eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-18
2017-10-31
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Sprzątanie pomieszczeń i terenów zewnętrznych oraz usługi konserwacyjne, świadczone w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. w obiektach GDDKiA Oddział w Opolu, zlokalizowanych na terenie woj. opolskiego (6 części)
2017-10-18
2017-10-27
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Zimowe utrzymanie dróg krajowych i autostrad w sezonie zimowym 2017/2018 administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Lubaniu Zadanie 2 Obwód Utrzymania Autostrady w Łące z/s w Bolesławcu
2017-10-18
2017-11-03
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Prace wykończeniowe oraz naprawcze polegające m. in. na wykonaniu pasów technologicznych, koszeniu oraz karczowaniu, sadzeniu zieleni, profilowaniu rowów, naprawie ogrodzenia na autostradzie A2 Stryków - Konotopa odcinek C od km 430+454 do km 431+500, zarządzanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
2017-10-17
2017-11-02
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Prace wykończeniowe oraz naprawcze pasów technologicznych na autostradzie A2 Stryków - Konotopa odcinek C na odcinkach - strona lewa - od km 421+880 do km 422+100 oraz km 424+610 do km 424+650, strona prawa - od km 421+882 do km 422+080, od km 423+991 do km 424+192, od km 424+489 do km 424+689 oraz km 429+920, zarządzanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
2017-10-17
2017-11-06
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Budowa drogi dojazdowej, chodników oraz urządzeń BRD w ciągu S19
2017-10-16
2017-10-31
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont placu Obwodu Drogowego w Busku - Zdroju
2017-10-16
2017-11-03
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Naprawa wraz ze wzmocnieniem skarp znajdujących się przy drodze ekspresowej nr S22 oraz w ciągu dróg dojazdowych (kilometr drogi głównej S22 od km 388+531 do km 438+499)
2017-10-16
2017-10-24
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Dyżury zimowe 2017
2017-10-13
2017-10-23
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi krajowej nr 40 km 18+791 w m. Prudnik"
2017-10-13
2017-10-25
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Obsługa biurowo-administracyjna GDDKiA Oddział w Olsztynie z podziałem na 4 zadania
2017-10-12
2017-10-27
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Rozbudowa drogi krajowej nr 63 w miejscowości Orzysz (ul. Wojska Polskiego)
2017-10-12
2017-10-23
Białystok Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem w budynku A Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2
2017-10-11
2017-10-20
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Dostawa i montaż elektronicznego systemu dozoru obiektów i mienia wraz z usługą monitorowania sygnałów alarmu i obsługą serwisową w jednostkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Kielcach w podziale na 3 części
2017-10-11
2017-10-27
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi "Usprawnienie odwodnienia drogi krajowej nr 12 (obwodnica Opoczna)"
2017-10-11
2017-10-26
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Wymiana i ustawienie barier oraz innych urządzeń BRD na drogach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Szczecinie - z podziałem na 6 części
2017-10-11
2017-10-20
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Prowadzenie i koordynacja prac przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu, w sezonie zimowym 2017/2018 w Rejonie w Głogowie.
2017-10-10
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Remont nawierzchni na odcinku Żmigród - Prusice droga krajowa Nr 5 km 317+120-323+200, dł. 6,080 km
2017-10-10
2017-10-25
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim na DK 94 w m. Skorogoszcz w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (rozbudowa skrzyżowania DK94 z DW 458)
2017-10-10
2017-10-25
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Naprawa drenażu podłużnego usytuowanego w tunelu drogowym "EMILIA" strona lewa w m. Laliki w ciągu drogi ekspresowej S1 (dawna S69) relacji Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń wraz z czyszczeniem drenaży
2017-10-10
2017-10-19
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Naprawa samochodów służbowych dla GDDKiA Oddział w Poznaniu, Rejon w Chodzieży i Leszno w podziale na zadania

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-10
2017-10-18
Poznań Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych
2017-10-09
2017-10-17
Poznań Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Dostawa sprzętu komputerowego
2017-10-06
2017-10-18
Łódź Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Dostawa oleju opałowego dla jednostek GDDKiA Oddziału w Łodzi z podziałem na 2 części
2017-10-05
2017-10-18
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż autostrady A4 na odc. Kleszczów - Sośnica w km 292+400 do km 312+700, z wyłączeniem odcinka w m. Bojków, wraz z przebudową istniejących zabezpieczeń przeciwhałasowych
2017-10-04
2017-10-17
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 44 w m. Bieruń (rejon ul. Granitowej, Warszawskiej oraz Mieszka I)
2017-10-03
2017-10-18
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Wykonanie zadania pn. "Realizacja w terenie projektów stałej organizacji ruchu wraz z algorytmem sterowania oraz wykonaniem koordynacji na drodze krajowej nr 77 Lipnik - Przemyśl w miejscowości Stalowa Wola"
2017-10-03
2017-10-12
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Usunięcie uszkodzeń oraz utrzymanie lokalnych magistrali światłowodowych do obsługi Systemu Osłony Meteorologicznej i Zarządzania Ruchem na odcinku autostrady A4 granicy państwa D/PL - w. Krzyżowa
2017-10-03
2017-10-18
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Przebudowa mostu przez rz. Jabłonkę w m. Zambrów na drodze krajowej nr 63 w km 168+942
2017-10-03
2017-10-18
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko - mazurskim na DK 16 w miejscowości Podlejki w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (Część VI) - II postępowanie
2017-09-29
2017-10-10
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 57 na odcinku Dębówko - Szczytno (ul. Gizewiusza, ul. Śląska)" - II postępowanie
2017-09-29
2017-10-13
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dk 51 na odcinku Smolajny - Kosyń w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych"
2017-09-29
2017-10-16
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Prace naprawcze obiektów mostowych na autostradzie A2 Stryków - Konotopa na odcinku C od km 411+465,8 do km 431+500, zarządzanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie.
2017-09-29
2017-10-10
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu "Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Reńska Wieś - Większyce - Poborszów"
2017-09-28
2017-10-06
Rzeszów Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie "Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów na potrzeby GDDKiA Oddział w Rzeszowie i Rejonów"
2017-09-28
2017-10-13
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont drogi krajowej nr 25 na odcinku Antonin - Czarny Las
2017-09-28
2017-10-13
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont DK nr 36 na odc. Kobylin-Krotoszyn
2017-09-28
2017-10-13
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Wykonanie robót budowlanych związanych z ustawieniem ogrodzenia drogi ekspresowej S19 od km 461+320,51 do km 462+039,70
2017-09-27
2017-10-12
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Projekt i wykonanie robót w zakresie Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 50 na odcinku Łochów - Brok w ramach PBDK - Programu Likwodacji Miejsc Niebezpiecznych - część I - łochów - Topór
2017-09-27
2017-10-12
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 15 w miejscowości Chabsko w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Rozbudowa skrzyżowania na drodze krajowej Nr 15 w miejscowości Chabsko
2017-09-27
2017-10-12
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Budowa chodnika w m. Zofianka Dolna przy drodze krajowej nr 74 od km 213+315 do km 213+915 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 74 w miejscowości Zofianka Dolna w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-18
brak danych
Białystok Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Wykonanie archeologicznych rozpoznawczych badań powierzchniowych na trasie planowanej budowy drogi ekspresowej S - 61 obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinekkoniec obwodnicy Suwałk - Budzisko z obwodnicą Szypliszek wraz z opracowaniem wyników badań
2017-10-18
brak danych
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Opracowanie dokumentacji projektowej obiektów mostowych w miejscowościach Zarszyn, Sieniawa, Jasienica Rosielna i Domaradz wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego z podziałem na cztery zadania
2017-10-18
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Wykonanie robót remontowych obiektów budowlanych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie
2017-10-16
brak danych
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót pn. ,,Naprawa systemu wideodetekcji wraz z opracowaniem programu naprawczego w Tunelu Emilia w Lalikach w ciągu drogi ekspresowej S 1 g (dawna S 69) relacji Bielsko-Biała -Żywiec - Zwardoń
2017-10-16
brak danych
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Dostawa i montaż elektronicznego systemu dozoru obiektów i mienia wraz z usługą monitorowania sygnałów alarmu i obsługą serwisową w jednostkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Kielcach w podziale na 5 części
2017-10-13
brak danych
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie remontu drogi leśnej będącej w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Puławy
2017-10-13
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Wykonanie robót remontowych obiektów budowlanych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie"Remont budynku magazynowo warsztatowego na terenie Obwodu Drogowego w Kolbuszowej".
2017-10-13
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Wykonanie robót remontowych obiektów budowlanych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie. "Remont pomieszczeń zaplecza technicznego bazy materiałowej na terenie OD w Rymanowie".
2017-10-13
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Wykonanie robót remontowych obiektów budowlanych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie. "Remont bramy wjazdowej na terenie OD w Starej Birczy"
2017-10-13
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Wykonanie robót remontowych obiektów budowlanych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie. "Remont budynków na terenie OD w Starej Birczy"
2017-10-13
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Bieżące utrzymanie dróg krajowych w zakresie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Elblągu
2017-10-12
brak danych
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Rozbudowa ulic Brzeźnicka i Piastowska wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Piłsudskiego i Krakowską w Radomsku
2017-10-11
brak danych
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu "Remont drogi krajowej nr 46 na odc. Niemodlin - Sosnówka od km 86+000 do km 87+815 o dł. 1,815 km"
2017-10-11
brak danych
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim na DK 42 na odcinku Zalesie -Domaszowice w ramach PBDK-Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Zalesie-Domaszowice)
2017-10-11
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie (Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych) - z podziałem na 10 części.
2017-10-11
brak danych
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwąPrzebudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku Marcinkowice - Stanowice - Oława
2017-10-11
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Wykonanie robót polegających na wzmocnieniu - remoncie nawierzchni w obrębie 9 skrzyżowań administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Bożej Woli, Rejon w Garwolinie, Rejon w Mińsku Mazowieckim, Rejon w Ostrołęce, Rejon w Płocku, Rejon w Przasnyszu, Rejon w Siedlcach oraz Rejon w Zwoleniu w podziale na zadania 1-3.
2017-10-11
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont drogi krajowej nr 11 na odc. Nowe Miasto- Klęka - początek obwodnicy Jarocina oraz m. Witaszyce
2017-10-10
brak danych
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu "Remont nawierzchni drogi krajowej nr 11 na odcinku Ciarka -Stare Olesno od km 498+420 do km 501+820, dł. 3,40 km"
2017-10-10
brak danych
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby GDDKiA Oddział w Poznaniu oraz podległych Rejonów z podziałem na 3 zadania

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.