eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › Konserwacja Dzieł Sztuki Izabela Damulewicz

Dane wykonawcy:

Konserwacja Dzieł Sztuki Izabela Damulewicz
69B
11-001 Spręcowo
woj. warmińsko-mazurskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie Konserwacja Dzieł Sztuki Izabela Damulewicz opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2011 - 2011Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

1

Łączna wartość
wygranych przetargów

143 830 zł

Liczba zamawiających

1

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma Konserwacja Dzieł Sztuki Izabela Damulewicz, najczęściej zlokalizowane były w województwie małopolskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie Konserwacja Dzieł Sztuki Izabela Damulewicz zamówień to 143 830,00 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2011 (1 przetarg). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Uniwersytet Jagielloński.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 143 830,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Uniwersytet Jagielloński przetargu, którego przedmiotem było wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi konserwacji profilaktyczno-zachowawczej zbiorów specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej klasy 0 w ramach projektu pnJagiellońska Biblioteka Cyfrowa współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Biblioteki Jagiellońskiej UJ, zlokalizowanej przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie. Nr sprawyCRZP/UJ/490/2011.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 143 830,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi konserwacji profilaktyczno-zachowawczej zbiorów specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej klasy 0 w ramach projektu pnJagiellońska Biblioteka Cyfrowa współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Biblioteki Jagiellońskiej UJ, zlokalizowanej przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie. Nr sprawyCRZP/UJ/490/2011 Przetarg ogłoszony był przez Uniwersytet Jagielloński.


Liczba udzielonych firmie Konserwacja Dzieł Sztuki Izabela Damulewicz zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy Konserwacja Dzieł Sztuki Izabela Damulewicz w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2011 1 143 830,00 PLN 1
RAZEM: 1 143 830,00 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (1 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 143 830,00 zł). Przetargi, w których wygrywa firma Konserwacja Dzieł Sztuki Izabela Damulewicz najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Usługi ochrony eksponatówPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma Konserwacja Dzieł Sztuki Izabela Damulewicz wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Kraków (1 przetarg na łączną kwotę 143 830,00 zł).

Lista przetargów, w których firma Konserwacja Dzieł Sztuki Izabela Damulewicz najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-09-08 Kraków

Uniwersytet Jagielloński
Usługi

wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi konserwacji profilaktyczno-zachowawczej zbiorów specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej klasy 0 w ramach projektu pnJagiellońska Biblioteka Cyfrowa współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Biblioteki Jagiellońskiej UJ, zlokalizowanej przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie. Nr sprawyCRZP/UJ/490/2011
143 830,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Konserwacja Dzieł Sztuki Izabela Damulewicz najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 143 830,00 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie