eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy - przetargiCentrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-09
2018-02-19
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Przeprowadzenie 81 ośmiogodzinnych praktycznych zajęć wzmacniających postawy obywatelskie z zakresu umiejętności udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz z zakresu umiejętności zapobiegania sytuacjom ryzykownym wynikającym z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w życiu codziennym i wykonywaniu czynności zawodowych, realizowanych w siedzibie zakładu pracy, centrum kształcenia praktycznego lub warsztatu kształcenia zawodowego w siedmiu branżach: usługowej (w zawodach: fotograf, fryzjer, sprzedawca, stolarz, krawiec), gastronomicznej (w zawodach: kucharz, cukiernik, piekarz), rolniczo-ogrodniczej, budowlanej, mechanicznej, elektrycznej i samochodowej, zlokalizowanego na terenie miasta Wrocławia dla 486 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-18 lat
2017-12-06
2017-12-14
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Przeprowadzenie jedenastu 36-godzinnych zajęć teatralnych o charakterze terapeutycznym - terapii przez dramę w siedzibach instytucji lub obiektów kulturalno-edukacyjnych, z których jedna zlokalizowana będzie na terenie subregionu jeleniogórskiego (dawnego województwa jeleniogórskiego), jedna na terenie subregionu wałbrzysko-legnickiego (dawnego województwa wałbrzyskiego lub dawnego województwa legnickiego) i jedna na terenie subregionu wrocławskiego (dawnego województwa wrocławskiego) dla 66 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-18 lat
2017-12-06
2017-12-14
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Usługa ochrony osób i mienia w zarządzanej przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy części Zamku Piastowskiego w Legnicy
2017-11-28
2017-12-06
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Przeprowadzenie jedenastu 36-godzinnych zajęć tanecznych o charakterze terapeutycznym - terapii przez taniec w siedzibach instytucji lub obiektów kulturalno-edukacyjnych, z których jedna zlokalizowana będzie na terenie subregionu jeleniogórskiego (dawnego województwa jeleniogórskiego), jedna na terenie subregionu wałbrzysko-legnickiego (dawnego województwa wałbrzyskiego lub dawnego województwa legnickiego) i jedna na terenie subregionu wrocławskiego (dawnego województwa wrocławskiego) dla 66 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-18 lat
2017-11-20
2017-11-28
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Przeprowadzenie jedenastu 36-godzinnych zajęć muzycznych o charakterze terapeutycznym - terapii przez muzykę dla 66 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-18 lat
2017-08-29
2017-09-06
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Przeprowadzenie jedenastu 36-godzinnych warsztatów o charakterze terapeutycznym z zakresu dogoterapii w siedzibach schronisk dla zwierząt, z których jedno zlokalizowane będzie na terenie subregionu jeleniogórskiego (dawnego województwa jeleniogórskiego), jedno na terenie subregionu wałbrzyskiego (dawnego województwa wałbrzyskiego) i jedno na terenie subregionu wrocławskiego (dawnego województwa wrocławskiego) dla 66 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13-18 lat
2017-07-15
2017-07-24
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Przeprowadzenie jedenastu 36-godzinnych warsztatów o charakterze terapeutycznym z zakresu hipoterapii w siedzibach stadnin koni, ranch, hodowli koni lub gospodarstw agroturystycznych, z których jedna zlokalizowana będzie na terenie subregionu jeleniogórskiego (dawnego województwa jeleniogórskiego), jedna na terenie subregionu wałbrzyskiego (dawnego województwa wałbrzyskiego) i jedna na terenie subregionu wrocławskiego (dawnego województwa wrocławskiego), dla 66 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13-18 lat
2017-07-15
2017-07-24
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Przeprowadzenie 81 ośmiogodzinnych praktycznych zajęć z zakresu prowadzenia własnej gospodarki oszczędnościowo-kredytowej w siedzibie banku, zlokalizowanego na terenie miasta Wrocławia, dla 486 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13-18 lat
2017-07-14
2017-07-24
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Przeprowadzenie jedenastu 36-godzinnych warsztatów o charakterze terapeutycznym z zakresu zooterapii w siedzibie ogrodu zoologicznego lub hodowli zwierząt, zlokalizowanego na terenie subregionu wrocławskiego (dawnego województwa wrocławskiego) dla 66 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13-18 lat
2017-06-20
2017-06-28
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Przeprowadzenie jedenastu 36-godzinnych warsztatów o charakterze terapeutycznych z zakresu floroterapii z elementami fotografiki dla 66 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13-18 lat
2017-06-19
2017-06-27
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Przeprowadzenie jedenastu 36-godzinnych warsztatów o charakterze terapeutycznym z zakresu arteterapii dla 66 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13-18 lat
2017-06-05
2017-06-13
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Przeprowadzenie jedenastu 36-godzinnych treningów kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu agresji i metod radzenia sobie z nią dla 66 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13-18 lat
2017-06-05
2017-06-13
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Przeprowadzenie jedenastu 36-godzinnych treningów kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu postaw asertywnych dla 66 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13-18 lat
2017-06-02
2017-06-12
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Przeprowadzenie jedenastu 36-godzinnych treningów kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie autoprezentacji dla 66 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13-18 lat
2017-06-01
2017-06-09
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Przeprowadzenie poradnictwa psychospołecznego w formie jedenastu 36-godzinnych warsztatów z zakresu integracji i budowania partnerstwa w grupie dla 66 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13-18 lat
2017-06-01
2017-06-09
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Przeprowadzenie jedenastu 36-godzinnych treningów kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu edukacji mediacyjnej i rozwiązywania konfliktów dla 66 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13-18 lat
2017-05-27
2017-06-05
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Przeprowadzenie poradnictwa psychospołecznego w formie jedenastu 36-godzinnych warsztatów z zakresu stresu i metod radzenia sobie z nim dla 66 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13-18 lat
2017-04-25
2017-05-02
Legnica Dostawy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Dostawa materiałów biurowych do realizacji zadań w ramach projektu pn."Nowa Perspektywa - Lepszy Start", realizowanego ze środków EFS RPO WD 2014-2020
2017-03-17
2017-03-27
Legnica Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Przeprowadzenie 81 ośmiogodzinnych zajęć z zakresu zawodoznawstwa w zakładach pracy - u pracodawców, zlokalizowanych na terenie Subregionu Wrocławskiego (dawnego województwa wrocławskiego), dla 486 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13-18 lat, umożliwiających im poznanie specyfiki i realnych warunków funkcjonowania zakładów pracy z siedmiu branżusługowej (w zawodachfotograf, fryzjer, sprzedawca, stolarz, krawiec), gastronomicznej (w zawodachkucharz, cukiernik, piekarz), rolniczo-ogrodniczej, budowlanej, mechanicznej, elektrycznej i samochodowej
2017-02-08
2017-02-16
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Przeprowadzenie 81 ośmiogodzinnych zajęć plenerowo-masowych we wrocławskich instytucjach i obiektach kulturalno-edukacyjnych (tj. muzea, zabytki, kina, teatry, wystawy, warsztatowe zajęcia edukacyjne, obiekty gastronomiczne itp.) dla 486 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13 - 18 lat, umożliwiających im nabycie umiejętności stosowania zasad savoir vivre´u oraz kompetencji w zakresie obowiązujących norm i standardów zachowań w życiu codziennym poprzez udział w wydarzeniach społeczno-edukacyjno-kulturalnych

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-02
brak danych
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Usługa ochrony osób i mienia w zarządzanej przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy części Zamku Piastowskiego w Legnicy
2017-05-23
brak danych
Legnica Dostawy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Dostawa materiałów biurowych do realizacji zadań w ramach projektu pn."Nowa Perspektywa - Lepszy Start", realizowanego ze środków EFS RPO WD 2014-2020
2016-12-23
brak danych
Legnica Usługi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Realizacja zajęć w ramach Dolnośląskiego Programu Usamodzielniania - Trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie zarządzania budżetem domowym i oszczędzania - Przedsiębiorczość i zarządzanie własnym budżetem
2016-04-20
brak danych
Legnica Roboty budowlane Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Dostawa dźwigu osobowego wraz z montażem w duszy klatki schodowej budynku skrzydła C Zamku Piastowskiego w Legnicy C w systemie zaprojektuj i wybuduj

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.