Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-09-17
2014-09-25
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa wraz z montażem stołu laboratoryjnego oraz stanowiska do mycia do laboratorium WGGiOŚ
2014-09-17
2014-09-25
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa jednostanowiskowego stacjonarnego zestawu komputerowego wraz z monitorem LCD
2014-09-17
2014-09-25
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa i montaż rolet dziennych, półprzepuszczalnych, z powłoką zewnętrzną odbijającą promienie słoneczne
2014-09-17
2014-09-25
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa plotera A1 dla KMGPiT
2014-09-16
2014-09-24
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica zakup sprzętowo- programowej infrastruktury udostępniania usług wewnętrznej chmury obliczeniowej wraz z platformą programistyczną do zarządzania (teleinformatyczny system do ciągłego gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych) wg złączonej specyfikacji - KC-zp.272-564/14
2014-09-16
2014-09-24
Kraków usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Usługa przeprowadzenia praktycznych kursów przedsiębiorczości (wykłady i warsztaty), w ramach projektu Fizyka Twój Wybór, Twoja przyszłośc, POKL.04.01.02-00-009/12, dla WFiIS.
2014-09-16
2014-09-25
Kraków usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Wykonanie usługi audytu w ramach projektu realizowanego na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki , finansowanego ze środków NCN, zgodnie z umową UMO-2011/02/A/ST8/00280.
2014-09-16
2014-09-24
Kraków usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Usługa transportowa do Czech w dniach 02.10-04.20.2014 r. dla WIMiR
2014-09-16
brak danych
Kraków Roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Roboty dodatkowe na podstawie protokołu konieczności z dnia 08.09.2014 dla zadania pn.Przebudowa stacji transformatorowej wraz z przebudową instalacji elektrycznych wewnętrznych przy ul. Tkackiej w Krakowie w ramach inwestycji pn.Rozbudowa systemu elektroenergetycznego Uczelni -(KC-zp.272-359/14)
2014-09-15
2014-09-24
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH - nr sprawy KC-zp.272-568/14
2014-09-12
2014-09-22
Kraków usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica organizacja wyjazdu studyjnego w dniach 02-03.10.2014 oraz w dniu 14.10.2014r. w ramach projektu POKL Mechatronicy - Praktyczni Specjaliści Przyszłości
2014-09-11
2014-09-19
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica zakup switchów - KC-zp.272-565/14
2007-02-07
2015-07-02
Kraków Dostawy Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa stanowiska próżniowo-dyfuzyjnego Spd 63 InRs.2 dla WPiE

Zobacz wiecej

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-09-09
2014-09-17
Kraków usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Obsługa restauracyjna spotkania okolicznościowego Absolwentów WEiP - 40-lecie Wydziału Energetyki i Paliw.
2014-09-08
2014-09-16
Kraków usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica przeprowadzenie warsztatów umiejętności miękkich dla studentów kierunku zamawianego Technologia chemiczna na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w ramach projektu Chemik Technolog - Inżynier z przyszłością
2014-09-08
2014-09-16
Kraków usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Powszechne usługi pocztowe na terenie całego kraju i zagranicy dla AGH.
2014-09-05
2014-09-15
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa materiałów reklamowych
2014-09-04
2014-09-12
Kraków usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica wyłonienie zespołu zarządzającego do projektu Multifield CO2 Storage for Environment and Energy AcronimMuse
2014-09-04
2014-09-12
Kraków usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica aktywacja i wdrożenie funkcjonalności Budżetowania i Kontrolingu, opartych na oprogramowaniu ASIMS+, wraz z elementami elektronicznego obiegu dokumentów - KC-zp.272-470/14
2014-09-03
2014-09-11
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa wieloparametrowego kolorymetru ze skalą DCO
2014-09-03
2014-09-12
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa 1 szt. adaptera do Core Holdera
2014-09-02
2014-09-10
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa i montaż 10 rolet zewnętrznych aluminiowych do sali 123 w pawilonie B2 dla WIMIR
2014-09-01
2014-09-16
Kraków roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica remont lokalu mieszkalnego nr 22 w budynku przy ul. Dunin Wąsowicza 24 w Krakowie
2014-08-29
2014-09-08
Kraków usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Usługa zorganizowania wyżywienia (lunchów i kolacji) podczas trwania konferencji w dniach 14-17.09.2014 r.
2014-08-29
2014-09-08
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH - nr sprawy KC-zp.272-553/14
2014-08-29
2014-09-15
Kraków roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica budowa wału eksperymentalnego wraz z infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi w Czernichowie (powiat krakowski) oraz rozbiórka wału po zakończeniu badań, w ramach projektu ISMOP KC-zp.272-530/14
2014-08-28
2014-09-09
Kraków usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z opracowaniami kosztowymi i STWiORB oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.Przystosowanie pawilonów D-8 do aktualnych przepisów ppoż
2014-08-28
2014-09-09
Kraków usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z opracowaniami kosztowymi i STWiORB oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.Przystosowanie pawilonów B1-B4 do aktualnych przepisów ppoż KC-zp.272-540/14
2014-08-28
2014-09-05
Kraków usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Wynajem autokaru wraz z kierowcą na wyjazd, na V Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych - Puławy 2014.
2014-08-28
2014-09-05
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH - kierunki zamawiane
2014-08-28
2014-09-05
Kraków usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i projektów wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, STWiORB i projektowanej charakterystyki energetycznej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń, decyzji celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i przeniesieniem autorskich praw majątkowych i praw zależnych do wykonanej dokumentacji dla zadania pn.Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz instalacji wentylacji dygestoriów w laboratoriach chemicznych parteru w paw. A-1.
2014-08-26
2014-09-10
Kraków roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Przebudowa rozdzielni elektrycznej nn. w pomieszczeniu 011 na poziomie -1, kablowni P15 i P40, oraz fragmentu korytarza pomiędzy ww. pomieszczeniami kablowni na poziomie -2 pawilonu A-0 a także wykonanie wydzielonego pożarowo szybu kablowego w pionie D oraz piętrowych tablic rozdzielczych dla szachtu C i D w pawilonie A-0
2014-08-25
2014-09-02
Kraków usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Wykonanie usług związanych z rozliczeniem i przekazaniem na stan majątkowy AGH zakończonej inwestycji budowlanej pn.Dobudowa budynku pięciokondygnacyjnego do północnego skrzydła budynku Wydziału Zarządzania AGH w Krakowie w ramach projektu Rozbudowa i doposażenie Wydziału Zarządzania AGH w celu poprawy jakości usług edukacyjnych

Zobacz wiecej

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-09-18
brak danych
Kraków Roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Budowa stacji transformatorowej w budynku wolnostojącym dobudowanym do hali H-B3B4 wraz z dobudową wejścia do sekretariatu AGH i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej w ramach inwestycji pn.Rozbudowa systemu elektroenergetycznego Uczelni.
2014-09-18
brak danych
Kraków Roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Remont lokalu mieszkalnego nr 86 przy ul. Skarbińskiego 2 w Krakowie
2014-09-17
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica stanowisko badawcze do symulacji bezpośredniego chłodzenia KC-zp.272-494/14
2014-09-16
brak danych
Kraków Roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica remont toalet w części południowej Pawilonu A-4 na terenie AGH w Krakowie.
2014-09-16
brak danych
Kraków Roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Remont sali wykładowej nr 103 w łączniku A-3/A-4 na terenie AGH w Krakowie.
2014-09-16
brak danych
Kraków Roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica roboty budowlane związane z dostosowaniem korytarza dla potrzeb szatni i portierni Pawilonu A-2.
2014-09-16
brak danych
Kraków Roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica wykonanie izolacji poziomej wraz z odgrzybianiem ścian piwnic kamienicy przy ul. Czarnowiejskiej 50 b w ramach zadania inwestycyjnego pn.Modernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania kamienicy przy ul. Czarnowiejskiej.
2014-09-16
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa komputerów przenośnych dla jednostek AGH - nr sprawy KC-zp.272-350/14
2014-09-16
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa 1 szt. switcha dla WIEiT - nr sprawy KC-zp.272-358/14
2014-09-15
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa szafek i stołów warsztatowych oraz szaf laboratoryjnych do Laboratorium KMGPiT - KC-zp.272-362/14
2014-09-15
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa stabilizowanego lasera helowo-neonowego
2014-09-15
brak danych
Kraków Roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Remont sali wykładowej nr 201 oraz wymiana wykładziny dywanowej w pokoju 412 w pawilonie D-6 na terenie AGH w Krakowie KC-zp.272-444/14
2014-09-12
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH - nr sprawy KC-zp.272-492/14
2014-09-12
brak danych
Kraków Roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica remont sali laboratorium mikroskopowego nr 06d i 06e (część I), oraz sali 129 (część II) w pawilonie A-0 na terenie AGH w Krakowie
2014-09-12
brak danych
Kraków Roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Remont toalet na parterze i pierwszym piętrze pawilonu D-13 na terenie AGH w Krakowie
2014-09-11
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa 1 szt serwera - KC-zp.272-268/14
2014-09-11
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa 1 szt stołu laboratoryjnego z wyposażeniem - KC-zp.272-250/14
2014-09-11
brak danych
Kraków Roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Przebudowa stacji transformatorowej w paw. A-3 AGH w ramach inwestycji pn.Rozbudowa systemu elektroenergetycznego Uczelni KC-zp.272-446/14. II.1.2) Rodzaj zamówieniaroboty budowlane
2014-09-11
brak danych
Kraków Roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Przebudowa szachtu kablowego w paw. C-2 z przynależnymi rozdzielnicami elektrycznymi i laboratoryjnymi w ramach inwestycji pn.Rozbudowa i przebudowa pionów kablowych wraz z infrastrukturą w paw. C-1, C-2, C-3
2014-09-11
brak danych
Kraków Roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica wykonanie remontu sali wykładowej 224, 225, 226, oraz pokoi 226A, 211, 212, 213, 321A, 315, 7, 315A w pawilonie D-10 oraz pom.014 w paw.D-11

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.