eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu - przetargiAgencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-31
2015-08-12
Wrocław usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
2015-07-30
2015-08-17
Olsztyn roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Wykonanie prac remontowo-budowlanych 19 lokali mieszkalnych położonych na terenie SZGZ w Grabinie
2015-07-30
2015-08-18
Koszalin roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Wykonanie rozbiórki całkowitej budynków i budowli położonych w miejscowości Łeknica, gmina Barwice, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie na działce nr 247/5 obręb Łeknica.
2015-07-30
2015-08-07
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 9 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.55.2015.U
2015-07-29
2015-08-13
Bydgoszcz roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w części należącej do ANR OT Bydgoszcz wraz z rozbiórką przybudówki w miejscowości Dębieniec nr 12, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki
2015-07-29
2015-08-13
Olsztyn roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Wykonanie modernizacji i przebudowy przepompowni ścieków w miejscowości Rybaki oraz wykonanie komory dezodoryzacji ścieków w obrębie Pluski, gm. Stawiguda
2015-07-29
2015-08-13
Pruszcz Gdański roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Remont lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Debrzno w miejscowości Uniechówek, Pokrzywy, Stanisławka oraz Stare Gronowo
2015-07-28
2015-08-06
Łódź usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi Wycena nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych położonych na terenie województw łódzkiego i mazowieckiego wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przedmiot zamówienia podzielono na 9 części od A do I.
2015-07-27
2015-08-11
Wrocław roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Roboty rozbiórkowe
2015-07-27
2015-08-04
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usługi w zakresie całodobowej ochrony budynków i budowli posadowionych na działkach położonych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w obrębie Koźle oznaczonych w ewidencji gruntów jakonr 2474/19, nr 2474/22, nr 2474/21, nr 2474/59, nr 2474/57 z ark. mapy 15 o powierzchni 4,0735 ha. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.54.2015.U
2015-07-24
2015-08-10
Olsztyn roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłuki w gm. Sorkwity
2015-07-24
2015-08-11
Gorzów Wielkopolski roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Robota budowlana Machary GO.SOP.016.29.15
2015-07-23
2015-08-03
Opole roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1645 wraz z budową przepustu i przygotowaniem utwardzenia drogi osiedlowej - działka nr 468/23 (ok. 100 mb) w miejscowości Paczków do działek budowlanych przygotowywanych do sprzedaży (dz. 486/22, 468/20, 468/6, 468/7). Postępowanie nr ZP/38/RB/2015/IR
2015-07-22
2015-08-11
Warszawa usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Wykonanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości położonych na terenie województwa mazowieckiego
2015-07-03
2015-08-03
Zielona Góra usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze Wycena nieruchomości
2015-07-03
2015-08-04
Zielona Góra usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze Usługi geodezyjne

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2005-09-21
brak danych
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Wycena majątku będącego we władaniu ANR Oddział Terenowy w Olsztynie w latach 2006-2008.
2005-09-21
brak danych
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Usługi geodezyjne na nieruchomościach będących we władaniu ANR OT w Olsztynie w latach 2006-2008.
2005-07-14
brak danych
Suwałki roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach remont niskoparametrowej czteroprzewodowej sieci cieplnej w os. mieszkaniowymprzy ul. Bema w Krynkach, woj. podlaskie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-23
2015-07-31
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 9 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.53.2015.U
2015-07-22
2015-07-30
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Dokumentacja geodezyjno - prawna - 4 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.52.2015.U
2015-07-21
2015-07-30
Gorzów Wielkopolski usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Wycinka 5 drzew z gatunku wiąz szypułkowy, rosnących na działce nr 197/7 obręb Ługi, gmina Dobiegniew.
2015-07-17
2015-07-27
Gorzów Wielkopolski usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Wycena nieruchomości GO.SOP.016.26.15
2015-07-17
2015-07-28
Gorzów Wielkopolski usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Usługi geodezyjne GO.SOP.016.27.15
2015-07-17
2015-07-28
Olsztyn dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Dostawa sprzętu komputerowego dla ANR OT w Olsztynie
2015-07-14
2015-07-30
Poznań roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy roboty budowlana - postępowanie nr 016/POZ/33/2015
2015-07-14
2015-07-22
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Prace geodezyjne - 8 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.51.2015.U
2015-07-07
2015-07-15
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 8 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.50.2015.U
2015-07-06
2015-07-14
Koszalin usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Wykonanie usług agrotechnicznych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania Zamawiającego. Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.15.2015
2015-07-03
2015-07-14
Poznań usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz ekspertyzy technicznej - postępowanie nr 016/POZ/29/2015
2015-07-02
2015-07-10
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Prace geodezyjne - 8 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.48.2015.U
2015-07-02
2015-07-30
Zielona Góra usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze Usługi geodezyjne
2015-07-02
2015-07-10
Szczecin usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu gryfińskiego i kamieńskiego województwa zachodniopomorskiego - Przetarg nr 5 na 2015 r. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.13.2015
2015-07-02
2015-07-13
Bydgoszcz usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części - 29 zadań
2015-07-01
2015-07-16
Wrocław roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Rozbiórka obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce nr 1232, obr. Wilkanów, gm. Bystrzyca Kłodzka
2015-07-01
2015-07-09
Szczecin usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Konserwacja bieżąca i naprawa kserokopiarek. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.12.2015
2015-07-01
2015-07-09
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Usługi zbierania śmieci i porządkowania terenu - 4 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.49.2015.U
2015-06-26
2015-07-14
Gorzów Wielkopolski usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Wycena nieruchomości GO.SOP.016.25.15
2015-06-25
2015-07-14
Koszalin roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Wykonanie rozbiórki całkowitej budynków i budowli (zawierających azbest) położonych w miejscowości Łeknica, gmina Barwice, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie na działce nr 247/5 obręb Łeknica Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.13.2015

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-31
brak danych
Wrocław Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego
2015-07-31
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Remont budynku mieszkalnego, znajdującego się w miejscowości Jerzyce nr 24, gmina Piotrków Kujawski, powiat radziejowski
2015-07-31
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Prace geodezyjne - 5 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.31.2015.U
2015-07-31
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 6 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.34.2015.U
2015-07-31
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 6 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.35.2015.U
2015-07-31
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Prace geodezyjne - 5 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.37.2015.U
2015-07-31
brak danych
Opole Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Zabezpieczenie ruin zamku położonego przy ul. Plac Zamkowy w m. Ujazd, gmina Ujazd, powiat strzelecki, woj. opolskie przed awarią wraz z wykonaniem pomostów komunikacyjnych dla zwiedzających. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.36.2015.RB
2015-07-31
brak danych
Opole Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Wykonanie rozdziału sieci wodociągowej dla budynków mieszkalnych i gospodarczych znajdujących się przy ul. Ziemięcickiej (dawniej Borówkowej) 69, 69A, 71, oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego dla budynku mieszkalnego przy ul. Ziemięcickiej 69 obręb Czechowice Północ, m. Gliwice, pow. gliwicki, woj. śląskie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - system zaprojektuj i wybuduj. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.40.2015.RB
2015-07-31
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 7 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.41.2015.U
2015-07-30
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Prace projektowe oraz prace budowlane dotyczące wykonania przyłącza kanalizacyjnego do lokalu położonego w budynku mieszkalnym w miejscowości Krzyżowa
2015-07-30
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usługi w zakresie całodobowej ochrony budynków i budowli posadowionych na działkach położonych na terenie Gminy Byczyna w obrębie Kochłowice oznaczonych w ewidencji gruntów jakonr 265/1, nr 271/1, nr 265/3, nr 265/2 z ark. mapy 1 o powierzchni 1,4515 ha. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.47.2015.U
2015-07-30
brak danych
Rzeszów Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie Wykonanie regulacji stanu prawnego nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie woj. podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego
2015-07-30
brak danych
Rzeszów Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, wykonanie opinii geodezyjnej dot. roszczeń do gruntów po byłych majątkach ziemskich nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie woj. podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego
2015-07-28
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Remont instalacji oświetlenia podstawowego klatki schodowej, awaryjnego, ewaku-acyjnego i przeszkodowego oraz częściowa wymiana instalacji odgromowej w budynku ANR w Bydgoszczy przy ulicy Hetmańskiej 38
2015-07-28
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Wycena nieruchomości GO.SOP.016.25.15
2015-07-24
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Remont, modernizacja, przebudowa lokali mieszkalnych, piwnic i klatek schodowych zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego, należących do ANR OT Wrocław
2015-07-24
brak danych
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu szczecineckiego gmina Grzmiąca. Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.12.2015.
2015-07-23
brak danych
Szczecin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Załadunek, wywóz i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów ropopochodnych składowanych na terenie gospodarstwa we wsi Krzemlin, gmina Pyrzyce
2015-07-23
brak danych
Pruszcz Gdański Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych w miejscowościachPłonica gm. Człuchów, Parszkowo gm. Krokowa, Biesowice gm. Kępice, Linki gm. Mikołajki Pomorskie i Domaradz gm. Damnica
2015-07-23
brak danych
Pruszcz Gdański Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pętkowice - Gościcino gmina Wejherowo

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać przetargi

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.