eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej - przetargiCentrum Integracji Społecznej - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-15
2016-04-25
Zielona Góra usługi Centrum Integracji Społecznej Przygotowanie i wydanie posiłków dla uczestników projektu Lepsze jutro realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze - część II
2016-03-08
2016-03-16
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej Organizacja spotkania wielkanocnego na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie dla min 50 osób - maks. 60 osób w ramach projektu SZANSA - wsparcie społeczne w Mikołowie ProgramRPO WSL 2014- 2020
2016-03-04
2016-03-11
Zielona Góra usługi Centrum Integracji Społecznej Przeprowadzenie grupowych oraz indywidualnych zajęć psychologicznych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z uczestnikami projektu Lepsze jutro realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze
2016-02-29
2016-03-08
Zielona Góra usługi Centrum Integracji Społecznej Przygotowanie i wydanie posiłków dla uczestników projektu Lepsze jutro realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze - część I
2016-02-26
2016-03-07
Zielona Góra dostawy Centrum Integracji Społecznej Zakup i dostawa odzieży roboczej dla uczestników projektu Lepsze jutro realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze.
2016-02-05
2016-02-16
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej świadczenie usług z zakresu doradztwa zawodowego w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, w tym dla uczestników projektu SZANSA - wsparcie społeczne w Mikołowie. ProgramRPO WSL 2014- 2020
2016-02-05
2016-02-16
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej Prowadzenie badań lekarskich dla osób, które zostaną skierowane do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej, w tym dla uczestników projektu SZANSA - wsparcie społeczne w Mikołowie. ProgramRPO WSL 2014- 2020
2016-02-05
2016-02-16
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej Organizacja i przeprowadzenie szkoleń na rzecz uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, w tym dla uczestników projektu Szansa- wsparcie społeczne w Mikołowie ProgramRPO WSL 2014- 2020
2016-01-25
2016-02-02
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej Organizacja i przeprowadzenie niżej wymienionych szkoleń na rzecz uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, w tym dla uczestników projektu Szansa- wsparcie społeczne w Mikołowie ProgramRPO WSL 2014- 2020
2015-12-21
2015-12-29
Bytom dostawy Centrum Integracji Społecznej Dostawa słodyczy i napoi dla Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu do 31.12.2015r.
2015-12-11
2015-12-21
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej Usługi w zakresie przygotowywania i wydawania ciepłych posiłków dla uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w tym dla uczestników projektu Szansa- wsparcie społeczne w Mikołowie ProgramRPO WSL 2014- 2020
2015-12-11
2015-12-21
Mikołów dostawy Centrum Integracji Społecznej zakup i sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i środków czystości dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w tym dla uczestników projektu SZANSA- wsparcie społeczne w Mikołowie ProgramRPO WSL 2014- 2020
2015-12-10
2015-12-18
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej Przewóz uczestników Centrum Integracji Społecznej na trasiesiedziba CIS, ul. Kolejowa 2 w Mikołowie do Śląskiego Ogrodu Botanicznego, ul. Sosnowa 5 w Mikołowie i z powrotem wg ustalonego harmonogramu przejazdów w ramach projektu SZANSA - wsparcie społeczne w Mikołowie ProgramRPO WSL 2014- 2020
2015-12-04
2015-12-11
Bytom dostawy Centrum Integracji Społecznej Dostawa artykułów spożywczych dla Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu do 31.12.2016r.
2015-12-03
2015-12-11
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej Zorganizowanie wizyty studyjnej dla uczestników projektu Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015
2015-12-01
2015-12-09
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej organizacja spotkania wigilijnego na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie dla 60 osób w ramach projektu SZANSA - wsparcie społeczne w Mikołowie ProgramRPO WSL 2014- 2020.
2015-11-24
2015-12-02
Wrocław dostawy Centrum Integracji Społecznej Zakup samochodów osobowo-dostawczych.
2015-11-06
2015-11-20
Mikołów dostawy Centrum Integracji Społecznej Zakup i dostawa sprzętu i narzędzi ręcznych niezbędnych do prac w terenie oraz apteczki dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015. Projekt współfinansowany ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej
2015-09-16
2015-09-24
Mikołów dostawy Centrum Integracji Społecznej Dostawa odzieży ochronnej i środków czystości dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie Część I. Dostawa odzieży ochronnej dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie Część II. Dostawa środków czystości dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
2015-09-14
2015-09-22
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja Ogniska Integracyjnego dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, w tym dla uczestników i uczestniczek projektu SZANSA - wsparcie społeczne w Mikołowie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz projektu Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015 współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Centrum Integracji Społecznej
Centrum Integracji Społecznej - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-19
brak danych
Zielona Góra Usługi Centrum Integracji Społecznej Przygotowanie i wydanie posiłków dla uczestników projektu Lepsze jutro realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze - część II
2016-05-19
brak danych
Zielona Góra Usługi Centrum Integracji Społecznej Przeprowadzenie grupowych oraz indywidualnych zajęć psychologicznych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z uczestnikami projektu Lepsze jutro realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze
2016-03-31
brak danych
Zielona Góra Usługi Centrum Integracji Społecznej Przygotowanie i wydanie posiłków dla uczestników projektu Lepsze jutro realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze - część I
2016-03-31
brak danych
Zielona Góra Dostawy Centrum Integracji Społecznej Zakup i dostawa odzieży roboczej dla uczestników projektu Lepsze jutro realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze
2016-03-25
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Organizacja i przeprowadzenie niżej wymienionych szkoleń na rzecz uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, w tym dla uczestników projektu Szansa- wsparcie społeczne w Mikołowie ProgramRPO WSL 2014- 2020
2016-03-23
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Organizacja spotkania wielkanocnego na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie dla min 50 osób - maks. 60 osób w ramach projektu SZANSA - wsparcie społeczne w Mikołowie ProgramRPO WSL 2014- 2020
2016-03-17
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej świadczenie usług z zakresu doradztwa zawodowego w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, w tym dla uczestników projektu SZANSA - wsparcie społeczne w Mikołowie. ProgramRPO WSL 2014- 2020
2016-03-14
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Prowadzenie badań lekarskich dla osób, które zostaną skierowane do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej, w tym dla uczestników projektu SZANSA - wsparcie społeczne w Mikołowie. ProgramRPO WSL 2014- 2020.
2016-02-24
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Organizacja i przeprowadzenie niżej wymienionych szkoleń na rzecz uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, w tym dla uczestników projektu Szansa- wsparcie społeczne w Mikołowie ProgramRPO WSL 2014- 2020.
2016-02-03
brak danych
Bytom Dostawy Centrum Integracji Społecznej Dostawa słodyczy i napoi dla Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu do 31.12.2015r.
2016-01-19
brak danych
Mikołów Dostawy Centrum Integracji Społecznej Zakup i sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i środków czystości dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w tym dla uczestników projektu SZANSA- wsparcie społeczne w Mikołowie ProgramRPO WSL 2014- 2020.
2016-01-18
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Usługi w zakresie przygotowywania i wydawania ciepłych posiłków dla uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w tym dla uczestników projektu Szansa- wsparcie społeczne w Mikołowie ProgramRPO WSL 2014- 2020
2015-12-22
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Zorganizowanie wizyty studyjnej dla uczestników projektu Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015
2015-12-22
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Organizacja spotkania wigilijnego na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie dla 60 osób w ramach projektu SZANSA - wsparcie społeczne w Mikołowie ProgramRPO WSL 2014- 2020
2015-12-22
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Przewóz uczestników Centrum Integracji Społecznej na trasiesiedziba CIS, ul. Kolejowa 2 w Mikołowie do Śląskiego Ogrodu Botanicznego, ul. Sosnowa 5 w Mikołowie i z powrotem wg ustalonego harmonogramu przejazdów w ramach projektu SZANSA - wsparcie społeczne w Mikołowie ProgramRPO WSL 2014- 2020
2015-12-16
brak danych
Wrocław Dostawy Centrum Integracji Społecznej Zakup samochodów osobowo-dostawczych..
2015-11-26
brak danych
Mikołów Dostawy Centrum Integracji Społecznej Zakup i dostawa sprzętu i narzędzi ręcznych niezbędnych do prac w terenie oraz apteczki dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015. Projekt współfinansowany ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej
2015-10-09
brak danych
Mikołów Dostawy Centrum Integracji Społecznej Dostawa odzieży ochronnej i środków czystości dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie Część I. Dostawa odzieży ochronnej dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie Część II. Dostawa środków czystości dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
2015-10-05
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Przewóz uczestników Centrum Integracji Społecznej na trasiesiedziba CIS, ul. Kolejowa 2 w Mikołowie do Śląskiego Ogrodu Botanicznego, ul. Sosnowa 5 w Mikołowie i z powrotem wg ustalonego harmonogramu przejazdów w ramach projektu SZANSA - wsparcie społeczne w Mikołowie ProgramRPO WSL 2014- 2020
2015-09-23
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja Ogniska Integracyjnego dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, w tym dla uczestników i uczestniczek projektu SZANSA - wsparcie społeczne w Mikołowie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz projektu Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015 współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Centrum Integracji Społecznej
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.