-08-08
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Bieżące (kompleksowe) utrzymanie dróg krajowych i obiektów mostowych w zakresie robót budowlanych na drogach administrowanych przez Rejon w Ełku, Obwód Drogowy w Piszudroga krajowa nr 58 od km 105+574 do km 120+505; droga krajowa nr 58b od km 0+000 do km 3+659, droga krajowa nr 58 od km 123+056 do km 150+332; droga krajowa nr 63 od km 93+595 do km 112+213
2016-07-22
2016-08-08
Rzeszów roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Wykonanie oznakowania poziomego na drogach krajowych administrowanych przez Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w ciągu czterech lat od podpisania umowy
2016-07-22
2016-08-08
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Kontynuacja zarządzania Kontraktem - Budowa drogi ekspresowej S8 - Trasa Armii Krajowej od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia.
2016-07-21
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Budowa chodnika wzdłuż dk nr 36 w m. Lamki od km 140+750 do km 141+550 wraz z rozszerzeniem o budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę istniejącego chodnika od km 141+550 do km 141+750 - roboty dodatkowe.
2016-07-21
2016-07-29
Szczecin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych z podziałem na 6 części
2016-07-21
2016-08-02
Wrocław usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadaniaPoprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 8 w województwie dolnośląskim w m. Polanica Zdrój polegająca na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z drogą wojewódzką nr 388 w m. Polanica Zdrój

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-15
2016-07-25
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa automatycznej przecinarki do próbek betonowych wraz z wyposażeniem do Wydziału technologii Laboratorium Drogowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie z siedzibą w m. Opacz Kolonia ul. Środkowa 35 C
2016-07-14
2016-07-22
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiały przetargowe dla przedsięwzięciaBudowa chodnika wzdłuż DK 42 w miejscowości Ładzice.
2016-07-13
2016-07-21
Rzeszów dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Dostawa sprzętu pomiarowego oraz urządzeń i wyposażenia laboratoryjnego dla Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Rzeszów
2016-07-12
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Zamówienie uzupełniające do zadania podstawowego, realizowanego w ramach Umowy NrGDDKiA-O/BY-D-3-284-68-2013/Z-1/MP-2811-757-2013 z dnia 28.11.2013r. na wykonanie prac związanych z robotami poza jezdnią na sieci dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy z podziałem na części. Część 2 - Rejon w Inowrocławiu
2016-07-11
2016-07-21
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadaniaRozbudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 72 z drogą gminną w m. Poddębice od km 66+850 do km 67+257
2016-07-08
2016-07-18
Białystok usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie podlaskim na DK 19 w miejscowości Sokółka w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych- rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 19 (ul. Grodzieńska) z ulicami Piłsudskiego i Placem Kościuszki w Sokółce na odcinku od km 17+080 do km 17+318 wraz z budową sygnalizacji świetlnej oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej
2016-07-08
2016-07-19
Bydgoszcz usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Remont wirnikowych pługów odśnieżnych.
2016-07-08
2016-07-18
Szczecin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Zbieranie i wywóz do utylizacjipadłych dzikich zwierząt leśnych lub porzuconej w dużej ilości żywności i odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz padłych ptaków z pasów drogowych i innych terenów będących w zarządzaniu przez GDDKiA O/Szczecin - 3 części
2016-07-08
2016-07-25
Kielce roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 78 w województwie świętokrzyskim w miejscowości Chlewice
2016-07-08
2016-07-25
Kielce roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 42 w miejscowości Kuczów w ramach PBDK -Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Zamówienie Nr O.Ki.D-3.2412.26.2016.az
2016-07-08
2016-07-25
Kielce roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 77 w miejscowości Kleczanów w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-07-08
2016-07-25
Bydgoszcz roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Montaż oznakowania pionowego na drogach krajowych zlokalizowanych w woj. kujawsko - pomorskim
2016-07-08
2016-07-18
Szczecin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych z podziałem na 2 części
2016-07-07
2016-07-20
Olsztyn dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego dla pracowników GDDKiA Oddziału w Olsztynie i podległych Rejonów
2016-07-07
2016-07-22
Kraków roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie odcinka dk nr 28 w km od 44+950 do 45+350 oraz skrzyżowania dk nr 28 w km 45+150 z drogą wojewódzką nr 957 w miejscowości Białka
2016-07-07
2016-07-15
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Sporządzenie geodezyjnej dokumentacji podziałowej dla działek zajętych w części pod pas drogi krajowej oraz wykonanie dokumentacji niezbędnej do aktualizacji oznaczenia użytków gruntowych na działkach będących w trwałym zarządzie GDDKiA.
2016-07-07
2016-07-15
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Realizowanie usług w zakresie serwisu ogumienia w samochodach służbowych GDDKiA Oddział w Warszawie oraz w jednostkach podległych w podziale na 15 zadań
2016-07-07
2016-07-20
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Obsługa Punktów Zimowego Utrzymania Dróg Krajowych (PZUD) w sezonie zimowym 2016/2017 na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na 2 zadania
2016-07-06
2016-07-15
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Wykonanie operatów szacunkowych, określających wartość odszkodowań z tytułu zaniku wody w studniach lub innych punktach czerpania wody (stawy, ujęcia wody), na nieruchomościach, położonych w obrębie oddziaływania prowadzonych zadań inwestycyjnych w zakresie budowy lub przebudowy dróg na obszarze działania Oddziału GDDKiA w Katowicach, łącznie z wykonaniem niezbędnych opinii (ekspertyz) dotyczących charakterystyki warunków hydrogeologicznych poziomu wodonośnego w związku z obniżeniem zwierciadła wód podziemnych
2016-07-06
2016-07-21
Kielce roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 42 w województwie świętokrzyskim na odcinku Smyków - Zbójno

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-25
brak danych
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Zamówienie uzupełniające do umowyGDDKiA O/WR Z-18/17-4/PN/R/I-4/2014 - bieżące utrzymanie dróg krajowych (bud) administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon we Wrocławiu w latach 2016-2017 - Zadanie 4- PRACE UTRZYMANIOWE
2016-07-25
brak danych
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 w miejscowości Stąporków w ramach PBDK-Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Zamówienie Nr O.Ki.D-3.2412.14.2016.az.
2016-07-25
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Roboty utrzymaniowo - interwencyjne wykonywane w ramach bieżącego utrzymania dróg krajowych nr 7, S7 i 22 administrowanych przez GDDKiA Rejon w Elblągu z podziałem na 2 zadaniaZadanie nr 1 - drogi krajowe administrowane przez Obwód Drogowy w Elblągu - zamówienie uzupełniające
2016-07-25
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Roboty utrzymaniowo - interwencyjne wykonywane w ramach bieżącego utrzymania dróg krajowych nr 7, S7 i 22 administrowanych przez GDDKiA Rejon w Elblągu z podziałem na 2 zadaniaZadanie nr 2 - drogi krajowe administrowane przez Obwód Drogowy w Pasłęku - zamówienie uzupełniające
2016-07-25
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Zaprojektowanie i wykonanie remontu przepustu w km 8+832 drogi krajowej nr 54 w Braniewie
2016-07-25
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego oraz odnowa oznakowania poziomego cienkowarstwowego na odcinku drogi krajowej nr S7 od km 82+330 do km 82+578 (Węzeł Elbląg Wschód) oraz od km 0+000 do km 50+726 (Węzeł Elbląg Wschód - Węzeł Miłomłyn Północ - POSTĘPOWANIE II
2016-07-25
brak danych
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Interwencyjne usuwanie martwych zwierząt z dróg krajowych nr 11, 42, 43, 43b, 46, 46f, 78, będących w administracji GDDKiA O/Katowice Rejon w Lublińcu
2016-07-25
brak danych
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Przebudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Złota-Szewce od km 193+729,49 do km 201+269,83
2016-07-22
brak danych
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Remont przepustu przez rz. Garkę w km 669+406 drogi krajowej nr 12 w m. Stołpie
2016-07-22
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 15,25 i 62 w miejscowości Strzelno w ramach PBDK - program likwidacji miejsc niebezpiecznych tj. budowa ronda na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 15,25 i 62 wraz z dojazdami i infrastrukturą techniczną stanowiącą całość funkcjonalno - użytkową
2016-07-22
brak danych
Szczecin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadaniaPrzebudowa drogi krajowej Nr 20 w miejscowości Śmiadowo
2016-07-22
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Remont drogi krajowej nr 20 na odc. Gwda Mała - Drzonowo od km 150+700 do km 152+300 dł. odc. 1,6 km
2016-07-22
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Wykonanie dodatkowych robót w ramach zadaniaPrzebudowa odcinka DK8 Szczytna - Duszniki obejmujących wymianę gruntów rodzimych w korpusie DK8 na odc.18+070 - 18+488, 19+580 - 19+984, 21+130 - 21+588.
2016-07-22
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Roboty dodatkowe na zadaniu pn.Przebudowa odcinka DK8 Szczytna - Duszniki, obejmujące FREZOWANIE PODBUDOWY BETONOWEJ.
2016-07-21
brak danych
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kładek dla pieszych w miejscowościach Głogoczów i Jawornik
2016-07-21
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Bieżące utrzymanie i konserwacja obiektów mostowych na drogach krajowych GDDKiA Oddział w Poznaniu w Rejonie Kalisz
2016-07-21
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Bieżące utrzymanie i konserwacja obiektów mostowych na drogach krajowych GDDKiA Oddział w Poznaniu w Rejonie Kępno
2016-07-21
brak danych
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Remont nawierzchni chodnika w ciągu drogi krajowej nr 40 m. Biedrzychowice na odcinkach w km 45+739 - 46+286 i km 46+957 - 47+254 na terenie działania GDDKiA O/Opole Rejonu w Kędzierzynie -Koźle.
2016-07-21
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu dk 25 w m.Główiew i Niedźwiady- Kalisz.
2016-07-20
brak danych
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Usługi w zakresie napraw i przeglądów samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Poznaniu - Oddział, Laboratorium Drogowe, Rejony wChodzieży, Gnieźnie i Kaliszu

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.