eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › KUBICKI EDWARD ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO TRANSPORT CIĘŻAROWY "RENED"

Dane wykonawcy:

KUBICKI EDWARD ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO TRANSPORT CIĘŻAROWY "RENED"
Marii Konopnickiej 28
55-106 Czeszów
woj. dolnośląskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie KUBICKI EDWARD ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO TRANSPORT CIĘŻAROWY "RENED" opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2008 - 2017Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

32

Łączna wartość
wygranych przetargów

4 970 596 zł

Liczba zamawiających

7

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma KUBICKI EDWARD ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO TRANSPORT CIĘŻAROWY "RENED", najczęściej zlokalizowane były w województwie dolnośląskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie KUBICKI EDWARD ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO TRANSPORT CIĘŻAROWY "RENED" zamówień to 4 970 596,28 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2011 (11 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o..

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 487 129,27 PLN w ramach ogłoszonego przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem było Wykonywanie robót remontowych i czynności konserwacji w branży sanitarnej na nieruchomościach zabudowanych mieszkalnych i użytkowych, obiektach malej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław-Zadanie nr 1 -rejon D, E (Biuro Obsługi Klienta nr 4)..

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 16 037,27 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Usuwanie awarii i wykonywanie drobnych remontów w zakresie robót budowlanych w placówkach oświatowych, Radach Osiedli oraz innych obiektach podległych gminie Wrocław. Przetarg ogłoszony był przez Zarząd Inwestycji Miejskich.


Liczba udzielonych firmie KUBICKI EDWARD ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO TRANSPORT CIĘŻAROWY "RENED" zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy KUBICKI EDWARD ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO TRANSPORT CIĘŻAROWY "RENED" w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2017 2 795 737,12 PLN 1
2016 1 92 592,00 PLN 1
2014 4 1 172 772,58 PLN 1
2013 4 875 086,07 PLN 1
2012 1 16 037,27 PLN 1
2011 11 909 858,22 PLN 4
2010 3 87 311,04 PLN 3
2009 4 537 048,22 PLN 2
2008 2 484 153,76 PLN 1
RAZEM: 32 4 970 596,28 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (24 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 3 325 533,14 zł). Przetargi, w których wygrywa firma KUBICKI EDWARD ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO TRANSPORT CIĘŻAROWY "RENED" najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty remontowe i renowacyjne, Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji, Roboty instalacyjne elektrycznePodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma KUBICKI EDWARD ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO TRANSPORT CIĘŻAROWY "RENED" wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Wrocław (32 przetargi na łączną kwotę 4 970 596,28 zł).

Lista przetargów, w których firma KUBICKI EDWARD ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO TRANSPORT CIĘŻAROWY "RENED" najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-03-01 Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Wykonywanie robót remontowych i czynności konserwacji w branży ogólnobudowlanej na nieruchomościach zabudowanych mieszkalnych i użytkowych, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław
413 761,10 PLN
2017-02-22 Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Wykonywanie robót remontowych i czynności konserwacji w branży sanitarnej na nieruchomościach zabudowanych mieszkalnych i użytkowych, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław
381 976,02 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma KUBICKI EDWARD ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO TRANSPORT CIĘŻAROWY "RENED" najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 795 737,12 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-08-03 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych (pustostanów) położonych we Wrocławiu, zarządzanych przez ZZK. ZZK-WP/3408/78/16
92 592,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma KUBICKI EDWARD ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO TRANSPORT CIĘŻAROWY "RENED" najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 92 592,00 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Wykonywanie robót remontowych i czynności konserwacji w branży sanitarnej na nieruchomościach zabudowanych mieszkalnych i użytkowych, obiektach malej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław, znak postępowaniaWM/SZP/PN/53/2014/G.
963 356,70 PLN
2014-10-09   Wykonywanie robót remontowych i czynności konserwacji w branży sanitarnej na nieruchomościach zabudowanych mieszkalnych i użytkowych, obiektach malej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław-Zadanie nr 1 -rejon D, E (Biuro Obsługi Klienta nr 4). 487 129,27 PLN
2014-10-09   Wykonywanie robót remontowych i czynności konserwacji w branży sanitarnej na nieruchomościach zabudowanych mieszkalnych i użytkowych, obiektach malej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław-Zadanie nr 2 - rejon M, N (Biuro Obsługi Klienta nr 6). 476 227,43 PLN
  Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu; znak postępowaniaWM/SZP/PN/31/2014/G
209 415,88 PLN
2014-06-06   Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu 110 480,55 PLN
2014-06-06   Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu 98 935,33 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma KUBICKI EDWARD ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO TRANSPORT CIĘŻAROWY "RENED" najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 1 172 772,58 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-10-17 Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Wykonywanie robót remontowych i czynności konserwacji w branży ogólnobudowlanej na nieruchomościach zabudowanych mieszkalnych i użytkowych, obiektach malej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław
287 811,59 PLN
  Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Wykonywanie robót remontowych i czynności konserwacji w branży sanitarnej na nieruchomościach zabudowanych mieszkalnych i użytkowych, obiektach malej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław znak postępowaniaWM/SZP/PN/63/2013/G
513 025,13 PLN
2013-10-17   Wykonywanie robót remontowych i czynności konserwacji w branży sanitarnej na nieruchomościach zabudowanych mieszkalnych i użytkowych, obiektach malej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy 306 438,24 PLN
2013-10-17   Wykonywanie robót remontowych i czynności konserwacji w branży sanitarnej na nieruchomościach zabudowanych mieszkalnych i użytkowych, obiektach malej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław 206 586,89 PLN
2013-09-06 Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Roboty budowlane w budynku wielorodzinnym mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Wrocław przy ul. Więckowskiego 34 we Wrocławiu; znak postępowaniaWM/SZP/PN/39/2013/G
74 249,35 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma KUBICKI EDWARD ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO TRANSPORT CIĘŻAROWY "RENED" najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 875 086,07 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-01-12 Wrocław

Zarząd Inwestycji Miejskich
Roboty budowlane

Usuwanie awarii i wykonywanie drobnych remontów w zakresie robót budowlanych w placówkach oświatowych, Radach Osiedli oraz innych obiektach podległych gminie Wrocław.
16 037,27 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma KUBICKI EDWARD ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO TRANSPORT CIĘŻAROWY "RENED" najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 16 037,27 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-08-12 Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Zadanie nr 1 obejmujące następujące adresy: Kraszewskiego 20 m 8A, Nowowiejską 88A m 23
42 424,19 PLN
2011-08-05 Wrocław

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
Roboty budowlane

Wykonywanie remontów bieżących dla robót instalacyjnych sieci wewnętrznych i zewnętrznych wod.-kan., instalacji ciepłej wody użytkowej oraz usuwanie awarii w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia
75 087,54 PLN
2011-07-26 Wrocław

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Roboty budowlane

Roboty ogólnobudowlane na terenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49 oraz obiektów zewnętrznych będących w zarządzie ZDiUM.
377 794,20 PLN
  Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) połozonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postepowaniaWM/NZ/PN/27/2011/B
79 970,63 PLN
2011-06-13   Zadanie nr 1 obejmujace nastepujace adresy: ul. Czajkowskiego 62 m 15, ul. Krzywoustego 262 m 4. 46 106,40 PLN
2011-06-13   Zadanie nr 4 obejmujace nastepujacy adres: ul. Wyszynskiego 65 m 12. 33 864,23 PLN
2011-05-23 Wrocław

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do umowy nr FZU/NXO/262/183/09 na realizację robót ogólnobudowlanych na terenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu oraz obiektów zewnętrznych będących w trwałym zarządzie ZDiUM
30 885,72 PLN
2011-04-26 Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Usługi

Usługa polegającą na wykonaniu konserwacji i usuwaniu awarii w zakresie instalacji sanitarnych w budynkach, lokalach oraz na terenach zewnętrznych stanowiących zasób Gminy Wrocław w rejonie C i L, znak postępowaniaWM/NZ/WR/30/2011/B.
18 600,16 PLN
  Wrocław

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
Roboty budowlane

Wykonywanie remontów bieżących w zakresie robótbudowlanych, blacharsko-dekarskich, instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia
83 715,98 PLN
2011-03-02   Wykonywanie remontów bieżących w zakresie robót blacharsko - dekarskich w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia 35 957,49 PLN
2011-02-23   Wykonywanie remontów bieżących w zakresie robót instalacyjnych sieci wewnętrznych i zewnętrznych wod.-kan., instalacji ciepłej wody użytkowej oraz usuwanie awarii w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia 47 758,49 PLN
2011-03-01 Wrocław

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.
Usługi

usługi w zakresie wykonywania konserwacji, drobnych napraw i robót awaryjnych w branży budowlanej w budynkach mieszkalnych i biurowych , a także urządzeń na terenach przyległych do tych budynków, stanowiących własność TBS Wrocław Sp. z o.o. położonych we Wrocławiu.
153 379,80 PLN
2011-02-09 Wrocław

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do umowy nr FZU/NXO/262/183/09 na realizację robót ogólnobudowlanych na terenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu oraz obiektów zewnętrznych będących w trwałym zarządzie ZDiUM
48 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma KUBICKI EDWARD ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO TRANSPORT CIĘŻAROWY "RENED" najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 909 858,22 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-11-22 Wrocław

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Roboty budowlane

ZP/R - 8
31 399,29 PLN
2010-11-19 Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Roboty budowlane

ZADANIE nr 1 obejmuje remont lokalu położonego przy ul. Traugutta 85/87 m 20 w zakresie prac budowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych.
27 392,63 PLN
2010-11-05 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

MODERNIZACJA GMINNEGO LOKALU MIESZKALNEGO - PUSTOSTANU POŁOŻONEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. BUSKIEJ 15
28 519,12 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma KUBICKI EDWARD ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO TRANSPORT CIĘŻAROWY "RENED" najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 87 311,04 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-12-28 Wrocław

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do zamówienia na roboty ogólnobudowlane na terenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu przy ul. Długiej 49 oraz obiektów zewnętrznych będących w trwałym zarządzie ZDiUM
47 030,00 PLN
2009-12-14 Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Usługi

Zadanie nr 3 - obejmujące usługę polegającą na wykonaniu konserwacji i usuwaniu awarii w zakresie instalacji sanitarnych w budynkach, lokalach oraz na terenach zewnętrznych stanowiących zasób Gminy Wrocław w rejonie C i L, o szacunkowej ilości roboczogodzin podanej w celu obliczenia ceny oferty -6840,00 godzin..
137 894,40 PLN
2009-11-26 Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Usługi

Usługa polegająca na wykonaniu konserwacji i usuwaniu awarii w zakresie robót sanitarnych w budynkach, lokalach i na terenach zewnętrznych stanowiących zasób Gminy Wrocław w rejonie L, o szacunkowej ilości roboczogodzin -1970.
55 297,90 PLN
2009-10-08 Wrocław

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Roboty budowlane

Roboty ogólnobudowlane na terenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu przy ul. Długiej 49 oraz obiektów zewnętrznych będących w trwałym zarządzie ZDiUM.
296 825,92 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma KUBICKI EDWARD ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO TRANSPORT CIĘŻAROWY "RENED" najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 537 048,22 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Usługi

Usługa polegająca na wykonywaniu konserwacji i usuwaniu awarii w zakresie robót budowlanych, instalacji sanitarnych oraz elektrycznych w budynkach, lokalach, obiektach malej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących zasób Gminy Wrocław w rej
484 153,76 PLN
2008-12-09   Zadanie nr 2 - obejmujące usługę konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót budowlanych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących zasób Gminy Wrocław w rejonie L o szacunkowej ilości roboczogodzin podanej w celu obliczenia ceny oferty - 7069,40 godzin 225 655,25 PLN
2008-12-09   Zadanie nr 3 - obejmujące usługę konserwacji i usuwania awarii w zakresie instalacji sanitarnych w budynkach, lokalach oraz na terenach zewnętrznych stanowiących zasób Gminy Wrocław w rejonie L o szacunkowej ilości roboczogodzin podanej w celu obliczenia ceny oferty - 9468,81 godzin 258 498,51 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma KUBICKI EDWARD ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO TRANSPORT CIĘŻAROWY "RENED" najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 484 153,76 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie