eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biała Podlaska › Świadczenie usług doradczo-eksperckich zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to sprostowanieOgłoszenie z dnia 2019-05-02

Ogłoszenie nr 540085712-N-2019 z dnia 02-05-2019 r.

Biała Podlaska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 540257-N-2019
Data: 22/04/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 30310705000000, ul. ul. Sidorska , 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 83 344 99 00, e-mail r.olczuk@pswbp.pl, faks 83 344 99 50.
Adres strony internetowej (url): www.pswbp.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1. Wykonawca musi przez okres realizacji przedmiotu zamówienia dysponować osobą / osobami, posiadającymi: 1.1. wykształcenie wyższe oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie ewaluacji jednostek naukowych prowadzonej przez MNiSW; 1.2. minimum trzema osobami posiadającymi co najmniej 2 letnie doświadczenie łącznie, każda i specjalizującymi się w zagadnieniach efektywnego wykorzystania zasobów naukowych, ewaluacji jakości działalności jednostek naukowych, doradztwie w zarządzaniu zasobami naukowymi i komercjalizacji; 1.3. minimum dwiema osobami pełniącą funkcje kierownicze, w tym co najmniej 3 letnie doświadczenie, w projektach badawczych; 1.4. minimum jedną osobą posiadającą co najmniej 2 letnie łącznie doświadczenie doradcze w zakresie kreowania polityki naukowej w instytucjach tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki oraz działających na rzecz tego systemu. 1.5. minimum jedną osobą posiadającą doświadczenie w zakresie procedur administracyjnych w sprawach z zakresu nauki. Zamawiający dopuszcza, aby w/w warunki spełniała jedna lub kilka osób. 2. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, polegającym na wykonaniu (zakończeniu i odebraniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jednej usługi doradczej obejmującej przygotowanie np.: ekspertyzy, opinii oraz doradzanie w zagadnieniach związanych z ewaluacją jakości działalności naukowej.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-02, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-08, godzina: 12:00

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.