eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu - przetargiAgencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-27
2016-08-09
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Prace geodezyjne - 4 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.37. 2016.U
2016-07-27
2016-08-16
Opole roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Wykonanie 10 robót remontowo budowlanych zgodnie z wydanymi zaleceniami kominiarskimi dla budynków mieszkalnych znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa znajdujących się na terenie woj. śląskiego. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.016.II.40.2016.RB
2016-07-27
2016-08-16
Bydgoszcz roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Remont dwóch budynków wielorodzinnych - blok nr 2 i nr 3 w Siemionach, gmina Lubień Kujawski, powiat włocławski
2016-07-27
2016-08-24
Koszalin roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Wykonanie rozbiórki całkowitej budynków i budowli położonych w miejscowości Sieranie, gmina Świeszyno, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie na działkach nr137/17, 137/18, 144/6 obręb Zegrze Pomorskie.
2016-07-27
2016-08-11
Wrocław roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Remonty obiektów należących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
2016-07-27
2016-08-04
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Opracowanie dokumentacji technicznej na remonty 34 lokali/budynków mieszkalnych położonych na terenie gminy Braniewo, Lelkowo i Wilczęta
2016-07-27
2016-08-04
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Opracowanie dokumentacji technicznej na remonty 14 lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Biskupiec
2016-07-27
2016-08-04
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Opracowanie dokumentacji projektowej na remonty 13 lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Świątki, Łukta, Olsztynek i Grunwald
2016-07-27
2016-08-04
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Piele 1, gm. Lelkowo
2016-07-27
2016-08-04
Gorzów Wielkopolski usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Wycena nieruchomości GO.SOP.016.21.16
2016-07-27
2016-08-19
Poznań roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/33/2016
2016-07-27
2016-08-08
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 6 zadań częściowych. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.016.II.39.2016.U
2016-07-27
2016-08-12
Wrocław roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Rozbiórki budynków gospodarczych
2016-07-27
2016-08-04
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Usługi zbierania śmieci oraz prace porządkowe - 2 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.41. 2016.U
2016-07-27
2016-08-16
Poznań usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych - postępowanie nr 016/POZ/32/2016
2016-07-27
2016-08-05
Wrocław usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Usługi w zakresie doradztwa geodezyjnego i kartograficznego
2016-07-27
2016-08-29
Wrocław usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Obsługa prawna Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu (dyżur 24 godziny tygodniowo)
2016-07-26
2016-08-03
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Opracowanie dokumentacji projektowej na remonty lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Srokowo, Barciany i Korsze
2016-07-26
2016-08-03
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Nadzór inwestorski nad budową sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków w m. Kwitajny, gm. Pasłęk
2016-07-26
2016-08-10
Olsztyn roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Remont budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Piele 1, gm. Lelkowo

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2005-09-21
brak danych
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Wycena majątku będącego we władaniu ANR Oddział Terenowy w Olsztynie w latach 2006-2008.
2005-09-21
brak danych
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Usługi geodezyjne na nieruchomościach będących we władaniu ANR OT w Olsztynie w latach 2006-2008.
2005-07-14
brak danych
Suwałki roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach remont niskoparametrowej czteroprzewodowej sieci cieplnej w os. mieszkaniowymprzy ul. Bema w Krynkach, woj. podlaskie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-19
2016-07-28
Gorzów Wielkopolski usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Usługi geodezyjne GO.SOP.016.20.16
2016-07-19
2016-07-28
Łódź usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi Wycena nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych położonych na terenie województw łódzkiego i mazowieckiego wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zamówienie podzielono na 5 części od A do E.
2016-07-15
2016-07-22
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Wykonanie usługi skoszenia i wywiezienia traw z działek 248/201, 248/231, 248/287, 248/290, 248/291, 248/293, 248/294, 248/234, 248/235, 248/236, 248/238, 248/239, 248/240 z a.m. 2 o łącznej powierzchni 1,1774 ha, położonych w obrębie Skoroszyce, gminie Skoroszyce, powiat nyski, województwo opolskie. ZP - 191/U/2016/BZ
2016-07-15
2016-07-26
Łódź usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi Wycena lokali mieszkalnych (wraz z pomieszczeniami przynależnymi i częściami składowymi takimi jakbudynek gospodarczy czy ogródek) oraz ogródków przydomowych, położonych na terenie woj. łódzkiego
2016-07-15
2016-07-22
Opole dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych oraz wyposażenia na potrzeby pomieszczeń biurowych Agencji Nieruchomości Rolnych OT Opole Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Mikołowie pow. mikołowski woj. śląskie, ul. Karola Miarki 18. ZP - 127/D/2016/TN
2016-07-15
2016-07-25
Wrocław usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Usługi lustracji, monitorowania oraz obsługi nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, przeznaczonych do zagospodarowania
2016-07-15
2016-07-26
Gorzów Wielkopolski usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Prace agrotechniczne GO.SOP.016.19.16
2016-07-15
2016-07-26
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 3 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.35.2016.U
2016-07-14
2016-07-22
Gorzów Wielkopolski usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Wycinka drzew GO.SOP.016.18.16
2016-07-14
2016-07-22
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Nadzór inwestorski nad budową sieci wodociągowej z Barczewskiego Dworu do Marun, Szynowa i Tęgut z przyłączami do odbiorców w tych miejscowościach, gm. Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie.
2016-07-14
2016-07-21
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Wykonanie usług polegających na wykoszeniu traw (roślin) oraz całkowitej likwidacji samosiewu barszczu sosnowskiego - wykonanie oprysku środkiem chwastobójczym - na działkachnr 218/1 k.m. 7 o powierzchni 0,2100 ha, położonej w obrębie Debrzyca, gmina Głubczyce, powiat głubczycki, woj. opolskie, nr 33 k.m. 5 o powierzchni 0,0490 ha, położonej w obrębie Twardawa, gmina Głogówek, powiat prudnicki, woj. opolskie. Postępowanie o wartości do 30.000 euro nrZP - 171/U/2016/BT - II
2016-07-13
2016-07-28
Pruszcz Gdański usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Zawarcia umów ramowych na usługi wycen nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego - II
2016-07-13
2016-07-22
Pruszcz Gdański usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbiórkę obiektów budowlanych położonych w powiecie słupskim, człuchowskim, sztumskim i starogardzkim
2016-07-12
2016-07-20
Gorzów Wielkopolski usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Wycinka drzew Gęstowice GO.SOP.016.17.16
2016-07-12
2016-07-21
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Prace geodezyjne - 6 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.32. 2016.U
2016-07-12
2016-07-28
Opole roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Remont części wspólnych budynku mieszkalnego 18 - rodzinnego nr inw. 1253/BM18R w Studzionce przy ul. Stenclówka 34, gmina Pszczyna, powiat pszczyński, woj. śląskie. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.016.II.34.2016.RB
2016-07-12
2016-07-20
Bydgoszcz usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Usługi geodezyjne wykonywane na nieruchomościach, będących w zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części - 6 zadań
2016-07-11
2016-07-19
Bydgoszcz usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części - 7 zadań
2016-07-11
2016-07-27
Pruszcz Gdański roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Remont lokalu mieszkalnego w Czerninie ul. Sadowa 4/3 gm. Sztum
2016-07-11
2016-07-19
Pruszcz Gdański usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników OT ANR w Gdańsku

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-29
brak danych
Poznań Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Usługa ochrony mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu.
2016-07-29
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Remont budynku mieszkalnego oraz wykonanie przyłącza wodociągowego z sieci gminnej i budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki w miejscowości Siutkówek nr 6, gmina Lubanie, powiat włocławski
2016-07-28
brak danych
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2016-07-28
brak danych
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2016-07-28
brak danych
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2016-07-28
brak danych
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2016-07-27
brak danych
Koszalin Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Wykonanie rozbiórki całkowitej budynków i budowli (zawierających azbest) położonych w miejscowości Domachowo, gmina Polanów, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie na działce nr 5/10 i 5/9 obręb Domachowo.
2016-07-27
brak danych
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Wykonanie usług ochrony nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych w miejscowości Biały Bór, gmina Biały Bór, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie na terenie obrębu 07 miasta Biały Bór
2016-07-26
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Remont 3 lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie ANR OT Wrocław oraz przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania w Bełczu Wielkim, Gmina Niechlów
2016-07-26
brak danych
Pruszcz Gdański Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gwieździn 76 gm. Rzeczenica
2016-07-26
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Wykonanie rozbiórki 9-ciu budynków wraz z urządzeniami w miejscowości Skrzynka, gm. Lipiany. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.19.2016
2016-07-25
brak danych
Szczecin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Wykonanie usług agrotechnicznych - talerzowanie oraz odchwaszczania na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.29.2016
2016-07-21
brak danych
Wrocław Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Usługi lustracji, monitorowania oraz obsługi nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, przeznaczonych do zagospodarowania
2016-07-19
brak danych
Opole Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Wykonanie robót remontowo budowlanych zgodnie z wydanymi zaleceniami kominiarskimi dla budynków mieszkalnych znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa znajdujących się na terenie woj. śląskiego oraz zabezpieczenie dostępu do budynku położonego w obrębie Lubomia, powiat wodzisławski, woj. śląskie.Postępowanie nrOP.SOP.ZP.016.II.17.2016.RB
2016-07-19
brak danych
Opole Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego przy ul. Kawalca 52, obręb Śmiłowice, m. Mikołów, pow. mikołowski, woj. śląskie nr inw. 110/11/BM2R w systemie zaprojektuj i wybuduj. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.016.II.18.2016.RB
2016-07-18
brak danych
Poznań Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy dokumentacja projektowo - kosztorysowa - numer postępowania 016/POZ/23/2016
2016-07-18
brak danych
Poznań Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy usługa uporządkowania działek, lokalu mieszkalnego oraz wywóz i utylizacja odpadów - postępowanie nr 016/POZ/21/2016
2016-07-15
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Budowa sieci wodociągowej z Barczewskiego Dworu do Marun, Szynowa i Tęgut z przyłączami do odbiorców w tych miejscowościach, gm. Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie.
2016-07-15
brak danych
Bydgoszcz Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Usługi związane z całodobowym dozorem obiektu zabudowanego zespołem pałacowo parkowym w Marcinkowie Dolnym gm. Gąsawa, woj. kujawsko-pomorskie
2016-07-15
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Remont budynku mieszkalnego oraz budowa 2 zbiorników bezodpływowych na ścieki w miejscowości Tulibowo nr 3, gmina Dobrzyń n/Wisłą, powiat lipnowski

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.