eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej - przetargiCentrum Integracji Społecznej - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-24
2015-12-02
Wrocław dostawy Centrum Integracji Społecznej Zakup samochodów osobowo-dostawczych.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Centrum Integracji Społecznej
Centrum Integracji Społecznej - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-06
2015-11-20
Mikołów dostawy Centrum Integracji Społecznej Zakup i dostawa sprzętu i narzędzi ręcznych niezbędnych do prac w terenie oraz apteczki dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015. Projekt współfinansowany ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej
2015-09-16
2015-09-24
Mikołów dostawy Centrum Integracji Społecznej Dostawa odzieży ochronnej i środków czystości dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie Część I. Dostawa odzieży ochronnej dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie Część II. Dostawa środków czystości dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
2015-09-14
2015-09-22
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja Ogniska Integracyjnego dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, w tym dla uczestników i uczestniczek projektu SZANSA - wsparcie społeczne w Mikołowie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz projektu Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015 współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
2015-08-05
2015-08-13
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej przewóz uczestników Centrum Integracji Społecznej na trasiesiedziba CIS, ul. Kolejowa 2 w Mikołowie do Śląskiego Ogrodu Botanicznego, ul. Sosnowa 5 w Mikołowie i z powrotem wg ustalonego harmonogramu przejazdów w ramach projektu SZANSA - wsparcie społeczne w Mikołowie ProgramRPO WSL 2014- 2020
2015-07-30
2015-08-07
Mikołów dostawy Centrum Integracji Społecznej Dostawa do siedziby Zamawiającego narzędzi i środków ochrony indywidualnej na potrzeby prac w terenie dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015 Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
2015-07-23
2015-08-03
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej Usługi w zakresie przygotowywania i wydawania ciepłych posiłków dla uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015
2015-07-22
2015-07-30
Mikołów dostawy Centrum Integracji Społecznej Dostawa do siedziby Zamawiającego narzędzi i środków ochrony indywidualnej na potrzeby prac w terenie dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015 Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
2015-07-13
2015-07-21
Mikołów dostawy Centrum Integracji Społecznej Dostawa do siedziby Zamawiającego narzędzi i środków ochrony indywidualnej na potrzeby prac w terenie dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015. Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
2015-07-10
2015-07-17
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej Organizacja i przeprowadzenie szkoleń na rzecz uczestników uczestniczek projektu Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015.
2015-07-01
2015-07-09
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej wykonywanie usług w zakresie przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
2015-06-26
2015-07-06
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej Przeprowadzenie badań lekarskich osób w tym badań wysokościowych, które zostaną skierowane do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej.
2015-06-09
2015-06-15
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej Przeprowadzenie badań lekarskich osób w tym badań wysokościowych, które zostaną skierowane do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej.
2015-06-09
2015-06-15
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej świadczenie usług z zakresu doradztwa zawodowego w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie.
2015-05-29
2015-06-08
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej Kompleksowe zorganizowanie Targów Ekonomii Społecznej w Mikołowie towarzyszących konferencji podsumowującej projekt SZANSA-Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
2015-04-23
2015-04-30
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej Organizacja i przeprowadzenie warsztatu żywej architektury (wikliniarstwa) dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
2015-04-10
2015-04-24
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej Prowadzenie szkoleń dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu SZANSA-Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
2015-03-20
2015-03-26
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej Organizacja spotkania wielkanocnego na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
2015-03-19
2015-03-26
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej Dostawa testów psychologicznych dla Centrum Integracji Społecznej
2015-03-16
2015-03-20
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej Zorganizowanie wyjazdów na potrzeby projektu SZANSA-Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
2015-03-06
2015-03-16
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej Prowadzenie szkoleń dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Centrum Integracji Społecznej
Centrum Integracji Społecznej - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-26
brak danych
Mikołów Dostawy Centrum Integracji Społecznej Zakup i dostawa sprzętu i narzędzi ręcznych niezbędnych do prac w terenie oraz apteczki dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015. Projekt współfinansowany ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej
2015-10-09
brak danych
Mikołów Dostawy Centrum Integracji Społecznej Dostawa odzieży ochronnej i środków czystości dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie Część I. Dostawa odzieży ochronnej dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie Część II. Dostawa środków czystości dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
2015-10-05
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Przewóz uczestników Centrum Integracji Społecznej na trasiesiedziba CIS, ul. Kolejowa 2 w Mikołowie do Śląskiego Ogrodu Botanicznego, ul. Sosnowa 5 w Mikołowie i z powrotem wg ustalonego harmonogramu przejazdów w ramach projektu SZANSA - wsparcie społeczne w Mikołowie ProgramRPO WSL 2014- 2020
2015-09-23
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja Ogniska Integracyjnego dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, w tym dla uczestników i uczestniczek projektu SZANSA - wsparcie społeczne w Mikołowie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz projektu Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015 współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
2015-08-13
brak danych
Mikołów Dostawy Centrum Integracji Społecznej dostawa do siedziby Zamawiającego narzędzi i środków ochrony indywidualnej na potrzeby prac w terenie dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015. Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
2015-08-12
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Organizacja i przeprowadzenie niżej wymienionych szkoleń na rzecz uczestników uczestniczek projektu Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015
2015-08-12
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Usługi w zakresie przygotowywania i wydawania ciepłych posiłków dla uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015
2015-08-10
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Usługi z zakresu doradztwa zawodowego w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
2015-08-10
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Przeprowadzenie badań lekarskich osób w tym badań wysokościowych, które zostaną skierowane do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej
2015-07-23
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
2015-05-07
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Organizacja i przeprowadzenie warsztatu żywej architektury (wikliniarstwa) dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
2015-03-10
brak danych
Mikołów Dostawy Centrum Integracji Społecznej dostawa maszyn, sprzętu i urządzeń mechanicznych, narzędzi ręcznych wraz z rozładowaniem dla Centrum Integracji Społecznej.
2014-10-08
brak danych
Wrocław Usługi Centrum Integracji Społecznej Model wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2014-07-21
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie, wydawanie i dowóz ciepłych posiłków dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie.
2014-07-18
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Przedmiotem zamówienia jest organizacja spotkania wigilijnego na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
2014-07-18
brak danych
Mikołów Dostawy Centrum Integracji Społecznej sukcesywna dostawa maszyn, sprzętu i urządzeń mechanicznych, narzędzi ręcznych na potrzeby prac w terenie oraz odzieży ochronnej i środków czystości dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
2014-07-18
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie, wydawanie i dowóz ciepłych posiłków dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie oraz przygotowanie cateringu i zapewnienie sali konferencyjnej z nagłośnieniem na potrzeby realizacji projektu SZANSA-Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji społecznej w Mikołowie.
2013-12-30
brak danych
Olsztyn Usługi Centrum Integracji Społecznej Przygotowanie i wydanie posiłków obiadowych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie
2013-12-02
brak danych
Zielona Góra Usługi Centrum Integracji Społecznej Prowadzenie zajęć w charakterze doradcy zawodowego z uczestnikami projektu Aktywizacja zawodowa i społeczna młodzieży bezrobotnej i zagrożonej wykluczeniem społecznym w oparciu o model szwedzki i niemiecki realizowanego przez Stowarzyszenie Nasza Wieś Jutro i Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze
2013-12-02
brak danych
Zielona Góra Usługi Centrum Integracji Społecznej Doradztwo metodyczne dla kadry i uczestników projektu Aktywizacja zawodowa i społeczna młodzieży bezrobotnej zagrożonej wykluczeniem społecznym w oparciu o model szwedzki i niemiecki realizowanego przez Stowarzyszenie Nasza Wieś Jutro i Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Centrum Integracji Społecznej
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.