eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy - przetargiAgencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-17
2017-09-04
Poznań Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy roboty budowlane
2017-08-14
2017-08-30
Pruszcz Gdański Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Remont elewacji budynku biurowego ANR SZGZ w Słupsku ul. 3 Maja 44 - III
2017-08-11
2017-08-28
Pruszcz Gdański Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Remont lokalu mieszkalnego w miejscowości Boręty Drugie 68C/2 gm. Lichnowy, powiat malborski - II
2017-08-11
2017-08-21
Olsztyn Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Dostawa i montaż mebli w budynku przy ul. Sychty 41 w Jastarni.
2017-08-10
2017-08-28
Poznań Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy roboty budowlane
2017-08-10
2017-08-25
Opole Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Rozbiórka budynku stodoły - magazyn nr inw. 39*A, na działce nr 55/9 km. 2 w Biskupicach, gm. Byczyna, pow. kluczborski, woj. opolskie. (nakaz PINB w Kluczborku). Postępowanie nr: OP.SOP.53.2017.RB
2017-08-09
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usługi w zakresie całodobowej ochrony budynków i budowli posadowionych na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów jako nr: 166/8, 163/2, 166/9, 167, k.m. 3 i nr 176/1 k.m. 4 obręb Huta Stara B, gmina Poczesna, powiat częstochowski, woj. śląskie. Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.52.2017.U
2017-08-04
2017-08-23
Opole Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Wymiana istniejącego ogrodzenia z bramą wjazdową w Mikołowie przy ul. K. Miarki 18, woj. śląskie. Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.51.2017.RB
2017-08-03
2017-08-18
Olsztyn Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego w m. Piotrowiec 20, gm. Pieniężno w systemie zaprojektuj i wybuduj.
2017-07-27
2017-08-18
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2017-07-26
2017-08-18
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2005-09-21
brak danych
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Wycena majątku będącego we władaniu ANR Oddział Terenowy w Olsztynie w latach 2006-2008.
2005-09-21
brak danych
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Usługi geodezyjne na nieruchomościach będących we władaniu ANR OT w Olsztynie w latach 2006-2008.
2005-07-14
brak danych
Suwałki roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach remont niskoparametrowej czteroprzewodowej sieci cieplnej w os. mieszkaniowymprzy ul. Bema w Krynkach, woj. podlaskie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-09
2017-08-17
Olsztyn Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Dostawa i montaż mebli biurowych oraz innego wyposażenia do budynku biurowego przy ul. Nowodworskiej 10 w Elblągu.
2017-08-09
2017-08-17
Bydgoszcz Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Usługi geodezyjne wykonywane na nieruchomościach, będących w zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części - 2 zadania
2017-08-04
2017-08-14
Wrocław Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Usługi z zakresu lustracji, monitorowania oraz obsługi nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, przeznaczonych do zagospodarowania
2017-08-04
2017-08-16
Olsztyn Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych
2017-08-04
2017-08-11
Opole Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla ANR OT w Opolu. Postępowanie nr 324/D/2017/WR o wartości nie przekraczającej 30.000 euro
2017-08-03
2017-08-11
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 6 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP. 49.2017.U
2017-08-03
2017-08-11
Poznań Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji lub przesyłu energii dla potrzeb Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu.
2017-08-03
2017-08-11
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 6 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP. 50.2017.U
2017-08-02
2017-08-10
Olsztyn Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad remontem 8 lokali mieszkalnych w gminie Biskupiec, w m.: Słupnica, Łąkorek, Ostrowite, Czachówki
2017-08-01
2017-08-16
Olsztyn Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Budowa odcinka drogi ul. Targowej w Kętrzynie
2017-07-26
2017-08-16
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2017-07-26
2017-08-16
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2017-07-26
2017-08-17
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2017-07-26
2017-08-17
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2017-07-26
2017-08-03
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Prace geodezyjne - 6 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.48.2017.U
2017-07-24
2017-07-31
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu wykonanie usługi wykoszenia i zmulczowania traw (roślin) z działek 1112/4, 1112/5, 1112/17, 1112/18, 1112/19 i fragmentu działek o nr 1112/16, 1112/30 z a.m. 7 o łącznej powierzchni 0,5860ha, położonych w obrębie Grodków (0043), gminie Grodków, powiecie brzeskim, województwie opolskim. Postępowanie nr: 315/U/2017/BZ o wartości nie przekraczającej 30.000 euro
2017-07-21
2017-08-07
Warszawa Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Wykonanie remontu dachu oraz elewacji zabytkowego dworu (nr inw. 11/110/KR1) położonego w miejscowości Nowe Koziminy, Gmina Płońsk, województwo mazowieckie
2017-07-21
2017-08-10
Poznań Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy roboty budowlane
2017-07-19
2017-07-28
Pruszcz Gdański Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Ubezpieczenie 24 samochodów osobowych będących w użytkowaniu Oddziału Terenowego ANR w Gdańsku
2017-07-18
2017-07-26
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wycen - sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na obszarze znajdującym się we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze na terenie województwa lubuskiego.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-26
brak danych
Pruszcz Gdański Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Usługi wycen nieruchomości będących w Zasobie ANR OT Gdańsk położonych na terenie powiatu słupskiego, lęborskiego, puckiego, człuchowskiego i chojnickiego
2017-07-26
brak danych
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wycen - sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na obszarze znajdującym się we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze na terenie województwa lubuskiego.
2017-07-25
brak danych
Poznań Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy roboty budowlane
2017-07-25
brak danych
Wrocław Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Usługi geodezyjne w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla nieruchomości położonych na terenie działania Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu (woj. dolnośląskie)
2017-07-24
brak danych
Poznań Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Usługi uporządkowania pustostanów.
2017-07-24
brak danych
Pruszcz Gdański Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Usługi wycen nieruchomości będących w Zasobie ANR OT Gdańsk położonych na terenie województwa pomorskiego i kujawsko - pomorskiego
2017-07-24
brak danych
Poznań Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych oraz ekspertyz technicznych
2017-07-24
brak danych
Poznań Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy usługa wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowych oraz ekspertyz technicznych
2017-07-21
brak danych
Pruszcz Gdański Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Rozbiórka obiektów budowlanych znajdujących się na terenie powiatu kwidzyńskiego i sztumskiego, województwo pomorskie
2017-07-19
brak danych
Zielona Góra Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wycen - sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na obszarze znajdującym się we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze na terenie województwa lubuskiego.
2017-07-18
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Budowa stacji uzdatniania wody w m. Szyleny, gm. Braniewo
2017-07-14
brak danych
Opole Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu WYMIANA TRZECH BRAM GARAŻOWYCH (nr inw. 1029144) W MIKOŁOWIE - UL. KAROLA MIARKI 18, WOJ. ŚLĄSKIE. Postępowanie nrOP.SOP.29.2017.RB
2017-07-14
brak danych
Opole Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Modernizacja budynku biurowego położonego przy ul. Karola Miarki 18 w Mikołowie, m. Mikołów, pow. mikołowski, woj. śląskie w zakresie robót budowlanych obejmujących m.in. wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej oraz klimatyzacji. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.30.2017.RB
2017-07-14
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 5 zadań częściowych. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.31.2017.U
2017-07-14
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 4 zadania częściowe. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.34.2017.U
2017-07-14
brak danych
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 5 zadań częściowych Postępowanie nrOP.SOP.ZP.38.2017.U
2017-07-13
brak danych
Pruszcz Gdański Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Czernin gm. Sztum, powiat sztumski
2017-07-11
brak danych
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2017-07-11
brak danych
Koszalin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2017-07-11
brak danych
Zielona Góra Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wycen - sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na obszarze znajdującym się we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze na terenie województwa lubuskiego.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.