eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Burmistrz Siechnic

Burmistrz Siechnic - przetargiBurmistrz Siechnic - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-20
2019-03-05
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Sprawowanie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w trakcie budowy obiektów szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: "Wykonanie robót budowlanych polegających na kontynuacji budowy szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach, w podziale na Etapy" oraz w okresie gwarancyjnym, w systemie "pod klucz", Gmina Siechnice
2019-02-14
2019-03-07
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie robót budowlanych polegających na kontynuacji budowy szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach, Gmina Siechnice
2019-02-11
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie ulicy Miodowej w Iwinach, Gmina Siechnice.
2019-02-08
2019-02-26
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych w ciągu dróg gminnych, na terenie Gminy Siechnice
2019-02-08
2019-02-26
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Naprawa cząstkowa nawierzchni ulepszonych dróg i ulic gminnych, gmina Siechnice
2019-02-07
2019-02-21
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej w ramach zadania pn. : "Wykonanie remontu ulicy Wierzbowej w Sulęcinie - I etap".
2019-02-06
2019-02-21
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID i sprawowaniem nadzoru autorskiego, Gmina Siechnice
2019-01-21
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Powstańców Ślaskich w Świętej Katarzynie.
2019-01-21
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie remontu ul. Krótkiej w Żernikach Wrocławskich i przebudowa ul. Władysława Broniewskiego w Radwanicach, Gmina Siechnice. Zadanie 1Remont ul. Krótkiej w Żernikach Wrocławskich.
2019-01-21
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie remontu ulicy Krótkiej w Żernikach Wrocławskich i przebudowa ulicy Władysława Broniewskiego w Radwanicach, Gmina Siechnice. Zadanie 2Przebudowa ulicy Władysława Broniewskiego w Radwanicach.
2018-12-14
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie ulicy Miodowej w Iwinach, Gmin a Siechnice.
2018-12-14
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie remontu ul. Jesionowej w Biestrzykowie, Gmina Siechnice
2018-11-27
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych dróg i ulic gminnych, gmina Siechnice - zadanie 1 - miejscowościIwiny,Żerniki Wrocławskie, Biestrzyków, Smardzów, Zacharzyce, Radomierzyce, Święta Katarzyna, Sulimów, Sulęcin,Zębice, Szostakowice, Bogusławice, Ozorzyce, Łukaszowice,Grodziszów.
2018-11-27
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych dróg i ulic gminnych, gmina Siechnice - Zadanie nr 2 - miejscowościSiechnice, Groblice, Kotowice, Radwanice, Mokry Dwó, Trestno, Blizanowice.
2018-11-13
brak danych
Siechnice Dostawy Burmistrz Siechnic Dostawa urządzeń na place zabaw i urządzeń siłowni zewnętrznych na terenie gminy Siechnice.
2018-11-13
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych dla ulicWesołej w Smardzowie, Wierzbowej w Sulęcinie, Morelowej w Zacharzycach. Zadanie 3Wykonanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych ulicy Morelowej w Zacharzycach.
2018-11-13
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla ulicWesołej w Smardzowie, Wierzbowej w Sulęcinie, Morelowej w Zacharzycach. Zadanie 1Wytkonanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych ulicy Wesołej w Smardzowie.
2018-11-13
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla ulicWesołej w Smardzowie, Wierzbowej w Sulęcinie, Morelowej w Zacharzycach. Zadanie 1Wykonanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych ulicy Wesołej w Smarzdowie.
2018-11-13
brak danych
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Opracowanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID do przystanku kolejowego Iwiny w ramach zadania "Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny", gmina Siechnice.
2018-11-13
brak danych
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Groblice - os. Jarzębinowe Groblice w ramach zadania inwestycyjnego "Projekt i rozpoczęcie budowy chodnika Groblice os. Jarzębinowe wzdłuż drogi krajowej" wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu dla zgłoszenia budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego".

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Burmistrz Siechnic
Burmistrz Siechnic - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-10
2019-01-31
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Pełnienie funkcji wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pt.: "Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego położonego we wsi Kotowice przy ulicy Podwalnej 1 (Działka nr 98/2, Obręb Kotowice) - zaprojektuj i wybuduj, Gmina Siechnice
2019-01-08
2019-02-14
Siechnice Dostawy Burmistrz Siechnic Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia drogowego, zasilania obiektów komunalnych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych - 17 układów pomiarowych
2019-01-08
2019-02-14
Siechnice Dostawy Burmistrz Siechnic Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia drogowego, zasilania obiektów komunalnych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych - 172 układów pomiarowych
2019-01-08
2019-01-25
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie robót budowlanych polegających na kontynuacji budowy szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach, Gmina Siechnice
2018-12-28
2019-01-17
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID i sprawowaniem nadzoru autorskiego, Gmina Siechnice
2018-12-05
2019-01-16
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Siechnice.
2018-11-26
2018-12-18
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Wiosennej w Żernikach Wrocławskich, Gmina Siechnice.
2018-11-22
2018-12-05
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Siechnice i jej jednostek organizacyjnych
2018-11-22
2018-12-05
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz dostępu do internetu mobilnego dla potrzeb Gminy Siechnice
2018-11-02
2018-11-14
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pt.: "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Polna w miejscowości Święta Katarzyna, Gmina Siechnice"
2018-10-15
2018-10-26
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pt.: "Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego położonego we wsi Kotowice przy ulicy Podwalnej 1 ( Działka nr 98/2, Obręb Kotowice )"
2018-10-10
2018-10-19
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej dla zadania pt.: "Wykonanie robot budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Wiosennej w Żernikach Wrocławskich", Gmina Siechnice
2018-09-18
2018-10-08
Siechnice Dostawy Burmistrz Siechnic Dostawa i montaż wyposażenia meblowego sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkoły podstawowej w Siechnicach przy ul. Osiedlowej, Gmina Siechnice
2018-09-11
2018-09-28
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej ramach rozbudowy ul. Wiosennej w Żernikach Wrocławskich, Gmina Siechnice
2018-09-06
2018-09-21
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Odnowa wsi na terenie gminy Siechnice - 1 etap przebudowy parku przy ul. Kolejowej w miejscowości Święta Katarzyna na działkach 785/1, 785/3, 1128, Gmina Siechnice
2018-09-05
2018-09-20
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Kotowicach, gmina Siechnice - zaprojektuj i wybudujj
2018-09-03
2018-09-19
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Polna w miejscowości Święta Katarzyna, Gmina Siechnice
2018-08-30
2018-09-14
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych dla ulicy Wierzbowej w Sulęcinie - ETAP I, Gmina Siechnice
2018-08-24
2018-08-31
Siechnice Dostawy Burmistrz Siechnic Dostawa i montaż wyposażenia 2 placów zabaw na terenie szkoły podstawowej w Siechnicach przy ul. Osiedlowej, gmina Siechnice
2018-08-24
2018-08-31
Siechnice Dostawy Burmistrz Siechnic Dostawa i montaż elementów placu zabaw na działce nr 257/5 w Iwinach przy ul. Zacisznej, gmina Siechnice

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Burmistrz Siechnic
Burmistrz Siechnic - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-15
brak danych
Siechnice Dostawy Burmistrz Siechnic 5,5
2019-02-12
brak danych
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Siechnice.
2019-02-08
brak danych
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru Inwestorskiego pt." Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Polna w miejscowości Święta Katarzyna, Gmina Siechnice"
2019-01-16
brak danych
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Siechnice i jej jednostek organizacyjnych.
2019-01-14
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Kotowicach, gmina Siechnice - zaprojektuj i wybuduj.
2019-01-02
brak danych
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Przewóz uczniów z miejscowości zamieszkania do placówek oświatowych na terenie Gminy Siechnice.
2018-12-21
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie ogrodzenia terenu budowy w ramach zadaniaBudowa szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach.
2018-12-20
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Przejęcie materiałów instalacyjnych dla budowy szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach.
2018-12-20
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie zabezpieczenia szkoły poprzez zamkniecie otworów w ramach zadania "Budowa szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach".
2018-12-18
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie prac zabezpieczających polegających na zamontowaniu okien i witryny w ramach zadania" Budowa szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach.
2018-12-18
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie przejść instalacji przez dach budynku C(montaż podstaw, niezbędnych do przeprowadzenia robót zabezpieczających dach przed zalewaniem wodą - w ramach zadania"Budowa szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach".
2018-12-14
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie zasilania placu budowy wraz z ustawieniem rozdzielnicy elektrycznej w nowobudowanej Szkole Podstawowej w Siechnicach przy ul. Osiedlowej.
2018-12-11
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie robót zabezpieczających elewację w ramach zadania"Budowa szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach
2018-12-11
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie robót zabezpieczających dach w ramach zadania"Budowa szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach"
2018-12-11
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie ogrodzenia terenu budowy w ramach zadania"Budowa szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach"
2018-12-04
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Budowa oświetlenia drogowego ulicy Tadeusza Kościuszki w miejscowości Iwiny.
2018-12-04
brak danych
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej dla zadania pt."Wykonanie robot budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Wiosennej w Żernikach Wrocławskich", Gmina Siechnice.
2018-11-08
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Budowa oświetlenia drogowego ulicy Żernickiej w miejscowości Radomierzyce, Gmina Siechnice.
2018-11-08
brak danych
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika od ul. Strzelińskiej (droga nr 395) do stacji kolejowej Smardzów Wrocławski w Żernikach Wrocławskich oraz pełnienie nadzoru autorskiego, gmina Siechnice
2018-11-08
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Budowa oświetlenia drogowego ulicy Krasińskiego w miejscowości Ozorzyce, Gmina Siechnice.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Burmistrz Siechnic
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.