eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu - przetargiDolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-18
2017-08-28
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz napraw sprzętu i aparatury medycznej będącej we władaniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu i Placówce Zamiejscowej DCCHP w Obornikach Śląskich z listy pakietów.
2017-08-16
2017-08-31
Wrocław Roboty budowlane Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu roboty budowlane polegające na remoncie Sali Modrzewiowej w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105.
2017-08-16
2017-08-30
Wrocław Roboty budowlane Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu robota budowlana polegająca na dostawie urządzenia klimatyzacyjnego stacjonarnego (ściennego) typu Split wraz z montażem i instruktażem w budynku Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 105 transportem Wykonawcy i na jego koszt.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-01
2017-08-09
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu dostawa i montaż rolet okiennych dla DCCHP we Wrocławiu oraz w Placówce Zamiejscowej w Obornika Śląskich transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
2017-07-31
2017-08-08
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu dostawa artykułów spożywczych w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie 18 miesięcy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
2017-07-27
2017-08-11
Wrocław Roboty budowlane Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu roboty budowlane polegające na remoncie Sali Modrzewiowej w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105.
2017-07-20
2017-07-28
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu dostawa i montaż rolet okiennych dla DCCHP we Wrocławiu oraz w Placówce Zamiejscowej w Obornika Śląskich transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
2017-07-18
2017-07-26
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu dostawa materiałów opatrunkowych w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego od dnia podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
2017-07-18
2017-08-02
Wrocław Roboty budowlane Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu roboty budowlane polegające na wymianie wykładzin podłogowych na wykładziny rulowane w pomieszczeniach Oddziału II Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105.
2017-07-07
2017-07-17
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu dostawa produktów leczniczych z listy pakietów, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt
2017-07-05
2017-07-13
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu dostawa rękawic w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
2017-07-05
2017-07-12
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu dostawa 20 dysków SSD 120 GB transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
2017-07-03
2017-07-11
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu zakup zestawu do zabiegów wideochirurgicznych, z listy pakietów.
2017-06-27
2017-07-04
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu dzierżawa i serwis urządzeń kopiujących i drukujących wraz z systemem zliczania kosztów druku i dostawą materiałów eksploatacyjnych transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
2017-05-29
2017-06-05
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu odbiór, transport i przekazanie do utylizacji odpadów pochodzenia medycznego w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt
2017-05-26
2017-06-02
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu dostawa profesjonalnych środków czystości i dezynfekcji z listy 14 pakietów według bieżących potrzeb zamawiającego, w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
2017-05-12
2017-05-22
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca - sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb budynków Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.
2017-05-12
2017-05-22
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu dostawa energii elektrycznej dla Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
2017-04-18
2017-04-25
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu dostawa systemu monitorowania obiegu bielizny szpitalnej na okres 24 miesięcy.
2017-04-05
2017-04-20
Wrocław Roboty budowlane Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanierozbudowy sieci teleinformatycznej w celu modernizacji bezprzewodowej sieci WiFi w budynku Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc przy ul. Grabiszyńskiej 105 we Wrocławiu wraz z dostawą urządzeń oraz niezbędnego oprogramowania.
2017-03-23
2017-03-31
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu dostawa i montaż rolet okiennych dla DCCHP we Wrocławiu transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
2017-03-15
2017-03-23
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu świadczenie usług przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego z zakresu odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie nr 200108 na okres 24 miesięcy transportem Wykonawcy lub na jego koszt z listy 2 pakietów wraz z nieodpłatnym udostępnianiem do użytkowania pojemników.
2017-03-13
2017-03-20
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Świadczenie usługi z objęcie nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania medycznego HIS (z systemem administracyjnym), zwanego dalej Systemem

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-17
brak danych
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu odbiór, transport i przekazanie do utylizacji odpadów pochodzenia medycznego w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt
2017-07-12
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu dostawa profesjonalnych środków czystości i dezynfekcji z listy 14 pakietów według bieżących potrzeb zamawiającego, w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
2017-06-30
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu dostawa energii elektrycznej dla Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
2017-06-28
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca - sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb budynków Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.
2017-06-13
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu dostawa i montaż rolet okiennych dla DCCHP we Wrocławiu transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
2017-05-12
brak danych
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu świadczenie usługi z objęcie nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania medycznego HIS (z systemem administracyjnym), zwanego dalej Systemem
2017-04-21
brak danych
Wrocław Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu świadczenie usług przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego z zakresu odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie nr 200108 na okres 24 miesięcy transportem Wykonawcy lub na jego koszt z listy 2 pakietów wraz z nieodpłatnym udostępnianiem do użytkowania pojemników.
2017-03-14
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu dostawa filmów do celów radiologicznej diagnostyki medycznej i odczynników RTG według bieżących potrzeb zamawiającego, w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
2017-03-14
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu dostawa akcesoriów do respiratora dwustrumieniowego Twin Stream typu Jet (SHFJV) dla Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
2017-03-03
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Remont gabinetu zabiegowego na Oddziale IV w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy.
2017-02-28
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu BZP.3810.83.2016.JU
2017-02-27
brak danych
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Przedmiotem zamówienia jest - Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105 usług transportowych specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego w terminie do 31.12.2017r. z podziałem na 6 zadań
2017-02-23
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu dostawa, montaż i ustawienie wyposażenia meblowego dla DCCHP we Wrocławiu (Oddz. V) transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
2017-02-16
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu dostawa produktu leczniczego- stosowanych w chemioterapii niestandardowej o nazwie chemicznej AFATINIB, postać - tabletki o nazwie handlowej GIOTRIF w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, transportem Wykonawcy lub na jego koszt zwanego w dalszej części umowy "towarem".
2017-01-04
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu dostawa zestawów komputerowych dla Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
2016-12-09
brak danych
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu naprawa, wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu medycznego oraz aparatury medycznej będącej we władaniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu i Placówce Zamiejscowej DCCHP w Obornikach Śląskich z listy pakietów, w terminie 9 miesięcy od daty zawarcia umowy.
2016-12-02
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu BZP.3810.61.2016.JU.
2016-12-01
brak danych
Wrocław Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu BZP.3810.74.2016.JU
2016-11-21
brak danych
Wrocław Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu zakup zestawu do zabiegów wideochirurgicznych, tj. optyk laparoskopowych Full HD sztuk 2.
2016-11-18
brak danych
Wrocław Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na; zadanie 1malowanie ścian i sufitów w kuchni centralnej zlokalizowanej w budynku głównym Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, zadanie 2roboty budowlano-instalacyjno-elektryczne w toalecie dla personelu z pomieszczeniem gospodarczym zlokalizowanej na wysokim parterze w budynku głównym Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.