eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu - przetargiDolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-29
2016-05-13
Wrocław roboty budowlane Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu BZP.3810.40.2016.JK-opracowanie dokumentacji projektowej - na podstawie wytycznych Zamawiającego - na wykonanie monitoringu wizyjnego budynku głównego DCCHP i dziedzińca wewnętrznego wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.
2016-04-28
2016-05-12
Wrocław roboty budowlane Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu BZP.3810.39.2016.KB

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-22
2016-04-29
Wrocław dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu BZP.3810.38.2016.JK-dostawa parafiny i drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb pracowni patomorfologii i cytologii DCCHP we Wrocławiu transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
2016-04-21
2016-04-28
Wrocław dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu BZP.3810.20.2016.JK-dostawa, montaż i ustawienie wyposażenia meblowego (na wymiar) dla DCCHP we Wrocławiu (Oddz. V) transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
2016-04-15
2016-04-25
Wrocław dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu dostawa uniwersalnych staplerów chirurgicznych wraz z ładunkami do staplerów w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
2016-04-15
2016-04-26
Wrocław dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu dostawa energii elektrycznej dla Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
2016-04-15
2016-04-27
Wrocław dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca - sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb budynków Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
2016-04-14
2016-04-21
Wrocław dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu BZP.3810.36.2016.KB
2016-04-08
2016-04-15
Wrocław dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu BZP.3810.34.2016.KB
2016-04-08
2016-04-18
Wrocław dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu BZP.3810.29.2016.JU
2016-04-08
2016-04-15
Wrocław dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu BZP.3810.35.2016.KB
2016-04-01
2016-04-08
Wrocław usługi Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu BZP.3810.21.2016.JK-Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez Wykonawcę na rzecz Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu oraz Placówki Zamiejscowej w Obornikach Śl. polegająca napraniu odzieży pracowniczej, bielizny pościelowej oraz mopów w posiadaniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105 oraz Placówki Zamiejscowej DCCHP w Obornikach Śl. przy ul. Trzebnickiej 3/5 i Dunikowskiego 2-4.
2016-03-31
2016-04-07
Wrocław dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu BZP.3810.28.2016.JK-dostawa odczynników, szkła i drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb pracowni patomorfologii i cytologii DCCHP we Wrocławiu transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
2016-03-25
2016-04-05
Wrocław dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu BZP.3810.26.2016.JU
2016-03-22
2016-03-30
Wrocław dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu BZP.3810.27.2016.KB
2016-03-16
2016-03-30
Wrocław roboty budowlane Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu BZP.3810.24.2016.JK- 1.1. opracowanie dokumentacji projektowej - na podstawie wytycznych Zamawiającego - na modernizację i dostosowanie pomieszczeń Oddziałów (IV, V, VII) zlokalizowanych na II piętrze w budynku głównym Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu z podziałem na 4 etapy, 1.2. uzyskaniem niezbędnych opinii i pozwolenia na budowę, 1.3. pełnieniem nadzoru autorskiego.
2016-03-15
2016-03-23
Wrocław usługi Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu świadczenie usługi z objęciem nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania medycznego HIS (z systemem administracyjnym), zwanego dalej Systemem.
2016-03-11
2016-03-21
Wrocław dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu dostawa odczynników i akcesoriów do aparatu RKZ ABL 500 oraz RKZ ABL 520, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie dwóch lat od dnia podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
2016-03-09
2016-03-17
Wrocław dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu BZP.3810.20.2016.JK-dostawa, montaż i ustawienie wyposażenia meblowego dla DCCHP we Wrocławiu (Oddz. V) transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
2016-03-09
2016-03-16
Wrocław dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu BZP.3810.22.2016.KB
2016-03-08
2016-03-16
Wrocław dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu dostawa myjni - dezynfektorów do basenów i kaczek wraz z montażem, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
2016-03-02
2016-03-10
Wrocław dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu BZP.3810.17.2016.KB.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-29
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu 1.1. opracowanie dokumentacji projektowej - na podstawie wytycznych Zamawiającego - na modernizację i dostosowanie pomieszczeń Oddziałów (IV, V, VII) zlokalizowanych na II piętrze w budynku głównym Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu z podziałem na 4 etapy modernizacyjne, 1.2. uzyskanie niezbędnych opinii i pozwolenia na budowę, 1.3. pełnienie nadzoru autorskiego..
2016-04-25
brak danych
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez Wykonawcę na rzecz Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu oraz Placówki Zamiejscowej w Obornikach Śl. polegająca napraniu odzieży pracowniczej, bielizny pościelowej oraz mopów w posiadaniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105 oraz Placówki Zamiejscowej DCCHP w Obornikach Śl. przy ul. Trzebnickiej 3/5 i Dunikowskiego 2-4.
2016-04-22
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu BZP.3810.27.2016.KB
2016-04-21
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu BZP.3810.22.2016.KB
2016-04-18
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu dostawa myjni - dezynfektorów do basenów i kaczek wraz z montażem, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
2016-04-07
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu dostawa odczynników i akcesoriów do aparatu RKZ ABL 500 oraz RKZ ABL 520, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie dwóch lat od dnia podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
2016-04-05
brak danych
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu świadczenie usługi z objęcie nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania medycznego HIS (z systemem administracyjnym), zwanego dalej Systemem.
2016-03-21
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu BZP.3810.12.2016.KB
2016-03-14
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Dostawa krzeseł korytarzowych dla Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
2016-03-09
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu BZP.3810.15.2016.KB.
2016-03-09
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu BZP.3810.7.2016.KB.
2016-03-02
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu BZP.3810.8.2016.KB
2016-03-02
brak danych
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu świadczenie usługi administracji, serwisu pogwarancyjnego oraz wsparcia użytkowników systemu informatycznego ExPACS, RIS, Serwer dystrybucji Exhibeon (zwanego dalej Systemem) przy ul. Grabiszyńskiej 105 oraz w Placówce Zamiejscowej DCCHP w Obornikach Śl. przez okres 24 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy.
2016-02-08
brak danych
Wrocław Usługi Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa ochrony obiektów, osób i mienia Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych przy ul. Grabiszyńskiej 105
2016-02-05
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu BZP.3810.141.2015.KB.
2016-02-03
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu BZP.3810.4.2016.JU
2016-01-18
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu BZP.3810.140.2015.JU
2016-01-13
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu roboty budowlane polegające na usunięciu awarii sieci wodociągowej zewnętrznej, (pęknięcie rurociągu żeliwnego, posadowionego na głębokości 240 cm) na terenie Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105.
2016-01-12
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Dostawa produktów leczniczych - leków z listy pakietów w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt..
2016-01-11
brak danych
Wrocław Dostawy Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu BZP.3810.130.2015.KB

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.