eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie - przetargiAgencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-21
2017-03-09
Koszalin Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Wykonanie rozbiórki całkowitej budynków i budowli (zawierających azbest) położonych w miejscowości Płonino ,,Ferma Karolówek´´, gmina Rymań, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie na działce nr 167/21 obręb Rzesznikowo
2017-02-21
2017-03-01
Łódź Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi Wycena nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych położonych na terenie województw łódzkiego i mazowieckiego wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zamówienie podzielono na 7 części od A do G.
2017-02-20
2017-02-28
Bydgoszcz Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Usługi geodezyjne wykonywane na nieruchomościach, będących w zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części - 5 zadań
2017-02-17
2017-03-02
Poznań Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych
2017-02-16
2017-02-27
Warszawa Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Wykonanie usług geodezyjnych dotyczących nieruchomości położonych na terenie województw mazowieckiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego
2017-02-16
2017-02-23
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wycen - sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na obszarze znajdującym się we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze na terenie województwa lubuskiego.
2017-02-15
2017-02-23
Bydgoszcz Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części - 11 zadań
2017-02-14
brak danych
Opole Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu "Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do nieruchomości będących we władaniu Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu"
2017-02-14
2017-02-22
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 5 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP. 11.2017.U
2017-02-14
2017-02-23
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 5 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP. 12.2017.U
2017-02-10
2017-02-27
Poznań Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy roboty budowlane
2017-02-10
2017-02-27
Opole Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Wykonanie robót remontowo budowlanych w zakresie remontu łazienek, drzwi wewnętrznych oraz wymiany okien dla budynku administracyjno biurowego, położonego przy ul. Karola Miarki 18 w miejscowości Mikołów m. Mikołów, pow. Mikołowski, woj. śląskie. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.10.2017.RB
2016-12-19
brak danych
Opole Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2005-09-21
brak danych
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Wycena majątku będącego we władaniu ANR Oddział Terenowy w Olsztynie w latach 2006-2008.
2005-09-21
brak danych
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Usługi geodezyjne na nieruchomościach będących we władaniu ANR OT w Olsztynie w latach 2006-2008.
2005-07-14
brak danych
Suwałki roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach remont niskoparametrowej czteroprzewodowej sieci cieplnej w os. mieszkaniowymprzy ul. Bema w Krynkach, woj. podlaskie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-10
2017-02-20
Pruszcz Gdański Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę środków trwałych położonych w powiecie człuchowskim, chojnickim, słupskim, wejherowskim, kwidzyńskim, sztumskim i tczewskim
2017-02-08
2017-02-16
Szczecin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie "Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania Zamawiającego - Przetarg nr 2 na 2017 r." Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.250.6.2017.
2017-02-08
2017-02-16
Poznań Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy usługa ubezpieczenia
2017-02-06
2017-02-14
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 5 zadań częściowych. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.9.2017.U
2017-02-06
2017-02-14
Pruszcz Gdański Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Usługi geodezyjno - kartograficzne na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu WRSP położonych na terenie powiatu słupskiego, bytowskiego, człuchowskiego i chojnickiego
2017-02-06
2017-02-13
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubuskiego.
2017-02-03
2017-02-13
Szczecin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie "Wykonywanie usług sprawowania nadzoru i sporządzania dokumentacji budowlanej nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu myśliborskiego i pyrzyckiego w zakresie Prawa budowlanego w 2017 roku". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.250.7.2017
2017-02-03
2017-02-10
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wycen - sporządzenie operatów szacunkowych dla masy surowca drzewnego.
2017-02-02
2017-02-14
Pruszcz Gdański Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy budynku biurowego ANR OT Gdańsk, ul. Powstańców Warszawy 28, 83-000 Pruszcz Gdański
2017-02-01
2017-02-10
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Prace geodezyjne - 4 zadania częściowe.Postępowanie nrOP.SOP.ZP.8.2017.U
2017-02-01
2017-02-10
Olsztyn Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Publikacja ogłoszeń i kondolencji w prasie o zasięgu obejmującym obszar całego woj. warmińsko-mazurskiego w 2017 roku
2017-02-01
2017-02-10
Wrocław Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego
2017-01-31
2017-02-08
Opole Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla OT ANR w Opolu oraz podległych Sekcji Zamiejscowych Gospodarowania Zasobem w Oleśnie i Mikołowie.
2017-01-31
2017-02-08
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 6 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP. 6.2017.U
2017-01-26
2017-02-08
Rzeszów Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie Wykonanie podziałów geodezyjnych, wydzielenia wód płynących, wykonanie mapy do celów aktualizacji ewidencji, wznowienie granic nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego
2017-01-25
2017-02-10
Olsztyn Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Remont budynku mieszkalnego położonego w obrębie Stopki, gmina Sępopol, woj. warmińsko-mazurskie
2017-01-24
2017-02-01
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 4 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016. 5.2017.U
2017-01-23
2017-01-31
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usługi w zakresie całodobowej ochrony budynków i budowli posadowionych przy ul. Wyspy 1 w obrębie Koźle, miasto Kędzierzyn Koźle, woj. opolskie. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.016.4.2017.U
2017-01-18
2017-01-27
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 5 zadań częściowych. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.016.3.2017.U
2017-01-17
2017-01-25
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wycen - sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na obszarze znajdującym się we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze na terenie województwa lubuskiego.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-21
brak danych
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wyceny - sporządzenie operatów szacunkowych dla masy surowca drzewnego.
2017-02-20
brak danych
Szczecin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie "Usługę kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń biurowych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie oraz w podległych Sekcjach Zamiejscowych Gospodarowania Zasobem w 2017 roku". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.41.2016.
2017-02-17
brak danych
Pruszcz Gdański Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Usługi wycen nieruchomości będących się w Zasobie ANR OT Gdańsk położonych na terenie województwa pomorskiego - 6 zadań częściowych
2017-02-17
brak danych
Lublin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Lublinie Usługi w zakresie wyceny nieruchomości i innych składników majątkowych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego - znak LU.SOP.0160.3.2016.TP
2017-02-15
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Rozbiórka budynku obory do poziomu gruntu wraz z posadzkami, posadowionego w miejscowości Golkowice, działka nr 404/17 obr.Droglowice, gm. Pęcław, pow. głogowski
2017-02-14
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Przebudowa wraz z zagospodarowaniem terenu istniejącego budynku biurowego przy ul. Nowodworskiej 10 w Elblągu
2017-02-13
brak danych
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Wykonanie usług zakresie wyceny nieruchomości.
2017-02-03
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części - 6 zadań
2017-02-02
brak danych
Pruszcz Gdański Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Usługa ciągłej dystrybucji energii elektrycznej, rozumianej jako przesył energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu dostarczenia jej do obiektów OT ANR w Gdańsku, mieszczących się w Pruszczu Gdańskim przy ul.Powstańców Warszawy 28
2017-02-01
brak danych
Szczecin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie "Wykonywanie usług sprawowania nadzoru i sporządzania dokumentacji budowlanej nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Zamawiającego w zakresie Prawa budowlanego w 2017 roku". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.40.2016
2017-01-31
brak danych
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Wykonanie usługi w zakresie wyceny nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na obszarze znajdującym się we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze na terenie województwa lubuskiego.
2017-01-31
brak danych
Pruszcz Gdański Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Remont parkingu na działce nr 82/9 ul. Powstańców Warszawy, 83-000 Pruszcz Gdański
2017-01-27
brak danych
Wrocław Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Usługi dotyczące mienia związanego z infrastrukturą techniczną, wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa znajdującego się na obszarze właściwości Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, to jest na terenie województwa dolnośląskiego, w zakresie ograniczonych praw rzeczowych
2017-01-27
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim Usługi geodezyjne GO.SOP.016.23.16
2017-01-27
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 5 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.78.2016.U
2017-01-26
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 5 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.75.2016.U
2017-01-23
brak danych
Opole Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Zakup paliw płynnych (benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego) dla potrzeb OT ANR Opole.Postępowanie nrOP.SOP.ZP.016.II.73.2016.D
2017-01-23
brak danych
Olsztyn Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Sukcesywna dostawa paliw płynnych do środków transportu Zamawiającego oraz akcesoriów do samochodów służbowych niezbędnych do prawidłowej eksploatacji samochodów z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczania transakcji w systemie elektronicznych kart paliwowych
2017-01-20
brak danych
Warszawa Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Dostawa paliw płynnych
2017-01-18
brak danych
Opole Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Całodobowa stała ochrona fizyczna osób i mienia w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu, przy ul. 1 Maja 6, wykonywana przez osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.