eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pawłowice › środek ochrony roślin fungicyd TANGO Star 334 SE lub środek równoważnyOgłoszenie z dnia 2006-02-03

POZYCJA 6499

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Pawłowice: środek ochrony roślin fungicyd TANGO Star 334 SE lub środek równoważny

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Instytut Zootechniki 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zootechniczny Zakład Doświadczalny Pawłowice, do kontaktów: Roman Kozyra, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, woj. wielkopolskie, tel. 065 5299192 w. 214, fax 065 5299464, e-mail: sekretariat@zzdpawlowice.pl, www.zzdpawlowice.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zootechniczny Zakład Doświadczalny Pawłowice, Roman Kozyra, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, woj. wielkopolskie, tel. 065 5299192 w. 214, fax 065 5299464, e-mail: sekretariat@zzdpawlowice.pl, www.zzdpawlowice.pl. 3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Zootechniczny Zakład Doświadczalny Pawłowice, Roman Kozyra, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, woj. wielkopolskie, tel. 065 5299192 w. 214, fax 065 5299464, e-mail: sekretariat@zzdpawlowice.pl, www.zzdpawlowice.pl. 4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Zootechniczny Zakład Doświadczalny Pawłowice, Roman Kozyra, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, woj. wielkopolskie, tel. 065 5299192 w. 214, fax 065 5299464, e-mail: sekretariat@zzdpawlowice.pl, www.zzdpawlowice.pl.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis 1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: środek ochrony roślin fungicyd TANGO Star 334 SE lub środek równoważny. 1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia opisana jest w SIWZ. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23.06. 2004 r. w sprawie przepisów ustawy o podatku od towaru i usług (Dz.U. nr 145, poz. 1541) oświadczamy, że jesteśmy podatnikiem podatku rolnego, a zakupiony towar przeznaczony jest na potrzeby własne. 1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Zootechniczny Zakład Doświadczalny Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice. 1.5) Nomenklatura 1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 24.20.00.00 - Wyroby rolno - chemiczne Kod CPV wg słownika 2008: 24.45.00.00 - Wyroby rolno-chemiczne 1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Tak. 2) Wielkość lub zakres zamówienia 2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Zakres zamówienia - 55 litrów. 3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 20.04.2006;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 250 PLN. 2) Warunki uczestnictwa 2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: Zamawiający określił szczegółowo w SIWZ.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia: 1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert: 2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 3) Informacje administracyjne 3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 20.03.2006. 3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 21.03.2006 godzina 08:45. 3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert. 3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 21.03.2006, godzina 11:50, Zootechniczny Zakład Doświadczalny Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, Polska, oficyna prawa, pokój nr 5.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 2) Data wysłania ogłoszenia: 30.01.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.