eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry - przetargiBurmistrz Miasta Tarnowskie Góry - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-12-05
2019-12-13
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry "Sprzątanie i zamiatanie na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2020 r."
2019-12-02
2019-12-10
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt - psów i kotów z terenu Gminy Tarnowskie Góry wraz z zapewnieniem im opieki w schronisku dla zwierząt
2019-10-08
brak danych
Tarnowskie Góry Dostawy Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Dostawa wody i odprowadzanie ścieków do budynków Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach.
2019-10-04
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji projektu pn. "Termomodernizacja placówek oświatowych - etap II"
2019-09-16
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Termomodernizacja placówek oświatowych - etap II
2019-09-16
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Termomodernizacja placówek oświatowych - etap II
2019-09-16
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Termomodernizacja placówek oświatowych - etap II
2019-09-16
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Termomodernizacja placówek oświatowych - etap II
2019-09-16
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Termomodernizacja placówek oświatowych - etap II
2019-09-16
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Termomodernizacja placówek oświatowych - etap II
2019-09-16
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Termomodernizacja placówek oświatowych - etap II
2019-09-06
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Remont budynków mieszkalnych przy ul. Karola Miarki 5 oraz ul. Górniczej 26 w Tarnowskich Górach

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-11-06
2019-11-21
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Rozbiórka budynków po Zakładach Odzieżowych Tarmilo w Tarnowskich Górach - budowa stacji TRAFO
2019-11-05
2019-11-20
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Morcinka, Litewskiej i Sielanka w Tarnowskich Górach wraz z oświetleniem terenu - montaż barierek
2019-10-21
brak danych
Tarnowskie Góry Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Udział i promocja Gminy Tarnowskie Góry podczas współorganizacji XXX edycji konkursu PO NASZYMU, CZYLI PO ŚLĄSKU
2019-09-25
brak danych
Tarnowskie Góry Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenu terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2019 r.
2019-09-24
brak danych
Tarnowskie Góry Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Zadanie projektowe nr 3 Obszar 1ul. Starowapienna/Tuwima, Obszar nr 2ul. Starotarnowicka/Sielanka
2019-09-24
brak danych
Tarnowskie Góry Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Wykonanie dokumentacji projektowej na zarurowanie cieku Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej w Tarnowskich Górach wraz z odwodnieniem terenów przyległych
2019-09-18
2019-10-03
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Budowa siłowni zewnętrznej oraz boiska do boule przy ul. Racławickiej w Tarnowskich Górach - dzielnica Rybna
2019-08-28
2019-09-17
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Oświetlenie ulic na terenie Gminy Tarnowskie Góry - budowa i uzupełnienie (ul. Andersa oraz ciąg pieszy do boiska TS Iskra)
2019-08-22
2019-09-30
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry "Oświetlenie ulic na terenie Gminy Tarnowskie Góry - budowa i uzupełnienie"
2019-08-09
2019-08-28
Tarnowskie Góry Dostawy Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry "Dostawa oraz montaż wraz z rozruchem nowych urządzeń w miejsce urządzeń wyeksploatowanych dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej oraz przepompowni ścieków w Tarnowskich Górach"
2019-08-02
2019-08-12
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tarnowskie Góry do szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020"
2019-07-30
2019-08-14
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Oświetlenie ulic na terenie Gminy Tarnowskie Góry - budowa i uzupełnienie
2019-07-17
brak danych
Tarnowskie Góry Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Organizacja w dniach 21-22 września 2019 r. na terenie Miasta Tarnowskie Góry Pikniku pn. WYŚCIG PO ZDROWIE
2019-07-03
2019-07-18
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów poprzemysłowych: ukształtowanie terenu, wykonanie uzbrojenia oraz budowa drogi na działce nr 1344/90 przy ul. Polnej w Tarnowskich Górach - etap II
2019-06-27
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Wykonanie skweru rekreacyjno-wypoczynkowego w Tarnowskich Górach - Strzybnicy
2019-06-17
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Sprzątanie i zamiatanie na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2019 r.
2019-06-14
brak danych
Tarnowskie Góry Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Dostawa ciepła i ciepłej wody użytkowej do budynków komunalnych w Tarnowskich Górach
2019-06-12
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Zagospodarowanie terenu przy ul. Głównej w Tarnowskich Górach
2019-06-11
2019-06-25
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Tarnowskich Górach Obszar 1: ul. Starowapienna/Tuwima, Obszar 2: Starotarnowicka/Sielanka.
2019-06-07
2019-06-26
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów poprzemysłowych: ukształtowanie terenu, wykonanie uzbrojenia oraz budowa drogi na działce nr 1344/90 przy ul. Polnej w Tarnowskich Górach - etap II

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-11-16
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Wykonanie dokumentacji projektowej na zarurowanie cieku Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej w Tarnowskich Górach wraz z odwodnieniem terenów przyległych.
2019-11-06
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Budowa siłowni zewnętrznej oraz boiska do boule przy ul. Racławickiej w Tarnowskich Górach - dzielnica Rybna.
2019-10-30
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Zadanie projektowe nr 3 Obszar 1ul. Starowapienna/Tuwima, Obszar nr 2ul. Starotarnowicka/Sielanka
2019-10-22
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Oświetlenie ulic na terenie Gminy Tarnowskie Góry - budowa i uzupełnienie
2019-10-15
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenu terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2019 r.
2019-10-09
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Organizacja w dniach 21-22 września 2019 r. na terenie Miasta Tarnowskie Góry Pikniku pn. WYŚCIG PO ZDROWIE
2019-10-08
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Oświetlenie ulic na terenie Gminy Tarnowskie Góry - budowa i uzupełnienie (ul. Andersa oraz ciąg pieszy do boiska TS Iskra)
2019-09-27
brak danych
Tarnowskie Góry Dostawy Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry "Dostawa oraz montaż wraz z rozruchem nowych urządzeń w miejsce urządzeń wyeksploatowanych dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej oraz przepompowni ścieków w Tarnowskich Górach"
2019-09-26
brak danych
Tarnowskie Góry Dostawy Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Dostawa ciepła i ciepłej wody użytkowej do budynków komunalnych w Tarnowskich Górach.
2019-09-11
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tarnowskie Góry do szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020"
2019-09-09
brak danych
Tarnowskie Góry Dostawy Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Dostawa ciepła i ciepłej wody użytkowej do budynków komunalnych w Tarnowskich Górach
2019-08-13
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów poprzemysłowychukształtowanie terenu, wykonanie uzbrojenia oraz budowa drogi na działce nr 1344/90 przy ul. Polnej w Tarnowskich Górach - etap II
2019-08-07
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry "Przygotowanie scenariusza oraz produkcję z montażem i obróbką postprodukcyjną filmu promującego turystyczne walory i atrakcyjny wizerunek miasta Tarnowskie Góry w oparciu o zasady storytelling´u do emisji w Internecie (portale, media społecznościowe)"
2019-06-28
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Remont budynków mieszkalnych przy ul. Rynek 8-9 oraz ul. Powstańców Śląskich 40 w Tarnowskich Górach
2019-06-26
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch placów zabaw w Tarnowskich Górach
2019-06-12
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Opatowickiej/Biskupka w Tarnowskich Górach
2019-06-10
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry "Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej - rejon ul. Siwcowej w Tarnowskich Górach"
2019-06-06
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Wykonanie dokumentacji projektowej remontu Źródełka Młodości mieszczącego się przy ul. Jana Waliski w Tarnowskich Górach
2019-05-28
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Organizacja i przeprowadzenie w dniu 04.08.2019 r. na terenie Miasta Tarnowskie Góry startu 76. Tour de Pologne UCI World Tour
2019-05-21
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Świadczenie usług reklamowych i promocyjnych w ramach i podczas cyklu zawodów "Puchar Regionalny Nordic Walking 2019" w dniu 16 czerwca 2019 r. w Tarnowskich Górach.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.