eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-13
2019-01-08
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach biurowych, socjalnych, magazynowych oraz utrzymanie porządku na terenach posesji GDDKIA Oddziału we Wrocławiu, Rejonach, Dróżniczówkach z podziałem na 4 części
2018-12-12
2019-01-03
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Projekt i budowa Miejsc Obsługi Podróżnych przy drodze ekspresowej S17(12) z podziałem na 2 części: Część 1: MOP kat. I "Wierzchowiska" Część 2: MOP kat. I "Bystrzejowice".
2018-12-12
2019-01-07
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem - w imieniu i na rzecz Zamawiającego - Pozwolenia na Budowę/ZRID dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa odwodnienia w obszarze miejscowości Świerczek" wraz z przebudową istniejącego odwodnienia drogi ekspresowej nr 7 w rejonie km 496+500 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad przedmiotowym przedsięwzięciem w czasie robót budowlanych i w okresie rękojmi za wady.
2018-12-12
2019-01-04
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznych na terenie Rejonu w Bielsku Podlaskim
2018-12-12
2018-12-20
Gdańsk Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku "SERWISOWANIE I NAPRAWY KSEROKOPIAREK W GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU" z podziałem na 5 części zamówienia
2018-12-06
2019-01-08
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Doradztwo naukowo - techniczne dotyczące tunelu drogowego TS 26 w ramach realizacji zadania pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica ( A4) - Lubawka, Zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła)"
2018-12-04
2018-12-20
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Roboty w zakresie napraw i utrzymania obiektów inżynierskich na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Lublińcu
2018-11-29
brak danych
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Wykonanie remontu przepustów zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 12 z podziałem na dwa zadania
2018-11-23
2018-12-17
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK44 w m. Mikołów na odcinku muru oporowego.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-11-30
2018-12-10
Łódź Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Zarządzanie majątkiem oraz nadzór nad wywiązywaniem się użytkowników z zobowiązań w zakresie sprawności użytkowej obiektów instalacji i urządzeń wchodzących w skład majątku GDDKiA na terenie Centrum Zarządzania Ruchem i terenie przyległym
2018-11-28
2018-12-10
Lublin Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych w wersji nadwozia furgon 5 osobowy dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wydziałów Technologii Oddział w Lublinie i Oddział w Warszawie
2018-11-28
2018-12-06
Gdańsk Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKACH GDDKiA ODDZIAŁ W GDAŃSKU I JEDNOSTKACH TERENOWYCH z podziałem na 6 części
2018-11-27
2018-12-12
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 9 na odcinku Rudna Mała w km 188+450 - 189+300"
2018-11-27
2018-12-05
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Świadczenie usług w zakresie organizacji i pełnienia dyżurów zimowego utrzymania dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA O/Poznań w Rejonach
2018-11-26
2018-12-12
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Budowa Obwodu Utrzymania Drogi (OUD TATARY) jako etap budowy drogi ekspresowej S-7 Olsztynek ( S51) - Płońsk ( S10 ) na odcinku Nidzica - Napierki
2018-11-23
2018-12-10
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 72 (km. 56+632) z drogą wojewódzką nr 473 w Balinie, powiat Poddębice.
2018-11-22
2018-12-07
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko - mazurskim na DK 57 w miejscowości Szczytno (ul. Warszawska, ul. Curie Skłodowskiej) w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2018-11-22
2018-12-10
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Zaprojektowanie i budowa ekranów akustycznych przy drodze ekspresowej S12/17 węzeł "Lublin Felin" - Piaski
2018-11-22
2018-11-30
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Wykonanie analizy porealizacyjnej oddziaływania na środowisko drogi ekspresowej S5 Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław w zakresie klimatu akustycznego, Zadanie 1 ; Wykonanie analizy porealizacyjnej oddziaływania na środowisko drogi ekspresowej S5 Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław w zakresie w zakresie środowiska gruntowo - wodnego, Zadanie 2
2018-11-22
2018-12-07
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy "Rozbudowa drogi krajowej nr 62 w województwie kujawsko-pomorskim o chodnik na odcinku Brześć Kujawski - Falborek - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2018-11-20
2018-12-12
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK45 (ul. Starowiejska) na odcinku od skrzyżowania z ul. Ocicką do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego, km 20+781 do km 21+205 w m. Racibórz
2018-11-19
2018-12-04
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Przebudowa odcinka DK 58 w miejscowości Mierki - zadanie awaryjne
2018-11-16
2018-11-28
Bydgoszcz Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zobowiązanie do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 25 w m. Niechorz"
2018-11-16
2018-12-03
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 62 w m. Gwizdały
2018-11-16
2018-12-07
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie łódzkim na drogach krajowych nr 12 i 91 z podziałem na 7 części
2018-11-16
2018-11-26
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Świadczenie usług pomocy technicznej w Wydziale Technologii - Laboratorium Drogowym obejmujących kontrolę jakości realizowanych przez O/Rzeszów GDDKiA inwestycji.
2018-11-16
2018-11-26
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PN: Część nr 1 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy mostu przez rz. Stara Wisznia w m. Duńkowice, w ciągu drogi krajowej nr 94 Jędrzychowice - Korczowa, w km 670+386 wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego oraz pełnienie nadzoru autorskiego; Część nr 2 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy mostu przez potok bez nazwy w m. Stefkowa, w ciągu drogi krajowej nr 84 Sanok - Lesko - Ustrzyki Dln. - Krościenko - Gr. Państwa, w km 30+460 wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2018-11-16
2018-11-29
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Monitoring w latach 2019 - 2021 skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego na odcinku drogi ekspresowej S7 Miłomłyn - Olsztynek oraz Nidzica - Napierki w podziale na 4 zadania
2018-11-15
brak danych
Szczecin Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-13
brak danych
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Usługa sprzątania pomieszczeń i terenu zewnętrznego wokół Rejonu w Zawierciu przy ul. Towarowej 24 oraz pomieszczeń Obwodu Drogowego w Wojkowicach Kościelnych przy ul. Drogowców 6 i Obwodu Drogowego w Szczekocinach przy ul. Żarnowieckiej 51
2018-12-12
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Naprawa dylatacji na moście w m. Zegrze na drodze krajowej nr 61 w km 31+333, podpora nr 1, jezdnia lewa
2018-12-12
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Remont zespołu obiektów mostowych o numerach JNI 15570021, 15570022 i 15570023, usytuowanych w ciągu DK 85 na odcinku od km 0 + 907 do 1 + 227
2018-12-11
brak danych
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Wykonanie remontów nawierzchni jezdni dróg krajowych nr 41 i 41a na terenie Rejonu w Nysie Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie do 30.06.2020r.
2018-12-10
brak danych
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Wykonanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wzmocnienie istniejącego mostu przez rzekę Wisłę oraz budowa przejścia drogi krajowej nr 77 przez Sandomierz po prawej stronie Wisły - ulica Lwowska Bis - jako nowy przebieg wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 77", wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w imieniu Zamawiającego .
2018-12-07
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie "Budowa kładki pieszo - rowerowej na DK 62 w m. Węgrów w km 261 + 455".
2018-12-06
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 91 z drogami wojewódzkimi nr 214 i 217 w miejscowości Warlubie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2018-12-04
brak danych
Zielona Góra Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Konserwacja, remont obiektów i urządzeń sygnalizacji świetlnej, znaków interaktywnych, znaków aktywnych, lamp oświetleniowych zamontowanych na masztach, zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, z podz. na trzy części
2018-12-03
brak danych
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Usługa wynajmu wraz z bieżącą obsługą przenośnych kabin sanitarnych i koszy na nieczystości stałe.
2018-12-03
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Roboty w zakresie remontów cząstkowych wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie, Rejon w Lidzbarku Warmińskim - II postępowanie
2018-11-30
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Roboty utrzymaniowe na drogach krajowych administrowanych przez Rejon Środa Wlkp. w latach 2018-2019
2018-11-30
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na autostradzie A-1 - ustawienie stalowych barier drogowych
2018-11-30
brak danych
Szczecin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
2018-11-30
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 z droga powiatowa nr 4772P w m. Lasocice
2018-11-30
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 63 w m. Kowiesy.
2018-11-29
brak danych
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ REMONTU MOSTÓWCzęść 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej na remont wiaduktu nad linią kolejową i drogą gminną w m. Zarzecze, w ciągu drogi krajowej nr 19 Gr. Państwa - Kuźnica - Lublin - Rzeszów - Barwinek - Gr. Państwa w km 412+197. Część 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej na remont mostu przez rzekę Mleczka w m. Przeworsk, w ciągu drogi krajowej nr 94 (dawna droga nr 4) Jędrzychowice - Korczowa w km 634+093. Część 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej na remont mostu przez rzekę San w m. Radymno, w ciągu drogi krajowej nr 94 (dawna droga nr 4) Jędrzychowice - Korczowa w km 667+477. Część 4 - Opracowanie dokumentacji projektowej na remont mostu przez rzekę San w m. Lesko, w ciągu drogi krajowej nr 84 Sanok - Lesko - Ustrzyki Dln. - Krościenko - Gr. Państwa w km 11+801.
2018-11-28
brak danych
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym oraz bieżącym utrzymaniu dróg krajowych administrowanych przez Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych z podziałem na części
2018-11-27
brak danych
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Prowadzenie Punktu Zimowego Utrzymania Dróg (PZUD) na drogach krajowych województwa małopolskiego, administrowanych przez GDDKiA Oddział w Krakowie, z podziałem na 5 części
2018-11-27
brak danych
Rzeszów Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Dostawa sprzętu lab. dla W.Tech.-Laboratoriów Drogowych w podziale na następujące części:1Dostawa fabrycznie nowego ekstraktora automatycznego ultradźwiękowego zgodnego z normą PN-EN 12697-1 p.B.1.2 dla W.Tech.-Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Rz.2Dostawa fabrycznie nowego automatycznego ubijaka Proctora wg PN-EN 13286-2:2010 dla W.Tech.-Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Rz.3Dostawa fabrycznie nowego automatycznego ubijaka Proctora wg PN-EN 13286-2:2010 dla W.Tech.-Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Lub.4Dostawa fabrycznie nowego kątomierza, suwmiarki, stopera i czujnika dla W.Tech.-Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Rz.5Dostawa fabrycznie nowych form do mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych dla W.Technologii-Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Rz.6Dostawa fabrycznie nowych wieczek do koszy do ekstraktora dla W.Tech.-Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Rz.7Dostawa fabrycznie nowych termometrów i sond do kontroli temperatury dla W.Tech.-Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Rz.
2018-11-26
brak danych
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej na rzecz wszystkich komórek organizacyjnych Oddziału w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2021 r.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.