eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Śrem › Zakup modułu kardiologicznego, oraz wieloczęstotliwościowej glowicy elektronicznej do aparatu USG

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-02-18

Śrem: Zakup modułu kardiologicznego, oraz wieloczęstotliwościowej glowicy elektronicznej do aparatu USG
Numer ogłoszenia: 57286 - 2014; data zamieszczenia: 18.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Poznański Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Zespół Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Mickiewicza 95 95, 63-100 Śrem, woj. wielkopolskie, tel. 61 2836273, faks 61 2836235 , strona internetowa http://reumatologia.srem.net/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup modułu kardiologicznego, oraz wieloczęstotliwościowej glowicy elektronicznej do aparatu USG.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Moduł kariologiczny, CW Doppler (Doppler ciągły sterowany pod kontrolą obrazu), oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym, raportami i EKG 2. PA 23OE wieloczęstotliwościowa głowica elektroniczna typu Phased array do zastosowania w badaniach kardiologicznych i transkranialnych, pasmo: 2 - 4 MHz; PW CW; CFM.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.21.00 - Ultrasonograf do badania serca 33.11.23.40 - Echokardiografy .

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Firma KOSMED jest jedynym autoryzowanym dystrybutorem sprzętu marki ESAOTE, będącym producentem posiadanego przez zamawiającego ultrasonografu My Lab 50 firmy ESAOTE. Jest to wg wiedzy posiadanej przez zamawiającego jedyny dostępny moduł, możliwy do zamontowania w posiadanym przez Zamawiajacego aparacie My Lab 50 firmy ESAOTE, co wyczerpuje sytuacje opisaną w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c Prawa zamówień publicznych, gdyż z przyczyn obiektywnych, firma KOSMED jest jedynym występującym na rynku dystrybutorem zamawianego sprzętu. Ponadto zamówienie to nie przekracza kwoty 14000 euro.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • KOSMED Autoryzowany dystrybutor ESAOTE, ul. Łazy 30A, 25-677 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.