Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-05-04

Kruszwica: Dostawa wodomierzy przystosowanych do radiowego systemu zdalnego odczytu

Numer ogłoszenia: 99353 - 2012; data zamieszczenia: 04.05.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 69417 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o., ul. Goplańska 2, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515514, 3515437, faks 052 3515290.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Osoba Prawna.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wodomierzy przystosowanych do radiowego systemu zdalnego odczytu.


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wodomierzy przystosowanych do radiowego systemu zdalnego odczytu wg specyfikacji materiałowej określonej w załączniku Nr 2 oraz wymogów techniczno-jakościowych określonych w niniejszej specyfikacji. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawę wodomierzy do wody zimnej przystosowanych do radiowego systemu odczytu, wg następujących wymogów technicznych: a) wodomierze do wody zimnej w ilościach określonych w załączniku Nr 2 spełniające następujące klasy metrologiczne: DN 15 - DN 20 klasa B, DN 25 - DN 40 klasa C, DN 50 - DN 100 klasa B, lub MID, b) odporność na ingerencje zewnętrznym polem magnetycznym, c) nie dopuszcza się impulsatorów kontaktronowych oraz optycznych, d) wymagana waga impulsu typowa dla danego typu i wielkości wodomierza - 1 dm3 (dla wodomierzy do qnom 10 m3h) lub 10 dm3 (dla pozostałych wodomierzy), e) wodomierze muszą być fabrycznie nowe i posiadać cechę legalizacyjną nadaną w roku realizacji dostawy do Zamawiającego, f) każdy wodomierz musi posiadać zatwierdzenie Typu przez Główny Urzędu Miar, g) każdy wodomierz musi mieć korpus wykonany z metalu;..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

38.40.00.00 - Przyrządy do badania właściwości fizycznych
38.42.11.00 - Wodomierze
42.13.00.00 - Krany, kurki, zawory i podobna armatura
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 134146,34 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty: 84345,38


  • Oferta z najniższą ceną: 84345,38 / Oferta z najwyższą ceną: 121171,50


  • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI KRUSZWICA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi KRUSZWICA » więcej : Przyrządy do badania właściwości fizycznych »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU