eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy - przetargiAgencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-27
2017-07-13
Poznań Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy dokumentacje projektowo - kosztorysowe
2017-06-27
2017-07-06
Olsztyn Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad remontem lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy: Barciany, Srokowo, Korsze.
2017-06-26
2017-07-05
Pruszcz Gdański Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Usługi wycen nieruchomości będących w Zasobie ANR OT Gdańsk położonych na terenie województwa pomorskiego i kujawsko - pomorskiego
2017-06-26
2017-07-05
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów ramowych na wycenę nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na obszarze znajdującym się we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze na terenie województwa lubuskiego.
2017-06-23
2017-07-03
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wycen - sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na obszarze znajdującym się we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze na terenie województwa lubuskiego.
2017-06-21
2017-07-06
Pruszcz Gdański Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Remont elewacji budynku biurowego ANR SZGZ w Słupsku ul. 3 Maja 44
2017-06-21
2017-07-06
Wrocław Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów znajdujących się na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie woj. dolnośląskiego
2017-06-21
2017-06-29
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Prace geodezyjne - 4 zadania częściowe Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.39.2017.U
2017-06-21
2017-07-06
Opole Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Wykonanie klimatyzacji w budynku archiwum ANR OT Opole (nr inw. 107/000004) w Opolu przy ul. 1 Maja 6, woj. opolskie. Postępowanie nr: OP.SOP.40.2017.RB
2017-06-21
2017-06-29
Opole Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Usunięcie z terenu działki nr 626 km 2 w obrębie Długomiłowice gm. Reńska Wieś, woj., opolskie zgromadzonych śmieci zgodnie z Decyzją nr OŚ.6236.2.2016 z dnia 13.03.2017 r.
2017-06-21
2017-06-29
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubuskiego.
2017-06-14
2017-06-29
Pruszcz Gdański Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Remont budynku biurowego ANR SZGZ w Malborku ul. Wołyńska 19 wraz z montażem platformy schodowej
2017-06-12
2017-06-28
Wrocław Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Przebudowa lokali mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego, będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa znajdujących się na terenie działania ANR OT we Wrocławiu
2017-06-09
2017-07-03
Bydgoszcz Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Usługi geodezyjne wykonywane na nieruchomościach, będących w zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części - 7 zadań
2017-05-09
brak danych
Olsztyn Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania pn. budowa stacji uzdatniania wody w m. Szyleny, gm. Braniewo.
2017-04-03
brak danych
Opole Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2005-09-21
brak danych
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Wycena majątku będącego we władaniu ANR Oddział Terenowy w Olsztynie w latach 2006-2008.
2005-09-21
brak danych
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Usługi geodezyjne na nieruchomościach będących we władaniu ANR OT w Olsztynie w latach 2006-2008.
2005-07-14
brak danych
Suwałki roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach remont niskoparametrowej czteroprzewodowej sieci cieplnej w os. mieszkaniowymprzy ul. Bema w Krynkach, woj. podlaskie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-14
2017-06-23
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wycen - sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na obszarze znajdującym się we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze na terenie województwa lubuskiego.
2017-06-14
2017-06-22
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac melioracyjnych rowu melioracji szczegółowej oznaczonego jako R-N-1 biegnącego przez działki nr 281/4, 282/2, 283/2, i 284/2, położonych w obrębie miejscowości Gostchorze, gmina Krosno Odrzańskie - obszarze znajdującym się we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze na terenie województwa lubuskiego.
2017-06-13
2017-06-27
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2017-06-13
2017-06-27
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2017-06-13
2017-06-20
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Usługi kompleksowych prac obejmujących wykoszenie, wycięcie samosiewek oraz uprzątnięcie terenu dla gruntów znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, tj. nieruchomości o nr działki 139 k.m. 5 o pow. 0,0560 ha ob. Turów gm. Olsztyn powiat częstochowski. Postępowanie: 262/U/2017/FJ o wartości nie przekraczającej 30.000 euro
2017-06-13
2017-06-20
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Usługi kompleksowych prac obejmujących wykoszenie i uprzątnięcie terenu dla gruntów znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, tj. nieruchomości o nr działek 423/2, 423/5 k.m. 1 o pow. 0,1580 ha obręb Żytniów gm. Rudniki powiat oleski oraz nieruchomości o nr działki 352/2 k.m. 1 o pow. 0,1300 ha ob. Wachów gm. Olesno powiat oleski. Postępowanie: 261/U/2017/FJ o wartości nie przekraczającej 30.000 euro
2017-06-12
2017-06-22
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2017-06-12
2017-06-22
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2017-06-09
2017-06-20
Wrocław Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów
2017-06-09
2017-06-19
Szczecin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie "Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu pyrzyckiego województwa zachodniopomorskiego - Przetarg nr 6 na 2017 r." Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.250.18.2017.
2017-06-09
2017-06-19
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 5 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP. 38.2017.U
2017-06-07
2017-06-27
Poznań Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy roboty budowlane
2017-06-07
2017-06-22
Opole Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Wykonanie remontu i przebudowa parkingu samochodowego na działce nr 61/2 km. 49 dla ANR OT Opole przy ul. 1 Maja 6 w Opolu. Postępowanie nr: OP.SOP.37.2017.RB
2017-06-06
2017-06-22
Poznań Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy roboty budowlane
2017-06-06
2017-06-21
Koszalin Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Wykonanie rozbiórki całkowitej budynków i budowli położonych w miejscowości Brzeżno, gmina Brzeżno powiat świdwiński, województwo zachodniopomorskie na działce nr 149/4 i 149/3 obręb Brzeżno".
2017-06-06
2017-06-14
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wycen - sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na obszarze znajdującym się we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze na terenie województwa lubuskiego.
2017-06-06
2017-06-14
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 3 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP. 36.2017.U
2017-06-05
2017-06-20
Pruszcz Gdański Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Rozbiórka obiektów budowlanych znajdujących się na terenie powiatu kwidzyńskiego i sztumskiego, województwo pomorskie
2017-06-05
2017-06-20
Wrocław Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Zabezpieczenie budynku dworu w Strużynie położonego na działce 99/17 w miejscowości Strużyna, gm. Przeworno oraz remont budynku pałacowego wraz z rozbiórką budynku gospodarczego dawnej stajni z pomieszczeniami gospodarczymi na działkach 283/3, 283/4, 283/5, 283/10 Bystrzyca Dolna, gm. Świdnica.
2017-06-05
2017-06-13
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usługi w zakresie całodobowej ochrony budynków i budowli posadowionych przy ul. Wyspy 1 w obrębie Koźle, miasto Kędzierzyn Koźle, woj. opolskie. Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.35.2017.U

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-26
brak danych
Poznań Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy roboty budowlane
2017-06-22
brak danych
Bydgoszcz Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części - 14 zadań
2017-06-22
brak danych
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wycen - sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na obszarze znajdującym się we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze na terenie województwa lubuskiego.
2017-06-21
brak danych
Koszalin Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Roboty remontowe w budynku administracyjno-biurowym Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Szczecinie Filia w Koszalinie przy ul. Partyzantów 15 A.
2017-06-21
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Prace geodezyjne - 4 zadania częściowe. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.23.2017.U
2017-06-21
brak danych
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubuskiego.
2017-06-20
brak danych
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wycen - sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na obszarze znajdującym się we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze na terenie województwa lubuskiego.
2017-06-19
brak danych
Lublin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Lublinie Świadczenie usług w zakresie wyceny nieruchomości i innych składników majątkowych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego - znak LU.SOP.250.4.2017
2017-06-14
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Maciejewo-Lipowina, gm. Braniewo
2017-06-14
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 5 zadań częściowych. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.II.22.2017.U
2017-06-13
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Roboty rozbiórkowe
2017-06-13
brak danych
Olsztyn Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego na budowie sieci wodociągowej Zakrzewiec - Maciejewo z przyłączami w Maciejewie.
2017-06-13
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie "Remont dachu budynku dworu zlokalizowanego na działce 71/11 w miejscowości Skrzynka gm. Lipiany". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.250.17.2017.
2017-06-13
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usługi w zakresie całodobowej ochrony budynków i budowli posadowionych przy ul. Wyspy 1 w obrębie Koźle, miasto Kędzierzyn Koźle, woj. opolskie. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.016.4.2017.U
2017-06-07
brak danych
Koszalin Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Roboty remontowo-budowlane polegające na remoncie obiektów w m. Biały Bór ul. Dworcowa 24 na dz. 4/20 i 4/1 - powiat szczecinecki.
2017-06-07
brak danych
Wrocław Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Usługi z zakresu rozdysponowania i utrzymania mienia związanego z gospodarką mieszkaniową, obiektami budowlanymi oraz infrastrukturą techniczną, wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa a znajdującego się na obszarze właściwości Odziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu
2017-06-06
brak danych
Pruszcz Gdański Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont elewacji budynku biurowego oraz rozbudowę parkingu przy ANR SZGZ w Słupsku, ul. 3 Maja 44 - II
2017-06-05
brak danych
Szczecin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie "Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania Zamawiającego (katalog usług) - Przetarg nr 4 na 2017 r." Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.250.13.2017.
2017-06-05
brak danych
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wycen - sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na obszarze znajdującym się we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze na terenie województwa lubuskiego.
2017-06-05
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 6 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP. 28.2017.U

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.