eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku - przetargiAgencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-25
2016-06-10
Pruszcz Gdański roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Remont budynku biurowego w Pruszczu Gdańskim, ul. Powstańców Warszawy 28 - II
2016-05-25
2016-06-10
Szczecin roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Wykonanie rozbiórki 9-ciu budynków wraz z urządzeniami w miejscowości Skrzynka, gm. Lipiany. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.19.2016
2016-05-25
2016-06-10
Pruszcz Gdański usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Wykonanie usług geodezyjno - kartograficznych na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu WRSP na terenie m. Gdańsk, m. Pruszcz Gdański, gm. Ustka, m. Puck
2016-05-25
2016-06-02
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usługi w zakresie całodobowej ochrony budynków oraz urządzeń, położonych w miejscowości Jastrzębie Zdrój (obręb Szeroka) pow. Jastrzębie Zdrój woj. śląskie znajdujących się na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 478/80 o pow. ogólnej 1,0334 ha przy ul. Gagarina. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.016.II.19.2016.U
2016-05-24
2016-06-13
Olsztyn roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Wykonanie rozbiórki 5 obiektów budowlanych w miejscowości Babiak, gm. Lidzbark Warmiński.
2016-05-24
2016-06-02
Opole dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla ANR OT w Opolu. Postępowanie o wartości nie przekraczającej 30.000 euro nr ZP - 90/D/2016/WR
2016-05-24
2016-06-06
Pruszcz Gdański usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Wykonanie prac geologicznych i dokumentacyjnych na złożu Jasień położonym w obrębie Jasień gm. Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie
2016-05-23
2016-05-31
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Kompleksowe prace agrotechniczne obejmujące wykoszenie (m.in. traw, chwastów, barszczu sosnowskiego) i usunięcie pozostałości po koszeniu dla gruntów znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa o powierzchni ogólnej 15 ha - obręb woj. śląskie. Postępowanie do 30.000 euro nr ZP - 131/U/2016/TN - II
2016-05-23
2016-06-07
Opole roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego przy ul. Kawalca 52, obręb Śmiłowice, m. Mikołów, pow. mikołowski, woj. śląskie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.016.II.18.2016.RB
2016-05-19
2016-06-06
Poznań roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/18/2016
2016-05-19
2016-05-30
Opole dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla OT ANR w Opolu oraz podległych Sekcji Zamiejscowych Gospodarowania Zasobem w Oleśnie i Mikołowie. Postępowanie o wartości nie przekraczającej 30.000 euro nr ZP - 78/D/2016/MB
2016-05-19
2016-06-03
Opole roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Wykonanie robót remontowo budowlanych zgodnie z wydanymi zaleceniami kominiarskimi dla budynków mieszkalnych znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa znajdujących się na terenie woj. śląskiego oraz zabezpieczenie dostępu do budynku położonego w obrębie Lubomia, powiat wodzisławski, woj. śląskie. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.016.II.17.2016.RB
2016-05-18
2016-05-30
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 4 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.16.2016.U
2016-05-18
2016-05-31
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Wykonanie robót geologicznych na terenie gminKozłowo, Nidzica i Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie.
2016-05-16
2016-05-31
Wrocław roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Remont 3 lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie ANR OT Wrocław oraz przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania w Bełczu Wielkim, Gmina Niechlów
2016-05-12
2016-05-30
Poznań roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/17/2016.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2005-09-21
brak danych
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Wycena majątku będącego we władaniu ANR Oddział Terenowy w Olsztynie w latach 2006-2008.
2005-09-21
brak danych
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Usługi geodezyjne na nieruchomościach będących we władaniu ANR OT w Olsztynie w latach 2006-2008.
2005-07-14
brak danych
Suwałki roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach remont niskoparametrowej czteroprzewodowej sieci cieplnej w os. mieszkaniowymprzy ul. Bema w Krynkach, woj. podlaskie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-17
2016-05-25
Wrocław usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Obsługa prawna Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
2016-05-13
2016-05-23
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Nadzór inwestorski nad budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budową sieci kanalizacyjnej ze Słonecznika do Bartężka, gm. Morąg
2016-05-10
2016-05-25
Bydgoszcz roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Lnianek nr 4, gmina Lniano, powiat świecki
2016-05-10
2016-05-18
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Kompleksowe prace agrotechniczne obejmujące wykoszenie (m.in. traw, chwastów, barszczu sosnowskiego) i usunięcie pozostałości po koszeniu dla gruntów znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa o powierzchni ogólnej 15 ha - obręb woj. śląski. Postępowanie do 30.000 euro nr ZP - 131/U/2016/TN
2016-05-10
2016-05-18
Wrocław usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Przeprowadzenie zabiegów agrotechnicznych w uprawie szparagów znajdującej się na działce nr 3/1 obręb Goszczyna, gmina Domaniów, powiat oławski
2016-05-10
2016-05-18
Pruszcz Gdański usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Usługi wyceny nieruchomości znajdujących się w granicach powiatu słupskiego i lęborskiego
2016-05-10
2016-05-18
Szczecin usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania Zamawiającego - Przetarg nr 2 na 2016 r.. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.25.2016
2016-05-09
2016-05-17
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Usługi zbierania śmieci oraz prace porządkowe - 2 zadanie częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.15.2016.U
2016-05-09
2016-05-18
Poznań usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych oraz ekspertyz technicznych - postępowanie nr 016/POZ/16/2016
2016-05-06
2016-05-23
Pruszcz Gdański roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Remont budynku biurowego w Pruszczu Gdańskim, ul. Powstańców Warszawy 28
2016-05-05
2016-05-16
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Prace geodezyjne - 4 zadania częściowe. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.016.II.14.2016.U
2016-05-02
2016-05-17
Wrocław roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Zabezpieczenie ruin pałacu posadowionego na działce nr 223/3 w miejscowości Stare Rochowice oraz remont dachów dwóch budynków mieszkalnych nr 16 i 19 w miejscowości Turów
2016-04-29
2016-05-09
Bydgoszcz usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części - 12 zadań
2016-04-29
2016-05-09
Wrocław usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Przeprowadzenie zabiegów agrotechnicznych w uprawie szparagów znajdującej się na działce nr 3/1 obręb Goszczyna, gmina Domaniów, powiat oławski
2016-04-28
2016-05-09
Pruszcz Gdański usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Usługa dozoru i bezpośredniej ochrony fizycznej w miejscowości Kiełpinek, gmina Człuchów powiat człuchowski
2016-04-26
2016-05-12
Opole roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Rozbiórka budynku chlewni nr inw. 182/34, położonej na terenie działki nr 260/1 w Hajdukach Nyskich, gmina Nysa, powiat nyski, woj. opolskie. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.016.II.13.2016.RB
2016-04-26
2016-05-05
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 3 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.12.2016.U
2016-04-26
2016-05-05
Gorzów Wielkopolski usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Usługi geodezyjne GO.SOP.016.12.16
2016-04-22
2016-04-29
Opole usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Ubezpieczenie lekowe dla pracowników Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Opolu. Postępowanie nr ZP - 116/U/2016/MP
2016-04-22
2016-05-09
Pruszcz Gdański roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Rozbiórka obiektów budowlanych znajdujących się na terenie powiatubytowskiego, człuchowskiego, puckiego, słupskiego, sztumskiego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-25
brak danych
Warszawa Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie wykonanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości położonych na terenie województwmazowieckiego, wielkopolskiego i śląskiego
2016-05-25
brak danych
Wrocław Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Przeprowadzenie zabiegów agrotechnicznych w uprawie szparagów znajdującej się na działce nr 3/1 obręb Goszczyna, gmina Domaniów, powiat oławski
2016-05-23
brak danych
Szczecin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania Zamawiającego - Przetarg nr 1 na 2016 r. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.18.2016
2016-05-23
brak danych
Wrocław Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Usługi rozdysponowania, utrzymania i zarządzania mieniem związanym z gospodarką mieszkaniową, wchodzącą skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
2016-05-19
brak danych
Pruszcz Gdański Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Remont lokalu mieszkalnego w Czerninie ul. Akacjowa 4/3 gm. Sztum
2016-05-19
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Remont pokrycia dachowego oraz stropodachu nad werandą wraz z wymianą rynien i rur spustowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (dworze) zlokalizowanym w miejscowości Pietrzyków 43,gmina Dobromierz na terenie działki nr 149/15,AM-1, obręb 0010-Pietrzyków
2016-05-19
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Roboty remontowo budowlane w budynku mieszkalnym nr 9B i 9C w miejscowości Moskorzyn, gmina Polkowice oraz przebudowa budynku gospodarczego z wydzieleniem trzech komórek lokatorskich Legnicy przy ul. Działkowej 16
2016-05-17
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Wykonanie prac remontowych 2 lokali mieszkalnychKrzemieniewo 49/5 gm. Kurzętnik oraz Ramoty 10/7 gm. Łukta
2016-05-17
brak danych
Olsztyn Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Nadzór inwestorski nad remontem 2 lokali mieszkalnychKrzemieniewo 49/5 gm. Kurzętnik oraz Ramoty 10/7 gm. Łukta
2016-05-17
brak danych
Olsztyn Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie
2016-05-12
brak danych
Szczecin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi prawnicze polegające na doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego oraz wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie
2016-05-12
brak danych
Szczecin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Usługi prawnicze polegające na doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego oraz wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie
2016-05-12
brak danych
Szczecin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Usługi prawnicze polegające na doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego oraz wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie
2016-05-12
brak danych
Szczecin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Usługi prawnicze polegające na doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego oraz wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie
2016-05-11
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Wykonanie rozbiórki 2-ch obiektów budowlanych w miejscowości Ryn, gm. Ostróda.
2016-05-09
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające
2016-05-09
brak danych
Suwałki Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach Określenie wartości nieruchomości położonych na terenie powiatówgiżyckiego, węgorzewskiego, gołdapskiego oraz gminy Mikołajki, suwalskiego i miasta Suwałki, sejneńskiego, augustowskiego, oleckiego, ełckiego, kolneńskiego, piskiego, grajewskiego, białostockiego i miasta Białystok, sokólskiego, monieckiego, łomżyńskiego i miasta Łomża, zambrowskiego, wysokomazowieckiego, bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego w 2016r.
2016-05-06
brak danych
Pruszcz Gdański Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Sztumska Wieś 9 gm. Sztum
2016-05-05
brak danych
Poznań Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/7/2016
2016-05-05
brak danych
Poznań Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych - postępowanie nr 016/POZ/10/2016.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.