eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry - przetargi



Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-08-10
2018-08-24
Tarnowskie Góry Dostawy Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego oraz mebli w ramach projektu pn. "Żłobek szansą na powrót do pracy"
2018-08-08
brak danych
Tarnowskie Góry Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Udział i promocja Gminy Tarnowskie Góry podczas trwania konferencji naukowej pt. "Kultura jako obszar zarządzania i komunikowania w przestrzeni publicznej" organizowanej w Katowicach oraz w Tarnowskich Górach
2018-08-02
2018-08-21
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnowskie Góry - dzielnica Stare Tarnowice
2018-05-23
2018-12-11
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Tarnowskie Góry - I etap: instalacje fotowoltaiczne

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry




Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-07-31
2018-08-17
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Zagospodarowanie terenu wraz z oświetleniem, w rejonie ulic Morcinka, Litewskiej i Sielanka w Tarnowskich Górach
2018-07-31
2018-08-08
Tarnowskie Góry Dostawy Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Dostawa oraz montaż wraz z rozruchem nowych urządzeń w miejsce urządzeń wyeksploatowanych dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej w Tarnowskich Górach
2018-07-25
2018-08-02
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tarnowskie Góry do szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019
2018-07-23
2018-08-03
Tarnowskie Góry Dostawy Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia, sprzętu komputerowego i mebli oraz dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w ramach projektu "Żłobek szansą na powrót do pracy"
2018-07-17
2018-08-17
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Utwardzenie terenów nieruchomości przy budynkach komunalnych w Tarnowskich Górach
2018-07-12
2018-07-27
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Projekt i przebudowa Skateparku przy ul. Obwodnica w Tarnowskich Górach
2018-07-10
2018-07-25
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jodłowej i ul. Tęczowej w Tarnowskich Górach
2018-07-06
2018-07-24
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Zagospodarowanie terenu przy ul. Głównej w Tarnowskich Górach
2018-07-03
2018-07-18
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Budowa placu zabaw oraz parkingu przy ul. Pastuszki w Tarnowskich Górach - dzielnica Opatowice
2018-06-20
2018-07-06
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Zagospodarowanie terenu przy ul. Głównej w Tarnowskich Górach
2018-06-14
2018-06-22
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Planowa i interwencyjna wycinka drzew w Parku w Reptach - Tarnowskich Górach
2018-06-06
2018-06-15
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jodłowej i ul. Tęczowej w Tarnowskich Górach
2018-05-28
2018-06-07
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Utrzymanie zieleni i infrastruktury oraz ścinanie drzew w Paku w Reptach Śląskich oraz wykonanie prac na powierzchniach leśnych w Tarnowskich Górach
2018-05-21
2018-06-07
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jodłowej i Tęczowej w Tarnowskich Górach
2018-05-21
2018-06-12
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Budowa placu zabaw oraz parkingu przy ul. Pastuszki w Tarnowskich Górach - dzilnica Opatowice.
2018-05-18
2018-06-05
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ks. Płonki w Tarnowskich Górach
2018-05-17
2018-06-06
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 3 przy ul. Żeromskiego 64 w Tarnowskich Górach
2018-05-17
2018-05-30
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jodłowej i ul. Tęczowej w Tarnowskich Górach
2018-05-02
2018-05-17
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnowskie Góry - dzielnica Strzybnica
2018-04-30
2018-05-24
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Budowa strefy ruchu i zdrowia w Tarnowskich Górach - dzielnica Strzybnica

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry




Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-08-16
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jodłowej i ul. Tęczowej w Tarnowskich Górach
2018-07-26
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 3 przy ul. Żeromskiego 64 w Tarnowskich Górach
2018-07-09
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej - Zadanie projektowe nr 2 - rejony ul. Spacerowej, Pastuszki, Grodzkiej w Tarnowskich Górach
2018-07-06
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Planowa i interwencyjna wycinka drzew w Parku w Reptach - Tarnowskich Górach
2018-07-04
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Przebudowa pierwszego piętra budynku Towarzystwa Sportowego GWAREK przy ul. Wojska Polskiego 2 w Tarnowskich Górach - etap II
2018-06-27
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Utrzymanie zieleni i infrastruktury oraz ścinanie drzew w Paku w Reptach Śląskich oraz wykonanie prac na powierzchniach leśnych w Tarnowskich Górach
2018-06-19
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnowskie Góry - dzielnica Strzybnica
2018-06-18
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Wykonanie robót naprawczych dla Zadania nr 2 - Rybna w ramach projektuBudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - II faza
2018-06-11
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla fragmentu Rynku, Placu Wolności, terenu przed Halą Targową od ul. Piłsudskiego oraz placu zabaw TPD w Tarnowskich Górach
2018-06-06
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Budowa placów zabaw przy ul. Torowej oraz ul. Kościuszki w Tarnowskich Górach
2018-05-18
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Sporządzenie dokumentacji projektowej wykonania skweru rekreacyjno-wypoczynkowego w Strzybnicy
2018-05-10
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Wykonanie projektu boisk do piłki nożnej TS Gwarek w Tarnowskich Górach
2018-04-27
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury i małej architektury w Parku Miejskim oraz na Cmentarzu Wojennym przy ul. Kard. Wyszyńskiego i na grobach wojennych znajdujących się na terenie Gminy Tarnowskie Góry
2018-04-24
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Pielęgnacja niskiej zieleni miejskiej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie Gminy Tarnowskie Góry
2018-04-20
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Remont budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Krakowskiej 14 i 13 w Tarnowskich Górach
2018-04-20
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej - Zadanie projektowe nr 2 - rejon ul. Wiśniowej, Słomianki, Morelowej w Tarnowskich Górach
2018-03-23
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Remont budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Rynek 3 oraz ul. Karola Miarki 11 w Tarnowskich Górach
2018-03-23
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Udział i promocja Gminy Tarnowskie Góry w Europejskim Kongresie Gospodarczym i objęcie tytułu Partnera Samorządowego
2018-03-12
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę budynków po Zakładach Odzieżowych TARMILO w Tarnowskich Górach
2018-02-06
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Rozbiórka budynku przy ul. ks. Lewka 13 w Tarnowskich Górach

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry




« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.