eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › JANKOWSKI MARIAN ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO I USŁUG OGÓLNOBUDOWLANYCH

Dane wykonawcy:

JANKOWSKI MARIAN ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO I USŁUG OGÓLNOBUDOWLANYCH
Zielona 10
55-106 Czeszów
woj. dolnośląskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie JANKOWSKI MARIAN ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO I USŁUG OGÓLNOBUDOWLANYCH opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2008 - 2017Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

31

Łączna wartość
wygranych przetargów

3 072 394 zł

Liczba zamawiających

3

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma JANKOWSKI MARIAN ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO I USŁUG OGÓLNOBUDOWLANYCH, najczęściej zlokalizowane były w województwie dolnośląskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie JANKOWSKI MARIAN ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO I USŁUG OGÓLNOBUDOWLANYCH zamówień to 3 072 394,12 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2015 (8 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Zarząd Zasobu Komunalnego.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 428 751,36 PLN w ramach ogłoszonego przez Zarząd Zasobu Komunalnego przetargu, którego przedmiotem było Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót budowlanych w budynkach, lokalach i na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław w rejonie Ł..

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 4 305,25 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Wykonywanie usług konserwacji i usuwanie awarii w zakresie robót budowlanych w budynkach, lokalach i obiektach małej architektury na terenach zewnętrznych, stanowiących zasób Gminy Wrocław w rejonie R. ZZK-WP/3405/17/12 Przetarg ogłoszony był przez Zarząd Zasobu Komunalnego.


Liczba udzielonych firmie JANKOWSKI MARIAN ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO I USŁUG OGÓLNOBUDOWLANYCH zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy JANKOWSKI MARIAN ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO I USŁUG OGÓLNOBUDOWLANYCH w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2017 1 428 751,36 PLN 1
2016 4 193 263,89 PLN 2
2015 8 642 091,61 PLN 2
2013 2 135 867,23 PLN 1
2012 5 255 812,96 PLN 2
2011 1 195 121,72 PLN 1
2009 4 495 627,71 PLN 2
2008 6 725 857,64 PLN 1
RAZEM: 31 3 072 394,12 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (14 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 1 316 678,91 zł). Przetargi, w których wygrywa firma JANKOWSKI MARIAN ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO I USŁUG OGÓLNOBUDOWLANYCH najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty remontowe i renowacyjne, Roboty instalacyjne elektryczne, Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji, Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, Roboty instalacyjne w budynkachPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma JANKOWSKI MARIAN ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO I USŁUG OGÓLNOBUDOWLANYCH wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Wrocław (31 przetargów na łączną kwotę 3 072 394,12 zł).

Lista przetargów, w których firma JANKOWSKI MARIAN ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO I USŁUG OGÓLNOBUDOWLANYCH najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-09-01 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Usługi

Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót budowlanych w budynkach, lokalach i na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław w rejonie Ł.
428 751,36 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma JANKOWSKI MARIAN ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO I USŁUG OGÓLNOBUDOWLANYCH najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 428 751,36 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu; znak postępowaniaWM/SZP/PN/15/2016/G
134 462,09 PLN
2016-05-24   Zadanie nr 2 - remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu 60 960,59 PLN
2016-05-24   Zadanie nr 1 - remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu 73 501,50 PLN
2016-01-12 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Usługi

Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót sanitarnych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław w rejonie O, P, T
33 378,20 PLN
2016-01-12 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Usługi

Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót sanitarnych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław w rejonie S, U
25 423,60 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma JANKOWSKI MARIAN ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO I USŁUG OGÓLNOBUDOWLANYCH najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 193 263,89 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-11-27 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Usługi

Wykonywanie konserwacji i usuwanie awarii w zakresie robót budowlanych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych w rej. Ł, stanowiących zasób Gminy Wrocław. ZZK-WP/3405/173/15
45 360,00 PLN
2015-10-20 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Roboty budowlane w lokalu mieszkalnym położonym przy ul. Zaporoskiej 36/25 we Wrocławiu - zamówienie uzupełniające do postępowania nr ZZK-WP/3400/81/15 (ZADANIE nr I)
31 074,04 PLN
2015-10-14 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Roboty budowlane w gminnych lokalach mieszkalnych (pustostanach) położonych we Wrocławiu. ZADANIE I
116 902,91 PLN
2015-08-26 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Roboty budowlane w gminnych lokalach mieszkalnych (pustostanach) położonych we Wrocławiu. ZZK-WP/3400/81/15. ZAD I
154 854,37 PLN
2015-08-11 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

ZADANIE nr II obejmuje wykonanie robót budowlanych w gminnych lokalach mieszkalnych (pustostanach) położonych przy: ulicy Pomorskiej 18/7, ulicy Pomorskiej 19/4, ulicy Kilińskiego 19/10, Placu Strzeleckim 18/25
96 522,01 PLN
2015-06-02 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Usługi

Wykonywanie konserwacji i usuwanie awarii w zakresie robót budowlanych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury i na terenach zewnętrznych w rej. F i G stanowiących zasób Gminy Wrocław
110 160,00 PLN
2015-03-13 Wrocław

Wrocławski Zespół Żłobków
Usługi

Usługi w zakresie jednorazowej wymiany piasku w piaskownicach w 13 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Znak postępowaniaZP-19 WZŻ 2015.
17 018,28 PLN
2015-02-05 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Usługi

Wykonywanie konserwacji i usuwanie awarii w zakresie robót budowlanych w budynkach, lokalach i na terenach zewnętrznych w rej. H i I stanowiących zasób Gminy Wrocław. ZZK-WP/3405/13/15
70 200,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma JANKOWSKI MARIAN ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO I USŁUG OGÓLNOBUDOWLANYCH najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 642 091,61 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-11-04 Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Wymiana pionów i poziomów instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym przy ul. Bocznej 11 we Wrocławiu stanowiącym własność Gminy Wrocław; znak postępowaniaWM/SZP/PN/85/2013/G
42 615,90 PLN
2013-05-10 Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa piasku do piaskownic na terenach zewnętrznych należących do Gminy Wrocław znak postępowaniaWM/SZP/PN/3/2013/G
93 251,33 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma JANKOWSKI MARIAN ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO I USŁUG OGÓLNOBUDOWLANYCH najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 135 867,23 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-10-01 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych (pustostanów) położonych przy ul. Rzeźniczej 4/2 oraz przy ul. Szewskiej 31/3 we Wrocławiu
51 000,00 PLN
2012-07-13 Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Dostawy

DOSTAWA PIASKU DO PIASKOWNIC NA TERENACH ZEWNĘTRZNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WROCŁAW, ZNAK POSTĘPOWANIAWM/SZP/PN/28/2012/G
48 507,64 PLN
2012-05-23 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych (pustostanów) położonych we Wrocławiu
113 639,37 PLN
2012-03-20 Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Dostawy

DOSTAWA PIASKU DO PIASKOWNIC NA TERENACH ZEWNĘTRZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY WROCŁAW. ZNAK POSTĘPOWANIAWM/SZP/PN/6/2012/G
38 360,70 PLN
2012-02-20 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Usługi

Wykonywanie usług konserwacji i usuwanie awarii w zakresie robót budowlanych w budynkach, lokalach i obiektach małej architektury na terenach zewnętrznych, stanowiących zasób Gminy Wrocław w rejonie R. ZZK-WP/3405/17/12
4 305,25 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma JANKOWSKI MARIAN ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO I USŁUG OGÓLNOBUDOWLANYCH najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 255 812,96 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-11-22 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Usługi

Wykonywanie usług konserwacji i usuwanie awarii w zakresie robót budowlanych w budynkach, lokalach i obiektach małej architektury na terenach zewnętrznych, stanowiących zasób Gminy Wrocław w rejonie R. ZZK-WP/3405/227/11
195 121,72 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma JANKOWSKI MARIAN ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO I USŁUG OGÓLNOBUDOWLANYCH najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 195 121,72 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-10-05 Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Traugutta 84 oficyna we Wrocławiu
71 657,25 PLN
2009-02-17 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Usługi

Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie instalacji sanitarnych w budynkach, lokalach i na terenach zewnętrznych stanowiących zasób Gminy Wrocław. ZZK-WP/3400/330/08
96 400,76 PLN
2009-02-17 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Usługi

Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie instalacji elektrycznych w budynkach, lokalach i na terenach zewnętrznych stanowiących zasób Gminy Wrocław. ZZK-WP/3400/329/08
73 471,34 PLN
2009-01-29 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Wykonanie projektu i remontu wraz z przebudową pomieszczeń w budynku przy ul. Koreańskiej 1 we Wrocławiu. ZZK-WP/3400/295/08
254 098,36 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma JANKOWSKI MARIAN ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO I USŁUG OGÓLNOBUDOWLANYCH najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 495 627,71 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2008-09-26 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych (pustostanów) we Wrocławiu, w rej. I, H i P. Zamówienie uzupełniające do postępowania ZZK-WP/3400/99/08
103 964,06 PLN
2008-09-26 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych (pustostanów) we Wrocławiu w rej. H, I i P
103 964,06 PLN
2008-07-22 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Zadanie nr 4
300 841,12 PLN
  Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Usługi

WYMIANA PIASKU W PIASKOWNICACH NA TERENACH ZEWNETRZNYCH GMINY WROCŁAW. ZZK-WP/3400/85/08
217 088,40 PLN
2008-06-09   Wymiana piasku w piaskownicach w ilości 281,46 m3 w rejonie: D,E,Ł,M,N. 75 994,20 PLN
2008-06-09   Wymiana piasku w piaskownicach w ilości 234,70 m3 w rejonie:O,P,T. 63 369,00 PLN
2008-06-09   Wymiana piasku w piaskownicach w ilości 277,59 m3 w rejonie:R. 77 725,20 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma JANKOWSKI MARIAN ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO I USŁUG OGÓLNOBUDOWLANYCH najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 725 857,64 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie