eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - przetargiAkademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-12-07
2016-12-15
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa 2 specjalistycznych oprogramowań do symulacji systemów energetyki odnawialnej (licencja bezterminowa, jednostanowiskowa) dla Laboratorium Przemian Energetycznych w Energetyce Odnawialnej w ramach zadania pn. "Zakup aparatury naukowo-badawczej z zakresu energetyki wraz z zagospodarowaniem przestrzeni i robotami budowlanymi". Dostawa realizowana dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki.
2016-12-07
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Usługi serwisowe zintegrowanego systemu informatycznego ASIMS+ w okresie 12 miesięcy.
2016-12-07
2016-12-15
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa oprogramowania do symulowania układów optycznych (licencja komercyjna, bezterminowa, jednostanowiskowa), dla Laboratorium Przemian Energetycznych w Energetyce Odnawialnej w ramach zadania pn. "Zakup aparatury naukowo-badawczej z zakresu energetyki wraz z zagospodarowaniem przestrzeni i robotami budowlanymi". Dostawa realizowana dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki.
2016-12-06
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa projektorów multimedialnych dla WGGiOŚ,WGiG
2016-12-06
2016-12-14
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa mebli do pomieszczenia socjalnego wraz z wyposażeniem
2016-12-02
2016-12-12
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawę, montaż i uruchomienie chłodziarki absorpcyjnej o mocy chłodniczej 4-7 kW wraz z kompletną instalacją dla Laboratorium Przemian Energetycznych w Energetyce Odnawialnej w ramach zadania pn. "Zakup aparatury naukowo-badawczej z zakresu energetyki wraz z zagospodarowaniem przestrzeni i robotami budowlanymi". Dostawa realizowana dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki- KC-zp.272-483/16
2016-12-02
2016-12-12
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH
2016-12-01
2016-12-09
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa oprogramowania do prowadzenia analiz numerycznych układów mikrokogeneracyjnych wraz z licencją stałą (wieczystą) do użytku komercyjnego, dla Laboratorium Przemian Energetycznych w Energetyce Odnawialnej w ramach zadania pn. "Zakup aparatury naukowo-badawczej z zakresu energetyki wraz z zagospodarowaniem przestrzeni i robotami budowlanymi". Dostawa realizowana dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki KC-zp.272-484/16.
2016-12-01
2016-12-12
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych typu split w domach studenckich AGH w Krakowie - KC-zp.272-513/16
2016-12-01
2016-12-09
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica wykonanie badań wpływu parametrów technologicznych na warunki wiercenia metodą udarowo-obrotową w skałach zwięzłych do projektu "Optymalizacja parametrów wierceń, w tym dobór technologii wiercenia, narzędzi, płynów wiertniczych i cementowania otworów pionowych i horyzontalnych dla eksploatacji złóż gazu łupkowego- KC-zp.272-511/2016
2016-12-01
2016-12-09
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa 2 sztuk komputera przenośnego typu laptop, dla WIEiT
2016-11-30
2016-12-08
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa stołów laboratoryjnych oraz dwukomorowego zlewu laboratoryjnego z żywicy epoksydowej przeznaczonych do doposażenia Laboratorium Analiz Fizyko-chemicznych I, Pracowni Preparatyki Chemicznej oraz Pracowni Clean Room ACMiN AGH - KC-zp.272-520/16
2016-11-25
2016-12-12
Kraków Roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Modernizacja instalacji elektrycznej poziomu piwnicy budynku A-0 - etap I w ramach zadania inw. pn."Budowa rozdzielni kondygnacyjnych wraz z infrastrukturą elektryczną w paw. A-0". KC-zp.272-502/16
2016-11-24
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Kontrakt serwisowy (12 miesięczny) obejmujący zainstalowane AGH dyfraktometry rentgenowskieX'Pert Pro DY 2248, Empyrean DY 0690, Empyrean DY 1304, Empyrean DY 1227, X'Pert MPD DY 0966, Empyrean DY 1061, Empyrean DY 1209, X'Pert Pro DY 1728, Empyrean DY 1212, Empyrean DY 1277 i spektrometr rentgenowskiAxios DY 5481.
2016-11-24
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Usługa renowacji drewnianych regałów bibliotecznych, dla Biblioteki Głównej AGH.
2016-11-23
2016-12-08
Kraków Roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica remont kapitalny z przebudową i dociepleniem ścian Domu Studenckiego DS-18 zlokalizowanego na terenie Miasteczka Studenckiego AGH przy ul. Tokarskiego 4- KC-zp.272-524/16
2016-11-23
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Wykonanie usługi audytu w ramach projektów realizowanych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki finansowanego ze środków NCBiR zgodnie z umową PBS1/B5/17/2012.
2016-11-10
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa magnetronu z zasilaczem DC - rozbudowa systemu do trawienia jonowego wraz z osadzaniem warstw dla ACMiN AGH
2016-11-04
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Usługa przeprowadzenia audytu finansowego projektu 7 Programu Ramowego UE o akronimie RESCUE za cały okres trwania projektu tj. 01.11.2013-31.10.2016 r.
2016-10-28
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica przeprowadzenie audytu zewnętrznego oraz sporządzenie raportu z audytu zewnętrznego Projektu pn. "Oligo-atomowe supersieci metal-tlenek jako nowe materiały o dostrajanych właściwościach elektrycznych i magnetycznych" finansowanego przez Rzeczypospolita Polską reprezentowaną przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-11-29
2016-12-07
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Usługa tłumaczenia na język angielski artykułów naukowych, powstałych w ramach projektu LIDER.
2016-11-23
2016-12-01
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Konserwacja i naprawy bieżące instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, instalacji solarnych, kanalizacyjnych oraz wymiennikowni z hydroforniami i stacjami dezynfekcji wody zlokalizowanych w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie. KC-zp.272-523/16
2016-11-23
2016-12-02
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Monitorowanie instalacji przeciwpożarowej w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie MS-zp.272-1/16
2016-11-23
2016-12-01
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawę i montaż stołów laboratoryjnych WGiG
2016-11-23
2016-12-01
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa 3 szt. projektorów multimedialnych z ekranem i montażem dla WEAIiIB KC-zp.272-528/16
2016-11-23
2016-12-02
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawę zamrażarki niskotemperaturowej dla WIMiR-KC-zp.272-499/16
2016-11-22
2016-11-30
Kraków Dostawy Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Przedłużenie subskrypcji na uaktualnienia licencji akademickich oprogramowania MATLAB na rok 2017
2016-11-21
2016-11-30
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Wykonywanie usług ślusarskich na terenie Uczelni. KC-zp.272-490/16
2016-11-17
2016-11-25
Kraków Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Bieżącą konserwacja, czyszczenie i przegląd sieci kanalizacyjnej na terenie AGH - KC-zp.272-491/16
2016-11-17
2016-11-25
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Konserwacja i bieżąca naprawa sieci teletechnicznej dla AGH KC-zp.272-494/16.
2016-11-17
2016-11-30
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa i montaż mebli do laboratorium WGGiOŚ
2016-11-17
2016-11-25
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa urządzenia wielofunkcyjnego - 1 szt. i szafki pod urządzenie z możliwością blokowania kaset - KC-zp.272-500/16
2016-11-16
2016-11-25
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH
2016-11-14
2016-11-22
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Obsługa i bieżące naprawy instalacji technologicznych wymiennikowni ciepła w obiektach AGH KC-zp.272-489/16
2016-11-14
2016-11-22
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica usługa renowacji łóżek w pokojach Domu Studenckiego nr 18 oraz wykonanie wkładów do łóżek w Domu Studenckim nr 9 dla Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie. - KC-zp.272-437/16
2016-11-10
2016-11-21
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa stanowiska z piecem muflowym wraz z instalacją dla Laboratorium Przemian Energetycznych w Energetyce Odnawialnej w ramach zadania pn. Zakup aparatury naukowo-badawczej z zakresu energetyki wraz z zagospodarowaniem przestrzeni i robotami budowlanymi. Dostawa realizowana dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej CE - KC-zp.272-480/16
2016-11-10
2016-11-21
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa półautomatycznej szlifierko-polerki - KC-zp.272-492/16
2016-11-10
2016-11-25
Kraków Roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica wykonanie remontu podłogi sportowej w hali sportowej (paw. U-12) Akademii Górniczo-Hutniczej przy ul. Piastowskiej 26a w Krakowie - KC-zp.272-501/16
2016-11-09
2016-11-17
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa i montaż pieców dla WEiP- KC-zp.272-470/16
2016-11-09
2016-11-17
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawę zestawu masowego kontrolera przepływu gazu dla WEiP- KC-zp.272-469/16

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-12-07
brak danych
Kraków Roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica wykonanie modernizacji instalacji ciepła technologicznego zasilającego centrale wentylacyjne na dachu paw. A-2 AGH. KC-zp.272-447/16
2016-12-07
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa i montaż mebli do laboratorium dydaktycznego KC-zp.272-380/16
2016-12-05
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa multimetru cyfrowego
2016-12-02
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa niszczarki biurowej dla WIMiIP - KC-zp.272-432/16
2016-12-01
brak danych
Kraków Roboty budowlane Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach przewiązki P-A3-A4 - część północna na terenie AGH przy al. Mickiewicza 30 w Krakowie - KC-zp.272-372/16
2016-11-30
brak danych
Kraków Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa i montaż szlifierko-polerki dla WGGiOŚ - KC-zp.272-420/16
2016-11-28
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Usługa drukowania i dostawy materiałów graficznych i druków ulotnych dla Muzeum AGH.
2016-11-28
brak danych
Kraków Usługi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica wykonanie usługi audytu w ramach projektu p.t.Nowe druty z kompozytów matal-grafen, o podwyższonej przewodności elektrycznej na przewody elektroenergetyczne., realizowanego na Wydziale Metali Nieżelaznych, finansowanego ze środków PBS, zgodnie z umową z dnia 10.12.2013, nr PBS2/B5/30/2013.
2016-11-24
brak danych
Kraków Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa porozymetru rtęciowego dla WIMiC
2016-11-24
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa 1 szt. analizatora sieci bezprzewodowych dla WIEiT
2016-11-23
brak danych
Kraków Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Wykonanie klimatyzacji dla potrzeb zabudowy zasilaczy UPS w budynkach D-17 i D-16 na terenie AGH w Krakowie w ramach zadania inwestycyjnego "Poprawa bezpieczeństwa zasilania pawilonów D-16 i D-17". KC-zp.272-416/16. Numer referencyjnyKC-zp.272-416/16.
2016-11-22
brak danych
Kraków Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Konserwacja i usuwanie awarii w instalacjach telefonicznych w obiektach położonych na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie KC-zp.272-373/16
2016-11-22
brak danych
Kraków Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH
2016-11-22
brak danych
Kraków Dostawy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa oscyloskopu z analizatorem stanów logicznych z opcją generacji sygnałów. KC-zp.272-329/16
2016-11-18
brak danych
Kraków Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa aparatu fotograficznego (typ lustrzanka cyfrowa) dla BG KC-zp.272-433/16
2016-11-16
brak danych
Kraków Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dostawa, instalacja i uruchomienie zestawu serwerów dyskowych wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym na potrzeby Systemu Składowania Danych ACK Cyfronet AGH
2016-11-16
brak danych
Kraków Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dostawa i instalacja zestawu serwerów dla usług sieciowych w ACK Cyfronet AGH
2016-11-16
brak danych
Kraków Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica dostawa i montaż mebli dla WGGiOŚ - KC-zp.272-370/16
2016-11-15
brak danych
Kraków Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica wykonanie multimedialnego portalu internetowego - KC-zp.272-398/16
2016-11-10
brak danych
Kraków Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.