eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej - przetargiCentrum Integracji Społecznej - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-09-19
2016-09-27
Mikołów Dostawy Centrum Integracji Społecznej Zakup sprzętu, materiałów, narzędzi ręcznych niezbędnych do prac w terenie, materiałów budowlanych oraz materiałów edukacyjnych i plastycznych do zajęć dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego" - edycja 2016" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
2016-09-16
2016-09-28
Zielona Góra Dostawy Centrum Integracji Społecznej Zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu "Lepsze jutro" realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze - Zadanie III część 1 - Samochody dostawcze
2016-09-16
2016-09-30
Zielona Góra Dostawy Centrum Integracji Społecznej Zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu "Lepsze jutro" realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze - Zadanie I część 1 - Ciągnik

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Centrum Integracji Społecznej
Centrum Integracji Społecznej - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-09-16
2016-09-26
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej organizacja i przeprowadzenie niżej wymienionych szkoleń na rzecz uczestników/uczestniczek Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, w ramach projektu "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego" - edycja 2016" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
2016-09-15
2016-09-23
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Część 1 zamówienia- Usługi cateringowe Część 2 zamówienia- ubezpieczenie grupowe NNW
2016-09-12
2016-09-20
Zielona Góra Usługi Centrum Integracji Społecznej Przygotowanie i wydanie posiłków dla uczestników projektu "Lepsze jutro" realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze - część III
2016-09-07
2016-09-15
Mikołów Centrum Integracji Społecznej organizacja i przeprowadzenie niżej wymienionych szkoleń na rzecz uczestników/uczestniczek Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, w ramach projektu "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego" - edycja 2016" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
2016-08-09
2016-08-29
Zielona Góra Dostawy Centrum Integracji Społecznej Zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu "Lepsze jutro" realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze - Zadanie II- sprzęt ogrodniczy
2016-08-09
2016-08-29
Zielona Góra Dostawy Centrum Integracji Społecznej Zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu "Lepsze jutro" realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze - Zadanie I część 2 - Wózek elektryczny transportowy
2016-08-09
2016-08-26
Zielona Góra Dostawy Centrum Integracji Społecznej Zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu "Lepsze jutro" realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze - Zadanie IV część 1 - różne narzędzia do szkoleń
2016-08-09
2016-08-26
Zielona Góra Dostawy Centrum Integracji Społecznej Zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu "Lepsze jutro" realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze - Zadanie III część 1 - Samochody dostawcze
2016-08-09
2016-08-26
Zielona Góra Dostawy Centrum Integracji Społecznej Zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu "Lepsze jutro" realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze - Zadanie I część 1 - Ciągnik
2016-07-20
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Organizacja i przeprowadzenie niżej wymienionego szkolenia na rzecz Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie - Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
2016-07-07
2016-07-15
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej Organizacja i przeprowadzenie niżej wymienionych szkoleń na rzecz uczestników/uczestniczek Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, w ramach projektu Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego - edycja 2016 współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
2016-07-05
2016-07-13
Mikołów dostawy Centrum Integracji Społecznej Zakup i sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i środków czystości dla uczestników/czek Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego - edycja 2016 współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
2016-07-04
2016-07-17
Skarżysko-Kamienna usługi Centrum Integracji Społecznej OBIÓR, WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z CMENTARZA KOMUNALNEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. LANGIEWICZA I Z TARGOWISKA MIEJSKIEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. RYNEK W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ, ZARZĄDZANYCH PRZEZ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
2016-06-17
2016-06-27
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu doradztwa zawodowego w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego - edycja 2016 współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
2016-06-17
2016-06-27
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań wysokościowych osób, które zostaną skierowane do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej, w tym dla uczestników projektu Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego - edycja 2016 współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne
2016-05-31
2016-06-08
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej Wykonywanie usług w zakresie przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
2016-04-15
2016-04-25
Zielona Góra usługi Centrum Integracji Społecznej Przygotowanie i wydanie posiłków dla uczestników projektu Lepsze jutro realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze - część II
2016-03-08
2016-03-16
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej Organizacja spotkania wielkanocnego na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie dla min 50 osób - maks. 60 osób w ramach projektu SZANSA - wsparcie społeczne w Mikołowie ProgramRPO WSL 2014- 2020
2016-03-04
2016-03-11
Zielona Góra usługi Centrum Integracji Społecznej Przeprowadzenie grupowych oraz indywidualnych zajęć psychologicznych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z uczestnikami projektu Lepsze jutro realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze
2016-02-29
2016-03-08
Zielona Góra usługi Centrum Integracji Społecznej Przygotowanie i wydanie posiłków dla uczestników projektu Lepsze jutro realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze - część I

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Centrum Integracji Społecznej
Centrum Integracji Społecznej - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-20
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu doradztwa zawodowego w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego - edycja 2016 współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej..
2016-07-19
brak danych
Skarżysko-Kamienna Usługi Centrum Integracji Społecznej Obiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów z Cmentarza Komunalnego położonego przy ul. Langiewicza i z Targowiska Miejskiego położonego przy ul. Rynek w Skarżysku-Kamiennej, zarządzanych przez Centrum Integracji Społecznej
2016-07-07
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań wysokościowych osób, które zostaną skierowane do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej, w tym dla uczestników projektu Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego - edycja 2016 współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne
2016-06-10
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Wykonywanie usług w zakresie przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
2016-05-19
brak danych
Zielona Góra Usługi Centrum Integracji Społecznej Przygotowanie i wydanie posiłków dla uczestników projektu Lepsze jutro realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze - część II
2016-05-19
brak danych
Zielona Góra Usługi Centrum Integracji Społecznej Przeprowadzenie grupowych oraz indywidualnych zajęć psychologicznych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z uczestnikami projektu Lepsze jutro realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze
2016-03-31
brak danych
Zielona Góra Usługi Centrum Integracji Społecznej Przygotowanie i wydanie posiłków dla uczestników projektu Lepsze jutro realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze - część I
2016-03-31
brak danych
Zielona Góra Dostawy Centrum Integracji Społecznej Zakup i dostawa odzieży roboczej dla uczestników projektu Lepsze jutro realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze
2016-03-25
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Organizacja i przeprowadzenie niżej wymienionych szkoleń na rzecz uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, w tym dla uczestników projektu Szansa- wsparcie społeczne w Mikołowie ProgramRPO WSL 2014- 2020
2016-03-23
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Organizacja spotkania wielkanocnego na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie dla min 50 osób - maks. 60 osób w ramach projektu SZANSA - wsparcie społeczne w Mikołowie ProgramRPO WSL 2014- 2020
2016-03-17
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej świadczenie usług z zakresu doradztwa zawodowego w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, w tym dla uczestników projektu SZANSA - wsparcie społeczne w Mikołowie. ProgramRPO WSL 2014- 2020
2016-03-14
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Prowadzenie badań lekarskich dla osób, które zostaną skierowane do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej, w tym dla uczestników projektu SZANSA - wsparcie społeczne w Mikołowie. ProgramRPO WSL 2014- 2020.
2016-02-24
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Organizacja i przeprowadzenie niżej wymienionych szkoleń na rzecz uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, w tym dla uczestników projektu Szansa- wsparcie społeczne w Mikołowie ProgramRPO WSL 2014- 2020.
2016-02-03
brak danych
Bytom Dostawy Centrum Integracji Społecznej Dostawa słodyczy i napoi dla Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu do 31.12.2015r.
2016-01-19
brak danych
Mikołów Dostawy Centrum Integracji Społecznej Zakup i sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i środków czystości dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w tym dla uczestników projektu SZANSA- wsparcie społeczne w Mikołowie ProgramRPO WSL 2014- 2020.
2016-01-18
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Usługi w zakresie przygotowywania i wydawania ciepłych posiłków dla uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w tym dla uczestników projektu Szansa- wsparcie społeczne w Mikołowie ProgramRPO WSL 2014- 2020
2015-12-22
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Zorganizowanie wizyty studyjnej dla uczestników projektu Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015
2015-12-22
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Organizacja spotkania wigilijnego na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie dla 60 osób w ramach projektu SZANSA - wsparcie społeczne w Mikołowie ProgramRPO WSL 2014- 2020
2015-12-22
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Przewóz uczestników Centrum Integracji Społecznej na trasiesiedziba CIS, ul. Kolejowa 2 w Mikołowie do Śląskiego Ogrodu Botanicznego, ul. Sosnowa 5 w Mikołowie i z powrotem wg ustalonego harmonogramu przejazdów w ramach projektu SZANSA - wsparcie społeczne w Mikołowie ProgramRPO WSL 2014- 2020
2015-12-16
brak danych
Wrocław Dostawy Centrum Integracji Społecznej Zakup samochodów osobowo-dostawczych..

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Centrum Integracji Społecznej
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.