eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu - przetargiAgencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-12-06
2016-12-21
Wrocław Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Rozbiórka budynku obory do poziomu gruntu wraz z posadzkami, posadowionego w miejscowości Golkowice, działka nr 404/17 obr. Droglowice, gm. Pęcław, pow. głogowski
2016-12-06
2016-12-21
Pruszcz Gdański Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Targ 86 gm. Stary Targ - II
2016-12-06
2016-12-14
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 5 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.75.2016.U
2016-12-06
2016-12-14
Pruszcz Gdański Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Dostawa samochodu osobowego
2016-12-05
2016-12-09
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usługi w zakresie całodobowej ochrony budynków i budowli posadowionych na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów jakonr 478/80 z ark. mapy 7 o powierzchni 1,0334 ha. położonych na terenieul. Gagarina, obręb, gmina Szeroka, powiat Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie.
2016-12-05
2016-12-13
Pruszcz Gdański Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Ubezpieczenie mienia i OC Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku
2016-12-02
2016-12-13
Poznań Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Sukcesywna dostawa paliw płynnych w roku 2017 w systemie bezgotówkowym do samochodów służbowych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu oraz podległych jej Sekcji.
2016-11-30
2016-12-08
Bydgoszcz Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Usługi związane ze stałą całodobową ochroną osób i mienia oraz monitoringiem i konserwacją systemów ochrony, z uwzględnieniem podziału na części - 2 zadania
2016-11-29
2016-12-14
Pruszcz Gdański Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Remont dachu na budynku biurowym ANR SZGZ w Malborku, ul. Wołyńska 19
2016-11-28
2016-12-19
Lublin Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Lublinie Usług w zakresie wyceny nieruchomości i innych składników majątkowych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego - LU.SOP.0160.3.2016.TP
2016-11-28
2016-12-08
Wrocław Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Ubezpieczenie mienia i OC Agencji Nieruchomości Rolnych Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
2016-10-28
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie Zaprojektowanie i wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku mieszkalnym sześciorodzinnym nr 75 położonym w Gnieździskach, gm. Łopuszno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, na działce nr ewid. 1004, obręb 0013

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2005-09-21
brak danych
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Wycena majątku będącego we władaniu ANR Oddział Terenowy w Olsztynie w latach 2006-2008.
2005-09-21
brak danych
Olsztyn usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Usługi geodezyjne na nieruchomościach będących we władaniu ANR OT w Olsztynie w latach 2006-2008.
2005-07-14
brak danych
Suwałki roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach remont niskoparametrowej czteroprzewodowej sieci cieplnej w os. mieszkaniowymprzy ul. Bema w Krynkach, woj. podlaskie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-11-28
2016-12-06
Olsztyn Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek, faksów i plotera na potrzeby Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6 oraz biur Sekcji Zamiejscowych Gospodarowania Zasobem i archiwum z lokalizacją w terenie".
2016-11-28
2016-12-06
Olsztyn Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Ubezpieczenie majątku i OC ANR OT Olsztyn oraz ubezpieczenie majątku ZWRSP.
2016-11-25
2016-12-05
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Prace geodezyjne - 5 zadań częściowych. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.016.II.72.2016.U
2016-11-25
2016-12-05
Bydgoszcz Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji lub przesyłu energii dla potrzeb siedziby Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Łysomicach oraz sali przetargowej w Nasiegniewie - z podziałem na części
2016-11-22
2016-12-01
Gorzów Wielkopolski Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych będących w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim" - GO.SOP.016.24.16
2016-11-22
2016-12-01
Gorzów Wielkopolski Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim Usługi w zakresie wyceny nieruchomości GO.SOP.016.25.16
2016-11-22
2016-11-29
Opole Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla ANR OT w Opolu. Postępowanie o wartości nie przekraczającej 30.000 euro nr ZP - 210/D/2016/WR
2016-11-21
2016-11-30
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 6 zadań częściowych. Postępowanie nrOP.SOP.ZP.016.II.71.2016.U
2016-11-18
2016-11-29
Olsztyn Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Kompleksowa usługa sprzątania 10 budynków/lokali biurowych użytkowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, położonych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego w 2017 roku
2016-11-18
2016-12-05
Pruszcz Gdański Roboty budowlane Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Targ 86, gm. Stary Targ
2016-11-18
2016-11-28
Zielona Góra Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych będących w dyspozycji Agencji Nieruchomości rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze -
2016-11-17
2016-11-28
Opole Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej umożliwiającej ujawnienie geodezyjnego podziału działki nr 6722/6 a.m. 16, położonej w obrębie Grodziec, gmina Będzin, powiat będziński, woj. śląskie.
2016-11-15
2016-11-25
Poznań Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Świadczenie usług pocztowych.
2016-11-15
2016-11-23
Bydgoszcz Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Usługi geodezyjne wykonywane na nieruchomościach, będących w zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części - 5 zadań
2016-11-14
2016-11-22
Bydgoszcz Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji lub przesyłu energii dla potrzeb budynku przy ul. Hetmańskiej 38 w Bydgoszczy, siedzib Sekcji Zamiejscowych Gospodarowania Zasobem w Kusowie i Łysomicach oraz sali przetargowej w Nasiegniewie - z podziałem na części
2016-11-10
2016-11-22
Gorzów Wielkopolski Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim Usługi geodezyjne GO.SOP.016.23.16
2016-11-10
2016-11-22
Poznań Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Sukcesywna dostawawęgla typu orzech I, miału węglowego II A, eko groszku, drewna rozpałkowego oraz oleju opałowego do Zamiejscowych Sekcji Gospodarowania Zasobem oraz do budynków mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w Zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu.
2016-11-10
2016-11-21
Pruszcz Gdański Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Usługa utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach zewnętrznych budynków administracyjno - biurowych OT ANR w Gdańsku, położonych w Pruszczu Gdańskim, Skarszewach, Malborku oraz w Słupsku, Bytowie i Przechlewie
2016-11-07
2016-11-16
Poznań Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Usługa uporządkowanie działek oraz wywóz i utylizacja odpadów.
2016-11-04
2016-11-15
Pruszcz Gdański Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Usługi geodezyjno - kartograficzne na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu WRSP położonych na terenie województwa pomorskiego - 5 zadań częściowych

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-12-05
brak danych
Rzeszów Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie Wykonanie podziałów geodezyjnych, rozgraniczenia wód płynących nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego
2016-12-02
brak danych
Bydgoszcz Usługi Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części - 14 zadań
2016-12-01
brak danych
Szczecin Dostawy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie "Dostawa samochodów osobowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Szczecinie." Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.34.2016.
2016-11-30
brak danych
Poznań Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Obsługa notarialna Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu.
2016-11-30
brak danych
Opole Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Remont ogrodzenia - montaż siatki oraz uzupełnienie z przemurowaniem i otynkowaniem słupków ceglanych przy wejściu cmentarza położonego w obrębie Paczków (dz. nr 1157/6 i 1157/7)
2016-11-29
brak danych
Wrocław Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Remont budynku mieszkalnego położonego na działce 710/3 w Starczowie 111 gm. Kamieniec Ząbkowicki
2016-11-28
brak danych
Olsztyn Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Ubezpieczenie floty pojazdów ANR OT Olsztyn w zakresie OC, AC, NNW, assistance
2016-11-28
brak danych
Bydgoszcz Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Małe Lniska 5 , gmina Grudziądz, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie
2016-11-22
brak danych
Koszalin Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2016-11-22
brak danych
Koszalin Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2016-11-22
brak danych
Koszalin Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
2016-11-17
brak danych
Opole Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 3 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.62.2016.U
2016-11-16
brak danych
Opole Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Prace geodezyjne - 3 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.47.2016.U
2016-11-15
brak danych
Pruszcz Gdański Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Opracowanie dokumentacji technicznej na remonty obiektów będących w Zasobie ANR OT w Gdańsku
2016-11-14
brak danych
Opole Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Remont pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym (nr inw. 25/101A) ANR OT Opole przy ul. 1 Maja 6.
2016-11-14
brak danych
Opole Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Dostawa nowych samochodów osobowych dla ANR OT Opole - 2 zadania częściowe.
2016-11-14
brak danych
Pruszcz Gdański Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Usługi wycen nieruchomości będących w Zasobie ANR OT Gdańsk położonych na terenie powiatu słupskiego, lęborskiego i bytowskiego
2016-11-10
brak danych
Olsztyn Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów dla ANR OT w Olsztynie, Sekcji Zamiejscowych Gospodarowania Zasobem i Archiwum z lokalizacją w terenie
2016-11-10
brak danych
Pruszcz Gdański Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku Opis techniczny wraz z oceną techniczną środków trwałych zlokalizowanych na działce nr 74/6 obręb Lalkowy gm. Smętowo Graniczne oraz urządzeń i maszyn gorzelni - III
2016-11-10
brak danych
Opole Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 7 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.46.2016.U

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.