eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach - przetargiCentrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-15
2018-10-25
Gliwice Dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach DOSTAWA POMP OBJĘTOŚCIOWYCH DLA CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU W GLIWICACH
2018-10-15
2018-10-30
Warszawa Roboty budowlane Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Naprawę posadzek wraz z podłożem w ciągach komunikacyjnych Bloku Operacyjnego, nr sprawy Pn-173/18/AR
2018-10-15
2018-10-23
Kraków Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków Dostawa gazów medycznych (ZP-271-84/18)
2018-10-12
2018-10-23
Warszawa Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Dostawa sprzętu medycznego stosowanego do zabiegów głębokiej stymulacji mózgu, nr sprawy PN-168/18/MJ
2018-10-11
2018-10-19
Gliwice Dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Sukcesywne dostawy niegazowanej wody źródlanej dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach
2018-10-11
2018-10-22
Gliwice Dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Dostawa wózków medycznych i gospodarczych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach
2018-10-11
2018-10-29
Gliwice Roboty budowlane Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Diagnostyczno-Zabiegowym Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach
2018-10-10
2018-10-18
Gliwice Dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach sukcesywna dostawa leku eltrombopag dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach
2018-10-10
2018-10-18
Kraków Usługi Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków Przeglądy aparatury medycznej i dostawa optyki, wytrząsarki i filtrów
2018-10-10
2018-10-18
Kraków Usługi Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wykonanych na podstawie indywidualnych recept wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego
2018-10-10
2018-10-18
Kraków Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków Dostawa radiofarmaceutyku do limfoscyntygrafii (ZP-271-83/18)
2018-10-08
2018-10-17
Gliwice Dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Dostawy bibliotek do sekwencjonowania NGS kompatybilnych z sekwenatorem MiniSeq Illumina dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach
2018-10-01
2018-10-17
Gliwice Roboty budowlane Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Remont i adaptacja pomieszczeń bufetu zlokalizowanego na parterze budynku Kliniki dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-04-06
brak danych
Gliwice dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach dostawa odczynników chemicznych, izotopowych oraz laboratoryjnych.
2006-04-06
brak danych
Gliwice dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach dostawa sprzętu komputerowego w tym m. in: komputery, oprogramowania, skanery, kserokopiarki, kardiomonitory, serwery, programy , faxy.
2006-04-06
brak danych
Gliwice dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych w tym m. in: cyklotron, tomograf PET-CT, laboratorium produkcji radiofarnaceutyków, laboratorium kontroli jakości produckji radiofarmaceutyków, gamma- kamera SPECT -CT, mikroskopy, komora laminarana.
2006-04-05
brak danych
Gliwice roboty budowlane Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach roboty budowalne w tym m.in. budowa wraz z instalacją i wyposażeniem technicznym pawilonu PET, budowa 4 bunkrów, naprawa elewacji budynku Kliniki, naprawa dachów, tynkowanie i malowanie.
2006-02-14
brak danych
Warszawa dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej urządzenia medyczne.
2006-02-14
brak danych
Warszawa usługi Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej naprawa, serwisowanie i instalacja.
2006-02-14
brak danych
Warszawa dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej przyrządy i urządzenia do pomiaru, kontroli, badania i nawigacji.
2006-02-14
brak danych
Warszawa dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej produkty lecznicze.
2005-08-12
brak danych
Kraków dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej Dostawa leków i odczynników do COOK.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-04
2018-10-12
Kraków Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków Dzierżawa systemu do badań immunohistochemicznych wraz z akcesoriami oraz dostawą odczynników
2018-10-03
2018-10-11
Gliwice Dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych oraz eksploatacyjnych do maszyn vendingowych dla potrzeb Hotelu Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach
2018-10-02
2018-10-10
Gliwice Dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Dostawa mikroskopu diagnostycznego dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach
2018-10-01
2018-10-16
Kraków Roboty budowlane Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków Remont Kliniki Onkologii i Kliniki Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów w Centrum Onkologii -Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie, zlokalizowanych w budynkach przy ul. Garncarskiej nr 9 i nr 15/17 w Krakowie wraz z dostawą i instalacją sprzętów wbudowanych lub wymagających specjalistycznych instalacji
2018-10-01
2018-10-08
Warszawa Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Zbiorczy zakup lodówek i zamrażarek
2018-10-01
2018-10-10
Gliwice Dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Centrum Badań Translacyjnych Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach
2018-10-01
2018-10-11
Gliwice Dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach SUKCESYWNE DOSTAWY DRUKÓW MEDYCZNYCH DLA CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU W GLIWICACH
2018-09-25
2018-10-04
Gliwice Dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach
2018-09-25
2018-10-03
Warszawa Roboty budowlane Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Przeprowadzenie prac remontowo - budowlanych w Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5, PN-133/18/DF
2018-09-25
2018-10-11
Warszawa Roboty budowlane Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie pakiet nr 1 - remont dachu poziom 0, hol główny pawilonu łóżkowego, pakiet nr 2 - remont dachu budynku klinicznego, w Centrum Onkologii- Instytut im. M. Skłodowskiej -Curie w Warszawie
2018-09-25
2018-10-04
Kraków Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego
2018-09-21
2018-10-05
Warszawa Roboty budowlane Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Modernizacja systemu zasilania Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5, nr PN-116/18/DF/MZ
2018-09-20
2018-09-28
Warszawa Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Dostawa produktów leczniczych, nr PN-162/18/TM
2018-09-20
2018-09-28
Warszawa Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Dostawa: Wkładów do wstrzykiwacza automatycznego EMPOWER MR firmy BRACCO w liczbie 900 sztuk
2018-09-19
2018-09-28
Warszawa Usługi Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Usługa serwisowa aparatury diagnostycznej przez okres 3 miesięcy dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie
2018-09-18
2018-09-26
Gliwice Dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Sukcesywna dostawa środka kontrastowego dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach
2018-09-17
2018-09-26
Gliwice Dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Sukcesywna dostawa pojemników oraz kartonów na odpady medyczne dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach
2018-09-14
2018-09-24
Kraków Usługi Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków Pogwarancyjna obsługa tomografu komputerowego Somatom Definition
2018-09-13
2018-09-21
Kraków Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków Dostawa aparatury medycznej (komory laminarne, aparaty EKG, optyki, wytrząsarka) (ZP-271-71/18)
2018-09-13
2018-09-20
Warszawa Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie ZAKUP ZBIORCZY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1) Pakiet nr 1 - Zestaw komputerowy (5 sztuk) 2) Pakiet nr 2 - Niszczarki biurowe (5 sztuk) 3) Pakiet nr 3- Monitor komputerowy wraz z kablem, HDMI (1 sztuka), klawiatura komputerowa (1 sztuka) 4) Pakiet nr 4- Skanery bezdotykowe do skanowania książek (3 sztuki) 5) Pakiet nr 5- Zestaw komputerowy (10 sztuk) 6) Pakiet nr 6- Zestaw komputerowy (3 sztuki) 7) Pakiet nr 7- Zestaw komputerowy (5 sztuk)

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-16
brak danych
Gliwice Dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Dostawa wózków medycznych i gospodarczych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach
2018-10-15
brak danych
Warszawa Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie ZAKUP ZBIORCZY PULSOKSYMETRÓW 1) Pakiet nr 1 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pulsoksymetrów napalcowych w ilości 18 sztuk., 2) Pakiet nr 2 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pulsoksymetrów transportowych w ilości 10 sztuk oraz stacji dokujących w ilości sztuk 2
2018-10-15
brak danych
Gliwice Dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Dostawa sprzętu medycznego dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach
2018-10-11
brak danych
Warszawa Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Sukcesywna dostawa jednorazowych pojemników do transportu materiału tkankowego do badań w zakresie patomorfologii, PN-144/18/DF
2018-10-11
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Układanie posadzek z wykładzin homogenicznych w obiektach Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5 i Wawelskiej 15
2018-10-10
brak danych
Warszawa Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Dostawa kapsułek diagnostycznych i terapeutycznych, używanych w leczeniu schorzeń tarczycy, nr PN-160/18/TM
2018-10-09
brak danych
Kraków Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków Dostawa produktów leczniczych (w tym z programu lekowego)
2018-10-09
brak danych
Gliwice Usługi Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Modernizacja mammografu Mammomat Inspiration Prime firmy Siemens o dodatkową opcję do tomosyntezy dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach
2018-10-08
brak danych
Gliwice Dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Sukcesywna dostawa środka kontrastowego dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach
2018-10-05
brak danych
Gliwice Dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Dostawa sprzętu AGD dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach
2018-10-01
brak danych
Warszawa Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie DOSTAWA TONERÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, KSEROKOPIAREK I FAKSÓW DLA CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W WARSZAWIE
2018-10-01
brak danych
Kraków Usługi Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków Przeglądy aparatury medycznej (ZP-271-67/18)
2018-10-01
brak danych
Kraków Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków Dostawa produktów leczniczych
2018-09-26
brak danych
Gliwice Dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Sukcesywna dostawa sprzętu do gastrostomii przezskórnej dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach
2018-09-25
brak danych
Warszawa Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Dostawa odczynników do obsługi sekwenatora oraz do diagnostyki techniką sekwencjonowania następnej generacji Pn-129/18/IM
2018-09-21
brak danych
Kraków Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków Dostawa mebli, krzeseł i stołu rehabilitacyjnego
2018-09-21
brak danych
Warszawa Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie DostawaPakiet nr 1 - testów w postaci seryjnych rozcieńczeń antybiotyków na mikropłytce do oznaczenia najmniejszego stężenia antybiotyków, hamującego wzrost drobnoustrojów (MIC), Pakiet nr 2 - odczynników do izolacji i amplifikacji dla wirusa EBV i Pneumocystis jirovecii , nr PN-67/18/DF
2018-09-19
brak danych
Gliwice Dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Sukcesywna dostawa leku nintedanib dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach
2018-09-19
brak danych
Warszawa Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Dostawa preparatów do dezynfekcji powierzchni na okres 36 miesięcy dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, nr sprawy PN-63/18/MS
2018-09-17
brak danych
Kraków Usługi Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków Pogwarancyjna obsługa tomografu komputerowego Somatom 16, Somatom Definition

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.