eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu ciężarowego z nową zabudową do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki) dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-06-08

Wieliczka: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu ciężarowego z nową zabudową do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki) dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.
Numer ogłoszenia: 75403 - 2016; data zamieszczenia: 08.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 44391 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o., ul. Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka, woj. małopolskie, tel. 12 291 48 06, faks 12 291 48 05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu ciężarowego z nową zabudową do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki) dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny z opcją wykupu nowego samochodu ciężarowego z nową zabudową do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki) dla potrzeb ZGK w Wieliczce Sp. z o.o. 3.1. Wymogi techniczne i formalne nowego samochodu ciężarowego z nową zabudową do wywozu stałych odpadów komunalnych (śmieciarki) A. Nowy samochód ciężarowy: 1. Podwozie fabrycznie nowe z 2016 r. 2. Silnik 6 cylindrowy, wysokoprężny (diesel) zgodny z dyrektywami UE o mocy min. 250 KM - max. 320 KM 3. Wyciszenie hałasu do 80 dB 4. Podwozie dwuosiowe. Rozstaw osi od 4 100 mm do 4 300 mm. Nośność osi przedniej min. 7 500 kg a osi tylnej min. 11 500 kg 5. Kierownica fabrycznie montowana po lewej stronie pojazdu. Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym, koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem oraz z blokadą . Układ hamulcowy z ABS, ESP, ASR. 6. Napęd na tylną oś (4x2), tylna oś musi posiadać koła podwójne typu bliźniak 7. Manualna skrzynia biegów min. 9 biegowa 8. Blokada tylnego mostu 9. Kamera wsteczna 10. Ładowność nie mniej niż 5 500,00 kg 11. Dopuszczalna masa całkowita min. 18 000,00 kg - max. 24 000,00 kg 12. Kabina dzienna trzy miejscowa 13. Zderzak przedni plastikowy lub metalowy (w tym stalowy) 14. Pojazd zarejestrowany na terenie RP. 15. Dwa akumulatory 12V, min. 175 Ah każdy 16. Wyposażony w tachograf cyfrowy z ważną legalizacją, ogranicznik prędkości oraz w sygnał ostrzegawczy przy cofaniu 17. Zbiornik paliwa z tworzywa nie mniejszy niż 150 litrów z zamykanym korkiem. 18. Wyposażony w podnośnik hydrauliczny 12 ton, sprawną gaśnicę polską ,trójkąt ostrzegawczy, klin pod koła apteczkę oraz zbiornik z kranikiem na czystą wodę do mycia rąk, klucz do kół, dywaniki, pokrowce na fotele 19. Koła R 22,5 cala. Opony nowe, komplet letnie 6 szt. (zamontowany na felgach) oraz komplet zimowy 6 szt (bez felg). 20. Norma emisji spalin EURO 6 21. Koło zapasowe pełnowymiarowe 22. Zawieszenie przednie paraboliczne ze stabilizatorem, tylne pneumatyczne ze stabilizatorem. 23. Zbiornik AdBlue min. 10 l, podgrzewany. 24. Halogeny, 25. Lusterka wsteczne 2 szt podgrzewane i elektrycznie sterowane 26. Kabina podnoszona hydraulicznie 27. Kabina koloru białego RAL 9010, podwozie czarny grafit RAL 9011, koła srebrne alum. akryl RAL 9006 28. Kabina klimatyzowana z automatyczną regulacją temperatury 29. Komputer pokładowy, wyświetlacz w języku polskim na tablicy wskaźników 30. Centralny zamek 31. Szyba przednia oraz boczne przyciemniane 32. Przystawka odbioru mocy ze sterowaniem 33. Podwozie wyposażone w układ umożliwiający montaż w zabudowie stopni tylnych dla obsługi (zgodnie z obowiązującymi przepisami) 34. Wydech za kabiną kierowcy z lewej strony, skierowany do góry 35. Płomienne urządzenie rozruchowe 36. Elektroniczna regulacja silnika EDC lub równoważny 37. Światło migające i belka nad kabiną z napisem (ZGK WIELICZKA SP. Z O.O.) 38. Instrukcja obsługi w języku polskim 39. Pojazd musi być wyposażony w urządzenie GPS umożliwiający bieżące monitorowanie położenia pojazdu jak również w element rejestracji danych w wewnętrznym układzie pamięci (czarna skrzynka). Uwaga! System w kontekście monitorowania położenia jak również analizy zarejestrowanych danych musi być kompatybilny z systemem zarządzania flotą funkcjonującym u Zamawiającego - System Monitorowania Pojazdów SMOK Firmy Elte GPS Spółka z o.o. 30-688 Kraków, ul.Medyczna 13. B. Nowa zabudowa: 40. Zabudowa bezwręgowa, fabrycznie nowa, rok produkcji 2016, o pojemności min. 16 m3, z urządzeniem zasypowym tylnym 41. Dach i ściany skrzyni ładunkowej min. 4 mm wykonane ze stali wysokogatunkowej DOMEX 650 MC lub HARDOX, podłoga skrzyni ładunkowej z blachy min. 6 mm. Kosz zasypowy- dno wykonane z blachy typu HARDOX 450 lub DOMEX o grubości min. 8 mm, boki dna kosza zasypowego wykonane z blachy HARDOX 650 o grubości min. 6 mm. 42. Prasa ze zgniotem liniowym min 28 T 43. Zasyp przystosowany do opróżniania pojemników od 120 do 1100 l zgodnie z normą EN840 44. Stopnie dla ładowaczy po obu stronach zabudowy 45. Oświetlenie wg obowiązujących przepisów 46. Automatyczny cykl załadowczy 47. Wysokość krawędzi zasypowej nie więcej niż 1 400 mm 48. Drzwi kontrolne po prawej stronie zabudowy 49. Kolor zabudowy pomarańczowy RAL 2011 50. Zawory spustowe na dnie- po obu stronach kosza. 51. Udźwig urządzenia załadowczego min. 500 kg 52. Pojemność kosza zasypowego min. 1,8 m3 53. Długość pełnego cyklu pracy prasy 19-22 sekund 54. Mechanizm otwierania półokrągłej klapy kontenera 1100 l 55. Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego min. 135 l, ciśnienie w układzie hydraulicznym min. 220 bar. 56. Instalacja elektryczna 24V, układ (awaryjny stop) po obu stronach kosza zasypowego 57. Dwie kasety sterujące po obu stronach kosza zasypowego 58. Dwa składane stopnie z czujnikiem obciążenia, blokadą biegu wstecznego I reduktorem prędkości pojazdu do 30 km/h 59. Uchwyty dla załogi korzystających ze stopni 60. Kamera cofania z ekranem 7 cali w kabinie kierowcy 61. Obsługa serwisowa zabudowy w ciągu 24 godzin od pisemnego zgłoszenia awarii. 62. Siłowniki prasy oraz zgarniaka zamontowane wewnątrz odwłoka 63. Prowadnice łopaty wypychającej umiejscowione po bokach wewnątrz zabudowy 64. Możliwość ręcznego zatrzymania ruchu pojemnika w dowolnym momencie cyklu 65. Uchwyty do opróżniania stalowych kontenerów 1100 l. 3.2 Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy leasingu operacyjnego: 1.Przed podpisaniem protokołu przekazania Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin zaoferowanego przez Wykonawcę pojazdu, w trakcie których sprawdzone zostaną m. in. ich stan techniczny, sprawność oraz stan formalno-prawny. W przypadku, gdy w trakcie oględzin Zamawiający stwierdzi rozbieżności pomiędzy treścią oferty, a zaoferowanym przedmiotem zamówienia, Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad lub usterek nie krótszy niż 3 dni, po bezskutecznym upływie którego Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni licząc od dnia, w którym bezskutecznie upłynął wyznaczony przez Zamawiającego termin do usunięcia wad lub usterek. Za bezskuteczny upływ wyznaczonego przez Zamawiającego terminu do usunięcia wad lub usterek uważa się zarówno niedostarczenie pojazdu w pełni sprawnego i odpowiadającego warunkom SIWZ do siedziby zamawiającego w wyznaczonym terminie, jak również dostarczenie pojazdu do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie z istniejącymi wadami lub usterkami. 2. Odbiór przedmiotu leasingu w siedzibie Zamawiającego Wieliczka ul. Jedynaka 30. 3. Okres leasingowania - 36 m-cy 4. Opłata wstępna (inicjalna) - 10 % ceny brutto zamówienia 5. Raty leasingowe w ilości 35 rat płatnych przez Zamawiającego w równych wysokościach w kwocie brutto w terminie dziesięciu ostatnich dni miesiąca. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, Zamawiający dopuszcza zmianę wartości podatku VAT począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła ustawowa zmiana. 6. Opłata końcowa, wartość wykupu - 7 % ceny brutto zamówienia 7. Zamawiający nie przewiduje wystąpienia żadnych innych dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wykonawca w cenie ofertowej obowiązany jest zawrzeć wszystkie opłaty, w tym opłaty dotyczące obsługi umowy leasingu w okresie jej trwania. 8. Waluta leasingu - polski złoty, raty leasingowe oraz inne wartości stałe w okresie leasingowania. 9. Kary umowne za przekroczenie terminu dostawy przedmiotu leasingu - 0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela, ponieważ sam będzie ponosił koszty ubezpieczenia (w okresie trwania umowy leasingu w zakresie OC, AC, NNW) przy uprzedniej weryfikacji i akceptacji towarzystwa ubezpieczeniowego i zakresu ubezpieczenia przez Wykonawcę. Ubezpieczenie komunikacyjne będzie obejmować zakres niezbędny, a wymagany przez Leasingodawcę zgodnie ze wzorem umowy leasingu lub ogólnymi warunkami umowy leasingu. Zamawiający będzie ponosił koszty rejestracyjne przedmiotu leasingu. 11. Po zapłaceniu przez Zamawiającego ostatniej raty leasingu, pod warunkiem uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Wykonawcy z tytułu umowy leasingu, przedmiot leasingu przechodzi na własność Zamawiającego za 7% wartości ceny brutto przedmiotu leasingu (opłaty końcowej) - w terminie 30 dni po upływie miesiąca, w którym uiszczono ostatnią ratę leasingu. 12. Pierwsza rata leasingu płatna przez Zamawiającego do końca miesiąca, w którym przekazano pojazd bez zastrzeżeń protokołem zdawczo-odbiorczym. 13. Wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot leasingu w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy leasingu. Wykonawca może wykonać dostawę w terminie krótszym zgodnie z kryterium opisanym w punkcie 16 SIWZ. 14 Pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzny regulamin Leasingodawcy (o ile taki istnieje) oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego. 15. Wykonawca dokona przeszkolenia dwóch kierowców w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego. 16. Miejsce serwisowania w ramach udzielonej gwarancji: w siedzibie Zamawiającego. W przypadku serwisowania pojazdu w punkcie serwisowym Wykonawcy, Wykonawca ponosi całkowity koszt związany z transportem pojazdu do punktu serwisowego i z punktu serwisowego do siedziby Zamawiającego oraz naprawy w trakcie trwania gwarancji. 17. Dostawa przekazanie przedmiotu leasingu zostanie potwierdzone przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołem przekazania odbioru 3.3. Finansujący zobowiązany jest wydać razem z przedmiotem leasingu odpis umowy ze zbywcą oraz odpisy innych posiadanych dokumentów tej umowy w szczególności odpisu dokumentu gwarancyjnego co do jakości przedmiotu leasingu otrzymanego od zbywcy lub producenta, przy czym gwarancja musi obejmować co najmniej: a) gwarancję mechaniczną na okres minimum 24 miesięcy bez limitu kilometrów licząc od dnia podpisania protokołu przekazania odbioru przedmiotu leasingu; b) gwarancję na perforację nadwozia na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu przekazania odbioru przedmiotu leasingu; c) gwarancję na assistance na 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu przekazania odbioru przedmiotu leasingu; d) gwarancję na powłokę lakierniczą na 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu przekazania odbioru przedmiotu leasingu. e) Instrukcję obsługi samochodu w języku polskim f) Wyciąg ze świadectwa homologacji g) Książkę pojazdu lub kartę pojazdu h) Książkę gwarancyjną lub Kartę gwarancyjną i) Świadectwo homologacji dla pojazdu kompletnego z zapisem, że pojazd posiada silnik spełniający normy emisji spalin zgodnie z dyrektywami UE, lub ważne świadectwo zgodności lub świadectwo zgodności WE na pojazd kompletny, lub dokument dopuszczenia jednostkowego dla kompletnego pojazdu (dokument konieczny do zarejestrowania) oraz świadectwo zgodności WE podwozia z poświadczeniem spełnienia normy emisji spalin (EURO 6) zgodnie z dyrektywami UE j) zasady świadczenia usług gwarancyjnych oraz ich zakres k) wykaz punktów serwisowych l) zgodę na umieszczenie na samochodzie logo Zamawiającego bez utraty z tego tytułu gwarancji na powłokę lakierniczą. 2. Wraz z wydaniem przedmiotu leasingu Finansujący zobowiązany jest do przekazania Korzystającemu dokumentu otrzymanego od zbywcy, który gwarantuje serwis gwarancyjny w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego W przypadku serwisowania pojazdu w punkcie serwisowym Wykonawcy, Wykonawca ponosi całkowity koszt związany z transportem pojazdu do punktu serwisowego i z punktu serwisowego do siedziby Zamawiającego oraz naprawy w trakcie trwania gwarancji. Wykonawca dostarcza pojazd do Zamawiającego na własny koszt. W przypadku podania przez Zamawiającego nazwy, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia lub znaków towarowych dopuszcza się zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV: 34 14 45 10-6 Pojazdy do transportu odpadów W przypadku podania przez Zamawiającego nazwy, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia lub znaków towarowych dopuszcza się zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane. Wszystkie zapisy SIWZ wraz z załącznikami mają charakter nadrzędny i w związku z tym wszystkie zapisy SIWZ wraz z załącznikami są ważniejsze niż zapisy we wzorze umowy leasingu oraz w ogólnych warunkach leasingu Wykonawcy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.45.10-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Europejski Fundusz Leasingowy S.A., Pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław, kraj/woj. śląskie.
  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KGP Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 15, 43-410 Marklowice Górne, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 59000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 706602,77

  • Oferta z najniższą ceną: 706602,77 / Oferta z najwyższą ceną: 706602,77

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.