Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-05-16

Zawichost: Zadanie I Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Zawichoście Zadanie II Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Linowie

Numer ogłoszenia: 78825 - 2013; data zamieszczenia: 16.05.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 122090 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8364115 w. 29, faks -15 8364051.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zadanie I Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Zawichoście Zadanie II Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Linowie.


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W ramach wykonania placów zabaw należy realizować; roboty przygotowawcze terenu poprzez : niwelację , usunięcie trawy i chwastów, następnie dokonać montaż urządzeń stanowiących wyposażenie placu, utworzenie warstwy amortyzującej z piasku gr.30 cm, napełnienie piaskiem piaskownicy, oraz wykonanie obrzeży betonowych wokół placu, wykonanie ogrodzenia zgodnie z przedmiarem robót. Zadanie I - plac zabaw w Zawichoście będzie wyposażony : Zestaw zabawowy Wielofunkcyjny zestaw zabawowy 1) Wszystkie elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka minimum 100mm x 100mm o zaokrąglonych krawędziach) 2) Cały zestaw ma być osadzony w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie. 3) Drewniane elementy konstrukcyjne mają być malowane natryskowo farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną powłokę 4) Wszystkie elementy wykonane z rurek stalowych mają być malowane proszkowo w kolorze. 5) Daszki mają być wykonane z wodoodpornej kolorowej sklejki o grubości min. 25 mm. 6) Śruby ocynkowane mają być zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. 7) Elementy konstrukcyjne mają być zakończone od góry kapturkami z tworzywa. 8) Wszystkie elementy drewniane muszą być malowane natryskowo, Opis techniczny elementów wchodzących w skład zestawu zabawowego: 1) 1 wieża z dachem, podest na wysokości min. 150cm. 2) 1 wieża bez dachu, podest na wysokości min. 120cm. 3) Zjeżdżalnia z wysokości min. 150cm : ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, konstrukcja nośna wykonana ze stali, boki wypełnione sklejką wodoodporną o grubości min 25 mm 4) Schody wejściowe na wysokość min 150cm - Schody wykonane w konstrukcji drewnianej na belkach policzkowych z drewna, poręcz przy schodach ze sklejki wodoodpornej o grubości min. 25 mm 5) Przeplotnia przestrzenna w kształcie rury na wysokości min 120 cm wykonana z rurek stalowych malowanych proszkowo. 6) Drabinka pozioma- z rurek stalowych malowanych proszkowo. 7) Drabinka pionowa- konstrukcja nośna drewno klejone, szczeble z rurek stalowych malowanych proszkowo. 8) Rura strażacka ze spiralą z rurek stalowych malowanych proszkowo. 9) Ścianka wspinaczkowa z liną. Minimalne wymiary urządzenia: 5800mm x 5050mm Zestaw wspinaczkowy 1) Cały zestaw musi być osadzony w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie. 2) Wszystkie elementy wykonane z rurek stalowych mają być malowane proszkowo w kolorze. 3) Elementy konstrukcyjne mają być zakończone od góry kapturkami z tworzywa. 4) Wszystkie elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka minimum 100mmx100mm o zaokrąglonych krawędziach). 5) Śruby ocynkowane mają być zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. 6) Liny w zestawie mają być wykonane z lin stalowych w bezpiecznym oplocie polipropylenowym Opis techniczny elementów wchodzących w skład zestawu: 1) min. 3 drabinki pionowe proste wysokości min. 250cm wykonane z rurek stalowych malowanych proszkowo, 2) min. 1 lina do wspinaczki, 3) min. 1 drążek gimnastyczny 4) min. 1 rura strażacka 5) min. 1 drabinka linowa pionowa, 6) min. 1 pajęczyna pozioma na wysokości min. 250cm wykonana z linek Minimalne wymiary urządzenia : 2580mm x 2540 mm Huśtawka ptasie gniazdo 1) Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone warstwowo malowane farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną powłokę. 2) Wszystkie elementy konstrukcyjne mają być wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka minimum 100mmx100mm o zaokrąglonych krawędziach). 3) Belka górna poprzeczna stalowa malowana proszkowo. 4) Łańcuch techniczny kalibrowany. 5) Siedzisko huśtawki w kształcie ptasiego gniazda, zawieszona na łożyskach samosmarujących. Wymiary minimum 1620mm x 2450mm URZĄDZENIE PLENEROWE FITNESS WAHADŁO - MINI SKI Funkcje urządzenia: 1) modeluje talię, 2) poprawia krążenie, 3) wspomaga spalanie tłuszczu. długość minimum 1200 mm szerokość min. 900 mm wysokość min. 1300 mm 1) urządzenie ma być wykonane ze stali galwanizowanej malowane proszkowo preparatem odpornym na promienie UV 2) grubość ścianki min. 2,5 mm 3) minimalna średnica rury nośnej : 110 mm 4) rury mają być zakończone ochronnymi nakładkami aluminiowymi, malowane preparatem proszkowym odpornym na promienie UV, główki śrub przykryte osłoną z tworzywa sztucznego. URZĄDZENIE PLENEROWE FITNESS BIEGACZ - HEALTH WALKER Funkcje urządzenia: 1) uaktywnia pracę bioder, nóg i stawów kolanowych, 2) wzmacnia mięśnie nóg, 3) wzmacnia stawy kolanowe, 4) poprawia krążenie. długość minimum 1000 mm szerokość min. 550 mm wysokość min. 1400 mm 1) urządzenie ma być wykonane ze stali galwanizowanej malowane proszkowo preparatem odpornym na promienie UV 2) grubość ścianki min. 2,5 mm 3) minimalna średnica rury nośnej : 110 mm 4) rury mają być zakończone ochronnymi nakładkami aluminiowymi, malowane preparatem proszkowym odpornym na promienie UV, główki śrub przykryte osłoną z tworzywa sztucznego. URZĄDZENIE PLENEROWE FITNESS TWISTER - HEALTH TWISTER Funkcje urządzenia: 1) modeluje talię, 2) poprawia krążenie, 3) wspomaga spalanie tłuszczu. długość minimum 1400 mm szerokość min. 1280 mm wysokość min. 1300 mm 1) urządzenie ma być wykonane ze stali galwanizowanej malowane proszkowo preparatem odpornym na promienie UV 2) grubość ścianki min. 2,5 mm 3) minimalna średnica rury nośnej : 110mm 4) rury mają być zakończone ochronnymi nakładkami aluminiowymi, malowane preparatem proszkowym odpornym na promienie UV, główki śrub przykryte osłoną z tworzywa sztucznego. URZĄDZENIE PLENEROWE FITNESS STEPER - SKI STEPPER Funkcje urządzenia: 1) uaktywnia pracę bioder, nóg i stawów kolanowych, 2) wzmacnia mięśnie nóg, 3) wzmacnia stawy kolanowe, 4) poprawia krążenie, 5) wspomaga spalanie tłuszczu. długość minimum 1100 mm szerokość min. 580 mm wysokość min. 1450 mm 1) urządzenie ma być wykonane ze stali galwanizowanej malowane proszkowo odpornym na promienie UV 2) grubość ścianki min. 2,5 mm 3) minimalna średnica rury nośnej : 110 mm 4) płaskownik z elementem na stopy min 30 mm x 50mm 5) rury mają być zakończone ochronnymi nakładkami aluminiowymi, malowane preparatem proszkowym odpornym na promienie UV, główki śrub przykryte osłoną z tworzywa sztucznego. Regulamin placu zabaw Całość wykonana z metalu . Tablica zawieraj min. następujące informacje: 1) plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3, 2) dzieci poniżej 12 lat muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych, 3) na plac zabaw nie wolno wprowadzać psów, 4) na placu zabaw nie wolno śmiecić, prosimy o wyrzucanie odpadków do koszy na śmieci, oraz inne istotne informacje dla bezpieczeństwa bawiących się dzieci. Minimalne wymiary : 500mm x 500mm x 1800mm Zadanie II - plac zabaw w Linowie będzie wyposażony ; Wielofunkcyjny zestaw zabawowy Uwagi ogólne do zestawu: 1) Wszystkie elementy konstrukcyjne mają być wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka minimum 100mm x 100mm o zaokrąglonych krawędziach, 2) Cały zestaw ma być osadzony w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie. 3) Drewniane elementy konstrukcyjne mają być malowane natryskowo farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną powłokę. 4) Wszystkie elementy wykonane z rurek stalowych mają być malowane proszkowo w kolorze. 5) Śruby ocynkowane mają być zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. 7) Elementy konstrukcyjne mają być zakończone od góry kapturkami z tworzywa. Opis techniczny elementów wchodzących w skład zestawu: 1) Zjeżdżalnia z wysokości min. 150cm : ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, konstrukcja nośna wykonana ze stali, boki wypełnione sklejką wodoodporną o grubości min. 25 mm 2) Schody wejściowe na wysokość min. 150cm - Schody wykonane w konstrukcji drewnianej na belkach z drewna, poręcz przy schodach ze sklejki wodoodpornej. 3) Balkonik ozdobny wykonany z sklejki wodoodpornej o grubości 25 mm. 4) min. 1 przeplotnia pozioma - pajęczyna z lin wykonana z lin stalowych w bezpiecznym oplocie polipropylenowym z poręczami z rurek stalowych malowanych proszkowo. 5) min. 1 lina do wspinania się. 6) min. 1 drążek do podciągania się z rurki stalowej malowanej proszkowo. 7) min. 1 drabinka pionowa z poręczami z rurek stalowych malowanych proszkowo. 8) min. 1 para kółek gimnastycznych Minimalne wymiary : 3880mm x 3960mm x 2490mm Urządzenie kołyszące na sprężynie. 1) Sprężyna ze stali - ostatni pierścień sprężyny ma być zabezpieczony przed pułapką na zakleszczenie. 2) Całość ma być wykonana z płyty wodoodpornej. 3) Cały zestaw ma być osadzony w podłożu na stalowych kotwach. 4) Śruby ocynkowane mają być zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. 5) całość malowana farbami odpornymi na działanie promieni UV. Minimalne wymiary : 370mm x 310mm Urządzenie kołyszące na sprężynie. 1) Sprężyna ze stali - ostatni pierścień sprężyny ma być zabezpieczony przed pułapką na zakleszczenie. 2) Całość ma być wykonana z płyty wodoodpornej. 3) Cały zestaw ma być osadzony w podłożu na stalowych kotwach. 4) Śruby ocynkowane mają być zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. 5) całość malowana farbami odpornymi na działanie promieni UV. Minimalne wymiary : 370 x 310 Huśtawka wagowa 1) Konstrukcja nośna podwójny profil stalowy w kształcie łuku malowany proszkowo. 2) Uchwyt ma być wykonany z rurki stalowej malowanej proszkowo. 3) Oparcie siedziska ma być wykonane z rurki stalowej malowanej proszkowo, wypełnione sklejką wodoodporną o grubości minimum 25 mm 4) Belka poprzeczna o długości min. 2m z drewna klejonego z zamocowanymi na krawędziach od spodu odbojnikami pochłaniającymi energię. 5) Urządzenie ma posiadać siedziska z oparciami. Minimalne wymiary: 440mm x 2100mm Huśtawka wahadłowa podwójna dla dzieci 3 -12 lat 1) Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone warstwowo malowane farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną powłokę. 2) Wszystkie elementy konstrukcyjne mają być wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka minimum 100mmx100mm o zaokrąglonych krawędziach). 3) Dodatkowo po obu zewnętrznych stronach huśtawki ma być umieszczona płyta zabezpieczająca ze sklejki wodoodpornej grubości min. 25 mm . 4) Belka górna poprzeczna stalowa malowana proszkowo. 5) Łańcuch techniczny kalibrowany. 6) Siedziska huśtawki, deseczka metalowa powlekana tworzywem, zawieszona na łożyskach samosmarujących i koszyk metalowy powlekany tworzywem zawieszony na łożyskach samosmarujących. Minimalne wymiary: 1760mm x 3900mm x 2390mm Piaskownica kwadratowa z drewna 1) Boki wykonane z drewna . 2) Przymocowana do podłoża za pomocą kotew stalowych. 3) Gniazda łączników zakryte zaślepkami z tworzywa. 4) Całość malowana farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną powłokę. Minimalne wymiary : 2000mm x 2000mm Regulamin placu zabaw Całość wykonana z metalu . Tablica Zawiera min. następujące informacje: 1) plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3, 2) dzieci poniżej 12 lat muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych, 3) na plac zabaw nie wolno wprowadzać psów, 4) na placu zabaw nie wolno śmiecić, prosimy o wyrzucanie odpadków do koszy na śmieci, oraz inne istotne informacje dla bezpieczeństwa bawiących się dzieci Minimalne wymiary 50mm x 50mm x1800 mm.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę
45.11.27.23 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
37.53.52.00 - Wyposażenie placów zabaw
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    tak, projekt/program: Inwestycja współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR: 1   

Nazwa: Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Zawichoście


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.05.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55343,09 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty: 54618,76


  • Oferta z najniższą ceną: 47662,50 / Oferta z najwyższą ceną: 67213,30


  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Linowie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Apis J. Oziębło, ul. Klaniki 19, 37-500 Jarosław, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 37706,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty: 32979,79


  • Oferta z najniższą ceną: 29711,88 / Oferta z najwyższą ceną: 46792,69


  • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI ZAWICHOST PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi ZAWICHOST » więcej : Przygotowanie terenu pod budowę »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU