Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-12-18

Wejherowo: Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie

Numer ogłoszenia: 525188 - 2013; data zamieszczenia: 18.12.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 446338 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 058 6779701, faks 058 6779700.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie.


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej rozbudowy Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją ww. prac.
2. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi następujący zakres prac:
1) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej rozbudowy Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie, z wykorzystaniem załączonej koncepcji rozbudowy Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie z dnia 8 listopada 2011 roku stanowiącą załącznik nr 11 do siwz opracowaną przez ARP - Zespół Usług Projektowych,
2) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę,
3) prowadzenie nadzoru autorskiego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71.24.80.00 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 251030,47 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty: 113024,00


  • Oferta z najniższą ceną: 113024,00 / Oferta z najwyższą ceną: 285360,00


  • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z WEJHEROWA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Wejherowie » więcej : Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU