Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-04-24
2015-05-11
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach krajowych nr 53, 57, 58, 59 administrowanych przez Oddział w Olsztynie, Rejon w Szczytnie
2015-04-24
2015-05-12
Wrocław roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Wałbrzychu w latach 2015-2017, z podziałem na zadania
2015-04-24
2015-05-11
Kielce roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 42 w km 274+502 wraz z odcinkami dojazdów do mostu od km 274+277 do km 274+783 w miejscowości Styków
2015-04-23
2015-05-08
Rzeszów roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Remont mostów na sieci dróg krajowych na terenie administrowanym przez Oddział w Rzeszów GDDKiAZad.1. Remont mostu na rzece Stobnica w miejscowości Domaradz w km 233+830 km (starej DK 9) w ciągu DK NR 19 polegający na wykonaniu prac zabezpieczających ustroju nośnego, podpór i dojazdów Zad.2. Remont mostu na rzece Leszczawka w miejscowości Leszczawa Dolna w km 309+664 w ciągu DK NR 28
2015-04-22
2015-04-30
Lublin dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Zakup samochodu terenowego dla potrzeb Wydziału Ochrony Środowiska Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
2015-04-22
2015-05-07
Rzeszów roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Remont chodnika przy drodze krajowej nr 73 Wiśniówka-Jasło w m. Jasło od km 164+199 do 165+443 po stronie lewej i prawej drogi
2015-04-22
2015-04-30
Białystok usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Usunięcie odpadów z działki nr 331/1 obręb Mężenin oraz zdeponowanie pozyskanych odpadów w zakładzie przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów
2015-04-22
2015-05-07
Bydgoszcz roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Frezowanie nawierzchni asfaltowych w latach 2015-2016 na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
2015-04-22
2015-05-05
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Naprawa 4 sztuk pługów wirnikowych Ził na potrzeby Rejonów w Olsztynie, Giżycku, Ełku oraz Szczytnie
2015-04-22
2015-04-30
Rzeszów usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej niezbędnej do założenia księgi wieczystej i uzyskania w niej wpisu dot. prawa własności Skarbu Państwa w trwałym zarządzie GDDKiA oraz dokumentacji niezbędnej do zmiany w istniejących księgach wieczystych oznaczenia pgr. do działek ewidencyjnych uwidocznionych w katastrze nieruchomości dla działek wchodzących w pas drogowy dróg krajowych
2015-04-22
2015-04-30
Wrocław usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Nadzór Inwestorski nad realizacją zadaniaRemont drogi krajowej nr 3 od km 415+000 do km 416+930 w miejscowości Jawor
2015-04-22
2015-05-07
Opole roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Wykonanie remontów nawierzchni jezdni dróg krajowych na terenie Rejonu w Kluczborku Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie 48 miesięcy
2015-04-22
2015-05-07
Rzeszów roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Rozbudowa drogi krajowej nr 73 Wiśniówka - Jasło od km 153+160 do km 153+925 w m. Bukowa wraz z ustabilizowaniem korpusu drogi poprzez zabezpieczenie osuwiska
2015-04-21
2015-04-29
Rzeszów usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Wywóz (pompowanie i transport pojazdami asenizacyjnymi) i utylizacja nieczystości płynnych z miejsc obsługi podróżnych Jastrząbka i Jawornik zlokalizowanych przy autostradzie A-4 w miejscowości Jaźwiny
2015-04-21
2015-04-29
Opole usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Opolu Rejon Kluczbork w okresie 24 miesięcy
2015-04-21
2015-05-06
Poznań roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Wymiana/uzupełnienie tablic oznakowania kierunkowego na odcinku drogi ekspresowej S5 od węzła Poznań Wschód do węzła Gniezno Południe
2015-04-21
2015-05-06
Bydgoszcz roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Zaprojektowanie i wykonanie wymiany izolacji wraz z elementami odwodnienia mostu przez rz. Rakutówkę, położonego w km 255+491 drogi krajowej nr 91 w m. Przyborowo
2015-04-21
2015-05-08
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad REMONT WEWNĘTRZNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W ZESPOLE OBSŁUGI SZKOLEŃ I KONFERENCJI GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W JÓZEFOWIE
2015-04-21
2015-05-11
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy przepustów w ciągu drogi krajowej nr 16 i 59 z podziałem na 2 zadaniaZadanie nr 1Przepust w ciągu drogi krajowej nr 16 koło miejscowości Olszewo km 239+510; Zadanie nr 2Przepust w ciągu drogi krajowej nr 59 koło parkingu Ruminek km 24+624
2015-04-20
2015-04-29
Poznań usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Usługi w zakresie bieżącego utrzymania obsługi podróżnych S-8 MOP Ochędzyn i MOP Niwiska

Zobacz wiecej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie - przetargi planowane

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

Zobacz wiecej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-04-16
2015-04-24
Rzeszów usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Usługa sprzątania domków, pokoi, pomieszczeń socjalnych i biurowych na terenie Obiektu Socjalnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kalnicy
2015-04-16
2015-04-24
Opole usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Opolu Rejon Nysa w okresie 24 miesięcy - trzeci przetarg
2015-04-15
2015-04-23
Wrocław usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Prace geodezyjne związane z wykonaniem podziału działek w celu regulacji stanu prawnego pasa drogowego dróg krajowych nr 94, 3, 5, 8, 33, 35, 36, A-4 w podziale na 13 zadań
2015-04-14
2015-04-22
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną oraz Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Budowa południowej obwodnicy miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej
2015-04-13
2015-04-22
Poznań usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Wykonanie usług w zakresie prowadzenia i obsługi Punktu Informacji Drogowej (PID) w Oddziale GDDKiA Poznań
2015-04-13
2015-04-23
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Interwencyjne usuwanie martwych zwierząt z dróg nr A4, DK81 i DK44 będących w administracji GDDKiA O/Katowice Rejon Wysoki Brzeg
2015-04-10
2015-04-21
Wrocław usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania Remont jezdni południowej autostrady A4 od km 167 + 274 do km 193 + 965 wraz z opracowaniem dokumentacji
2015-04-10
2015-04-22
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej do Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie z siedzibą w m. Opacz Kolonia, ul. Środkowa 35C, z podziałem na 5 zadań.
2015-04-09
2015-04-17
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie CZYSZCZENIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH W CIĄGACH DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA REJON W OLSZTYNIE
2015-04-09
2015-04-17
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie KONTYNUACJA ZARZĄDZANIA KONTRAKTAMI I NADZÓR NAD ROBOTAMI w zakresie budowyBudowa drogi ekspresowej S-2 odcinek Konotopa - Puławska wraz z budową łącznika z MPL Okęcie i ul. Marynarską (S-79) w Warszawie
2015-04-09
2015-04-20
Wrocław usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Pełnienie nadzoru nad usuwaniem usterek gwarancyjnych dla zadania Autostradowa Obwodnica Wrocławia A-8
2015-04-08
2015-04-23
Kraków roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Remont nawierzchni autostrady A4 na odcinkuod wiaduktu w/c ul. Kąpielowej w Krakowie do Węzła Wielicka w km418+030 - 425+300 wraz z naprawami elementów obiektów inżynierskich
2015-04-08
2015-04-23
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Remont sieci energetycznej oświetlenia drogowego ronda turbinowego na skrzyżowaniu Alei 1000-lecia PP i ul. Partyzantów w Puławach
2015-04-08
2015-04-23
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Utwardzenie poboczy kostką kamienną, kamieniem łupanym na drogach krajowych nr 16 i 59 administrowanych przez GDDKiA Rejon w Giżycku
2015-04-08
2015-04-23
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Zaprojektowanie i budowa dwóch magazynów soli na drodze ekspresowej S8w OUS Sieradz w km 0+478,55 łącznika II S8 i w OUS Złoczew w km 0+070,00 DK 45
2015-04-07
2015-04-22
Szczecin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Remont dróg krajowych w m. Chojna dk 26 od km 11+720 od km 12+628 i od km 12+840 do km 13+910 oraz dk 31 od km 56+300 do km 58+293
2015-04-07
2015-04-23
Wrocław roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w latach 2015-2017 na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział we Wrocław, z podziałem na części.
2015-04-07
2015-04-22
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Odbudowa mostu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej DK40 w km 92+526 nad potokiem Toszeckim w miejscowości Niewiesze
2015-04-03
2015-04-21
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Remont budynku wiaty magazynowo sprzętowej na Obwodzie Drogowym w Ostrołęce.
2015-04-03
2015-04-20
Szczecin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Remont drogi krajowej nr 25 na odcinku Porost - Biały Bór od km 9+450 do km 17+280 dł. odc. 7,83 km

Zobacz wiecej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-04-24
brak danych
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach
2015-04-24
brak danych
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Prowadzenie monitoringu jakości wód podziemnych w 2015 roku w istniejącej sieci monitoringowej zlokalizowanej w rejonie autostrady A4, drogi ekspresowej S7 oraz drogi krajowej DK4
2015-04-23
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 65 w województwie warmińsko-mazurskim w miejscowości Nowa Wieś Ełcka
2015-04-23
brak danych
Szczecin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Porealizacyjny monitoring faunistyczny dla dróg krajowych w województwie zachodniopomorskim.
2015-04-22
brak danych
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Usługa ochrony mienia Obwodu Drogowego w Brzezince przy ul. Białostockiej 3, 44-164 Gliwice-Brzezinka i Obwodu Drogowego w Raciborzu przy ul. 1-go Maja 3, 47-400 Racibórz
2015-04-22
brak danych
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Remont drogi krajowej nr 44 na odcinku Babice-Oświęcim od km 52+400 do km 58+460
2015-04-22
brak danych
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
2015-04-22
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Odbiór i utylizacja padliny zwierzęcej z dróg krajowych nr 53, 57, 58 i 59 administrowanych przez GDDKiA O/OL Rejon Szczytno
2015-04-22
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Remonty i konserwacje sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych D-6 na wysięgniku, znaków aktywnych C-9 z U-5c
2015-04-22
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Awaryjna naprawa barier w ciągu dróg krajowych nr 53, 57, 58 i 59 administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Szczytnie w podziale na dwa zadania
2015-04-21
brak danych
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Wsparcie merytoryczne Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowe GDDKiA O/Rzeszów w zakresie badań laboratoryjnych w ramach realizowanych inwestycji współfinansowanych ze środków POIiŚ 2007 -2013
2015-04-21
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont chodnika wzdłuż DK nr 12 na odcinku Kalisz-Opatówek
2015-04-21
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 24 NA SKRZYŻOWANIU Z BYŁĄ DROGĄ KRAJOWĄ NR 3
2015-04-21
brak danych
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni drogi A-4 na odcinkachgr. woj. dolnośląskiego - węzeł Prądy od km 193+965 do km 222+000 - jezdnia południowa, węzeł Przylesie od km 0+000 do km 1+757
2015-04-20
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Remont dwóch domków letniskowych nr 7 i 8 oraz przygotowanie domków letniskowych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, D do sezonu w Bazie socjalnej GDDKiA Oddziału w Olsztynie, w miejscowości Narty, gm. Jedwabno
2015-04-20
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Dwukrotne czyszczenie separatorów i osadników oczyszczających wody opadowe i roztopowe z dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie z podziałem na 8 zadań
2015-04-20
brak danych
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w Rejonie w Kaliszu i w Obwodach Drogowych w Kaliszu i Pleszewie
2015-04-20
brak danych
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Bieżące utrzymanie MOP-ów znajdujących się przy drodze S-5 na odc. Kaczkowo-Korzeńsko
2015-04-20
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Wykonanie robót budowlanych polegających na wzmocnieniu prawej skarpy nasypu autostrady A1, na odcinku od km 192+780 do km 192+860, w związku z koniecznością odtworzenia i zabezpieczenia osuniętej skarpy
2015-04-16
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Przeglądy, naprawy, konserwacje pojazdów i przyczep będących w dyspozycji Rejonu w Ostródzie II postępowanie

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.