eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - przetargiAkademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-29
2016-05-09
Kraków usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica wynajęcie autokarów na zajęcia terenowe dla studentów I roku II stopnia studiów magisterskich, kierunek GiG oraz INiG - KC-zp.272-202/16
2016-04-29
2016-05-09
Kraków usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica usługi transportowe na wyjazdy terenowe w kraju i za granicą dla studentów WEiP AGH w latach 2016-2017
2016-04-28
2016-05-09
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa pompy próżniowej dla WMN - KC-zp.272-195/16
2016-04-28
2016-05-06
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa 1 szt. serwera dla WIMiC - KC-zp.272-181/16
2016-04-26
2016-05-05
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa pompy próżniowej KC-zp.272-192/16
2016-04-15
2016-05-06
Kraków roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Remont laboratoriów KGBiG na parterze hali technologicznej H-A1. KC-zp.272-187/16
2016-04-15
2016-05-09
Kraków roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostosowanie wentylacji sal nr 116, 119, 206, 207, 219, 307, 315 do obowiązujących przepisów oraz remont oświetlenia sal 101, 118, 119, 206, 207, 224, 306, 307, 315 w paw. D-14 - KC-zp.272-189/16
2016-04-15
2016-05-05
Kraków roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Wymiana dźwigu w pawilonie B-1-KC-zp.272-168/16
2016-04-15
2016-05-04
Kraków roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica przebudowa holu głównego i portierni na parterze i I piętrze w paw. D-10 AGH KC-zp.272-145/16
2016-04-15
2016-05-06
Kraków roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica rozbudowa instalacji SAP oraz montaż centrali zamknięć ogniowych w pawilonie D-10 AGH w ramach zadania inwestycyjnego Przystosowanie paw. D-10 AGH do aktualnych przepisów przeciwpożarowych KC-zp.272-172/16
2016-04-15
2016-05-06
Kraków roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Przyłączenie do budynków CI, ACMiN, budynku technicznego Z-11 agregatu prądotwórczego 700 kVA w ramach inwestycji pn.Poprawa bezpieczeństwa zasilania paw. D-16 i D-17-KC-zp.272-173/16
2016-04-15
2016-05-04
Kraków roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Wymiana ślusarki aluminiowej na elewacji frontowej paw. S-2 w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja elewacji budynku S-2-KC-zp.272-184/16
2016-04-15
2016-05-16
Kraków roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Przebudowę, nadbudowę i rozbudowę budynku Klubu Studio przy ul. Budryka w Krakowie-KC-zp.272-141/16
2016-04-15
2016-05-12
Kraków roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Remont laboratoriówflotacji i procesów grawitacji nr 8 w pawilonie A-1 oraz kruszenia i przesiewania nr 11 w hali H-A1-KC-zp.272-185/16
2016-04-15
2016-05-10
Kraków roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Przebudowa sali wykładowej 429 wraz z instalacjami wewnętrznymi wod., kan., c.o., elektrycznymi wentylacją i klimatyzacją w paw. C-2 KC-zp.272-150/16
2016-04-14
2016-05-06
Kraków roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Remont wyłazów dachowych oraz świetlików w pawilonie A-3. KC-zp.272-175/16
2016-04-13
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Usługa serwisu i rozwoju systemu komputerowego wspomagającego obsługę procesu dydaktycznego, w okresie 12 miesięcy, dla AGH.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-16
2016-04-26
Kraków usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica wydanie monografii, pt. Autentyczność a medialność autorstwa Wacława Branickiego dla WH
2016-04-15
2016-04-25
Kraków usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Usługa przewozu 32 osób na tarsie Kraków (AGH) - Tarnów - Rzeszów (lotnisko Jasionka) - Kraków (AGH), dla WGGiIŚ.
2016-04-15
2016-04-25
Kraków usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica wykonanie audytu zewnętrznego (ustawowego) projektu realizowanego w ramach programu Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy pt. Badania sejsmiczne i ich zastosowanie dla detekcji stref występowania gazu z łupków. Dobór optymalnych parametrów akwizycji i przetwarzania w celu i geomechanicznych skał perspektywicznych.
2016-04-15
2016-04-25
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i kolorowej drukarki do Jednostek AGH - KC-zp.272-143/16
2016-04-15
2016-04-26
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa 2 szt. aparatu Scheiblera dla WGGiIŚ - KC-zp.272-167/16
2016-04-15
2016-04-25
Kraków usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Konserwacja i przegląd systemów przeciwpożarowych w obiektach AGH oraz usuwanie uszkodzeń w tych systemach KC-zp.272-183/16
2016-04-15
2016-04-25
Kraków usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Usługa analizy składu spalin oraz przepływu i temperatury, w bloku kogeneracji oczyszczalni Płaszów w Krakowie, dla WIMiR.
2016-04-15
2016-04-26
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa, montaż i uruchomienie aparatury do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu do siedmiu sal dydaktycznych Studium Języków Obcych - KC-zp.272-148/16
2016-04-15
2016-04-26
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa i montaż mebli dla WGGiOŚ - KC-zp.272-160/16
2016-04-15
2016-04-26
Kraków usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica wynajem autobusów do przewozu studentów w czasie zajęć terenowych WGGiIŚ
2016-04-15
2016-04-27
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa odczynników chemicznych dla Jednostek AGH - KC-zp.272-132/16
2016-04-15
2016-04-25
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica wydanie monografii pt. Projekt teraz my - aktywność środowisk osób niepełnosprawnych w Polsce autorstwa Doroty Żuchowskiej-Skiby - KC-zp.272-170/16
2016-04-15
2016-04-26
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa i montaż mebli dla WFiIS - KC-zp.272-177/16
2016-04-15
2016-04-29
Kraków usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica wynajem autokaru wraz z kierowcą na praktykę terenową do Niemiec - KC-zp.272-163/16
2016-04-15
2016-04-25
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH
2016-04-15
2016-04-27
Kraków usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica organizacja transportu w wyjazdach wspierających proces kształcenia Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH - KC-zp.272-171/16
2016-04-15
2016-04-27
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica wykonanie, dostawa i montaż mebli w laboratorium komputerowym KIG - KC.zp-272-77/16.
2016-04-15
2016-04-25
Kraków usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica opracowanie projektu modernizacji systemów automatyki z uwzględnieniem kosztorysu projektu, ceny instalowanego osprzętu pomiarowego i kontrolnego - KC-zp.272-123/16
2016-04-15
2016-04-25
Kraków usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica wynajem autokarów wraz z kierowcą na zajęcia terenowe ze studentami - KC-zp.272-159/16
2016-04-15
2016-04-27
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa cyfrowego pełnoklatkowego aparatu fotograficznego z funkcją rejestracji wideo i obiektywem fotograficznym - KC-zp.272-186/16.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-29
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa mikrofonu ambisonicznego pierwszego rzędu KC-zp.272-6/16.
2016-04-27
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Opracowanie i wykonanie 8 prototypów walców do walcowania profili o zmiennym przekroju wraz z dodatkowymi badaniami kontrolnymi i analizami wg załączonej dokumentacji konstrukcyjnej i wykonawczej - KC-zp.272-91/16
2016-04-27
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa krzeseł obrotowych na kółkach - 18 szt-KC-zp.272-74/16
2016-04-27
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla Centrum Energetyki (część Dydaktyczno-Badawcza) w ramach zadania inwestycyjnego pn.Zakup aparatury naukowo-badawczej z zakresu energetyki wraz z zagospodarowaniem przestrzeni i robotami budowlanymi KC-zp.272-87/16.
2016-04-26
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica usługa transportowa - wynajęcie 1 autokaru wraz z kierowcą w dn. 8-10.04.2016 oraz 6-8.05.2016 na zajęcia terenowe ze studentami WGGiOŚ
2016-04-25
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów i suwnic zainstalowanych w obiektach Uczelni - KC-zp.272-80/16
2016-04-22
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa kamery i aparatu cyfrowego-KC-zp.272-32/16.
2016-04-22
brak danych
Kraków Roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Wykonanie prac remontowych w szatniach, natryskach i korytarzach hali sportowej na terenie AGH w Krakowie - etap II. KC-zp.272-70/16
2016-04-18
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa 1 szt zestawu komputerowego wraz z monitorem - KC-zp.272-57/16
2016-04-13
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica wykonanie, dostawa oraz montaż elementów wyposażenia dwóch sal konferencyjnych - gabloty, rolety, ścianki wystawiennicze, systemy ekspozycyjne oraz blendy okienne - KC-zp.272-34/16
2016-04-12
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa poszew, poszewek, prześcieradeł - 140 szt. z dostawą na miejsce, woj. zachodniopomorskie , Łukęcin, ul. Leśna 3 - KC-zp.272-33/16
2016-04-11
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa materiałów elektronicznych i kuwet teflonowych - KC-zp.272-72/16
2016-04-08
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica wynajem autokarów do przewozu uczestników wycieczek pracowniczych, emeryckich organizowanych przez DSB AGH w 2016 r.
2016-04-08
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica transport słuchaczy Wszechnicy Edukacyjnej w Jastrzębiu-Zdroju do AGH Kraków - KC-zp.272-63/16
2016-04-06
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa urządzeń do rejestracji dźwięku - KC-zp.272-7/16
2016-04-06
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica usługi transportowe w kraju dla studentów WIMiR AGH na zajęcia terenowe w roku 2016 - KC-zp.272-17/16
2016-04-06
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica świadczenie usług pralniczych dla Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - KC-zp.272-20/16.
2016-04-06
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica przeprowadzenie audytu kosztów poniesionych w 2015 roku w ramach 13 projektów realizowanych w oparciu o umowy zawarte pomiędzy AGH a KIC InnoEnergy SE - współfinansowanych ze środków European Institute of Innovation and Technology (EIT) - KC-zp.272-41/16
2016-04-06
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH, nr sprawy KC-zp.272-42/16
2016-04-05
brak danych
Kraków Roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Remonty bieżące dachów Uczelni KC-zp.272-67/16

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.