eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - przetargiAkademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-27
2020-06-04
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa wielofunkcyjnej zamiatarki chodnikowej wraz z osprzętem do zamiatania, myjką ciśnieniową, ręcznym wężem ssawnym oraz modułem do posypywania solą i piaskiem dla Miasteczka Strudenckiego AGH
2020-05-27
2020-06-04
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa komputera - stacji obliczeniowej dla WIMiIP - KC-zp.272-227/20
2020-05-27
2020-06-09
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dzierżawa licencji oprogramowania dla zestawu migracji głębokościowych obejmujących algorytm RTM wraz z interfejsem użytkownika dla WGGiOŚ - KC-zp.272-226/20
2020-05-27
2020-06-04
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Druk monografii naukowej oraz wydanie e-booka pt.: "Poza granicami. Płeć społeczno-kulturowa w katolickich organizacjach migracyjnych" - KC-zp.272-212/20.
2020-05-25
2020-06-09
Kraków Roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica wykonywanie bieżących remontów dachów Uczelni w kompleksie budynków AGH w Krakowie KC-zp.272-225/20
2020-05-25
2020-06-02
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Usługa stworzenia strony internetowej prezentującej wyniki badań w innowacyjnej technologii dźwięku przestrzennego, dotyczącego krajobrazów dźwiękowych obszarów arktycznych (otwarty dostęp na 5 lat) - Kc-zp.272-207/20.
2020-05-22
2020-06-08
Kraków Roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica wykonanie wewnętrznej izolacji przeciwwodnej ścian od strony pawilonów B-1, B-2, oraz łączników P-B1-B2, P-B2-B3 AGH w Krakowie - KC-zp.272-208/20
2020-05-21
2020-06-05
Kraków Roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica remont strefy wejścia holu głównego i korytarzy pawilonu D-5 AGH w Krakowie - KC-zp.272-209/20
2020-05-21
2020-06-02
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa skanera wraz z oprogramowaniem dla BON
2020-05-21
2020-05-29
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa pieca rurowego, jednostrefowego, pionowego z regulacją wysokości i/lub kąta nachylenia, o temperaturze pracy stałej min. 1200°C dla WIMiIP - KC-zp.272-218/20
2020-05-18
2020-06-02
Kraków Roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Wymiana stolarki okiennej w południowej części hali H-A2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/20
2020-05-18
2020-06-04
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa, instalacja oraz uruchomienie 18 sztuk projektorów dla WIEiT - KC-zp.272-201/20

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-20
2020-05-28
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa odczynników chemicznych dla potrzeb AGH w Krakowie - KC-zp.272-125/20
2020-05-18
2020-05-26
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Zaopatrzenie Uczelni w materiały elektryczne i energetyczne konieczne do utrzymania ruchu Uczelni - KC-zp.272-217/20
2020-05-15
2020-05-25
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH
2020-05-15
2020-05-25
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Usługa wykonania projektów graficznych wydruku i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby III Forum Energetyki Rozproszonej dla WIEiT - KC-zp.272-133/20
2020-05-15
2020-05-25
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa lodówko-zamrażarek dla WGGiOŚ i dla WIEiT - KC-zp.272-200/20
2020-05-12
2020-05-20
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa automatycznego mieszadła mechanicznego - KC-zp.272-199/20
2020-05-08
2020-05-18
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawę 1 szt. aparatu fotograficznego (lustrzanka cyfrowa ) - KC-zp. 272-202/20
2020-05-08
2020-05-18
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa sprzętu laboratoryjnego dla WGGiOŚ - KC-zp.272-197/20
2020-05-08
2020-05-18
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawę wyciągu laboratoryjnego bezkanałowego (dygestorium)- KC-zp.272-144/20
2020-05-08
2020-05-18
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa wytrząsarki orbitalnej - KC-zp. 272-204/20
2020-05-06
2020-05-14
Kraków Usługi Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Usługa całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia wraz z monitoringiem systemów alarmowych oraz dozorem obiektów ACK Cyfronet AGH w Krakowie ul. Nawojki
2020-05-05
2020-05-15
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa pieca rurowego, jednostrefowego, pionowego z regulacją wysokości i/lub kąta nachylenia, o temperaturze pracy stałej min. 1200°C dla WIMiIP - KC-zp.272-203/20
2020-05-05
2020-05-13
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla WFiIS - KC-zp.272-120/20
2020-05-04
2020-05-14
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Usługa wykonania specjalizowanych folii - KC-zp.272-184/20
2020-04-29
2020-05-11
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica badania nowych przewodów napowietrznego systemu elektroenergetycznego w warunkach kontrolowanej eksploatacji - KC-zp.272-99/20
2020-04-27
2020-05-05
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa 2 szt. drukarek 3D - KC-zp. 272-193/20
2020-04-21
2020-05-06
Kraków Roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica wykonywanie bieżących napraw kanalizacji zewnętrznej w części instalacyjnej i drogowej na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - KC-zp.272-189/20
2020-04-20
2020-05-05
Kraków Roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica wykonanie bieżących robót budowlanych i instalacyjnych na terenie AGH w Krakowie- KC-zp.272-188/20
2020-04-20
2020-05-05
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dzierżawa licencji oprogramowania dla zestawu migracji głębokościowych obejmujących algorytm RTM wraz z interfejsem użytkownika dla WGGiOŚ - KC-zp.272-153/20
2020-04-20
2020-04-28
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa wytłaczarki filamentu do drukarek 3D oraz drukarki 3D - KC-zp.272-190/20,

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-27
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa kamery termowizyjnej dla WEiP - KC-zp.272-176/20
2020-05-26
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa przecinarki do skał - KC-zp. 272-138/20
2020-05-25
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla WIMiR-laboratorium HB-19 - KC-zp.272-124/20
2020-05-25
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa specjalistycznego oprogramowania SURFER v. 17 lub równoważny (na 16 stanowisk) dla Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp. 272-28/20
2020-05-22
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Zakup materiałów i środków trwałych do realizacji zajęć "Układy programowalne w akustyce" dla WIMiR w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp. 272-108/20
2020-05-22
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa rocznej ogólnouczelnianej licencji na specjalistyczne oprogramowanie NI Academic Site License lub równoważnej - KC-zp.272-135/20
2020-05-21
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa 7 szt. zasilaczy laboratoryjnych dla WIEiT
2020-05-21
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa i montaż żaluzji pionowych tekstylnych do pokoju nr 32 paw. A-4 - KC-zp.272-163/20
2020-05-20
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Usługa dostarczenia biletów lotniczych dla 5 osób dla WIMiP - Kc-zp.272-52/20
2020-05-19
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH
2020-05-19
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH
2020-05-18
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia zawodowego przygotowującego do egzaminu kwalifikacyjnego oraz zorganizowania egzaminu kwalifikacyjnego z eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych (grupa G1), podnoszącego kompetencje zawodowe studentów wydziału IET w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17-00 - Kc-zp.272-74/20.
2020-05-15
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Usługa prania pościeli wraz z transportem, dla Ośrodka AGH w Łukęcinie, ul. Leśna 3, woj. zachodniopomorskie - Kc-zp.272-126/20
2020-05-15
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Usługa informatyczna - specjalista informatyk ds. optymalizacji obliczeń wieloprocesowych -
2020-05-13
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica wynajem autokaru wraz z kierowcą do transportu studentów WGGiIŚ w czasie zajęć terenowych - KC-zp.272-49/20.
2020-05-12
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa specjalistycznego oprogramowania SOLIDWORKS lub równoważnego na 16 stanowisk dla Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii - KC-zp.272-29/20
2020-05-11
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów, suwnic, urządzeń dla osób niepełnosprawnych i żurawi zainstalowanych w obiektach Uczelni - KC-zp.272-183/20
2020-05-11
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Zakup urządzeń z matrycą FPGA i kontrolerem RT - 6 sztuk - KC-zp.272-105/20
2020-05-11
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica usługa dostarczenia biletów lotniczych w celu realizacji zadań przez doktorantów Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich (FCB) realizowanych w ramach projektu POWR.03.02.00-00-I004/16 - KC-zp.272-80/20
2020-05-08
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa aparatury do obróbki galwanotechnicznej - dostawa aparatury do obróbki galwanotechnicznej - KC-zp. 272-60/20

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.