eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu - przetargiDolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-15
2017-12-22
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu sukcesywne dostawy taśmy do zaklejarki automatycznej KLINIPATH wykorzystywanych w procedurze histopatologicznej przez okres 24 miesięcy dla DCCHP ul. Grabiszyńska 105 we Wrocławiu transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
2017-12-08
2017-12-18
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105 usług transportowych specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego w terminie 16 miesięcy z podziałem na 6 zadań
2017-12-01
2017-12-18
Wrocław Roboty budowlane Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu roboty budowlane polegające na remoncie Archiwum w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-08
2017-12-15
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu dostawa w podziale na 2 pakiety zestawów komputerowych poleasingowych oraz przełączników sieciowych dla DCCHP we Wrocławiu transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
2017-11-30
2017-12-08
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu dostawa preparatów dezynfekcyjnych w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
2017-11-28
2017-12-06
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu dzierżawa na okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020r. urządzeń medycznych - koncentratorów tlenu w ilości 303 sztuk, dla pacjentów DCChP we Wrocławiu, leczonych w warunkach tlenoterapii domowej z dostawą do domu pacjenta transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
2017-11-17
2017-11-24
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu dostawa, montaż i ustawienie wyposażenia meblowego (Sala Modrzewiowa) dla DCCHP we Wrocławiu transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
2017-11-14
2017-11-22
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu dostawa pasków do glukometrów w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego wraz z bezpłatnym użyczeniem 30 sztuk glukometrów, w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
2017-11-09
2017-11-24
Wrocław Roboty budowlane Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Zaprojektowanie i wykonanie: przebudowa pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Pulmonologicznego w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105, w ramach realizacji zadania ,,Usuwanie skutków smogu wpływającego negatywnie na osoby ze schorzeniami płuc poprzez doposażenie i rozbudowę Pododdziału Intensywnego Nadzoru Pulmonologicznego w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu´´.
2017-11-07
2017-11-14
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu dostawa produktu leczniczego - stosowanych w chemioterapii niestandardowej o nazwie chemicznej GEFITINIB, dawka 250mg, postać - tabletki o nazwie handlowej ................. w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
2017-10-30
2017-11-14
Wrocław Roboty budowlane Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu roboty budowlane polegające na remoncie Archiwum w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105.
2017-10-24
2017-11-02
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu dostawa sprzętu medycznego z listy pakietów dla DCCHP we Wrocławiu transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
2017-10-18
2017-10-26
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków do Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc - Placówka Zamiejscowa w Obornikach Śląskich w dni powszednie oraz świąteczne w okresie 12 miesięcy.
2017-10-17
2017-10-25
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu osobowo - dostawczego wraz z wyposażeniem i ubezpieczeniem w okresie trwanie leasingu dla DCcHP we Wrocławiu ul . Grabiszyńska 105, 50-301 Wrocław
2017-10-17
2017-10-25
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Zakup łóżka elektrycznego Bariatrycznego - 1 sztuka.
2017-10-17
2017-10-25
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Zakup łóżek elektrycznych - 3 sztuki
2017-10-16
2017-10-24
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Zakup kardiomonitorów - 4 sztuki wraz ze stacją centralnego nadzoru - 1 szt..
2017-10-16
2017-10-24
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Zakupu aparatu do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu - typ POLIGRAF - 1 sztuka.
2017-10-16
2017-10-24
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Zakup kapnografu - 1 sztuka.
2017-10-16
2017-10-24
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Zakup aparatu do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu z opcją monitorowania faz snu typ Polisomnograf - 1 sztuka.
2017-10-16
2017-10-24
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Zakup respiratora do okresowej i ciągłej nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej - 1 sztuka.
2017-10-16
2017-10-24
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Zakup respiratorów przeznaczonych do okresowej i ciągłej nieinwazyjnej i inwazyjnej wentylacji mechanicznej - 3 sztuki.
2017-10-16
2017-10-24
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Zakup respiratora z mieszalnikiem gazów - 1szt.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-06
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Zakup kardiomonitorów - 4 sztuki wraz ze stacją centralnego nadzoru - 1 szt..
2017-12-06
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Zakup respiratora z mieszalnikiem gazów - 1szt.
2017-12-06
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Zakup respiratorów przeznaczonych do okresowej i ciągłej nieinwazyjnej i inwazyjnej wentylacji mechanicznej - 3 sztuki.
2017-12-06
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Zakup respiratora do okresowej i ciągłej nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej - 1 sztuka.
2017-12-06
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Zakup aparatu do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu z opcją monitorowania faz snu typ Polisomnograf - 1 sztuka.
2017-12-06
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Zakupu aparatu do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu - typ POLIGRAF - 1 sztuka
2017-12-06
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Zakup kapnografu - 1 sztuka.
2017-12-06
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu dostawa produktu leczniczego - stosowanych w chemioterapii niestandardowej o nazwie chemicznej GEFITINIB, dawka 250mg, postać - tabletki o nazwie handlowej ................. w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
2017-12-06
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Zakup łóżek elektrycznych - 3 sztuki
2017-12-06
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Zakup łóżka elektrycznego Bariatrycznego - 1 sztuka.
2017-12-01
brak danych
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków do Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc - Placówka Zamiejscowa w Obornikach Śląskich w dni powszednie oraz świąteczne w okresie 12 miesięcy.
2017-12-01
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Zakup pomp strzykawkowych - 4 sztuki .
2017-11-30
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu dostawa igieł G-21 do EBUSA w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie 12 miesięcy transportem Wykonawcy lub na jego koszt
2017-11-08
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Robota budowlana polegająca na dostawie urządzenia klimatyzacyjnego stacjonarnego (ściennego) typu Split wraz z montażem i instruktażem w budynku Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 105 transportem Wykonawcy i na jego koszt.
2017-11-08
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Dostawa materiałów opatrunkowych w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego od dnia podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
2017-11-08
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Dostawa środków czystości do kuchni w podziale na pakiety w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego od dnia podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
2017-11-08
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Dostawa środków czystości do kuchni w podziale na pakiety w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego od dnia podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
2017-10-25
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu dostawa sprzętu medycznego z listy pakietów dla DCCHP we Wrocławiu transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
2017-10-20
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu dodatkowe roboty budowlane polegające na wymianie wykładzin podłogowych na wykładziny rulowane w pomieszczeniach Oddziału II Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105.
2017-10-20
brak danych
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu usługa polegająca na okresowej konserwacji i przeglądach systemu obróbki cyfrowej CR AGFA w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu obejmujące; Skaner AGFA CR 35-X nr seryjny 1054 ze stacją technika NX 8700 nr seryjny 9PRHG2J, Skaner AGFA DX-M nr seryjny 11979 ze stacją technika NX 8900 nr seryjny CZC510ZWFD i ID-Tablet nr seryjny 25158

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.