eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie - przetargiCentrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-15
2019-02-25
Warszawa Usługi Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Obsługa serwisowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Nowotworów (Zintegrowany System Informatyczny - Centralny Rejestr Nowotworów) w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
2019-02-14
2019-02-22
Kraków Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków Dostawa artykułów gospodarczych: ręczniki papierowe -rolki
2019-02-14
2019-02-22
Gliwice Dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Zakup i uruchomienie aparatu do hipertermii powierzchniowej wraz z adaptacją pomieszczenia dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach
2019-02-13
2019-02-21
Kraków Usługi Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków Wykonanie naprawy systemu chłodzenia wewnętrznego aparatu PET/CT oraz dostawa wraz z wymianą modułu do bramkowania oddechowego w aparacie rezonansu magnetycznego
2019-02-13
2019-03-04
Gliwice Roboty budowlane Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Przebudowa pomieszczeń Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii na IV piętrze budynku Kliniki oraz remont segmentu M1 Budynku Głównego w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziale w Gliwicach
2019-02-12
2019-02-20
Kraków Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków Dostawa produktów leczniczych (ZP-271-15/19)
2019-02-12
2019-02-20
Warszawa Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Zakup, instalacja, konfiguracja systemu informatycznego w Zakładzie Mikrobiologii
2019-02-11
2019-02-19
Warszawa Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Dostawa preparatu leczniczego - cytostatyku - Dabrafenibum, nr PN-37/19/KE
2019-02-11
2019-02-19
Gliwice Usługi Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Świadczenie usług serwisowych aparatu RTG do biopsji stereotaktycznej Affirm s/n APB1000123 dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach
2019-02-11
2019-02-19
Gliwice Usługi Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Serwisowanie cytometrów przepływowych Becton Dickinson FACS CANTO II s/n V33896202484 ORAZ FACS Aria III s/n P648282B2003 dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach
2019-02-11
2019-02-19
Gliwice Dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Sukcesywna dostawa staplerów skórnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach
2019-02-06
2019-02-19
Warszawa Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie dostawę wraz z montażem zewnętrznej platformy pionowej do transportu osób niepełnosprawnych wraz z remontem przystosowawczym przyległych chodników w szczycie pawilonu radioterapii w Centrum Onkologii-Instytut przy ul. Wawelskiej 15 w Warszawie
2019-02-06
2019-02-26
Gliwice Roboty budowlane Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Wymiana rur kanalizacyjnych w tunelu instalacyjnym Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-04-06
brak danych
Gliwice dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach dostawa odczynników chemicznych, izotopowych oraz laboratoryjnych.
2006-04-06
brak danych
Gliwice dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach dostawa sprzętu komputerowego w tym m. in: komputery, oprogramowania, skanery, kserokopiarki, kardiomonitory, serwery, programy , faxy.
2006-04-06
brak danych
Gliwice dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych w tym m. in: cyklotron, tomograf PET-CT, laboratorium produkcji radiofarnaceutyków, laboratorium kontroli jakości produckji radiofarmaceutyków, gamma- kamera SPECT -CT, mikroskopy, komora laminarana.
2006-04-05
brak danych
Gliwice roboty budowlane Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach roboty budowalne w tym m.in. budowa wraz z instalacją i wyposażeniem technicznym pawilonu PET, budowa 4 bunkrów, naprawa elewacji budynku Kliniki, naprawa dachów, tynkowanie i malowanie.
2006-02-14
brak danych
Warszawa dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej urządzenia medyczne.
2006-02-14
brak danych
Warszawa usługi Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej naprawa, serwisowanie i instalacja.
2006-02-14
brak danych
Warszawa dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej przyrządy i urządzenia do pomiaru, kontroli, badania i nawigacji.
2006-02-14
brak danych
Warszawa dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej produkty lecznicze.
2005-08-12
brak danych
Kraków dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej Dostawa leków i odczynników do COOK.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-04
2019-02-12
Gliwice Dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Sukcesywna dostawa systemu implantów indywidualnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach
2019-02-01
2019-02-18
Warszawa Roboty budowlane Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie "Rozbudowa i remont odstojników na ścieki radioaktywne w ramach projektu "Centrum Doskonałości Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej (CeDEON). POIŚ działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych
2019-02-01
2019-02-11
Gliwice Dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Sukcesywna dostawa kleju tkankowego dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach
2019-01-30
2019-02-08
Gliwice Dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Sukcesywna dostawa narzędzi dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach
2019-01-30
2019-02-07
Kraków Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków Dostawa bolusów w paście oraz wykrojów termoplastycznych do unieruchomienia pacjentów podczas radioterapii
2019-01-30
2019-02-07
Gliwice Dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Dostawa sprzętu medycznego dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach
2019-01-28
2019-02-06
Warszawa Usługi Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Wykonanie czyszczenia chemicznego wiezy natryskowo-wyparnej i skraplacza agregatu WL Carrier XW
2019-01-25
2019-02-04
Kraków Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków Dostawa opatrunków
2019-01-25
2019-02-04
Kraków Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków Dostawa probówek do PCR i odczynników do Pracowni Molekularno-Genetycznej II
2019-01-24
2019-02-01
Warszawa Usługi Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Obsługi administracyjnej oraz nadzoru nad niekomercyjnym badaniem klinicznym realizowanym przez COI
2019-01-22
2019-02-01
Warszawa Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie dzierżawa sekwenatora następnej generacji do oznaczeń penelowych NGS
2019-01-21
2019-02-05
Warszawa Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie zakup odzieży białej i roboczej oraz piżam, PN-17/19/JP
2019-01-17
2019-01-28
Warszawa Usługi Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Wykonanie regeneracji filtrów do dygestoriów formalinowych firmy Bio-Optica w Zakładzie Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie.
2019-01-17
2019-01-25
Gliwice Dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Sukcesywne dostawy artykułów nabiałowych i tłuszczy dla Działu Żywienia Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach
2019-01-17
2019-01-25
Warszawa Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Dostawa produktu leczniczego Atezolizumab, nr PN-15/19/TM
2019-01-17
2019-01-28
Gliwice Dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Dostawa robota do izolacji kwasów nukleinowych wraz z sukcesywnymi dostawami zestawów do izolacji DNA dla Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach
2019-01-16
2019-01-30
Warszawa Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie dostawę wraz z montażem dwóch prasokontenerów do zgniatania odpadów komunalnych o pojemności 20 m3 i 5 m3 w dwóch lokalizacjach Centrum Onkologii-Instytut przy ul. Roentgena 5 i Wawelskiej 15 w Warszawie
2019-01-16
2019-01-25
Kraków Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków Dostawa pojemników na odpady medyczne
2019-01-16
2019-01-24
Gliwice Dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Sukcesywna dostawa radiofarmaceutyku MIBG 123 dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach
2019-01-15
2019-01-24
Warszawa Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Zakup paliwa (oleju napędowego ) w systemie kart flotowych-bezgotówkowych do samochodów służbowych COI, nr sprawy Pn-20/19/AR

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-15
brak danych
Warszawa Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Zakup podstawowych szkiełek mikroskopowych oraz szkiełek nakrywkowych
2019-02-14
brak danych
Warszawa Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Dostawa niepalnych gazów medycznych i technicznych do Centrum Onkologii -Instytut w Warszawie wraz z usługą konserwacji i przeglądów 3 zbiorników kriogenicznych do ciekłych gazów przy ul. Roentgena 5 i Wawelskiej 15
2019-02-13
brak danych
Kraków Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków Dostawa odczynników do Pracowni Molekularno-Genetycznej
2019-02-13
brak danych
Warszawa Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Uniwersalny zestaw do aferezy, jednorazowego użytku, jałowy (do posiadanego przez Zamawiajacego separatora komórkowego-Amikus Crescendo produkcji Baxter/Fenwal)
2019-02-13
brak danych
Gliwice Dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Sukcesywne dostawy artykułów nabiałowych i tłuszczy dla Działu Żywienia Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach
2019-02-07
brak danych
Warszawa Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Dostawajednorazowych ręczników do mycia, nawilżania i ochrony skóry pacjenta - Pakiet nr 1, myjek do toalety pacjenta - Pakiet nr 2, plastrów do kinesiotapingu - Pakiet nr 3, nr PN-200/18/TM
2019-02-07
brak danych
Warszawa Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Dostawa produktu leczniczego Atezolizumab, nr PN-15/19/TM
2019-02-06
brak danych
Warszawa Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Dostawa ręczników papierowych,PN-106/18/JP
2019-02-06
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Wykonanie remontu pomieszczenia garażowego w celu przystosowania do magazynowania odpadów medycznych w CO-I ul. Wawelska 15 w Warszawie
2019-02-05
brak danych
Warszawa Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie ROZBUDOWA MACIERZY DYSKOWEJ DX200 O NOWĄ PÓŁKĘ DYSKOWĄ DLA POTRZEB MIGRACJI POCZTY ELEKTRONICZNEJ, PRZENIESIENIA BAZ DANYCH SYSTEMÓW SIMPLE.ERP I CLININET, PN-93/18/KE
2019-02-04
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5, nr WR-1/18/DF
2019-02-01
brak danych
Gliwice Dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach
2019-02-01
brak danych
Gliwice Dostawy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Dostawa narzędzi chirurgicznych dla Bloku Operacyjnego Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach
2019-02-01
brak danych
Warszawa Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Dostawapapieru ksero - pakiet nr 1; etykiet - pakiet nr 2
2019-02-01
brak danych
Warszawa Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie dostawazamrażarek niskotemperaturowych PN - 146/18/MJ
2019-02-01
brak danych
Warszawa Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Dostawa sprzętu medycznego stosowanego do zabiegów głębokiej stymulacji mózgu, nr sprawy PN-168/18/MJ
2019-01-31
brak danych
Warszawa Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Dostawa sprzętu medycznego oraz laboratoryjnego, nr PN-169/18/DF
2019-01-31
brak danych
Warszawa Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Zakup odzieży białej i pościeli, PN-184/18/JP
2019-01-29
brak danych
Kraków Dostawy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków Dostawa produktu leczniczego z programu lekowego (ZP-271-3/19)
2019-01-28
brak danych
Warszawa Usługi Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Usługa serwisu i aktualizacji programu aptecznego "Eskulap Apteka" przez okres 12 miesięcy dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.