eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy - przetargi



Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-17
2018-10-25
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Przeprowadzenie dwunastu 36-godzinnych warsztatów terapeutycznych realizowanych w formie zajęć zooterapeutycznych w siedzibie ogrodu zoologicznego lub hodowli zwierząt, zlokalizowanego na terenie subregionu wrocławskiego (dawnego województwa wrocławskiego) dla 72 wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-26 lat
2018-10-15
2018-10-23
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Przeprowadzenie dwunastu 36-godzinnych warsztatów o charakterze terapeutycznym z zakresu arteterapii dla 72 wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-26 lat
2018-10-12
2018-10-22
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Przeprowadzenie stu dziewięciu 36-godzinnych szkoleń służących rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy z zakresu autoprezentacji dla 654 wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-24 lat

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy




Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-09-26
2018-10-04
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Przeprowadzenie animacji lokalnej w formie dwunastu 36-godzinnych zajęć muzycznych dla 144 wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-26 lat, umożliwiających im przygotowanie 12 pięciogodzinnych przedstawień muzycznych, które zaprezentowane zostaną społecznościom lokalnym związanym z uczestnikami tych zajęć
2018-09-25
2018-10-03
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Przeprowadzenie animacji lokalnej w formie dwunastu 36-godzinnych zajęć teatralnych dla 144 wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-26 lat, umożliwiających im przygotowanie 12 pięciogodzinnych przedstawień teatralnych, które zaprezentowane zostaną społecznościom lokalnym związanym z uczestnikami tych zajęć
2018-09-21
2018-10-01
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Przeprowadzenie animacji lokalnej w formie dwunastu 36-godzinnych zajęć tanecznych dla 144 wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-26 lat, umożliwiających im przygotowanie 12 pięciogodzinnych przedstawień tanecznych, które zaprezentowane zostaną społecznościom lokalnym związanym z uczestnikami zajęć
2018-09-08
2018-09-17
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Przeprowadzenie czterech 36-godzinnych warsztatów o charakterze terapeutycznym z zakresu floroterapii z elementami fotografiki dla 24 wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-18 lat
2018-08-24
2018-09-01
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Przeprowadzenie stu dwudziestu dwóch 36-godzinnych szkoleń z zakresu zarządzania własnym budżetem domowym i oszczędzania dla 732 wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego (w tym dla 246 osób w wieku 12-18 lat i 486 osób w wieku powyżej 18 lat)
2018-07-10
2018-07-18
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Przeprowadzenie dziewięciu 36-godzinnych warsztatów o charakterze terapeutycznym z zakresu zooterapii w siedzibie ogrodu zoologicznego lub hodowli zwierząt, zlokalizowanego na terenie subregionu wrocławskiego (dawnego województwa wrocławskiego) dla 54 wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-18 lat
2018-07-05
2018-07-13
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Przeprowadzenie 122 ośmiogodzinnych praktycznych zajęć z zakresu wzmacniania postaw obywatelskich w dolnośląskich instytucjach administracji publicznej - Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego - przez specjalistę z zakresu administracji publicznej/prawa administracyjnego dla 732 wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego (w tym dla 246 osób w wieku 12-18 lat i 486 osób w wieku powyżej 18 lat), umożliwiających im poznanie zasad funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej, sposobu i trybu załatwiania spraw urzędowych przez obywateli w urzędach tych administracji oraz specyfiki funkcjonowania urzędów tych administracji
2018-07-04
2018-07-12
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Przeprowadzenie czternastu 36-godzinnych warsztatów o charakterze terapeutycznym z zakresu hipoterapii w siedzibach stadnin koni, ranch, hodowli koni lub gospodarstw agroturystycznych, z których co najmniej jedna zlokalizowana będzie na terenie Subregionu Jeleniogórskiego (dawnego województwa jeleniogórskiego) i co najmniej jedna na terenie Subregionu Wrocławskiego (dawnego województwa wrocławskiego), dla 84 wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-18 lat
2018-07-03
2018-07-11
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Przeprowadzenie 109 ośmiogodzinnych branżowych zajęć w zakładach pracy, połączonych z uruchomieniem i pokazem linii produkcyjnych oraz stanowiskowym spotkaniem z pracownikami, dla 654 wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego (w tym dla 246 osób w wieku 12-18 lat i 408 osób w wieku powyżej 18 lat), umożliwiających im poznanie specyfiki i realnych warunków funkcjonowania zakładów pracy z siedmiu branż: usługowej, gastronomicznej, rolniczo-ogrodniczej, budowlanej, mechanicznej, elektrycznej i samochodowej
2018-07-03
2018-07-11
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Przeprowadzenie 122 ośmiogodzinnych praktycznych zajęć z zakresu prowadzenia własnej gospodarki oszczędnościowo-kredytowej w siedzibie banku, zlokalizowanego na terenie Miasta Wrocławia, dla 732 wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego (w tym dla 246 osób w wieku 12-18 lat i 486 osób w wieku powyżej 18 lat)
2018-06-28
2018-07-06
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Przeprowadzenie 122 ośmiogodzinnych praktycznych zajęć plenerowo-masowych we wrocławskich instytucjach i obiektach kulturalno-edukacyjnych (tj. muzea, zabytki, kina, teatry, wystawy, warsztatowe zajęcia edukacyjne, obiekty gastronomiczne, itp.), dla 732 wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego (w tym dla 246 osób w wieku 12-18 lat i 486 osób w wieku powyżej 18 lat), umożliwiających im poprzez udział w wydarzeniach społeczno-edukacyjno-kulturalnych nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie stosowania w życiu codziennym zasad savoir vivre oraz obowiązujących norm i standardów zachowań
2018-04-20
2018-04-30
Legnica Dostawy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę fabrycznie nowego samochodu dostawczo-osobowego na potrzeby realizacji przez Zamawiającego projektów o zasięgu regionalnym
2018-02-09
2018-02-19
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Przeprowadzenie 81 ośmiogodzinnych praktycznych zajęć wzmacniających postawy obywatelskie z zakresu umiejętności udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz z zakresu umiejętności zapobiegania sytuacjom ryzykownym wynikającym z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w życiu codziennym i wykonywaniu czynności zawodowych, realizowanych w siedzibie zakładu pracy, centrum kształcenia praktycznego lub warsztatu kształcenia zawodowego w siedmiu branżach: usługowej (w zawodach: fotograf, fryzjer, sprzedawca, stolarz, krawiec), gastronomicznej (w zawodach: kucharz, cukiernik, piekarz), rolniczo-ogrodniczej, budowlanej, mechanicznej, elektrycznej i samochodowej, zlokalizowanego na terenie miasta Wrocławia dla 486 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-18 lat
2017-12-06
2017-12-14
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Przeprowadzenie jedenastu 36-godzinnych zajęć teatralnych o charakterze terapeutycznym - terapii przez dramę w siedzibach instytucji lub obiektów kulturalno-edukacyjnych, z których jedna zlokalizowana będzie na terenie subregionu jeleniogórskiego (dawnego województwa jeleniogórskiego), jedna na terenie subregionu wałbrzysko-legnickiego (dawnego województwa wałbrzyskiego lub dawnego województwa legnickiego) i jedna na terenie subregionu wrocławskiego (dawnego województwa wrocławskiego) dla 66 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-18 lat
2017-12-06
2017-12-14
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Usługa ochrony osób i mienia w zarządzanej przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy części Zamku Piastowskiego w Legnicy
2017-11-28
2017-12-06
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Przeprowadzenie jedenastu 36-godzinnych zajęć tanecznych o charakterze terapeutycznym - terapii przez taniec w siedzibach instytucji lub obiektów kulturalno-edukacyjnych, z których jedna zlokalizowana będzie na terenie subregionu jeleniogórskiego (dawnego województwa jeleniogórskiego), jedna na terenie subregionu wałbrzysko-legnickiego (dawnego województwa wałbrzyskiego lub dawnego województwa legnickiego) i jedna na terenie subregionu wrocławskiego (dawnego województwa wrocławskiego) dla 66 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-18 lat
2017-11-20
2017-11-28
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Przeprowadzenie jedenastu 36-godzinnych zajęć muzycznych o charakterze terapeutycznym - terapii przez muzykę dla 66 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-18 lat
2017-08-29
2017-09-06
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Przeprowadzenie jedenastu 36-godzinnych warsztatów o charakterze terapeutycznym z zakresu dogoterapii w siedzibach schronisk dla zwierząt, z których jedno zlokalizowane będzie na terenie subregionu jeleniogórskiego (dawnego województwa jeleniogórskiego), jedno na terenie subregionu wałbrzyskiego (dawnego województwa wałbrzyskiego) i jedno na terenie subregionu wrocławskiego (dawnego województwa wrocławskiego) dla 66 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13-18 lat
2017-07-15
2017-07-24
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Przeprowadzenie jedenastu 36-godzinnych warsztatów o charakterze terapeutycznym z zakresu hipoterapii w siedzibach stadnin koni, ranch, hodowli koni lub gospodarstw agroturystycznych, z których jedna zlokalizowana będzie na terenie subregionu jeleniogórskiego (dawnego województwa jeleniogórskiego), jedna na terenie subregionu wałbrzyskiego (dawnego województwa wałbrzyskiego) i jedna na terenie subregionu wrocławskiego (dawnego województwa wrocławskiego), dla 66 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13-18 lat
2017-07-15
2017-07-24
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Przeprowadzenie 81 ośmiogodzinnych praktycznych zajęć z zakresu prowadzenia własnej gospodarki oszczędnościowo-kredytowej w siedzibie banku, zlokalizowanego na terenie miasta Wrocławia, dla 486 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13-18 lat

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy




Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-11
brak danych
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Przeprowadzenie czternastu 36-godzinnych warsztatów o charakterze terapeutycznym z zakresu hipoterapii w siedzibach stadnin koni, ranch, hodowli koni lub gospodarstw agroturystycznych, z których co najmniej jedna zlokalizowana będzie na terenie Subregionu Jeleniogórskiego (dawnego województwa jeleniogórskiego) i co najmniej jedna na terenie Subregionu Wrocławskiego (dawnego województwa wrocławskiego), dla 84 wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-18 lat
2018-10-11
brak danych
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Przeprowadzenie dziewięciu 36-godzinnych warsztatów o charakterze terapeutycznym z zakresu zooterapii w siedzibie ogrodu zoologicznego lub hodowli zwierząt, zlokalizowanego na terenie subregionu wrocławskiego (dawnego województwa wrocławskiego) dla 54 wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-18 lat
2018-05-22
brak danych
Legnica Dostawy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę fabrycznie nowego samochodu dostawczo-osobowego na potrzeby realizacji przez Zamawiającego projektów o zasięgu regionalnym
2018-01-02
brak danych
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Usługa ochrony osób i mienia w zarządzanej przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy części Zamku Piastowskiego w Legnicy
2017-05-23
brak danych
Legnica Dostawy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Dostawa materiałów biurowych do realizacji zadań w ramach projektu pn."Nowa Perspektywa - Lepszy Start", realizowanego ze środków EFS RPO WD 2014-2020
2016-12-23
brak danych
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Realizacja zajęć w ramach Dolnośląskiego Programu Usamodzielniania - Trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie zarządzania budżetem domowym i oszczędzania - Przedsiębiorczość i zarządzanie własnym budżetem
2016-04-20
brak danych
Legnica Roboty budowlane Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Dostawa dźwigu osobowego wraz z montażem w duszy klatki schodowej budynku skrzydła C Zamku Piastowskiego w Legnicy C w systemie zaprojektuj i wybuduj

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy




« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.