eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu - przetargiAgencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-01
2016-07-18
Opole roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Rozbiórka budynku bukaciarni - jałownika nr inw. 181/62 położonego na terenie działki nr 339/3 w Pleśnicy, gmina Korfantów, powiat nyski, woj. opolskie. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.016.II.31.2016.RB
2016-06-30
2016-07-15
Bydgoszcz roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Remont budynku mieszkalnego oraz wykonanie przyłącza wodociągowego z sieci gminnej i budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki w miejscowości Siutkówek nr 6, gmina Lubanie, powiat włocławski
2016-06-28
2016-07-07
Rzeszów usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie Wykonanie podziałów geodezyjnych, rozgraniczenia wód płynących nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa małopolskiego
2016-06-28
2016-07-07
Rzeszów usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie Wykonanie podziałów geodezyjnych, rozgraniczenia wód płynących nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa podkarpackiego
2016-06-28
2016-07-07
Rzeszów usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie Wykonanie podziałów geodezyjnych, wznowienia granic nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa świętokrzyskiego
2016-06-27
2016-07-05
Wrocław usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Usługi lustracji, monitorowania oraz obsługi nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, przeznaczonych do zagospodarowania
2016-06-27
2016-07-06
Pruszcz Gdański usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Zawarcie umów ramowych na usługi wycen nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
2016-06-24
2016-07-04
Bydgoszcz usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Usługi związane z całodobowym dozorem obiektu zabudowanego zespołem pałacowo parkowym w Marcinkowie Dolnym gm. Gąsawa, woj. kujawsko-pomorskie
2016-06-22
2016-07-07
Wrocław roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Roboty rozbiórkowe
2016-06-21
2016-07-08
Olsztyn roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków w m. Kwitajny, gm. Pasłęk
2016-06-20
2016-07-06
Opole roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Roboty remontowo budowlane lokalu mieszkalnego przy ul. Słowackiego 1D w Szonowicach, gmina Rudnik, powiat raciborski, woj. śląskie. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.016.II.28.2016.RB
2016-06-20
2016-07-05
Bydgoszcz roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Remont budynku mieszkalnego oraz budowa 2 zbiorników bezodpływowych na ścieki w miejscowości Tulibowo nr 3, gmina Dobrzyń n/Wisłą, powiat lipnowski
2016-06-17
2016-07-26
Koszalin usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2016-06-17
2016-07-04
Pruszcz Gdański roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gwieździn 76 gm. Rzeczenica
2016-06-16
2016-07-05
Opole roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Roboty remontowo budowlane pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Kawalca 52, obręb Śmiłowice m. Mikołów, pow. mikołowski, woj. śląskie. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.016.II.27.2016.RB
2016-06-16
2016-07-12
Koszalin usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2016-06-16
2016-07-12
Koszalin usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2016-06-16
2016-07-12
Koszalin usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2016-06-16
2016-07-12
Koszalin usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2005-09-21
brak danych
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Wycena majątku będącego we władaniu ANR Oddział Terenowy w Olsztynie w latach 2006-2008.
2005-09-21
brak danych
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Usługi geodezyjne na nieruchomościach będących we władaniu ANR OT w Olsztynie w latach 2006-2008.
2005-07-14
brak danych
Suwałki roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach remont niskoparametrowej czteroprzewodowej sieci cieplnej w os. mieszkaniowymprzy ul. Bema w Krynkach, woj. podlaskie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-22
2016-07-01
Wrocław usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Usługi umożliwiające dostęp do korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych dla użytkowników
2016-06-20
2016-07-01
Pruszcz Gdański usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Wykonanie prac geologicznych i dokumentacyjnych na złożu Jasień położonym w obrębie Jasień gm. Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie - II
2016-06-20
2016-06-28
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Wykonanie usługi zbioru kombajnowego rzepaku i zbóż, a także transport nasion do punktu skupu i ich sprzedaż na rzecz ANR OT Olsztyn.
2016-06-17
2016-06-27
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Dokumentacja geodezyjno - prawna - 3 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.30.2016.U
2016-06-16
2016-07-01
Opole roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Montaż zbiorników bezodpływowych na nieczystości dla budynków mieszkalnych przy ul. Ogrodowej 3, 4, 5, 5A obręb Wysoka gmina Łazy, powiat zawierciański, woj. śląskie.Postępowanie nrOP.SOP.ZP.016.II.26.2016.RB
2016-06-16
2016-06-27
Koszalin usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2016-06-16
2016-06-27
Koszalin usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2016-06-16
2016-06-27
Koszalin usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2016-06-16
2016-06-27
Koszalin usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2016-06-15
2016-06-24
Gorzów Wielkopolski usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Usługi geodezyjne GO.SOP.016.15.16
2016-06-15
2016-06-21
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Kompleksowe prace agrotechniczne polegające na doprowadzeniu gruntów do czarnego ugoru poprzez wykonanie pielęgnacji mechanicznej, na działkach położonych w woj. dolnośląskim powiecie strzelińskim gmina Przeworno obręb Rożnów nr 605, 606, 607/1, 607/2, 607/3 k.m.2 o pow. 54,2978 ha (w tym powierzchnia gruntów ornych zgłoszonych do dopłat podlegająca zleceniu50,8400 ha). Postępowanie do 30.000 euro nr ZP - 157/U/2016/AF
2016-06-15
2016-06-23
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 5 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.29.2016.U
2016-06-14
2016-06-29
Opole roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Roboty remontowo budowlane dwóch lokali mieszkalnych położonych przy ul. Kasztanowej 2/2, 2/6 w obrębie Simoradz, gmina Dębowiec, powiat cieszyński, woj. śląskie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.016.II.24.2016.RB
2016-06-14
2016-06-22
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Przeprowadzenie badań archeologicznych w obrębie stanowiska archeologicznego w miejscowości Radzikowie (nr 29), Radzikowie (nr 44), Goświnowice (nr 4), gmina Nysa, powiat nyski, woj. opolskie, w celu uwolnienia z ograniczeń terenu inwestycyjnego pod kątem sprzedaży nieruchomości. ZP - 135 /U/2016/IR
2016-06-14
2016-06-22
Gorzów Wielkopolski usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Wycena nieruchomości GO.SOP.016.16.16
2016-06-14
2016-06-22
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Usługi zbierania śmieci oraz prace porządkowe - 4 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.25.2016.U
2016-06-14
2016-06-29
Koszalin roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Wykonanie rozbiórki całkowitej budynków i budowli (zawierających azbest) położonych w miejscowości Domachowo, gmina Polanów, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie na działce nr 5/10 i 5/9 obręb Domachowo.Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.3.2016
2016-06-14
2016-06-20
Opole dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla ANR OT w Opolu tj. 28 monitorów komputerowych LCD 24 calowych. Postępowanie o wartości nie przekraczającej 30.000 euro nr ZP - 111/D/2016/WR
2016-06-14
2016-06-22
Wrocław usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Usługi sekretarsko-asystenckie wraz z obsługą kancelarii na potrzeby Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem, przy ul. Kunickiego 2 we Wrocławiu
2016-06-13
2016-06-28
Bydgoszcz roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Remont budynku mieszkalnego oraz wykonanie przyłącza wodociągowego z sieci gminnej i budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki w miejscowości Siutkówek nr 6, gmina Lubanie, powiat włocławski

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-01
brak danych
Poznań Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy usługa wykonania ekspertyz technicznych oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowych - postępowanie nr 016/POZ/13/2016
2016-07-01
brak danych
Poznań Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Usługa stałego utrzymania czystości w budynkach oraz terenów wokół budynków siedzib Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu wraz z zapewnieniem środków i artykułów czystości - postępowanie nr 016/POZ/22/2016
2016-06-30
brak danych
Szczecin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Wykonanie usług agrotechnicznych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania zamawiającego. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.27.2016
2016-06-30
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Wycena nieruchomości GO.SOP.016.16.16
2016-06-29
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Usługi zbierania śmieci oraz prace porządkowe - 2 zadanie częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.15.2016.U
2016-06-28
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usługi w zakresie całodobowej ochrony budynków oraz urządzeń, położonych w miejscowości Jastrzębie Zdrój (obręb Szeroka) pow. Jastrzębie Zdrój woj. śląskie znajdujących się na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 478/80 o pow. ogólnej 1,0334 ha przy ul. Gagarina. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.016.II.19.2016.U
2016-06-28
brak danych
Olsztyn Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Nadzór inwestorski nad budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budową sieci kanalizacyjnej ze Słonecznika do Bartężka, gm. Morąg
2016-06-22
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Zabezpieczenie ruin pałacu posadowionego na działce nr 223/3 w miejscowości Stare Rochowice oraz remont dachów dwóch budynków mieszkalnych nr 16 i 19 w miejscowości Turów
2016-06-22
brak danych
Pruszcz Gdański Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Remont budynku biurowego w Pruszczu Gdańskim, ul. Powstańców Warszawy 28 - II
2016-06-22
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Roboty rozbiórkowe
2016-06-22
brak danych
Szczecin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania Zamawiającego - Przetarg nr 2 na 2016 r. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.25.2016
2016-06-16
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Prace geodezyjne - 5 zadań częściowych. Postępowanie OP.SOP.ZP.016.II.9.2016.U
2016-06-16
brak danych
Opole Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Rozbiórka budynku chlewni nr inw. 182/34, położonej na terenie działki nr 260/1 w Hajdukach Nyskich, gmina Nysa, powiat nyski, woj. opolskie. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.016.II.13.2016.RB
2016-06-15
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 4 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.16.2016.U
2016-06-14
brak danych
Warszawa Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Określenie wartości rynkowej nieruchomości
2016-06-13
brak danych
Poznań Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy usługa wykonania ekspertyz technicznych oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowych - postępowanie nr 016/POZ/13/2016
2016-06-13
brak danych
Poznań Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych - postępowanie nr 016/POZ/16/2016
2016-06-10
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacyjnej ze Słonecznika do Bartężka, gm. Morąg
2016-06-10
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią na odcinku Zgoda-Gronowo oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Rusy
2016-06-10
brak danych
Pruszcz Gdański Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Usługi wycen nieruchomości położonych na terenie województwa pomorskiego

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.