Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Centrum Integracji Społecznej - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-26
2015-07-06
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej Przeprowadzenie badań lekarskich osób w tym badań wysokościowych, które zostaną skierowane do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej.

Zobacz wiecej

Centrum Integracji Społecznej - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-09
2015-06-15
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej Przeprowadzenie badań lekarskich osób w tym badań wysokościowych, które zostaną skierowane do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej.
2015-06-09
2015-06-15
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej świadczenie usług z zakresu doradztwa zawodowego w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie.
2015-05-29
2015-06-08
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej Kompleksowe zorganizowanie Targów Ekonomii Społecznej w Mikołowie towarzyszących konferencji podsumowującej projekt SZANSA-Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
2015-04-23
2015-04-30
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej Organizacja i przeprowadzenie warsztatu żywej architektury (wikliniarstwa) dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
2015-04-10
2015-04-24
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej Prowadzenie szkoleń dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu SZANSA-Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
2015-03-20
2015-03-26
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej Organizacja spotkania wielkanocnego na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
2015-03-19
2015-03-26
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej Dostawa testów psychologicznych dla Centrum Integracji Społecznej
2015-03-16
2015-03-20
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej Zorganizowanie wyjazdów na potrzeby projektu SZANSA-Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
2015-03-06
2015-03-16
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej Prowadzenie szkoleń dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
2015-02-25
2015-03-03
Mikołów dostawy Centrum Integracji Społecznej Dostawa sprzętu dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
2015-02-18
2015-02-23
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej Świadczenie usług w zakresie udzielania indywidualnego poradnictwa prawnego
2015-02-13
2015-02-23
Mikołów dostawy Centrum Integracji Społecznej dostawa maszyn, sprzętu i urządzeń mechanicznych, narzędzi ręcznych wraz z rozładowaniem
2015-02-12
2015-02-17
Mikołów dostawy Centrum Integracji Społecznej dostawa odzieży ochronnej, środków higieny i szafy narzędziowej
2015-02-05
2015-02-10
Mikołów dostawy Centrum Integracji Społecznej Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz materiałów dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu SZANSA - Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie.
2015-01-23
2015-01-27
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej Świadczenie usług z zakresu doradztwa zawodowego w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
2015-01-23
2015-01-27
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej Organizacja jednodniowej konferencji pt. Partnerzy we wsparciu uczestników Centrum Integracji Społecznej - rola podmiotów ekonomii społecznej i lokalnych pracodawców w aktywnej integracji i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu
2014-12-30
2015-01-07
Mikołów dostawy Centrum Integracji Społecznej Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiemmaszyn, sprzętu i urządzeń mechanicznych oraz materiałów na potrzeby prac w terenie dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu SZANSA - Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie.
2014-12-17
2014-12-29
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej Prowadzenie szkoleń dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu SZANSA-Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
2014-12-04
2014-12-10
Mikołów usługi Centrum Integracji Społecznej Organizacja spotkania wigilijnego na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
2014-11-27
2014-12-03
Mikołów dostawy Centrum Integracji Społecznej dostarczenie szaf ubraniowych BHP- 2 drzwiowych dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie

Zobacz wiecej

Centrum Integracji Społecznej - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-05-07
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Organizacja i przeprowadzenie warsztatu żywej architektury (wikliniarstwa) dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
2015-03-10
brak danych
Mikołów Dostawy Centrum Integracji Społecznej dostawa maszyn, sprzętu i urządzeń mechanicznych, narzędzi ręcznych wraz z rozładowaniem dla Centrum Integracji Społecznej.
2014-10-08
brak danych
Wrocław Usługi Centrum Integracji Społecznej Model wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2014-07-21
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie, wydawanie i dowóz ciepłych posiłków dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie.
2014-07-18
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Przedmiotem zamówienia jest organizacja spotkania wigilijnego na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
2014-07-18
brak danych
Mikołów Dostawy Centrum Integracji Społecznej sukcesywna dostawa maszyn, sprzętu i urządzeń mechanicznych, narzędzi ręcznych na potrzeby prac w terenie oraz odzieży ochronnej i środków czystości dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
2014-07-18
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie, wydawanie i dowóz ciepłych posiłków dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie oraz przygotowanie cateringu i zapewnienie sali konferencyjnej z nagłośnieniem na potrzeby realizacji projektu SZANSA-Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji społecznej w Mikołowie.
2013-12-30
brak danych
Olsztyn Usługi Centrum Integracji Społecznej Przygotowanie i wydanie posiłków obiadowych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie
2013-12-02
brak danych
Zielona Góra Usługi Centrum Integracji Społecznej Prowadzenie zajęć w charakterze doradcy zawodowego z uczestnikami projektu Aktywizacja zawodowa i społeczna młodzieży bezrobotnej i zagrożonej wykluczeniem społecznym w oparciu o model szwedzki i niemiecki realizowanego przez Stowarzyszenie Nasza Wieś Jutro i Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze
2013-12-02
brak danych
Zielona Góra Usługi Centrum Integracji Społecznej Doradztwo metodyczne dla kadry i uczestników projektu Aktywizacja zawodowa i społeczna młodzieży bezrobotnej zagrożonej wykluczeniem społecznym w oparciu o model szwedzki i niemiecki realizowanego przez Stowarzyszenie Nasza Wieś Jutro i Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze
2013-10-23
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej Przeprowadzenie badań lekarskich osób, które zostaną skierowane do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej oraz Instruktorów zawodu zatrudnionych w ramach projektu SZANSA-Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji społecznej w Mikołowie.
2013-10-21
brak danych
Olsztyn Usługi Centrum Integracji Społecznej Przygotowanie i wydanie posiłków obiadowych dla uczestników CIS w Olsztynie
2013-09-27
brak danych
Zielona Góra Usługi Centrum Integracji Społecznej Przygotowanie i wydawanie posiłków dla uczestników projektu Od bezdomności do normalności realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze
2013-08-27
brak danych
Olsztyn Usługi Centrum Integracji Społecznej Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie projekt Aktywna Integracja Drogą do Zatrudnienia
2013-08-13
brak danych
Mikołów Usługi Centrum Integracji Społecznej przeprowadzenie kursu ogólnobudowlanego dla 3 uczestników projektu pn. PARTNERSTWO na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych w Gminie Mikołów realizowanego w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
2013-08-12
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Centrum Integracji Społecznej Remont dachu budynku stanowiącego własność Gminy Wrocław przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu będącego w trwałym zarządzie Centrum Integracji Społecznej
2013-08-02
brak danych
Olsztyn Usługi Centrum Integracji Społecznej Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie
2013-07-22
brak danych
Olsztyn Usługi Centrum Integracji Społecznej Przygotowanie i wydanie posiłków obiadowych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie
2013-06-05
brak danych
Wrocław Usługi Centrum Integracji Społecznej Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych na potrzeby projektu Centrum Aktywnych realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2013-05-17
brak danych
Wrocław Usługi Centrum Integracji Społecznej Świadczenie usług hotelarskich na potrzeby realizacji projektu Liderzy coachingu - nowe metody pracy z seniorami realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU