Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2010-04-09

Gęś: REMONT KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚW. JOZAFATA W GĘSI

Numer ogłoszenia: 79693 - 2010; data zamieszczenia: 09.04.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 33615 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jozafata, Gęś 64, 21-205 Gęś, woj. lubelskie, tel. 0-83 356 11 11, faks 0-83 356 11 11.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Parafia Rzymsko-Katolicka.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚW. JOZAFATA W GĘSI.


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1. Remont ścian zewnętrznych
- mechaniczne usunięcie wszystkich powłok malarskich przy pomocy np. agregatu ciśnieniowego na gorąca wodę. Nie dopuszcza się metod chemicznych.
- usunięcie tynku w całości
- wykucie spoin na głębokość 2 cm z oczyszczeniem spoin
- naprawa podłoża i wypełnienie spoin dodatkiem napowietrzającym
- hydrofobizacja podłoży na ścianach z cegły
- wzmocnienie muru poprzez gruntowanie
- tynk renowacyjny np. Thermopal wykonany ręcznie z odsoleniem powierzchni; tynk dwuwarstwowy - podkład np. Thermopal GP11 i nawierzchniowy np. Thermopal SR 44
- szpachlowanie powierzchni szpachlą drobnoziarnistą grubości 2 mm
-dwukrotne malowanie tynków szpachlowanych wg projektu kolorystyki, farbą krzemianową
3.2 Remont powierzchni pokrycia dachu
Dach kryty blacha ocynkowaną należy oczyścić przez szczotkowanie, odtłuścić i pomalować farbami do ocynku dwukrotnie w kolorze zgodnym z istniejącym kolorem pokrycia dachu.
Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie po oczyszczeniu i odtłuszczeniu pomalować 2x farbą do ocynku - kolory wg kolorystyki.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę
45.11.00.00 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45.26.12.06 - 45.26.12.06
45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne
45.11.12.20 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013, działanie 313, 322, 323 - Odnowa i Rozwój Wsi.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 316537,43 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty: 269894,29


  • Oferta z najniższą ceną: 269894,29 / Oferta z najwyższą ceną: 515574,63


  • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI GĘŚ PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi GĘŚ »
więcej : Przygotowanie terenu pod budowę »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU