eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › BUCZKOWSKI HENRYK Obróbka i Pozyskiwanie Drewna HENRYK BUCZKOWSKI

Dane wykonawcy:

BUCZKOWSKI HENRYK Obróbka i Pozyskiwanie Drewna HENRYK BUCZKOWSKI
Stefana Batorego 1A
58-530 Kowary
woj. dolnośląskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie BUCZKOWSKI HENRYK Obróbka i Pozyskiwanie Drewna HENRYK BUCZKOWSKI opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2007 - 2014Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

22

Łączna wartość
wygranych przetargów

399 620 zł

Liczba zamawiających

3

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma BUCZKOWSKI HENRYK Obróbka i Pozyskiwanie Drewna HENRYK BUCZKOWSKI, najczęściej zlokalizowane były w województwie dolnośląskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie BUCZKOWSKI HENRYK Obróbka i Pozyskiwanie Drewna HENRYK BUCZKOWSKI zamówień to 399 620,37 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2008 (6 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Gospodarstwo Pomocnicze przy Karkonoskim Parku Narodowym.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 177 038,92 PLN w ramach ogłoszonego przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Karkonoskim Parku Narodowym przetargu, którego przedmiotem było pakiet nr 1 - Obwód ochronny Śnieżka.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 480,60 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Pozyskanie i zrywka drewna w obwodzie ochronnym Śnieżka Przetarg ogłoszony był przez Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze.


Liczba udzielonych firmie BUCZKOWSKI HENRYK Obróbka i Pozyskiwanie Drewna HENRYK BUCZKOWSKI zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy BUCZKOWSKI HENRYK Obróbka i Pozyskiwanie Drewna HENRYK BUCZKOWSKI w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2014 2 34 918,20 PLN 1
2013 1 480,60 PLN 1
2012 3 23 124,60 PLN 1
2011 1 28 150,93 PLN 1
2010 2 181 638,92 PLN 1
2009 5 59 144,00 PLN 1
2008 6 49 360,00 PLN 1
2007 2 22 803,12 PLN 1
RAZEM: 22 399 620,37 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (21 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 369 177,87 zł). Przetargi, w których wygrywa firma BUCZKOWSKI HENRYK Obróbka i Pozyskiwanie Drewna HENRYK BUCZKOWSKI najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Usługi leśnictwa, Rekultywacja terenuPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma BUCZKOWSKI HENRYK Obróbka i Pozyskiwanie Drewna HENRYK BUCZKOWSKI wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Jelenia Góra (22 przetargi na łączną kwotę 399 620,37 zł).

Lista przetargów, w których firma BUCZKOWSKI HENRYK Obróbka i Pozyskiwanie Drewna HENRYK BUCZKOWSKI najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-09-01 Jelenia Góra

Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze
Roboty budowlane

ZABUDOWA PRZECIWEROZYJNA TERENÓW LEŚNYCH. W projekcieKOMPLEKSOWA OCHRONA EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH W KARKONOSKIM PARKU NARODOWYM - ETAP II.
30 442,50 PLN
2014-01-02 Jelenia Góra

Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze
Usługi

Bieżące utrzymanie grodzeń
4 475,70 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BUCZKOWSKI HENRYK Obróbka i Pozyskiwanie Drewna HENRYK BUCZKOWSKI najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 34 918,20 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-11-22 Jelenia Góra

Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze
Usługi

Pozyskanie i zrywka drewna w obwodzie ochronnym Śnieżka
480,60 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BUCZKOWSKI HENRYK Obróbka i Pozyskiwanie Drewna HENRYK BUCZKOWSKI najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 480,60 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-11-23 Jelenia Góra

Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze
Usługi

Prace z zakresu ochrony lasu - drewno do grodzeń indywidualnych
1 918,80 PLN
2012-11-21 Jelenia Góra

Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze
Usługi

Prace z zakresu zagospodarowania drewna pozyskanie i zrywka drewna w ilości 25 m3 na terenie Karkonoskiego parku Narodowego w Obwodzie Ochronnym Przełęcz.
2 295,00 PLN
2012-10-12 Jelenia Góra

Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze
Usługi

Prace z zakresu zagospodarowania drewna pozyskanie i zrywka drewna w ilości ogólnej 206 m3 na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego w Obwodzie Ochronnym Przełęcz
18 910,80 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BUCZKOWSKI HENRYK Obróbka i Pozyskiwanie Drewna HENRYK BUCZKOWSKI najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 23 124,60 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-08-09 Jelenia Góra

Karkonoski Park Narodowy
Usługi

pakiet nr 1
28 150,93 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BUCZKOWSKI HENRYK Obróbka i Pozyskiwanie Drewna HENRYK BUCZKOWSKI najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 28 150,93 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-11-23 Jelenia Góra

Gospodarstwo Pomocnicze przy Karkonoskim Parku Narodowym
Usługi

Ochrona odnowień przed zwierzyną na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego
4 600,00 PLN
2010-01-12 Jelenia Góra

Gospodarstwo Pomocnicze przy Karkonoskim Parku Narodowym
Usługi

pakiet nr 1 - Obwód ochronny Śnieżka
177 038,92 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BUCZKOWSKI HENRYK Obróbka i Pozyskiwanie Drewna HENRYK BUCZKOWSKI najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 181 638,92 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-12-08 Jelenia Góra

Gospodarstwo Pomocnicze przy Karkonoskim Parku Narodowym
Usługi

Prace z zakresu ochrony ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi - inne prace z ochrony lasu na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego w Obwodzie ochronnym Śnieżka
1 560,00 PLN
2009-11-23 Jelenia Góra

Gospodarstwo Pomocnicze przy Karkonoskim Parku Narodowym
Usługi

Ochrona odnowień przed zwierzyną - naprawa grodzeń istniejących - bieżąca konserwacja grodzeń na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego
4 300,00 PLN
2009-09-29 Jelenia Góra

Gospodarstwo Pomocnicze przy Karkonoskim Parku Narodowym
Usługi

Wykonanie grodzeń upraw jodłowych oraz upraw z udziełm jawora i prace z zakresu hodowli lasu
36 184,00 PLN
2009-09-09 Jelenia Góra

Gospodarstwo Pomocnicze przy Karkonoskim Parku Narodowym
Usługi

Prace z zakresu ochrony ekosystemów lesnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi - pozyskanie i korowanie drewna zasiedlonego na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego
8 100,00 PLN
2009-08-20 Jelenia Góra

Gospodarstwo Pomocnicze przy Karkonoskim Parku Narodowym
Usługi

Ochrona drzewostanów przed kambiofagami - pozyskanie i korowanie drewna zasiedlonego na trenie Karkonoksiego Parku Narodowego
9 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BUCZKOWSKI HENRYK Obróbka i Pozyskiwanie Drewna HENRYK BUCZKOWSKI najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 59 144,00 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2008-10-09 Jelenia Góra

Gospodarstwo Pomocnicze przy Karkonoskim Parku Narodowym
Usługi

prace z zakresu hodowli lasu - pielęgnacja odnowień i archiwów genetycznych - transport mechaniczny gałęzi świerkowych służących do zabezpieczenia szczepów na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego w Obwodzie Ochronnym Śnieżka
760,00 PLN
2008-10-02 Jelenia Góra

Gospodarstwo Pomocnicze przy Karkonoskim Parku Narodowym
Usługi

Ochrona drzewostanów przed kambiofagami - pozyskanie i korowanie drewna ROD na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego w Obwodzie Ochronnym Śnieżka
900,00 PLN
2008-08-25 Jelenia Góra

Gospodarstwo Pomocnicze przy Karkonoskim Parku Narodowym
Usługi

Ochrona ekosystemów lesnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi - ochrona drzewostanów przed kambiofagami - pozyskanie i korowanie drewna zasiedlonego ROD na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego w Obwodzie Ochronnym Śnieżka
20 700,00 PLN
2008-07-31 Jelenia Góra

Gospodarstwo Pomocnicze przy Karkonoskim Parku Narodowym
Usługi

ochrona drzeostanów przed kambiofagami - pozyskanie i korowanie drewna ROD
9 000,00 PLN
2008-07-03 Jelenia Góra

Gospodarstwo Pomocnicze przy Karkonoskim Parku Narodowym
Usługi

Ochrona drzewostanów przed kambiofagami - pozysaknie i korowanie drewna ROD w zakresie 100m3
9 000,00 PLN
2008-06-23 Jelenia Góra

Gospodarstwo Pomocnicze przy Karkonoskim Parku Narodowym
Usługi

Prace z zakresu ochrony ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi - ochrona drzewostanów przed kambiofagami - pozyskanie i korowanie drewna zasiedlonego ROD na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego w Obwodzie Ochronnym Śnieżka
9 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BUCZKOWSKI HENRYK Obróbka i Pozyskiwanie Drewna HENRYK BUCZKOWSKI najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 49 360,00 zł.

Rok 2007

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2007-12-06 Jelenia Góra

Gospodarstwo Pomocnicze przy Karkonoskim Parku Narodowym
Usługi

przygotowanie powierzchni - wykonanie czyszczeń w OO Wang.
563,92 PLN
2007-09-24 Jelenia Góra

Gospodarstwo Pomocnicze przy Karkonoskim Parku Narodowym
Usługi

pozyskanie drewna w Obwodzie Ochronnym Stanica.
22 239,20 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BUCZKOWSKI HENRYK Obróbka i Pozyskiwanie Drewna HENRYK BUCZKOWSKI najprawdopodobniej wygrała w roku 2007 to 22 803,12 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie