eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-23
2017-07-10
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Roboty związane z ustawieniem i remontem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w latach 2018-2021 z podziałem na części
2017-06-23
2017-07-04
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 8 w woj. dolnośląskim w m. Polanica Zdrój polegająca na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z drogą wojewódzką nr 388 w m. Polanica Zdrój
2017-06-23
2017-07-10
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Wykonanie remontów dróg krajowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1. - odcinki administrowane przez Rejon w Grójcu; Zadanie nr 2. - odcinki administrowane przez Rejon w Zwoleniu; Zadanie nr 3. - odcinki administrowane przez Rejon w Ostrowi Maz.; Zadanie nr 4. - odcinki administrowane przez Rejon w Przasnyszu.
2017-06-23
2017-07-05
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Monitoring geodezyjny deformacji powierzchniowych autostrady A4 na odcinku od km 315+700 do km 331+500.
2017-06-23
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.tWymiana dylatacji modułowej na dylatację palczastą na Wiadukcie WA-17 w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia
2017-06-22
2017-06-30
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Konserwacja i naprawy sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych oraz oświetlenia drogowego na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Poznaniu
2017-06-22
2017-06-30
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Opracowanie dokumentacji projektowej obiektów mostowych w miejscowościach Załuż, Ustrzyki Dolne, Tylawa i Nowa Dęba z podziałem na cztery zadania
2017-06-22
2017-07-07
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Wykonanie remontów w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Opole - Rejon w Kluczborku w latach 2017-2021
2017-06-22
2017-07-07
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Remont tunelu w miejscowości Wejherowo pod drogą krajową nr 6 km 294+499
2017-06-22
2017-07-07
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Zaprojektowanie i wykonanie renowacji powłoki malarskiej dźwigarów stalowych mostu w ciągu drogi krajowej nr 51 administrowanej przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Lidzbarku Warmińskim w miejscowości Bartoszyce most przez rzekę Łynę w km 16+400
2017-06-21
2017-07-06
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Uszorstnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi krajowej nr 74 w m. Mniów /"Raszówka"/ od km 63+100 do km 64+200
2017-06-21
2017-06-29
Bydgoszcz Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Dostawa wraz z montażem agregatu prądotwórczego oraz elementów wyposażenia agregatów, uszkodzonych wskutek dewastacji stacji transformatorowych zlokalizowanych w ciągu odcinka autostrady A-1 w. Toruń Pd - w. Kutno Pn
2017-06-21
2017-07-06
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 88 w km 5+170 w m. Sieroniowice
2017-06-21
2017-07-06
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont dk nr 12 w m. Długie Nowe
2017-06-21
2017-07-05
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Wykonanie remontów w ramach bieżącego utrzymania obiektów
2017-06-20
2017-07-06
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Świadczenie kompleksowych usług telefonicznych na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu wraz z podległymi Rejonami z podziałem na 2 części
2017-06-20
2017-07-05
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Wyburzenie i budowa wiaty na sprzęt w Kozienicach w trybie zaprojektuj i buduj
2017-06-20
2017-06-28
Gdańsk Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU STAROGARD GDAŃSKI - SWAROŻYN
2017-06-20
2017-07-07
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Budowa przepustu wraz z likwidacją osuwiska w ciągu drogi krajowej nr 16 od km 272+520 do km 272+680 - II postępowanie
2017-06-19
2017-07-04
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Prace naprawcze ekranów akustycznych na autostradzie A2 Stryków - Konotopa na odcinku C od km 411+465,8 do km 431+500, zarządzanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-12
2017-06-20
Bydgoszcz Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Naprawa i obsługa techniczna środków transportowych będących w posiadaniu GDDKiA Oddział w Bydgoszczy - pojazdy i przyczepki użytkowane w Oddziale i podległych jednostkach, z podziałem na części
2017-06-09
2017-06-23
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Usługi w zakresie przeglądów i napraw bieżących samochodów służbowych będących w dyspozycji Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajwoych i Autostrad
2017-06-09
2017-06-21
Warszawa Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych - tonerów, tuszy, bębnów do drukarek komputerowych, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów.
2017-06-09
2017-06-22
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Pomiar zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w obszarze terenu inwestycji pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 - Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła "Puławska" do węzła "Lubelska" w zakresie zadania A "od węzła Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła) o długości ok. 4,6 km" wraz z opracowaniem wyników pomiarów".
2017-06-08
2017-06-21
Łódź Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Wykonanie przeglądów szczegółowych drogowych obiektów mostowych na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
2017-06-08
2017-06-23
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie łódzkim na DK 74 w miejscowości Paradyż
2017-06-08
2017-06-20
Białystok Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Świadczenie usługi naprawy i konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach krajowych administrowanych przez GDDKIA Oddział w Białymstoku w podziale na V części
2017-06-08
2017-06-22
Białystok Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Wyznaczenie i stabilizacja granic pasów drogowych dróg krajowych nr 19 i 62
2017-06-07
2017-06-22
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont drogi krajowej nr 78 na odcinku Damiany - Chlewice od km 171+600 do km 172+100 oraz od km 173+000 do km 173+500
2017-06-07
2017-06-23
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Budowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 38 w km 28+430 w m. Ucieszków
2017-06-07
2017-06-22
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Zaprojektowanie i budowa zatok autobusowych na drodze krajowej Nr 74 w miejscowości Dobrzelów (w km od 84+850 do 85+300)
2017-06-07
2017-06-22
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Wykonanie robót z zakresu bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich w ciągach dróg krajowych Nr 42 i 74 na terenie GDDKIA Oddział w Kielcach, Rejon w Kielcach
2017-06-07
2017-06-14
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Brzegu w okresie 24 miesięcy
2017-06-07
2017-06-22
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie "Budowa kładki dla pieszych przez rz. Krzna w ciągu drogi krajowej nr 76 w miejscowości Łuków w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 76 w miejscowości Łuków w ramach PBDK - Program Likwidacji miejsc niebezpiecznych"
2017-06-07
2017-06-19
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Usługi interwencyjno-utrzymaniowo-zabezpieczające w ciągach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Odział w Olsztynie w podziale na 2 zadania
2017-06-06
2017-06-21
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Wymiana dylatacji nad filarem nr 4 oraz odprowadzenie do kanalizacji deszczowej wód opadowych z przęseł nr 6, 7 i 8 wiaduktu nad linią kolejową PKP w ciągu drogi krajowej nr 15 w km 197+441 (ul. Poznańska) w miejscowości Inowrocław
2017-06-06
2017-06-21
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Opracowanie projektu oraz wykonanie ogrodzenia drogi w postaci siatki w ciągu drogi krajowej nr S17 na obwodnicy Garwolina od km 0+000 do km 12+797
2017-06-06
2017-06-20
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Przebudowa mostu przez Kanał Warmiński w ciągu drogi krajowej nr 16, w km 110+893 koło miejscowości Stare Jabłonki" - II postępowanie
2017-06-05
2017-06-22
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 53 w miejscowości Szczytno w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2017-06-02
2017-06-13
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Usługi odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych, padłych w wyniku kolizji drogowych, w ciągach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Odział w Olsztynie, Rejon w Ełku, Obwód Drogowy w Ełku

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-23
brak danych
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie utrzymania rzeki Raszynki na odcinku 6+680-8+000 zlokalizowanej na terenie gminy Raszyn.
2017-06-21
brak danych
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa mostu przez rz. Wieprz w ciągu drogi krajowej nr 74 w m. Szczebrzeszyn" wraz z pełnieniem przez Wykonawcę nadzoru autorskiego.
2017-06-21
brak danych
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi krajowej nr 15 i 36 w miejscowości Krotoszyn
2017-06-20
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Usługi interwencyjno-utrzymaniowo-zabezpieczające w ciągach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Odział w Olsztynie w podziale na 2 zadaniaZadanie Ełk 1 - Rejon w Ełku, Obwód Drogowy w Ełkudroga krajowa nr 16d od km 0+000 do km 5+401; droga krajowa nr 16 od km 296+304 do km 323+234; droga krajowa nr 65a od km 0+000 do km 5+134; droga krajowa nr 65 od km 71+106 do km 89+792 Zadanie Ełk 2 - Rejon w Ełku, Obwód Drogowy w Piszudrogi krajowe nr58, odcinek Ruciane Nida - Pisz - granica województwa od km 105+574 do km 120+505, DK nr 58b, odcinek Miasto Pisz od km 0+000 do km 3+659, DK nr 63, odcinek Pisz - granica województwa od km 93+595 do km 112+213
2017-06-20
brak danych
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Zabezpieczenie filara mostu przed rozmyciem w korycie potoku Białka w miejscowości Czarna Góra w km 17+017 w/c drogi krajowej nr 49
2017-06-20
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn."Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie Warmińsko-Mazurskim na dk 63, odcinek Borki-granica województwa w ramach PBDK-Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych od km 96+600 do km 110+700"
2017-06-20
brak danych
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Remont warsztatu wraz z remontem wytwórni solanki zlokalizowanego na terenie Obwodu Drogowego w Gliwicach Brzezince
2017-06-20
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn."Przebudowa dachu na budynku administracyjnym Rejonu w Krośnie GDDKiA O/Rzeszów, ul. Tysiąclecia 38"
2017-06-19
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Wyburzenie i budowa wiaty na sprzęt w Kozienicach w trybie zaprojektuj i buduj
2017-06-19
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Wykonanie robót polegających na wzmocnieniu - remoncie nawierzchni w obrębie 9 skrzyżowań administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Bożej Woli, Rejon w Garwolinie, Rejon w Mińsku Mazowieckim, Rejon w Ostrołęce, Rejon w Płocku, Rejon w Przasnyszu, Rejon w Siedlcach oraz Rejon w Zwoleniu
2017-06-14
brak danych
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Rejonu w Częstochowie, Obwodu Drogowego w Rząsawie oraz Obwodu Drogowego w Koziegłowach
2017-06-14
brak danych
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Wprowadzanie zmian w projektach stałej organizacji ruchu dla dróg krajowych nr 7, nr 28, nr 44, nr 73, nr 79, nr 87, nr 94
2017-06-14
brak danych
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Remont drogi krajowej nr 94 na odcinku m. Falmirowice - m. Walidrogi od km 194+100 do km 195+550 o dł. 1,450 km
2017-06-14
brak danych
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Remont drogi krajowej nr 2 Warszawa - Siedlce - Terespol w zakresie odtworzenia urządzeń odwadniających pas drogowy i tereny przyległe z wód powierzchniowych tj. przepust w km 660+002 (przed zmianą kilometracii 659+997,91)
2017-06-13
brak danych
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie robót na drodze ekspresowej S17 na odcinku Kurów - Lublin - Piaski, wynikających m.in. z zaleceń audytu BRD, w podziale na 3 części.
2017-06-12
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Przebudowa przepustu na rz. Kwaczej i mostu z dojazdami, w ciągu drogi krajowej nr 21 w m. Kwakowo
2017-06-12
brak danych
Zielona Góra Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze "KONSERWACJA, REMONT OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ, ZNAKÓW INTERAKTYWNYCH, LAMP OŚWIETLENIOWYCH ZAMONTOWANYCH NA WYSIĘGNIKACH SYGNALIZACJI, ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE W PODZIALE NA 4 CZĘŚCI"
2017-06-09
brak danych
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn."Rozbudowa drogi krajowej nr 43 na odcinku Jaworzno - Julianpol od km 20+993 do km 23+330"
2017-06-09
brak danych
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Wymiana urządzeń dylatacyjnych na moście przez rzekę Bug w m. Turna Mała na dk nr 19 w km 161+225 odc. Siemiatycze - Lublin - projektuj i buduj
2017-06-09
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 20 w miejscowości Czaplinek w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.