eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stare Juchy › Zimowe utrzymanie dróg gminnych (gminy Stare Juchy) we wsiachGrabnik, Grabnik Osada, Rogale, Królowa Wola, Czerwonka, Bałamutowo, Sikory Juskie, Laśmiady, Jeziorowskie, Liski, Kałtki, Olszewo, Panistruga, Nowe Krzywe, Stare Krzywe, Płowce, Skomack Wielki, Ostrów, Orzechowo, Szczecinowo, dobra Wola, Gorłówko, Zawady Ełckie, Gorło, Stare Juchy, w miejscach wskazanych przez przedstawiciela zamawiającego w roku 2014

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-12-24

Stare Juchy: Zimowe utrzymanie dróg gminnych (gminy Stare Juchy) we wsiach: Grabnik, Grabnik Osada, Rogale, Królowa Wola, Czerwonka, Bałamutowo, Sikory Juskie, Laśmiady, Jeziorowskie, Liski, Kałtki, Olszewo, Panistruga, Nowe Krzywe, Stare Krzywe, Płowce, Skomack Wielki, Ostrów, Orzechowo, Szczecinowo, dobra Wola, Gorłówko, Zawady Ełckie, Gorło, Stare Juchy, w miejscach wskazanych przez przedstawiciela zamawiającego w roku 2014
Numer ogłoszenia: 535402 - 2013; data zamieszczenia: 24.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 504978 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stare Juchy, Plac 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 6199053, faks 087 6199053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych (gminy Stare Juchy) we wsiach: Grabnik, Grabnik Osada, Rogale, Królowa Wola, Czerwonka, Bałamutowo, Sikory Juskie, Laśmiady, Jeziorowskie, Liski, Kałtki, Olszewo, Panistruga, Nowe Krzywe, Stare Krzywe, Płowce, Skomack Wielki, Ostrów, Orzechowo, Szczecinowo, dobra Wola, Gorłówko, Zawady Ełckie, Gorło, Stare Juchy, w miejscach wskazanych przez przedstawiciela zamawiającego w roku 2014.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych (gminy Stare Juchy) we wsiach: Grabnik, Grabnik Osada, Rogale, Królowa Wola, Czerwonka, Bałamutowo, Sikory Juskie, Laśmiady, Jeziorowskie, Liski, Kałtki, Olszewo, Panistruga, Nowe Krzywe, Stare Krzywe, Płowce, Skomack Wielki, Ostrów, Orzechowo, Szczecinowo, dobra Wola, Gorłówko, Zawady Ełckie, Gorło, Stare Juchy, w miejscach wskazanych przez przedstawiciela zamawiającego w roku 2014.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00 - Usługi odśnieżania .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PHU MAM sp.j. J.J.M. Makarewicz, Ełk, 19-300 Siedliska 6, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 92592,59 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 100000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 100000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 100000,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.