eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ozorków › Remonty dróg gruntowych i rowów w granicach administracyjnych miasta Ozorkowa

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-03-05

Ozorków: Remonty dróg gruntowych i rowów w granicach administracyjnych miasta Ozorkowa
Numer ogłoszenia: 88878 - 2013; data zamieszczenia: 05.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 41504 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Ozorków, ul. Wigury 1, 95-035 Ozorków, woj. łódzkie, tel. 042 7103100, 7103142, faks 042 7103101.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty dróg gruntowych i rowów w granicach administracyjnych miasta Ozorkowa.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje usługi pracy sprzętu mechanicznego przy robotach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz obsługą inwestycji drogowych . Roboty będą polegać na: 1. Usunięciu darniny 2. Równaniu dróg wraz z zagęszczeniem 3. Profilowaniu i zagęszczeniu podłoża 4. Wykonaniu koryta drogi do głębokości 30 cm wraz z zagęszczeniem 5. Ułożeniu nawierzchni tłuczniowej gr. 15 cm wraz z zagęszczeniem 6. Ułożeniu nawierzchni z destruktu gr. 15 cm wraz z zagęszczeniem 7. Kopaniu rowów przydrożnych o głębokości do 1 m 8. Remontach przepustów 9. Innych zleconych pracach ziemnych przy udziale koparko - ładowarki Powyższe roboty planuje się wykonać na drogach z terenu miasta Ozorków. Zakres prac będzie określany na bieżąco wg potrzeb. Zamawiający określił w formularzu ofertowym przewidywane ilości prac do wykonania związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz obsługą inwestycji drogowych przez okres obowiązywania umowy podpisanej z wybranym Wykonawcą. Rodzaje i liczba prac do wykonania są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę tym samym oświadczając, że nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian rodzajowych i liczbowych w trakcie realizacji umowy. Faktyczne ilości wykonanych prac w okresie obowiązywania umowy będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego, a więc mogą odbiegać od ilości wskazanych w formularzu ofertowym. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. Podstawą obliczenia należności będzie suma opłat za wykonane prace na podstawie protokołów odebranych prac..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.51 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45.23.32.20 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45.26.22.12 - Kopanie rowów .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ROBOTY ZIEMNE Marcin Kubiak, ul. Dolna 39, 95-100 Zgierz, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73044,72 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 130640,00

  • Oferta z najniższą ceną: 98915,00 / Oferta z najwyższą ceną: 380370,50

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.