eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gęś › REMONT KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚW. JOZAFATA W GĘSI

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2010-04-09

Gęś: REMONT KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚW. JOZAFATA W GĘSI
Numer ogłoszenia: 79693 - 2010; data zamieszczenia: 09.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 33615 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jozafata, Gęś 64, 21-205 Gęś, woj. lubelskie, tel. 0-83 356 11 11, faks 0-83 356 11 11.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Parafia Rzymsko-Katolicka.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚW. JOZAFATA W GĘSI.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1. Remont ścian zewnętrznych - mechaniczne usunięcie wszystkich powłok malarskich przy pomocy np. agregatu ciśnieniowego na gorąca wodę. Nie dopuszcza się metod chemicznych. - usunięcie tynku w całości - wykucie spoin na głębokość 2 cm z oczyszczeniem spoin - naprawa podłoża i wypełnienie spoin dodatkiem napowietrzającym - hydrofobizacja podłoży na ścianach z cegły - wzmocnienie muru poprzez gruntowanie - tynk renowacyjny np. Thermopal wykonany ręcznie z odsoleniem powierzchni; tynk dwuwarstwowy - podkład np. Thermopal GP11 i nawierzchniowy np. Thermopal SR 44 - szpachlowanie powierzchni szpachlą drobnoziarnistą grubości 2 mm -dwukrotne malowanie tynków szpachlowanych wg projektu kolorystyki, farbą krzemianową 3.2 Remont powierzchni pokrycia dachu Dach kryty blacha ocynkowaną należy oczyścić przez szczotkowanie, odtłuścić i pomalować farbami do ocynku dwukrotnie w kolorze zgodnym z istniejącym kolorem pokrycia dachu. Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie po oczyszczeniu i odtłuszczeniu pomalować 2x farbą do ocynku - kolory wg kolorystyki.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę 45.11.00.00 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45.26.12.06 - 45.26.12.06 45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne 45.11.12.20 - Roboty w zakresie usuwania gruzu .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013, działanie 313, 322, 323 - Odnowa i Rozwój Wsi.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 316537,43 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 269894,29

  • Oferta z najniższą ceną: 269894,29 / Oferta z najwyższą ceną: 515574,63

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.