eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-26
2016-11-10
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 74 w miejscowości Ćmińsk
2016-10-26
2016-11-10
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 42 w miejscowości Ruda Maleniecka w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-10-26
2016-11-07
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Sprzątanie pomieszczeń i terenów zewnętrznych oraz usługi konserwacyjne, świadczone w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. w obiektach GDDKiA Oddział w Opolu, zlokalizowanych na terenie woj. opolskiego (6 części)
2016-10-26
2016-11-04
Opole Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynków administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu z podziałem na 3 części
2016-10-26
2016-11-15
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dk 25 w m.Siąszyce. Budowa lewoskrętu z pasem środkowym od km 268+900 do km 269+050
2016-10-25
2016-11-04
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Wizualizacja i rejestracja obrazów z kamer zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych województwa mazowieckiego administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie.
2016-10-25
2016-11-07
Kraków Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla potrzeb Oddziału w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
2016-10-25
2016-11-07
Bydgoszcz Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zobowiązanie do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn.Rozbudowa drogi krajowej nr 55 na odcinku Grudziądz - Klęczkowo polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-10-24
2016-11-08
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 9 w miejscowości Miłków w ramach PBDK - program likwidacji miejsc niebezpiecznych
2016-10-24
2016-11-08
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 w miejscowości Lipnik w ramach PBDK - program likwidacji miejsc niebezpiecznych
2016-10-24
2016-11-08
Kielce Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 na odcinku Nagłowice - Prząsław w ramach PBDK - program likwidacji miejsc niebezpiecznych
2016-10-21
2016-11-09
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DRODZE EKSPRESOWEJ S3, ODC. GORZÓW WLKP.-SULECHÓW
2016-10-21
2016-11-07
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 73 i 79 w miejscowościach Rataje Słupskie, Pacanów, Grotniki Małe, Słupia w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-10-21
2016-11-03
Lublin Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Dostawa i montaż urządzenia do badania właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni w sposób ciągły dla Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
2016-10-21
2016-11-03
Poznań Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Dostawa sprzętu komputerowego.
2016-10-20
2016-11-04
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Wykonanie remontu nawierzchni parkingu wraz ze stanowiskiem do ważenia pojazdów w m. Kalinówka w ciągu drogi powiatowej nr 2108L (ul. Męczenników Majdanka).
2016-10-20
2016-10-28
Olsztyn Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Sukcesywna dostawa oleju opałowego (grzewczego) do GDDKiA Oddział w Olsztynie, Rejony w Szczytnie oraz Olsztynie
2016-10-20
2016-11-04
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 22 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W MIEJSCOWOŚCI SUCUMIN
2016-10-19
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego realizowanego na podstawie umowy Nr GDDKiA.O.BY.D-3.2411.4.2016.23 z dnia 13.07.2016r. pod nazwąPrzebudowa drogi krajowej nr 10 polegająca na wzmocnieniu podłoża i konstrukcji nawierzchni w m. Kikół-Wieś od km 348+790 do km 349+040
2016-10-19
2016-11-04
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dk 45 w m. Jełowa (skrzyżowanie z ul. Leśną i ul. Nadleśną) w ramach PBDK- Program Likwidacji miejsc niebezpiecznych

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-17
2016-10-26
Lublin Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Dostawa i montaż wyposażenia parkingów administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie.
2016-10-17
2016-10-25
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu dróg krajowych w sezonie zimowym 2016/2017 w podziale na 9 zadań
2016-10-14
2016-10-26
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 12 na odcinku Brzeziczki - Kolonia Struża od km 635+635 do km 639+311 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 12 na odcinku Brzeziczki - Kolonia Struża w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.
2016-10-14
2016-10-25
Lublin Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Dostawa materiałów eksploatacyjnychtuszy, tonerów, bębnów i pojemników na zużyty toner do urządzeń drukujących i kopiujących
2016-10-11
2016-10-26
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu "Projektuj i Buduj" Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze krajowej nr 15 na odcinku Zduny - Krotoszyn od km 50+320 do km 53+900
2016-10-11
2016-10-26
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych "Projektuj i Buduj" Budowa lewoskrętów, sygnalizacji świetlnych i przebudowa skrzyżowań na drodze krajowej nr 25 na odc. Russów - Kokanin.
2016-10-10
2016-10-25
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 15 w województwie kujawsko-pomorskim na odcinku Więcławice - Wierzchosławice
2016-10-07
2016-10-24
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Remont drogi krajowej nr 29 w m. Drzeniów na odcinku od km 29+044 do km 30+603
2016-10-07
2016-10-24
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Wykonanie na podstawie projektu własnego wykonawcy wymiany barieroporęczy na obiektach mostowych oraz barier drogowych na dojazdach w podziale na 3 zadania
2016-10-07
2016-10-25
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Projektuj i Buduj - Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DK nr 36 na odcinku Sarnowa-Miejska Górka
2016-10-07
2016-10-25
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont dk nr 92 odc. Młodasko-Gaj Wielki
2016-10-07
2016-10-25
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odc. Marianów - Kowale Pańskie
2016-10-06
2016-10-21
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Projektuj i Buduj - Budowa skrzyżowania, lewoskrętów, sygnalizacji w m. Słodków
2016-10-06
2016-10-21
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 8, km 105+625 do km 106+200, Odcinek Kobierzyce - Magnice
2016-10-06
2016-10-21
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Kotowskie
2016-10-05
2016-10-17
Bydgoszcz Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zobowiązanie do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn.Rozbudowa drogi krajowej nr 55 na odcinku Grudziądz - Klęczkowo polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.
2016-10-05
2016-10-20
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku REMONT UMOCNIEŃ KORYTA RZEKI KACZEJ W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ S6 OD KM 318+000 DO KM 318+100"
2016-10-04
2016-10-19
Poznań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont dk nr 92 odc. Chełmno - Podrzewie
2016-10-04
2016-10-19
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad REMONT OGRODZENIA TERENU ZESPOŁU OBSŁUGI SZKOLEŃ I KONFERENCJI GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W JÓZEFOWIE
2016-10-04
2016-10-11
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu "Prowadzenie Punktów Zimowego Utrzymania Dróg Krajowych w GDDKiA O/Opole w sezonie zimowym 2016/2017 z podziałem na 4 części"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-26
brak danych
Opole Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 40 na odcinku przez m. Większyce od km 58+000 do km 59+300
2016-10-26
brak danych
Opole Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 40 na odcinku przez m. Głogówek od km 39+608 do km 40+350
2016-10-26
brak danych
Opole Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 45 na odcinku przez m. Krapkowice od km 73+400 do km 74+250.
2016-10-26
brak danych
Kielce Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont drogi krajowej nr 73 odc. Szczeglin - Pacanów w km 81+800 - 83+000
2016-10-26
brak danych
Opole Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 11 na odcinku w m. Olesno - ul. Wielkie Przedmieście od km 509+323 do km 510+001
2016-10-26
brak danych
Wrocław Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Remont nawierzchni drogi krajowej nr 12 z podziałem na 2 częściCzęść 1 na odcinku Wschowa - Dębowa Łęka w km 149+407- 151+267 o dł. 1,860 km strona prawa, w km 149+407- 151+067 o dł. 1,660 km strona lewa; Część 2. na odcinku w miejscowości Dębowa Łęka w km 151+267 - 152+000 o dł. 0,733 km
2016-10-25
brak danych
Opole Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 40 na odcinku m. Twardawa - m. Pokrzywnica od km 54+400 do km 56+000
2016-10-25
brak danych
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Wykonanie remontów w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Opole - Rejon Nysa
2016-10-24
brak danych
Opole Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 11 na odcinku Ligota Górna - Bąków od km 494+100 do km 495+720
2016-10-21
brak danych
Białystok Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Remont nawierzchni dróg krajowych nr8, 63 i 65 z podziałem na 3 części
2016-10-21
brak danych
Wrocław Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Remont chodników w pasie drogi krajowej nr 5a w Kamiennej Górze i drogi krajowej nr 35 w Świdnicy z podziałem na częściCzęść 1Remont chodnika przy drodze krajowej nr 5a w Kamiennej Górze w km 0+780 - 0+950 strona prawa, 0+785 - 1+020 strona lewa w ramach bieżącego utrzymania dróg Część 2Remont chodnika przy drodze nr 35 (ul. Esperantystów) w Świdnicy od skrzyżowania z ul. Strzegomską do skrzyżowania z ul. Łukasińskiego, km 43+912 - 44+600 strona lewa
2016-10-21
brak danych
Wrocław Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Dokończenie budowy Obwodu Utrzymania Drogowego "Oleśnica-Północ" w ramach zadania "Rozbudowa drogi ekspresowej S-8 Wrocław (Psie Pole) - Syców o budowę Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej na węźle "Gęsia Górka" wraz z budową kanalizacji teletechnicznej dla Systemu Zarządzania i Monitorowania Ruchem wzdłuż obwodnicy Oleśnicy
2016-10-21
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Remont przepustu drogowego pod drogą krajową nr 16 Dolna Grupa - Ogrodniki w km 31+455 w miejscowości Łasin.
2016-10-21
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 62 w miejscowości Kobylniki w ramach PBDK - program likwidacji miejsc niebezpiecznych tj. budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 62 i drogi wojewódzkiej nr 412 wraz z dojazdami i infrastrukturą techniczną stanowiącą całość funkcjonalno-użytkową
2016-10-21
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK25 na odcinku Okole - Tryszczyn w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-10-21
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 25 na odcinku Tarkowo Górne - Stefanowo w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-10-21
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Remont wirnikowych pługów odśnieżnych
2016-10-21
brak danych
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Wykonanie oznakowania poziomego na drogach krajowych administrowanych przez Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w ciągu czterech lat od podpisania umowy
2016-10-20
brak danych
Kraków Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych dla drogi ekspresowej S 52 na odcinku od węzła Modlniczka do węzła Kraków Mistrzejowice.
2016-10-19
brak danych
Kielce Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Budowa chodnika w m. Byszówka w ciągu DK nr 9

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.