eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry - przetargiBurmistrz Miasta Tarnowskie Góry - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-13
2019-02-21
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji projektu pn. "Termomodernizacja placówek oświatowych - etap II"
2019-02-13
brak danych
Tarnowskie Góry Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Udział i promocja Gminy Tarnowskie Góry w Europejskim Kongresie Gospodarczym i objęcie tytułu Partnera Samorządowego
2019-02-12
2019-02-26
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Wykonanie budżetu partycypacyjnego - projekt rowerowego miasteczka ruchu drogowego przy SP nr 10 w Tarnowskich Górach
2019-02-11
2019-02-21
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Wykonanie budżetu partycypacyjnego - projekt siłowni zewnętrznej oraz boiska do boule w dzielnicy Rybna w Tarnowskich Górach
2019-01-09
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Budowa placu zabaw oraz parkingu przy ul. Pastuszki w Tarnowskich Górach - dzielnica Opatowice
2019-01-08
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Zagospodarowanie terenu przy ul. Głównej w Tarnowskich Górach
2018-11-08
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Budowa placów zabaw przy ul. Torowej oraz ul. Kościuszki w Tarnowskich Górach

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-08
2019-02-18
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tołstoja w Tarnowskich Górach
2019-02-06
2019-02-15
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Sprzątanie i zamiatanie na ternie Gminy Tarnowskie Góry w 2019 r. - likwidacja dzikich wysypisk
2019-01-30
2019-02-14
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry "Termomodernizacja placówek oświatowych - etap II"
2019-01-21
2019-02-07
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Remont budynków niemieszkalnych przy ul. Karola Miarki 6 oraz ul. Powstańcóe Śląskich 13 w Tarnowskich Górach
2019-01-17
2019-01-25
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego - BioGalmany
2019-01-15
2019-01-31
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Remont budynków mieszkalnych przy ul. Karola Miarki 5 oraz ul. Górniczej 26 w Tarnowskich Górach.
2019-01-03
2019-01-11
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Tarnowskie Góry w 2019 r.
2018-12-31
2019-01-17
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Wykonanie skweru rekreacyjno-wypoczynkowego w Tarnowskich Górach - Strzybnicy
2018-12-31
2019-01-09
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY TARNOWSKIE GÓRY
2018-12-12
2018-12-20
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt - psów i kotów z terenu Gminy Tarnowskie Góry wraz z zapewnieniem im opieki w schronisku dla zwierząt na rok 2019
2018-12-06
2018-12-20
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry "Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów poprzemysłowych - Etap I: Przebudowa infrastruktury kolidującej z inwestycją (wycinka drzew)"
2018-12-06
2018-12-14
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Sprzątanie i zamiatanie na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2019 r.
2018-11-06
2018-11-14
Tarnowskie Góry Dostawy Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Dostawa oraz montaż wraz z rozruchem nowych urządzeń w miejsce urządzeń wyeksploatowanych dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej w Tarnowskich Górach - urządzenia pomiarowe
2018-10-26
2018-11-07
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji, remontów oraz wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w gminnych budynkach mieszkalnych przy ul. Wyspiańskiego, ul. Mickiewicza, ul. Cebuli oraz ul. Bytomskiej w Tarnowskich Górach"
2018-10-08
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Budowa strefy ruchu i zdrowia w Tarnowskich Górach w dzielnicy Strzybnica
2018-10-04
brak danych
Tarnowskie Góry Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Udział i promocja Gminy Tarnowskie Góry w charakterze współorganizatora XXVIII edycji konkursu "Po naszymu, czyli po śląsku"
2018-10-01
2018-10-09
Tarnowskie Góry Dostawy Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry "Dostawa oraz montaż wraz z rozruchem nowych urządzeń w miejsce urządzeń wyeksploatowanych dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej w Tarnowskich Górach - urządzenia pomiarowe"
2018-09-24
2018-10-12
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Zagospodarowanie terenu wraz z oświetleniem, w rejonie ulic Morcinka, Litewskiej i Sielanka w Tarnowskich Górach
2018-09-24
2018-10-05
Tarnowskie Góry Dostawy Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego - wykonanie oświetlenia dekoracyjnego miasta Tarnowskie Góry
2018-09-20
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Remont budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Rynek 3 oraz ul. Karola Miarki 11 w Tarnowskich Górach

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-08
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Wykonanie skweru rekreacyjno-wypoczynkowego w Tarnowskich Górach - Strzybnicy
2019-01-23
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry "Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów poprzemysłowych - Etap IPrzebudowa infrastruktury kolidującej z inwestycją (wycinka drzew)"
2019-01-04
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt - psów i kotów z terenu Gminy Tarnowskie Góry wraz z zapewnieniem im opieki w schronisku dla zwierząt na rok 2019
2019-01-04
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Sprzątanie i zamiatanie na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2019 r.
2019-01-03
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Zagospodarowanie terenu wraz z oświetleniem, w rejonie ulic Morcinka, Litewskiej i Sielanka w Tarnowskich Górach
2018-12-12
brak danych
Tarnowskie Góry Dostawy Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Dostawa oraz montaż wraz z rozruchem nowych urządzeń w miejsce urządzeń wyeksploatowanych dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej w Tarnowskich Górach - urządzenia pomiarowe
2018-12-07
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji, remontów oraz wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w gminnych budynkach mieszkalnych przy ul. Wyspiańskiego, ul. Mickiewicza, ul. Cebuli oraz ul. Bytomskiej w Tarnowskich Górach"
2018-11-21
brak danych
Tarnowskie Góry Dostawy Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego - wykonanie oświetlenia dekoracyjnego miasta Tarnowskie Góry
2018-11-13
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Udział i promocja Gminy Tarnowskie Góry w charakterze współorganizatora XXVIII edycji konkursu "Po naszymu, czyli po śląsku".
2018-10-16
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Remont dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie miasta Tarnowskie Góry
2018-10-05
brak danych
Tarnowskie Góry Dostawy Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Dostawa oraz montaż wraz z rozruchem nowych urządzeń w miejsce urządzeń wyeksploatowanych dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej w Tarnowskich Górach - urządzenia pomiarowe i elektryczne
2018-10-05
brak danych
Tarnowskie Góry Dostawy Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Dostawa oraz montaż wraz z rozruchem nowych urządzeń w miejsce urządzeń wyeksploatowanych dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej w Tarnowskich Górach.
2018-09-24
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnowskie Góry - dzielnica Stare Tarnowice
2018-09-20
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Projekt i przebudowa Skateparku przy ul. Obwodnica w Tarnowskich Górach.
2018-09-19
brak danych
Tarnowskie Góry Dostawy Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia, sprzętu komputerowego i mebli oraz dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w ramach projektu "Żłobek szansą na powrót do pracy"
2018-09-19
brak danych
Tarnowskie Góry Dostawy Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego oraz mebli w ramach projektu pn. "Żłobek szansą na powrót do pracy"
2018-09-11
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Udział i promocja Gminy Tarnowskie Góry podczas trwania konferencji naukowej pt. "Kultura jako obszar zarządzania i komunikowania w przestrzeni publicznej" organizowanej w Katowicach oraz w Tarnowskich Górach
2018-09-11
brak danych
Tarnowskie Góry Dostawy Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia, sprzętu komputerowego i mebli oraz dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w ramach projektu "Żłobek szansą na powrót do pracy"
2018-09-06
brak danych
Tarnowskie Góry Dostawy Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Dostawa oraz montaż wraz z rozruchem nowych urządzeń w miejsce urządzeń wyeksploatowanych dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej w Tarnowskich Górach.
2018-09-06
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tarnowskie Góry do szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.