eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-29
2016-07-15
Poznań roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 32 w województwie wielkopolskim na odcinku Granowo - Strykowo - Stęszew - budowa ciągu pieszo - jezdnego od km 143+100 do km 146+100
2016-06-29
2016-07-11
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadańZadanie nr 1Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 1 w m. Wrzosowa, km od 482+900 do km 483+200, Zadanie nr 2Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK81 od km 17+700 do km 18+700 wraz z przebudową odcinków istniejących w m. Łaziska Górne (ul. Cieszyńska), Zadanie nr 3Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK45 (ul. Starowiejska) na odcinku od skrzyżowania z ul. Ocicką do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego, km 20+781 do km 21+205 w m. Racibórz
2016-06-28
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Bieżące utrzymanie i konserwacja obiektów mostowych na drogach krajowych zlokalizowanych w GDDKiA Oddział w Poznaniu w ramach części 1 obejmującej Rejon w Chodzieży - roboty uzupełniające.
2016-06-28
2016-07-14
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Przebudowa skrzyżowania wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 78 z drogami powiatowymi 2929S i 2930S w miejscowości Wilcza
2016-06-28
2016-07-08
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Wykonywanie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych w jednostkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 11 zadań.
2016-06-28
2016-07-14
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Roboty i usługi w zakresie utrzymania drogowych obiektów inżynierskich na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Katowicach, Rejon w Pszczynie
2016-06-28
2016-07-18
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczenia przed hałasem budynku mieszkalnego przy ul. Bytomskiej 31 w Piekarach Śląskich
2016-06-27
2016-07-05
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Wykonanie operatów szacunkowych, określających wartość odszkodowań z tytułu zaniku wody w studniach lub innych punktach czerpania wody (stawy, ujęcia wody), na nieruchomościach, położonych w obrębie oddziaływania prowadzonych zadań inwestycyjnych w zakresie budowy lub przebudowy dróg na obszarze działania Oddziału GDDKiA w Katowicach, łącznie z wykonaniem niezbędnych opinii (ekspertyz) dotyczących charakterystyki warunków hydrogeologicznych poziomu wodonośnego w związku z obniżeniem zwierciadła wód podziemnych
2016-06-27
2016-07-12
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Remont nawierzchni w ciągu drogi krajowej Nr 19 Janów Lubelski - Łążek od km 391+200 do km 392+800 z podziałem na zadaniaZadanie 1 - Remont nawierzchni drogi krajowej Nr 19 Janów Lubelski - Łążek od km 391+200 do km 391+700; Zadanie 2 - Remont nawierzchni drogi krajowej Nr 19 Janów Lubelski - Łążek od km 392+300 do km 392+800.
2016-06-27
2016-07-12
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Projekt i wykonanie robót w zakresiePoprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 12 w miejscowościach Chojno Nowe Pierwsze i Chojno Nowe Drugie (budowa ciągu pieszo - rowerowego) w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-06-27
2016-07-05
Poznań usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Usługi w zakresie napraw i przeglądów samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Poznaniu - Rejony wChodzieży i Kaliszu
2016-06-27
2016-07-05
Kielce dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni w jednostkach podległych GDDKiA - Oddział w Kielcach z podziałem na siedem części Zamówienie Nr O.Ki.D-3.2414.1.2016.gk
2016-06-27
2016-07-12
Kraków roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadaniaPrzebudowa skrzyżowania obwodnicy Skawiny oraz drogi krajowej nr 44 (ul. Krakowska) w Skawinie
2016-06-24
2016-07-12
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Zaprojektowanie i budowa obiektów inżynierskich oraz dróg dojazdowych w celu połączenia istniejących dróg i zapewnienia prawidłowej obsługi terenów przyległych do drogi ekspresowej S8 na odcinku Złoczew-Sieradz
2016-06-24
2016-07-11
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 79 na odcinku Lipsko - granica województwa w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych - część I na odcinku Maruszów - Kostusin
2016-06-24
2016-07-12
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 62 na odcinku Kamionna - Węgrów w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych - część II w miejscowości Kalinowiec.
2016-06-24
2016-07-15
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 79 w województwie mazowieckim na odcinku Strykowice Górne- Zwoleń.
2016-06-24
2016-07-05
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Wykonanie przeglądów okresowych, konserwacji i napraw pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi wraz z Rejonami z podziałem na 3 części
2016-06-22
2016-07-01
Poznań usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Oznakowanie świadkami >>PD<< granic pasa drogowego autostrady A-2
2016-06-22
2016-07-08
Wrocław roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Zaprojektowanie i wykonanie instalacji awaryjnego zasilania dla urządzeń laboratoryjnych w budynku Wydziału Technologii w Mokronosie Dolnym, powiat Wrocławski

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-22
2016-06-30
Wrocław usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwąRozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 na odcinku Wąsosz - Załęcze
2016-06-20
brak danych
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Zamówienie uzupełniające do umowy Nr 21/2015 na Wsparcie merytoryczne komórek organizacyjnych GDDKiA Oddziału w Warszawie przy obsłudze realizowanych zadań w tym współfinansowanych ze środków POIiŚ w zakresie zadania 1Wsparcie merytoryczne Zespołu Kierownika Projektu KP-9 przy obsłudze realizowanych inwestycji w ramach zadań współfinansowanych ze środków POIiŚ
2016-06-20
2016-06-29
Poznań dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Montaż i dzierżawa zbiornika o pojemności 2700 litrów oraz dostawa gazu propan luzem w ilości ok. 5000 m3 sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego do siedziby Obwodu Drogowego w Orzeszkowie.
2016-06-17
2016-06-29
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Utrzymanie i naprawa stacji meteorologicznych, znaków o zmiennej treści, monitorowania ruchu i kamer przy drogach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach.
2016-06-17
2016-06-27
Lublin dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Dostawa sprzętu laboratoryjnego do GDDKiA Oddział w Lublinie, Wydział Technologii - Laboratorium Drogowe, z podziałem na sześć części
2016-06-16
2016-06-24
Kielce usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w obrębie pasa drogowego dróg krajowych na terenie GDDKiA Rejon w Jędrzejowie
2016-06-16
2016-06-24
Rzeszów usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Monitoring przejść dla dużych i średnich zwierząt w latach 2016- 2017 pod kątem wykorzystywania ich przez poszczególne gatunki zwierząt na odcinkach autostrady A41. Tarnów węzeł Krzyż - węzeł Dębica Pustynia od km 502+796,97 do km 537+550, 2. Dębica Pustynia - węzeł Rzeszów Zachodni km 537+550 - 570+300, 3. Jarosław - Radymno km 621+800,67 - 647+455,82, 4. Radymno- Korczowa km 647+455,82 - 668+837,65
2016-06-15
2016-06-23
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ MOSTU PRZEZ RZEKĘ NOGAT W MALBORKU WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH NR 22 I 55 WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ
2016-06-14
2016-06-29
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie REMONT NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 58 OD KM 0+480 DO KM 0+950, M. OLSZTYNEK WRAZ Z REMONTEM INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
2016-06-14
2016-06-29
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn.Przystosowanie budynku siedziby Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku dla potrzeb osób niepełnosprawnych
2016-06-13
2016-06-21
Olsztyn dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Dostawa znaków i urządzeń drogowych do siedziby Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i Autostrad Rejon w Giżycku ul. Węgorzewska 4- sukcesywnie na podstawie pojedynczych zamówień wg potrzeb Zamawiającego
2016-06-13
2016-06-29
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 15 na odcinku Łąki Bratiańskie - Bratian
2016-06-10
2016-06-28
Wrocław roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Wymiana uszkodzonych, regulacja wysokości, uzupełnienie i zagłębienie końcówek barier ochronnych
2016-06-10
2016-06-21
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Montaż i demontaż siatki przeciwśnieżnej w sezonie zimowym 2016/2017 w ciągu dróg krajowych nr 53, 57, 58 i 59 administrowanych przez Rejon w Szczytnie
2016-06-10
2016-06-27
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Bieżące i zimowe utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie na terenie Rejonu w Siedlcach.
2016-06-10
2016-06-20
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego na wybranych odcinkach dróg krajowych na terenie województwa małopolskiego
2016-06-09
2016-06-24
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego oraz odnowa oznakowania poziomego cienkowarstwowego na odcinku drogi krajowej nr S7 od km 82+330 do km 82+578 (Węzeł Elbląg Wschód) oraz od km 0+000 do km 50+726 (Węzeł Elbląg Wschód - Węzeł Miłomłyn Północ- II POSTĘPOWANIE
2016-06-09
2016-06-20
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Zabezpieczenie przezroczystych części ekranów akustycznych zlokalizowanych przy drodze krajowej S7 odc. Elbląg - Pasłęk z podziałem na 2 zadania
2016-06-09
2016-06-27
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Wykonanie programu naprawczego i usunięcie deformacji nawierzchni na łącznicach węzła autostradowego Gliwice-Wschód
2016-06-09
2016-06-24
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa magazynu soli w m. Kłobuck

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-30
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Zamówienie uzupełniające do umowyGDDKiA O/WR Z-18/17-2/PN/R/I-4/2014 - bieżące utrzymanie dróg krajowych (bud) administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon we Wrocławiu w latach 2016-2017 - Zadanie 2 Roboty na nawierzchniach betonowych.
2016-06-30
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie REMONTY NAWIERZCHNI (NAKŁADKI) W CIĄGACH DRÓG KRAJOWYCH NR 16 I 53 ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA REJON W OLSZTYNIE
2016-06-30
brak danych
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Remont mostu przez rz. Wieprz w ciągu drogi krajowej nr 74 km 256,771 w m. Szczebrzeszyn
2016-06-30
brak danych
Warszawa Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Sukcesywne dostawy artykułów higienicznych i gospodarczych do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie i podległych jednostek terenowych
2016-06-29
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Regulacja poboczy w latach 2016-2017 na drogach administrowanych przez GDDKiA O/Bydgoszcz
2016-06-29
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Bieżące utrzymanie i konserwacja obiektów mostowych na drogach krajowych zlokalizowanych w GDDKiA Oddział w Poznaniu w ramach części 6 obejmującej Rejon w Lesznie
2016-06-29
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Poprawa istniejącego odwodnienia drogi krajowej nr 11 w miejscowości Chodzież na odcinku od km 205+500 do 207+500
2016-06-29
brak danych
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Zamówienie uzupełniające do umowy Nr 21/2015 na Wsparcie merytoryczne komórek organizacyjnych GDDKiA Oddziału w Warszawie przy obsłudze realizowanych zadań w tym współfinansowanych ze środków POIiŚ w zakresie zadania 1Wsparcie merytoryczne Zespołu Kierownika Projektu Kp-9 przy obsłudze realizowanych inwestycji w ramach zadań współfinansowanych ze środków POIiŚ.
2016-06-28
brak danych
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Wymiana urządzeń dylatacyjnych oraz wymiana i rektyfikacja łożysk wiaduktu M/WA/02 w ciągu autostrady A-4, km 318+340 (jezdnia prawa) oraz km 318+360 (jezdnia lewa) w m. Zabrze
2016-06-28
brak danych
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Remont mostu - usunięcie usterek na moście przez rz. Ełk w m. Grajewo (JNI 01180003) w ciągu drogi krajowej nr 61, km 218+631 - roboty odtworzeniowe
2016-06-28
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Zamówienie uzupełniające do umowy nr 228/2014 z dnia 28.11.2014 polegające nausunięciu z Placu Budowy rdestowca poprzez wymianę gruntu na głębokości 3,0m poniżej poziomu terenu na obszarze około 21 647,00m2 w ramach zadania Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła Marki (bez węzła) do węzła Radzymin Płd. w podziale na zadaniaZadanie I - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku I węzeł Marki (bez węzła) - węzeł Kobyłka
2016-06-28
brak danych
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Zabiegi pielęgnacyjne drzew przy drogach krajowych nr 2,5 ,24, 32 i 92 na terenie GDDKiA Oddział w Poznaniu administrowanych przez Rejon w Nowym Tomyślu.
2016-06-28
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Wykonanie robot dodatkowych na zadaniu:Remont drogi krajowej nr 35 na odcinku Świdnica- Pszenno w km 44+810 - 48+965 wraz z opracowaniem dokumentacji.
2016-06-27
brak danych
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 40 M. ZWIASTOWICE W KM 48+579 - 49+163 NA TERENIE DZIAŁANIA GDDKIA O/OPOLE REJONU W KĘDZIERZYNIE -KOŹLE.
2016-06-27
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Remont mostów na sieci dróg krajowych na terenie administrowanym przez Oddział Rzeszów GDDKiAZad. 1. Remont chodników (kap chodnikowych) oraz nawierzchni dojazdów i mostu w ciągu drogi nr 28 Zator-Medyka w m. Trzcinica w km 204+225. Zad. 2. Zaprojektowanie i wykonanie wymiany dylatacji na wiadukcie w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom - Rzeszów w km 180+572, 9a km 3+269 w m. Głogów Małopolski
2016-06-27
brak danych
Bydgoszcz Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Dokumentacja projektowa oraz zobowiązanie do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn.Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 91 z drogami wojewódzkimi nr 214 i 217 w m. Warlubie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.
2016-06-27
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Bieżące utrzymanie dróg krajowych (bud) administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Kłodzku w latach 2016-2017 - Zadanie 1 Roboty na nawierzchniach bitumicznych.
2016-06-24
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie REMONT BUDYNKU BIUROWEGO GDDKIA W OLSZTYNIE PRZY UL. SOKOLEJ 4
2016-06-24
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dk 20 na terenie województwa zachodniopomorskiego w m. Gogolewo
2016-06-24
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Przebudowa drogi krajowej nr 32 na odc. Granowo - Strykowo od km 146+503 do km 149+071, długości 2,568 km

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.