eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - przetargiAkademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-20
2019-02-28
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa wzmacniacza homodynowego lock-in dla WIEiT
2019-02-15
2019-02-25
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH
2019-02-14
2019-02-22
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Sukcesywna dostawa w okresie 12 miesięcy ciekłego azotu do zbiorników posiadanych przez Zamawiajacego w ilosci 15 000 litrów dla ACMiN
2019-02-12
2019-02-27
Kraków Roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Przebudowa Oficyny Zegarowej na potrzeby kotłowni gazowej w Zespole Pałacowo-Parkowym AGH w Młoszowej - KC-zp.272-79/19
2019-02-12
2019-02-21
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica aktualizacja niezbędnej licencji oprogramowania służącego do realizacji zajęć "Solid Edge ST" do bieżącej wersji, tj. Solid Edge ST2019 EDU lub równoważnej wersja pływająca z roczną opieką techniczną. Pakiet obejmuje minimum 30 licencji - KC-zp.272-54/19
2019-02-11
2019-02-22
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa aparatury do pomiarów tensometrycznych dla WIMiR
2018-12-06
brak danych
Kraków Roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica remont pionów wentylacyjnych i wentylatorów dachowych wraz z remontem instalacji elektrycznej w pawilonie A-4 na terenie AGH w Krakowie - etap II -KC-zp.272-381/18

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-12
2019-02-20
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica zakup sprzętu fotograficznego - Gimbal ręczny KC-zp.272-72/19
2019-02-11
2019-02-19
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa autoklawu laboratoryjnego - KC-zp. 272-70/19
2019-02-07
2019-02-15
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa oraz instalacja 1 sztuki akceleratora graficznego (karty graficznej) do zakupionej wcześniej stacji roboczej dla WIMiIP - Kc-zp.272-31/19.
2019-02-01
2019-02-12
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa materiałów promocyjnych i reklamowych dla WEAIiIB - KC-zp.272-59/19
2019-02-01
2019-02-11
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa 150 sztuk kuchenek elektrycznych, ceramicznych, dwupalnikowych, wolnostojących do domu studenckiego DS "Alfa" przy ul. Reymonta 17 w Krakowie. KC-zp.272-60/19
2019-02-01
2019-02-11
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa 1 szt. audiometru przesiewowego - KC-zp. 272-63/19
2019-01-31
2019-02-08
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa materiałów reklamowych na Targi Pracy AGH - KC-zp. 272-41/19
2019-01-31
2019-02-08
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH
2019-01-25
2019-02-04
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa 1 szt. aparatu fotograficznego dla WWNiG KC-zp.272-43/19
2019-01-23
2019-01-31
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Usługa dostarczenia biletów lotniczych w celu realizacji zadań wynikających z realizacji projektu Najlepsi z Najlepszych 3.0 w ramach POWER KC-zp.272-48/19
2019-01-23
2019-01-31
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa potencjostatu-galwanostatu do badań elektrochemicznych wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem dla WIMiC
2019-01-18
2019-01-28
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Stanowisko do badania struktury napowietrzenia mieszanki betonowej - 1 szt. dla WIMiC KC-zp.272-1/19
2019-01-17
2019-01-25
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa materiałów reklamowo-promocyjnych dla uczestników Studiów Podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy KC-zp.272-33/19
2019-01-17
2019-01-25
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa materiałów promocyjnych dotyczacych programu Erazmus +
2019-01-17
2019-01-28
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa materiałów promocyjnych dotyczących programu Erazmus + Kraje Partnerskie
2019-01-17
2019-01-25
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica wynajem autokarów do przewozu uczestników wycieczek pracowniczych i emeryckich organizowanych przez DSB AGH w roku 2019 - KC-zp.272-30/19
2019-01-16
2019-01-25
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla potrzeb AGH
2019-01-15
2019-01-29
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica wykonanie projektu przystosowania pawilonu A-0 AGH w Krakowie do aktualnych przepisów ppoż. - KC-zp.272-3/19
2019-01-15
2019-01-30
Kraków Roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica wykonanie remontu łazienek po robotach instalacyjnych w mieszkaniach będących własnością AGH w budynku przy ul. Czarnowiejskiej 103 w Krakowie. KC-zp.272-25/19
2019-01-15
2019-01-23
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa wagi analitycznej dla WIMiC

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-20
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa baz danych do spektrometru SPECTROMAXX - KC-zp.272-16/19
2019-02-14
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa skanera 3D wraz z oprogramowaniem dla WGiG- KC-zp.272-644/18
2019-02-14
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla potrzeb AGH
2019-02-14
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa modułowego tensjometru optycznego dla WIMiC- KC-zp.272-587/18
2019-02-13
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawę pieca próżniowego dla WIMiC - KC-zp.272-667/18
2019-02-12
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa materiałów promocyjnych dotyczących programu Erasmus +
2019-02-11
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Specjalistyczne prace integracyjne dotyczące portalu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej oraz opracowanie graficznej strony interfejsów
2019-02-11
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa niegazowanej wody źródlanej w pojemnikach 18,9l wraz z urządzeniami grzewczo-chłodzącymi dla potrzeb Uczelni KC-zp.272-637/18
2019-02-11
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica usługa tarnsportowa w karju dla studentów i parcowników WIMiR AGH w roku 2019 - KC-zp.272-641/18.
2019-02-11
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa 2 szt. zestawów komputerowych 1 szt. monitora dla Jednostek AGH - KC-zp.272-534/18
2019-02-11
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa cieplarki laboratoryjnej dla WIMiC- KC-zp.272-615/18
2019-02-11
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa mebli laboratoryjnych dla WIMiC- KC-zp.272-592/18
2019-02-08
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Usługa dostarczenia biletów lotniczych w celu realizacji zadań wynikających z realizacji projektu Najlepsi z Najlepszych 3.0 w ramach POWER KC-zp.272-645/18
2019-02-07
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Naprawy i bieżącą konserwację instalacji CO, instalacji solarnych, wymiennikowni ciepła z hydroforniami i stacjami uzdatniania wody zlokalizowanych w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie. KC-zp.272-597/18
2019-02-07
brak danych
Kraków Roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Przebudowa sali wykładowej 501 wraz z dostosowaniem paw. C-3 do aktualnych przepisów ppoż. na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-654/18
2019-02-05
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa pionowego autoklawu laboratoryjnego na Basen AGH
2019-02-05
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa materiałów reklamowych na Targi Pracy AGH - KC-zp. 272-41/19
2019-02-05
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica zakup 16 szt. licencji oprogramowania Adobe Creative Cloud lub równoważnego - KC-zp. 272-622/18
2019-02-04
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH
2019-02-01
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa zestawów komputerowych stacjonarnych z monitorami, używane - poleasingowe - szt. 31 - KC-zp. 272-595/18

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.