eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku - przetargiAgencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-19
2017-07-28
Pruszcz Gdański Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Ubezpieczenie 24 samochodów osobowych będących w użytkowaniu Oddziału Terenowego ANR w Gdańsku
2017-07-18
2017-07-26
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wycen - sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na obszarze znajdującym się we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze na terenie województwa lubuskiego.
2017-07-17
2017-07-26
Pruszcz Gdański Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Usługi geodezyjno - kartograficzne na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu WRSP położonych na terenie województwa pomorskiego
2017-07-17
2017-07-25
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wycen - sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na obszarze znajdującym się we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze na terenie województwa lubuskiego.
2017-07-14
2017-07-25
Olsztyn Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad remontem budynku administracyjnego i placu parkingowego w Ełku, ul. Zamkowa 8
2017-07-14
2017-07-25
Olsztyn Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad remontem lokali i budynków mieszkalnych położonych w gminie Świątki, Łukta, Grunwald
2017-07-14
2017-07-25
Bydgoszcz Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części - 15 zadań
2017-07-14
2017-07-25
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Prace geodezyjne - 6 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.47.2017.U
2017-07-14
2017-07-24
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubuskiego.
2017-07-13
2017-07-28
Koszalin Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rymań.
2017-07-13
2017-07-31
Olsztyn Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Piotrowiec, gm. Pieniężno
2017-07-12
2017-07-27
Olsztyn Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Zaprojektowanie i wykonanie remontu budynku biurowo-administracyjnego w Bartoszycach, ul. Kętrzyńskiego 45A.
2017-07-12
2017-07-21
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 5 zadań częściowych. Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.42.2017.U
2017-07-11
2017-07-26
Opole Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Wymiana istniejącego ogrodzenia z bramą wjazdową w Mikołowie przy ul. K. Miarki 18, woj. śląskie. Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.45.2017.RB
2017-07-10
2017-07-25
Pruszcz Gdański Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Remont elewacji budynku biurowego ANR SZGZ w Słupsku ul. 3 Maja 44
2017-07-07
2017-07-24
Olsztyn Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Rozbiórka części budynku mieszkalnego w miejscowości Wiśniówek, gmina Susz
2017-07-07
2017-07-24
Olsztyn Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Remont 8 lokali mieszkalnych położonych w miejscowościach: Słupnica, Łąkorek, Ostrowite, Czachówki, gm. Biskupiec
2017-07-06
2017-07-21
Pruszcz Gdański Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Remont lokalu mieszkalnego w miejscowości Boręty Drugie 68C/2 gm. Lichnowy, powiat malborki
2017-04-03
brak danych
Opole Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2005-09-21
brak danych
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Wycena majątku będącego we władaniu ANR Oddział Terenowy w Olsztynie w latach 2006-2008.
2005-09-21
brak danych
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Usługi geodezyjne na nieruchomościach będących we władaniu ANR OT w Olsztynie w latach 2006-2008.
2005-07-14
brak danych
Suwałki roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach remont niskoparametrowej czteroprzewodowej sieci cieplnej w os. mieszkaniowymprzy ul. Bema w Krynkach, woj. podlaskie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-12
2017-07-20
Olsztyn Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Opracowanie dokumentacji na wykonanie remontów lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Braniewo, Lelkowo i Wilczęta
2017-07-12
2017-07-20
Pruszcz Gdański Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Usługi wycen nieruchomości będących w Zasobie ANR OT Gdańsk położonych na terenie powiatu słupskiego, lęborskiego, puckiego, człuchowskiego i chojnickiego
2017-07-12
2017-07-20
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 5 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP. 46.2017.U
2017-07-10
2017-07-18
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2017-07-10
2017-07-20
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2017-07-07
2017-07-17
Szczecin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie "Konserwacja bieżąca i naprawa kserokopiarek". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.250.20.2017
2017-07-06
2017-07-14
Wrocław Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Usługi z zakresu lustracji, monitorowania oraz obsługi nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, przeznaczonych do zagospodarowania
2017-07-06
2017-07-12
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Wykonanie usług polegających na wykoszeniu i zmulczowaniu trawy (roślin) znajdującej się na działce nr 718/28 k.m.6, w części określonej na załączniku graficznym, o pow. ok. 0,4500 ha położonej w obrębie Świerklaniec, gm. Świerklaniec, pow. tarnogórski, woj. śląskie. Postępowanie: 271/U/2017/AG o wartości nie przekraczającej 30.000 euro
2017-07-05
2017-07-10
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usługi w zakresie całodobowej ochrony budynków i budowli posadowionych na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów jako: nr 478/80 z ark. mapy 7 o powierzchni 1,0334 ha. położonych na terenie: ul. Gagarina, obręb, gmina Szeroka, powiat Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie. Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.43.2017.U
2017-07-03
2017-07-12
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wycen - sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na obszarze znajdującym się we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze na terenie województwa lubuskiego.
2017-06-30
2017-07-17
Pruszcz Gdański Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Rozbiórka obiektów budowlanych znajdujących się na działce nr 215/21 obręb Rajkowy gm. Pelpin, powiat tczewski
2017-06-30
2017-07-10
Szczecin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Wykonanie usług agrotechnicznych (talerzowanie) na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu łobeskiego województwa zachodniopomorskiego. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.250.19.2017.
2017-06-29
2017-07-07
Wrocław Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Usługi projektowe to jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego
2017-06-29
2017-07-14
Olsztyn Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Remont lokali i budynków mieszkalnych położonych w gminie Świątki, Łukta, Grunwald
2017-06-29
2017-07-14
Olsztyn Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Remont w budynku administracyjnym SZGZ w Ełku, ul. Zamkowa 8 wraz z remontem placu parkingowego
2017-06-28
2017-07-13
Wrocław Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Budowa zjazdu z drogi gminnej nr 112347D na działkę zabudowana nr 724/10 w miejscowości Kłaczyna, gm. Dobromierz oraz wykonanie naprawy nawierzchni asfaltobetonem gr 4 cm na działce nr 240 obręb Fabryczna 3 miasto Świdnica przy ul. Kliczkowskiej 28
2017-06-28
2017-07-13
Opole Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Remont zabezpieczający budynku tuczarni - II nr inw. 62-182 D i rozbiórka pozostałości tuczarni - I nr inw. -79-180 B na działce nr 424, km.12 w Zębowicach, powiat oleski, woj. opolskie. Postępowanie nr: OP.SOP.41.2017.RB
2017-06-27
2017-07-13
Poznań Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy dokumentacje projektowo - kosztorysowe
2017-06-27
2017-07-06
Olsztyn Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad remontem lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy: Barciany, Srokowo, Korsze.
2017-06-26
2017-07-05
Pruszcz Gdański Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Usługi wycen nieruchomości będących w Zasobie ANR OT Gdańsk położonych na terenie województwa pomorskiego i kujawsko - pomorskiego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-19
brak danych
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wycen - sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na obszarze znajdującym się we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze na terenie województwa lubuskiego.
2017-07-18
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Budowa stacji uzdatniania wody w m. Szyleny, gm. Braniewo
2017-07-14
brak danych
Opole Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu WYMIANA TRZECH BRAM GARAŻOWYCH (nr inw. 1029144) W MIKOŁOWIE - UL. KAROLA MIARKI 18, WOJ. ŚLĄSKIE. Postępowanie nrOP.SOP.29.2017.RB
2017-07-14
brak danych
Opole Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Modernizacja budynku biurowego położonego przy ul. Karola Miarki 18 w Mikołowie, m. Mikołów, pow. mikołowski, woj. śląskie w zakresie robót budowlanych obejmujących m.in. wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej oraz klimatyzacji. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.30.2017.RB
2017-07-14
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 5 zadań częściowych. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.31.2017.U
2017-07-14
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 4 zadania częściowe. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.34.2017.U
2017-07-14
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 5 zadań częściowych Postępowanie nrOP.SOP.ZP.38.2017.U
2017-07-13
brak danych
Pruszcz Gdański Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Czernin gm. Sztum, powiat sztumski
2017-07-11
brak danych
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2017-07-11
brak danych
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2017-07-11
brak danych
Zielona Góra Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wycen - sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na obszarze znajdującym się we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze na terenie województwa lubuskiego.
2017-07-10
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Prace geodezyjne - 6 zadań częściowych.
2017-07-10
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Prace geodezyjne - 3 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP. 33.2017.U
2017-07-07
brak danych
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2017-07-06
brak danych
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wycen - sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na obszarze znajdującym się we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze na terenie województwa lubuskiego.
2017-07-04
brak danych
Wrocław Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Dostawa artykułów biurowych, papieru do kserokopiarek i drukarek oraz kopert z nadrukiem
2017-07-04
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Nowy Młyn nr 3 gmina Świecie n/Osą powiat grudziądzki. Działka nr 71/2, nr inwentarzowy budynku 46/1497
2017-07-04
brak danych
Szczecin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie "Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu polickiego i m. Szczecin województwa zachodniopomorskiego - Przetarg nr 5 na 2017 r." Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.250.16.2017.
2017-07-03
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Rozbiórka części budynku mieszkalnego oraz remont lokali położonych na terenie gm. Susz i Kisielice
2017-06-28
brak danych
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac melioracyjnych rowu melioracji szczegółowej oznaczonego jako R-N-1 biegnącego przez działki nr 281/4, 282/2, 283/2, i 284/2, położonych w obrębie miejscowości Gostchorze, gmina Krosno Odrzańskie - obszarze znajdującym się we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze na terenie województwa lubuskiego.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.