eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu - przetargiAgencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-12
2016-02-24
Wrocław usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Usługi geodezyjne w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla nieruchomości położonych na terenie działania Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu
2016-02-12
2016-02-22
Poznań usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i majątku Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu - 016/POZ/4/2016.
2016-02-12
2016-02-22
Bydgoszcz dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego wraz z usługą mycia samochodów w systemie bezgotówkowym na stacjach benzynowych, znajdujących się na terenie RP.
2016-02-11
2016-02-19
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Kompleksowa usługa sprzątania w 10 budynkach/lokalach biurowych użytkowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, położonych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego w 2016 roku
2016-02-10
2016-02-18
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Prace geodezyjne - 4 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.4.2016.U
2016-02-08
2016-02-24
Wrocław roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Roboty rozbiórkowe
2016-02-08
2016-02-24
Olsztyn roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią na odcinku Zgoda-Gronowo oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Rusy
2016-02-08
2016-02-24
Olsztyn roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacyjnej ze Słonecznika do Bartężka, gm. Morąg
2016-02-08
2016-02-16
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Regulacja stanu prawnego nieruchomości - 2 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.3.2016.U
2016-02-08
2016-02-24
Olsztyn roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Wykonanie rozbiórki budynku chlewni w m. Jankowo, gm. Rychliki.
2016-02-04
2016-02-16
Wrocław dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Bezgotówkowa dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu
2016-02-03
2016-02-22
Olsztyn roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Wykonanie prac remontowych 2 lokali mieszkalnychKrzemieniewo 49/5 gm. Kurzętnik oraz Ramoty 10/7 gm. Łukta

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2005-09-21
brak danych
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Wycena majątku będącego we władaniu ANR Oddział Terenowy w Olsztynie w latach 2006-2008.
2005-09-21
brak danych
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Usługi geodezyjne na nieruchomościach będących we władaniu ANR OT w Olsztynie w latach 2006-2008.
2005-07-14
brak danych
Suwałki roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach remont niskoparametrowej czteroprzewodowej sieci cieplnej w os. mieszkaniowymprzy ul. Bema w Krynkach, woj. podlaskie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-04
2016-02-12
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Świadczenie usług kominiarskich w budynkach i lokalach mieszkalnych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa nadzorowanych przez Agencje Nieruchomości Rolnych Oddzial Terenowy w Olsztynie w 2016 r.
2016-02-02
2016-02-10
Koszalin usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2016-02-02
2016-02-11
Wrocław usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego
2016-02-01
2016-02-08
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Odbiór, transport i unieszkodliwianie (przez składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych) wyrobów zawierających azbest i wełnę mineralną, usuwanych z obiektów znajdujących się na terenie Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu (województwaopolskie, śląskie). Zamówienie o wartości nie przekraczającej 30.000 euro - nr ZP-3/U/2016/IR
2016-01-28
2016-02-08
Szczecin usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Wykonanie usług sprawowania nadzoru nad zadaniami związanymi z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonymi na terenie działania Zamawiającego w zakresie Prawa budowlanego w 2016 roku. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.2.2016
2016-01-26
2016-02-03
Wrocław dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Dostawa artykułów biurowych, papieru do kserokopiarek i drukarek oraz kopert z nadrukiem dla potrzeb Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
2016-01-25
2016-02-03
Poznań usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy wycinka drzew i wykonanie nasadzeń zastępczych - postępowanie nr 016/POZ/3/2016
2016-01-22
2016-02-10
Rzeszów roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie Rozbiórka budynku mieszkalnego nr inwentarzowy I-63/165 położonego w Wojciechowicach, gm. Wojciechowice, pow. opatowski, woj. świętokrzyskie, na działce nr ewid. 283/41
2016-01-21
2016-01-29
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 6 zadań częściowych. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.016.II.2.2016.U
2016-01-21
2016-02-03
Poznań usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy usługa wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej - postępowanie nr 016/POZ/2/2016
2016-01-20
2016-01-28
Gorzów Wielkopolski usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Wycena nieruchomości GO.SOP.016.3.16
2016-01-15
2016-01-26
Gorzów Wielkopolski usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Usługi geodezyjne GO.SOP.016.2.16
2016-01-15
2016-01-25
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 5 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.1. 2016.U
2016-01-15
2016-01-25
Wrocław usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Usługi medyczne dla pracowników oraz członków rodzin pracownika Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu
2016-01-15
2016-01-25
Wrocław usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Usługi medyczne dla pracowników oraz członków rodzin pracownika Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu
2016-01-15
2016-01-25
Wrocław usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Usługi medyczne dla pracowników oraz członków rodzin pracownika Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu
2016-01-14
2016-01-22
Wrocław usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Usługi sekretarsko-asystenckie wraz z obsługą kancelarii na potrzeby Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
2016-01-12
2016-01-20
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Kompleksowa usługa sprzątania w 10 budynkach/lokalach biurowych użytkowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, położonych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego w 2016 roku
2016-01-12
2016-01-20
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej obiektu gorzelni w m. Wlewsk, gm. Lidzbark oraz doraźnej ochrony obiektu byłej owczarni w m. Brzeźno Mazurskie, gm. Dąbrówno
2016-01-05
2016-01-14
Warszawa usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Wykonanie usługi ochrony

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-12
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Usługi geodezyjne GO.SOP.016.2.16
2016-02-10
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Wycena nieruchomości GO.SOP.016.3.16
2016-02-05
brak danych
Szczecin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Świadczenie usług prawniczych polegających na zastępstwie procesowym przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie. Postępowanie umieszczone w rejestrez pod nr SZ.SOP.0160.1.2016
2016-02-05
brak danych
Szczecin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Świadczenie usług prawniczych polegających na doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego oraz wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZ.SOP.0160.4.2016
2016-02-05
brak danych
Szczecin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Świadczenie usług prawniczych polegających na doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego oraz wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZ.SOP.0160.5.2016.
2016-02-05
brak danych
Szczecin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Świadczenie usług prawniczych polegających na doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego oraz wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie w zakresie obszaru działania Sekcji Zamiejscowych Gospodarowania Zasobem w Stargardzie Szczecińskim, w Pyrzycach i Reczu. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZ.SOP.0160.6.2016
2016-02-05
brak danych
Szczecin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Świadczenie usług prawniczych polegających na doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego oraz wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie w zakresie obszaru działania Sekcji Zamiejscowych Gospodarowania Zasobem w Nowogardzie, Gryficach oraz w Filii Archiwum Zakładowego ANR w Łobzie. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZ.SOP.0160.7.2016
2016-02-03
brak danych
Szczecin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Wykonanie usług sprawowania nadzoru nad zadaniami związanymi z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonymi na terenie działania Zamawiającego w zakresie Prawa budowlanego w 2016 roku. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.30.2015
2016-01-27
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Dokumentacja geodezyjno - prawna - 3 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.95.2015.U
2016-01-26
brak danych
Pruszcz Gdański Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Usługa ciągłej dystrybucji energii elektrycznej, rozumianej jako przesył energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu dostarczenia jej do obiektów OT ANR w Gdańsku, mieszczących się w Bytowie, Przechlewie, Malborku, Skarszewach i Słupsku jako odbiorcy końcowemu
2016-01-26
brak danych
Wrocław Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Usługi sekretarsko-asystenckie wraz z obsługą kancelarii na potrzeby Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
2016-01-21
brak danych
Poznań Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Sukcesywna dostawa węgla kamiennego, eko groszku, miału węglowego, drewna rozpałkowego i oleju opałowego - numer postępowania 016/49/2015
2016-01-21
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Prace geodezyjne - 2 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.94.2015.U
2016-01-19
brak danych
Olsztyn Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby ANR OT w Olsztynie, ul. Głowackiego 6
2016-01-15
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Wycinka drzew GO.SOP.016.49.15
2016-01-14
brak danych
Olsztyn Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Świadczenie w sposób ciagły usługi telefonii stacjonarnej oraz usługi szerokopasmowego dostępu do sieci Internet dla Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Olsztynie
2016-01-14
brak danych
Olsztyn Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Świadczenie usług ochrony fizycznej mienia dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie w 2016 roku
2016-01-14
brak danych
Szczecin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Szczecinie oraz Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Szczecinie Filia w Koszalinie na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.
2016-01-13
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Rozbiórka obiektów budowlanych w miejscowości Kamionek, gm. Szczytno
2016-01-13
brak danych
Warszawa Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Dostawa paliw płynnych oraz usługi mycia samochodów służbowych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.