eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jab這 › Termomodernizacja budynku szko造 podstawowej w Jab這niu

To jest wynik przetargu. Zobacz tak瞠 tre嗆 przetargu, kt鏎ego dotyczy to og這szenieOg這szenie z dnia 2019-09-11

Og這szenie nr 510191758-N-2019 z dnia 11-09-2019 r.

Urz康 Gminy Jab這: Termomodernizacja budynku szko造 podstawowej w Jab這niu

OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAM紟IENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia:

obowi您kowe

Og這szenie dotyczy:

zam闚ienia publicznego

Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Zam闚ienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zam闚ie Publicznych:

tak
Numer og這szenia: 581028-N-2019

Og這szenie o zmianie og這szenia zosta這 zamieszczone w Biuletynie Zam闚ie Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y


I. 1) NAZWA I ADRES:

Urz康 Gminy Jab這, Krajowy numer identyfikacyjny 00053526700000, ul. Zamojskiego 27, 21-205 Jab這, woj. lubelskie, pa雟two Polska, tel. 083 3560036, e-mail jablon@gminy.bmb.pl, sekr@jablon.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.jablon.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO:

Administracja samorz康owa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego:

Termomodernizacja budynku szko造 podstawowej w Jab這niu

Numer referencyjny(je瞠li dotyczy):

SZP.271.7.2019

II.2) Rodzaj zam闚ienia:

Roboty budowlane

II.3) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:

Przedsi瞝zi璚ie obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych szko造 podstawowej w Jab這niu.Cz窷 1 "Wykonanie izolacji termicznej budynku szko造 podstawowej w Jab這niu" Zakres zadania obejmuje wykonanie izolacji termicznej budynku, w szczególno軼i: * izolacja termiczna budynku - rozbiórka zniszczonych obróbek blacharskich 軼ian attykowych i ogniomurków - rozbiórka systemu odwodnienia po豉ci dachowej, - wykonanie przemurowania poszczególnych kominów wraz z zamontowaniem bocznych kratek wentylacyjnych stalowych powlekanych oraz oczyszczenie i udro積ienie kanaów, - wykonanie nowych obróbek blacharskich - wykonanie monta簑 nowego systemu odwodnienia po豉ci dachowych z blachy stalowej powlekanej - izolacja stropodachu pe軟ego budynku Szko造 Podstawowej styropap o gr. 17cm i o wspó販zynniku nie wi瘯szym ni l <= 0,036 W/m*K - monta簑 instalacji odgromowej na dachu oraz nowej na 軼ianach z zastosowaniem puszek PCV na z陰czach kontrolnych - przygotowanie pod這瘸 pod ocieplenie tj. kucie lu幡ych kawa趾ów tynku, odt逝szczenie i zmycie 軼ian - docieplenie 軼ian zewn皻rznych budynku Szko造 Podstawowej styropianem samogasn帷ym EPS 70-035 frezowanym o grubo軼i 15,0 cm i o wspó販zynniku nie wi瘯szym ni l <= 0,035 W/m*K wraz z robotami towarzysz帷ymi takimi jak remont zadasze 瞠lbetowych, balkonów, tarasów, schodów wej軼iowych itp. - docieplenie 軼ian zewn皻rznych nieocieplonych tj. pó軟ocnej i wschodniej budynku Gimnazjum i 陰cznika styropianem samogasn帷ym EPS 70-035 frezowanym o grubo軼i 10,0 cm i o wspó販zynniku nie wi瘯szym ni l <= 0,035 W/m*K wraz z robotami towarzysz帷ymi takimi jak uzupe軟ienie podbitki okapu z paneli PCV typu "siding" Szczegó這wy zakres zamówienia zosta zawarty w za陰czniku nr 1 do SIWZ. * umieszczenie tablic informacyjnych i pami徠kowych zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarz康zaj帷ej Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji oraz stosowanie si do tych wytycznych. Zamawiaj帷y wymaga wykonania 1 tablicy informacyjnej (w trakcie realizacji projektu) i 1 tablicy pami徠kowej (po zako鎍zeniu realizacji projektu). Cz窷 2 "Modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku szko造 podstawowej w Jab這niu" Zakres zadania obejmuje modernizacj instalacji centralnego ogrzewania w szczególno軼i: * wymiana instalacji centralnego ogrzewania - demonta istniej帷ego ogrzewania - ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe, o parametrach 80/60°C. System ogrzewania zamkni皻y z rozdzia貫m dolnym z pionami prowadzonymi po wierzchu. Odpowietrzenie instalacji odpowietrznikami na ko鎍ach pionów. - istniej帷e dwa kot造 w璕lowe o mocy 150 kW nale篡 wymieni na dwa kot造 na pellet o mocy 75 kW ka盥y, dostosowuj帷 moc kot這wni do nowego zapotrzebowania cieplnego budynku. Parametry projektowanego 廝ód豉 ciep豉: - paliwo podstawowe: granulat z trocin - Pellet Ø6-8, - moc nominalna 2x75 kW, - maksymalne ci郾ienie robocze 2,5bara, - maksymalna temperatura pracy 90°C, - pojemno嗆 wodna 210 l Jako armatur przyj皻o si: - zawory odcinaj帷e kulowe p = 0,6 MPa, t = 120 °C - zawory termostatyczne z g這wicami termoregulacyjnymi przy ka盥ym grzejniku Kot造 powinny by zgodne ze Szczegó這wym Opisem Osi Priorytetowych RPO WL na lata 2014-2020 Dzia豉nie 5.2. Efektywno嗆 energetyczna sektora publicznego, powinny by 5 klasy i posiada certyfikat ecodesign. Szczegó這wy zakres zamówienia zosta zawarty w za陰czniku nr 1 do SIWZ. W przypadku rozbie積o軼i b康 nie軼is這軼i w za陰czonej dokumentacji technicznej (projekt budowlany, STWiOR, pomocniczy przedmiar), Wykonawca zobowi您any jest do wyja郾ienia tego z Zamawiaj帷ym.

II.4) Informacja o cz窷ciach zam闚ienia:
Zam闚ienie by這 podzielone na cz窷ci:

tak

II.5) G堯wny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45453000-7, 45443000-4, 45430000-0, 45410000-4, 45400000-1, 45331100-7, 45321000-3, 45261320-3, 45261200-6, 45230000-7, 45331100-7, 45331000-6, 45300000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Og這szenie dotyczy zako鎍zenia dynamicznego systemu zakup闚

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM紟IENIA

CZ呇 NR: 1

NAZWA: Wykonanie izolacji termicznej budynku szko造 podstawowej w Jab這niu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 29/08/2019
IV.2) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia

Warto嗆 bez VAT 361753.74
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawc闚 z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawc闚 z pa雟tw nieb璠帷ych cz這nkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drog elektroniczn: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

Zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsi瑿iorstwo Handlowo-Us逝gowe Jarosz Rafa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Zofianka Górna 77
Kod pocztowy: 23-300
Miejscowo嗆: Zofianka Górna
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest ma造m/鈔ednim przedsi瑿iorc:

tak

Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa cz這nkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa nie b璠帷ego cz這nkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO列I ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/warto嗆 umowy 527670.00
Oferta z najni窺z cen/kosztem 527670.00
Oferta z najwy窺z cen/kosztem 684105.75
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Warto嗆 lub procentowa cz窷 zam闚ienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 50

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZ呇 NR: 2

NAZWA: Modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku szko造 podstawowej w Jab這niu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 28/08/2019
IV.2) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia

Warto嗆 bez VAT 243902.44
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawc闚 z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawc闚 z pa雟tw nieb璠帷ych cz這nkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drog elektroniczn: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

Zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: MIKRO Energia, Kazimierz Martychowiec
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Opole 80
Kod pocztowy: 21-222
Miejscowo嗆: Opole
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest ma造m/鈔ednim przedsi瑿iorc:

tak

Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa cz這nkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa nie b璠帷ego cz這nkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO列I ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/warto嗆 umowy 289671.51
Oferta z najni窺z cen/kosztem 289671.51
Oferta z najwy窺z cen/kosztem 319968.63
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Warto嗆 lub procentowa cz窷 zam闚ienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAM紟IENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGΜSZENIA, ZAM紟IENIA Z WOLNEJ R艼I ALBO ZAPYTANIA O CEN


IV.9.1) Podstawa prawna

Post瘼owanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Nale篡 poda uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyja郾i, dlaczego udzielenie zam闚ienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.