eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. - przetargiAgencja Rozwoju Przemysłu S.A. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-01
2018-02-08
Warszawa Dostawy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Dostawa fabrycznie nowego sprzętu sieciowego klasy UTM dla ARP S.A.
2017-12-28
2018-01-11
Warszawa Dostawy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Dostawa sprzętu do rejestracji i autoryzacji sesji administracyjnych
2017-12-27
2018-01-10
Warszawa Usługi Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Świadczenie usług drukowania dla jednostek organizacyjnych ARP S.A.
2017-11-30
2017-12-07
Warszawa Usługi Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Świadczenie usługi polegającej na merytorycznej ocenie Wniosków o powierzenie grantu oraz wniosków o aneks do umów o powierzenie grantu składanych do ARP S.A. w projekcie "Sieć otwartych innowacji" realizowanym przez Zamawiającego w ramach Działania 2.2 Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pod względem kryteriów związanych z innowacyjnością.
2017-10-31
2017-11-14
Warszawa Usługi Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Świadczenie usług drukowania dla jednostek organizacyjnych ARP S.A.
2017-10-30
2017-11-07
Warszawa Dostawy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Dostawa sprzętu komputerowego
2017-10-11
2017-10-19
Warszawa Usługi Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
2017-10-05
2017-10-16
Warszawa Usługi Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Świadczenie usługi polegającej na merytorycznej ocenie Wniosków o powierzenie grantu oraz wniosków o aneks do umów o powierzenie grantu składanych do ARP S.A. w projekcie "Sieć otwartych innowacji" realizowanym przez Zamawiającego w ramach Działania 2.2 Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pod względem kryteriów związanych z innowacyjnością
2017-09-19
2017-09-28
Warszawa Usługi Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Ubezpieczenie mienia, działalności oraz władz statutowych Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
2017-08-31
2017-09-11
Warszawa Usługi Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Kompleksowe utrzymanie czystości powierzchni biurowej i części otoczenia siedziby ARP S.A. Oddział w Mielcu przy ul. Partyzantów 25 oraz powierzchni socjalnej w budynku Centrum Logistycznego przy ul. Wojska Polskiego 2a w Mielcu.
2017-08-02
2017-08-17
Warszawa Usługi Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Świadczenie usługi polegającej na merytorycznej ocenie Wniosków o powierzenie grantu oraz wniosków o aneks do umów o powierzenie grantu składanych do ARP S.A. w projekcie "Sieć otwartych innowacji" realizowanym przez Zamawiającego w ramach Działania 2.2 Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pod względem kryteriów związanych z innowacyjnością
2017-08-02
2017-08-10
Warszawa Usługi Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Świadczenie usługi operatorskiej sieci teleinformatycznej w zakresie transmisji danych poprzez wirtualną prywatną sieć szkieletową realizowaną w technologii MPLS (Multiprotocol Label Switching) dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
2017-07-28
2017-08-11
Warszawa Usługi Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Świadczenie usługi polegającej na ocenie finansowej wniosków o powierzenie grantu na transfer technologii, a także wniosków o aneks do umowy o powierzenie grantu składanych do Zamawiającego przez podmioty, z którymi Zamawiający zawrze umowy o powierzenie grantu w projekcie "Sieć otwartych innowacji" realizowanym w ramach działania 2.2 Otwarte innowacje
2017-07-17
2017-07-24
Warszawa Usługi Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Świadczenie usług drukowania dla jednostek organizacyjnych ARP S.A.
2017-06-07
2017-06-16
Warszawa Usługi Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Kompleksowe utrzymanie czystości powierzchni biurowej i magazynowej w siedzibie ARP S.A. (Centrali) przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie oraz w Archiwum Zakładowym przy ul. Kolejowej 15/17 w Warszawie
2013-02-12
2013-02-20
Warszawa usługi Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Wybór Wykonawcy zaprojektowania, wykonania oraz wdrożenia systemu raportowania dla Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 100 wraz z dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania.
2013-02-08
2013-02-19
Warszawa dostawy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Wybór Wykonawcy systemu sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Wrocław - Kobierzyce w Biskupicach Podgórnych dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
2013-01-24
2013-02-05
Warszawa usługi Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Zaprojektowanie i wykonanie nowej strony internetowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., wybranych stron produktowych Oddziałów ARP S.A., nowej strony Biuletynu Informacji Publicznej ARP S.A., dostarczenie systemu zarządzania treścią wspólny dla wszystkich zamawianych stron oraz zapewnienie utrzymania nowych stron internetowych na serwerach Wykonawcy przez okres obowiązywania umowy
2013-01-22
2013-01-31
Warszawa usługi Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Usługi z zakresu zamieszczania ogłoszeń Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na łamach dzienników o zasięgu ogólnopolskim oraz o zasięgu regionalnym
2013-01-21
brak danych
Warszawa Dostawy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Wybór Wykonawcy dostawy licencji na użytkowanie aplikacji SZYK2/KSK/ESPe-SP Sprawozdawczość Publiczna dla ARP S.A.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-15
brak danych
Warszawa Usługi Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Świadczenie usług drukowania dla jednostek organizacyjnych ARP S.A.
2018-03-15
brak danych
Warszawa Dostawy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Dostawa fabrycznie nowego sprzętu sieciowego klasy UTM dla ARP S.A.
2018-01-31
brak danych
Warszawa Dostawy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Dostawa sprzętu komputerowego
2017-12-21
brak danych
Warszawa Usługi Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Świadczenie usługi polegającej na merytorycznej ocenie Wniosków o powierzenie grantu oraz wniosków o aneks do umów o powierzenie grantu składanych do ARP S.A. w projekcie "Sieć otwartych innowacji" realizowanym przez Zamawiającego w ramach Działania 2.2 Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pod względem kryteriów związanych z innowacyjnością
2017-12-13
brak danych
Warszawa Usługi Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Świadczenie usługi polegającej na merytorycznej ocenie Wniosków o powierzenie grantu oraz wniosków o aneks do umów o powierzenie grantu składanych do ARP SA. w projekcie "Sieć otwartych innowacji" realizowanym przez Zamawiającego w ramach Działania 2.2 Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pod względem kryteriów związanych z innowacyjnością.
2017-11-23
brak danych
Warszawa Usługi Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Świadczenie usługi operatorskiej sieci teleinformatycznej w zakresie transmisji danych poprzez wirtualną prywatną sieć szkieletową realizowaną w technologii MPLS (Multiprotocol Label Switching) dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
2017-11-07
brak danych
Warszawa Usługi Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Ubezpieczenie mienia, działalności oraz władz statutowych Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
2017-11-07
brak danych
Warszawa Usługi Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Ubezpieczenie mienia, działalności oraz władz statutowych Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
2017-11-07
brak danych
Warszawa Usługi Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
2017-10-27
brak danych
Warszawa Usługi Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Kompleksowe utrzymanie czystości powierzchni biurowej i części otoczenia siedziby ARP S.A. Oddział w Mielcu przy ul. Partyzantów 25 oraz powierzchni socjalnej w budynku Centrum Logistycznego przy ul. Wojska Polskiego 2a w Mielcu.
2017-07-06
brak danych
Warszawa Usługi Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Kompleksowe utrzymanie czystości powierzchni biurowej i magazynowej w siedzibie ARP S.A. (Centrali) przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie oraz w Archiwum Zakładowym przy ul. Kolejowej 15/17 w Warszawie
2013-11-14
brak danych
Warszawa Usługi Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Zaprojektowanie i wykonanie nowych stron internetowych dla Centrali i Oddziałów ARP S.A., nowej strony Biuletynu Informacji Publicznej, dostarczenie systemu zarządzania treścią jednolity dla wszystkich zamawianych stron oraz zapewnienie utrzymania nowych stron internetowych na serwerach Wykonawcy przez okres obowiązywania umowy.
2013-06-24
brak danych
Warszawa Usługi Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawa aparatów telefonicznych.
2013-06-03
brak danych
Warszawa Usługi Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Świadczenie usług z zakresu zamieszczania ogłoszeń Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na łamach dzienników o zasięgu ogólnopolskim oraz o zasięgu regionalnym.
2013-04-15
brak danych
Warszawa Usługi Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Wybór Wykonawcy systemu sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Wrocław - Kobierzyce w Biskupicach Podgórnych dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A
2013-04-05
brak danych
Warszawa Usługi Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Wybór Wykonawcy zaprojektowania, wykonania oraz wdrożenia systemu raportowania dla Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 100 wraz z dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania
2013-03-13
brak danych
Warszawa Usługi Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Wybór Wykonawcy usług w zakresie doradztwa prawnego dotyczącego rozszerzenia działalności i finansowania zadań spółki FPW Lease sp. z o.o.
2013-03-01
brak danych
Warszawa Dostawy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Wybór Wykonawcy dostawy sprzętu komputerowego dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A
2013-02-20
brak danych
Warszawa Usługi Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Świadczenie usług w dostępu do Internetu dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
2013-02-06
brak danych
Warszawa Dostawy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Dostawa jednego pakietu licencji do rozbudowy kontrolera Enterasys WS-C20 oraz zapewnieniem usługi wsparcia dla ARP S.A.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.