eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy - przetargiAgencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-29
2015-08-13
Bydgoszcz roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w części należącej do ANR OT Bydgoszcz wraz z rozbiórką przybudówki w miejscowości Dębieniec nr 12, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki
2015-07-29
2015-08-13
Olsztyn roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Wykonanie modernizacji i przebudowy przepompowni ścieków w miejscowości Rybaki oraz wykonanie komory dezodoryzacji ścieków w obrębie Pluski, gm. Stawiguda
2015-07-29
2015-08-13
Pruszcz Gdański roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Remont lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Debrzno w miejscowości Uniechówek, Pokrzywy, Stanisławka oraz Stare Gronowo
2015-07-28
2015-08-06
Łódź usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi Wycena nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych położonych na terenie województw łódzkiego i mazowieckiego wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przedmiot zamówienia podzielono na 9 części od A do I.
2015-07-27
2015-08-11
Wrocław roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Roboty rozbiórkowe
2015-07-27
2015-08-04
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usługi w zakresie całodobowej ochrony budynków i budowli posadowionych na działkach położonych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w obrębie Koźle oznaczonych w ewidencji gruntów jakonr 2474/19, nr 2474/22, nr 2474/21, nr 2474/59, nr 2474/57 z ark. mapy 15 o powierzchni 4,0735 ha. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.54.2015.U
2015-07-24
2015-08-10
Olsztyn roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłuki w gm. Sorkwity
2015-07-24
2015-08-11
Gorzów Wielkopolski roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Robota budowlana Machary GO.SOP.016.29.15
2015-07-23
2015-07-31
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 9 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.53.2015.U
2015-07-23
2015-08-03
Opole roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1645 wraz z budową przepustu i przygotowaniem utwardzenia drogi osiedlowej - działka nr 468/23 (ok. 100 mb) w miejscowości Paczków do działek budowlanych przygotowywanych do sprzedaży (dz. 486/22, 468/20, 468/6, 468/7). Postępowanie nr ZP/38/RB/2015/IR
2015-07-22
2015-08-11
Warszawa usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Wykonanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości położonych na terenie województwa mazowieckiego
2015-07-22
2015-07-30
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Dokumentacja geodezyjno - prawna - 4 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.52.2015.U
2015-07-21
2015-07-30
Gorzów Wielkopolski usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Wycinka 5 drzew z gatunku wiąz szypułkowy, rosnących na działce nr 197/7 obręb Ługi, gmina Dobiegniew.
2015-07-14
2015-07-30
Poznań roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy roboty budowlana - postępowanie nr 016/POZ/33/2015
2015-07-03
2015-08-03
Zielona Góra usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze Wycena nieruchomości
2015-07-03
2015-08-04
Zielona Góra usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze Usługi geodezyjne
2015-07-02
2015-07-30
Zielona Góra usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze Usługi geodezyjne

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2005-09-21
brak danych
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Wycena majątku będącego we władaniu ANR Oddział Terenowy w Olsztynie w latach 2006-2008.
2005-09-21
brak danych
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Usługi geodezyjne na nieruchomościach będących we władaniu ANR OT w Olsztynie w latach 2006-2008.
2005-07-14
brak danych
Suwałki roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach remont niskoparametrowej czteroprzewodowej sieci cieplnej w os. mieszkaniowymprzy ul. Bema w Krynkach, woj. podlaskie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-17
2015-07-27
Gorzów Wielkopolski usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Wycena nieruchomości GO.SOP.016.26.15
2015-07-17
2015-07-28
Gorzów Wielkopolski usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Usługi geodezyjne GO.SOP.016.27.15
2015-07-17
2015-07-28
Olsztyn dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Dostawa sprzętu komputerowego dla ANR OT w Olsztynie
2015-07-14
2015-07-22
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Prace geodezyjne - 8 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.51.2015.U
2015-07-07
2015-07-15
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 8 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.50.2015.U
2015-07-06
2015-07-14
Koszalin usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Wykonanie usług agrotechnicznych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania Zamawiającego. Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.15.2015
2015-07-03
2015-07-14
Poznań usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz ekspertyzy technicznej - postępowanie nr 016/POZ/29/2015
2015-07-02
2015-07-10
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Prace geodezyjne - 8 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.48.2015.U
2015-07-02
2015-07-10
Szczecin usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu gryfińskiego i kamieńskiego województwa zachodniopomorskiego - Przetarg nr 5 na 2015 r. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.13.2015
2015-07-02
2015-07-13
Bydgoszcz usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części - 29 zadań
2015-07-01
2015-07-16
Wrocław roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Rozbiórka obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce nr 1232, obr. Wilkanów, gm. Bystrzyca Kłodzka
2015-07-01
2015-07-09
Szczecin usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Konserwacja bieżąca i naprawa kserokopiarek. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.12.2015
2015-07-01
2015-07-09
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Usługi zbierania śmieci i porządkowania terenu - 4 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.49.2015.U
2015-06-26
2015-07-14
Gorzów Wielkopolski usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Wycena nieruchomości GO.SOP.016.25.15
2015-06-25
2015-07-14
Koszalin roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Wykonanie rozbiórki całkowitej budynków i budowli (zawierających azbest) położonych w miejscowości Łeknica, gmina Barwice, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie na działce nr 247/5 obręb Łeknica Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.13.2015
2015-06-25
2015-07-06
Pruszcz Gdański usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Usługa ubezpieczenia 24 samochodów osobowych będących w użytkowaniu Oddziału Terenowego ANR w Gdańsku
2015-06-25
2015-07-03
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usługi w zakresie całodobowej ochrony budynków i budowli posadowionych na działkach położonych na terenie Gminy Byczyna w obrębie Kochłowice oznaczonych w ewidencji gruntów jakonr 265/1, nr 271/1, nr 265/3, nr 265/2 z ark. mapy 1 o powierzchni 1,4515 ha. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.016.II.47.2015.U
2015-06-25
2015-07-28
Zielona Góra usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze Wycena nieruchomości
2015-06-24
2015-07-09
Bydgoszcz roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Remont instalacji oświetlenia podstawowego klatki schodowej, awaryjnego, ewaku-acyjnego i przeszkodowego oraz częściowa wymiana instalacji odgromowej w budynku ANR w Bydgoszczy przy ulicy Hetmańskiej 38
2015-06-24
2015-07-09
Bydgoszcz roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Remont budynku mieszkalnego, znajdującego się w miejscowości Jerzyce nr 24, gmina Piotrków Kujawski, powiat radziejowski

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-28
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Remont instalacji oświetlenia podstawowego klatki schodowej, awaryjnego, ewaku-acyjnego i przeszkodowego oraz częściowa wymiana instalacji odgromowej w budynku ANR w Bydgoszczy przy ulicy Hetmańskiej 38
2015-07-28
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Wycena nieruchomości GO.SOP.016.25.15
2015-07-24
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Remont, modernizacja, przebudowa lokali mieszkalnych, piwnic i klatek schodowych zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego, należących do ANR OT Wrocław
2015-07-24
brak danych
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu szczecineckiego gmina Grzmiąca. Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.12.2015.
2015-07-23
brak danych
Szczecin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Załadunek, wywóz i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów ropopochodnych składowanych na terenie gospodarstwa we wsi Krzemlin, gmina Pyrzyce
2015-07-23
brak danych
Pruszcz Gdański Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych w miejscowościachPłonica gm. Człuchów, Parszkowo gm. Krokowa, Biesowice gm. Kępice, Linki gm. Mikołajki Pomorskie i Domaradz gm. Damnica
2015-07-23
brak danych
Pruszcz Gdański Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pętkowice - Gościcino gmina Wejherowo
2015-07-23
brak danych
Poznań Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy dokumentacje projektowo - kosztorysowe - postępowanie nr 016/POZ/22/2015
2015-07-22
brak danych
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Wykonanie usług agrotechnicznych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania Zamawiającego. Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.10.2015.
2015-07-21
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Remont dachu na budynku mieszkalnym w miejscowości Grodziszcze 5D, gmina Stoszowice
2015-07-21
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczo magazynowego na budynek biurowy we Wrocławiu przy ul. Kunickiego 6-8, dz. 87/27, 87/28, 87/29, 86/1 AM-12 obr. Muchobór Wielki
2015-07-20
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Wykonanie rozbiórek budynków i budowli położonych na terenie województwa mazowieckiego
2015-07-16
brak danych
Wrocław Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Dostawa sprzętu komputerowego i serwerów dla Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu
2015-07-16
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego nr 42 oraz remont bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne zlokalizowanego w miejscowości Bełcz Wielki, gm. Niechlów
2015-07-16
brak danych
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Wykonanie usług agrotechnicznych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania Zamawiającego. Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.10.2015-zad.F, Ł.
2015-07-15
brak danych
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Wykonanie usług agrotechnicznych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania Zamawiającego. Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.10.2015-zad.C,K,L,M
2015-07-15
brak danych
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Wykonanie usług agrotechnicznych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania Zamawiającego. Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.10.2015 - zad.D,G,J,O
2015-07-15
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Usługi geodezyjne GO.SOP.016.24.15
2015-07-15
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego z wydzieleniem łazienki, wc wraz z infrastrukturą i przyłączami w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Kątki 6B m.5, dz. ew. nr 136,16, 136/17 gmina Marcinowice powiat świdnicki wraz z uzyskaniem uzgodnień w tym niezbędnej dokumentacji konserwatorskiej wykonanej w oparciu o badania archeologiczne
2015-07-15
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Rozbiórka obiektów gospodarczych zlokalizowanych na działkach nr 791/12 i 806/1 w miejscowości Miłoszów, gmina Leśna, powiat lubański

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać przetargi

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.