eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-24
brak danych
Lublin Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Wykonanie zamówień podobnych do zamówienia podstawowego pn. "Bieżące utrzymanie sieci drogowej administrowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Rejon w Puławach w 2018 r."
2018-05-24
2018-06-08
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Remont nawierzchni drogi krajowej nr 11 na odcinku wzdłuż m. Ligota Górna od km 492+110 do km 494+110 o długości 2,00 km
2018-05-24
2018-06-05
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Monitoring w latach 2018-2021 skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego i opracowanie właściwych raportów z podziałem na dwa zadania
2018-05-24
2018-06-08
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Prace konieczne do wykonania w ramach budowy autostrady A1 Toruń - Stryków: Odcinek IV węzeł Kowal (z węzłem) - węzeł Kutno Północ (bez węzła) w km 215+850÷244+300 z podziałem na 6 części
2018-05-24
2018-06-08
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rozbudowa skrzyżowania na drodze krajowej nr 25 w m. Kuśnierz - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc niebezpiecznych
2018-05-24
2018-06-05
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Naprawa samochodów służbowych dla GDDKiA Oddział w Poznaniu oraz WT-LD
2018-05-24
2018-06-04
Łódź Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: "Rozbiórka mostu w m. Ostrówek oraz dwóch mostów w m. Oleśnica i budowa trzech nowych obiektów inżynierskich przez kanały nieżeglowne w ciągu drogi krajowej nr 45"
2018-05-23
2018-06-04
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Bieżące utrzymanie sieci drogowej administrowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Rejon w Puławach w zakresie estetyki i czystości dróg.
2018-05-23
2018-06-07
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont dk 11 w m. Kotlin
2018-05-23
2018-06-07
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Doszczelnienie istniejącego wygrodzenia ochronno - naprowadzającego dla płazów w ciągu autostrady A-4 Zgorzelec - Krzyżowa od km 3+050 do km 5+850 (lewa strona autostrady).
2018-05-23
2018-06-07
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Roboty w zakresie nakładek, remontów cząstkowych wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie, Rejon w Olsztynie
2018-05-22
brak danych
Poznań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do MOP-ów Ochędzyn i Niwiska
2018-05-22
2018-05-30
Lublin Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego dla pracowników GDDKiA Oddział w Lublinie oraz podległych Rejonów
2018-05-22
2018-06-06
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych DK 33 miejscowość Roztoki
2018-05-21
2018-06-05
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rozbudowa drogi krajowej nr 62 w województwie kujawsko-pomorskim o chodnik na odcinku Brześć Kujawski - Falborek - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2018-05-21
2018-06-05
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na DK16 w msc. Tyrowo w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych - II postępowanie
2018-05-21
2018-05-29
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Nadzór inwestorski nad zadaniem: Wygrodzenie autostrady A-4 na odcinku Krzyżowa - Bielany Wrocławskie w podziale na części:Część I: Wygrodzenie autostrady A-4 na odcinku Krzyżowa - Bielany Wrocławskie,od węzła Krzyżowa do węzła Budziszów Wielki, Część II: Wygrodzenie autostrady A-4 na odcinku Krzyżowa - Bielany Wrocławskie,od węzła Budziszów Wielki do węzła Bielany Wrocławskie.
2018-05-21
2018-06-07
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie - z podziałem na 2 części: Część 1 - Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 22 w m. Strączno oraz odtworzenie nawierzchni i chodników po budowie kanalizacji; Część 2 - Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 26 w m. Rów
2018-05-21
2018-06-05
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Wymiana uszkodzonych dylatacji przyczółkowych wybranych obiektów mostowych znajdujących się w ciągu dróg zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku
2018-05-21
2018-05-30
Gdańsk Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU GRANICA WOJEWÓDZTWA - BUSZKOWO"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-17
brak danych
Warszawa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Naprawa dylatacji na moście w m. Białobrzegi na drodze S7 w km 4+441
2018-05-16
2018-05-24
Łódź Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Wykonanie przeglądów szczegółowych drogowych obiektów mostowych na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi.
2018-05-11
2018-05-24
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi krajowej nr 92 na odcinku Pniewy - Chełmno w zakresie ścieżki rowerowej i kanału technologicznego
2018-05-10
2018-05-18
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Nadzór inwestorski nad zadaniem "Zaprojektowanie i wykonanie remontu jezdni północnej autostrady A4 na odcinku Bielany Wrocławskie - Wrocław Wschód wraz z węzłami oraz odcinkami dróg krajowych nr 5 i 35
2018-05-10
2018-05-22
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Wykonanie przeglądów podstawowych, rozszerzonych i szczegółowych drogowych obiektów inżynierskich na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
2018-05-10
2018-05-18
Białystok Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Wykonywanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach biurowych, socjalnych, magazynowych itp. oraz na terenach posesji GDDKiA Oddział w Białymstoku i w Rejonach z podziałem na części
2018-05-10
2018-05-18
Gdańsk Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku "POREALIZACYJNY MONITORING PRZYRODNICZY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.: BUDOWA OBWODNICY KOŚCIERZYNY W CIĄGU DK NR 20"
2018-05-09
2018-05-18
Łódź Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Wykonanie archeologicznych badań ratowniczych na stanowiskach archeologicznych odkrytych podczas inwestycji "Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn-gr. woj. łódzkiego/śląskiego. Odc. A 335+937,65-351+800. Odc. B 351+800-376+000. Odc. C 376+000-392+720. Odc. D 392+720-399+742,51" wraz z opracowaniem wyników badań
2018-05-09
2018-05-18
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Wykonanie okresowych obsług technicznych oraz napraw pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu GDDKiA Oddział w Kielcach z podziałem na VI części
2018-05-08
2018-05-24
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont dk 10 na odc. Nowa Łubianka, Stara Łubianka oraz obwodnica Piły.
2018-05-08
2018-05-24
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Remont zaplecza technicznego w Rejonie w Bielsku Podlaskim
2018-05-08
2018-05-24
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze REMONT KAPITALNY BUDYNKU OBWODU DROGOWEGO W TRZEBIELU, UL. TUPLICKA 23.
2018-05-08
2018-05-23
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 20 w m. Stargard w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2018-05-08
2018-05-21
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania "Budowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 45 w km 110+874 w m. Zawada"
2018-04-30
2018-05-15
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska - ekranów akustycznych oraz modyfikacja istniejących urządzeń zlokalizowanych w pasie drogi ekspresowej S2 stanowiącej Południową Obwodnicę Warszawy na odcinku od węzła "Lotnisko" do km do węzła "Puławska" (od km 466+684 do km 470+600) wraz z trasą NS (79) od węzła "Lotnisko" do węzła "Marynarska" oraz na odcinku od węzła "Konotopa" do węzła "Lotnisko" (od km 456+240 do km 466+684)
2018-04-30
2018-05-15
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w pasie drogi krajowej nr 46 (46+588) w m. Wójcice
2018-04-27
2018-05-10
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: "Budowa mostu nad rz. Osobłoga w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 39+535 w m. Mochów"
2018-04-27
2018-05-21
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi "Zaprojektowanie i budowa ekranów akustycznych przy drodze ekspresowej numer 8 na odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego do granicy województwa łódzkiego, od km 324+772 do km 408+805"
2018-04-27
2018-05-08
Wrocław Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Dostawa - tonery i tusze do urządzeń drukujących dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
2018-04-27
2018-05-10
Gdańsk Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku OBSŁUGA PUNKTU INFORMACJI DROGOWEJ W GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-24
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie "Remont pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym siedziby Oddziału GDDKiA w Rzeszowie przy ul. Legionów 20"
2018-05-24
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Naprawa dylatacji na moście w m. Białobrzegi na drodze S7 w km 4+441
2018-05-23
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Zaprojektowanie i wykonanie remontu jezdni północnej autostrady A4 na odcinku Bielany Wrocławskie - Wrocław Wschód wraz z węzłami oraz odcinkami dróg krajowych nr 5 i 35
2018-05-22
brak danych
Wrocław Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Dostawa - tonery i tusze do urządzeń drukujących dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
2018-05-22
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dk 92 z drogą powiatową nr 1882P Chełmno - Duszniki w m. Chełmno
2018-05-21
brak danych
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Świadczenie usług sprzątania wszystkich pomieszczeń w budynku Oddziału GDDKiA w Katowicach oraz terenu zewnętrznego przy ul. Myśliwskiej 5
2018-05-18
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Remont wiaduktu drogowego nad koleją w ciągu drogi krajowej nr 7 w km 240+167 w m. Modła.
2018-05-18
brak danych
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Przebudowa dróg krajowych w podziale na 2 części
2018-05-16
brak danych
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont drogi krajowej nr 79 na odcinku Rogów - Wyszogród od km 288+520 do km 289+050 oraz od km 289+560 do km 290+060 o łącznej długości 1,030 km
2018-05-16
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 12 na odcinku Górczyna - Jędrzychowice w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2018-05-15
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Oznakowanie poziome dróg krajowych na terenie GDDKiA Oddział Wrocław w 3-ch sezonach w latach 2018-2020 w podziale na 8 części
2018-05-15
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Odnowa oznakowania poziomego na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w latach 2018-2021 z podziałem na częściCzęść nr 1 - droga nr A-1, S5c, 5c,91, Część nr 2 - droga nr S5, 5, 5b, 15, 15c, 25, 56, 96, Część nr 3 - droga nr S10, 10, 16, 55, 62, 67, 80, 95
2018-05-14
brak danych
Gdańsk Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Nadzór archeologiczny na obszarze inwestycji związanej z budową drogi ekspresowej S7 Gdańsk (A-1) - Elbląg (S-22)Zadanie 1 Koszwały - Nowy Dwór Gdański
2018-05-14
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 22B NA ODCINKU LEMIERZYCE-OBWODNICA (KRZESZYCE) OD KM 8+900 DO KM 11+017
2018-05-11
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Wykonanie remontu budynku na terenie Rejonu w Przasnyszu Obwodu Drogowego w Przasnyszu
2018-05-11
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w OlsztyniePoprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko - mazurskim na DK 16 w miejscowości Podlejki w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (Część VI)
2018-05-10
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko - mazurskim na DK 16 w msc. Mózgowo w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2018-05-10
brak danych
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi krajowej nr 22 wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 11 na odcinku granica województwa wielkopolskiego - Jastrowie.
2018-05-10
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko - mazurskim na DK51 na odcinku Łojdy - Markiny oraz na DK57 na odc. Wozławki - Troszkowo w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2018-05-09
brak danych
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 42 budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku Ligota Górna - Biadacz

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.