eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu - przetargiAgencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-02
2016-05-17
Wrocław roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Zabezpieczenie ruin pałacu posadowionego na działce nr 223/3 w miejscowości Stare Rochowice oraz remont dachów dwóch budynków mieszkalnych nr 16 i 19 w miejscowości Turów
2016-04-29
2016-05-09
Bydgoszcz usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części - 12 zadań
2016-04-29
2016-05-09
Wrocław usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Przeprowadzenie zabiegów agrotechnicznych w uprawie szparagów znajdującej się na działce nr 3/1 obręb Goszczyna, gmina Domaniów, powiat oławski
2016-04-28
2016-05-09
Pruszcz Gdański usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Usługa dozoru i bezpośredniej ochrony fizycznej w miejscowości Kiełpinek, gmina Człuchów powiat człuchowski
2016-04-26
2016-05-12
Opole roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Rozbiórka budynku chlewni nr inw. 182/34, położonej na terenie działki nr 260/1 w Hajdukach Nyskich, gmina Nysa, powiat nyski, woj. opolskie. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.016.II.13.2016.RB
2016-04-26
2016-05-05
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 3 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.12.2016.U
2016-04-26
2016-05-05
Gorzów Wielkopolski usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Usługi geodezyjne GO.SOP.016.12.16
2016-04-22
2016-05-09
Pruszcz Gdański roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Rozbiórka obiektów budowlanych znajdujących się na terenie powiatubytowskiego, człuchowskiego, puckiego, słupskiego, sztumskiego
2016-04-18
2016-05-10
Koszalin roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Wykonanie rozbiórki całkowitej budynków i budowli (zawierających azbest) położonych w miejscowości Drozdowo, gmina Darłowo, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie na działce nr 3/42 i 3/47 obręb Drozdowo. Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.1.2016
2016-04-15
2016-05-05
Warszawa usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Określenie wartości rynkowej nieruchomości
2016-04-14
2016-05-05
Pruszcz Gdański usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Usługi wycen nieruchomości położonych na terenie województwa pomorskiego

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2005-09-21
brak danych
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Wycena majątku będącego we władaniu ANR Oddział Terenowy w Olsztynie w latach 2006-2008.
2005-09-21
brak danych
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Usługi geodezyjne na nieruchomościach będących we władaniu ANR OT w Olsztynie w latach 2006-2008.
2005-07-14
brak danych
Suwałki roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach remont niskoparametrowej czteroprzewodowej sieci cieplnej w os. mieszkaniowymprzy ul. Bema w Krynkach, woj. podlaskie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-22
2016-04-29
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Ubezpieczenie lekowe dla pracowników Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Opolu. Postępowanie nr ZP - 116/U/2016/MP
2016-04-21
2016-04-29
Wrocław usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Usługi rozdysponowania, utrzymania i zarządzania mieniem związanym z gospodarką mieszkaniową, wchodzącą skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
2016-04-20
2016-04-28
Wrocław usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Usługi sekretarsko-asystenckie wraz z obsługą kancelarii na potrzeby Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem przy ul. Kunickiego 2 we Wrocławiu
2016-04-19
2016-04-29
Szczecin usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania Zamawiającego - Przetarg nr 1 na 2016 r. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.18.2016
2016-04-14
2016-04-29
Wrocław roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Roboty rozbiórkowe
2016-04-12
2016-04-28
Pruszcz Gdański roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Remontu lokalu mieszkalnego w Czerninie ul. Akacjowa 4/3 gm. Sztum
2016-04-08
2016-04-18
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Wykonanie wyciągu z wykazu zmian danych ewidencyjny ujawniającego powstanie działek nr882, 883, 884 k.m.1 położonych w obrębie Krzywiczyny, gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie w celu regulacji stanu prawnego. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.11. 2016.U
2016-04-08
2016-04-18
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Nadzór inwestorski nad budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią na odcinku Zgoda-Gronowo oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Rusy
2016-04-08
2016-04-18
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Nadzór inwestorski nad budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budową sieci kanalizacyjnej ze Słonecznika do Bartężka, gm. Morąg
2016-04-08
2016-04-18
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Nadzór inwestorski nad remontem 2 lokali mieszkalnychKrzemieniewo 49/5 gm. Kurzętnik oraz Ramoty 10/7 gm. Łukta
2016-04-08
2016-04-25
Pruszcz Gdański roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Sztumska Wieś 9 gm. Sztum
2016-04-08
2016-04-25
Pruszcz Gdański roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Gwieździn 76 gm. Rzeczenica
2016-04-07
2016-04-15
Wrocław usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Usługi w zakresie doradztwa geodezyjnego i kartograficznego
2016-04-06
2016-04-22
Olsztyn roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Budowa sieci wodociągowej z Barczewskiego Dworu do Marun,Szynowa i Tęgut z przyłączami do odbiorców w tych miejscowościach, gm. Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie.
2016-04-05
2016-04-13
Poznań usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy usługa uporządkowania działek, lokalu mieszkalnego oraz wywóz i utylizację odpadów - postępowanie nr 016/POZ/15/2016
2016-04-05
2016-04-13
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Wykonanie przeglądów okresowychrocznych i pięcioletnich lokali/budynków mieszkalnych i innych lokali/budynków użytkowych, będących w administrowaniu ANR OT Olsztyn
2016-04-04
2016-04-15
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Kompleksowe prace agrotechniczne obejmujące wykoszenie i uprzątniecie terenu dla gruntów znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa o powierzchni ogólnej 15 ha - obręb woj. śląskie. Postępowanie nrZP - 43/U/2016/TN
2016-04-01
2016-04-08
Szczecin usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie na okres 24 miesięcy - Przetarg nr 2
2016-03-25
2016-04-11
Opole roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Remont kładki dla pieszych nad rzeką Drama w miejscowości Kamieniec, gmina Zbrosławice, powiat tarnogórski, woj. śląskie. Postępowanie nr ZP - 4 - RB - 2016 - JO
2016-03-24
2016-04-05
Suwałki usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach Określenie wartości nieruchomości położonych na terenie powiatówgiżyckiego, węgorzewskiego, gołdapskiego oraz gminy Mikołajki, suwalskiego i miasta Suwałki, sejneńskiego, augustowskiego, oleckiego, ełckiego, kolneńskiego, piskiego, grajewskiego, białostockiego i miasta Białystok, sokólskiego, monieckiego, łomżyńskiego i miasta Łomża, zambrowskiego, wysokomazowieckiego, bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego w 2016r. Postępowanie nr OLSU.SOP.0160.2.2016

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-29
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego oraz budowa zbiornika na ścieki w miejscowości Brudnowo nr 15a, gmina Waganiec, powiat aleksandrowski
2016-04-28
brak danych
Wrocław Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek i faksów dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu oraz Sekcji Zamiejscowych Gospodarowania Zasobem
2016-04-27
brak danych
Wrocław Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Usługi geodezyjne w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla nieruchomości położonych na terenie działania Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu
2016-04-25
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Wykonanie rozbiórki budynku chlewni w m. Jankowo, gm. Rychliki.
2016-04-22
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 3 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.7.2016.U
2016-04-22
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usługi w zakresie całodobowej ochrony budynków i budowli posadowionych na działkach położonych w obrębie Kochłowice, gmina Byczyna, powiat kluczborski, woj. opolskie oznaczonych w ewidencji gruntów jakonr 265/1, nr 271/1, nr 265/3, nr 265/2 z ark. mapy 1 o powierzchni 1,4515 ha. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.016.II.6.2016.U
2016-04-21
brak danych
Olsztyn Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby biur Sekcji Zamiejscowych Gospodarowania Zasobem Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie
2016-04-20
brak danych
Rzeszów Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie Wykonanie podziałów geodezyjnych, rozgraniczenia wód płynących nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa małopolskiego
2016-04-20
brak danych
Rzeszów Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie Wykonanie podziałów geodezyjnych, wznowienia granic, rozgraniczenia wód płynących nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa świętokrzyskiego
2016-04-19
brak danych
Wrocław Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Dostawa artykułów biurowych oraz kopert z nadrukiem dla potrzeb Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
2016-04-19
brak danych
Wrocław Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Dostawa artykułów biurowych, papieru do kserokopiarek i drukarek oraz kopert z nadrukiem dla potrzeb Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
2016-04-19
brak danych
Pruszcz Gdański Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Rozbiórka pawilonu handlowego w Człuchowie przy ul. Królewskiej
2016-04-18
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 6 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.2. 2016.U
2016-04-18
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Prace geodezyjne polegające na ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków zmian z tytułu likwidacji obiektów budowlanych - 2 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.8. 2016.U
2016-04-18
brak danych
Pruszcz Gdański Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Remont lokalu mieszkalnego w Czerninie ul. Donimirskich 11/3 gm. Sztum
2016-04-15
brak danych
Szczecin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Usługi grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie na okres 24 miesięcy - Przetarg nr 2.
2016-04-15
brak danych
Wrocław Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego
2016-04-14
brak danych
Łódź Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi Wycena nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych położonych na terenie województwa łódzkiego wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
2016-04-14
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 3 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.5.2016.U
2016-04-12
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Roboty rozbiórkowe

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.