eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Hrubieszów › Remont drogi nr 3278L Kotlice Wakijów km 6+416-8+007 1591m i remont drogi nr 3420L Malice-Honiatycze km 4+789-6+320 1531m.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2010-03-29

Hrubieszów: Remont drogi nr 3278L Kotlice Wakijów km 6+416-8+007 1591m i remont drogi nr 3420L Malice-Honiatycze km 4+789-6+320 1531m.
Numer ogłoszenia: 89132 - 2010; data zamieszczenia: 29.03.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 42362 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hrubieszowski, ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów, woj. lubelskie, tel. 084 6965069, faks 084 6963856.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi nr 3278L Kotlice Wakijów km 6+416-8+007 1591m i remont drogi nr 3420L Malice-Honiatycze km 4+789-6+320 1531m..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem.: Remont drogi nr 3278L Kotlice Wakijów km 6+416-8+007 1591m i remont drogi nr 3420L Malice-Honiatycze km 4+789-6+320 1531m 2. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących grup robót: Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych Roboty ziemne Wykonanie wykopu w gruntach nie skalistych Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem Podbudowa z chudego betonu Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno - bitumicznymi Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i ścieralna Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów i chodników Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi Oznakowanie poziome Oznakowanie pionowe Krawężniki betonowe Chodnik z brukowej kostki betonowej Betonowe obrzeża chodnikowe 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót oraz kosztorysy ofertowe (ślepe). 4. Kody CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45.11.10.00 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.03.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1382476,37 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1121702,21

  • Oferta z najniższą ceną: 1121702,21 / Oferta z najwyższą ceną: 1346267,27

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.