eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Burmistrz Siechnic

Burmistrz Siechnic - przetargiBurmistrz Siechnic - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-12-05
2019-12-17
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic "Sprawowanie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w trakcie budowy węzłów multimodalnych w miejscowościach Siechnice i Święta Katarzyna, w podziale na 2 zdania: Zadanie 1: Budowa węzła multimodalnego w miejscowości Siechnice, Zadanie 2: Budowa węzła multimodalnego w miejscowości Święta Katarzyna"
2019-12-03
2019-12-17
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Jesionowej w miejscowości Biestrzyków z podziałem na dwa zadania wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
2019-11-12
2019-12-20
Siechnice Dostawy Burmistrz Siechnic Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia drogowego, zasilania obiektów komunalnych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych - 19 układów pomiarowych
2019-11-12
2019-12-20
Siechnice Dostawy Burmistrz Siechnic Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia drogowego, zasilania obiektów komunalnych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych - 184 układy pomiarowe
2019-09-09
brak danych
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę zbiornika retencyjnego w Smardzowie oraz wykonanie wielowariantowej koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego na budowę ścieżki rowerowo-pieszej pomiędzy miejscowością Smardzów a stacją kolejową Smardzów Wrocławski, gmina Siechnice
2019-08-30
brak danych
Siechnice Dostawy Burmistrz Siechnic Dostawa i montaż wyposażenia sal lekcyjnych i innych pomieszczeń rozbudowywanej Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich w zakresie zadnia 2 "Dostawa, montaż i podłączenie sprzętu komputerowego i multimedialnego".
2019-08-30
brak danych
Siechnice Dostawy Burmistrz Siechnic "Dostawa i montaż wyposażenia sal lekcyjnych i innych pomieszczeń rozbudowywanej Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich przy ul. Kolejowej 7A, gmina Siechnice" w zakresie zadania 1"Dostawa i montaż wyposażenia meblowego obejmującegomeble, tablice szkolne oraz inne akcesoria dla pomieszczeńdydaktycznych, administracyjnych, socjalnych, technicznych, auli, stołówki oraz sanitariatów"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Burmistrz Siechnic
Burmistrz Siechnic - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-11-21
2019-11-29
Siechnice Dostawy Burmistrz Siechnic Zakup i dostawa serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Siechnicach, Gmina Siechnice
2019-11-20
2019-11-28
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020, 2020/2021 na terenie Gminy Siechnice
2019-11-19
2019-11-27
Siechnice Dostawy Burmistrz Siechnic Dostawa i posadzenie 255 sztuk drzew na terenie Gminy Siechnice
2019-10-31
2019-11-15
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Budowa oświetlenia drogowego ul. Zacisznej w miejscowości Iwiny, Gmina Siechnice
2019-10-31
2018-11-22
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Rozbudowa ul Wiosennej w Żernikach Wrocławskich, Gmina Siechnice.
2019-10-29
2019-11-19
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie robót budowlanych w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1937D w związku z budową chodnika z przylegającą ścieżką rowerową w miejscowości Święta Katarzyna i Zacharzyce, w podziale na części: Część 1: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1937D w związku z budową chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie na odcinku od ul. Słonecznej do Wschodniej Obwodnicy Wrocławia" Część 2: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1937D w związku z budową chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Zacharzyckiej na odcinku od Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do Zacharzyc"
2019-10-29
2019-11-06
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020, 2020/2021 na terenie Gminy Siechnice
2019-10-29
2019-11-20
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi dojazdowej do przystanku kolejowego Iwiny w ramach projektu pn.: "Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny"
2019-10-29
2019-11-20
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Stanisława Wyspiańskiego w Radwanicach, gmina Siechnice
2019-10-23
2019-11-08
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr 1934D w miejscowości Trestno polegającej na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
2019-10-18
2019-11-08
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie robót budowlanych polegających na kontynuacji budowy szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach, Gmina Siechnice
2019-10-18
2019-11-05
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem dachu na budynku szkoły podstawowej przy ul. Osiedlowej w Siechnicach, Gmina Siechnice
2019-10-17
2019-10-25
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę przebudowy ul. Św. Marka w Zębicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
2019-10-17
2019-11-19
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie węzłów multimodalnych w miejscowości Siechnice i Święta Katarzyna, Gmina Siechnice w podziale na dwa zadania: Zadanie 1 - Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie węzła multimodalnego w miejscowości Siechnice Zadanie 2 - Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie węzła multimodalnego w miejscowości Święta Katarzyna
2019-10-14
2019-10-29
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Przebudowa ul. Stefa Batorego polegająca na budowie kanalizacji deszczowej z wylotem do istniejącego rowu oraz utwardzeniem terenu w miejscowości Mokry Dwór, Gmina Siechnice.
2019-10-07
2019-10-22
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie robót budowlanych w ramach przebudowy skrzyżowania typu rondo polegającego na budowie odcinka ścieżki rowerowej oraz chodnika łączącego ul. H. Sienkiewicza oraz ul. Jarzębinową w Siechnicach
2019-09-27
2019-10-09
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020, 2020/2021 na terenie Gminy Siechnice".
2019-09-27
2019-10-08
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą: "Remont ulicy Polnej w miejscowości Groblice, Gmina Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych"
2019-09-26
2019-10-15
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Budowa oświetlenia drogowego ul. Pogodnej w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice
2019-09-26
2019-10-15
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Budowa oświetlenia drogowego ul. Polnej w miejscowości Groblice , Gmina Siechnice

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Burmistrz Siechnic
Burmistrz Siechnic - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-12-02
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Kotowicach przy ul. Podwalnej 1, Gmina Siechnice
2019-11-29
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie nowego placu zabaw w Radwanicach przy ul. szerokiej polegające na opracowaniu projektu zagospodarowania terenu oraz demontaż istniejących urządzeń wraz z utylizacją a także dostawie i montażu nowych urządzeń na plac zabaw
2019-11-21
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic "Budowa oświetlenia drogowego ul. Polnej w miejscowości Groblice, Gmina Siechnice"
2019-11-21
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic " Budowa oświetlenia drogowego ul. Pogodnej w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice"
2019-11-13
brak danych
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą"Remont ulicy Polnej w miejscowości Groblice, Gmina Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych
2019-11-12
brak danych
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic "Ochrona mienia na terenie budowy szkoły podstawowej i ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach przy ul. osiedlowej, Gmina Siechnice"
2019-11-06
brak danych
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Usługi utrzymania infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Siechnice
2019-10-25
brak danych
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą"Odwodnienie terenu oraz budynku Gminnego Centrum Kultury w Siechnicach przy ul. Fabrycznej 15 wraz z wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego"
2019-10-22
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Przebudowa ul. Czeremchowej i ul. Kalinowej w miejscowości Siechnice, na odcinku od obiektu mostowego do ul. Kalinowej wraz ze skrzyżowaniem ww ulic
2019-10-14
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic "Budowa tłoczni kanalizacji sanitarnej w ulicy Osiedlowej w Siechnicach"
2019-10-03
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Ułożenie warstwy bitumicznej na nawierzchni ul. Zielonej w m. iwiny, Gmina Siechnice
2019-09-03
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Remont ul. Warsztatowej w Biestrzykowie, Gmina Siechnice - wykonanie drenażu francuskiego"
2019-08-30
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie podłogi w hali sportowej przy szkole podstawowej w Żernikach Wrocławskich, Gmina Siechnice, w podziale na częściCzęść IDemontaż istniejącej nawierzchni oraz jednej warstwy z płyt OSB oraz wykonanie odkrywek konstrukcji podłogi, Część IIWykonanie nowej nawierzchni, Część IIIDemontaż kompletnej konstrukcji podłogi oraz wykonanie nowej kompletnej podłogi.
2019-08-20
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie wszystkich zaprojektowanych elementów zagospodarowania terenu zgodnie z dokumentacją projektową, w podziale na dwie częściCzęść nr 1"Odnowa wsi na terenie gminy Siechnice - etap 2A przebudowy parku przy ul. Kolejowej w miejscowości Święta Katarzyna na działce nr 785/1" Część nr 2"Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej - Otwarta strefa aktywności przy ul. Świętego Krzyża w Siechnicach (działka nr 47)"w podziale na etapy.
2019-08-20
brak danych
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania pn."Przebudowa drogi polegająca na przebudowie skrzyżowania ul. Miodowej z ul. Kościuszki wraz z budową pętli autobusowej w miejscowości Iwiny, Gmina Siechnice"
2019-08-08
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Kotowicach, Gmina Siechnice, w zakresie Zadania 1Wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej łącznie z wymianą parapetów.
2019-08-08
brak danych
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Ochrona mienia na terenie budowy szkoły podstawowej i ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach przy ul. Osiedlowej, Gmina Siechnice.
2019-07-31
brak danych
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwaBudowa przystanków autobusowych na wysokości działki 777/2 oraz 207 na ul. św. Katarzyny w Siechnicach w ciągu drogi powiatowej nr 1938D, gmina Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
2019-07-30
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Przebudowa skrzyżowania ul. Miodowej i ul. Kościuszki wraz z budową pętli autobusowej w miejscowości Iwiny, Gmina Siechnice.
2019-07-24
brak danych
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic "Przewóz uczniów wraz z opieką do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Siechnice w roku szkolnym 2019/2020"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Burmistrz Siechnic
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.