eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-17
2017-03-06
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Przebudowa mostu nad ciekiem Psarski Potok w km 130+238 drogi krajowej nr 94 k/m. GAĆ"
2017-02-17
2017-02-27
Bydgoszcz Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Badania monitoringowe związane z eksploatacją autostrady A-1 Toruń-Stryków - odcinek od Węzła Czerniewice do Węzła Kutno Północ tj. od km 151+900 do km 244+300, z podziałem na częściCzęść 1- Monitoring wykorzystania przejść zlokalizowanych na odcinku autostrady A-1 Toruń-Stryków od Węzła Czerniewice do Węzła Kutno Północ tj. od km 151+900 do km 244+300 przez małe ssaki, wraz z określeniem zagospodarowania oraz stanu technicznego obiektów. Część 2 - Monitoring stanu zachowania populacji płazów występujących w sąsiedztwie A-1 Toruń-Stryków na odcinku autostrady A-1 Toruń-Stryków od Węzła Czerniewice do Węzła Kutno Północ tj. od km 151+900 do km 244+300. Część 3- Monitoring rozbić ptaków o przejeżdżające samochody.
2017-02-17
2017-02-27
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie Koncepcji Programowej oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadaniaRozbudowa DK nr 94 na odcinku Modlnica - Giebułtów do parametrów drogi dwujezdniowej klasy GP
2017-02-15
2017-03-02
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Rozbudowa drogi krajowej nr 7 od km 631+160,04 do km 631+361,25 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 631+244,00 i budową w jego miejscu nowego mostu oraz wykonaniem i rozbiórką tymczasowej drogi objazdowej w miejscowości Szczepanowice i Orłów
2017-02-15
2017-03-02
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa nowego obiektu inżynierskiego przez rzekę Uszwica w miejscowości Brzesko w ciągu drogi krajowej nr 75 w km 15+707 wraz z dojazdami i objazdem tymczasowym
2017-02-15
2017-02-23
Łódź Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Rozbiórka dwóch istniejących mostów i budowa nowych obiektów mostowych przez rzekę Wierznicę w ciągu drogi krajowej nr 74 w m. Kuźnica Strobińska"
2017-02-15
2017-03-02
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Budowa dwóch mostów w miejscowości Tylicz w ciągu drogi krajowej nr 75 w km 104+439 i w km 100+503.
2017-02-14
2017-03-01
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Projektuj i Buduj - Budowa ciągu pieszo-rowerowego dk 25 w m. Kotowskie na odcinku od km 326+750 do km 330+000
2017-02-14
2017-02-23
Opole Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy
2017-02-14
2017-02-23
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku dojazdu do mostu w Annopolu od km 175+502 do km 176+025" wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego.
2017-02-14
2017-02-22
Białystok Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Dostawa sześciowodnego chlorku magnezu (MgCl26H2O) z przeznaczeniem do zwalczania śliskości zimowej na nawierzchniach dróg w latach 2017-2020 w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 11.06.2020 roku
2017-02-13
2017-02-21
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Remont drogi krajowej nr A4 na odc. w. Opole Południe - w. Krapkowice od km 242+300 do km 256+740 wraz z węzłem Krapkowice"
2017-02-13
2017-02-22
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Opolu w okresie 12 miesięcy.
2017-02-10
2017-02-20
Bydgoszcz Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Opracowanie dokumentacji związanej z opisem stanu nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi inwestycji pn.Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - granica województwa kujawsko - pomorskiego, (odc. 2 Dworzysko - Aleksandrowo)
2017-02-10
2017-02-21
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Naprawy, remonty i przeglądy samochodów oraz przyczep będących w użytkowaniu Rejonu w Zawierciu i Obwodach Drogowych w Szczekocinach i Wojkowicach Kościelnych
2017-02-09
2017-02-21
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwąPoprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 33 koło miejscowości Bystrzyca Kłodzka w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2017-02-08
2017-02-24
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 19 w województwie podkarpackim na odcinku Jeżowe - Kamień
2017-02-08
2017-02-23
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Przebudowa odcinka autostrady A4 w miejscu placu poboru opłat w miejscowości Staniątki w km od 436+457,10 do km 437+502,64
2017-02-08
2017-02-23
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 59 z ulicą Świderską w miejscowości Giżycko - II postępowanie
2017-02-07
2017-02-22
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Rozbiórka istniejącego wiaduktu nad nieczynną linią kolejową PKP i budowa nowego obiektu inżynieryjnego w ciągu drogi krajowej nr 39 w km 85+775 w m. Kamienna

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-09
2017-02-17
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Bieżące utrzymanie środków transportowych będących w użytkowaniu GDDKiA Rejonu w Zabrzu oraz w podległych Obwodach
2017-02-07
2017-02-16
Wrocław Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadaniaPoprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 8 w woj. Dolnośląskim w m. Polanica Zdrój polegająca na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z drogą wojewódzką nr 388 w m. Polanica Zdrój
2017-02-06
2017-02-14
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Wykonanie okresowych obsług technicznych oraz napraw pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu GDDKiA Oddział w Kielcach z podziałem na VI części
2017-02-06
2017-02-14
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W BUDYNKACH ORAZ NA TERENIE ZEWNĘTRZNYM ZESPOŁU OBSŁUGI SZKOLEŃ I KONFERENCJI GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W JÓZEFOWIE
2017-02-06
2017-02-15
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Naprawa samochodów służbowych dla GDDKiA Oddział w Poznaniu, Rejon w Nowym Tomyślu.
2017-02-02
2017-02-17
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Przebudowa drogi krajowej nr 36 w m. Ostrów Wlkp.
2017-02-01
2017-02-16
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remonty nawierzchni bitumicznych na drogach krajowych na terenie Rejonów GDDKiA Oddział w Kielcach z podziałem na 3 części
2017-02-01
2017-02-16
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze MONTAŻ ELEMENTÓW OCHRONY ŚRODOWISKA WZDŁUŻ DROGI EKSPRESOWEJ S3 NA ODCINKU GORZÓW WLKP. - SULECHÓW OD KM 92+671 DO KM 176+568
2017-02-01
2017-02-16
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont drogi krajowej nr 9 w m. LIPNIK od km97+600 do km98+100 oraz w m. PĘCHÓW od km104+000 do km 104+500
2017-02-01
2017-02-16
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Rozbudowa drogi krajowej nr 7 polegająca na budowie kładki dla pieszych w km 685+650 nad droga krajowa nr 7 w miejscowości Głogoczów
2017-01-31
2017-02-15
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 9 w miejscowości NIETULISKO w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2017-01-31
2017-02-16
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Przebudowa systemu odwodnienia w ciągu drogi krajowej nr 81 w miejscowości Ochaby
2017-01-31
2017-02-15
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 67 w miejscowości Szpetal Górny w ramach PBDK - Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych - Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej 67 z drogą wojewódzką nr 562 w miejscowości Szpetal Górny
2017-01-31
2017-02-15
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Wykonanie remontu drogi krajowej Nr 74 na odcinku Jałowęsy - Opatów od km135+362 do km142+150
2017-01-30
2017-02-14
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 73 i 79 w miejscowościach Rataje Słupskie, Pacanów, Grotniki Małe, Słupia w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2017-01-30
2017-02-09
Warszawa Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, Wydziału Technologii - Opacz Kolonia, ul. Środkowa 35c oraz Rejonów.
2017-01-30
2017-02-14
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi krajowej nr 39 w km 67+181 w m. Książkowice.
2017-01-27
2017-02-13
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remonty i konserwacja odwodnienia, chodników i poboczy w obrębie pasa drogowego dróg krajowych, na terenie Oddziału w Kielcach GDDKiA, w latach 2017-2019, z podziałem na 3 części.
2017-01-27
2017-02-07
Bydgoszcz Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zobowiązanie do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn.Rozbudowa drogi krajowej nr 55 na odcinku Grudziądz - Klęczkowo polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2017-01-27
2017-02-06
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Świadczenie usług koordynacji obiegu dokumentów i zastępstwa w sekretariacie dla potrzeb Oddziału GDDKiA w Rzeszowie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-16
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Usługi w zakresie przeglądów, napraw i konserwacji pojazdów GDDKiA będących w użytkowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie z podziałem na 3 zadaniaZadanie 1 - GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku; Zadanie 2 - GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Lidzbarku Warmińskim; Zadanie 3 - GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Ostródzie
2017-02-13
brak danych
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 9 w miejscowości Miłków w ramach PBDK - program likwidacji miejsc niebezpiecznych
2017-02-10
brak danych
Bydgoszcz Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zobowiązanie do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn.Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Brzoza - Nowa Wieś Wielka w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2017-02-09
brak danych
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Kierowanie i obsługa codzienna samochodów oraz obsługa administracyjno-gospodarcza Oddziału GDDKiA w Kielcach
2017-02-09
brak danych
Olsztyn Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 63 w miejscowości Węgorzewo w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2017-02-08
brak danych
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Aktualizacja operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód dla dróg krajowych na terenie województwa śląskiego w latach 2017-2018
2017-02-08
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Budowa chodnika na drodze krajowej nr 25 w miejscowości Buszkowo.
2017-02-08
brak danych
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie skrzyżowania dk nr 94 w km 317+750 z drogą powiatową nr 2130 K (ul. Krakowska) oraz drogą gminną nr K601422 (ul. Łokietka) w miejscowości Czajowice oraz odcinka dk nr 94 w km od 317+660 do km 317+910
2017-02-08
brak danych
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Przeglądy okresowe, naprawy awaryjne i remonty sprzętu do zimowego i letniego utrzymania dróg będącego w dyspozycji Rejonów GDDKiA Oddział w Rzeszowie z podziałem na zadania
2017-02-07
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 79 na odcinku Helenówka - Sycyna w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2017-02-07
brak danych
Łódź Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Roboty budowlane i usługi w zakresie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie administrowanym przez Rejony w Kutnie i Radomsku w latach 2017 - 2019 z podziałem na 2 zadania.
2017-02-07
brak danych
Warszawa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, socjalnych i toalet (3 piętraVI, VII, VIII) w siedzibie GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25
2017-02-06
brak danych
Kielce Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 na odcinku Nagłowice - Prząsław w ramach PBDK - program likwidacji miejsc niebezpiecznych
2017-02-03
brak danych
Białystok Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Świadczenie usług administracyjno - gospodarczych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku w podziale na III częściCzęść I - Obsługa administracyjno - biurowa i transportowa w siedzibie GDDKiA O/BI ul. Zwycięstwa 2 Część II - Obsługa Ośrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego w Augustowie ul. Przewięź 1A. Część III - Obsługa Ośrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego w Białowieży ul. Krzyże 36
2017-02-03
brak danych
Zielona Góra Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO (SPRZEDAŻ I USŁUGA DYSTRYBUCJI) DO BUDYNKÓW LABORATORIUM DROGOWEGO I OBWODU DROGOWEGO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZIELONEJ GÓRZE
2017-02-02
brak danych
Poznań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Usługi sprzątania w budynkach GDDKiA Oddział w Poznaniu oraz Rejonach Chodzież, Gniezno, Konin, Leszno.
2017-01-31
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu "Projektuj i Buduj" Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze krajowej nr 15 na odcinku Zduny - Krotoszyn od km 50+320 do km 53+900.
2017-01-31
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych "Projektuj i Buduj" Budowa lewoskrętów, sygnalizacji świetlnych i przebudowa skrzyżowań na drodze krajowej nr 25 na odc. Russów - Kokanin.
2017-01-30
brak danych
Szczecin Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Dostawa wody do budynku Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego w miejscowości Skarbimierzyce przy ul. Wiosennej 8
2017-01-26
brak danych
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Opinia techniczna systemu odwodnienia autostrady A4 od km 297+800 do km 311+000 wraz z oceną możliwości zwiększenia retencji w systemie odwodnienia drogi

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.