eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › FIRMA USŁUGOWO-BUDOWLANA " BUILDING AND TRANSPORT " FEDKO ANNA

Dane wykonawcy:

FIRMA USŁUGOWO-BUDOWLANA " BUILDING AND TRANSPORT " FEDKO ANNA
118B
59-140 Szklary Dolne
woj. dolnośląskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie FIRMA USŁUGOWO-BUDOWLANA " BUILDING AND TRANSPORT " FEDKO ANNA opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2010 - 2014Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

25

Łączna wartość
wygranych przetargów

5 169 389 zł

Liczba zamawiających

13

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma FIRMA USŁUGOWO-BUDOWLANA " BUILDING AND TRANSPORT " FEDKO ANNA, najczęściej zlokalizowane były w województwie dolnośląskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie FIRMA USŁUGOWO-BUDOWLANA " BUILDING AND TRANSPORT " FEDKO ANNA zamówień to 5 169 388,63 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2013 (7 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Gmina Rudna.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 459 248,51 PLN w ramach ogłoszonego przez Gmina Grębocice przetargu, którego przedmiotem było Budowa placów zabaw przy SP w Grębocicach i Rzeczycy w ramach projektu Radosna Szkoła.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 28 500,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Wykonanie uzupełniających robót budowlanych dotyczących przygotowania terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych- zamówienie uzupełniające nr 3 zawierające 2 lokalizacje Przetarg ogłoszony był przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego.


Liczba udzielonych firmie FIRMA USŁUGOWO-BUDOWLANA " BUILDING AND TRANSPORT " FEDKO ANNA zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy FIRMA USŁUGOWO-BUDOWLANA " BUILDING AND TRANSPORT " FEDKO ANNA w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2014 4 776 530,65 PLN 1
2013 7 1 155 517,68 PLN 6
2012 4 1 084 259,10 PLN 4
2011 5 975 480,73 PLN 4
2010 5 1 177 600,47 PLN 4
RAZEM: 25 5 169 388,63 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (25 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 5 169 388,63 zł). Przetargi, w których wygrywa firma FIRMA USŁUGOWO-BUDOWLANA " BUILDING AND TRANSPORT " FEDKO ANNA najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw, Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, Wyposażenie placów zabaw, Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, Roboty budowlanePodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma FIRMA USŁUGOWO-BUDOWLANA " BUILDING AND TRANSPORT " FEDKO ANNA wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Rudna (5 przetargów na łączną kwotę 1 060 123,99 zł). Szprotawa (3 przetargi na łączną kwotę 912 769,09 zł). Polkowice (3 przetargi na łączną kwotę 240 004,87 zł). Nowa Sól (3 przetargi na łączną kwotę 593 837,46 zł). Mirsk (3 przetargi na łączną kwotę 442 030,37 zł).

Lista przetargów, w których firma FIRMA USŁUGOWO-BUDOWLANA " BUILDING AND TRANSPORT " FEDKO ANNA najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-07-03 Rudna

Gmina Rudna
Roboty budowlane

Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Kębłów
204 956,38 PLN
  Rudna

Gmina Rudna
Roboty budowlane

Zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskich
571 574,27 PLN
2014-05-05   Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Koźlice (etap I) 223 296,78 PLN
2014-05-05   Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Radomiłów 181 361,27 PLN
2014-05-05   Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Gawronki 166 916,22 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma FIRMA USŁUGOWO-BUDOWLANA " BUILDING AND TRANSPORT " FEDKO ANNA najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 776 530,65 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-09-05 Mirsk

Gmina Mirsk
Roboty budowlane

Wykonanie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Giebułtowie
125 157,01 PLN
2013-08-29 Złotoryja

Gmina Złotoryja
Roboty budowlane

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lubiatów
359 775,00 PLN
2013-08-21 Polkowice

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
Roboty budowlane

Wykonanie uzupełniających robót budowlanych dotyczących przygotowania terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych- zamówienie uzupełniające nr 3 zawierające 2 lokalizacje
28 500,00 PLN
2013-08-19 Nowa Sól

Gmina Nowa Sól - Miasto
Roboty budowlane

Zaprojektowanie i wykonanie tzw. małego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Soli w ramach rządowego programu Radosna Szkoła
146 987,46 PLN
2013-08-02 Rudna

Gmina Rudna
Roboty budowlane

Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Mleczno
283 593,34 PLN
2013-07-22 Polkowice

Gmina Polkowice
Roboty budowlane

Przebudowa boiska sportowego na osiedlu Gwarków w ramach zadania pn. Budowa boisk sportowych
113 613,27 PLN
2013-06-28 Polkowice

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych dotyczących przygotowania terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
97 891,60 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma FIRMA USŁUGOWO-BUDOWLANA " BUILDING AND TRANSPORT " FEDKO ANNA najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 1 155 517,68 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-09-18 Nowa Sól

Gmina Nowa Sól - Miasto
Roboty budowlane

Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Nowej Soli w ramach rządowego programu Radosna Szkoła
243 850,00 PLN
2012-09-04 Mirsk

Gmina Mirsk
Roboty budowlane

Wykonanie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rębiszowie
125 000,00 PLN
2012-07-20 Duszniki-Zdrój

Gmina Miejska Duszniki Zdrój
Roboty budowlane

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU SZKOLNEGO WRAZ Z PLACEM ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W DUSZNIKACH - ZDROJU
290 000,00 PLN
2012-07-03 Szprotawa

Gmina Szprotawa
Roboty budowlane

Część I zamówienia
425 409,10 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma FIRMA USŁUGOWO-BUDOWLANA " BUILDING AND TRANSPORT " FEDKO ANNA najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 1 084 259,10 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-10-17 Nowa Sól

Gmina Nowa Sól - Miasto
Roboty budowlane

Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Nowej Soli w ramach rządowego programu Radosna Szkoła.
203 000,00 PLN
  Ruda Śląska

Miasto Ruda Śląska
Roboty budowlane

Budowa placów zabaw w ramach programu RADOSNA SZKOŁA przy placówkach oświatowych w Rudzie Śląskiej
421 949,52 PLN
2011-07-28   Budowa placu zabaw w ramach programu RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej nr 3, ul. Norwida 10, 41-700 Ruda Śląska 216 273,72 PLN
2011-07-28   Budowa placu zabaw w ramach programu RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej nr 20, ul. Wyzwolenia 11, 41-707 Ruda Śląska 205 675,80 PLN
2011-07-27 Mirsk

Gmina Mirsk
Roboty budowlane

Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mirsku
191 873,36 PLN
2011-07-18 Radków

Gmina Radków
Roboty budowlane

Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Radkowie, ul. Jagiellońska 5
158 657,85 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma FIRMA USŁUGOWO-BUDOWLANA " BUILDING AND TRANSPORT " FEDKO ANNA najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 975 480,73 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-09-16 Lubin

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szklarach Górnych
Roboty budowlane

Budowa placu zabaw na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych w ramach programu rządowego Radosna Szkoła
104 090,63 PLN
2010-09-07 Góra

Starostwo Powiatowe w Górze
Roboty budowlane

Budowa małego placu zabaw o pow. do 240 m 2 w ramach Programu Rządowego Radosna Szkoła
126 901,34 PLN
  Szprotawa

Gmina Szprotawa
Roboty budowlane

Budowa czterech placów zabaw w miejscowościachLeszno Górne, Wiechlice, Siecieborzyce, Długie w gminie Szprotawa w ramach programu Radosna Szkoła
487 359,99 PLN
2010-08-30   Budowa czterech placów zabaw w miejscowościach: Leszno Górne, Wiechlice, Siecieborzyce, Długie w gminie Szprotawa w ramach programu Radosna Szkoła - Część II zamówienia: budowa dwóch placów zabaw w miejscowościach: Siecieborzyce i Długie. 204 601,84 PLN
2010-08-30   Budowa czterech placów zabaw w miejscowościach: Leszno Górne, Wiechlice, Siecieborzyce, Długie w gminie Szprotawa w ramach programu Radosna Szkoła - Część I zamówienia: budowa dwóch placów zabaw w miejscowościach: Leszno Górne i Wiechlice. 282 758,15 PLN
2010-05-26 Grębocice

Gmina Grębocice
Roboty budowlane

Budowa placów zabaw przy SP w Grębocicach i Rzeczycy w ramach projektu Radosna Szkoła
459 248,51 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma FIRMA USŁUGOWO-BUDOWLANA " BUILDING AND TRANSPORT " FEDKO ANNA najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 1 177 600,47 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie