eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › INST EL J A CHANCEWICZ SPÓŁKA JAWNA

Dane wykonawcy:

INST EL J A CHANCEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Kryńska 57A
16-100 Sokółka
woj. podlaskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie INST EL J A CHANCEWICZ SPÓŁKA JAWNA opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2008 - 2016Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

48

Łączna wartość
wygranych przetargów

24 670 622 zł

Liczba zamawiających

36

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma INST EL J A CHANCEWICZ SPÓŁKA JAWNA, najczęściej zlokalizowane były w województwie podlaskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie INST EL J A CHANCEWICZ SPÓŁKA JAWNA zamówień to 24 670 621,96 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2012 (13 przetargi). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Urząd Miejski w Sokółce.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 9 356 026,66 PLN w ramach ogłoszonego przez Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa przetargu, którego przedmiotem było Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach miasta Bełchatowa dofinansowanego ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) część 6) SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 18,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Konserwacja i naprawa linii energetycznych napowietrznych i kablowych oświetlenia ulicznego na terenie miasta Augustów Przetarg ogłoszony był przez Gmina Miasto Augustów.


Liczba udzielonych firmie INST EL J A CHANCEWICZ SPÓŁKA JAWNA zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy INST EL J A CHANCEWICZ SPÓŁKA JAWNA w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2016 4 576 113,10 PLN 3
2014 7 10 750 068,53 PLN 6
2013 4 1 321 143,00 PLN 4
2012 13 4 649 145,28 PLN 10
2011 4 1 323 677,29 PLN 4
2010 8 2 219 544,60 PLN 7
2009 4 1 529 884,26 PLN 4
2008 4 2 301 045,90 PLN 4
RAZEM: 48 24 670 621,96 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (43 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 23 527 680,76 zł). Przetargi, w których wygrywa firma INST EL J A CHANCEWICZ SPÓŁKA JAWNA najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego, Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, Montaż instalacji piorunochronnej, Roboty instalacyjne elektryczne, Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznychPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma INST EL J A CHANCEWICZ SPÓŁKA JAWNA wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Sokółka (7 przetargów na łączną kwotę 532 797,13 zł). Choroszcz (4 przetargi na łączną kwotę 573 906,28 zł). Białystok (3 przetargi na łączną kwotę 378 869,67 zł). Jaktorów (2 przetargi na łączną kwotę 716 190,00 zł). Jadów (2 przetargi na łączną kwotę 544 755,37 zł).

Lista przetargów, w których firma INST EL J A CHANCEWICZ SPÓŁKA JAWNA najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-10-06 Sokółka

Urząd Miejski w Sokółce
Usługi

Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na ul. Sawickiego w Sokółce
26 814,00 PLN
2016-07-08 Sokółka

Urząd Miejski w Sokółce
Roboty budowlane

Budowa napowietrznej linii oświetleniowej oświetlenia ulicznego na działkach nr 216/2, 274, 280/3, 280/1 we wsi Lipina
20 473,35 PLN
2016-05-19 Miechów

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
Roboty budowlane

Wymiana opraw oświetlenia ulicznego energochłonnego( rtęciowego) na oświetlenie energooszczędne typu LED na terenie miasta Miechów
528 807,75 PLN
2016-02-29 Augustów

Gmina Miasto Augustów
Usługi

Konserwacja i naprawa linii energetycznych napowietrznych i kablowych oświetlenia ulicznego na terenie miasta Augustów
18,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma INST EL J A CHANCEWICZ SPÓŁKA JAWNA najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 576 113,10 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-09-22 Jadów

Gmina Jadów
Roboty budowlane

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY JADÓW - ETAP III
225 050,87 PLN
2014-08-07 Bełchatów

Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa
Roboty budowlane

Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach miasta Bełchatowa dofinansowanego ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) część 6) SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne
9 356 026,66 PLN
2014-07-07 Białystok

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
Roboty budowlane

Remont oświetlenia zewnętrznego z częściową wymianą lamp i przewodów elektrycznych - JW. w Białymstoku k. 8080.
170 970,00 PLN
2014-05-06 Augustów

Gmina Augustów
Roboty budowlane

Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów
515 123,00 PLN
2014-04-02 Stare Juchy

Gmina Stare Juchy
Roboty budowlane

Cieplej + jaśniej = taniejwspółpraca transgraniczna pomiędzy Litwą i Polską w zakresie remontu oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy Stare Juchy
245 385,00 PLN
2014-03-06 Sokółka

Urząd Miejski w Sokółce
Roboty budowlane

Przebudowa linii kablowej komunalnej i linii energetycznej oświetleniowej na Placu Kościuszki i Placu Kilińskiego w Sokółce
169 125,00 PLN
2014-03-06 Sokółka

Urząd Miejski w Sokółce
Roboty budowlane

Przebudowa linii energetycznej i linii energetycznej oświetleniowej na ul. Pocztowej w Sokółce i w miejscowości Bohonniki
68 388,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma INST EL J A CHANCEWICZ SPÓŁKA JAWNA najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 10 750 068,53 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-12-30 Serock

Miasto i Gmina Serock
Usługi

Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Serock w latach 2014-2015
359 553,60 PLN
2013-05-24 Poddębice

Gmina Poddębice
Roboty budowlane

Przebudowa sieci oświetlenia ulicznego w Poddębicach w ulicachWodna , Nadrzeczna, Konopnickiej, Mickiewicza, Narutowicza, Polna, 18-go Stycznia w ramach zadania KRAINA BEZ BARIER - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębic
554 705,40 PLN
2013-04-09 Jaświły

Gmina Jaświły
Roboty budowlane

Zagospodarowanie centrum miejscowości Dolistowo Stare
316 602,00 PLN
2013-03-19 Olecko

Urząd Miejski w Olecku
Roboty budowlane

Budowa oświetlenia ulicznego w mijscowosci Rosochackie, Dobki, Doliwy, Dzięgiele, Gmina Olecko.
90 282,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma INST EL J A CHANCEWICZ SPÓŁKA JAWNA najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 1 321 143,00 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-12-31 Sokółka

Urząd Miejski w Sokółce
Roboty budowlane

Budowa linii kablowej oraz demontaż linii napowietrznej nn na ulicy Piłsudskiego w Sokółce
109 347,00 PLN
2012-11-29 Somianka

Gmina Somianka
Roboty budowlane

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Somianka
235 453,72 PLN
2012-11-29 Myszyniec

Gmina Myszyniec
Roboty budowlane

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Myszyniec
410 673,77 PLN
2012-11-12 Jadów

Gmina Jadów
Roboty budowlane

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY JADÓW
319 704,50 PLN
2012-11-06 Dobrzyniewo Duże

Gmina Dobrzyniewo Duże
Roboty budowlane

Uzupełnienie lamp oświetleniowych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże
26 924,70 PLN
2012-11-06 Brok

Gmina Brok
Roboty budowlane

Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brok
342 350,00 PLN
2012-10-25 Czerwin

Gmina Czerwin
Roboty budowlane

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czerwin
587 402,92 PLN
2012-10-19 Grodzisk Mazowiecki

Gmina Grodzisk Mazowiecki
Roboty budowlane

Budowa oświetlenia ulicy Baśniowej w Grodzisku Mazowieckim, ulicy Gilewicza w Opypach, ulicy Na Góry w Kadach, ulicy Dobrej w Adamowiźnie gmina Grodzisk Mazowiecki.
140 589,00 PLN
2012-07-17 Choroszcz

Urząd Miejski w Choroszczy
Roboty budowlane

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonawstwo oświetlenia ulicznego w Gminie Choroszcz
79 105,69 PLN
2012-06-25 Sokółka

Urząd Miejski w Sokółce
Roboty budowlane

Remont chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Kryńskiej w Sokółce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 674 zadanie 1 roboty elektryczne
63 345,00 PLN
2012-05-24 Sokółka

Urząd Miejski w Sokółce
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej etap I - roboty elektryczne
75 304,78 PLN
2012-05-24 Dobrzyniewo Duże

Gmina Dobrzyniewo Duże
Roboty budowlane

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże
442 234,20 PLN
2012-03-15 Poddębice

Burmistrz Poddębic
Roboty budowlane

Przebudowa sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia ulicznego w Poddębicach na Placu Kościuszki i ulicach przyległychPrzejazd, Pułaskiego, Kaliskiej, Łódzkiej, Kilińskiego i Sienkiewicza w ramach zadania KRAINA BEZ BARIER - DOSTĘPNE MIASTO -rewitalizacja centrum Poddębic.
1 816 710,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma INST EL J A CHANCEWICZ SPÓŁKA JAWNA najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 4 649 145,28 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-12-12 Chorzele

Gmina Chorzele
Roboty budowlane

Modernizacja i dowieszenie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Chorzele
1 010 255,79 PLN
2011-08-16 Choroszcz

Urząd Miejski w Choroszczy
Usługi

Wykonanie projektu oraz wykonawstwo oświetlenia ulicznego w Gminie Choroszcz
199 506,00 PLN
2011-04-11 Suwałki

Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach
Roboty budowlane

Budowa linii oświetleniowej w ulicy Hubala w Suwałkach
40 300,00 PLN
2011-03-31 Besko

Urząd Gminy Besko
Roboty budowlane

Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej, ul. Długiej, ul. Wolskiej, ul. Nadwisłocze, ul. Kolejowej w miejscowości Besko
73 615,50 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma INST EL J A CHANCEWICZ SPÓŁKA JAWNA najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 1 323 677,29 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-12-29 Sieradz

Gmina Miasto Sieradz
Roboty budowlane

Wykonanie remontu i przebudowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sieradza - etap IV
201 483,00 PLN
2010-10-26 Bielawy

Gmina Bielawy
Roboty budowlane

BUDOWA I DOBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIELAWY
351 482,00 PLN
2010-10-19 Jaktorów

Gmina Jaktorów
Roboty budowlane

Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Jaktorów.
180 000,00 PLN
2010-10-15 Białystok

Miasto Białystok
Roboty budowlane

Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ulicznego w ulicachMiętowej i Owocowej w Białymstoku
151 280,00 PLN
2010-10-14 Zabłudów

Urząd Miejski w Zabłudowie
Roboty budowlane

Oświetlenie w Gminie Zabłudów - budowa oświetlenia ulicy osiedlowej w m. Ryboły i dowieszenie linii oświetleniowej w m. Kudrycze
85 290,00 PLN
2010-10-05 Choroszcz

Urząd Miejski w Choroszczy
Roboty budowlane

Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawstwo oświetlenia ulicznego
156 770,00 PLN
2010-08-19 Brwinów

Urząd Gminy Brwinów
Usługi

KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BRWINÓW
557 049,60 PLN
2010-07-14 Jaktorów

Gmina Jaktorów
Roboty budowlane

Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Jaktorów.
536 190,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma INST EL J A CHANCEWICZ SPÓŁKA JAWNA najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 2 219 544,60 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-09-18 Choroszcz

Urząd Miejski w Choroszczy
Roboty budowlane

1) Przedmiotem zamówienia jest a) Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawstwo oświetlenia ulicznego w miejscowościach - Choroszcz ul. Piaskowa, ul. Sportowa i ul. Dominikańska b) Wykonawstwo oświetlenia ulicznego (bez projektu) w miejscowościach - Ko
138 524,59 PLN
2009-07-17 Kozłów

Urząd Gminy w Kozłowie
Roboty budowlane

Wykonanie modernizacji systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy Kozłów.
269 160,00 PLN
2009-07-17 Stąporków

Gmina Stąporków
Roboty budowlane

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Stąporków
1 065 580,00 PLN
2009-04-23 Białystok

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
Roboty budowlane

Budowa linii kablowych 15kV i niskiego napięcia 0,4 kV wraz z demontażem linii kablowych i linii napowietrznej, budowa przyłącza kablowego nn przy ul. Ciołkowskiego 2/3 w Białymstoku
56 619,67 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma INST EL J A CHANCEWICZ SPÓŁKA JAWNA najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 1 529 884,26 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2008-09-22 Grajewo

Burmistrz Miasta Grajewo
Roboty budowlane

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Grajewo
737 000,00 PLN
2008-07-21 Mońki

Gmina Mońki
Roboty budowlane

Modrnizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mońki
248 238,00 PLN
2008-07-08 Czyże

Urząd Gminy Czyże
Roboty budowlane

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminz Cyze
289 057,59 PLN
2008-05-23 Złoczew

Urząd Miejski
Roboty budowlane

Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Złoczew wraz z usługą zorganizowania finansowania przez Wykonawce i spłacaną przez Zamawiającego z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną
1 026 750,31 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma INST EL J A CHANCEWICZ SPÓŁKA JAWNA najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 2 301 045,90 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie