eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - przetargiAkademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-01-20
2017-01-31
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa i uruchomienie wagi precyzyjnej dla Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego Technologii Ogniw Litowych w ramach zadania pn. "zakup aparatury naukowo-badawczej z zakresu energetyki wraz z zagospodarowaniem przestrzeni i robotami budowlanymi". - KC-zp.272-22/17
2017-01-20
2017-01-31
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa systemu modułowego wyposażonego w dwie pompy wraz z dostawą-2 szt.-KC-zp.272-34/17
2017-01-20
2017-01-30
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa wysokoenergetycznego młyna kulowego dla Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego Technologii Ogniw Litowych w ramach zadania pn. "zakup aparatury naukowo-badawczej z zakresu energetyki wraz z zagospodarowaniem przestrzeni i robotami budowlanymi" - KC-zp.272-23/17
2017-01-18
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska z drukarką 3D i skanerem 3D dla Laboratorium Przemian Energetycznych w Energetyce Odnawialnej w ramach zadania pn. "Zakup aparatury naukowo-badawczej z zakresu energetyki wraz z zagospodarowaniem przestrzeni i robotami budowlanymi". Dostawa realizowana dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki
2017-01-18
2017-01-26
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa zestawu sond prądowych dla Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Systemów Zasilania (Zespół Laboratoryjny Elektronika Przemysłowa i Kompatybilność Elektromagnetyczna) w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki-KC-zp.272-36/17
2017-01-18
2017-01-26
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawę elektronicznego obciążenia dużej mocy dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki - KC-zp.272-19/17
2017-01-18
2017-01-27
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica na dostawę zestawu elektronicznych obciążeń średniej mocy dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki." - KC-zp.272-20/17
2017-01-17
2017-01-25
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa i uruchomienie systemu oczyszczania wody dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki KC-zp.272-17/17
2017-01-16
2017-01-25
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa programowalnego zasilacza DC średniej mocy dla Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Systemów Zasilania (Zespół Laboratoryjny Elektronika Przemysłowa i Kompatybilność Elektromagnetyczna) w ramach zadania pn. "zakup aparatury naukowo-badawczej z zakresu energetyki wraz z zagospodarowaniem przestrzeni i robotami budowlanymi". KC-zp.272-21/17
2017-01-16
2017-01-24
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek AGH
2017-01-13
2017-01-23
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa zestawu do testowania bezpieczeństwa elektrycznego oraz prądu upływu dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki - KC-zp.272-25/17
2016-12-08
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Usługa druku i dostawy dwóch numerów Biuletynu Informacyjnego Studentów AGH.
2016-12-06
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa projektorów multimedialnych dla WGGiOŚ,WGiG
2016-11-24
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Usługa renowacji drewnianych regałów bibliotecznych, dla Biblioteki Głównej AGH.
2016-11-23
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Wykonanie usługi audytu w ramach projektów realizowanych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki finansowanego ze środków NCBiR zgodnie z umową PBS1/B5/17/2012.
2016-11-10
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa magnetronu z zasilaczem DC - rozbudowa systemu do trawienia jonowego wraz z osadzaniem warstw dla ACMiN AGH
2016-11-04
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Usługa przeprowadzenia audytu finansowego projektu 7 Programu Ramowego UE o akronimie RESCUE za cały okres trwania projektu tj. 01.11.2013-31.10.2016 r.
2016-10-28
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica przeprowadzenie audytu zewnętrznego oraz sporządzenie raportu z audytu zewnętrznego Projektu pn. "Oligo-atomowe supersieci metal-tlenek jako nowe materiały o dostrajanych właściwościach elektrycznych i magnetycznych" finansowanego przez Rzeczypospolita Polską reprezentowaną przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki
2016-10-28
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa układu nanomanipulatorów do pomiarów transportu elektrycznego w skaningowym mikroskopie elektronowym dla ACMiN AGH
2016-10-06
brak danych
Kraków Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Wykonanie prac remontowych w szatniach, natryskach i korytarzach hali sportowej na terenie AGH w Krakowie - etap II. KC-zp.272-70/16.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-01-10
2017-01-18
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica wynajem autokaru wraz z kierowcą na przewóz członków Chóru "Con Fuoco" na trasie Kraków-Rzeszów-Kraków - KC-zp.272-9/17
2016-12-27
2017-01-05
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica wykonywanie konserwacji i napraw bieżących instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji na terenie Uczelni - KC-zp.272-568/16
2016-12-22
2017-01-02
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa 10 szt. projektorów dla WIMiR AGH - KC-zp.272-561/16
2016-12-21
2016-12-29
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica usługa ekspercka w zakresie wykonania ekspertyzy dotyczącej określenia niezawodności modułów termoelektrycznych w warunkach pracy w podwyższonej temperaturze ze względu na zastosowane spoinowanie - KC-zp.272-549/16
2016-12-21
2017-01-03
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa stanowiska do pomiarów oporu elektrycznego metodą czteropunktową - KC-zp.272-562/16
2016-12-21
2017-01-02
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa generatora termoelektrycznego przeznaczonego do badań laboratoryjnych wraz z osprzętem przyłączeniowym oraz elementami opomiarowania dla WIMiR
2016-12-20
2016-12-29
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa urządzenia wielofunkcyjnego - 1 szt.-KC-zp.272-560/16
2016-12-20
2017-01-03
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH
2016-12-19
2016-12-28
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa bluz promocyjnych dla chóru i orkiestry smyczkowej - KC-zp.272-515/16
2016-12-13
2016-12-21
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostęp sieciowy do EBSCO Discovery Service (EDS) oraz dostęp do elektronicznych wersji czasopism zagranicznych i baz bibliograficzno-abstraktowych - KC-zp.272-546/16
2016-12-13
2016-12-21
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica wykonywanie konserwacji i napraw bieżących instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji na terenie Uczelni - KC-zp.272-551/16
2016-12-12
2016-12-20
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa mebli laboratoryjnych dla WMN - KC-zp.272-538/16
2016-12-12
2016-12-20
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa stanowiska do pomiarów elektrycznych metodą czteropunktową w zewnętrznym polu magnetycznym - KC-zp.272-533/16
2016-12-09
2016-12-19
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Prenumerata czasopism krajowych na 2017 r.
2016-12-09
2016-12-19
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa szkła oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek AGH
2016-12-09
2016-12-19
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa spirometru diagnostycznego - KC-zp.272-534/16
2016-12-08
2016-12-19
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Utrzymanie w stałej sprawności systemów klucza centralnego typuWilka Schliesstechnik i Abus Pfaffenhain w domach studenckich Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie oraz świadczenie usługi pogotowia ślusarskiego MS-zp.272-2/16
2016-12-08
2016-12-16
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa czystego laboratoryjnego gazu Xenon w butli 10 litrowej w ilości 1000 litrów gazowych wraz z dzierżawą butli dla WFiIS
2016-12-07
2016-12-15
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa 2 specjalistycznych oprogramowań do symulacji systemów energetyki odnawialnej (licencja bezterminowa, jednostanowiskowa) dla Laboratorium Przemian Energetycznych w Energetyce Odnawialnej w ramach zadania pn. "Zakup aparatury naukowo-badawczej z zakresu energetyki wraz z zagospodarowaniem przestrzeni i robotami budowlanymi". Dostawa realizowana dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki.
2016-12-07
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Usługi serwisowe zintegrowanego systemu informatycznego ASIMS+ w okresie 12 miesięcy.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-01-19
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa i montaż wyposażenia meblowego w pokoju biurowym UCI - KC-zp.272-488/16
2017-01-18
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica wykonanie badań wpływu parametrów technologicznych na warunki wiercenia metodą udarowo-obrotową w skałach zwięzłych do projektu "Optymalizacja parametrów wierceń, w tym dobór technologii wiercenia, narzędzi, płynów wiertniczych i cementowania otworów pionowych i horyzontalnych dla eksploatacji złóż gazu łupkowego- KC-zp.272-511/2016
2017-01-17
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa pompy próżniowej ze sterownikiem i kablami- 1 szt. - KC-zp.272-477/16.
2017-01-17
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica magnetron - rozbudowa systemu do trawienia jonowego wraz z osadzaniem cienkich warstw dla ACMiN AGH KC-zp.272-476/16
2017-01-16
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa stołów laboratoryjnych oraz dwukomorowego zlewu laboratoryjnego z żywicy epoksydowej przeznaczonych do doposażenia Laboratorium Analiz Fizyko-chemicznych I Pracowni Preparatyki Chemicznej oraz Pracowni Clean Room ACMIN AGH - KC-zp.272-520/16
2017-01-16
brak danych
Kraków Roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Modernizacja instalacji elektrycznej poziomu piwnicy budynku A-0 - etap I w ramach zadania inw. pn."Budowa rozdzielni kondygnacyjnych wraz z infrastrukturą elektryczną w paw. A-0". KC-zp.272-502/16
2017-01-16
brak danych
Kraków Roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica remont kapitalny z przebudową i dociepleniem ścian Domu Studenckiego DS-18 zlokalizowanego na terenie Miasteczka Studenckiego AGH przy ul. Tokarskiego 4- KC-zp.272-524/16
2017-01-13
brak danych
Kraków Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa mebli dla jednostek AGH.
2017-01-12
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Prenumerata czasopism krajowych w 2017 roku
2017-01-12
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa 4 sztuk foteli obrotowych dla WIMiR.
2017-01-12
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Kontrakt serwisowy (12 miesięczny) obejmujący zainstalowane AGH dyfraktometry rentgenowskieX'Pert Pro DY 2248, Empyrean DY 0690, Empyrean DY 1304, Empyrean DY 1227, X'Pert MPD DY 0966, Empyrean DY 1061, Empyrean DY 1209, X'Pert Pro DY 1728, Empyrean DY 1212, Empyrean DY 1277 i spektrometr rentgenowskiAxios DY 5481.
2017-01-12
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawę stołów laboratoryjnych do wyposażenia Laboratorium Montażu Urządzeń i Układów Elektronicznych w Centrum Eneregetyki budynek C-6 pom.402-KC-zp.272-462/16
2017-01-12
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa oprogramowania do prowadzenia analiz numerycznych układów mikrokogeneracyjnych wraz z licencją stałą (wieczystą) do użytku komercyjnego, dla Laboratorium Przemian Energetycznych w Energetyce Odnawialnej w ramach zadania pn. "Zakup aparatury naukowo-badawczej z zakresu energetyki wraz z zagospodarowaniem przestrzeni i robotami budowlanymi". Dostawa realizowana dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki KC-zp.272-484/16.
2017-01-12
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa projektorów multimedialnych dla WEAIiIB KC-zp.272-442/16
2017-01-11
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa automatycznej szlifierko-polerki KC-zp.272-492/16
2017-01-11
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Prenumerata czasopism polskich dla Biblioteki Głównej AGH na 2017 r.
2017-01-10
brak danych
Kraków usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica wdrożenie obsługi magazynów, gospodarki materiałowej z obsługą Jednolitego Pliku Kontrolnego we współpracy z oprogramowaniem ASIMS+
2017-01-09
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa multimetru dla WWNiG - KC-zp.272-393/16
2017-01-09
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawę 1 szt .aparatu USG dla WEAIiIB - KC-zp.272-463/16
2017-01-09
brak danych
Kraków Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa 1 szt. projektora multimedialnego dla WEAIiIB

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.