eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-21
2018-04-09
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 62 w miejscowości Czerwińsk nad Wisłą w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.
2018-03-21
2018-04-05
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Budowa drogi wewnętrznej na potrzeby JW Kłodzko w związku z realizacją łącznika drogi krajowej nr 46.
2018-03-21
2018-03-29
Białystok Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Kompleksowa obsługa stacji ciągłych pomiarów ruchu (SCPR) zlokalizowanych na drogach krajowych Oddziału GDDKiA w Białymstoku
2018-03-21
2018-04-06
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odc. Czyżew Sutki - Czyżew - projektuj i buduj
2018-03-21
2018-03-29
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Usługi sprzątania w budynkach GDDKiA Oddział w Poznaniu Rejon w Koninie i budynkach OD Konin I, OD Konin II, OD Kłodawa
2018-03-21
2018-03-29
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Konserwacja, utrzymanie, przeglądy drogowych stacji meteorologicznych zlokalizowanych przy drogach krajowych na terenie województwa dolnośląskiego
2018-03-21
2018-03-29
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Opolu w okresie 24 miesięcy
2018-03-20
2018-04-04
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Wykonanie remontów nawierzchni jezdni dróg krajowych nr 40 i 40a na terenie Rejonu w Nysie Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie do 31.12.2020r.
2018-03-20
2018-03-28
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Obsługa Punktu Informacji Drogowej (PID) w Oddziale w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2018-03-20
2018-04-04
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi "Rozbiórka istniejącego mostu i budowa przepustu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi krajowej nr 14 w m. Dobra"
2018-03-20
2018-04-05
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Przebudowa odwodnienia na odcinku drogi ekspresowej S6 "Obwodnica Trójmiasta" - Węzeł Wysoka
2018-03-20
2018-04-04
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Budowa przepustu w miejsce rozbieranego mostu w ciągu drogi krajowej nr 55 przez Kanał Świerkowski w m. Chlebówka
2018-03-20
2018-04-04
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku "Remont ostrogi nr 19/930 w km rzeki 929+935, brzeg lewy MA-09 na rzece Wisła."
2018-03-20
2018-03-28
Gdańsk Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Nadzór archeologiczny na obszarze inwestycji związanej z budową drogi ekspresowej S7 Gdańsk (A-1) - Elbląg (S-22): Zadanie 1 Koszwały - Nowy Dwór Gdański
2018-03-20
2018-04-04
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 11 na odcinku Szalonka- Granice
2018-03-19
2018-03-27
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa wiaduktów w ciągu ulicy Bohaterów Monte Cassino nad drogą krajową S86 w m. Katowice"
2018-03-19
2018-04-05
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Budowa przepustu przez rów bez nazwy w ciągu drogi krajowej nr 17 w m. Łabunie
2018-03-16
2018-04-04
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Wykonanie remontu budynku na terenie Rejonu w Przasnyszu Obwodu Drogowego w Przasnyszu
2018-03-16
2018-04-04
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Budowa przepustu wraz z likwidacją osuwiska w ciągu drogi krajowej nr 16 od km 272+520 do km 272+680
2018-03-15
2018-04-04
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Remont wiaduktu drogowego nad koleją w ciagu drogi krajowej nr 60 w km 150+706 w m. Ciechanów.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-12
2018-03-21
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie "Świadczenie usług geodezyjnych i geodezyjno - prawnych przy drogach krajowych na terenie województwa podkarpackiego na potrzeby Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad".
2018-03-09
2018-03-20
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim na DK 39 na odcinku Smarchowice Wielkie - Namysłów w ramach PBDK-Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych - Rozbudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku Smarchowice Wielkie - Namysłów"
2018-03-09
2018-03-20
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Usługi sprzątania w budynkach GDDKiA Oddział w Poznaniu Rejon w Lesznie i budynkach OD Śmigiel, OD Kąkolewo, OD Górka oraz Laboratorium Drogowe w Lesznie.
2018-03-08
2018-03-19
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Mąkolno - Złoty Stok
2018-03-08
2018-03-19
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Wykonanie monitoringu wykorzystania przejść dla zwierząt w ciągu autostrady A4 i drogi ekspresowej S19
2018-03-07
2018-03-15
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Wsparcie merytoryczne dla Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego przy realizacji zadań na drogach krajowych na terenie województwa świętokrzyskiego i województwa mazowieckiego
2018-03-07
2018-03-16
Białystok Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Świadczenie usług konserwacji stacji transformatorowych zlokalizowanych przy drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Białymstoku w podziale na 3 części
2018-03-06
2018-03-21
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont dk nr 11 Koszuty Huby - Środa Wielkopolska
2018-03-06
2018-03-21
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Wymiana uszkodzonych segmentów urządzeń dylatacyjnych blokowych na obiektach mostowych w km 1+333 oraz km 2+194 na drodze ekspresowej S10 - Południowa obwodnica Torunia.
2018-03-06
2018-03-21
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie "Remont pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym siedziby Oddziału GDDKiA w Rzeszowie przy ul. Legionów 20"
2018-03-06
2018-03-21
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Wykonanie alternatywnego zjazdu w ulicę Goleniowską w celu zapewnienia płynności ruchu w związku z przebudową odcinka drogi S3/A6
2018-03-05
2018-03-14
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynkach Rejonu w Lublińcu
2018-03-05
2018-03-15
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Świadczenie usług sprzątania wszystkich pomieszczeń w budynku Oddziału GDDKiA w Katowicach oraz terenu zewnętrznego przy ul. Myśliwskiej 5
2018-03-05
2018-03-19
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń i terenu zewnętrznego wokół Laboratorium Drogowego GDDKiA Oddział w Katowicach mieszczącego się w Jaworznie przy ul. Drogowców 6.
2018-03-02
2018-03-19
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Przebudowa dróg krajowych w podziale na 2 części
2018-03-01
2018-03-16
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim na DK 94 w m. Brzeg (Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK nr 94 z DW nr 401 i DP nr 2022O w m. Brzeg)
2018-03-01
2018-03-20
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej oraz budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż S52 (dawniej S1) w ciągu obwodnicy miejscowości Skoczów
2018-03-01
2018-03-16
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Roboty budowlane w siedzibach Oddziału przy ul. Siemiradzkiego 5a, ul. Gajowej 6, ul. Św. Marcin 66/72 w Poznaniu, Wydział Technologii - Laboratorium Drogowe i jego teren ul. Hawelańska 12 oraz roboty remontowe w obiekcie socjalnym w Sianożętach ul. Ku Morzu 3
2018-03-01
2018-03-16
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie "Budowa ekranów akustycznych wzdłuż istniejącej obwodnicy m. Jarosław w ciągu drogi krajowej nr 94"
2018-03-01
2018-03-09
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Rejonu w Chodzieży, Obwodu Drogowego w Chodzieży, Obowdu Drgowego w Obornikach i Obwodu Drogowego w Jastrowiu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-21
brak danych
Katowice Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów na potrzeby Rejonów podległych Oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach z podziałem na części
2018-03-20
brak danych
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Wykonanie prac związanych z przełożeniem i dostosowaniem 2 szt. urządzeń LCMS (1 szt. - GDDKiA O/Warszawa; 1 szt. - GDDKiA O/Poznań) z dotychczas używanych pojazdów typu VW Transporter na nowe samochody Mercedes Sprinter 316 CDI (rok produkcji 2017, rozstaw osi - 3665 mm) wraz z pełną kalibracją wszystkich elementów systemu.
2018-03-20
brak danych
Zielona Góra Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIU"Rozbudowa drogi krajowej nr 12 Łęknica - Żary - Żagań- granica województwa na odcinku od km 77+656,30 do km 86+050,70"
2018-03-19
brak danych
Zielona Góra Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ŚRODOWISKOWEJ DO PRZEPROWADZENIA OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE AUTOSTRADY A-18 NA ODCINKU WĘZEŁ "OLSZYNA"- WĘZEŁ "GOLNICE" OD KM 0+633 DO KM 71+533
2018-03-15
brak danych
Katowice Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do siedziby GDDKiA Oddziału w Katowicach przy ul. Myśliwskiej 5
2018-03-15
brak danych
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Roboty w zakresie napraw i utrzymania obiektów inżynierskich na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Częstochowie
2018-03-12
brak danych
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu "Budowa sieci kanalizacyjnej w ciągu drogi krajowej nr 41 w km 19+750 w m. Rudziczka"
2018-03-12
brak danych
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Budowa przepustu w cągu drogi krajowej nr 38 w km 28+430 w m. Ucieszków
2018-03-09
brak danych
Szczecin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Wykonanie usług sprzątania pomieszczeń wewnątrz budynków i terenów zewnętrznych, świadczone w obiektach GDDKiA Oddział w Szczecinie, zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego z podziałem na 17 części.
2018-03-09
brak danych
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Remont budynku garażowego zlokalizowanego na terenie Obwodu Drogowego w Lublińcu
2018-03-08
brak danych
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie "Świadczenie usług informatycznych obejmujących sprzęt komputerowy oraz urządzenia sieci LAN/WAN w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie".
2018-03-06
brak danych
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwąPrzebudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Bardo - Bardo Przyłęk
2018-03-05
brak danych
Katowice Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów i faksów na potrzeby Oddziału GDDKiA w Katowicach
2018-03-01
brak danych
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 88 w km 5+170 w m. Sieroniowice
2018-02-28
brak danych
Białystok Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Usługi utrzymania zieleni przydrożnej (drzew i krzewów) w granicach pasa drogowego na terenie Rejonu w Zambrowie
2018-02-28
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Usunięcie szczelin w łożyskach wewnętrznych konstrukcji dla przęseł zawieszonych oraz uszczelnienia w obrębie dylatacji mostu przez rzekę Wisła w miejscowości Góra Kalwaria w km 179+400 DK 50
2018-02-27
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 60 na odcinku Gołymin - Maków Mazowiecki w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2018-02-27
brak danych
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania "Budowa wiaduktu na linią PKP w ciągu drogi krajowej nr 46 w km 95+294 w m. Dąbrowa"
2018-02-26
brak danych
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Budowa przejazdu kolejowego kategorii "D" w km 299,200 linii PKP Linia Hutniczej Szerokotorowej Nr 65 Most na rzece Bug - Sławków Południowy
2018-02-21
brak danych
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania"Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK 81 w miejscowości Warszowice i Pawłowice na odcinku od km 37+600 do km 41+250"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.