eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry - przetargiBurmistrz Miasta Tarnowskie Góry - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-16
2018-03-06
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Wykonanie robót naprawczych dla Zadania nr 2 - Rybna w ramach projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - II faza
2018-02-08
2018-02-27
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Budowa placu zabaw oraz parkingu przy ul. Pastuszki w Tarnowskich Górach - dzielnica Opatowice
2018-02-01
2018-02-20
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Remont budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Rynek 3 oraz ul. Karola Miarki 11 w Tarnowskich Górach

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-20
2018-01-05
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę budynków po Zakładach Odzieżowych Tarmilo w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenu.
2017-12-15
2017-12-27
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry
2017-12-12
2018-01-03
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Rozbiórka budynku przy ul. ks. Lewka 13 w Tarnowskich Górach
2017-11-17
2017-11-28
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Sprzątanie i zamiatanie oraz likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2018 roku
2017-10-06
2017-10-31
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Termomodernizacja placówek oświatowych w Tarnowskich Górach - etap I
2017-09-27
2017-10-12
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Remont pustostanów położonych na terenie Gminy Tarnowskie Góry - 4 adresy: ul. Legionów 20/8, ul. Powstańców Śl. 13/6, ul. Sobieskiego 6D/1, ul. Żwirowa 1/5
2017-09-22
2017-10-09
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Budowa strefy ruchu i zdrowia w dzielnicy Strzybnica w Tarnowskich Górach
2017-09-18
2017-10-03
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Budowa placu zabaw oraz parkingu przy ul. Pastuszki w dzielnicy Opatowice w Tarnowskich Górach
2017-09-13
2017-09-28
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Rozbiórka komórek lokatorskich, budowa śmietnika oraz utwardzenie nawierzchni podwórza budynków przy ul. Gliwickiej 17 i 19 w Tarnowskich Górach - działka nr 138
2017-09-11
2017-09-19
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Piotra Skargi, ul. Bocznej i ul. Grzybowej w Tarnowskich Górach
2017-09-07
2017-09-22
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Remont budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2 - zagospodarowanie infrastruktury zewnętrznej
2017-08-31
brak danych
Tarnowskie Góry Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Remont budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach
2017-08-16
2017-08-25
Tarnowskie Góry Dostawy Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach
2017-08-04
2017-08-14
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tarnowskie Góry do szkół, przedszkoli innych placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018
2017-08-04
2017-08-23
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Budowa placu zabaw w Tarnowskich Górach w rejonie ul. Chopina-Kolorowej
2017-08-02
2017-08-22
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią, kablem energetycznym, zjazdem do pompowni i wodociągiem w rejonie ul. Korola w Tarnowskich Górach
2017-07-28
2017-08-09
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie pomników przyrody na terenie Gminy Tarnowskie Góry i w drzewostanie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Doły Piekarskie" w Tarnowskich Górach
2017-07-26
2017-08-18
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Remont pustostanów położonych na terenie Gminy Tarnowskie Góry
2017-07-24
2017-08-10
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Remont dróg wewnętrzynych i dojazdowych na terenie Tarnowskich Gór
2017-07-21
2017-08-04
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie zabytkowego Parku w Reptach Śląskich i w lesie przy ul. Polarnej w Tarnowskich Górach

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-06
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Rozbiórka budynku przy ul. ks. Lewka 13 w Tarnowskich Górach
2018-01-04
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Sprzątanie i zamiatanie oraz likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2018 roku
2017-11-14
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Budowa placu zabaw w Tarnowskich Górach w rejonie ul. Chopina-Kolorowej
2017-11-07
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Remont pustostanów położonych na terenie Gminy Tarnowskie Góry - 4 adresyul. Legionów 20/8, ul. Powstańców Śl. 13/6, ul. Sobieskiego 6D/1, ul. Żwirowa 1/5
2017-10-31
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Piotra Skargi, ul. Bocznej i ul. Grzybowej w Tarnowskich Górach
2017-10-24
brak danych
Tarnowskie Góry Dostawy Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach
2017-10-13
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Rozbiórka komórek lokatorskich, budowa śmietnika oraz utwardzenie nawierzchni podwórza budynków przy ul. Gliwickiej 17 i 19 w Tarnowskich Górach - działka nr 138
2017-10-13
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Remont budynku Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2 - zagospodarowanie infrastruktury zewnętrznej
2017-10-06
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zagórskiej 91 w Tarnowskich Górach
2017-09-26
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku UKS Unia Strzybnica w Tarnowskich Górach
2017-09-26
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią, kablem energetycznym, zjazdem do pompowni i wodociągiem w rejonie ul. Korola w Tarnowskich Górach
2017-09-22
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie pomników przyrody na terenie Gminy Tarnowskie Góry i w drzewostanie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Doły Piekarskie" w Tarnowskich Górach
2017-09-21
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tarnowskie Góry do szkół, przedszkoli innych placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018
2017-09-14
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Remont odcinka kanalizacji ogólnospławnej w ul. Odrzańskiej w Tarnowskich Górach
2017-09-13
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Remont budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach
2017-09-13
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Remont pustostanów położonych na terenie Gminy Tarnowskie Góry
2017-09-13
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP Strzybnica przy ul. Kościelnej 85 w Tarnowskich Górach
2017-09-08
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Remont dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Tarnowskich Gór
2017-09-07
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Remont nawierzchni posesji budynku komunalnego przy ul. Strzeleckiej 28-30 w Tarnowskich Górach
2017-08-31
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Głównej w Tarnowskich Górach

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.