eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › Jan Migacz Zakład Budowlany MIGA - GIPS

Dane wykonawcy:

Jan Migacz Zakład Budowlany MIGA - GIPS
165
33-386 Długołęka-Świerkla
woj. małopolskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie Jan Migacz Zakład Budowlany MIGA - GIPS opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2009 - 2015Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

21

Łączna wartość
wygranych przetargów

6 976 711 zł

Liczba zamawiających

9

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma Jan Migacz Zakład Budowlany MIGA - GIPS, najczęściej zlokalizowane były w województwie małopolskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie Jan Migacz Zakład Budowlany MIGA - GIPS zamówień to 6 976 711,30 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2012 (5 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Gmina Ochotnica Dolna.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 1 287 931,84 PLN w ramach ogłoszonego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Piwniczna przetargu, którego przedmiotem było Przebudowa drogi leśnej Żegiestów Palenica.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 72 425,14 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Rozbudowa budynku Remizy OSP w Ochotnicy Dolnej - roboty wykończeniowe Przetarg ogłoszony był przez Gmina Ochotnica Dolna.


Liczba udzielonych firmie Jan Migacz Zakład Budowlany MIGA - GIPS zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy Jan Migacz Zakład Budowlany MIGA - GIPS w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2015 2 747 171,96 PLN 1
2014 4 2 774 237,04 PLN 3
2013 2 386 272,46 PLN 2
2012 5 1 103 892,87 PLN 3
2011 1 364 030,04 PLN 1
2010 3 645 433,80 PLN 2
2009 4 955 673,13 PLN 1
RAZEM: 21 6 976 711,30 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (21 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 6 976 711,30 zł). Przetargi, w których wygrywa firma Jan Migacz Zakład Budowlany MIGA - GIPS najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, Roboty instalacyjne elektryczne, Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, Roboty instalacyjne w budynkach, Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszychPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma Jan Migacz Zakład Budowlany MIGA - GIPS wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Ochotnica Dolna (9 przetargów na łączną kwotę 2 308 346,00 zł). Limanowa (3 przetargi na łączną kwotę 1 644 275,41 zł). Gródek nad Dunajcem (3 przetargi na łączną kwotę 930 687,23 zł). Muszyna (2 przetargi na łączną kwotę 344 758,99 zł). Piwniczna-Zdrój (2 przetargi na łączną kwotę 1 556 252,90 zł).

Lista przetargów, w których firma Jan Migacz Zakład Budowlany MIGA - GIPS najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-07-02 Limanowa

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Limanowa
Roboty budowlane

Zadanie inwestycyjne pod nazwą: Remont drogi stokowej nr 8 o numerze inwentarzowym 220/108 w Leśnictwie Kiczora
489 427,66 PLN
2015-07-02 Limanowa

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Limanowa
Roboty budowlane

Zadanie inwestycyjne pod nazwą: Remont drogi stokowej nr 19 o numerze inwentarzowym 220/466 w Leśnictwie Mogielica
257 744,30 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Jan Migacz Zakład Budowlany MIGA - GIPS najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 747 171,96 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-09-17 Piwniczna-Zdrój

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Piwniczna
Roboty budowlane

Przebudowa drogi leśnej Żegiestów Palenica
1 287 931,84 PLN
2014-06-10 Limanowa

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chełmiec - utwardzenie istniejących poboczy o nawierzchni tłuczniowej kostką brukową w m. Pisarzowa, Męcina, Kłodne.
897 103,45 PLN
2014-04-30 Gródek nad Dunajcem

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem
Roboty budowlane

Remont placów parkingowych w miejscowościachPrzydonica i Podole-Górowa
293 909,04 PLN
2014-04-01 Gródek nad Dunajcem

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem
Roboty budowlane

Zagospodarowanie centrum miejscowości Roztoka-Brzeziny poprzez remont placów utwardzonych wraz z budową chodnika
295 292,71 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Jan Migacz Zakład Budowlany MIGA - GIPS najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 2 774 237,04 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-05-08 Piwniczna-Zdrój

Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
Roboty budowlane

Zagospodarowanie istniejącego placu targowego w Piwnicznej - Zdroju wraz z budowa stałych miejsc sprzedaży w postaci stoisk handlowych wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej, realizowany w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013
268 321,06 PLN
2013-02-28 Krościenko nad Dunajcem

Urząd Gminy
Roboty budowlane

WZBOGACENIE BAZY REKREACYJNO-TURYSTYCZNEJ POPRZEZ REMONT ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM
117 951,40 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Jan Migacz Zakład Budowlany MIGA - GIPS najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 386 272,46 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-08-09 Ochotnica Dolna

Gmina Ochotnica Dolna
Roboty budowlane

Budowa budynku zaplecza zespołu rekreacyjno - sportowego w Tylmanowej (etap II)
246 809,00 PLN
2012-08-09 Ochotnica Dolna

Gmina Ochotnica Dolna
Roboty budowlane

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dla Romów w Ochotnicy Górnej - etap II (roboty wykończeniowe, instalacje elektryczne i instalacje wod.-kan.)
170 839,40 PLN
2012-06-15 Gródek nad Dunajcem

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem
Roboty budowlane

Zagospodarowanie centrum miejscowości Gródek nad Dunajcem poprzez budowę chodnika i oświetlenia ulicznego
341 485,48 PLN
  Muszyna

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Roboty budowlane

USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
344 758,99 PLN
2012-05-29   Odbudowa drogi gminnej dz. nr 206 w Andrzejówce w km 0+000 do 0+750 252 410,07 PLN
2012-05-29   Odbudowa drogi gminnej dz. nr ew. 119, 113 w Żegiestowie w km 0+00 do 0+750. 92 348,92 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Jan Migacz Zakład Budowlany MIGA - GIPS najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 1 103 892,87 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-09-20 Ochotnica Dolna

Gmina Ochotnica Dolna
Roboty budowlane

Utwardzenie poboczy drogowych kostką brukową w ciągu drogi powiatowej Harklowa -Tylmanowa (3 odcinki) oraz gminnej Młynne (1 odcinek)
364 030,04 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Jan Migacz Zakład Budowlany MIGA - GIPS najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 364 030,04 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-08-31 Ochotnica Dolna

Gmina Ochotnica Dolna
Roboty budowlane

Wykonanie 4 odcinków chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr K 1637 i drodze gminnej nr K363888
498 569,29 PLN
2010-08-20 Ochotnica Dolna

Gmina Ochotnica Dolna
Roboty budowlane

Rozbudowa budynku Remizy OSP w Ochotnicy Dolnej - roboty wykończeniowe
72 425,14 PLN
2010-07-16 Maniowy

Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach
Roboty budowlane

Rozbudowa budynku Remizy OSP w Mizernej
74 439,37 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Jan Migacz Zakład Budowlany MIGA - GIPS najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 645 433,80 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-12-04 Ochotnica Dolna

Gmina Ochotnica Dolna
Roboty budowlane

Rozbudowa i przebudowa, wraz ze zmianą sposobu użytkowania, budynku szkolnego schroniska młodzieżowego w Ochotnicy Górnej - Ustrzyk, na obiekt turystyki kulturowej
628 690,79 PLN
2009-08-26 Ochotnica Dolna

Gmina Ochotnica Dolna
Roboty budowlane

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dla Romów w Ochotnicy Górnej - roboty wykończeniowe
125 592,57 PLN
2009-06-15 Ochotnica Dolna

Gmina Ochotnica Dolna
Roboty budowlane

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tylmanowej - roboty wykończeniowe
116 617,44 PLN
2009-04-21 Ochotnica Dolna

Gmina Ochotnica Dolna
Roboty budowlane

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ochotnicy Dolnej
84 772,33 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Jan Migacz Zakład Budowlany MIGA - GIPS najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 955 673,13 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie