eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu - przetargiAgencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-05-29
2017-06-13
Wrocław Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Budowa zjazdu z drogi gminnej nr 112347D na działkę zabudowana nr 724/10 w miejscowości Kłaczyna, gm. Dobromierz oraz wykonanie naprawy nawierzchni asfaltobetonem gr 4 cm na działce nr 240 obręb Fabryczna 3 miasto Świdnica przy ul. Kliczkowskiej 28
2017-05-26
2017-06-05
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wycen - sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na obszarze znajdującym się we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze na terenie województwa lubuskiego.
2017-05-26
2017-06-05
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 4 zadania częściowe. Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.34.2017.U
2017-05-25
2017-06-12
Olsztyn Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Remont lokali mieszkalnych położonych na terenie gmin: Barciany, Srokowo, Korsze
2017-05-25
2017-06-02
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubuskiego.
2017-05-24
2017-06-08
Wrocław Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Roboty rozbiórkowe
2017-05-23
2017-06-01
Pruszcz Gdański Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji budynku biurowego oraz rozbudowę parkingu przy ANR SZGZ w Słupsku, ul. 3 Maja 44 - II
2017-05-23
2017-06-09
Bydgoszcz Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Nowy Młyn nr 3 gmina Świecie n/Osą powiat grudziądzki. Działka nr 71/2, nr inwentarzowy budynku 46/1497
2017-05-23
2017-05-31
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Prace geodezyjne - 3 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP. 33.2017.U
2017-05-22
2017-06-13
Warszawa Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu oraz elewacji zabytkowego dworu położonego w miejscowości Nowe Koziminy, Gmina Płońsk, województwo mazowieckie
2017-05-19
2017-05-30
Olsztyn Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Wykonanie projektów planów likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci znajdujących się na nieruchomościach będących w Zasobie ANR OT w Olsztynie
2017-05-19
2017-06-06
Olsztyn Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Remont 8 lokali mieszkalnych położonych w miejscowościach: Słupnica, Łąkorek, Ostrowite, Czachówki, gm. Biskupiec
2017-05-18
2017-05-30
Olsztyn Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Wykonanie przeglądów okresowych: rocznych i pięcioletnich lokali/budynków mieszkalnych i innych lokali/budynków użytkowych, będących w administracji Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie
2017-05-18
2017-06-02
Olsztyn Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Budowa odcinka drogi ul. Targowej w Kętrzynie
2017-05-09
brak danych
Olsztyn Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego na budowie sieci wodociągowej Zakrzewiec-Maciejewo z przyłączami w Maciejewie.
2017-05-09
brak danych
Olsztyn Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania pn. budowa stacji uzdatniania wody w m. Szyleny, gm. Braniewo.
2017-04-03
brak danych
Opole Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE
2017-02-14
brak danych
Opole Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu "Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do nieruchomości będących we władaniu Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2005-09-21
brak danych
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Wycena majątku będącego we władaniu ANR Oddział Terenowy w Olsztynie w latach 2006-2008.
2005-09-21
brak danych
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Usługi geodezyjne na nieruchomościach będących we władaniu ANR OT w Olsztynie w latach 2006-2008.
2005-07-14
brak danych
Suwałki roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach remont niskoparametrowej czteroprzewodowej sieci cieplnej w os. mieszkaniowymprzy ul. Bema w Krynkach, woj. podlaskie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-05-19
2017-05-29
Bydgoszcz Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części - 14 zadań
2017-05-19
2017-05-29
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wycen - sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na obszarze znajdującym się we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze na terenie województwa lubuskiego.
2017-05-18
2017-05-26
Szczecin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie "Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu polickiego i m. Szczecin województwa zachodniopomorskiego - Przetarg nr 5 na 2017 r." Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.250.16.2017.
2017-05-18
2017-05-26
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 5 zadań częściowych. Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.31.2017.U
2017-05-17
2017-05-26
Wrocław Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu usługi geodezyjne w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla nieruchomości położonych na terenie działania Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu (woj. dolnośląskie)
2017-05-17
2017-05-24
Opole Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla ANR OT w Opolu. Postępowanie nr 189/D/2017/WR o wartości nie przekraczającej 30.000 euro
2017-05-16
2017-05-24
Wrocław Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Usługi z zakresu rozdysponowania i utrzymania mienia związanego z gospodarką mieszkaniową, obiektami budowlanymi oraz infrastrukturą techniczną, wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a znajdującego się na obszarze właściwości Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu
2017-05-13
2017-05-22
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wycen - sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na obszarze znajdującym się we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze na terenie województwa lubuskiego.
2017-05-12
2017-05-29
Szczecin Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie "Remont dachu budynku dworu zlokalizowanego na działce 71/11 w miejscowości Skrzynka gm. Lipiany". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.250.15.2017.
2017-05-12
2017-05-29
Olsztyn Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Rozbiórka części budynku mieszkalnego oraz remont lokali położonych na terenie gm. Susz i Kisielice
2017-05-12
2017-05-18
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu SKOSZENIE I WYWIEZIENIE TRAWY Z DZIAŁEK OD NR 146 DO NR 165, OD NR 167 DO NR 195, OD NR 201 DO NR 203, OD NR 210 DO NR 216, OD NR 219 DO NR 222 ORAZ DZIAŁKI NR 198, 229, 16/4, 16/5 I FRAGMENT DZIAŁKI 223 Z A.M. 14 O ŁĄCZNEJ POW. 6,8340HA, położonych w obrębie Kluczbork (0027), gminie Kluczbork, powiecie kluczborskim, województwie opolskim. Postępowanie nr: 188/U/2017/BZ o wartości nie przekraczającej 30.000 euro
2017-05-08
2017-05-23
Olsztyn Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Budowa stacji uzdatniania wody w m. Szyleny, gm. Braniewo
2017-05-08
2017-05-23
Koszalin Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Roboty remontowe w budynku administracyjno-biurowym Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Szczecinie Filia w Koszalinie przy ul. Partyzantów 15 A.
2017-04-28
2017-05-10
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubuskiego.
2017-04-28
2017-05-15
Bydgoszcz Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Nowy Młyn nr 3 gmina Świecie n/Osą powiat grudziądzki. Działka nr 71/2, nr inwentarzowy budynku 46/1497
2017-04-28
2017-05-15
Lublin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Lublinie Świadczenie usług w zakresie wyceny nieruchomości i innych składników majątkowych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego.
2017-04-28
2017-05-11
Pruszcz Gdański Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont lokalu mieszkalnego w miejscowości Gintro 2b/2 gm. Stary Targ i Boręty Drugie 68c/2 gm. Lichnowy
2017-04-28
2017-05-16
Koszalin Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Roboty remontowo-budowlane polegające na remoncie obiektów w m. Biały Bór ul. Dworcowa 24 na dz. 4/20 i 4/1 - powiat szczecinecki.
2017-04-27
2017-05-08
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wycen - sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na obszarze znajdującym się we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze na terenie województwa lubuskiego.
2017-04-27
2017-05-12
Opole Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Modernizacja budynku biurowego położonego przy ul. Karola Miarki 18 w Mikołowie, m. Mikołów, pow. mikołowski, woj. śląskie w zakresie robót budowlanych obejmujących m.in. wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej oraz klimatyzacji. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.30.2017.RB

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-05-29
brak danych
Olsztyn Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie.
2017-05-29
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz budową lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Wieprz i Gubławki, gm. Zalewo.
2017-05-26
brak danych
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubuskiego
2017-05-25
brak danych
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wycen - sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na obszarze znajdującym się we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze na terenie województwa lubuskiego.
2017-05-23
brak danych
Rzeszów Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie Wykonanie regulacji stanu prawnego nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego
2017-05-22
brak danych
Koszalin Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Roboty remontowe w budynku administracyjno-biurowym Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Szczecinie Filia w Koszalinie SZGZ w Szczecinku przy ul. W.Pileckiego 8.
2017-05-19
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 5 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP. 21.2017.U
2017-05-18
brak danych
Wrocław Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Usługi z zakresu rozdysponowania i utrzymania mienia związanego z gospodarką mieszkaniową, obiektami budowlanymi oraz infrastrukturą techniczną, wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a znajdującego się na obszarze właściwości Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu
2017-05-17
brak danych
Opole Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Rozbiórka stodoły drewnianej (nr inw. 108/001431), budynku gospodarczego (nr inw. 108/001430) oraz budynku mieszkalnego (nr inw. 110/001557) na terenie nieruchomości, działka nr 731, położonej w Sokole Pole, gm. Janów, powiat częstochowski, woj. śląskie.
2017-05-17
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 4 zadania częściowe. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.26.2017.U
2017-05-17
brak danych
Poznań Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych
2017-05-16
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usługi w zakresie ochrony budynków i budowli posadowionych na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów jakonr 718/28, 388/28 z ark. mapy 6. o powierzchni 0,8692 ha, położonych przy ulicy Parkowej 20, w miejscowości Świerklaniec, gmina Świerklaniec, powiat tarnogórski, woj. śląskie prowadzonej w formie zabezpieczenia technicznego. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.27.2017.U
2017-05-16
brak danych
Poznań Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych
2017-05-13
brak danych
Poznań Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych
2017-05-12
brak danych
Warszawa Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Wykonanie usług geodezyjnych dotyczących nieruchomości położonych na terenie województw mazowieckiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego
2017-05-11
brak danych
Szczecin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie "Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania Zamawiającego - Przetarg nr 3 na 2017 r." Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.250.10.2017.
2017-05-09
brak danych
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wycen - sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na obszarze znajdującym się we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze na terenie województwa lubuskiego.
2017-05-08
brak danych
Zielona Góra Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie wyceny kosztów jakie Agencja zobowiązana jest ponieść w celu przywrócenia do właściwego użytkowania obiektów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych w obrębie Stare Drzewce gmina Szlichtyngowa województwo lubuskie.
2017-05-05
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Remont budynku garażowego ANR, zlokalizowanego w miejscowości Łysomice, gmina Łysomice, woj. kujawsko-pomorskie
2017-05-04
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 5 zadań częściowych. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.13. 2017.U

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.