eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPrzetargi › Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie - przetargiCentrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-17
2018-12-27
Warszawa Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Zakup testów do badań immunohistochemicznych wraz z reagentami dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
2018-12-14
2018-12-28
Gliwice Dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Dostawa mebli biurowych i medycznych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach
2018-12-14
2019-01-04
Warszawa Roboty budowlane Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Wykonanie remontu pomieszczenia garażowego w celu przystosowania do magazynowania odpadó medycznych w CO-I ul. Wawelska 15 w Warszawie
2018-12-13
2018-12-21
Warszawa Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Dostawa wyposażenia medycznego szczegółowo opisanego w pakietach 1-8, nr sprawy Pn-137/18/AR
2018-12-13
2018-12-21
Kraków Usługi Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków Nadzór autorski i opieka serwisowa nad systemem PACS Alteris (ZP-271-102/18)
2018-12-12
2018-12-20
Gliwice Dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Dostawa narzędzi chirurgicznych dla Bloku Operacyjnego Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach
2018-12-11
brak danych
Warszawa Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Zakup usługi opracowania kampanii informacyjnej na potrzeby realizacji kampanii e-mailingowej w ramach projektu pn;"Prowadzenie Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym", Nr sprawy WR-2/18/AR Umowa z Ministerstwem Zdrowia nr 6/2/1/NPZ/FRPH/2018/97/92
2018-12-11
2018-12-19
Gliwice Dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Sukcesywne dostawy pieczywa i artykułów piekarniczych dla Działu Żywienia Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach
2018-12-05
brak danych
Warszawa Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5, nr WR-1/18/DF
2018-11-28
2018-12-19
Gliwice Roboty budowlane Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach przebudowa Oddziału Chemioterapii Dziennej, Pracowni Cytostatyków oraz Izby Przyjęć Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach
2018-11-22
brak danych
Kraków Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-04-06
brak danych
Gliwice dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach dostawa odczynników chemicznych, izotopowych oraz laboratoryjnych.
2006-04-06
brak danych
Gliwice dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach dostawa sprzętu komputerowego w tym m. in: komputery, oprogramowania, skanery, kserokopiarki, kardiomonitory, serwery, programy , faxy.
2006-04-06
brak danych
Gliwice dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych w tym m. in: cyklotron, tomograf PET-CT, laboratorium produkcji radiofarnaceutyków, laboratorium kontroli jakości produckji radiofarmaceutyków, gamma- kamera SPECT -CT, mikroskopy, komora laminarana.
2006-04-05
brak danych
Gliwice roboty budowlane Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach roboty budowalne w tym m.in. budowa wraz z instalacją i wyposażeniem technicznym pawilonu PET, budowa 4 bunkrów, naprawa elewacji budynku Kliniki, naprawa dachów, tynkowanie i malowanie.
2006-02-14
brak danych
Warszawa dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej urządzenia medyczne.
2006-02-14
brak danych
Warszawa usługi Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej naprawa, serwisowanie i instalacja.
2006-02-14
brak danych
Warszawa dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej przyrządy i urządzenia do pomiaru, kontroli, badania i nawigacji.
2006-02-14
brak danych
Warszawa dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej produkty lecznicze.
2005-08-12
brak danych
Kraków dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej Dostawa leków i odczynników do COOK.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-07
2018-12-17
Warszawa Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Dostawa urządzeń do systemu nawilżania powietrza do pomieszczeń zwierzętarni na X i XI p. w Pracowni Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych Zakładu Genetyki w CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT im. Marii Skłodowskiej - Curie przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie Pn-210/18/IM
2018-12-06
2018-12-13
Warszawa Usługi Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Opracowania projektu oraz wdrożenia aplikacji mobilnej
2018-12-06
2018-12-14
Gliwice Dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach
2018-12-06
2018-12-14
Warszawa Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Dostawa: jednorazowych ręczników do mycia, nawilżania i ochrony skóry pacjenta - Pakiet nr 1, myjek do toalety pacjenta - Pakiet nr 2, plastrów do kinesiotapingu - Pakiet nr 3, nr PN-200/18/TM
2018-12-05
2018-12-13
Kraków Usługi Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków Ubezpieczenie mienia Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej - Curie Oddział w Krakowie
2018-12-05
2018-12-13
Kraków Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków Dostawa produktu leczniczego z programu lekowego (ZP-271-103/18)
2018-12-05
2018-12-13
Kraków Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku (ZP-271-100/18)
2018-12-04
2018-12-12
Warszawa Usługi Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie wykonanie aplikacji: zarządzającej procesem przeprowadzania kontroli aparatów mammograficznych w ośrodkach realizujących Program profilaktyki raka piersi w 2018 r., oraz obsługującej i zarządzającej procesem przeprowadzania kontroli jakości w ośrodkach realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy w 2018 r.
2018-11-30
2018-12-17
Gliwice Roboty budowlane Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Remont i adaptacja pomieszczeń bufetu zlokalizowanego na parterze budynku Kliniki dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach
2018-11-29
2018-12-07
Gliwice Dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Zakup zestawu odczynników do sekwencjonowania NGS genów BRCA1/2 w raku jajnika z wykorzystaniem Platformy ION TORRENT dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach
2018-11-29
2018-12-07
Warszawa Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie na dostawę sprzętu dla Zakładu Genetyki: pakiet nr 1: aparat Real Time PGR, pakiet nr 2: waga analityczna, pakiet nr 3: wytrząsarka do mieszania próbek, pakiet nr 4: wyparka do zatężania próbek, pakiet nr 5: termomikser do mieszania i termostatowania próbek, pakiet nr 6: wirówka z chłodzeniem, pakiet nr 7: pipeta 8 kanałowa, PN-204/18/JP
2018-11-27
2018-12-05
Kraków Usługi Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wykonanych na podstawie indywidualnych recept wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego
2018-11-27
2018-12-05
Warszawa Usługi Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Świadczenie usług okresowych przeglądów, w tym konserwacji, sprzętu medycznego oraz laboratoryjnego, PN-190/18/DF
2018-11-27
2018-12-05
Gliwice Dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach
2018-11-26
2018-12-05
Gliwice Dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Dostawa monitorów opisowych dla mammografii wraz z komputerem PC dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach
2018-11-26
2018-12-05
Kraków Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków Dostawa odczynników , testów i podłoży hodowlanych do Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej
2018-11-23
2018-12-03
Warszawa Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Dostawa wyposażenia i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną ośrodków transplantacyjnych, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki i narządy, w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej" , nr PN-201/18/DF
2018-11-22
2018-11-30
Kraków Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków Dostawa odczynników chemicznych
2018-11-22
2018-12-03
Kraków Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków Dostawa medycznych wyrobów jednorazowego użytku: nici chirurgiczne i zestawy do radiofarmaceutyków
2018-11-21
2018-11-29
Warszawa Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Dostawa i instalacja systemu nawilżania powietrza do pomieszczeń zwierzętarni na X i XI p. wraz z modernizacją infrastruktury technicznej związanej z podłączeniem nawilżaczy w Pracowni Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych Zakładu Genetyki w CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT im. Marii Skłodowskiej - Curie przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-17
brak danych
Warszawa Usługi Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Zapewnienie noclegu, wynajmu sali konferencyjnej wykładowej i sal szkoleniowych oraz cateringu dla uczestników szkoleń pt. "Szkolenia personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych" w ramach NPZ.
2018-12-14
brak danych
Kraków Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków Materiały i akcesoria do radioterapii - elementy unieruchomienia pacjenta do radioterapii protonowej
2018-12-14
brak danych
Kraków Usługi Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków Usługi hotelarskie dla pacjentów Centrum Onkologii - Instytut im. M.Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie
2018-12-11
brak danych
Warszawa Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej - Curie w Warszawie w ramach zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych p.n.Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2018 (Zadania nr1-6)
2018-12-10
brak danych
Warszawa Usługi Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Świadczenie usług okresowych przeglądów, w tym konserwacji, sprzętu medycznego oraz laboratoryjnego, PN-117/18/DF
2018-12-10
brak danych
Gliwice Usługi Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Świadczenie usług przeglądów aparatów do znieczulania, kardiomonitorów oraz respiratora dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach
2018-12-10
brak danych
Gliwice Dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach.
2018-12-10
brak danych
Gliwice Dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Sukcesywna dostawa leku dexamethasone dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach
2018-12-07
brak danych
Warszawa Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Dostawa wyposażenia i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną ośrodków transplantacyjnych, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki i narządy, w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej" , nr PN-201/18/DF/MZ
2018-12-05
brak danych
Warszawa Usługi Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Usługa serwisowa aparatury diagnostycznej przez okres 3 miesięcy dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie
2018-12-03
brak danych
Gliwice Dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach
2018-12-03
brak danych
Warszawa Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Dostawa produktów leczniczych, nr PN-191/18/TM
2018-12-03
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Naprawę posadzek wraz z podłożem w ciągach komunikacyjnych Bloku Operacyjnego, nr sprawy Pn-173/18/AR
2018-11-30
brak danych
Warszawa Usługi Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Opracowanie, wdrożenie i administrowanie platformy rekrutacyjnej i edukacyjnej z funkcjonalnościami portalu internetowego oraz przygotowanie wzorca slajdów w ramach projektu "Szkolenie personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzenia minimalnych interwencji antytytoniowych", Nr sprawy Pn-176/18/AR Umowa z Ministerstwem Zdrowia nr 6/2/1/NPZ/FRPH/2018/97/93
2018-11-28
brak danych
Kraków Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków Dostawa gazów medycznych (ZP-271-84/18)
2018-11-27
brak danych
Gliwice Dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach SUKCESYWNE DOSTAWY DRUKÓW MEDYCZNYCH DLA CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU W GLIWICACH
2018-11-27
brak danych
Kraków Usługi Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków Przeglądy aparatury medycznej i dostawa optyki, wytrząsarki i filtrów
2018-11-27
brak danych
Warszawa Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Dostawa strzykawek z solą fizjologiczną, nr PN-180/18/TM
2018-11-26
brak danych
Gliwice Dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Dostawa sprzętu medycznego dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach
2018-11-26
brak danych
Kraków Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków Dzierżawa systemu do badań immunohistochemicznych wraz z akcesoriami oraz dostawą odczynników

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.