Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-01-29
2015-02-09
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 6 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.7.2015.U
2015-01-29
2015-02-06
Pruszcz Gdański usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Wycena nieruchomości rolnych zabudowanychdz. nr 14/3 i 39/38 o łącznej pow. 93,3003 ha położonych w obrębie Ciechocin, gm. Chojnice, dz. nr 87/1, 85/15, 85/31 o łącznej pow. 49,0045 ha położonych w obrębie Klonówka, gm. Starogard Gdański, dz. nr 27/4 o pow. 8,95 ha położonej w obrębie Dargoleza gm. Główczyce
2015-01-28
2015-02-05
Zielona Góra usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze Wycena nieruchomości
2015-01-27
2015-02-18
Warszawa roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w związku z remontem dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w miejscowości Zatory, ul. Pułtuska 12 i 14, gmina Zatory, powiat pułtuski, województwo mazowieckie
2015-01-27
2015-02-05
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 5 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.6.2015.U
2015-01-27
2015-02-04
Wrocław usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Usługi sekretarsko-asystenckie wraz z obsługą kancelarii na potrzeby Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Mińskiej 60
2015-01-27
2015-02-05
Pruszcz Gdański usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Usługa wyceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 117/27 o pow. 0,7615 ha obręb 0141 Komary położonej w m. Gdańsk przy ul. Kwiatowej 6 zabudowanej pensjonatem - ośrodkiem szkoleniowo - wypoczynkowym wraz z inwentaryzacją budynku oraz wyceną nakładów inwestycyjnych
2015-01-23
2015-02-05
Rzeszów usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie Wykonanie podziału geodezyjnego, aktualizacji ewidencji, wznowienia granic, rozgraniczenia wód płynących nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego
2015-01-22
2015-02-02
Gorzów Wielkopolski usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Utylizacja eternitu - Białczyk GO.SOP.016.4.15
2015-01-22
2015-01-30
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 6 zadań częściowych. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.016.II.5.2015.U

Zobacz wiecej

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu - przetargi planowane

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2005-09-21
brak danych
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Wycena majątku będącego we władaniu ANR Oddział Terenowy w Olsztynie w latach 2006-2008.
2005-09-21
brak danych
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Usługi geodezyjne na nieruchomościach będących we władaniu ANR OT w Olsztynie w latach 2006-2008.
2005-07-14
brak danych
Suwałki roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach remont niskoparametrowej czteroprzewodowej sieci cieplnej w os. mieszkaniowymprzy ul. Bema w Krynkach, woj. podlaskie.

Zobacz wiecej

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-01-21
2015-01-29
Opole dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do siedzib Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu. Zamówienie nr ZP - 15/D/2015 o wartości nie przekraczającej 30.000 euro.
2015-01-20
2015-01-28
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Świadczenie usług kominiarskich w budynkach i lokalach mieszkalnych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa nadzorowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie w 2015 roku
2015-01-20
2015-01-28
Szczecin usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa wskazanych przez ANR na trenie województwa zachodniopomorskiego - Przetarg nr 2 na 2015 r. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.3.2015
2015-01-16
2015-01-26
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Prace geodezyjne - 3 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.4.2015.U
2015-01-15
2015-01-23
Gorzów Wielkopolski usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Wycena nieruchomości Go.SOP.016.3.15
2015-01-15
2015-01-23
Szczecin usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Ochrona nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa Zachodniopomorskiego, w części objętej zasięgiem działania zamawiającego. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.1.2015
2015-01-15
2015-01-26
Wrocław usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego
2015-01-13
2015-01-22
Poznań usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez ANR OT Poznań w roku 2015 do właściwych terytorialnie oczyszczalni lub zlewni ścieków.
2015-01-13
2015-01-21
Bydgoszcz usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Usługi związane ze stałym całodobowym monitoringiem wraz z konserwacją systemów ochrony budynku biurowego ANR przy ulicy Toruńskiej 10 w Łysomicach (87-148 Łysomice) a także ochroną obiektu wraz z przyległą infrastrukturą w dni wolne od pracy i święta w latach 2015-2016
2015-01-12
2015-01-20
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Dokumentacja geodezyjno - prawna - 5 zadań częściowych. Postępowanie nrZP.016.II.3.2015.U, zamówienie udzielane w częściach
2015-01-09
2015-01-22
Warszawa usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Wykonanie usługi wycięcia drzew i krzewów na które nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia, rosnących na działkach ewidencyjnych nr 22/57 i 22/61 w Żółwinie, o łącznej powierzchni 74,0875 ha
2015-01-09
2015-01-19
Wrocław usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Usługi geodezyjne w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla nieruchomości wskazanych w załącznikach do SIWZ, położonych na terenie działania Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu
2015-01-09
2015-01-19
Bydgoszcz usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części - 24 zadania
2015-01-09
2015-01-19
Koszalin usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych.
2015-01-09
2015-01-19
Koszalin usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych.
2015-01-09
2015-01-19
Koszalin usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych.
2015-01-09
2015-01-19
Koszalin usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych.
2015-01-09
2015-01-19
Koszalin usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych.
2015-01-07
2015-01-15
Pruszcz Gdański usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Wywóz ścieków komunalnych z miejscowości Pętkowice gm. Wejherowo
2015-01-05
2015-01-14
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 7 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.1.2015.U

Zobacz wiecej

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-01-27
brak danych
Wrocław Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Bezgotówkowa dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu
2015-01-27
brak danych
Szczecin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Wykonanie usług sprawowania nadzoru nad zadaniami związanymi z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonymi na terenie działania Zamawiającego w zakresie Prawa budowlanego w 2015 roku. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.23.2014
2015-01-26
brak danych
Łódź Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji lub przesyłu energii dla potrzeb Agencji Nieruchomości Rolnych OT Warszawa Filia w Łodzi.Zamówienie podzielono na 8 części
2015-01-23
brak danych
Suwałki Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa we władaniu Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie Filii w Suwałkach w 2015r. Postępowanie nr OLSU.SOP.0160.6.2014
2015-01-21
brak danych
Poznań Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Sukcesywna dostawa węgla typu orzech, eko groszku, miału węglowego oraz oleju opałowego - postępowanie nr 016/POZ/85/2014.
2015-01-21
brak danych
Wrocław Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Program ubezpieczeń majątkowych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
2015-01-20
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Wycena nieruchomości GO.SOP.016.2.14.15
2015-01-20
brak danych
Poznań Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym - postępowanie nr 016/POZ/82/2014.
2015-01-19
brak danych
Poznań Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/86/2014
2015-01-16
brak danych
Łódź Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi Kompleksowa dostawa paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E) oraz świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego, przesyłanego sieciami gazociągów o ciśnieniu nie mniejszym niż 100 kPa dla potrzeb Agencji Nieruchomości Rolnych OT Warszawa Filia w Łodzi. Zamówienie podzielono na dwie części.
2015-01-16
brak danych
Łódź Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi Wycena nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych położonych na terenie województw łódzkiego i mazowieckiego wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przedmiot zamówienia podzielono na 7 części od A do G
2015-01-16
brak danych
Pruszcz Gdański Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Publikacja ogłoszeń prasowych dotyczących działalności OT ANR w Gdańsku w prasie codziennej o regionalnym oraz ogólnopolskim zasięgu sprzedaży w roku 2015
2015-01-16
brak danych
Szczecin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Świadczenie usług pocztowych na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie w 2015 roku. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.26.2014
2015-01-16
brak danych
Pruszcz Gdański Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Usługi wyceny nieruchomości znajdujących się w granicach powiatu człuchowskiego w I półroczu 2015 r
2015-01-16
brak danych
Szczecin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Publikację ogłoszeń, komunikatów i informacji w dzienniku prasowym o zasięgu regionalnym dla ANR OT w Szczecinie w 2015 roku
2015-01-16
brak danych
Szczecin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Publikacja ogłoszeń dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie w dzienniku prasowym o zasięgu ogólnopolskim w 2015r.
2015-01-16
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych wraz z usługą odbioru korespondencji na rzecz Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu. Postępowanie nr OP.SO.ZP.016.II.120.2014.U
2015-01-16
brak danych
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze Stała i kompleksowa obsługa prawna w 2015 roku w ANR OT Gorzów Wlkp. Filia Zielona Góra
2015-01-15
brak danych
Olsztyn Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Sukcesywna dostawa paliw płynnych oraz akcesoriów do samochodów służbowych dla ANR OT w Olsztynie z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczania transakcji w systemie elektronicznych kart paliwowych w 2015 roku
2015-01-15
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Prace geodezyjne w zakresie podziałów - 3 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.108.2014.U

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.