eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu - przetargiDolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-18
2019-05-06
Wrocław Roboty budowlane Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Wykonanie robót budowlanych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu dotyczących wykonania remontu fragmentu węzła przygotowania C.W.U. w kotłowni gazowej budynku " A " w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu
2019-02-22
2020-03-04
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Sukcesywna dostawa opatrunków i tamponów ginekologicznych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu - z podziałem na 69 pakietów

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-09
2019-04-17
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli z podziałem na 9 pakietów dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
2019-04-09
2019-04-17
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Usługa ubezpieczenia Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
2019-04-05
2019-04-15
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Usługa polegająca na objęciu nadzorem autorskim wraz ze świadczeniem usług serwisowych obecnie użytkowanego Oprogramowania Aplikacyjnego do obsługi Pracowni Cytostatyków "Eskulap - Chemioterapia" w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.
2019-04-03
2019-04-11
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów z podziałem na 2 pakiety: Pakiet nr 1 - do koagulologii na okres 36 miesięcy, Pakiet nr 2 - do hematologii na okres 24 miesięcy.
2019-03-05
2019-03-14
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Sukcesywna dostawa testu ELISA do oznaczania chromograniny A wraz z dzierżawą czytnika i inkubatora mikropłytek na okres 12 miesięcy
2019-03-05
2019-03-13
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu 3.1 Sukcesywna dostawa odczynników do oznaczania parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora z podziałem na 2 pakiety
2019-03-04
2019-03-19
Wrocław Roboty budowlane Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Wykonanie robót budowlanych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu dotyczących: 1) remontu pomieszczeń Oddziału Radioterapii Stacjonarnej P-2 na I piętrze budynku B wraz z dostawą i montażem paneli medycznych ściennych, systemu przyzywowego oraz systemu komunikacji głosowej z podziałem na 2 etapy - Pakiet nr 1, 2) budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej, przebudowy instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w bud. B - Pakiet nr 2, 3) wymiany wykładziny pcv w pomieszczeniach Laboratorium Diagnostycznego w bud. D - Pakiet nr 3
2019-02-11
2019-02-19
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu SUKCESYWNA DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH Z PODZIAŁEM NA 53 ZADANIA.
2019-01-24
2019-02-08
Wrocław Roboty budowlane Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Rozbudowa sieci strukturalnej w przyziemiu budynku "B" w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.
2019-01-16
2019-01-24
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym z podziałem na 2 pakiety: - przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (listów) - Pakiet nr 1 - przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek kurierskich (paczek) - Pakiet nr 2
2019-01-14
2019-01-22
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Czyszczenie i dezynfekcja kanałów oraz central wentylacyjnych zainstalowanych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, w Filii w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5 oraz w Filii w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6 z podziałem na 3 pakiety.
2019-01-09
2019-01-17
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów używanych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych
2018-12-13
2018-12-21
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Dostawy tlenu medycznego w stanie ciekłym w ilości 150 000 kg transportem specjalistycznym oraz usługę dzierżawy zbiornika ciekłego tlenu medycznego o pojemności od 3,0 do 4,0 m^3 wraz z parownicą o wydajności od 80 do 150 m^3/h dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii przez okres 36 miesięcy
2018-12-04
2018-12-12
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Serwis, konserwacja oraz naprawy awaryjne urządzeń wentylacji i klimatyzacji na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 3 pakiety.
2018-11-21
2018-11-29
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Dostawa fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nieużywanego, nieregenerowanego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
2018-11-07
2018-11-15
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Zakup i dostawa fabrycznie nowych narzędzi chirurgicznych i laparoskopowych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu w podziale na 4 pakiety.
2018-11-02
2018-11-13
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym z podziałem na 2 pakiety: - przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (listów) - Pakiet nr 1 - przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek kurierskich (paczek) - Pakiet nr 2
2018-10-24
2018-11-01
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu SUKCESYWNA DOSTAWA PROTEZ (IMPLANTÓW) PIERSI ORAZ SIZERÓW ŚRÓDOPERACYJNYCH
2018-10-19
2018-10-29
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu SUKCESYWNA DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH Z PODZIAŁEM NA 8 ZADAŃ.
2018-10-16
2018-10-31
Wrocław Roboty budowlane Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - Adaptacja pomieszczeń w Zakładzie Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław na potrzeby nowego akceleratora

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-04
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Sukcesywna dostawa odczynników do oznaczania parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora z podziałem na 2 pakiety
2019-03-14
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Zakup i dostawa fabrycznie nowych narzędzi chirurgicznych i laparoskopowych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu w podziale na 4 pakiety.
2019-03-11
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów używanych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych
2019-03-11
brak danych
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Czyszczenie i dezynfekcja kanałów oraz central wentylacyjnych zainstalowanych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, w Filii w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5 oraz w Filii w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6 z podziałem na 3 pakiety.
2019-03-08
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Dostawy tlenu medycznego w stanie ciekłym w ilości 150 000 kg transportem specjalistycznym oraz usługę dzierżawy zbiornika ciekłego tlenu medycznego o pojemności od 3,0 do 4,0 mł wraz z parownicą o wydajności od 80 do 150 mł/h dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii przez okres 36 miesięcy
2019-02-27
brak danych
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym z podziałem na 2 pakietyprzyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (listów) - Pakiet nr 1, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek kurierskich (paczek) - Pakiet nr 2;
2018-12-03
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - Adaptacja pomieszczeń w Zakładzie Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław na potrzeby nowego akceleratora
2018-11-21
brak danych
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego dla aplikacji systemu kompleksowej obsługi DCO INFO -MEDICA
2018-11-20
brak danych
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
2018-11-20
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu wykonanie robót budowlanych związanych remontem pomieszczeń po byłej pracowni RTG - wykonanie zasilania urządzeń elektrycznych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych w Pracowni Biologii Molekularnej w budynku "B" w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.
2018-10-08
brak danych
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Wykonanie projektu wykonawczego rozbudowy sieci strukturalnej w przyziemiu budynku B Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
2018-10-02
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową sieci strukturalnej na drugim poziomie wieży budynku B w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu
2018-09-28
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Wykonanie robót budowlanych związanych z dostawą i montażem stolarki drzwiowej p.pożarowej w klatkach schodowych budynku D i budynku H w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu
2018-09-28
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Dostawa i montaż mebli z podziałem na 4 pakiety
2018-09-26
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Dostawa fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nieużywanego, nieregenerowanego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
2018-09-10
brak danych
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Wykonanie dokumentacji projektowej dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu w zakresie1) dokumentacja projektowa układu kanalizacji sanitarnej z dodatkowym przyłączem dla budynku B - Pakiet nr 1 2) wykonanie projektu wykonawczego rozbudowy sieci strukturalnej w przyziemiu budynku B - Pakiet nr 2 3) dokumentacja projektowa na zainstalowanie dźwigu towarowego w budynku D - Pakiet nr 3
2018-08-30
brak danych
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Transport osobowy dla 30 pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.
2018-08-09
brak danych
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Usługa ubezpieczenia Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
2018-08-07
brak danych
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Wykonanie audytu funkcjonowania Bloku Operacyjnego i medycyny okołooperacyjnej Zamawiającego oraz przedstawienie na tej podstawie raportu zawierającego kompleksową ocenę jego działalności oraz potencjału, wniosków i zaleceń dotyczących optymalizacji pracy.
2018-07-31
brak danych
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Usługa ubezpieczenia Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.