eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kruszwica › Dostawa wodomierzy przystosowanych do radiowego systemu zdalnego odczytu

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-05-04

Kruszwica: Dostawa wodomierzy przystosowanych do radiowego systemu zdalnego odczytu
Numer ogłoszenia: 99353 - 2012; data zamieszczenia: 04.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 69417 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o., ul. Goplańska 2, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515514, 3515437, faks 052 3515290.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Osoba Prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wodomierzy przystosowanych do radiowego systemu zdalnego odczytu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wodomierzy przystosowanych do radiowego systemu zdalnego odczytu wg specyfikacji materiałowej określonej w załączniku Nr 2 oraz wymogów techniczno-jakościowych określonych w niniejszej specyfikacji. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawę wodomierzy do wody zimnej przystosowanych do radiowego systemu odczytu, wg następujących wymogów technicznych: a) wodomierze do wody zimnej w ilościach określonych w załączniku Nr 2 spełniające następujące klasy metrologiczne: DN 15 - DN 20 klasa B, DN 25 - DN 40 klasa C, DN 50 - DN 100 klasa B, lub MID, b) odporność na ingerencje zewnętrznym polem magnetycznym, c) nie dopuszcza się impulsatorów kontaktronowych oraz optycznych, d) wymagana waga impulsu typowa dla danego typu i wielkości wodomierza - 1 dm3 (dla wodomierzy do qnom 10 m3h) lub 10 dm3 (dla pozostałych wodomierzy), e) wodomierze muszą być fabrycznie nowe i posiadać cechę legalizacyjną nadaną w roku realizacji dostawy do Zamawiającego, f) każdy wodomierz musi posiadać zatwierdzenie Typu przez Główny Urzędu Miar, g) każdy wodomierz musi mieć korpus wykonany z metalu;..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.40.00.00 - Przyrządy do badania właściwości fizycznych 38.42.11.00 - Wodomierze 42.13.00.00 - Krany, kurki, zawory i podobna armatura .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 134146,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 84345,38

  • Oferta z najniższą ceną: 84345,38 / Oferta z najwyższą ceną: 121171,50

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.