eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miechów › Wymiana opraw oświetlenia ulicznego energochłonnego( rtęciowego) na oświetlenie energooszczędne typu LED na terenie miasta Miechów

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-06-01

Miechów: Wymiana opraw oświetlenia ulicznego energochłonnego( rtęciowego) na oświetlenie energooszczędne typu LED na terenie miasta Miechów
Numer ogłoszenia: 63319 - 2016; data zamieszczenia: 01.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 76782 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów, woj. małopolskie, tel. 041 3830040 w. 19, faks 041 3832378.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana opraw oświetlenia ulicznego energochłonnego( rtęciowego) na oświetlenie energooszczędne typu LED na terenie miasta Miechów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca wymianie opraw oświetlenia ulicznego energochłonnego (rtęciowego) na oświetlenie energooszczędne typu LED na terenie miasta Miechów w ul. 106 Dywizji A.K., ul. J. Bema , ul. S. Daneckiej, ul. J. Dwernickiego, ul. Gen. J. Sowińskiego , ul. H. Sienkiewicza, ul. Kolejowa, ul. Marsz. J. Piłsudskiego , ul. Nowa, ul. Powstańców 1863r, ul. J. Prądzyńskiego, ul. Robotnicza, ul. Warszawska, ul. Racławicka, ul.Zagrody. Zakres obejmuje w szczególności wykonanie następujących robót budowlanych: -wymiana wysięgników -wymiana opraw rtęciowych na oprawy o źródle światła typu LED z optyką drogową w ilości 400 szt. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej w szczególności dokumentacji technicznej z naniesionymi ewentualnymi zmianami, protokoły badań ochronnych oraz natężenia oświetlenia. II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót, w projekcie technicznym, przedmiarze robót w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz audycie energetycznym..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 40.10.00.00 - 40.10.00.00 45.23.30.00 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: POLSKO - SZWAJCARSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 19.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 528456,26 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 528807,75

  • Oferta z najniższą ceną: 528807,75 / Oferta z najwyższą ceną: 819961,64

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.