eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Burmistrz Siechnic

Burmistrz Siechnic - przetargiBurmistrz Siechnic - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-19
2019-05-07
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonywanie prac remontowych ogólnobudowlanych oraz inwestycyjnych w niedużym zakresie w nieruchomościach będących własnością Gminy Siechnice.
2019-04-19
2019-05-07
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonywanie bieżących prac remontowych blacharsko-dekarskich oraz inwestycyjnych w niedużym zakresie w nieruchomościach będących własnością Gminy Siechnice.
2019-04-11
2019-04-25
Siechnice Dostawy Burmistrz Siechnic Dostawa i montaż wyposażenia sal lekcyjnych i innych pomieszczeń rozbudowywanej Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich przy ul. Kolejowej 7A, gmina Siechnice, z podziałem na zadania: Zadanie 1: Dostawa i montaż wyposażenia meblowego obejmującego: meble, tablice szkolne oraz inne akcesoria dla pomieszczeń: dydaktycznych, administracyjnych, socjalnych, technicznych, auli, stołówki oraz sanitariatów. Zadanie 2: Dostawa, montaż i podłączenie sprzętu komputerowego i multimedialnego. Zadanie 3: Wyposażenie auli w kompletną, uniwersalną, szkolną scenę teatralną. Zadanie 4: Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego kuchni obejmującego wyposażenie bufetu, zmywalni naczyń stołowych, rozdzielni, magazynu zasobów, magazynu mleka, aneksu porządkowego.
2019-04-10
2019-04-26
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonywanie bieżących prac konserwacyjno - remontowych w nieruchomościach będących własnością Gminy Siechnice - roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
2019-04-10
2019-04-29
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Naprawy cząstkowe nawierzchni ulepszonych dróg i ulic gminnych, gmina Siechnice
2019-04-05
2019-04-24
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ul. Osiedlowej w Siechnicach, Gmina Siechnice
2019-04-02
2019-05-09
Siechnice Dostawy Burmistrz Siechnic Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia drogowego, zasilania obiektów komunalnych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych - 17 układów pomiarowych
2019-04-02
2019-05-09
Siechnice Dostawy Burmistrz Siechnic Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia drogowego, zasilania obiektów komunalnych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych - 172 układy pomiarowe
2019-02-25
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie etapu II budowy ulicy Henryka III w Siechnicach oraz przebudowa i rozbudowa ulicy Sienkiewicza w Siechnicach
2019-02-11
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie ulicy Miodowej w Iwinach, Gmina Siechnice.
2019-01-21
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Powstańców Ślaskich w Świętej Katarzynie.
2019-01-21
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie remontu ul. Krótkiej w Żernikach Wrocławskich i przebudowa ul. Władysława Broniewskiego w Radwanicach, Gmina Siechnice. Zadanie 1Remont ul. Krótkiej w Żernikach Wrocławskich.
2019-01-21
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie remontu ulicy Krótkiej w Żernikach Wrocławskich i przebudowa ulicy Władysława Broniewskiego w Radwanicach, Gmina Siechnice. Zadanie 2Przebudowa ulicy Władysława Broniewskiego w Radwanicach.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Burmistrz Siechnic
Burmistrz Siechnic - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-10
2019-04-18
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu i przystanku autobusowego z zatoką przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, Gmina Siechnice, w podziale na: Część 1: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego, Część 2: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystanku autobusowego z zatoką przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego
2019-03-29
2019-04-16
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie robót budowlanych polegających na kontynuacji budowy szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach, Gmina Siechnice
2019-03-21
2019-04-04
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych w ciągu dróg gminnych, na terenie Gminy Siechnice
2019-03-08
2019-03-19
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Sprzątanie jezdni i chodników na terenie gminy Siechnice
2019-03-08
2019-03-19
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Ubezpieczenie majątku, NNW, odpowiedzialności cywilnej Gminy Siechnice i jej jednostek organizacyjnych na lata polisowe 2019-2022.
2019-02-20
2019-03-05
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Sprawowanie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w trakcie budowy obiektów szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: "Wykonanie robót budowlanych polegających na kontynuacji budowy szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach, w podziale na Etapy" oraz w okresie gwarancyjnym, w systemie "pod klucz", Gmina Siechnice
2019-02-14
2019-03-07
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie robót budowlanych polegających na kontynuacji budowy szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach, Gmina Siechnice
2019-02-08
2019-02-26
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych w ciągu dróg gminnych, na terenie Gminy Siechnice
2019-02-08
2019-02-26
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Naprawa cząstkowa nawierzchni ulepszonych dróg i ulic gminnych, gmina Siechnice
2019-02-07
2019-02-21
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej w ramach zadania pn. : "Wykonanie remontu ulicy Wierzbowej w Sulęcinie - I etap".
2019-02-06
2019-02-21
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID i sprawowaniem nadzoru autorskiego, Gmina Siechnice
2019-01-10
2019-01-31
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Pełnienie funkcji wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pt.: "Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego położonego we wsi Kotowice przy ulicy Podwalnej 1 (Działka nr 98/2, Obręb Kotowice) - zaprojektuj i wybuduj, Gmina Siechnice
2019-01-08
2019-02-14
Siechnice Dostawy Burmistrz Siechnic Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia drogowego, zasilania obiektów komunalnych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych - 17 układów pomiarowych
2019-01-08
2019-02-14
Siechnice Dostawy Burmistrz Siechnic Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia drogowego, zasilania obiektów komunalnych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych - 172 układów pomiarowych
2019-01-08
2019-01-25
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie robót budowlanych polegających na kontynuacji budowy szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach, Gmina Siechnice
2018-12-28
2019-01-17
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID i sprawowaniem nadzoru autorskiego, Gmina Siechnice
2018-12-14
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie ulicy Miodowej w Iwinach, Gmin a Siechnice.
2018-12-14
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie remontu ul. Jesionowej w Biestrzykowie, Gmina Siechnice
2018-12-05
2019-01-16
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Siechnice.
2018-11-27
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych dróg i ulic gminnych, gmina Siechnice - zadanie 1 - miejscowościIwiny,Żerniki Wrocławskie, Biestrzyków, Smardzów, Zacharzyce, Radomierzyce, Święta Katarzyna, Sulimów, Sulęcin,Zębice, Szostakowice, Bogusławice, Ozorzyce, Łukaszowice,Grodziszów.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Burmistrz Siechnic
Burmistrz Siechnic - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-10
brak danych
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Sprzątanie jezdni i chodników na terenie gminy Siechnice.
2019-04-10
brak danych
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Ubezpieczenie majątku, NNW, odpowiedzialności cywilnej Gminy Siechnice i jej jednostek organizacyjnych na lata polisowe 2019-2022.
2019-03-26
brak danych
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej w ramach zadania pn. "Wykonanie remontu ulicy Wierzbowej w Sulęcinie - I etap".
2019-03-14
brak danych
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID i sprawowaniem nadzoru autorskiego, Gmina Siechnice.
2019-02-25
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Wiosennej w Żernikach Wrocławskich, Gmina Siechnice.
2019-02-21
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie zabezpieczenia dachu szkoły w ramach zadania"Budowa szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach."
2019-02-15
brak danych
Siechnice Dostawy Burmistrz Siechnic 5,5
2019-02-12
brak danych
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Siechnice.
2019-02-08
brak danych
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru Inwestorskiego pt." Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Polna w miejscowości Święta Katarzyna, Gmina Siechnice"
2019-01-16
brak danych
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Siechnice i jej jednostek organizacyjnych.
2019-01-14
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Kotowicach, gmina Siechnice - zaprojektuj i wybuduj.
2019-01-02
brak danych
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Przewóz uczniów z miejscowości zamieszkania do placówek oświatowych na terenie Gminy Siechnice.
2018-12-21
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie ogrodzenia terenu budowy w ramach zadaniaBudowa szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach.
2018-12-20
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Przejęcie materiałów instalacyjnych dla budowy szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach.
2018-12-20
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie zabezpieczenia szkoły poprzez zamkniecie otworów w ramach zadania "Budowa szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach".
2018-12-18
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie prac zabezpieczających polegających na zamontowaniu okien i witryny w ramach zadania" Budowa szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach.
2018-12-18
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie przejść instalacji przez dach budynku C(montaż podstaw, niezbędnych do przeprowadzenia robót zabezpieczających dach przed zalewaniem wodą - w ramach zadania"Budowa szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach".
2018-12-14
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie zasilania placu budowy wraz z ustawieniem rozdzielnicy elektrycznej w nowobudowanej Szkole Podstawowej w Siechnicach przy ul. Osiedlowej.
2018-12-11
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie robót zabezpieczających elewację w ramach zadania"Budowa szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach
2018-12-11
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie robót zabezpieczających dach w ramach zadania"Budowa szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Burmistrz Siechnic
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.