eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-23
2016-06-08
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 9 w miejscowości Skaryszew.
2016-05-23
2016-05-31
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH W ZWIĄZKU BUDOWĄ MOSTU PRZEZ RZEKĘ NOGAT W MALBORKU WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH NR 22 I 55 WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ.
2016-05-20
2016-06-07
Poznań roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rz. Czarna Struga (Bawół) położonego w km 283+271 dk nr 25 w m. Stawiszyn
2016-05-20
2016-06-06
Szczecin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 20 na terenie województwa zachodniopomorskiego w miejscowości Jelenino i Łubowo
2016-05-20
2016-06-06
Szczecin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dk 20 na terenie województwa zachodniopomorskiego w m. Gogolewo.
2016-05-20
2016-06-06
Opole roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Likwidacja zbiornika smoły po byłej wytwórni mas bitumicznych na terenie placu składowego w m. Biała Nyska
2016-05-20
2016-06-06
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Wymiana urządzeń dylatacyjnych oraz wymiana i rektyfikacja łożysk wiaduktu M/WA/02 w ciągu autostrady A-4, km 318+340 (jezdnia prawa) oraz km 318+360 (jezdnia lewa) w m. Zabrze
2016-05-19
2016-05-31
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Wykonanie badań archeologicznych koniecznych do przeprowadzenia na trasie planowanej budowy obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 wraz z opracowaniem wyników badań w podziale na 3 zadania
2016-05-19
2016-05-31
Olsztyn dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Sukcesywne dostawy tuszy i tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Rejonu w Elblągu - POSTĘPOWANIE II
2016-05-19
2016-06-06
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Wykonanie przeglądów podstawowych, rozszerzonych i szczegółowych drogowych obiektów inżynierskich na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
2016-05-18
2016-06-03
Wrocław roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Bieżące utrzymanie dróg krajowych nr 8, 46, 33 na terenie Rejonu Kłodzko, prace związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego.
2016-05-18
2016-05-30
Opole usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Wsparcie techniczne Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Opole w zakresie badań laboratoryjnych w ramach realizowanej inwestycji ,,Budowa obwodnicy m. Kłodzko w ciągu dk 33 wraz z łącznikiem dk 46,, ( 2 zadania ).
2016-05-18
2016-06-03
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie REMONT BUDYNKU BIUROWEGO GDDKIA W OLSZTYNIE PRZY UL. SOKOLEJ 4
2016-05-17
2016-06-03
Bydgoszcz usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Dokumentacja projektowa oraz zobowiązanie do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku 87+250 - 87+950 w miejscowości Płocicz - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-05-17
2016-06-03
Bydgoszcz usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Dokumentacja projektowa oraz zobowiązanie do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa układu skrzyżowań DK 15 i DK 25 w miejscowości Strzelno - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-05-17
2016-05-30
Bydgoszcz usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Remont wirnikowych pługów odśnieżnych
2016-05-17
2016-06-02
Wrocław roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Remont nawierzchni na drodze krajowej nr 8, km 82+400 -84+500, odcinek Wilków Wielki - Łagiewniki o długości 2,1 km.
2016-05-17
2016-06-02
Poznań roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Prace remontowe na terenie Obwodów Drogowych w Środzie Wlkp. i Jarocinie
2016-05-17
2016-06-03
Bydgoszcz usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Dokumentacja projektowa oraz zobowiązanie do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn.Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 91 z drogami wojewódzkimi nr 214 i 217 w m. Warlubie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-05-16
2016-05-31
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Monitoring stopnia wykorzystania przejść dla zwierząt, skuteczności urządzeń zapobiegających przed wtargnięciem zwierząt na jezdnię, analiza śmiertelności ptaków w wyniku kolizji z ekranami akustycznymi w ciągu drogi ekspresowej S69 odcinek Mikuszowice (Żywiecka-Bystrzańska) - Żywiec wraz z opracowaniem właściwej dokumentacji

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-11
2016-05-19
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Wykonanie dokumentacji projektowej - stadiumuzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dla zadaniaBudowa obwodnicy Chełmca i Nowego Sącza w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Nowy Sącz - Przemyśl - granica państwa od km 0+045,00 - km 1+402,06 - odcinek położony na terenie Gminy Chełmiec.
2016-05-06
brak danych
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Zamówienie uzupełniające do umowy nr 197/2014 obejmujące wykonanie uzupełniających archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych przy realizacji inwestycji pn. Projekt i budowa drogi ekspresowej S-8 od węzła Marki (bez węzła) do węzła Radzymin Płd., w podziale na zadaniaZadanie I węzeł Marki (bez węzła) - węzeł Kobyłka (odc. A-km 11+600 - km 13+800, odc. B-km 0+521,66 - km 6+450,26), Zadanie II węzeł Kobyłka (bez węzła) - węzeł Radzymin Płd. (km 6+450,26 - km 13+690,73) wraz z opracowaniem wyników badań na stanowisku Kobyłka AZP 54-67/33
2016-05-06
2016-05-18
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 NA ODCINKU BIAŁY BÓR (GRANICA WOJEWÓDZTWA) - SPORYSZ w ramach ProgramuPoprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 25 na odcinku Biały Bór - Sporysz w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-05-06
2016-05-16
Szczecin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych z podziałem na 5 części
2016-05-06
2016-05-23
Bydgoszcz roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 15,25 i 62 w miejscowości Strzelno w ramach PBDK - program likwidacji miejsc niebezpiecznych tj. budowa ronda na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 15,25 i 62 wraz z dojazdami i infrastrukturą techniczną stanowiącą całość funkcjonalno - użytkową
2016-05-05
2016-05-16
Szczecin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadaniaPrzebudowa drogi krajowej Nr 20 w miejscowości Śmiadowo.
2016-05-05
2016-05-13
Rzeszów usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Świadczenie usług geodezyjnych i geodezyjno - prawnych przy drogach krajowych na terenie województwa podkarpackiego w zakresie działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
2016-05-04
2016-05-12
Rzeszów usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania Rozbudowa drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka odc. Przemyśl - Medyka od km 351+793,00 do km 358+844,26 dł. 7,051 km wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2016-04-29
2016-05-16
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 9 w miejscowości Skaryszew
2016-04-29
2016-05-16
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Oznakowanie węzła autostradowego Łódź Północ na autostradzie A1 i A2
2016-04-29
2016-05-17
Poznań roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 25odc. I w m.Główiew od km 260+377 do km 261+660 odc.II Niedźwiady-Kalisz od km 296+050 do km 297+430
2016-04-29
2016-05-16
Kraków roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Zaprojektowanie i wykonanie osłon wychwytujących odłamki skalne na odcinku drogi krajowej nr 87 od km25+500 do 26+900 w msc. Piwniczna
2016-04-29
2016-05-17
Wrocław roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Remont nawierzchni drogi krajowej nr 36 na odcinku Niemstów - Lubin z łukiem poziomym k/m Osiek w km 12+700 - 15+000 dł. 2,3 km
2016-04-29
2016-05-16
Wrocław roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Remont mostu przez rzekę Barycz w km 59+990 drogi krajowej nr 36 w m. Wąsosz
2016-04-28
2016-05-06
Poznań usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Wykonanie bieżących prac utrzymaniowych na drogach krajowych na terenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Rejon w Lesznie Obwód Drogowy w Górce.
2016-04-28
2016-05-17
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Zaprojektowanie i wykonanie remontu przepustu w ciągu drogi krajowej nr 63 koło miejscowości Grądy w km 64+170
2016-04-28
2016-05-17
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Zaprojektowanie i wykonanie remontu przepustu w ciągu drogi krajowej nr 16 koło m. Mrągowo km 207+833
2016-04-28
2016-05-13
Poznań roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 25odc. I - Pilich - Skulsk od km 212+050 do km 213+775 odc. II - Celinowo - Kijowiec od km 219+400 do km 221+110.
2016-04-28
2016-05-13
Bydgoszcz roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Przebudowa drogi krajowej nr 10 polegająca na wzmocnieniu podłoża i konstrukcji nawierzchni w m. Kikół-Wieś od km 348+790 do km 349+040
2016-04-27
2016-05-16
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Remont drogi krajowej nr 16 na odcinku Stare Jabłonki - Zawady Małe od km 112+780 do km 113+210 administrowanej przez GDDKiA Rejon w Ostródzie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-23
brak danych
Łódź Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Wykonanie przeglądów okresowych, konserwacji i napraw pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi wraz z Rejonami z podziałem na 7 części.
2016-05-23
brak danych
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 16 w województwie podlaskim w miejscowości Poćkuny - projektuj i buduj
2016-05-23
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Remont i naprawa chodników w ciągu drogi krajowej nr 54 w km od 6+600 do km 14+400
2016-05-23
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Bieżące utrzymanie obiektów mostowych i przepustów zlokalizowanych w ciągach dróg krajowych nr S7 i 54 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Elblągu - POSTĘPOWANIE II
2016-05-23
brak danych
Gdańsk Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku AKTUALIZACJA PROJEKTÓW STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU NA WYBRANYCH ODCINKACH SIECI DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ W GDAŃSKU
2016-05-23
brak danych
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie drogi krajowej nr 63 w m. Radzyń Podlaski z podziałem na częściCzęść 1 od km 326+587 do km 327+087, Część 2 od km 327+880 do km 328+380
2016-05-20
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na dwa zadaniaZadanie 1Przebudowa mostu na przepust w ciągu DK Nr 62 w km 276+484 w m. Kalinowiec Zadanie 2Przebudowa przepustu znajdującego się pod drogą krajową nr 63 w km 226+969 w miejscowości Kurowice, gmina Sabnie, na rowie melioracyjnym
2016-05-20
brak danych
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont drogi krajowej Nr 9 w m. Opatów ul. Kościuszki długość odcinka 500 m oraz w m. Klimontów długość odcinka 500 m, o łącznej długości 1 km
2016-05-20
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Remont drogi krajowej nr 15 na odcinku Lubawa-Byszwałd od km 341+120 do km 343+320 administrowanej przez GDDKiA Rejon w Ostródzie
2016-05-20
brak danych
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont nawierzchni bitumicznej na drodze krajowej Nr 74 na odcinku Łagów - Piotrów od km 119+100 do km 119+550
2016-05-20
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Wykonanie robót poprawkowych dla zadania pn.Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku od km 1+705 do km 20+894. Odcinek 2od km 7+810 do km 20+894 z wyłączeniem odcinka od km 15+200 do km 17+775. Z podziałem na części Część I - wykonanie robót bitumicznych w zakresie naprawy dróg i mostów. Część II - remont oznakowania poziomego nawierzchni oraz malowanie elementów metalowych
2016-05-20
brak danych
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Pielęgnacja terenów zielonych w siedzibie Zespołu Obsługi Szkoleń i Konferencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Józefowie.
2016-05-20
brak danych
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Naprawa nawierzchni betonowej na PPO Gliwice zrealizowanej w ramach budowy autostrady A-1, odc. Sośnica-Bełk
2016-05-19
brak danych
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Wykonanie monitoringu wykorzystania przejść dla małych zwierząt w ciągu autostrady A4 z podziałem na zadaniaZad. 1. Monitoring wykorzystania przejść dla małych zwierząt w ciągu autostrady A4 na odcinku Tarnów węzeł Krzyż - węzeł Dębica Pustynia od km 502+796,97 do km 537+550 w latach 2016-2019 Zad.2. Monitoring wykorzystania przejść dla małych zwierząt w ciągu autostrady A-4 na odcinku Radymno (km 647+455,82) - Korczowa (km 668+837,65)
2016-05-19
brak danych
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Wykonanie usługi usunięcia i unieszkodliwienia odpadów wraz z ich transportem z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania tj. Placu dla zadania pn. Budowa drogi krajowej Nr S7 o parametrach drogi ekspresowej na odcinku koniec obwodnicy Radomia - granica województwa mazowieckiego do miejsca ich utylizacji (składowisko odpadów) - ETAP III
2016-05-19
brak danych
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Obsługa i świadczenie usług informacyjnych w Punkcie Informacji Drogowej dla sieci dróg krajowych administrowanych przez Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
2016-05-18
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Sprężenie zewnętrzne mostu przez rzekę Wartę w ciągu drogi krajowej nr 11 km 331 + 990 w m. Nowe Miasto.
2016-05-18
brak danych
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Wykonanie usług w zakresie prowadzenia i obsługi Punktu Informacji Drogowej (PID) w Oddziale GDDKiA Poznań
2016-05-18
brak danych
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Zamówienie uzupełniające do umowy nr 197/2014 obejmujące wykonanie uzupełniających archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych przy realizacji inwestycji pn. Projekt i budowa drogi ekspresowej S-8 od węzła Marki (bez węzła) do węzła Radzymin Płd., w podziale na zadaniaZadanie I węzeł Marki (bez węzła) - węzeł Kobyłka (odc. A-km 11+600 - km 13+800, odc. B-km 0+521,66 - km 6+450,26), Zadanie II węzeł Kobyłka (bez węzła) - węzeł Radzymin Płd. (km 6+450,26 - km 13+690,73) wraz z opracowaniem wyników badań na stanowisku Kobyłka AZP 54-67/33
2016-05-18
brak danych
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Budowa dwóch mostów w/c drogi krajowej nr 75 w miejscowości Witowice Górne na rzece Białka i w miejscowości Tęgoborze na rzece Świdnik

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.