eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie - przetargiAgencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-08-24
2016-09-13
Rzeszów Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie zaprojektowanie i wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku mieszkalnym sześciorodzinnym nr 75 położonym w Gnieździskach, gm. Łopuszno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, na działce nr ewid. 1004, obręb 0013
2016-08-23
2016-08-31
Pruszcz Gdański Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu parkingu na dz. 82/B ul. Powstańców Warszawy, 83-000 Pruszcz Gdański
2016-07-27
2016-08-29
Wrocław usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Obsługa prawna Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu (dyżur 24 godziny tygodniowo)

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2005-09-21
brak danych
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Wycena majątku będącego we władaniu ANR Oddział Terenowy w Olsztynie w latach 2006-2008.
2005-09-21
brak danych
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Usługi geodezyjne na nieruchomościach będących we władaniu ANR OT w Olsztynie w latach 2006-2008.
2005-07-14
brak danych
Suwałki roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach remont niskoparametrowej czteroprzewodowej sieci cieplnej w os. mieszkaniowymprzy ul. Bema w Krynkach, woj. podlaskie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-08-19
2016-08-26
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Wykonanie usługi skoszenia i wywiezienia traw (roślin) z działek 695/35, 773/35 z a.m. 3, 396/23, 397/23, 398/23, 399/23, 400/23, 401/23, 402/23, 403/23, 404/23, 405/23 z a.m. 13, o łącznej powierzchni 2,0432ha, położonych w obrębie Kleszczów, gmina Rudziniec, powiat gliwicki, województwo śląskie. Postępowanie nr ZP - 207/U/2016/BZ o wartości nie przekraczającej 30.000 euro.
2016-08-12
2016-08-19
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Usługi kompleksowych prac obejmujących wykoszenie, wycięcie samosiewek oraz uprzątnięcie terenu dla gruntów znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, tj. nieruchomości o nr działki 139 k.m. 5 o pow. 0,0560 ha obręb Turów gm. Olsztyn powiat częstochowski.
2016-08-12
2016-08-19
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Usługi kompleksowych prac obejmujących wykoszenie i uprzątnięcie terenu dla gruntów znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, tj. nieruchomości o nr działek 423/2, 423/5 k.m. 1 o pow. 0,1580 ha obręb Żytniów gm. Rudniki powiat oleski oraz nieruchomości o nr działki 352/2 k.m. 1 o pow. 0,1300 ha ob. Wachów gm. Olesno powiat oleski. ZP - 186/U/2016/FJ
2016-08-02
2016-08-05
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Usługi kompleksowych prac obejmujących wykoszenie, wycięcie samosiewek oraz uprzątnięcie terenu dla gruntów znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, tj. nieruchomości o nr działki 139 k.m. 5 o pow. 0,0560 ha obręb Turów gm. Olsztyn powiat częstochowski.
2016-07-29
2016-08-05
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Usługi kompleksowych prac obejmujących wykoszenie i uprzątnięcie terenu dla gruntów znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, tj. nieruchomości o nr działek 423/2, 423/5 k.m. 1 o pow. 0,1580 ha obręb Żytniów gm. Rudniki powiat oleski oraz nieruchomości o nr działki 352/2 k.m. 1 o pow. 0,1300 ha ob. Wachów gm. Olesno powiat oleski. ZP - 186/U/2016/FJ
2016-07-27
2016-08-09
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Prace geodezyjne - 4 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.37. 2016.U
2016-07-27
2016-08-16
Opole roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Wykonanie 10 robót remontowo budowlanych zgodnie z wydanymi zaleceniami kominiarskimi dla budynków mieszkalnych znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa znajdujących się na terenie woj. śląskiego. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.016.II.40.2016.RB
2016-07-27
2016-08-16
Bydgoszcz roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Remont dwóch budynków wielorodzinnych - blok nr 2 i nr 3 w Siemionach, gmina Lubień Kujawski, powiat włocławski
2016-07-27
2016-08-24
Koszalin roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Wykonanie rozbiórki całkowitej budynków i budowli położonych w miejscowości Sieranie, gmina Świeszyno, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie na działkach nr137/17, 137/18, 144/6 obręb Zegrze Pomorskie.
2016-07-27
2016-08-11
Wrocław roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Remonty obiektów należących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
2016-07-27
2016-08-04
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Opracowanie dokumentacji technicznej na remonty 34 lokali/budynków mieszkalnych położonych na terenie gminy Braniewo, Lelkowo i Wilczęta
2016-07-27
2016-08-04
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Opracowanie dokumentacji technicznej na remonty 14 lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Biskupiec
2016-07-27
2016-08-04
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Opracowanie dokumentacji projektowej na remonty 13 lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Świątki, Łukta, Olsztynek i Grunwald
2016-07-27
2016-08-04
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Piele 1, gm. Lelkowo
2016-07-27
2016-08-04
Gorzów Wielkopolski usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Wycena nieruchomości GO.SOP.016.21.16
2016-07-27
2016-08-19
Poznań roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/33/2016
2016-07-27
2016-08-08
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 6 zadań częściowych. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.016.II.39.2016.U
2016-07-27
2016-08-12
Wrocław roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Rozbiórki budynków gospodarczych
2016-07-27
2016-08-04
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Usługi zbierania śmieci oraz prace porządkowe - 2 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.41. 2016.U
2016-07-27
2016-08-16
Poznań usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych - postępowanie nr 016/POZ/32/2016

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-08-26
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Wykonanie rozbiórki 5 obiektów budowlanych w miejscowości Babiak, gm. Lidzbark Warmiński
2016-08-25
brak danych
Łódź Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi Wycena lokali mieszkalnych (wraz z pomieszczeniami przynależnymi i częściami składowymi takimi jakbudynek gospodarczy czy ogródek) oraz ogródków przydomowych, położonych na terenie woj. Łódzkiego
2016-08-25
brak danych
Łódź Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi Wykonanie remontu budynku mieszkalnego czterolokalowego w miejscowości Witonia, powiat łęczycki, województwo łódzkie
2016-08-25
brak danych
Wrocław Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.
2016-08-24
brak danych
Pruszcz Gdański Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Nowy Targ 86, gm. Stary Targ
2016-08-24
brak danych
Pruszcz Gdański Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Remont lokalu mieszkalnego w Czerninie ul. Sadowa 3/4 gm. Sztum
2016-08-19
brak danych
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2016-08-19
brak danych
Rzeszów Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie Wykonanie podziałów geodezyjnych, rozgraniczenia wód płynących nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa małopolskiego
2016-08-18
brak danych
Wrocław Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Usługi umożliwiające dostęp do korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych dla użytkowników
2016-08-18
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Prace agrotechniczne GO.SOP.016.19.16
2016-08-18
brak danych
Bydgoszcz Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Usługi geodezyjne wykonywane na nieruchomościach, będących w zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części - 6 zadań
2016-08-18
brak danych
Rzeszów Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie Wykonanie podziałów geodezyjnych, rozgraniczenia wód płynących nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa podkarpackiego
2016-08-18
brak danych
Rzeszów Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie Wykonanie podziałów geodezyjnych, wznowienia granic nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa świętokrzyskiego
2016-08-17
brak danych
Pruszcz Gdański Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Remont budynku biurowego OT Agencji Nieruchomości Rolnych Gdańsk mieszczącego się w Słupsku ul. 3-Maja 44
2016-08-16
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Wycena nieruchomości GO.SOP.016.21.16
2016-08-16
brak danych
Pruszcz Gdański Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbiórkę obiektów budowlanych położonych w powiecie słupskim, człuchowskim, sztumskim i starogardzkim
2016-08-16
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 5 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.29.2016.U
2016-08-12
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 3 zadania częściowe. OP.SOP.ZP.016.II.35.2016.U
2016-08-09
brak danych
Bydgoszcz Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części - 7 zadań
2016-08-09
brak danych
Pruszcz Gdański Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników OT ANR w Gdańsku

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.