eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Zagospodarowanie osadów ściekowych z obiektów oczyszczalni ścieków ZGŚ Łyna przy ul. Leśnej w Olsztynie.Ogłoszenie z dnia 2006-02-01

POZYCJA 6086

OKRESOWE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH SEKTOROWYCH nie będące zaproszeniem o ubieganie się o zamówienie - usługi Olsztyn: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., do kontaktów: Zofia Szon, ul. Oficerska, 10-218 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5327904, fax 089 5266606, e-mail: pwik@mailbox.olsztyn.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie osadów ściekowych z obiektów oczyszczalni ścieków ZGŚ Łyna przy ul. Leśnej w Olsztynie. 2) Miejsce wykonywania: Usunięcie i załadunek - Olsztyn, ul. Leśna, zagospodarowanie- zgodnie z ofertą wykonawcy. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 90.12.23.00 - Usługi dotyczące osadów Kod CPV wg słownika 2008: 90.51.36.00 - Usługi usuwania osadów Oryginalny kod CPV: 90.12.23.10 - Usługi usuwania osadów Kod CPV wg słownika 2008: 90.51.36.00 - Usługi usuwania osadów Oryginalny kod CPV: 90.12.23.20 - Usługi transportu osadów Kod CPV wg słownika 2008: 90.51.37.00 - Usługi transportu osadów Oryginalny kod CPV: 90.12.23.30 - Usługi uzdatniania osadów Kod CPV wg słownika 2008: 90.51.38.00 - Usługi obróbki osadów Oryginalny kod CPV: 90.12.23.40 - Usługi wywozu osadów Kod CPV wg słownika 2008: 90.51.39.00 - Usługi likwidacji osadów 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 94020. 3.3) Kategoria usług: 16 4) Rodzaj i wartość dostaw/usług: Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie poprzez:usunięcie, załadunek, transport i zagospodarowanie po uprzednim przetworzeniu osadów ściekowych z następujących obiektów oczyszczalni ścieków ZGŚ Łyna w Olsztynie przy ul. Leśnej w Olsztynie:1. Przejściowe skladowisko osadów-15000m3;2.Kwatera Naturalnego Przystosowania Osadów B -12 000m3; 3.Kwatera naturalnego Przystosowania Osadów A-23000m3. 5) Planowane rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia: 26.01.2006. 6) Rodzaj procedury udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. 7) Inne informacje: Część I: Przejściowe składowisko osadów-15000m3;2.Kwatera Naturalnego Przystosowania Osadów B - 12000m3; Część II:Kwatera Naturalnego Przystosowania Osadów A-23000m3.

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: Część I - PZP-372/EGŚ-05-I/06;Część II - PZP-372/EGŚ-05-II/06.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 26.01.2006. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ Nr: 1 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.12.23.00, 90.12.23.10, 90.12.23.20, 90.12.23.30, 90.12.23.40. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 94020. 2) Rodzaj i zakres: Zagospodarowanie osadów ściekowych z następujących obiektów oczyszczalni ścieków ZGŚ Łyna przy ul. Leśnej w Olsztynie:1.Przejściowe składowisko osadów-15000m3;2.Kwatera Naturalnego Przystosowania Osadów B - 12000m3;. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 2700000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 26.01.2006. 7) Data zakończenia: 15.10.2006. CZĘŚĆ Nr: 2 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.12.23.00, 90.12.23.10, 90.12.23.20, 90.12.23.30, 90.12.23.40. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 94020. 2) Rodzaj i zakres: Zagospodarowanie osadów ściekowych z następujących obiektów oczyszczalni ścieków ZGŚ Łyna przy ul. Leśnej w Olsztynie:1.Kwatera Naturalnego Przystosowania Osadów A - 23000m3;. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 2300000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.