eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Na zakup i dostawę okładek i druków sądowychOgłoszenie z dnia 2011-04-27

Gdańsk: Na zakup i dostawę okładek i druków sądowych
Numer ogłoszenia: 91472 - 2011; data zamieszczenia: 27.04.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zawarcia umowy ramowej.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 30, 80-803 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 0-58 3213331, faks 0-58 3213330.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Na zakup i dostawę okładek i druków sądowych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Na zakup i dostawę okładek i druków sądowych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.90.00.00 - Różne druki 22.85.21.00 - Okładki na akta 22.11.00.00 - Drukowane książki .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

 • IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Drukarnia Lidruk Lidia Nakulska, ul. Grunwaldzka 205/209, 80-266 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
 • IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 78684,25 PLN.

 • IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 95915,73

  • Oferta z najniższą ceną: 95915,73 / Oferta z najwyższą ceną: 102315,43

  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art.70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. Postępowanie o udzieleniu zamówienia prowadzone w trybie zapytania o cenę jest zgodne z przepisami dla postępowania o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach i zamówienie na dostawę papieru do drukowania jest powszechnie dostępne

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.