eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście

Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście - przetargiAdministracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-03-16
2016-03-31
Łódź roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Przedmiotem zamówienia jest remont wolnych lokali mieszkalnych socjalnych i zamiennych, w celu przygotowania ich do ponownego zasiedlenia, administrowanych przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź - Śródmieście
2016-03-08
2016-03-23
Łódź roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Przedmiotem zamówienia jest remont wolnych lokali mieszkalnych socjalnych i zamiennych, w celu przygotowania ich do ponownego zasiedlenia, administrowanych przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź - Śródmieście
2016-02-29
2016-03-15
Łódź roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Remont wolnych lokali mieszkalnych socjalnych i zamiennych, w celu przygotowania ich do ponownego zasiedlenia, administrowanych przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź - Śródmieście
2016-02-17
2016-03-03
Łódź roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Przedmiotem zamówienia jest remont wolnych lokali mieszkalnych socjalnych i zamiennych, w celu przygotowania ich do ponownego zasiedlenia, administrowanych przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź - Śródmieście
2015-12-30
2016-01-14
Łódź roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Remont wolnych lokali mieszkalnych socjalnych i zamiennych, w celu przygotowania ich do ponownego zasiedlenia, administrowanych przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź - Śródmieście.
2015-12-11
2015-12-21
Łódź usługi Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Przedmiotem zamówienia jest usługa stałej bezpośredniej ochrony fizycznej budynków i mienia obiektów w nieruchomościach administrowanych przez Zamawiającego
2015-12-03
2015-12-11
Łódź usługi Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście usługi pocztowe dla potrzeb Administracji Zasobów Komunalnych Łódź - Śródmieście
2015-12-01
2015-12-09
Łódź usługi Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście usługi transportowe dla potrzeb AZK Łódź - Śródmieście
2015-11-27
2015-12-07
Łódź usługi Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście usługi kominiarskie w nieruchomościach administrowanych przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź - Śródmieście
2015-11-03
2015-11-19
Łódź roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Przedmiotem zamówienia są bieżące naprawy, konserwacje, drobne roboty budowlane oraz prace zabezpieczające - naprawy awaryjne w ramach tzw. pogotowia technicznego, wykonywane poza godzinami pracy AZK Łódź-Śródmieście oraz w dniach świątecznych i ustawowo wolnych od pracy, mające na celu utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków w nieruchomościach administrowanych przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź - Śródmieście a stanowiących własność Gminy i Skarbu Państwa, oraz w lokalach gminnych we Wspólnotach Mieszkaniowych
2015-10-21
2015-11-06
Łódź roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Przedmiotem zamówienia jest remont wolnych lokali mieszkalnych w programie Miasto Kamienic w celu przygotowania ich do ponownego zasiedlenia, administrowanych przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście
2015-09-24
2015-10-09
Łódź roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Roboty budowlane polegające na wymianie instalacji elektrycznych w gminnych lokalach mieszkalnych administrowanych przez AZK Łódź - Śródmieście w podziale na 3 części
2015-09-17
2015-09-25
Łódź usługi Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Przedmiotem zamówienia jest usługa stałej bezpośredniej ochrony fizycznej budynków i mienia obiektów w nieruchomości przy ul. Ogrodowej 24 (nieruchomość mieszkalna przeznaczona do rewitalizacji w programie Miasto kamienic)
2015-09-07
2015-09-22
Łódź roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Roboty budowlane polegające na wzmocnieniu konstrukcji dachu oraz wzmocnieniu stropów nad I i II piętrem budynku mieszkalnego wielorodzinnego frontowego przy ul. Tuwima 16 w Łodzi
2015-08-26
2015-09-10
Łódź roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Przedmiotem zamówienia jest wymiana drewnianej stolarki okiennej skrzynkowej i zespolonej w lokalach mieszkalnych nieruchomości administrowanych przez AZK Łódź -Śródmieście na okna drewniane jednoramowe z szybą zespoloną, zgodnie z wykazem adresowym wraz z rysunkami oraz wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków
2015-08-24
2015-09-08
Łódź roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Remont wolnych lokali mieszkalnych socjalnych i zamiennych oraz lokalu w programie Miasto Kamienic, w celu przygotowania ich do ponownego zasiedlenia, administrowanych przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź - Śródmieście
2015-08-14
2015-08-31
Łódź roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu budynku gospodarczego - komórkowca II prawej oficyny w nieruchomości przy ul. Legionów 15 w Łodzi
2015-08-10
2015-08-25
Łódź roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Remont wolnych lokali mieszkalnych w programie Miasto Kamienic oraz lokali socjalnych i zamiennych, w celu przygotowania ich do ponownego zasiedlenia, administrowanych przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź - Śródmieście.
2015-07-27
2015-08-11
Łódź roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Remont wolnych lokali mieszkalnych (program Miasto Kamienic) przy ul. Abramowskiego 37 m 2/3/4, al. Kościuszki 29 m 11, ul. Pomorskiej 20 m 23A i ul. Sterlinga 15 m 12 oraz lokali zamiennych przy ul. Traugutta 8 m 5 i Uniwersyteckiej 38/40 m 26, w celu przygotowania ich do ponownego zasiedlenia, administrowanych przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź - Śródmieście
2015-07-17
2015-08-03
Łódź roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Remont wolnych lokali mieszkalnych socjalnych, tymczasowych i zamiennych oraz lokali w programie Miasto Kamienic, w celu przygotowania ich do ponownego zasiedlenia, administrowanych przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź - Śródmieście

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście
Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-01
brak danych
Łódź Usługi Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Ochrona fizyczna nieruchomości przy ul. Ogrodowej 24 w Łodzi.
2016-07-01
brak danych
Łódź Usługi Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Ochrona fizyczna nieruchomości przy ul. Zielonej 6 w Łodzi.
2016-05-02
brak danych
Łódź Roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Przedmiotem zamówienia jest remont wolnych lokali mieszkalnych socjalnych i zamiennych, w celu przygotowania ich do ponownego zasiedlenia, administrowanych przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź - Śródmieście
2016-04-27
brak danych
Łódź Roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Przedmiotem zamówienia jest remont wolnych lokali mieszkalnych socjalnych i zamiennych, w celu przygotowania ich do ponownego zasiedlenia, administrowanych przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź - Śródmieście
2016-04-18
brak danych
Łódź Roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Remont wolnych lokali mieszkalnych socjalnych i zamiennych, w celu przygotowania ich do ponownego zasiedlenia, administrowanych przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź - Śródmieście
2016-03-30
brak danych
Łódź Roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Przedmiotem zamówienia jest remont wolnych lokali mieszkalnych socjalnych i zamiennych, w celu przygotowania ich do ponownego zasiedlenia, administrowanych przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź - Śródmieście.
2016-03-03
brak danych
Łódź Dostawy Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Dostawa wody i odbiór ścieków bytowych dla potrzeb nieruchomości przy ul. Narutowicza 97 i Rewolucji 31 w Łodzi
2016-02-09
brak danych
Łódź Roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Remont wolnych lokali mieszkalnych socjalnych i zamiennych, w celu przygotowania ich do ponownego zasiedlenia, administrowanych przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź - Śródmieście.
2016-01-13
brak danych
Łódź Usługi Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Usługi kosztorysowania robót budowlanych dla potrzeb AZK Łódź-Śródmieście.
2015-12-31
brak danych
Łódź Usługi Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Przedmiotem zamówienia jest usługa stałej bezpośredniej ochrony fizycznej budynków i mienia obiektów w nieruchomościach administrowanych przez Zamawiającego
2015-12-22
brak danych
Łódź Usługi Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście usługi pocztowe dla potrzeb Administracji Zasobów Komunalnych Łódź - Śródmieście.
2015-12-22
brak danych
Łódź Usługi Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście usługi kominiarskie w nieruchomościach administrowanych przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź - Śródmieście.
2015-12-17
brak danych
Łódź Usługi Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście usługi transportowe dla potrzeb AZK Łódź - Śródmieście.
2015-12-07
brak danych
Łódź Roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Przedmiotem zamówienia są bieżące naprawy, konserwacje, drobne roboty budowlane oraz prace zabezpieczające - naprawy awaryjne w ramach tzw. pogotowia technicznego, wykonywane poza godzinami pracy AZK Łódź-Śródmieście oraz w dniach świątecznych i ustawowo wolnych od pracy, mające na celu utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków w nieruchomościach administrowanych przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź - Śródmieście a stanowiących własność Gminy i Skarbu Państwa, oraz w lokalach gminnych we Wspólnotach Mieszkaniowych
2015-11-17
brak danych
Łódź Roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Przedmiotem zamówienia jest remont wolnych lokali mieszkalnych w programie Miasto Kamienic w celu przygotowania ich do ponownego zasiedlenia, administrowanych przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście
2015-11-17
brak danych
Łódź Dostawy Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Dostawa wody i odbiór ścieków bytowych dla potrzeb nieruchomości przy ul. Tuwima 36 w Łodzi
2015-11-17
brak danych
Łódź Dostawy Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Dostawa ciepła w wodzie gorącej dla potrzeb nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 54 w Łodzi
2015-10-28
brak danych
Łódź Roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Roboty budowlane polegające na wymianie instalacji elektrycznych w gminnych lokalach mieszkalnych administrowanych przez AZK Łódź - Śródmieście w podziale na 3 części
2015-10-01
brak danych
Łódź Roboty budowlane Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Roboty budowlane polegające na wzmocnieniu konstrukcji dachu oraz wzmocnieniu stropów nad I i II piętrem budynku mieszkalnego wielorodzinnego frontowego przy ul. Tuwima 16 w Łodzi
2015-09-30
brak danych
Łódź Usługi Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Przedmiotem zamówienia jest usługa stałej bezpośredniej ochrony fizycznej budynków i mienia obiektów w nieruchomości przy ul. Ogrodowej 24 (nieruchomość mieszkalna przeznaczona do rewitalizacji w programie Miasto kamienic).

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.