eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu - przetargiDolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-11
2019-02-19
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu SUKCESYWNA DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH Z PODZIAŁEM NA 53 ZADANIA.
2019-01-24
2019-02-08
Wrocław Roboty budowlane Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Rozbudowa sieci strukturalnej w przyziemiu budynku "B" w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.
2019-01-16
2019-01-24
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym z podziałem na 2 pakiety: - przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (listów) - Pakiet nr 1 - przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek kurierskich (paczek) - Pakiet nr 2
2019-01-14
2019-01-22
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Czyszczenie i dezynfekcja kanałów oraz central wentylacyjnych zainstalowanych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, w Filii w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5 oraz w Filii w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6 z podziałem na 3 pakiety.
2019-01-09
2019-01-17
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów używanych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych
2018-12-13
2018-12-21
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Dostawy tlenu medycznego w stanie ciekłym w ilości 150 000 kg transportem specjalistycznym oraz usługę dzierżawy zbiornika ciekłego tlenu medycznego o pojemności od 3,0 do 4,0 m^3 wraz z parownicą o wydajności od 80 do 150 m^3/h dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii przez okres 36 miesięcy
2018-12-04
2018-12-12
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Serwis, konserwacja oraz naprawy awaryjne urządzeń wentylacji i klimatyzacji na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 3 pakiety.
2018-11-21
2018-11-29
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Dostawa fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nieużywanego, nieregenerowanego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
2018-11-07
2018-11-15
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Zakup i dostawa fabrycznie nowych narzędzi chirurgicznych i laparoskopowych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu w podziale na 4 pakiety.
2018-11-02
2018-11-13
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym z podziałem na 2 pakiety: - przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (listów) - Pakiet nr 1 - przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek kurierskich (paczek) - Pakiet nr 2
2018-10-24
2018-11-01
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu SUKCESYWNA DOSTAWA PROTEZ (IMPLANTÓW) PIERSI ORAZ SIZERÓW ŚRÓDOPERACYJNYCH
2018-10-19
2018-10-29
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu SUKCESYWNA DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH Z PODZIAŁEM NA 8 ZADAŃ.
2018-10-16
2018-10-31
Wrocław Roboty budowlane Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - Adaptacja pomieszczeń w Zakładzie Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław na potrzeby nowego akceleratora
2018-10-15
2018-10-23
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Świadczenie usług serwisowych modułów Oprogramowania Aplikacyjnego HIPOKRATES zainstalowanych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu
2018-10-12
2018-10-30
Wrocław Roboty budowlane Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie fragmentu instalacji hydrantowej i wody użytkowej w budynku "H" na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12.
2018-10-05
2018-10-15
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na 29 pakietów
2018-10-04
2018-10-12
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Dostawa i montaż mebli z podziałem na 3 pakiety
2018-09-27
2018-10-12
Wrocław Roboty budowlane Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - Adaptacja pomieszczeń w Zakładzie Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław na potrzeby nowego akceleratora
2018-09-17
2018-09-25
Wrocław Roboty budowlane Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową sieci strukturalnej na drugim poziomie wieży budynku B w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu
2018-09-14
2018-09-24
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-03
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - Adaptacja pomieszczeń w Zakładzie Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław na potrzeby nowego akceleratora
2018-11-21
brak danych
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego dla aplikacji systemu kompleksowej obsługi DCO INFO -MEDICA
2018-11-20
brak danych
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
2018-11-20
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu wykonanie robót budowlanych związanych remontem pomieszczeń po byłej pracowni RTG - wykonanie zasilania urządzeń elektrycznych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych w Pracowni Biologii Molekularnej w budynku "B" w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.
2018-10-08
brak danych
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Wykonanie projektu wykonawczego rozbudowy sieci strukturalnej w przyziemiu budynku B Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
2018-10-02
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową sieci strukturalnej na drugim poziomie wieży budynku B w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu
2018-09-28
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Wykonanie robót budowlanych związanych z dostawą i montażem stolarki drzwiowej p.pożarowej w klatkach schodowych budynku D i budynku H w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu
2018-09-28
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Dostawa i montaż mebli z podziałem na 4 pakiety
2018-09-26
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Dostawa fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nieużywanego, nieregenerowanego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
2018-09-10
brak danych
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Wykonanie dokumentacji projektowej dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu w zakresie1) dokumentacja projektowa układu kanalizacji sanitarnej z dodatkowym przyłączem dla budynku B - Pakiet nr 1 2) wykonanie projektu wykonawczego rozbudowy sieci strukturalnej w przyziemiu budynku B - Pakiet nr 2 3) dokumentacja projektowa na zainstalowanie dźwigu towarowego w budynku D - Pakiet nr 3
2018-08-30
brak danych
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Transport osobowy dla 30 pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.
2018-08-09
brak danych
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Usługa ubezpieczenia Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
2018-08-07
brak danych
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Wykonanie audytu funkcjonowania Bloku Operacyjnego i medycyny okołooperacyjnej Zamawiającego oraz przedstawienie na tej podstawie raportu zawierającego kompleksową ocenę jego działalności oraz potencjału, wniosków i zaleceń dotyczących optymalizacji pracy.
2018-07-31
brak danych
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Usługa ubezpieczenia Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
2018-07-24
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu SUKCESYWNA DOSTAWY GAZÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI Z PODZIAŁEM NA 3 PAKIETY
2018-07-02
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Dostawa fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nieużywanego, nieregenerowanego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Skin Cancer Unit w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu
2018-07-02
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Dostawa klimatyzatorów w zespole budynków "A", "F", "H" wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi klimatyzatorów na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12.
2018-06-28
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Sukcesywna dostawa opatrunków dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu - z podziałem na 12 pakietów
2018-06-26
brak danych
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Serwis, konserwacja oraz naprawy awaryjne urządzeń wentylacji i klimatyzacji na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
2018-06-26
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i papierniczych na potrzeby Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 2 pakiety

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.