eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy - przetargi17 Wojskowy Oddział Gospodarczy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-09-13
2018-09-27
Koszalin Dostawy 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Dostawa urządzeń i narzędzi warsztatowych na rzecz 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie i jednostek będących na jego zaopatrzeniu (4 zadania)
2018-09-12
2018-09-26
Koszalin Usługi 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi dla zadania: remont budynku klubowego nr 2 zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego w Kołobrzegu - ETAP II i III, realizowanego na rzecz 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie.
2018-09-10
2018-09-25
Koszalin Roboty budowlane 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Remont nawierzchni drogowych w kompleksie wojskowym w Koszalinie, realizowanego na rzecz 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie.
2018-09-05
2018-09-24
Koszalin Roboty budowlane 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Remont budynku nr 185 w kompleksie wojskowym w Darłowie, realizowany na rzecz 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie.
2018-09-04
2018-09-21
Koszalin Roboty budowlane 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Remont nawierzchni drogowych, placów i chodników w kompleksie wojskowym w Darłowie, realizowanego na rzecz 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie.
2018-08-29
2019-08-06
Koszalin Dostawy 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Dostawa materiałów piśmienniczo - biurowych oraz wyposażenia biurowego dla 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie oraz jednostek będących na jego zaopatrzeniu, realizowana przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie.
2018-08-29
2019-08-06
Koszalin Dostawy 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Dostawa papieru kserograficznego, papieru kolorowego, samoprzylepnego i ozdobnego oraz artykułów do archiwizacji dokumentów na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie oraz jednostek i instytucji będących na jego zaopatrzeniu.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy
17 Wojskowy Oddział Gospodarczy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-08-30
2018-09-20
Koszalin Roboty budowlane 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Remont budynku koszarowego nr 3 zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego w Koszalinie, realizowany na rzecz 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie.
2018-08-27
2018-09-19
Koszalin Roboty budowlane 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Przygotowanie obiektów i urządzeń technicznych do sezonu grzewczego 2018-2019, na rzecz 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie - trzy (3) zadania.
2018-08-22
2018-09-03
Koszalin Usługi 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Usługa utrzymania czytości pomieszczeń wewnętrznych, terenów zewnętrznych utwardzonych i zielonych w kompleksach wojskowych znajdujących się w rejonie odpowiedzialności 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w |Koszalinie.
2018-08-21
2018-08-30
Koszalin Usługi 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Wykonanie dokumentacji projektowej do planowanego zadania - remont budynku warsztatowego nr 55, w kompleksie wojskowym w Darłowie, na rzecz 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie, obejmującego jego dostosowanie do obowiązujących norm funkcjonalno-użytkowych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.
2018-08-14
2018-08-31
Koszalin Roboty budowlane 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Wymiana przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków nr 48 i 72 na terenie kompleksu wojskowego w Koszalinie, realizowana na rzecz 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie
2018-08-13
2018-08-24
Koszalin Dostawy 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Dostawa urządzeń i narzędzi warsztatowych na rzecz 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie i jednostek będących na jego zaopatrzeniu (6 zadań)
2018-08-07
2018-08-29
Koszalin Dostawy 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Dostawa odzieży sportowej, wyposażenia i sprzętu sportowego dla jednostek będących na zaopatrzeniu i realizowana przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie
2018-08-02
2018-08-21
Koszalin Roboty budowlane 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Remont ogrodzenia zewnętrznego kompleksu wojskowego w Ustroniu Morskim - etap I i etap II remontu, realizowany na rzecz 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie.
2018-08-02
2018-08-27
Koszalin Dostawy 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Dostawa odzieży, wyposażenia i sprzętu wspinaczkowego dla CSSP w Koszalinie będącego na zaopatrzeniu i realizowana przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie
2018-07-26
2018-08-14
Koszalin Roboty budowlane 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Montaż wyłączników przeciwpożarowych na budynkach nr 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,16, 58, 60, 65 oraz 67 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Koszalińskiej 76 w Kołobrzegu, realizowany na rzecz 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie
2018-07-24
2018-08-02
Koszalin Dostawy 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej dla pracowników RON i żołnierzy specjalistów realizowana na rzecz 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie
2018-07-20
2018-08-16
Koszalin Roboty budowlane 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Prace konserwacyjne i naprawcze obiektów budowlanych na terenach zamkniętych kompleksów wojskowych administrowanych przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie w rejonie Grup Zabezpieczenia Koszalin, Kołobrzeg i Darłowo
2018-07-18
2018-08-10
Koszalin Roboty budowlane 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Remont kanalizacji sanitarnej - wymiana nieszczelnych odcinków sieci połączony z remontem nawierzchni dróg, placów i chodników w kompleksie wojskowym w Bobolinie, realizowany na rzecz 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie
2018-07-17
2018-08-08
Koszalin Roboty budowlane 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Naprawa elementów sieci odwadniającej płytę lotniska w Darłowie, realizowana na rzecz 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie
2018-07-17
2018-07-26
Koszalin Dostawy 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Dostawa odzieży dla ratowników medycznych oraz odzieży gastronomicznej na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie
2018-07-12
2018-08-13
Koszalin Dostawy 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Dostawa materiałów piśmienniczo-biurowych oraz wyposażenia biurowego dla 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie oraz jednostek będących na jego zaopatrzeniu, realizowana przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie
2018-07-11
2018-08-08
Koszalin Usługi 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Wykonanie dokumentacji technicznej projektowop - kosztorysowej na remont mostu kolejowego w torze nr 101 wojskowej bocznicy kolejowej nr 835 w Darłowie.
2018-07-11
2018-07-26
Koszalin Roboty budowlane 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Naprawa nawierzchni z polbruku wraz z elementami małej architektury przy bud. 23 w kompleksie wojskowym przy ul. Wojska Polskiego 66 w Koszalinie, realizowana na rzecz 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie
2018-07-10
2018-07-23
Koszalin Dostawy 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Dostawa baterii trakcyjnych na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie.
2018-07-10
2018-07-23
Koszalin Dostawy 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Dostawa papieru kserograficznego, papieru kolorowego, samoprzylepnego i ozdobnego oraz artykułów do archiwizacji dokumentów na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie oraz jednostek i instytucji będących na jego zaopatrzeniu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy
17 Wojskowy Oddział Gospodarczy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-09-20
brak danych
Koszalin Dostawy 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Dostawa urządzeń i narzędzi warsztatowych na rzecz 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie i jednostek będących na jego zaopatrzeniu (6 zadań).
2018-09-19
brak danych
Koszalin Usługi 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Wykonanie i odbiór usługi polegającej na przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w art. 62, ust. 1, pkt 1 i pkt 2 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. nr 1332 z późn. zmianami) obiektów budowlanych w kompleksach wojskowych będących w zarządzie Rejonowego Zarządu Infrastruktury (RZI) Szczecin i administracji 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie.
2018-09-19
brak danych
Koszalin Dostawy 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Dostawa odzieży, wyposażenia i sprzętu wspinaczkowego dla CSSP w Koszalinie będącego na zaopatrzeniu i realizowana przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie.
2018-09-19
brak danych
Koszalin Usługi 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej na remont mostu kolejowego w torze nr 101 wojskowej bocznicy kolejowej nr 835 w Darłowie, będącej w administracji 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie.
2018-09-11
brak danych
Koszalin Roboty budowlane 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Remont kanalizacji sanitarnej - wymiana nieszczelnych odcinków sieci połączony z remontem nawierzchni dróg, placów i chodników w kompleksie wojskowym w Bobolinie, realizowany na rzecz 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie.
2018-09-11
brak danych
Koszalin Roboty budowlane 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Montaż wyłączników przeciwpożarowych na budynkach nr 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,16, 58, 60, 65 oraz 67 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Koszalińskiej 76 w Kołobrzegu, realizowany na rzecz 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie.
2018-09-06
brak danych
Koszalin Dostawy 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Dostawa baterii trakcyjnych na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie.
2018-09-06
brak danych
Koszalin Usługi 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Naprawa elementów sieci odwadniającej płytę lotniska w Darłowie, realizowana na rzecz 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie.
2018-09-04
brak danych
Koszalin Dostawy 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Dostawa odzieży dla ratowników medycznych oraz odzieży gastronomicznej na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie
2018-08-13
brak danych
Koszalin Dostawy 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Dostawa baterii i akumulatorów na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie (4 zadania).
2018-08-13
brak danych
Koszalin Usługi 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Usługa utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych, terenów zewnętrznych utwardzonych i zielonych w kompleksach wojskowych znajdujących się w rejonie odpowiedzialności 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie.
2018-08-13
brak danych
Koszalin Dostawy 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Dostawa baterii i akumulatorów na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie.
2018-08-06
brak danych
Koszalin Roboty budowlane 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Remont budynku magazynowego nr 48 w kompleksie wojskowym w Darłowie, realizowany na rzecz 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie
2018-07-31
brak danych
Koszalin Roboty budowlane 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Remont budynku biurowo - sztabowego nr 1 zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego w Koszalinie, realizowany na rzecz 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie.
2018-07-30
brak danych
Koszalin Roboty budowlane 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Remont budynku magazynowego nr 48 w kompleksie wojskowym w Darłowie, realizowany na rzecz 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie
2018-07-13
brak danych
Koszalin Dostawy 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Dostawa baterii i akumulatorów na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie (6 zadań).
2018-07-13
brak danych
Koszalin Dostawy 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Dostawa baterii i akumulatorów na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie (4 zadania).
2018-07-13
brak danych
Koszalin Roboty budowlane 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy ROZBIÓRKA BUDYNKÓW NR 19 I 33 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W USTRONIU MORSKIM, REALIZOWANA NA RZECZ 17. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W KOSZALINIE
2018-07-11
brak danych
Koszalin Dostawy 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Dostawę środków czystości na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie.
2018-07-11
brak danych
Koszalin Dostawy 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Dostawa fabrycznie nowych, nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, telefaksów, ploterów i urządzeń wielofunkcyjnych (w tym kaset, tuszy, tonerów, wkładów drukujących) na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.