eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Centrum Szkolenia Policji

Centrum Szkolenia Policji - przetargiCentrum Szkolenia Policji - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-07
2019-02-18
Legionowo Dostawy Centrum Szkolenia Policji Dostawa ryb mrożonych, wędzonych, konserw rybnych, przetworów ze śledzi do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach.
2018-12-06
2018-12-14
Legionowo Usługi Centrum Szkolenia Policji Świadczenie usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych, segregowanych i innych z terenu Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w 2019 r.
2018-11-30
2018-12-10
Legionowo Dostawy Centrum Szkolenia Policji Dostawa chleba, bułek, pieczywa maślanego, ciasta, ciastek, drożdżówek, pączków oraz rogalików do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach
2018-09-05
2018-09-12
Legionowo Dostawy Centrum Szkolenia Policji Dostawa warzyw świeżych, kwaszonych, okopowych, pieczarek, owoców i ziemniaków do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach.
2018-07-09
2018-07-24
Legionowo Roboty budowlane Centrum Szkolenia Policji Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku nr 43 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
2018-06-29
2018-07-16
Legionowo Roboty budowlane Centrum Szkolenia Policji Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie posadzek i ścian budynku nr 29 - hala napraw samochodów i wulkanizacji, dwóch pomieszczeń motocyklowni oraz w budynku nr 15 - posadzki w warsztacie ślusarskim zlokalizowanych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
2018-06-19
2018-07-04
Legionowo Roboty budowlane Centrum Szkolenia Policji Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sanitariatów w budynku nr 2 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
2018-06-12
2018-06-20
Legionowo Dostawy Centrum Szkolenia Policji Dostawa warzyw świeżych, kwaszonych, okopowych wczesnych, owoców i ziemniaków do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.
2018-04-25
2018-05-14
Legionowo Roboty budowlane Centrum Szkolenia Policji Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynków nr 71, 72, 75, 35 wraz ze zmianą sposobu użytkowania z mieszkalnego na szkoleniowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą.
2018-03-30
2018-04-16
Legionowo Roboty budowlane Centrum Szkolenia Policji Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku internatowego nr 4 wraz z budową rampy rozładunkowo - technicznej, wymianą zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, budową wewnętrznej linii zasilającej oraz przebudową wewnętrznej instalacji: wodnej, centralnego ogrzewania, kanalizacji, hydrantowej, elektrycznej i budową wewnętrznej instalacji: wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, systemu alarmu pożarowego, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, odgromowej na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
2018-03-23
2018-04-09
Legionowo Usługi Centrum Szkolenia Policji Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kompleksu przeszkód terenowych do ćwiczeń tresurowych z psami na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę.
2018-03-22
2018-04-06
Legionowo Roboty budowlane Centrum Szkolenia Policji Wykonanie robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj" polegających na przebudowie budynku kojców dla psów tropiących wg założeń mantrailingu wraz z adaptacją terenu przyległego zlokalizowanego na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.
2018-03-14
2018-03-29
Legionowo Roboty budowlane Centrum Szkolenia Policji Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń magazynowych ze zmianą sposobu użytkowania na warsztat uzbrojenia w budynku nr 14 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej.
2018-03-08
2018-03-19
Legionowo Usługi Centrum Szkolenia Policji Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy instalacji wodociągowej znajdującej się na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dostosowanie do wymagań i przepisów przeciwpożarowych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.
2018-03-08
2018-03-19
Legionowo Usługi Centrum Szkolenia Policji Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kompleksu przeszkód terenowych do ćwiczeń tresurowych z psami na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę.
2018-03-07
2018-03-22
Legionowo Roboty budowlane Centrum Szkolenia Policji Wykonanie robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj" polegających na przebudowie budynku kojców dla psów tropiących wg założeń mantrailingu wraz z adaptacją terenu przyległego zlokalizowanego na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.
2018-03-01
2018-03-19
Legionowo Roboty budowlane Centrum Szkolenia Policji Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku symulatorni do zadań specjalnych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci budowy przyłącza energetycznego, ustawienia szafki hydrantowej z wężem oraz budowa chodnika w obrębie projektowanej inwestycji wraz z rozbiórką fragmentu nieczynnej kanalizacji sanitarnej DN 200.
2018-02-07
2018-02-22
Legionowo Roboty budowlane Centrum Szkolenia Policji Wykonanie robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj" polegających na przebudowie budynku kojców dla psów tropiących wg założeń mantrailingu wraz z adaptacją terenu przyległego zlokalizowanego na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.
2018-02-02
2018-02-12
Legionowo Dostawy Centrum Szkolenia Policji Dostawa ryb mrożonych, wędzonych, konserw rybnych, przetworów ze śledzi do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach
2018-01-16
2018-01-24
Legionowo Dostawy Centrum Szkolenia Policji Dostawa wyrobów kulinarnych świeżych i mrożonych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Centrum Szkolenia Policji
Centrum Szkolenia Policji - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-08
brak danych
Legionowo Dostawy Centrum Szkolenia Policji Dostawa chleba, bułek, pieczywa maślanego, ciasta, ciastek, drożdżówek, pączków oraz rogalików do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.
2019-01-04
brak danych
Legionowo Usługi Centrum Szkolenia Policji Świadczenie usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych, segregowanych i innych z terenu Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w 2019 r.
2018-10-03
brak danych
Legionowo Dostawy Centrum Szkolenia Policji Dostawa warzyw świeżych, kwaszonych, okopowych, pieczarek, owoców i ziemniaków do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach.
2018-09-12
brak danych
Legionowo Roboty budowlane Centrum Szkolenia Policji Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku nr 43 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
2018-08-10
brak danych
Legionowo Roboty budowlane Centrum Szkolenia Policji Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sanitariatów w budynku nr 2 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
2018-08-10
brak danych
Legionowo Roboty budowlane Centrum Szkolenia Policji Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie posadzek i ścian budynku nr 29 - hala napraw samochodów i wulkanizacji, dwóch pomieszczeń motocyklowni oraz w budynku nr 15 - posadzki w warsztacie ślusarskim zlokalizowanych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
2018-07-06
brak danych
Legionowo Dostawy Centrum Szkolenia Policji Dostawa warzyw świeżych, kwaszonych, okopowych wczesnych, owoców i ziemniaków do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.
2018-06-28
brak danych
Legionowo Roboty budowlane Centrum Szkolenia Policji Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynków nr 71, 72, 75, 35 wraz ze zmianą sposobu użytkowania z mieszkalnego na szkoleniowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą.
2018-06-26
brak danych
Legionowo Roboty budowlane Centrum Szkolenia Policji Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku internatowego nr 4 wraz z budową rampy rozładunkowo - technicznej, wymianą zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, budową wewnętrznej linii zasilającej oraz przebudową wewnętrznej instalacjiwodnej, centralnego ogrzewania, kanalizacji, hydrantowej, elektrycznej i budową wewnętrznej instalacjiwentylacji mechanicznej, klimatyzacji, systemu alarmu pożarowego, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, odgromowej na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
2018-06-07
brak danych
Legionowo Usługi Centrum Szkolenia Policji Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kompleksu przeszkód terenowych do ćwiczeń tresurowych z psami na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę.
2018-05-10
brak danych
Legionowo Roboty budowlane Centrum Szkolenia Policji Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku symulatorni do zadań specjalnych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci budowy przyłącza energetycznego, ustawienia szafki hydrantowej z wężem oraz budowa chodnika w obrębie projektowanej inwestycji wraz z rozbiórką fragmentu nieczynnej kanalizacji sanitarnej DN 200.
2018-05-08
brak danych
Legionowo Usługi Centrum Szkolenia Policji Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy instalacji wodociągowej znajdującej się na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dostosowanie do wymagań i przepisów przeciwpożarowych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.
2018-05-08
brak danych
Legionowo Roboty budowlane Centrum Szkolenia Policji Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń magazynowych ze zmianą sposobu użytkowania na warsztat uzbrojenia w budynku nr 14 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej.
2018-05-08
brak danych
Legionowo Roboty budowlane Centrum Szkolenia Policji Wykonanie robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj" polegających na przebudowie budynku kojców dla psów tropiących wg założeń mantrailingu wraz z adaptacją terenu przyległego zlokalizowanego na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.
2018-03-06
brak danych
Legionowo Dostawy Centrum Szkolenia Policji Dostawa ryb mrożonych, wędzonych, konserw rybnych, przetworów ze śledzi do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.
2018-03-02
brak danych
Legionowo Dostawy Centrum Szkolenia Policji Dostawa wyrobów kulinarnych świeżych do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.
2018-02-28
brak danych
Legionowo Dostawy Centrum Szkolenia Policji Dostawa wyrobów kulinarnych świeżych i mrożonych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
2017-12-21
brak danych
Legionowo Dostawy Centrum Szkolenia Policji Dostawa chleba, bułek, pieczywa maślanego, ciasta, ciastek, drożdżówek oraz pączków do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.
2017-12-15
brak danych
Legionowo Dostawy Centrum Szkolenia Policji Dostawa chleba, bułek, pieczywa maślanego,ciasta, ciastek, drożdżówek oraz pączków do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.
2017-12-12
brak danych
Legionowo Dostawy Centrum Szkolenia Policji Dostawa komputerów przenośnych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Centrum Szkolenia Policji
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.