eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płońsk › Usługa oświetleniowa - konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-12-18

Płońsk: Usługa oświetleniowa - konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego.
Numer ogłoszenia: 517618 - 2012; data zamieszczenia: 18.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. 023 6622691, faks 023 663 13 40 , strona internetowa www.plonsk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa oświetleniowa - konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa oświetleniowa - konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Płońsk w 2013 roku na urządzeniach oświetleniowych w ilości 1375 szt. stanowiących własność Wykonawcy oraz na urządzeniach oświetleniowych w ilości 135 szt. stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk (łącznie 1510 szt.) polegające na: I. konserwacji, wymianie w razie uszkodzenia bądź awarii oraz w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego: 1) wymianie źródeł światła w przypadku uszkodzenia bądź zużycia, 2) malowaniu i konserwacji metalowych konstrukcji latarń, szafek i tablic rozdzielczych, wymianie wyeksploatowanych słupów i wysięgników, 3) wymianie wyeksploatowanych opraw, 4) wymianie wyeksploatowanych tablic i szafek, 5) wymianie linii napowietrznych i kablowych, 6) wymianie uszkodzonych elementów zasilania i sterowania oświetleniem, 7) naprawie lub wymianie uszkodzonych kabli, 8) podwieszeniu zerwanych przewodów, 9) wymianie opraw, oprawek, stateczników, kondensatorów, 10) wymianie połamanych lub uszkodzonych słupów, 11) wymianie wysięgników, uszkodzonych tabliczek słupowych, drzwiczek wnękowych latarń, 12) likwidacji awarii w urządzeniach oświetlenia ulicznego, 13) myciu kloszy opraw oświetleniowych i wymiana uszkodzonych. II. bieżącym przeglądzie: 1) technicznych urządzeń aparatury zasilającej, pomiarowej i sterowniczej - 1 raz na 5 lat potwierdzone protokołem, 2) tras linii napowietrznych i kablowych - 1 raz na 5 lat potwierdzone protokołem, 3) technicznym opraw - 1 raz na 3 lata potwierdzone protokołem, 4) pomiarów skuteczności ochrony od porażeń 1 raz na 3 lata potwierdzone protokołem, 5) dyspozycyjności i dozoru technicznego nad urządzeniami oświetleniowymi, 6) prowadzenia rejestru zdarzeń. Powyższe wynika z norm: nr PN-E-05125 Linia Kablowa, nr PN-E-05100 Linia Napowietrzna, nr PN-E-02032 Oświetlenie Dróg Publicznych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego .

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Na terenie Gminy Miasto Płońsk istnieje 1510 szt. punktów świetlnych, z czego 1375 szt. stanowi własność ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą 81-855 Sopot, ul. Rzemieślnicza 17/19, a pozostałych 135 szt. jest własnością Gminy Miasto Płońsk. Należy zaznaczyć, że punkty oświetleniowe stanowiące własność Gminy Miasto Płońsk są zasilane ze stacji transformatorowych należących także do wymienionego operatora. Nie ma innej możliwości zasilania wymienionych punktów świetlnych. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1a i 1b ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19,, 81-855 Sopot, kraj/woj. pomorskie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.