eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Remont elewacji budynku biurowego A Centrali Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie przy ul. Filtrowej 57

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-12-20

Warszawa: Remont elewacji budynku biurowego A Centrali Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie przy ul. Filtrowej 57
Numer ogłoszenia: 522028 - 2012; data zamieszczenia: 20.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 203039 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Najwyższa Izba Kontroli, ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4445000, faks 022 4445415, 4445410.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont elewacji budynku biurowego A Centrali Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie przy ul. Filtrowej 57.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Remont elewacji budynku biurowego A Centrali Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie przy ul. Filtrowej 57, w tym: 1) wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji (wymagane rozwiązania systemowe) budynku biurowego o czterech kondygnacjach naziemnych wraz z poddaszem, sporządzoną w oparciu o ekspertyzę mykologiczno-budowlaną wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego; 2) uzyskanie pozwolenia na budowę po uzyskaniu zgody Konserwatora Zabytków (mapa do celów projektowych, inwentaryzacja, projekt organizacji ruchu do ewentualnego zajęcia pasa drogowego oraz czynności niezbędne do wykonania prac obciążają Wykonawcę). 3) wykonanie robót remontowych elewacji w oparciu o wykonaną dokumentację projektową; 4) wykonanie wymiany pokrycia gzymsów nad przedostatnią kondygnacją budynku nową blachą tytan cynk - patynowana wraz ogrzewaniem elektrycznym wg Projektów będących w posiadaniu Zamawiającego, 5) wykonanie robót towarzyszących jak wymiana opaski przy budynku, konserwację zieleni wraz z uzupełnieniami, zabezpieczenie przed zniszczeniem wyremontowanego ogrodzenia, zabezpieczenie przeciwko ptakom itp. 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, określony został w Programie funkcjonalno-użytkowym..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego 45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne 45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne 45.44.21.10 - Malowanie budynków .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Renova Sp. z o.o., ul. Piękna 47, 00-672 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3747528,52 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 3949530,00

  • Oferta z najniższą ceną: 2400000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9132750,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.