eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-15
2019-03-04
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Wykonanie remontów nawierzchni jezdni dróg krajowych nr 11, 42, 43 i 45 na terenie Rejonu w Kluczborku Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie do 31.12.2020r.
2019-02-15
2019-02-27
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Czyszczenie i konserwacja separatorów oraz osadników oczyszczających wody opadowe i roztopowe z dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie z podziałem na 8 zadań
2019-02-15
2019-02-25
Bydgoszcz Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Likwidacja nielegalnego składowiska śmieci w kilometrze ok. 10+710 - 10+790 Trasy Głównej S-5 (na DS9 km 1+158 - km 1+245)
2019-02-15
2019-03-05
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont autostrady A2 na odc. Koło - gr. województwa
2019-02-14
2019-02-26
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W BUDYNKACH ORAZ NA TERENIE JEDNOSTKI ZARZĄDZANEJ PRZEZ GDDKiA W SZCZUCINIE (woj. małopolskie).
2019-02-14
2019-03-01
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Remont pomieszczeń w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym GDDKiA "Drogowiec" w Pokrzywnej - etap II
2019-02-14
2019-02-27
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Świadczenie usług serwisu gwarancyjnego dla sprzętu informatycznego
2019-02-14
brak danych
Wrocław Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu i nad drogą ekspresową S3 węzeł Legnica Północ - węzeł Bolków w km 288+122 - 337+436
2019-02-14
brak danych
Wrocław Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu i nad drogą ekspresową S3 węzeł Gaworzyce - węzeł Legnica Północ w km 237+108 - 288+122
2019-02-13
2019-02-28
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Remont mostu drogowego przez rzekę Oldzę w km 38+252 DK 30 w m. Gryfów Śląski
2019-02-13
2019-02-22
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie "Świadczenie usług geodezyjnych i geodezyjno - prawnych przy drogach krajowych na terenie województwa podkarpackiego na potrzeby Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad"
2019-02-13
2019-02-28
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Przebudowa dk nr 11 w ciągu al. Niepodległości i ul. Wodnej w m. Piła
2019-02-13
brak danych
Wrocław Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Bieżące utrzymanie drogi ekspresowej S-5 na terenie rejonu w Wołowie Zadanie 1 Roboty na nawierzchniach bitumicznych
2019-02-13
brak danych
Wrocław Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Bieżące utrzymanie drogi ekspresowej S-5 na terenie rejonu w Wołowie Zadanie 4 Prace utrzymaniowe
2019-02-13
brak danych
Wrocław Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Bieżące utrzymanie drogi ekspresowej S-5 na terenie rejonu w Wołowie Zadanie 5 Prace elektro-energetyczne
2019-02-13
brak danych
Lublin Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie "Wykonanie zamówienia nr 1 polegającego na powtórzeniu podobnych usług, przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego pod nazwą"Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań na stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych trasie budowy drogi ekspresowej S17 Warszawa (węzeł "Lubelska") - Garwolin (początek obwodnicy Garwolina), z podziałem na dwie częściCzęść 2obwodnica Kołbieli (od km 19+200 do km 27 +900).
2019-02-12
2019-02-28
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze WYMIANA MODUŁOWYCH URZĄDZEŃ DYLATACYJNYCH WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ WYMIANĄ NAWIERZCHNI NA MOSTACH GRANICZNYCH NAD RZEKĄ NYSA ŁUŻYCKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 18 W KM 0+000 W MIEJSCOWOŚCI OLSZYNA
2019-02-08
2019-02-25
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Przebudowa dróg manewrowych i placów postojowych na terenie Bazy Materiałowej w Opolu ul. Żerkowicka 1c
2019-02-07
2019-02-25
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji na przejściu dla pieszych w ramach zadania: "Budowa sygnalizacji w ciągu drogi krajowej nr 36 w m. Lubin
2019-02-07
2019-02-22
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Bieżące utrzymanie dróg krajowych S7, S7g i 54 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Elblągu w zakresie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego z podziałem na 2 zadania

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-08
2019-02-18
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dokończenie zamówienia na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego nad kontraktem pn.: Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła Marki (bez węzła) do węzła Radzymin Płd. Zadanie II - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. II węzeł Kobyłka (bez węzła) - węzeł Radzymin Płd w podziale na 3 Zadania
2019-02-06
2019-02-14
Szczecin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Ręczne i mechaniczne koszenie na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Szczecinie - z podziałem na 2 części
2019-02-05
2019-02-14
Białystok Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi z podziałem na 3 części
2019-02-05
2019-02-15
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Świadczenie usług pomocy technicznej w Wydziale Technologii - Laboratorium Drogowym obejmujących kontrolę jakości realizowanych przez O/Rzeszów GDDKiA inwestycji
2019-02-04
2019-02-12
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Interwencyjne usuwanie martwych zwierząt z dróg będących w administracji GDDKiA O/Katowice Rejon w Częstochowie.
2019-02-04
2019-02-12
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Bieżące usługi utrzymaniowe na terenie Rejonu w Kępnie
2019-02-01
2019-02-18
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Budowa ekranów akustycznych wzdłuż istniejącej obwodnicy m. Jarosław w ciągu drogi krajowej nr 94
2019-01-31
2019-02-08
Szczecin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Pełnienie Nadzoru Autorskiego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy m. Węgorzyno w ciągu drogi krajowej nr 20" w czasie robót budowlanych
2019-01-31
2019-02-11
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zabezpieczeń akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S52 (dawna S7) w miejscowości Szczyglice i Rząska oraz na węźle Balice I
2019-01-31
2019-02-15
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Rozbudowa parkingu przy ul. Mogilskiej 25
2019-01-30
2019-02-07
Warszawa Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Zakup i sukcesywne dostawy wraz z montażem nowych mebli biurowych do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie i podległych jednostek terenowych.
2019-01-30
2019-02-11
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Utrzymanie porządku i czystości w budynkach oraz na terenie jednostki zarządzanej przez GDDKiA w Józefowie (woj. mazowieckie).
2019-01-29
2019-02-12
Łódź Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Zbieranie danych, utrzymanie i serwis stacji ciągłych pomiarów ruchu w latach 2019-2021 zlokalizowanych na drogach krajowych w woj. łódzkim.
2019-01-28
2019-02-14
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Remont mostu przez rz. Krzna w ciągu drogi krajowej nr 2 w km 646+488 w m. Woskrzenice
2019-01-28
2019-02-14
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Projekt i wykonanie robót dla zadania pn.: Dostosowanie PPO Pruszków do poboru opłat
2019-01-28
2019-02-12
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku "Budowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnej w ciągu dróg administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku" z podziałem na 4 części zamówienia
2019-01-25
2019-02-04
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Kompleksowy nadzór inwestorski z weryfikacją dokumentacji projektowej, oraz nadzór w 5 -letnim okresie gwarancyjnym przy realizacji zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.t.: "Remont mostu drogowego nad rzeką Starą Odrą w ciągu drogi krajowej nr 12 w km 123+732 w m. Głogów"
2019-01-24
2019-02-08
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Doszczelnienie istniejącego wygrodzenia ochronno - naprowadzającego dla płazów w ciągu autostrady A4 Zgorzelec - Krzyżowa od km 3+050 do km 5+850 (lewa strona)
2019-01-24
2019-02-04
Olsztyn Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Dostawa i utylizacja tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i urządzeń wielofunkcyjnych
2019-01-23
2019-02-01
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadań pn. : Budowa autostrady A1 Tuszyn- Pyrzowice na odcinku H: węzeł "Zawodzie (bez węzła) - węzeł "Woźniki" ( z węzłem) oraz Budowa autostrady A-1 Tuszyn - Pyrzowice na odcinku I: węzeł Woźniki (bez węzła) - węzeł Pyrzowice (bez węzła)

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-15
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu Wołów - Zad. 3 - Prace związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego w latach 2019 - 2020
2019-02-13
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Sprzątanie pomieszczeń i całoroczne utrzymanie porządku na terenach posesji w obiektach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na 6 zadań
2019-02-13
brak danych
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Projekt rozbudowy mostów przez rzeki Gwdę i Noteć w miejscowości Ujście
2019-02-13
brak danych
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Gromadzenie i udostępnianie danych o ruchu pojazdów w wybranych lokalizacjach Stacji Ciągłego Pomiaru Ruchu (SCPR) w ciągach dróg krajowych na terenie działania GDDKiA Oddział w Poznaniu w latach 2019- 2020
2019-02-11
brak danych
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Oczyszczenie urządzeń podczyszczających wody opadowe i kanalizacji deszczowej na terenie województwa podkarpackiego na obszarze działania Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Rejon w Nisku w ciągu 48 miesięcy od daty podpisania umowy
2019-02-08
brak danych
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznych na terenie Rejonu w Bielsku Podlaskim
2019-02-08
brak danych
Gdańsk Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku "Wykonanie wycen nieruchomości zabudowanych budynkami oraz nieruchomości lokalowych objętych inwestycją pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork - Obwodnica Trójmiasta, odc. w. Bożepole Wielkie (z węzłem) - Obwodnica Trójmiasta" w podziale na 3 części. Część nr 1Wykonanie wycen nieruchomości położonych w gminie Łęczyce, gminie Luzino oraz gminie Szemud. Część nr 2Wykonanie wycen nieruchomości położonych w gminie Żukowo. Część nr 3Wykonanie wycen nieruchomości położonych w gminie Miasto Gdynia.
2019-02-07
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej w m. Czekanów w ciągu drogi krajowej nr 25
2019-02-07
brak danych
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Kierowanie i obsługa codzienna samochodów, obsługa administracyjno-biurowa Oddziału GDDKiA w Kielcach
2019-02-06
brak danych
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Bieżące utrzymanie drogi ekspresowej S-3 na odcinku od węzła Legnica Północ do węzła Bolków na terenie administrowanym przez Rejon w Legnicy, Zadanie nr 4 - Prace utrzymaniowe
2019-02-06
brak danych
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi "Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową 1713E w m. Smardzew w km 316+875".
2019-02-05
brak danych
Gdańsk Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku SERWISOWANIE I NAPRAWY KSEROKOPIAREK W GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
2019-02-04
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 9 na odcinku Rudna Mała w km 188+450 - 189+300"
2019-01-31
brak danych
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK45 (ul. Starowiejska) na odcinku od skrzyżowania z ul. Ocicką do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego, km 20+781 do km 21+205 w m. Racibórz
2019-01-29
brak danych
Zielona Góra Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze SPRZĄTANIE W OBIEKTACH I PRZY OBIEKTACH NALEŻĄCYCH DO GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE (W PODZIALE NA 5 CZĘŚCI)
2019-01-29
brak danych
Lublin Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych w wersji nadwozia furgon 5 osobowy dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wydziałów Technologii Oddział w Lublinie i Oddział w Warszawie
2019-01-25
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Zaprojektowanie i wykonanie kładki pieszo - rowerowej przez drogę krajową nr 92 w m. Nekla
2019-01-25
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont mostu przez rzekę Wrześnicę w ciągu drogi krajowej nr 15 w km 112+845 w m. Września
2019-01-25
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont DK nr 11 na odcinku Pleszew-Dobra Nadzieja, oraz w m. Wyszki
2019-01-25
brak danych
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Wykonanie bieżących prac utrzymaniowych na drogach krajowych w Obwodzie Drogowym w Pleszewie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.