eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "EKO-BAU" EDYTA FIEDOT SPÓŁKA JAWNA

Dane wykonawcy:

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "EKO-BAU" EDYTA FIEDOT SPÓŁKA JAWNA
Spółdzielcza 2 A/---
Jerzmanowa
woj. dolnośląskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "EKO-BAU" EDYTA FIEDOT SPÓŁKA JAWNA opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2008 - 2017Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

45

Łączna wartość
wygranych przetargów

32 550 562 zł

Liczba zamawiających

11

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "EKO-BAU" EDYTA FIEDOT SPÓŁKA JAWNA, najczęściej zlokalizowane były w województwie dolnośląskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "EKO-BAU" EDYTA FIEDOT SPÓŁKA JAWNA zamówień to 32 550 562,42 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2013 (9 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Gmina Polkowice.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 10 134 452,33 PLN w ramach ogłoszonego przez Gmina Polkowice przetargu, którego przedmiotem było Budowa ulicy Przemkowskiej w Polkowicach w ramach zadania Budowa dróg na terenie gminy.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 28 500,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Przebudowa ulicy Kopalnianej (odwodnienie od SD1i do SD2i) - roboty uzupełniające nr 1 w ramach zadaniaBudowa dróg na terenie gminy Przetarg ogłoszony był przez Gmina Polkowice.


Liczba udzielonych firmie PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "EKO-BAU" EDYTA FIEDOT SPÓŁKA JAWNA zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "EKO-BAU" EDYTA FIEDOT SPÓŁKA JAWNA w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2017 1 257 867,26 PLN 1
2016 3 1 378 431,15 PLN 2
2015 5 1 013 298,86 PLN 3
2014 8 2 933 308,15 PLN 3
2013 9 6 510 820,22 PLN 2
2012 5 14 376 603,93 PLN 2
2011 3 1 028 341,48 PLN 2
2010 6 2 807 143,70 PLN 5
2009 4 1 569 188,19 PLN 3
2008 1 675 559,48 PLN 1
RAZEM: 45 32 550 562,42 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (43 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 31 350 580,07 zł). Przetargi, w których wygrywa firma PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "EKO-BAU" EDYTA FIEDOT SPÓŁKA JAWNA najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, Roboty budowlane, Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, Przygotowanie terenu pod budowę, Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drógPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "EKO-BAU" EDYTA FIEDOT SPÓŁKA JAWNA wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Polkowice (32 przetargi na łączną kwotę 28 057 562,69 zł). Głogów (5 przetargów na łączną kwotę 2 558 891,38 zł). Radwanice (4 przetargi na łączną kwotę 1 122 624,11 zł). Grębocice (2 przetargi na łączną kwotę 199 957,19 zł). Wschowa (1 przetarg na łączną kwotę 267 932,06 zł).

Lista przetargów, w których firma PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "EKO-BAU" EDYTA FIEDOT SPÓŁKA JAWNA najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-07-10 Radwanice

Gmina Radwanice
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej ulicy Ogrodowej w Radwanicach - parking wraz z oświetleniem drogowym
257 867,26 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "EKO-BAU" EDYTA FIEDOT SPÓŁKA JAWNA najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 257 867,26 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-11-24 Polkowice

Gmina Polkowice
Roboty budowlane

"Przebudowa rowu melioracyjnego RC na odcinku od hm 0+0,00 do hm 5+52,20 część I oraz od hm 0+,00 do hm 0+29,10 część II" w ramach zadania pn. Przebudowa rowu odprowadzającego wody deszczowe z "Nowych Polkowic"
942 115,09 PLN
2016-07-27 Polkowice

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe w ramach zadaniaPrzebudowa drogi dojazdowej do Zakładu Gospodarki Odpadami w Trzebczu.
106 003,60 PLN
2016-04-14 Polkowice

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Przebudowa drogi dojazdowej do Zakładu Gospodarki Odpadami w Trzebczu.
330 312,46 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "EKO-BAU" EDYTA FIEDOT SPÓŁKA JAWNA najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 1 378 431,15 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-12-09 Polkowice

Gmina Polkowice
Roboty budowlane

Przebudowa parkingu przy ul. Górników w Polkowicach w ramach zadania budżetowego pn.Budowa miejsc parkingowych
64 890,30 PLN
2015-11-10 Polkowice

Gmina Polkowice
Roboty budowlane

Budowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kaźmierzów, dz. nr 125/2, 127, 128/8, 128/12, 104/4, 120, gmina Polkowice w ramach zadania pn. Budowa dróg na terenie gminy
266 511,41 PLN
2015-04-01 Jerzmanowa

Gmina Jerzmanowa
Roboty budowlane

Budowa drenażu boiska sportowego w m. Potoczek
343 594,99 PLN
2015-02-23 Polkowice

Gmina Polkowice
Roboty budowlane

Budowa drogi w km 0+000,00 do 0+040,00 - Rozbudowa infrastruktury technicznej w PPLSSE - połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej
228 312,62 PLN
2015-02-20 Grębocice

Gmina Grębocice
Roboty budowlane

Budowa drogi wraz z przepustem w kierunku cmentarza w m. Rzeczyca.
109 989,54 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "EKO-BAU" EDYTA FIEDOT SPÓŁKA JAWNA najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 1 013 298,86 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-11-28 Polkowice

Gmina Polkowice
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Kopalnianej (odwodnienie od SD1i do SD2i) - roboty uzupełniające nr 1 w ramach zadaniaBudowa dróg na terenie gminy
28 500,00 PLN
2014-11-26 Polkowice

Gmina Polkowice
Roboty budowlane

Rozbudowa części południowej kwartału A cmentarza gminnego w Polkowicach - roboty uzupełniające 1, w ramach zadaniaPrzebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach
199 900,00 PLN
2014-10-16 Polkowice

Gmina Polkowice
Roboty budowlane

Budowa nawierzchni ul. Zgorzeleckiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Polkowicach
461 769,95 PLN
2014-08-25 Polkowice

Gmina Polkowice
Roboty budowlane

BUDOWA ULICY PRZEMKOWSKIEJ - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE NR 7
860 000,00 PLN
2014-07-09 Polkowice

Gmina Polkowice
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA ULICY KOPALNIANEJ (ODWODNIENIE OD SD 1i DO SD 2i) W RAMACH ZADANIABUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY
209 869,06 PLN
2014-07-07 Radwanice

Gmina Radwanice
Roboty budowlane

Budowa i przebudowa drogi ulicy Sportowej w miejscowości Radwanice
659 301,50 PLN
2014-06-25 Grębocice

Zakład Gospodarki Komunalnej
Roboty budowlane

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Szymocin, gm. Grębocice - etap I.
89 967,65 PLN
2014-02-18 Polkowice

Gmina Polkowice
Roboty budowlane

Budowa kolektorów deszczowych - etap II - roboty uzupełniające nr 1
423 999,99 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "EKO-BAU" EDYTA FIEDOT SPÓŁKA JAWNA najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 2 933 308,15 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-11-22 Głogów

Gmina Miejska Głogów
Roboty budowlane

Remont nawierzchni chodników i ciągów pieszych, zlokalizowanych na terenach Gminy Miejskiej Głogów na osiedlach: Piastów Śląskich, Kopernik, Górkowo i Przemysłowe w Głogowie
162 509,61 PLN
2013-10-10 Polkowice

Gmina Polkowice
Roboty budowlane

BUDOWA ULICY PRZEMKOWSKIEJ - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE NR 6
470 000,00 PLN
2013-08-14 Polkowice

Gmina Polkowice
Roboty budowlane

BUDOWA ULICY PRZEMKOWSKIEJ - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE NR 5
555 000,00 PLN
2013-07-01 Polkowice

Gmina Polkowice
Roboty budowlane

BUDOWA ULICY PRZEMKOWSKIEJ - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE NR 4
180 000,01 PLN
2013-06-19 Polkowice

Gmina Polkowice
Roboty budowlane

BUDOWA ULICY PRZEMKOWSKIEJ W POLKOWICACH - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE 3
680 000,00 PLN
2013-04-16 Polkowice

Gmina Polkowice
Roboty budowlane

BUDOWA ULICY PRZEMKOWSKIEJ - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE II
87 500,00 PLN
2013-04-04 Polkowice

Gmina Polkowice
Roboty budowlane

Budowa kolektorów deszczowych - Etap II w ramach zadania Budowa kolektorów deszczowych dla odwodnienia ul. Przemkowskiej
3 255 810,60 PLN
2013-04-04 Polkowice

Gmina Polkowice
Roboty budowlane

BUDOWA ULICY PRZEMKOWSKIEJ - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE I
880 000,00 PLN
2013-04-04 Polkowice

Gmina Polkowice
Roboty budowlane

Budowa kolektorów deszczowych dla odwodnienia ul. Przemkowskiej - roboty uzupełniające II
240 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "EKO-BAU" EDYTA FIEDOT SPÓŁKA JAWNA najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 6 510 820,22 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-11-22 Polkowice

Gmina Polkowice
Roboty budowlane

Budowa kolektorów deszczowych dla odwodnienia ul. Przemkowskiej w ramach zadania Budowa dróg na terenie gminy - roboty uzupełniające
1 060 000,00 PLN
2012-10-26 Polkowice

Gmina Polkowice
Roboty budowlane

Budowa ulicy Przemkowskiej w Polkowicach w ramach zadania Budowa dróg na terenie gminy
10 134 452,33 PLN
2012-07-18 Polkowice

Gmina Polkowice
Roboty budowlane

Budowa kolektorów deszczowych dla odwodnienia ul. Przemkowskiej w Nowych Polkowicach w ramach zadania Budowa dróg na terenie gminy
2 779 703,25 PLN
2012-05-16 Polkowice

Gmina Polkowice
Roboty budowlane

Rozbudowa części kwartału A cmentarza gminnego w Polkowicach w ramach zadania Budowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach - roboty uzupełniające.
255 000,00 PLN
2012-04-11 Radwanice

Gmina Radwanice
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych w Radwanicach - cz. ulicy Olchowej i cz. ulicy Dębowej - dz. nr 791 obręb Radwanice
147 448,35 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "EKO-BAU" EDYTA FIEDOT SPÓŁKA JAWNA najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 14 376 603,93 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-12-20 Polkowice

Gmina Polkowice
Roboty budowlane

Rozbudowa części kwartału A cmentarza gminnego w Polkowicach w ramach zadania Budowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach
575 835,52 PLN
2011-11-02 Głogów

Gmina Miejska Głogów
Roboty budowlane

Remont chodnika i nawierzchni ul. Powstańców w Głogowie
246 001,89 PLN
2011-08-19 Głogów

Gmina Miejska Głogów
Roboty budowlane

Cmentarz komunalny os. Brzostów w Głogowie - rozbudowa cmentarza komunalnego w zakresie budowy nawierzchni chodników, oświetlenia i odwodnienia studniami chłonnymi
206 504,07 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "EKO-BAU" EDYTA FIEDOT SPÓŁKA JAWNA najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 1 028 341,48 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-11-26 Polkowice

Gmina Polkowice
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do umowy nr 799/09/10 z dnia 15.09.2010 r. do zadaniaPrzebudowa północnej części cmentarza gminnego w Polkowicach
204 800,00 PLN
2010-11-04 Wschowa

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przy ulicy Obrońców Warszawy - Przyczyna Górna na działkach nr ew. 1434/1, 1328,1330, 1329, 1434/2, 1434/3
267 932,06 PLN
2010-10-22 Radwanice

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Roboty budowlane

Wykonanie miejsca dla rowerów i poszerzenie chodnika przy budynku szkoły oraz prace ziemne i obsianie trawą placu przy budynku, dz. nr ewid. 259/2, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gm. Radwanice.
58 007,00 PLN
2010-09-15 Polkowice

Gmina Polkowice
Roboty budowlane

Przebudowa północnej części cmentarza gminnego w Polkowicach
409 664,54 PLN
2010-06-30 Polkowice

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Wykonanie zagospodarowania części terenu bazy PGM na zadaszone miejsca parkingowe dla samochodów osobowych przy budynku administracyjnym nr 1
109 757,34 PLN
2010-03-31 Głogów

Gmina Głogów
Roboty budowlane

Budowa sieci wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej przepompowni ścieków, przyłącza wodociągowego do przepompowni ścieków w miejscowości Klucze
1 756 982,76 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "EKO-BAU" EDYTA FIEDOT SPÓŁKA JAWNA najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 2 807 143,70 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-11-09 Polkowice

Gmina Polkowice
Roboty budowlane

Wykonanie stabilizacji podłoża gruntowego placu manewrowego podczyszczalni wód deszczowych w ramach zadania Budowa urządzeń do podczyszczania wód deszczowych i roztopowych z terenu miasta Polkowice - zamówienie dodatkowe
63 114,75 PLN
  Polkowice

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnej na Osiedlu Polanka w PolkowicachZad. Nr 1 - Wykonanie renowacji sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Polanka w Polkowicach. Zad. Nr 2 - Wykonanie renowacji sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Polanka w Pol
1 319 180,39 PLN
2009-07-20   Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnej na Osiedlu Polanka w Polkowicach: Zad. Nr 2 - Wykonanie renowacji sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Polanka w Polkowicach 572 455,31 PLN
2009-07-20   Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnej na Osiedlu Polanka w Polkowicach: Zad. Nr 1 - Wykonanie renowacji sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Polanka w Polkowicach. 746 725,08 PLN
2009-03-12 Głogów

Powiat Głogowski
Roboty budowlane

Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do Biblioteki Pedagogicznej i zagospodarowanie terenu przy Bibliotece w Głogowie przy ul. Jedności Robotniczej 10
186 893,05 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "EKO-BAU" EDYTA FIEDOT SPÓŁKA JAWNA najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 1 569 188,19 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2008-12-05 Polkowice

Gmina Polkowice
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W JĘDRZYCHOWIE
675 559,48 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "EKO-BAU" EDYTA FIEDOT SPÓŁKA JAWNA najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 675 559,48 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie