Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2010-03-05

Zielona Góra: Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze - owoce i warzywa świeże, pieczywo

Numer ogłoszenia: 61358 - 2010; data zamieszczenia: 05.03.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 10730 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze, ul. Francuska 10, 65-941 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 0-68 455 77 77, faks 0-68 455 77 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze - owoce i warzywa świeże, pieczywo.


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawy obejmują asortyment produktów spożywczych dla stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze w zakresie pieczywa i owoców i warzyw świeżych. Postępowanie jest powtórzeniem uprzedniego postępowania (Numer ogłoszenia: 429922 - 2009) w zakresie części I i IV.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

03.21.20.00 - Ziemniaki i warzywa suszone
03.22.10.00 - Warzywa
03.22.20.00 - Owoce i orzechy
15.81.00.00 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR: 1   

Nazwa: Warzywa i owoce świeże


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 44660,19 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty: 43325,85


  • Oferta z najniższą ceną: 43325,85 / Oferta z najwyższą ceną: 48545


  • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z ZIELONEJ GÓRY PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Zielonej Górze » więcej : Ziemniaki i warzywa suszone »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU