Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Ogłoszenie z dnia 2011-04-27

Gdańsk: Na zakup i dostawę okładek i druków sądowych

Numer ogłoszenia: 91472 - 2011; data zamieszczenia: 27.04.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zawarcia umowy ramowej.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 30, 80-803 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 0-58 3213331, faks 0-58 3213330.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Na zakup i dostawę okładek i druków sądowych.


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Na zakup i dostawę okładek i druków sądowych.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

22.90.00.00 - Różne druki
22.85.21.00 - Okładki na akta
22.11.00.00 - Drukowane książki
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


 • IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


  • Drukarnia Lidruk Lidia Nakulska, ul. Grunwaldzka 205/209, 80-266 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

 • IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 78684,25 PLN.

 • IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ  • Cena wybranej oferty: 95915,73


  • Oferta z najniższą ceną: 95915,73 / Oferta z najwyższą ceną: 102315,43


  • Waluta: PLN.


ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna


  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70
  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu


  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art.70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. Postępowanie o udzieleniu zamówienia prowadzone w trybie zapytania o cenę jest zgodne z przepisami dla postępowania o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach i zamówienie na dostawę papieru do drukowania jest powszechnie dostępne

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z GDAŃSKA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Gdańsku » więcej : Różne druki »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU