eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. - przetargiCzęstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-31
2019-02-08
Wrzosowa Usługi Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie
2019-01-16
2019-01-24
Wrzosowa Dostawy Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Zakup pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych i dostawa do Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie
2018-11-30
2018-12-10
Wrzosowa Dostawy Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Zakup środków chemicznych niezbędnych do pracy oczyszczalni odcieku i dostawa do Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie
2018-04-19
2018-04-26
Wrzosowa Dostawy Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Zakup pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych i dostawa do Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie
2018-03-07
2018-03-15
Wrzosowa Usługi Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Odbiór, transport i zrzut odcieku składowiskowego z obiektu Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie
2018-02-09
2018-02-19
Wrzosowa Usługi Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie
2017-10-27
2017-11-06
Wrzosowa Usługi Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Utrzymanie zimowe terenów miejskich zlokalizowanych w Częstochowie
2017-10-20
2017-10-30
Wrzosowa Usługi Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Odbiór, transport i zrzut odcieku składowiskowego z obiektu Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie
2017-10-09
2017-10-17
Wrzosowa Usługi Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Utrzymanie zimowe terenów miejskich zlokalizowanych w Częstochowie
2017-06-13
2017-06-21
Wrzosowa Usługi Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wykonanie pielęgnacji zieleni poprzez wykoszenie traw na obszarach przyległych do Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie
2017-05-24
2017-06-01
Wrzosowa Usługi Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wykonanie pielęgnacji zieleni poprzez wykoszenie traw na obszarach przyległych do Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie
2017-03-29
2017-04-06
Wrzosowa Usługi Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wykonanie pielęgnacji zieleni poprzez wykoszenie traw na obszarach zlokalizowanych na terenie Częstochowy
2017-02-23
2017-03-03
Wrzosowa Usługi Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Odbiór, transport i zrzut odcieku składowiskowego z obiektu Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie
2017-02-03
2017-02-13
Wrzosowa Usługi Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu pomocniczych czynności odbiorowych (wraz z inwentaryzacją) pojemników do gromadzenia odpadów znajdujących się na nieruchomościach zamieszkałych i nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Miasta Częstochowa.
2017-01-09
2017-01-17
Wrzosowa Dostawy Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Zakup kruszywa drogowego z przeznaczeniem na utwardzanie dróg technologicznych na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sobuczynie zarządzanego przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
2017-01-09
2017-01-17
Wrzosowa Usługi Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Utrzymanie porządku i czystości terenów miejskich zlokalizowanych w Częstochowie
2016-12-12
2016-12-20
Wrzosowa Usługi Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Odbiór, transport i zrzut odcieku składowiskowego z obiektu CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie
2016-12-09
2016-12-19
Wrzosowa Dostawy Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Zakup środków chemicznych niezbędnych do pracy oczyszczalni odcieku i dostawa do Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie
2016-10-11
2016-10-19
Wrzosowa Usługi Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Utrzymanie zimowe terenów miejskich zlokalizowanych w Częstochowie
2016-04-28
2016-05-09
Wrzosowa usługi Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wykonanie pielęgnacji zieleni poprzez wykoszenie traw na obszarach przyległych do Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-07
brak danych
Wrzosowa Dostawy Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Zakup środków chemicznych niezbędnych do pracy oczyszczalni odcieku i dostawa do Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie
2018-05-23
brak danych
Wrzosowa Dostawy Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Zakup pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych i dostawa do Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie
2018-04-04
brak danych
Wrzosowa Usługi Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Odbiór, transport i zrzut odcieku składowiskowego z obiektu Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie
2018-03-12
brak danych
Wrzosowa Usługi Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie
2017-12-29
brak danych
Wrzosowa Dostawy Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Sukcesywne dostawy oleju napędowego do Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie
2017-12-22
brak danych
Wrzosowa Usługi Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Utrzymanie zimowe terenów miejskich zlokalizowanych w Częstochowie (Rejon Południe)
2017-12-22
brak danych
Wrzosowa Usługi Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Utrzymanie zimowe terenów miejskich zlokalizowanych w Częstochowie (Rejon Wschód).
2017-12-21
brak danych
Wrzosowa Usługi Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Utrzymanie zimowe terenów miejskich zlokalizowanych w Częstochowie (Rejon Północ)
2017-12-21
brak danych
Wrzosowa Usługi Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Utrzymanie zimowe terenów miejskich zlokalizowanych w Częstochowie (Rejon Centrum)
2017-11-21
brak danych
Wrzosowa Usługi Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Utrzymanie zimowe terenów miejskich zlokalizowanych w Częstochowie
2017-11-16
brak danych
Wrzosowa Usługi Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Odbiór, transport i zrzut odcieku składowiskowego z obiektu Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie
2017-11-08
brak danych
Wrzosowa Usługi Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Utrzymania zimowego terenów miejskich zlokalizowanych w Częstochowie
2017-09-07
brak danych
Wrzosowa Usługi Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Odbiór, transport i zrzut odcieku z obiektu Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie
2017-07-04
brak danych
Wrzosowa Usługi Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wykonanie pielęgnacji zieleni poprzez wykoszenie traw na obszarach przyległych do Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie
2017-05-05
brak danych
Wrzosowa Usługi Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wykonanie pielęgnacji zieleni poprzez wykoszenie traw na obszarach zlokalizowanych na terenie Częstochowy
2017-03-27
brak danych
Wrzosowa Usługi Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Odbiór, transport i zrzut odcieku składowiskowego z obiektu Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie
2017-03-07
brak danych
Wrzosowa Usługi Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu pomocniczych czynności odbiorowych (wraz z inwentaryzacją) pojemników do gromadzenia odpadów znajdujących się na nieruchomościach zamieszkałych i nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Miasta Częstochowa.
2017-01-31
brak danych
Wrzosowa Dostawy Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Zakup kruszywa drogowego przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie
2017-01-25
brak danych
Wrzosowa Usługi Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Odbiór, transport i zrzut odcieku składowiskowego z obiektu Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie
2016-12-30
brak danych
Wrzosowa Dostawy Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Zakup środków chemicznych niezbędnych do pracy oczyszczalni odcieku i dostawa do Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.