eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej - przetargiCentrum Integracji Społecznej - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-06
2018-06-14
Skarżysko-Kamienna Usługi Centrum Integracji Społecznej "Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów z cmentarza komunalnego położonego przy ul. Langiewicza i z targowiska miejskiego położonego przy ul. Rynek w Skarżysku - Kamiennej, zarządzanych przez Centrum Integracji Społecznej"
2018-05-30
2018-06-07
Bytom Dostawy Centrum Integracji Społecznej Dostawa artykułów spożywczych - pakiet II
2018-03-22
2018-03-30
Bytom Dostawy Centrum Integracji Społecznej Zakup żywności - Część I
2018-02-15
2018-02-23
Bytom Usługi Centrum Integracji Społecznej "Przebudowa i adaptacja budynku przy ulicy Karola Miarki 10 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej" - nadzór inwestorski
2017-12-19
brak danych
Skarżysko-Kamienna Centrum Integracji Społecznej Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów z cmentarza komunalnego położonego przy ul. Langiewicza i z Targowiska Miejskiego położonego przy ul. Rynek w Skarżysku - Kamiennej zarządzanych przez Centrum Integracji Społecznej
2017-12-12
2017-12-20
Bytom Dostawy Centrum Integracji Społecznej Dostawa artykułów spożywczych - pakiet I
2017-10-23
2017-10-30
Bytom Dostawy Centrum Integracji Społecznej Dostawa artykułów spożywczych - Pakiet III
2017-09-15
2017-09-22
Bytom Dostawy Centrum Integracji Społecznej Dostawa artykułów spożywczych - Pakiet II
2017-07-26
2017-08-10
Bytom Roboty budowlane Centrum Integracji Społecznej Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Karola Miarki 10 w Bytomiu w celu dostosowania budynku Centrum Integracji Społecznej do prowadzenia działań zmierzających do usamodzielnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez edukacje zawodową i społeczną, wzmocnienie potrzeby powrotu na rynek pracy i pełnienia ról społecznych.
2017-02-09
2017-02-20
Skarżysko-Kamienna Usługi Centrum Integracji Społecznej OBIÓR, WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z CMENTARZA KOMUNALNEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. LANGIEWICZA I Z TARGOWISKA MIEJSKIEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. RYNEK W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ, ZARZĄDZANYCH PRZEZ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ" - 2017 rok
2017-02-07
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Przeprowadzenie badań lekarskich (wstępnych, okresowych, kontrolnych) wraz z wydaniem orzeczenia, badań wysokościowych osób, które zostaną skierowane do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej oraz pracowników zatrudnionych w CIS.
2016-12-14
2016-12-21
Bytom Dostawy Centrum Integracji Społecznej Dostawa artykułów spożywczych - Pakiet I
2016-12-08
2016-12-16
Mikołów Dostawy Centrum Integracji Społecznej Zakup i dostawa walizki narzędziowej niezbędnej do prac w terenie dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego" - edycja 2016" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
2016-12-08
2016-12-16
Mikołów Dostawy Centrum Integracji Społecznej Zakup i sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i środków czystości dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
2016-12-05
2016-12-13
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Przeprowadzenie badań lekarskich (wstępnych, okresowych, kontrolnych) wraz z wydaniem orzeczenia, badań wysokościowych osób, które zostaną skierowane do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej oraz pracowników zatrudnionych w CIS.
2016-12-01
2016-12-09
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Przewóz uczestników Centrum Integracji Społecznej na trasiesiedziba CIS, ul. Kolejowa 2 w Mikołowie do Śląskiego Ogrodu Botanicznego, ul. Sosnowa 5 w Mikołowie w 2017r.
2016-11-29
2016-12-07
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowywania i wydawania ciepłych posiłków dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w roku 2017.
2016-11-16
2016-11-24
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej organizacja i przeprowadzenie szkoleń na rzecz uczestników/uczestniczek Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
2016-11-08
2016-11-16
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej zapewnienie cateringu podczas konferencji w ramach projektu "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego" - edycja 2016" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
2016-11-07
2016-11-17
Zielona Góra Dostawy Centrum Integracji Społecznej Zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu "Lepsze jutro" realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze - Zadanie III część 1 - Samochody dostawcze

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Centrum Integracji Społecznej
Centrum Integracji Społecznej - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-18
brak danych
Bytom Dostawy Centrum Integracji Społecznej Zakup żywności - część I
2018-04-06
brak danych
Bytom Roboty budowlane Centrum Integracji Społecznej Przebudowa i adaptacja budynku przy ulicy Karola Miarki 10 w Bytomiu na potrzeby Centrum Integracji Społecznej.
2018-01-05
brak danych
Bytom Dostawy Centrum Integracji Społecznej Dostawa artykułów spożywczych - pakiet I
2017-12-29
brak danych
Skarżysko-Kamienna Usługi Centrum Integracji Społecznej Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów z cmentarza komunalnego położonego przy ul. Langiewicza i z Targowiska Miejskiego położonego przy ul. Rynek w Skarżysku - Kamiennej zarządzanych przez Centrum Integracji Społecznej
2017-11-15
brak danych
Bytom Dostawy Centrum Integracji Społecznej Dostawa artykułów spożywczych - pakiet III
2017-10-10
brak danych
Bytom Dostawy Centrum Integracji Społecznej Dostawa artykułów spożywczych - pakiet II
2017-03-01
brak danych
Skarżysko-Kamienna Usługi Centrum Integracji Społecznej OBIÓR, WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z CMENTARZA KOMUNALNEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. LANGIEWICZA I Z TARGOWISKA MIEJSKIEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. RYNEK W SKARŻYSKUKAMIENNEJ, ZARZĄDZANYCH PRZEZ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ" - 2017 rok
2017-02-07
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Organizacja i przeprowadzenie szkolenia na rzecz uczestników/uczestniczek Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, w ramach projektu "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego" - edycja 2016" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Kurs pracownik remontowo-budowlany
2017-02-07
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Część 1 zamówienia- Usługi cateringowe Część 2 zamówienia- ubezpieczenie grupowe NNW
2017-02-07
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowywania i wydawania ciepłych posiłków dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w roku 2017
2017-02-07
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Przewóz uczestników Centrum Integracji Społecznej na trasiesiedziba CIS, ul. Kolejowa 2 w Mikołowie do Śląskiego Ogrodu Botanicznego, ul. Sosnowa 5 w Mikołowie w 2017r
2017-02-07
brak danych
Mikołów Dostawy Centrum Integracji Społecznej Zakup i dostawa walizki narzędziowej niezbędnej do prac w terenie dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego" - edycja 2016" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
2017-02-07
brak danych
Mikołów Dostawy Centrum Integracji Społecznej Zakup i sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i środków czystości dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
2017-01-17
brak danych
Bytom Dostawy Centrum Integracji Społecznej Dostawa artykułów spożywczych - pakiet I
2017-01-04
brak danych
Zielona Góra Dostawy Centrum Integracji Społecznej Zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu "Lepsze jutro" realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze - Zadanie III część 1 - Samochody dostawcze
2016-12-08
brak danych
Zielona Góra Dostawy Centrum Integracji Społecznej Zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu "Lepsze jutro" realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze - Zadanie IV część 1 - różne narzędzia do szkoleń
2016-12-08
brak danych
Zielona Góra Dostawy Centrum Integracji Społecznej Zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu "Lepsze jutro" realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze - Zadanie I część 1 - Ciągnik
2016-12-01
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Organizacja i przeprowadzenie szkoleń na rzecz uczestników/uczestniczek Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
2016-11-30
brak danych
Mikołów Centrum Integracji Społecznej Kompleksowa organizacja wizyty studyjnej w Zamku w Dzięgielowie dla 17 osób w ramach projektu "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego" - edycja 2016" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
2016-11-25
brak danych
Zielona Góra Centrum Integracji Społecznej Zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu "Lepsze jutro" realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze - Zadanie II- sprzęt ogrodniczy

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Centrum Integracji Społecznej
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.