eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - przetargiAkademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-26
2015-12-04
Kraków usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Bieżąca konserwacja, czyszczenie i przegląd sieci kanalizacyjnej na terenie AGH - KC-zp.272-650/15
2015-11-26
2015-12-04
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa reduktora ciśnienia do butli z azotem 1 szt. KC-zp.272-642/15
2015-11-26
2015-12-04
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa notebooków dla WEiP KC-zp.272-656/15
2015-11-25
2015-12-03
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Zestaw pompującypompa turbomolekularna + pompa próżni wstępnej
2015-11-25
2015-12-03
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica prenumerata czasopism krajowych w 2016 r. - KC-zp.272-625/15
2015-11-24
2015-12-02
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa 1 sztuki aparatu cyfrowego z obiektywem dla WGGiOŚ KC-zp.272-634/15
2015-11-24
2015-12-02
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa spektrometru fluorescencyjnego KC-zp.272-618/15
2015-11-23
2015-12-01
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawę szesnastokanałowego układu do kinetycznych pomiarów fotoelektrycznych-KC-zp.272-631/15
2015-11-23
2015-12-01
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa mebli laboratoryjnych do pomieszczeń dydaktycznych KAiIB wraz z montażem (Budynek B1 lab. 315A i 317 A) - KC-zp.272-623/15
2015-11-20
2015-11-30
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa mikrofonu ambisonicznego pierwszego rzędu KC-zp.272-641/15
2015-11-20
2015-11-30
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa i montaż 1 szt projektora wraz z uchwytem sufitowym
2015-11-20
2015-12-07
Kraków roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica wydzielenie pożarowe szachtów kablowych wraz z układaniem koryt i drabinek kablowych i montażem tablic w pionach A i B w ramach inwestycji pn.Przystosowanie paw. B1-B4 do aktualnych przepisów ppoż.-KC-zp.272-638/15
2015-11-19
2015-11-27
Kraków usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Usługa przeprowadzenia testów mikroszczelinowania soli kamiennej w kopalni głębinowej - Zakłady Górnicze Sieroszowice, dla określenia gradientu spoczynkowego ciśnienia szczelinowania.
2015-11-19
2015-11-27
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa 22 sztuk stacji inżynierskich wraz z infrastrukturą sieciową KC-zp.272-627/15
2015-11-19
2015-11-27
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa stacji procesowych zbudowanych na bazie PACSytems - KC-zp.272-633/15
2015-11-19
2015-11-27
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa systemu fotogrametrycznego złożonego z dwóch systemów o architekturze PXI - KC-zp.272-629/15

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-18
2015-11-26
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa 2 szt. przepływomierzy, 1 szt. 4-kanałowego zasilacza oraz programu do sterowania - KC-zp.272-616/15
2015-11-17
2015-11-25
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa stacjonarnego analizatora gazów do pomiaru O2,CO,CO2,NOx,SO2 oraz stacjonarnego analizatora gazów do pomiaru O2 i CO - KC-zp.272-617/15
2015-11-16
2015-11-24
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH - nr sprawy KC-zp.272-628/15
2015-11-13
2015-11-23
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa wraz z montażem multimedialnego zestawu do projekcji dla WWNiG
2015-11-13
2015-11-23
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa i uruchomienie programu do rekonstrukcji mikrostruktury dla interaktywnej wizualizacji oraz obliczeń zbiorów danych 3D dla Laboratorium Zaawansowanych Systemów Energetycznych - Laboratorium Mikroskopii Elektronowej i Rekonstrukcji Mikrostruktury w ramach Centrum Energetyki AGH. Dostawa realizowana dla laboratorium w części badawczo-dydaktycznej Centrum Energetyki KC-zp.272-630/15
2015-11-12
2015-11-20
Kraków usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Usługa transportu zawodników sekcji KU AZS AGH na mecze ligowe i zawody wyjazdowe Akademickich Mistrzostw Polski w sezonie 2015/16.
2015-11-12
2015-11-20
Kraków usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla AGH - KC-zp.272-545/15
2015-11-12
2015-11-23
Kraków usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica opracowanie interaktywnego kwartalnika AGH dla Biznesu wydawanego przez CTT AGH - KC-zp.272-602/15
2015-11-10
2015-11-18
Kraków usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Usługa wykonania projektu i dokumentacji technicznej przemysłowego prototypowego młyna wibracyjnego, do mielenia rudy miedzi w środowisku wody, dla WIMiR.
2015-11-10
2015-11-19
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica doposażenie dyfraktometru rentgenowskiego X Pert Pro MPD w Detektor rastrowy PIXcel 3D - KC-zp. 272-612/15
2015-11-10
2015-11-18
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa automatycznego titratora dla WGGiIŚ KC-zp.272-619/15
2015-11-09
2015-11-17
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa analizatora widma UV-VIS-NIR
2015-11-06
2015-11-16
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa 1 sztuki systemu prezentacji wizualnej dla WIMiR KC-zp.272-589/15
2015-11-05
2015-11-13
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa serwera dla części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki AGH.
2015-11-04
2015-11-12
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa mikroskopu świetlnego z kontrastem Nomarskiego z wyposażeniem - KC-zp.272-572/15
2015-11-04
2015-11-13
Kraków dostawy Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Sukcesywna dostawa i instalacja szaf rack wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym dla potrzeb projektu PLGrid CORE
2015-11-04
2015-11-12
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa 2 sztuk mikroskopów polaryzacyjnych dla WGGiOŚ KC-zp.272-607/15
2015-11-04
2015-11-12
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa i uruchomienie programu do rekonstrukcji mikrostruktury dla interaktywnej wizualizacji oraz obliczeń zbiorów danych 3D dla Laboratorium Zaawansowanych Systemów Energetycznych - Laboratorium Mikroskopii Elektronowej i Rekonstrukcji Mikrostruktury w ramach Centrum Energetyki AGH. Dostawa realizowana dla laboratorium w części badawczo-dydaktycznej Centrum Energetyki KC-zp.272-604/15
2015-11-03
2015-11-12
Kraków usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica organizacja wyjazdów na targi branżowe dla studentów dla WIMiC
2015-11-03
2015-11-13
Kraków dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH - nr sprawy KC-zp.272-606/15

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-26
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica przeprowadzenie kursów specjalistycznych zarządzanie produkcją - Lean Manufacturing oraz z zarządzania projektami dla Studentów kierunku zamawianego Technologia chemiczna na WIMiC w ramach realizacji projektu Chemik Technolog - Inżynier z przyszłością
2015-11-26
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Usługa szkolenia z zakresu nauczania języka angielskiego, dla pracowników Centrum Karier AGH.
2015-11-26
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica przeprowadzenie kursów specjalistycznych z języka angielskiego dla studentów kierunku zamawianego Technologia chemiczna na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w ramach projektu Chemik Technolog - Inżynier z przyszłością
2015-11-26
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa, montaż i uruchomienie 2 sztuk zestawów z detektorami Geigera-Mullera, spektrometru scyntylacyjnego promieniowania gamma z detektorem NaI dla Laboratorium Ochrony Środowiska I Radiochemii w ramach Centrum Energetyki AGH. Dostawa realizowana dla laboratorium w części badawczo-dydaktycznej CE
2015-11-26
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Usługa transportu studentów ZOD i słuchaczy Wszechnicy Edukacyjnej z Jastrzębia Zdroju do AGH Kraków.
2015-11-26
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica wykonanie opróbowań oraz oznaczeń chemicznych i mineralogicznych MLA dla ciągów technologicznych poszczególnych Rejonów O/ZWR - KGHM Polska Miedź S.A. -KC-zp.272-330/15
2015-11-26
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica organizacja konferencji końcowej wraz z organizacją spotkania roboczego Partnerów Projektu w ramach projektu pnBudowanie Sieci współpracy na rzecz promocji Odnawialnych Źródeł Energii - BUS OZE
2015-11-26
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa, montaż i uruchomienie aparatury do pomiaru wymiany ciepła dla Laboratorium Miernictwa i Efektywności Energetycznej oraz Magazynowania Energii w ramach Centrum Energetyki AGH. Dostawa realizowana dla laboratorium w części badawczo - dydaktycznej
2015-11-26
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica usługa transportowa dla WGiG, WO
2015-11-26
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica prowadzenie zajęć z fizyki dla kierunków technicznych na różnych Wydziałach Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016
2015-11-26
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa urządzenia pomiarowego opartego na magistrali pxi express lub równoważnej oraz stanowisko do testowania układów cyfrowych dla WIEiT KC-zp.272-417/15
2015-11-26
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa zestawu programów do symulacji systemów energetyki odnawialnej dla Laboratorium Przemian Energetycznych w Energetyce Konwencjonalnej w ramach Centrum Energetyki AGH. Dostawa realizowana dla laboratorium w części badawczo-dydaktycznej Centrum Energetyki-KC-zp.272-603/15
2015-11-26
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Prenumerata czasopism zagranicznych na 2016 rok dla BG-KC-zp.272-449/15
2015-11-25
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska do badania różnych form konwersji energii dla Laboratorium Przemian Energetycznych w Energetyce Konwencjonalnej w ramach Centrum Energetyki AGH. Dostawa realizowana dla laboratorium w części badawczo-dydaktycznej Centrum Energetyki KC-zp.272-557/15
2015-11-25
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego dla WWNiG KC-zp.272-466/15
2015-11-24
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa, montaż i uruchomienie chromatografu jonowego z autosamplerem i detektorem konduktometrycznym dla Laboratorium Ochrony Środowiska I Radiochemii w ramach Centrum Energetyki AGH - dostawa realizowana dla laboratorium w części badawczo-dydaktycznej Centrum Energetyki - KC-zp.272-550/15
2015-11-23
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa łaźni wodnej 6-miejscowej, wodoszczelnego pH/konduktometr/solomierz, mieszadła magnetycznego silnikowego 1-stanowiskowego z grzaniem ze stabilizacją temperatury, myjki ultradźwiękowej, wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem wraz z wirnikiem kątowym 8 x 50ml na probówki Falcon, komplet z pojemnikami 13276 (kąt 30°), zakres obrotów100-18000 rpm dla Laboratorium Ochrony Środowiska I Radiochemii w ramach Centrum Energetyki AGH - dostawa realizowana dla laboratorium w części badawczo-dydaktycznej Centrum Energetyki - KC-zp.272-555/15
2015-11-19
brak danych
Kraków Roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Przebudowa klatek schodowych wraz z budową instalacji oddymiania i instalacji oświetlenia oraz przebudowa części budynku związana z wydzieleniem stref pożarowych w pawilonie A-4 KC-zp.272-585/15
2015-11-18
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa, montaż i uruchomienie analizatora spalin dla Laboratorium Paliw Alternatywnych i Odpadów w ramach Centrum Energetyki AGH Dostawa realizowana dla laboratorium w części badawczo-dydaktycznej CE KC-zp.272-564/15
2015-11-17
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica obsługa szatni w pawilonach AGH - KC-zp.272-329/15.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.