eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu - przetargiAgencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-01-18
2017-01-27
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 5 zadań częściowych. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.016.3.2017.U
2017-01-17
2017-01-25
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wycen - sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na obszarze znajdującym się we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze na terenie województwa lubuskiego.
2017-01-11
2017-01-23
Pruszcz Gdański Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Usługi wycen nieruchomości będących się w Zasobie ANR OT Gdańsk położonych na terenie województwa pomorskiego - 6 zadań częściowych
2016-12-19
brak danych
Opole Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2005-09-21
brak danych
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Wycena majątku będącego we władaniu ANR Oddział Terenowy w Olsztynie w latach 2006-2008.
2005-09-21
brak danych
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Usługi geodezyjne na nieruchomościach będących we władaniu ANR OT w Olsztynie w latach 2006-2008.
2005-07-14
brak danych
Suwałki roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach remont niskoparametrowej czteroprzewodowej sieci cieplnej w os. mieszkaniowymprzy ul. Bema w Krynkach, woj. podlaskie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-01-12
2017-01-20
Wrocław Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Usługi dotyczące mienia związanego z infrastrukturą techniczną, wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa znajdującego się na obszarze właściwości Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, to jest na terenie województwa dolnośląskiego, w zakresie ograniczonych praw rzeczowych
2017-01-11
2017-01-19
Bydgoszcz Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Usługi związane ze stałą całodobową ochroną osób i mienia oraz monitoringiem i konserwacją systemów ochrony, z uwzględnieniem podziału na części - 2 zadania.
2017-01-11
2017-01-19
Gorzów Wielkopolski Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim Usługi w zakresie wyceny nieruchomości GO.SOP.250.1.2017
2017-01-05
2017-01-16
Szczecin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie "Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu gryfickiego i kamieńskiego województwa zachodniopomorskiego - Przetarg nr 1 na 2017 r." Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.250.2.2017.
2017-01-04
2017-01-16
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Prace geodezyjne - 6 zadań częściowych. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.016.1.2017.U
2017-01-04
2017-01-13
Szczecin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie "Wykonywanie usług sprawowania nadzoru i sporządzania dokumentacji budowlanej nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu myśliborskiego i pyrzyckiego w zakresie Prawa budowlanego w 2017 roku". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.250.1.2017
2017-01-04
2017-01-10
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu usługi społeczne pod nazwąStała ochrona fizyczna osób i mienia w siedzibie budynku administracyjnego mieszczącego się w Mikołowie przy ul. Karola Miarki 18, wykonywana przez osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.
2017-01-03
2017-01-11
Olsztyn Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Publikacja ogłoszeń, komunikatów i informacji o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości ZWRSP oraz majątku ANR OT w Olsztynie w 2017 roku.
2016-12-30
2017-01-04
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Usługi medyczne dla pracowników Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu
2016-12-23
2017-01-03
Szczecin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie "Usługę kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń biurowych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie oraz w podległych Sekcjach Zamiejscowych Gospodarowania Zasobem w 2017 roku". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.41.2016.
2016-12-22
2017-01-04
Bydgoszcz Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części - 6 zadań
2016-12-20
2017-01-03
Poznań Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Wywóz i utylizacja nieczystości płynnych.
2016-12-16
2016-12-21
Opole Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Dostawa 36 obrotowych krzeseł biurowych zgodnych ze specyfikacją określoną przez Zamawiającego. ZP - 230 /D/2016/SKK
2016-12-16
2017-01-02
Olsztyn Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Przebudowa wraz z zagospodarowaniem terenu istniejącego budynku biurowego przy ul. Nowodworskiej 10 w Elblągu.
2016-12-15
2016-12-23
Warszawa Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Dostawa paliw płynnych.
2016-12-15
2016-12-28
Szczecin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie "Wykonywanie usług sprawowania nadzoru i sporządzania dokumentacji budowlanej nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Zamawiającego w zakresie Prawa budowlanego w 2017 roku". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.40.2016
2016-12-14
2016-12-20
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych wraz z usługą odbioru korespondencji na rzecz Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.016.II.79.2016.U
2016-12-14
2016-12-19
Opole Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Dostawa trzech zestawów defibrylatorów półautomatycznych AED Lifeline na potrzeby Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu. ZP - 231 /D/2016/MP
2016-12-14
brak danych
Pruszcz Gdański Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Dostawa samochodu osobowego
2016-12-13
2016-12-21
Olsztyn Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Sukcesywna dostawa paliw płynnych do środków transportu Zamawiającego oraz akcesoriów do samochodów służbowych niezbędnych do prawidłowej eksploatacji samochodów z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczania transakcji w systemie elektronicznych kart paliwowych

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-01-20
brak danych
Warszawa Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Dostawa paliw płynnych
2017-01-18
brak danych
Opole Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Całodobowa stała ochrona fizyczna osób i mienia w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu, przy ul. 1 Maja 6, wykonywana przez osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.
2017-01-16
brak danych
Olsztyn Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby ANR OT w Olsztynie, ul. Głowackiego 6
2017-01-16
brak danych
Olsztyn Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad remontem 7 budynków/lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Bartoszyce i Górowo Iławeckie
2017-01-13
brak danych
Olsztyn Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek, faksów i plotera na potrzeby Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6 oraz biur Sekcji Zamiejscowych Gospodarowania Zasobem i archiwum z lokalizacją w terenie
2017-01-13
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Remont budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Bartoszyce i Górowo Iławeckie
2017-01-13
brak danych
Olsztyn Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Kompleksowa usługa sprzątania 10 budynków/lokali biurowych użytkowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, położonych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego w 2017 roku
2017-01-12
brak danych
Pruszcz Gdański Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Ubezpieczenie mienia i OC Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku
2017-01-11
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Usługi zbierania śmieci oraz prace porządkowe - 5 zadań częściowych. OP.SOP.ZP.016.II.51.2016.U
2017-01-11
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 6 zadań częściowych. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.016.II.71.2016.U
2017-01-09
brak danych
Poznań Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Sukcesywna dostawa paliw płynnych w roku 2017 w systemie bezgotówkowym do samochodów służbowych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu oraz podległych jej Sekcji.
2017-01-09
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 6 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.77.2016.U
2017-01-05
brak danych
Wrocław Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Ubezpieczenie mienia i OC Agencji Nieruchomości Rolnych Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
2017-01-04
brak danych
Pruszcz Gdański Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Remont dachu na budynku biurowym ANR SZGZ w Malborku, ul. Wołyńska 19
2017-01-03
brak danych
Poznań Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
2016-12-30
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim Usługi w zakresie wyceny nieruchomości GO.SOP.016.22.16
2016-12-30
brak danych
Gorzów Wielkopolski Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych będących w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim" - GO.SOP.016.24.16
2016-12-30
brak danych
Pruszcz Gdański Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Usługa utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach zewnętrznych budynków administracyjno - biurowych OT ANR w Gdańsku, położonych w Pruszczu Gdańskim, Skarszewach, Malborku oraz w Słupsku, Bytowie i Przechlewie
2016-12-29
brak danych
Poznań Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Sukcesywna dostawa opału - numer postępowania 016/POZ/48/2016
2016-12-29
brak danych
Olsztyn Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Ubezpieczenie majątku i OC ANR OT Olsztyn oraz ubezpieczenie majątku ZWRSP

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.