eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › STAWY MILICKIE SP. S.A.

Dane wykonawcy:

STAWY MILICKIE SP. S.A.
--- 20/---
56-300 Ruda Sułowska
woj. dolnośląskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie STAWY MILICKIE SP. S.A. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2015 - 2015Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

1

Łączna wartość
wygranych przetargów

13 486 zł

Liczba zamawiających

1

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma STAWY MILICKIE SP. S.A., najczęściej zlokalizowane były w województwie dolnośląskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie STAWY MILICKIE SP. S.A. zamówień to 13 486,00 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2015 (1 przetarg). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 13 486,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu przetargu, którego przedmiotem było Przetarg nieograniczony na usługę hotelarsko-gastronomiczną wraz z wynajmem sali szkoleniowej realizowaną na potrzeby szkolenia organizowanego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 13 486,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Przetarg nieograniczony na usługę hotelarsko-gastronomiczną wraz z wynajmem sali szkoleniowej realizowaną na potrzeby szkolenia organizowanego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Przetarg ogłoszony był przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu.


Liczba udzielonych firmie STAWY MILICKIE SP. S.A. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy STAWY MILICKIE SP. S.A. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2015 1 13 486,00 PLN 1
RAZEM: 1 13 486,00 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (1 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 13 486,00 zł). Przetargi, w których wygrywa firma STAWY MILICKIE SP. S.A. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne, Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków, Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji, Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznegoPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma STAWY MILICKIE SP. S.A. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Wałbrzych (1 przetarg na łączną kwotę 13 486,00 zł).

Lista przetargów, w których firma STAWY MILICKIE SP. S.A. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-12-16 Wałbrzych

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Usługi

Przetarg nieograniczony na usługę hotelarsko-gastronomiczną wraz z wynajmem sali szkoleniowej realizowaną na potrzeby szkolenia organizowanego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
13 486,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma STAWY MILICKIE SP. S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 13 486,00 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie