eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu - przetargiAgencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-10-01
2015-10-08
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Usługi kompleksowych prac obejmujących wykoszenie terenu dla gruntów znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa tj. nieruchomości o nr działki 199, 207 pow. 0,1700 ha, km 14 ob. Kluczbork gm. Kluczbork
2015-10-01
2015-10-12
Gorzów Wielkopolski usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Wycena nieruchomości GO.SOP.016.37.15
2015-10-01
2015-10-09
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Prace geodezyjne - 6 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.74.2015.U
2015-10-01
2015-10-16
Wrocław roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Remont lokali mieszkalnych położonych w miejscowościachMirosławice ul. Przysiółkowa 7/4, gm. Sobótka oraz Miłonowice 15/6/4 gm. Zawonia
2015-09-29
2015-10-21
Koszalin usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2015-09-29
2015-10-14
Wrocław roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego nr 9B i nr 9C w miejscowości Mikorzyn gmina Polkowice, wraz z wydzieleniem i urządzeniem w lokalach łazienek.
2015-09-28
2015-10-06
Pruszcz Gdański usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Wycena nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 88/3 o pow. 0,0222 ha położonej w obrębie Miłocice gm. Miastko zabudowanej czynną wieżą telekomunikacyjną z urządzeniami
2015-09-28
2015-10-07
Zielona Góra usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze Usługi geodezyjne
2015-09-28
2015-10-06
Koszalin usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie.
2015-09-28
2015-10-06
Koszalin usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2015-09-28
2015-10-08
Koszalin usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2015-09-28
2015-10-21
Koszalin usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2015-09-28
brak danych
Pruszcz Gdański Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Adaptacja instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym w miejscowości Steblewo 30 gmina Suchy Dąb, działka nr 49/2, zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, polegającej na wymianie zasilania z 1-fazowego na 3 fazowe
2015-09-23
2015-10-08
Gorzów Wielkopolski roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Roboty rozbiórkowe GO.SOP.016.35.15
2015-09-23
2015-10-09
Olsztyn roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych położonych w następujących miejscowościachBarkweda gm. Dywity, Tumiany gm. Barczewo i Barcikowo gm. Dobre Miasto
2015-09-21
2015-10-12
Rzeszów roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie Wykonanie zadania p.n.rozbiórka obiektów budowlanych położonych na terenie dawnego Zakładu Rolnego w Medyce, gm. Medyka, pow. przemyski, woj. podkarpackie, na działkach o numerach287/5, 287/6, 287/9, 260/263, 324/10 (tzw. kompleks Zielona Góra).

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2005-09-21
brak danych
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Wycena majątku będącego we władaniu ANR Oddział Terenowy w Olsztynie w latach 2006-2008.
2005-09-21
brak danych
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Usługi geodezyjne na nieruchomościach będących we władaniu ANR OT w Olsztynie w latach 2006-2008.
2005-07-14
brak danych
Suwałki roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach remont niskoparametrowej czteroprzewodowej sieci cieplnej w os. mieszkaniowymprzy ul. Bema w Krynkach, woj. podlaskie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-09-22
2015-09-30
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Dokumentacja geodezyjno - prawna - 3 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.73.2015.U
2015-09-21
2015-09-29
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 9 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.72.2015.U
2015-09-18
2015-09-28
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Prace geodezyjne - 6 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.71.2015.U
2015-09-17
2015-09-25
Wrocław dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Dostawa serwerów dla Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu
2015-09-17
2015-09-25
Gorzów Wielkopolski usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Usługi geodezyjne GO.SOP.016.36.15
2015-09-17
2015-09-28
Olsztyn dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Dostawa sprzętu komputerowego dla ANR OT w Olsztynie - OL.SOP.0160.49.2015
2015-09-16
2015-10-02
Bydgoszcz roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Stępka nr 19, gmina Lubień Kujawski, powiat włocławski.
2015-09-14
2015-09-23
Zielona Góra usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze Wycena nieruchomości
2015-09-11
2015-09-30
Opole roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Odbudowa zabezpieczająca z częściową wymianą konstrukcji drewnianej ścian zewnętrznych i wzmocnieniem fundamentów z odwodnieniem budynku zabytkowego spichlerza w Strzybniku, gmina Rudnik, powiat raciborski, woj. śląskie (II etap). Postępowanie nrOP.SOP.ZP.016.II.70.2015.RB
2015-09-11
2015-09-23
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 5 zadań częściowych. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.016.II.68.2015.U
2015-09-11
2015-09-21
Bydgoszcz usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części - 33 zadania
2015-09-11
2015-09-28
Olsztyn roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Wykonanie prac remontowo-budowlanych 7 lokali mieszkalnych położonych na terenie SZGZ w Brabinie.
2015-09-10
2015-09-28
Warszawa roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Wykonanie rozbiórek budynków i budowli położonych na terenie województwa mazowieckiego
2015-09-10
2015-09-28
Opole roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Roboty rozbiórkowe obiektów byłego Gospodarstwa Rolnego położonego w miejscowości Siemianowice Śląskie, obręb Bańgów przy ul. Bańkowska i Krupanka, pow. Siemianowice Śląskie, woj. śląskie. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.016.II.69.2015.RB
2015-09-09
2015-09-17
Koszalin usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Wykonanie usług ochrony nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Filii ANR w Koszalinie w 2015r. na działkach nr 89/19 i 92/16 w miejscowości Lubogoszcz, gmina Grzmiąca, powiat szczecinecki (usługi ochroniarskie).
2015-09-09
2015-09-18
Pruszcz Gdański usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Wycena nieruchomości rolnej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 162/2 o pow. 40,7600 ha położonej w obrębie Wielbrandowo, gmina Skórcz, powiat starogardzki
2015-09-08
2015-09-17
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 6 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.67.2015.U
2015-09-08
2015-09-23
Wrocław usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
2015-09-07
2015-09-22
Poznań roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/40/2015
2015-09-04
2015-09-14
Gorzów Wielkopolski usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Usługi geodezyjne GO.SOP.016.34.15

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-10-05
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 8 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.57.2015.U
2015-10-05
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 6 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.58.2015.U
2015-10-05
brak danych
Pruszcz Gdański Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Wycena nieruchomości rolnej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 162/2 o pow. 40,7600 ha położonej w obrębie Wielbrandowo, gmina Skórcz, powiat starogardzki
2015-10-02
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Usługi geodezyjne GO.SOP.016.36.15
2015-09-30
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 9 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.55.2015.U
2015-09-30
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Wykonanie prac remontowo-budowlanych 38 lokali mieszkalnych położonych na terenie działania SZGZ w Elblągu
2015-09-29
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 5 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.30.2015.U
2015-09-29
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Prace geodezyjne - 6 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.32.2015.U
2015-09-29
brak danych
Pruszcz Gdański Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych w miejscowości Puc, gm. Kościerzyna oraz muru ogrodzeniowego w miejscowości Buchowo gm. Debrzno
2015-09-28
brak danych
Wrocław Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Usługi zarządzania zasobami leśnymi wchodzącymi w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie działania ANR OT we Wrocławiu.
2015-09-25
brak danych
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze Usługi geodezyjne
2015-09-25
brak danych
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze Wycena nieruchomości
2015-09-24
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Remonty, roboty zabezpieczające i przebudowa lokali mieszkalnych zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego, należących do ANR OT Wrocław.
2015-09-24
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 9 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.53.2015.U
2015-09-23
brak danych
Pruszcz Gdański Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Budowa komina dwuściennego o wysokości 25 m i średnicy 960 mm z konstrukcją wsporczą przy kotłowni opalanej słomą w Czerninie gm. Sztum
2015-09-22
brak danych
Szczecin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania Zamawiającego - Przetarg nr 6 na 2015 r. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.20.2015
2015-09-22
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Usługi geodezyjne GO.SOP.016.34.15
2015-09-22
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Roboty rozbiórkowe
2015-09-22
brak danych
Pruszcz Gdański Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Wycena nieruchomości rolnej zabudowanej o łącznej pow. 205,9625 ha wraz z poniesionymi nakładami położonej w obrębie Biesowice i Ciecholub gmina Kępice, powiat słupski
2015-09-21
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Usługi geodezyjne GO.SOP.016.32.15

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.