eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze - przetargiAgencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-23
2017-07-03
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wycen - sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na obszarze znajdującym się we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze na terenie województwa lubuskiego.
2017-06-21
2017-07-06
Pruszcz Gdański Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Remont elewacji budynku biurowego ANR SZGZ w Słupsku ul. 3 Maja 44
2017-06-21
2017-07-06
Wrocław Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów znajdujących się na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie woj. dolnośląskiego
2017-06-21
2017-06-29
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Prace geodezyjne - 4 zadania częściowe Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.39.2017.U
2017-06-21
2017-07-06
Opole Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Wykonanie klimatyzacji w budynku archiwum ANR OT Opole (nr inw. 107/000004) w Opolu przy ul. 1 Maja 6, woj. opolskie. Postępowanie nr: OP.SOP.40.2017.RB
2017-06-21
2017-06-29
Opole Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Usunięcie z terenu działki nr 626 km 2 w obrębie Długomiłowice gm. Reńska Wieś, woj., opolskie zgromadzonych śmieci zgodnie z Decyzją nr OŚ.6236.2.2016 z dnia 13.03.2017 r.
2017-06-21
2017-06-29
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubuskiego.
2017-06-14
2017-06-29
Pruszcz Gdański Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Remont budynku biurowego ANR SZGZ w Malborku ul. Wołyńska 19 wraz z montażem platformy schodowej
2017-06-13
2017-06-27
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2017-06-13
2017-06-27
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2017-06-12
2017-06-28
Wrocław Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Przebudowa lokali mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego, będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa znajdujących się na terenie działania ANR OT we Wrocławiu
2017-06-09
2017-07-03
Bydgoszcz Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Usługi geodezyjne wykonywane na nieruchomościach, będących w zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części - 7 zadań
2017-06-07
2017-06-27
Poznań Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy roboty budowlane
2017-05-09
brak danych
Olsztyn Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania pn. budowa stacji uzdatniania wody w m. Szyleny, gm. Braniewo.
2017-04-03
brak danych
Opole Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2005-09-21
brak danych
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Wycena majątku będącego we władaniu ANR Oddział Terenowy w Olsztynie w latach 2006-2008.
2005-09-21
brak danych
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Usługi geodezyjne na nieruchomościach będących we władaniu ANR OT w Olsztynie w latach 2006-2008.
2005-07-14
brak danych
Suwałki roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach remont niskoparametrowej czteroprzewodowej sieci cieplnej w os. mieszkaniowymprzy ul. Bema w Krynkach, woj. podlaskie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-14
2017-06-23
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wycen - sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na obszarze znajdującym się we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze na terenie województwa lubuskiego.
2017-06-14
2017-06-22
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac melioracyjnych rowu melioracji szczegółowej oznaczonego jako R-N-1 biegnącego przez działki nr 281/4, 282/2, 283/2, i 284/2, położonych w obrębie miejscowości Gostchorze, gmina Krosno Odrzańskie - obszarze znajdującym się we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze na terenie województwa lubuskiego.
2017-06-13
2017-06-20
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Usługi kompleksowych prac obejmujących wykoszenie, wycięcie samosiewek oraz uprzątnięcie terenu dla gruntów znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, tj. nieruchomości o nr działki 139 k.m. 5 o pow. 0,0560 ha ob. Turów gm. Olsztyn powiat częstochowski. Postępowanie: 262/U/2017/FJ o wartości nie przekraczającej 30.000 euro
2017-06-13
2017-06-20
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Usługi kompleksowych prac obejmujących wykoszenie i uprzątnięcie terenu dla gruntów znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, tj. nieruchomości o nr działek 423/2, 423/5 k.m. 1 o pow. 0,1580 ha obręb Żytniów gm. Rudniki powiat oleski oraz nieruchomości o nr działki 352/2 k.m. 1 o pow. 0,1300 ha ob. Wachów gm. Olesno powiat oleski. Postępowanie: 261/U/2017/FJ o wartości nie przekraczającej 30.000 euro
2017-06-12
2017-06-22
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2017-06-12
2017-06-22
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2017-06-09
2017-06-20
Wrocław Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów
2017-06-09
2017-06-19
Szczecin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie "Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu pyrzyckiego województwa zachodniopomorskiego - Przetarg nr 6 na 2017 r." Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.250.18.2017.
2017-06-09
2017-06-19
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 5 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP. 38.2017.U
2017-06-07
2017-06-22
Opole Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Wykonanie remontu i przebudowa parkingu samochodowego na działce nr 61/2 km. 49 dla ANR OT Opole przy ul. 1 Maja 6 w Opolu. Postępowanie nr: OP.SOP.37.2017.RB
2017-06-06
2017-06-22
Poznań Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy roboty budowlane
2017-06-06
2017-06-21
Koszalin Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Wykonanie rozbiórki całkowitej budynków i budowli położonych w miejscowości Brzeżno, gmina Brzeżno powiat świdwiński, województwo zachodniopomorskie na działce nr 149/4 i 149/3 obręb Brzeżno".
2017-06-06
2017-06-14
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wycen - sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na obszarze znajdującym się we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze na terenie województwa lubuskiego.
2017-06-06
2017-06-14
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 3 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP. 36.2017.U
2017-06-05
2017-06-20
Pruszcz Gdański Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Rozbiórka obiektów budowlanych znajdujących się na terenie powiatu kwidzyńskiego i sztumskiego, województwo pomorskie
2017-06-05
2017-06-20
Wrocław Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Zabezpieczenie budynku dworu w Strużynie położonego na działce 99/17 w miejscowości Strużyna, gm. Przeworno oraz remont budynku pałacowego wraz z rozbiórką budynku gospodarczego dawnej stajni z pomieszczeniami gospodarczymi na działkach 283/3, 283/4, 283/5, 283/10 Bystrzyca Dolna, gm. Świdnica.
2017-06-05
2017-06-13
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usługi w zakresie całodobowej ochrony budynków i budowli posadowionych przy ul. Wyspy 1 w obrębie Koźle, miasto Kędzierzyn Koźle, woj. opolskie. Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.35.2017.U
2017-06-02
2017-06-09
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Wykonanie usługi wykoszenia i zmulczowania traw (roślin) Z DZIAŁEK OD NR 146 DO NR 165, OD NR 167 DO NR 195, OD NR 201 DO NR 203, OD NR 210 DO NR 216, OD NR 219 DO NR 222 ORAZ DZIAŁKI NR 198, 229, 16/4, 16/5 I FRAGMENT DZIAŁKI 223 Z A.M. 14 O ŁĄCZNEJ POW. 6,8340HA, położonych w obrębie Kluczbork (0027), gminie Kluczbork, powiecie kluczborskim, województwie opolskim. Postępowanie nr: 247/U/2017/BZ o wartości nie przekraczającej 30.000 euro
2017-06-02
2017-06-12
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wycen - sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na obszarze znajdującym się we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze na terenie województwa lubuskiego.
2017-06-01
2017-06-09
Poznań Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Świadczenie usługi stałego utrzymania czystości w budynkach oraz wokół budynków siedzib ANR OT Poznań wraz z zapewnieniem środków i artykułów czystości.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-22
brak danych
Bydgoszcz Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części - 14 zadań
2017-06-22
brak danych
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wycen - sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na obszarze znajdującym się we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze na terenie województwa lubuskiego.
2017-06-21
brak danych
Koszalin Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Roboty remontowe w budynku administracyjno-biurowym Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Szczecinie Filia w Koszalinie przy ul. Partyzantów 15 A.
2017-06-21
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Prace geodezyjne - 4 zadania częściowe. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.23.2017.U
2017-06-21
brak danych
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubuskiego.
2017-06-20
brak danych
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wycen - sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na obszarze znajdującym się we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze na terenie województwa lubuskiego.
2017-06-19
brak danych
Lublin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Lublinie Świadczenie usług w zakresie wyceny nieruchomości i innych składników majątkowych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego - znak LU.SOP.250.4.2017
2017-06-14
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Maciejewo-Lipowina, gm. Braniewo
2017-06-14
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 5 zadań częściowych. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.II.22.2017.U
2017-06-13
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Roboty rozbiórkowe
2017-06-13
brak danych
Olsztyn Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego na budowie sieci wodociągowej Zakrzewiec - Maciejewo z przyłączami w Maciejewie.
2017-06-13
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie "Remont dachu budynku dworu zlokalizowanego na działce 71/11 w miejscowości Skrzynka gm. Lipiany". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.250.17.2017.
2017-06-13
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usługi w zakresie całodobowej ochrony budynków i budowli posadowionych przy ul. Wyspy 1 w obrębie Koźle, miasto Kędzierzyn Koźle, woj. opolskie. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.016.4.2017.U
2017-06-07
brak danych
Koszalin Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Roboty remontowo-budowlane polegające na remoncie obiektów w m. Biały Bór ul. Dworcowa 24 na dz. 4/20 i 4/1 - powiat szczecinecki.
2017-06-07
brak danych
Wrocław Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Usługi z zakresu rozdysponowania i utrzymania mienia związanego z gospodarką mieszkaniową, obiektami budowlanymi oraz infrastrukturą techniczną, wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa a znajdującego się na obszarze właściwości Odziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu
2017-06-06
brak danych
Pruszcz Gdański Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont elewacji budynku biurowego oraz rozbudowę parkingu przy ANR SZGZ w Słupsku, ul. 3 Maja 44 - II
2017-06-05
brak danych
Szczecin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie "Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania Zamawiającego (katalog usług) - Przetarg nr 4 na 2017 r." Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.250.13.2017.
2017-06-05
brak danych
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wycen - sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na obszarze znajdującym się we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze na terenie województwa lubuskiego.
2017-06-05
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 6 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP. 28.2017.U
2017-06-02
brak danych
Lublin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Lublinie "Usług geodezyjnych na nieruchomościach pozostających w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.