eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-13
brak danych
Lublin Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań na stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych trasie budowy drogi ekspresowej S17 Warszawa (węzeł "Lubelska") - Garwolin (początek obwodnicy Garwolina), Część 3odcinek od końca obwodnicy Kołbieli do początku obwodnicy Garwolina (od km 27+900 do km 40+915)
2017-12-13
2017-12-29
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Kompleksowa obsługa stacji ciągłych pomiarów ruchu (SCPR) zlokalizowanych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddziału w Olsztynie.
2017-12-08
2018-01-04
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze "Usunięcie skutków rozmycia skarp na drodze ekspresowej S3"
2017-12-08
2017-12-20
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania : "Budowa wiaduktu na linią PKP w ciągu drogi krajowej nr 46 w km 95+294 w m. Dąbrowa"
2017-12-07
2017-12-20
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Aktualizacja dokumentacji technicznej budowy mostu przez p. Rosielna w m. Jasienica Rosielna, w ciągu drogi krajowej nr 19 Gr. Państwa - Kuźnica - Lublin - Rzeszów - Barwinek (dawna DK nr 9), w km 239+642 wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego, rozbudową skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 1962R Krosno - Jasienica Rosielna i nr 2028R Jasienica Rosielna - Blizne, przebudową dojazdów od km ok. 239+340 do km ok. 239+950 oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2017-12-07
2017-12-19
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Bardo - Bardo Przyłęk
2017-12-07
2017-12-19
Olsztyn Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia, roboczego dla pracowników GDDKiA Oddziału w Olsztynie i podległych Rejonów.
2017-12-07
2017-12-22
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Roboty budowlane w zakresie remontów nawierzchni i robót poza jezdnią na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rejon w Toruniu, w latach 2018 - 2021
2017-12-06
2017-12-14
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Dostosowanie oraz kompleksowe utrzymanie stacji ciągłych pomiarów ruchu zlokalizowanych na drogach zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie wraz z dostarczaniem danych o ruchu pojazdów oraz przygotowaniem podstawowych opracowań wynikowych, w okresie 21 miesięcy
2017-12-05
brak danych
Poznań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Oświetlenie drogowe na skrzyżowaniu KD 72 z ul. Szkolną w m. Przykona dz. 255
2017-12-05
brak danych
Łódź Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Rozbiórka dwóch istniejących mostów i budowa nowych obiektów mostowych przez rzekę Wierznicę w ciągu drogi krajowej nr 74 w m. Kuźnica Strobińska"
2017-12-05
2017-12-14
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy drodze ekspresowej S86 w Sosnowcu"
2017-12-04
2017-12-14
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad RENOWACJA, KONSERWACJA I ODBUDOWA EKSPONATÓW GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD Z PODZIAŁEM NA 6 CZĘŚCI
2017-12-01
2017-12-14
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Zarządzanie obiektem socjalnym (dróżniczówką) będącym w zasobach Oddziału GDDKiA w Katowicach, położonym w Ustroniu przy ul. Nadrzecznej 16
2017-11-28
brak danych
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Remont drogi krajowej nr 91 na odcinku od km 362+927 do km 364+150
2017-11-28
brak danych
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Remont drogi krajowej nr 91 na odcinku od km 362+927 do km 364+150
2017-11-28
2017-12-19
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Zaprojektowanie i wybudowanie: Obwodu Utrzymania Drogi Lubin-Zachód
2017-11-17
brak danych
Poznań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Strykowo - znaki aktywne w m.Strykowo skrzyżowanie dk 32 z ul.Podgórną dz. 27/1
2017-11-17
brak danych
Poznań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Strykowo - znaki aktywne w m. Strykowo skrzyżowanie dk 32 z ul. Szkolną dz. 160/2
2017-11-13
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 8 na trzech odcinkachZadanie nr 1 km 73+900 do 75+400;k/m Niemcza; Zadanie nr 2 km 75+884 do 78+900 odcinek Niemcza - Wilków Wielki; Zadanie nr 3 km 79+900 do 82+400 k/m Wilków Wlk.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-05
2017-12-13
Zielona Góra Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ŚRODOWISKOWEJ DO PRZEPROWADZENIA OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE AUTOSTRADY A-18 NA ODCINKU WĘZEŁ "OLSZYNA"- WĘZEŁ "GOLNICE" OD KM 0+633 DO KM 71+533
2017-12-04
2017-12-11
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Kędzierzynie - Koźlu w okresie 24 miesięcy
2017-12-01
2017-12-11
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Zimowe utrzymanie dróg krajowych i autostrad w sezonie zimowym 2017/2018 administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Lubaniu zadanie 2 Obwód Utrzymania Autostrady w Łące z/s w Bolesławcu
2017-11-30
2017-12-08
Białystok Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Usługi interwencyjnego zbierania i utylizacji martwych zwierząt z pasa dróg krajowych podległych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, w podziale na 6 części
2017-11-30
2017-12-08
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Obsługa i serwis 1 stacji ciągłego pomiaru ruchu drogowego (SCPR) wyposażonej w licznik Golden River - Marksman 660 oraz 3 stacji SCPR, w których Wykonawca usługi musi zainstalować własne liczniki pomiarowe, wraz z wykonaniem pomiarów sprawdzających, zlokalizowanych na sieci dróg krajowych Oddziału GDDKiA w Kielcach
2017-11-28
2017-12-13
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla MOP - ów Ochędzyn i Niwiska.
2017-11-28
2017-12-06
Gdańsk Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKACH GDDKiA ODDZIAŁ W GDAŃSKU I JEDNOSTKACH TERENOWYCH z podziałem na 6 części
2017-11-23
2017-12-01
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Usługi związane z utrzymaniem i ekspolatacją obiektów GDDKiA Oddział w Poznaniu
2017-11-21
2017-12-06
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania DK 91 i DW 266 w m. Ciechocinek. Rozbudowa sygnalizacji świetlnej i budowa odcinków przeznaczonych dla ruchu pieszo - rowerowego
2017-11-21
2017-12-06
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Wykonanie działań podnoszących poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego i niechronionych uczestników ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania drogi krajowej nr 91 z drogą wojewódzką nr 291 w miejscowości Otłoczyn
2017-11-21
2017-12-06
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Przebudowa drogi krajowej nr 63 na odc. Grochy-Pogorzele - Przeździecko-Mroczki - projektuj i buduj
2017-11-20
2017-11-29
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 40 w m. Głuchołazy"
2017-11-17
brak danych
Warszawa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Usługa przesyłu energii elektrycznej (dystrybucji) do obiektu administracyjno - biurowego, Laboratorium Drogowe - Opacz Kolonia.
2017-11-17
brak danych
Poznań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont drogi krajowej nr 12 na odcinku Strumiany - Borek Wlkp. oraz w miejscowości Jaraczewo
2017-11-16
2017-12-04
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK44 w ciągu ul. Beskidzkiej w Mikołowie, km 24+598 - 25+800
2017-11-16
2017-11-24
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Likwidacja skutków zdarzeń na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejony w Mławie, Płocku, Płońsku i Przasnyszu
2017-11-15
2017-11-30
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Bieżące utrzymanie sieci drogowej administrowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Rejon w Puławach w 2018 r.
2017-11-14
2017-11-30
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Przebudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku: Granica województwa - DK 61 w Grajewie - projektuj i buduj
2017-11-13
2017-11-30
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie V: obwód utrzymania drogi Jawor
2017-11-10
2017-11-20
Kraków Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Dostawa bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-12
brak danych
Białystok Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Obsługa Punktów Zimowego Utrzymania Dróg (PZUD) w Rejonie Augustów, Białystok, Bielsk Podlaski, Łomża, Suwałki i Zambrów w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2018 r. w podziale na 6 części
2017-12-12
brak danych
Warszawa Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg krajowych do Rejonów GDDKiA Oddziału w Warszawie w podziale na 2 zadaniaZadanie nr 1 - Dostawa siatki przeciwśnieżnej. Zadanie nr 2 - Dostawa palików drewnianych
2017-12-11
brak danych
Rzeszów Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków do/z Miejsc Obsługi Podróżnych "Pawłosiów" i "Cieszacin" zlokalizowanych w pasie drogi ekspresowej A-4
2017-12-11
brak danych
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont placu Obwodu Drogowego w Busku - Zdroju
2017-12-08
brak danych
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim na DK 94 w m. Skorogoszcz w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (rozbudowa skrzyżowania DK94 z DW 458)
2017-12-08
brak danych
Łódź Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Dostawa zewnętrznych kamer obrotowych do monitorowania ruchu drogowego dla GDDKiA Oddział w Łodzi.
2017-12-07
brak danych
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Wykonanie robót w Obwodzie Drogowym w Bielsku Podlaskim w podziale na 3 części
2017-12-07
brak danych
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Roboty budowlane na drogach krajowych województwa podlaskiego, w podziale na 3 części
2017-12-07
brak danych
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Remont w budynku GDDKiA Oddział w Katowicach z podziałem na dwa zadania
2017-12-06
brak danych
Kraków Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Dostawa bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
2017-12-06
brak danych
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Sporządzenie map akustycznych dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie
2017-12-06
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie, w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 - drogi krajowenr 65 odc. Daniele - Obwodnica Olecka, nr 65c odc. Obwodnica Olecka, nr 65 odc. Obwodnica Olecka - Straduny
2017-12-04
brak danych
Białystok Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Dostawa bonów towarowych na zakup towarów i usług dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
2017-12-04
brak danych
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Usługa przesyłu energii elektrycznej (dystrybucji) do obiektu administracyjno - biurowego, Laboratorium Drogowe - Opacz Kolonia.
2017-12-01
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Wykonanie robót budowlanych związanych z ustawieniem ogrodzenia drogi ekspresowej S19 od km 461+320,51 do km 462+039,70
2017-12-01
brak danych
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Wykonanie robót w Obwodzie Drogowym w Bielsku Podlaskim w podziale na 3 części
2017-12-01
brak danych
Łódź Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Doposażenie i uruchomienie urządzeń i systemów ITS z podziałem na 2 części
2017-11-30
brak danych
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Prace uzupełniające polegające na bieżącym utrzymaniu drogi ekspresowej S-5 na terenie Rejonu w Wołowie - zad. 5 prace elektroenergetyczne
2017-11-29
brak danych
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Przebudowa mostu przez rz. Jabłonkę w m. Zambrów na drodze krajowej nr 63 w km 168+942
2017-11-29
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze krajowej nr 77 w województwie podkarpackim na odcinku Motycze Poduchowne - Zaleszany od km 30+520 do km 34+037"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.