eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście

Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście - przetargiAdministracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-27
2015-08-11
Łódź roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Remont wolnych lokali mieszkalnych (program Miasto Kamienic) przy ul. Abramowskiego 37 m 2/3/4, al. Kościuszki 29 m 11, ul. Pomorskiej 20 m 23A i ul. Sterlinga 15 m 12 oraz lokali zamiennych przy ul. Traugutta 8 m 5 i Uniwersyteckiej 38/40 m 26, w celu przygotowania ich do ponownego zasiedlenia, administrowanych przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź - Śródmieście
2015-07-17
2015-08-03
Łódź roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Remont wolnych lokali mieszkalnych socjalnych, tymczasowych i zamiennych oraz lokali w programie Miasto Kamienic, w celu przygotowania ich do ponownego zasiedlenia, administrowanych przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź - Śródmieście
2015-07-14
2015-07-30
Łódź roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście roboty budowlane w podziale na 2 częścitj. część I - wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych metodą niskociśnieniowej iniekcji krystalicznej w nieruchomościach przy ul. Gdańskiej 22, Legionów 29 i Legionów 15 w Łodzi, część II - remont budynku gospodarczego - komórkowca II prawej oficyny w nieruchomości przy ul. Legionów 15 w Łodzi

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście
Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-25
2015-07-10
Łódź roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Przedmiotem zamówienia jest remont wolnych lokali mieszkalnych (program Miasto Kamienic) przy ul. Abramowskiego 37 m 2/3/4, al. Kościuszki 29 m 11, ul. Pomorskiej 20 m 23A i ul. Sterlinga 15 m 12 oraz lokali zamiennych przy ul. Traugutta 8 m 5 i Uniwersyteckiej 38/40 m 26, w celu przygotowania ich do ponownego zasiedlenia
2015-05-20
2015-06-05
Łódź roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Roboty dekarsko - blacharskie wraz z instalacjami piorunochronnymi i robotami towarzyszącymi w nieruchomościach przy ulAbramowskiego 13, Jaracza 40, Piotrkowskiej 238, Pomorskiej 73 i Rewolucji 78/80 w Łodzi
2015-04-24
2015-05-11
Łódź roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu balkonów i tarasów w nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 71 w Łodzi
2015-03-12
2015-03-27
Łódź roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście roboty budowlane i instalacyjne związane z dostosowaniem pomieszczenia węzła nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 243 w Łodzi
2015-02-27
2015-03-16
Łódź roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Przedmiotem zamówienia jest remont wolnych lokali mieszkalnych (socjalnych/zamiennych) i 1 użytkowego, w celu przygotowania ich do ponownego zasiedlenia
2015-01-27
2015-02-04
Łódź dostawy Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście stała dostawa gazu ziemnego dla potrzeb nieruchomości przy ul. Kilińskiego 15 w Łodzi
2015-01-23
2015-02-02
Łódź usługi Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście usługa stałej bezpośredniej ochrony fizycznej budynków i mienia obiektów w nieruchomościach administrowanych przez Zamawiającego
2015-01-16
2015-01-26
Łódź usługi Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście usługi kosztorysowania robót budowlanych dla potrzeb AZK Łódź- Śródmieście
2015-01-15
2015-01-30
Łódź roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Przedmiotem zamówienia jest remont wolnych lokali mieszkalnych (socjalnych/zamiennych) w celu przygotowania ich do ponownego zasiedlenia , administrowanych przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź - Śródmieście
2014-12-17
2014-12-29
Łódź usługi Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście usługa stałej bezpośredniej ochrony fizycznej budynków i mienia obiektów w nieruchomościach administrowanych przez Zamawiającego
2014-12-12
2014-12-29
Łódź roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Przedmiotem zamówienia są bieżące naprawy, konserwacje i drobne roboty budowlane oraz prace zabezpieczające - naprawy awaryjne w ramach tzw. pogotowia technicznego, wykonywane poza godzinami pracy AZK Łódź-Śródmieście oraz w dniach świątecznych i ustawowo wolnych od pracy , mające na celu utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków
2014-12-05
2014-12-15
Łódź usługi Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście usługi transportowe dla potrzeb AZK Łódź - Śródmieście
2014-11-27
2014-12-05
Łódź usługi Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Usługi kominiarskie
2014-11-21
2014-12-08
Łódź roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście bieżące naprawy, konserwacje i drobne roboty budowlane oraz prace zabezpieczające, naprawy awaryjne w ramach tzw. pogotowia technicznego wykonywane poza godzinami pracy AZK Łódź-Śródmieście oraz w dniach świątecznych i ustawowo wolnych od pracy
2014-11-12
2014-11-27
Łódź roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście roboty budowlane i instalacyjne w zakresie przebudowy (przebudowa wraz z infrastrukturą techniczną) związanej ze zmianą sposobu użytkowania dziewięciu lokali handlowych na lokal pełniący funkcje medyczne (przychodnie lekarskie Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. Ludwika Rydygiera Sp. z o.o. w Łodzi) w parterze budynku frontowego i lewej oficyny wraz z przebudową na kotłownię i wentylatornię fragmentu I piętra (poddasza) lewej oficyny w nieruchomości przy ul. Pomorskiej 59/Sterlinga 11 w Łodzi w ramach programu Miasto kamienic
2014-10-30
2014-11-14
Łódź roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście remont wolnych lokali mieszkalnych (socjalnych) przy ul. Abramowskiego 17 m 4 i Solnej 5 m 25 w Łodzi w celu przygotowania ich do ponownego zasiedlenia, administrowanych przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź - Śródmieście.
2014-10-16
2014-10-31
Łódź roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście remont w ramach programu Mia100kamienic wolnych lokali mieszkalnych przy ul. Próchnika 9 m 26 i Rewolucji 36 m 30a w Łodzi w celu przygotowania ich do ponownego zasiedlenia , administrowanych przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź - Śródmieście
2014-10-14
2014-10-29
Łódź roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście roboty w zakresie instalacji gazowej wewnętrznej i zmiany funkcji pomieszczenia węzła c.o. na kotłownię gazową w nieruchomości przy ul. Kilińskiego 15 w Łodzi
2014-10-10
2014-10-24
Łódź roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia zalewowo- punktowego na elewacjach frontowych nieruchomości przy ul. Północnej 1/3, Więckowskiego9, Sienkiewicza 18 i Piotrkowskiej 100 w Łodzi
2014-10-02
2014-10-17
Łódź roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Roboty budowlane i instalacyjne związane z dostosowaniem pomieszczenia węzła zlokalizowanego na poziomie parteru budynku lewej oficyny zlokalizowanej przy ul. Piotrkowskiej 243 w Łodzi

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście
Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-01
brak danych
Łódź Usługi Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Całodobowa fizyczna ochrona budynków mieszkalnych przy ul. Ogrodowej 24 w Łodzi
2015-06-23
brak danych
Łódź Roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Roboty dekarsko - blacharskie wraz z instalacjami piorunochronnymi i robotami towarzyszącymi w nieruchomościach przy ulAbramowskiego 13, Jaracza 40, Piotrkowskiej 238, Pomorskiej 73 i Rewolucji 78/80 w Łodzi
2015-05-12
brak danych
Łódź Usługi Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Bezpośrednia ochrona fizyczna mienia budynków mieszkalnych i terenu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Legionów 15 i Piotrkowskiej 3.
2015-04-15
brak danych
Łódź Roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Przedmiotem zamówienia jest remont wolnych lokali mieszkalnych (socjalnych/zamiennych) i 1 użytkowego, w celu przygotowania ich do ponownego zasiedlenia.
2015-04-14
brak danych
Łódź Roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście roboty budowlane i instalacyjne związane z dostosowaniem pomieszczenia węzła zlokalizowanego na poziomie parteru budynku lewej oficyny nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 243 w Łodzi,
2015-03-03
brak danych
Łódź Usługi Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Bezpośrednia ochrona fizyczna mienia budynku i terenu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 15
2015-02-19
brak danych
Łódź Roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Przedmiotem zamówienia jest remont wolnych lokali mieszkalnych (socjalnych/zamiennych) w celu przygotowania ich do ponownego zasiedlenia , administrowanych przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź - Śródmieście
2015-02-17
brak danych
Łódź Dostawy Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Dostawa ciepła w wodzie gorącej dla potrzeb nieruchomości przy ul. Legionów 15 w Łodzi
2015-02-11
brak danych
Łódź Usługi Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście usługa stałej bezpośredniej ochrony fizycznej budynków i mienia obiektów w nieruchomościach administrowanych przez Zamawiającego.
2015-01-28
brak danych
Łódź Usługi Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście usługi kosztorysowania robót budowlanych dla potrzeb AZK Łódź- Śródmieście
2015-01-23
brak danych
Łódź Roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście wymiana drewnianej stolarki okiennej skrzynkowej i zespolonej w lokalach mieszkalnych i użytkowych nieruchomości administrowanych przez AZK Łódź -Śródmieście na okna z profili PCV i drewniane jednoramowe
2015-01-12
brak danych
Łódź Usługi Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście świadczenie usługi ochrony przez jednego pracownika ochrony, lokali użytkowych w budynku nieruchomości przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 w Łodzi
2015-01-11
brak danych
Łódź Roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającegoroboty budowlane i instalacyjne w zakresie przebudowy (przebudowa wraz z infrastrukturą techniczną) związanej ze zmianą sposobu użytkowania dziewięciu lokali handlowych na lokal pełniący funkcje medyczne (przychodnie lekarskie Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. Ludwika Rydygiera Sp.zo.o.w Łodzi) w parterze budynku frontowego i lewej oficyny wraz z przebudową na kotłownię i wentylatornię fragmentu I piętra (poddasza) lewej oficyny w nieruchomości przy ul. Pomorskiej 59/Sterlinga 11 w Łodzi w ramach programu Miasto kamienic
2015-01-09
brak danych
Łódź Roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Przedmiotem zamówienia są bieżące naprawy, konserwacje i drobne roboty budowlane oraz prace zabezpieczające - naprawy awaryjne w ramach tzw. pogotowia technicznego, wykonywane poza godzinami pracy AZK Łódź-Śródmieście oraz w dniach świątecznych i ustawowo wolnych od pracy , mające na celu utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków.
2015-01-09
brak danych
Łódź Roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście bieżące naprawy, konserwacje i drobne roboty budowlane oraz prace zabezpieczające - naprawy awaryjne w ramach tzw. pogotowia technicznego
2015-01-02
brak danych
Łódź Usługi Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście usługa stałej bezpośredniej ochrony fizycznej budynków i mienia obiektów w nieruchomościach administrowanych przez Zamawiającego
2014-12-23
brak danych
Łódź Usługi Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście usługi transportowe dla potrzeb AZK Łódź - Śródmieście
2014-12-22
brak danych
Łódź Roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście bieżące naprawy, konserwacje i drobne roboty budowlane oraz prace zabezpieczające, naprawy awaryjne w ramach tzw. pogotowia technicznego wykonywane poza godzinami pracy AZK Łódź-Śródmieście oraz w dniach świątecznych i ustawowo wolnych od pracy
2014-12-12
brak danych
Łódź Usługi Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Usługi kominiarskie
2014-11-25
brak danych
Łódź Roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście przemurowania przewodów i głowic kominowych w nieruchomościach w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 14, Wschodnia 18 i Wschodnia 24

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać przetargi

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.