Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-12-20

Warszawa: Remont elewacji budynku biurowego A Centrali Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie przy ul. Filtrowej 57

Numer ogłoszenia: 522028 - 2012; data zamieszczenia: 20.12.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 203039 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Najwyższa Izba Kontroli, ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4445000, faks 022 4445415, 4445410.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont elewacji budynku biurowego A Centrali Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie przy ul. Filtrowej 57.


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Remont elewacji budynku biurowego A Centrali Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie przy ul. Filtrowej 57, w tym:
1) wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji (wymagane rozwiązania systemowe) budynku biurowego o czterech kondygnacjach naziemnych wraz z poddaszem, sporządzoną w oparciu o ekspertyzę mykologiczno-budowlaną wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego;
2) uzyskanie pozwolenia na budowę po uzyskaniu zgody Konserwatora Zabytków (mapa do celów projektowych, inwentaryzacja, projekt organizacji ruchu do ewentualnego zajęcia pasa drogowego oraz czynności niezbędne do wykonania prac obciążają Wykonawcę).
3) wykonanie robót remontowych elewacji w oparciu o wykonaną dokumentację projektową;
4) wykonanie wymiany pokrycia gzymsów nad przedostatnią kondygnacją budynku nową blachą tytan cynk - patynowana wraz ogrzewaniem elektrycznym wg Projektów będących w posiadaniu Zamawiającego,
5) wykonanie robót towarzyszących jak wymiana opaski przy budynku, konserwację zieleni wraz z uzupełnieniami, zabezpieczenie przed zniszczeniem wyremontowanego ogrodzenia, zabezpieczenie przeciwko ptakom itp.
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, określony został w Programie funkcjonalno-użytkowym..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego
45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne
45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne
45.44.21.10 - Malowanie budynków
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:  • Renova Sp. z o.o., ul. Piękna 47, 00-672 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3747528,52 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty: 3949530,00


  • Oferta z najniższą ceną: 2400000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9132750,00


  • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z WARSZAWY PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Warszawie » więcej : Usługi projektowania architektonicznego »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU