eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu - przetargiAgencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-27
2016-11-07
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Wycinka 141 szt. drzew zgodnie z decyzją Burmistrza Ujazdu nr RG.6131.70.2015 oraz wykarczowanie/rozdrobnienie drobnych samosiejek drzew wraz z uprzątnięciem pozostałości po wykonanych pracach na terenie nieruchomości położonych w obrębie Ujazd gmina Ujazd, woj. opolskie oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2223/2, 2224/3, 2224/5, 2224/8, 2216, 2215 wraz z zakupem całości drewna uzyskanego z wycinki.
2016-10-27
2016-11-04
Bydgoszcz Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części - 14 zadań
2016-10-26
2016-11-03
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 6 zadań częściowych
2016-10-24
2016-11-08
Olsztyn Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Remont budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Bartoszyce i Górowo Iławeckie
2016-10-21
2016-11-03
Poznań Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Obsługa notarialna Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu.
2016-10-20
2016-10-28
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Prace geodezyjne - 5 zadań częściowych
2016-10-20
2016-10-31
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej umożliwiającej ujawnienie geodezyjnego podziału działki nr 6722/6 a.m. 16, położonej w obrębie Grodziec, gmina Będzin, powiat będziński, woj. śląskie. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.016.II.66.2016.U
2016-10-20
2016-11-04
Wrocław Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Remont budynku mieszkalnego położonego na działce 710/3 w Starczowie 111 gm. Kamieniec Ząbkowicki
2016-10-20
2016-10-28
Olsztyn Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Ubezpieczenie floty pojazdów ANR OT Olsztyn w zakresie OC, AC, NNW, Assistance.
2016-10-19
2016-10-28
Gorzów Wielkopolski Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim Usługi w zakresie wyceny nieruchomości GO.SOP.016.22.16
2016-10-18
2016-11-02
Szczecin Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie "Wykonanie rozbiórki kompleksu szklarni położonej w miejscowości Ustawo gm. Kołbaskowo". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.33.2016.
2016-10-18
2016-11-02
Opole Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Rozbiórka budynków stajni i ruin wozowni, na terenie nieruchomości (działka nr 114/8) w Łanach, gm. Rudziniec (nakaz PINB w Gliwicach).
2016-10-18
2016-11-02
Opole Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Wykonanie robót remontowo - budowlanych związanych z rozbiórką obiektów budowlanych w miejscowości Ruda Śląska i Wysoka, woj. śląskie z możliwością składania ofert częściowych.
2016-10-18
2016-11-02
Opole Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Częściowa rozbiórka budynku bukaciarni - jałownika nr inw. 181/62 (bez fundamentów i podłoża betonowego - do stanu "0") na terenie nieruchomości (działka nr 339/3) w Pleśnicy, gm. Korfantów, woj. opolskie.
2016-10-14
2016-10-31
Bydgoszcz Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Małe Lniska 5 , gmina Grudziądz, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2005-09-21
brak danych
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Wycena majątku będącego we władaniu ANR Oddział Terenowy w Olsztynie w latach 2006-2008.
2005-09-21
brak danych
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Usługi geodezyjne na nieruchomościach będących we władaniu ANR OT w Olsztynie w latach 2006-2008.
2005-07-14
brak danych
Suwałki roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach remont niskoparametrowej czteroprzewodowej sieci cieplnej w os. mieszkaniowymprzy ul. Bema w Krynkach, woj. podlaskie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-24
2016-10-27
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usługi w zakresie całodobowej ochrony budynków i budowli posadowionych na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów jakonr 1818/75 i 1806/75 z ark. mapy 1 d 10 o powierzchni 13,7804 ha. położonych w obrębie Dziećkowice ul. Bema 22 i Bema 18, miasto Mysłowice, woj. śląskie.
2016-10-19
2016-10-25
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Kompleksowe prace agrotechniczne (wykoszenie traw, chwastów, wykarczowanie drobnych samosiejek drzew oraz uprzątniecie pozostałości po koszeniu i karczowaniu) obejmujące obszar 4 ha gruntów znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, obręb woj. śląskie. Postępowanie nrZP - 302 /U/2016/TN - II o wartości nie przekraczającej 30.000 euro
2016-10-18
2016-10-26
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 5 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.65.2016.U
2016-10-14
2016-10-25
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2016-10-14
2016-10-25
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2016-10-14
2016-10-27
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2016-10-13
2016-10-21
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2016-10-10
2016-10-19
Pruszcz Gdański Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Usługi wycen nieruchomości będących się w Zasobie ANR OT Gdańsk położonych na terenie województwa pomorskiego - 2 zadania częściowe
2016-10-10
2016-10-19
Pruszcz Gdański Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Usługi wycen służebności przesyłu na działkach wchodzących w skład Zasobu WRSP położonych na terenie województwa pomorskiego
2016-10-10
2016-10-19
Opole Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu z silnikiem benzynowym, segmentu SUV z napędem 4x4, wyposażonego w silnik o pojemności skokowej nie mniejszej niż 1,4 jako oznaczenie handlowe i mocy silnika minimum 140 KM, spełniającego minimalne parametry techniczno - eksploatacyjne określone w siwz.
2016-10-10
2016-10-18
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 6 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.59.2016.U
2016-10-10
2016-10-25
Opole Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Wykonanie robót remontowo budowlanych w zakresie remontu łazienek, drzwi wewnętrznych oraz wymiany okien dla budynku administracyjno biurowego, położonego przy ul. Karola Miarki 18 w miejscowości Mikołów m. Mikołów, pow. Mikołowski, woj. śląskie.
2016-10-10
2016-10-17
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Kompleksowe prace agrotechniczne (wykoszenie traw, chwastów, wykarczowanie drobnych samosiejek drzew oraz uprzątniecie pozostałości po koszeniu i karczowaniu) obejmujące obszar 4 ha gruntów znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, obręb woj. śląskie. Postępowanie nr ZP - 302 /U/2016/TN wartości poniżej równowartości 30.000 euro
2016-10-10
2016-10-25
Opole Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Remont pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym (nr inw. 25/101A) ANR OT Opole przy ul. 1 Maja 6.
2016-10-10
2016-10-20
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 3 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.62.2016.U
2016-10-10
2016-10-25
Opole Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Remont ogrodzenia - montaż siatki oraz uzupełnienie z przemurowaniem i otynkowaniem słupków ceglanych przy wejściu cmentarza położonego w obrębie Paczków (dz. nr 1157/6 i 1157/7)
2016-10-10
2016-10-25
Opole Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Wykonanie 10 robót remontowo budowlanych zgodnie z wydanymi zaleceniami kominiarskimi dla budynków mieszkalnych znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa znajdujących się na terenie woj. śląskiego.
2016-10-07
2016-10-17
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 6 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.54.2016.U
2016-10-06
2016-10-14
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Usługi zbierania śmieci oraz prace porządkowe - 5 zadań częściowych. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.016.II.51.2016.U
2016-10-06
2016-10-17
Rzeszów Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie Wykonanie podziałów geodezyjnych, rozgraniczenia wód płynących nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-26
brak danych
Koszalin Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2016-10-26
brak danych
Koszalin Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2016-10-25
brak danych
Opole Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Remont dachu budynku mieszkalnego 4 - rodzinnego nr inw. 000013A w Komornikach 1, obręb Olszowa, gm. Ujazd, powiat opolski.
2016-10-24
brak danych
Opole Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 6 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.43.2016.U
2016-10-24
brak danych
Opole Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 2 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.49.2016.U
2016-10-24
brak danych
Pruszcz Gdański Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów wraz z usługą przeglądów gwarancyjnych w budynku OT ANR Gdańsk mieszczącego się w Słupsku
2016-10-20
brak danych
Poznań Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych, nieużytkowanych, uprzednio nierejestrowanych, wyprodukowanych w 2016 roku samochodów osobowych, pochodzących od autoryzowanego dystrybutora na terenie Polski.
2016-10-20
brak danych
Rzeszów Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie Dostawa samochodów osobowych dla Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie
2016-10-20
brak danych
Pruszcz Gdański Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Dostawa jednego samochodu osobowego
2016-10-18
brak danych
Poznań Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy roboty budowlane - 016/POZ/33/2016
2016-10-17
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Remont budynków/lokali położonych na terenie gminy Kętrzyn, polegający m.in. na wykonaniu łazienek w ww. budynkach/lokalach oraz wykonaniu zbiorników na nieczystości ciekłe
2016-10-17
brak danych
Koszalin Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2016-10-14
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Remont budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Piele 1, gm. Lelkowo
2016-10-14
brak danych
Olsztyn Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Piele 1, gm. Lelkowo
2016-10-13
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Rozbiórki budynków gospodarczych
2016-10-13
brak danych
Bydgoszcz Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Dostawa trzech fabrycznie nowych samochodów benzynowych lub wysokoprężnych, segmentu SUV z napędem 4x4, wyposażonych w silnik o pojemności skokowej nie mniejszej niż 1,6 jako oznaczenie handlowe i mocy silnika minimum 110 KM
2016-10-12
brak danych
Wrocław Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Usługi geodezyjne w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla nieruchomości położonych na terenie działania Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu
2016-10-10
brak danych
Olsztyn Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Dostawa samochodów osobowych dla ANR OT Olsztyn.
2016-10-03
brak danych
Opole Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 5 zadań częściowych
2016-09-30
brak danych
Poznań Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych - postępowanie nr 016/POZ/32/2016

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.